Bài 4 nguyên tử hóa học 8

10 69 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:53

NGUYÊN TỬ CÓ KÍCH THƯỚC NHƯ THẾ NÀO ? cm 10 clc SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ + Vỏ Hạt nhân Nêu cấu tạo nguyên tử ? clc Nếu ta hình dung hạt nhân cầu có đường kính cm nguyên tử cầu có đường kính km Giữa hạt nhân lớp electron nguyên tử khoảng rỗng clc Sơ đồ nguyên tử Proton Electron ( p, 1+ ) ( e, 1- ) nơtron (n) ( ĐƠTERI ) Hạt nhân nguyên tử tạo thành từ loại hạt ? clc Sơ đồ nguyên tử Electron Proton ( e, 1- ) ( p, 1+ ) nơtron (n) ( ĐƠTERI ) Nguyên tử tạo thành từ loại hạt nhỏ nào? Kí kiệu điện tích loại hạt mang điện? Kí kiệu hạt không mang điện? clc SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ OXI So sánh số (e) số (p) nguyên tử ? 8+ Hạt nhân Electron (8-) Nguyên tử trung hòa điện Trong nguyên tử : số proton số electron clc Nguyên tử ( heli ) nơtron clc Lớp electron Hãy cho biết electron vỏ nguyên tử chuyển động xếp nào? + hiđro + 6+ 1 + Natri oxi ql clc + + hiđro Nguyên tử 1 oxi Natri Số proton Số electron nguyên tử nguyên tử Số lớp electron Số electron lớp Hiđro 1 1 Oxi 8 11 11 natri clc + kt + Heli + Cacbon + canxi Nhôm Số p hạt nhân Số e nguyên tử Heli 2 Cacbon 6 + Nhôm 13 13 3 Canxi 20 20 Nguyên tử clc + Số lớp electron Số e lớp cc ... mang điện? clc SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ OXI So sánh số (e) số (p) nguyên tử ? 8+ Hạt nhân Electron (8- ) Nguyên tử trung hòa điện Trong nguyên tử : số proton số electron clc Nguyên tử ( heli ) nơtron clc... NGUYÊN TỬ + Vỏ Hạt nhân Nêu cấu tạo nguyên tử ? clc Nếu ta hình dung hạt nhân cầu có đường kính cm nguyên tử cầu có đường kính km Giữa hạt nhân lớp electron nguyên tử khoảng rỗng clc Sơ đồ nguyên. .. vỏ nguyên tử chuyển động xếp nào? + hiđro + 6+ 1 + Natri oxi ql clc + + hiđro Nguyên tử 1 oxi Natri Số proton Số electron nguyên tử nguyên tử Số lớp electron Số electron lớp Hiđro 1 1 Oxi 8 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 nguyên tử hóa học 8 , Bài 4 nguyên tử hóa học 8 , Bài 4 nguyên tử hóa học 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay