Bài 4 mô sinh học 8 nguyễn thị nữ

16 42 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:53

GV: Nguyễn Thị Nữ Hoạt động tìm hiểu khái niệm mô Các em đọc thông tin SGK trang 14 trả lời câu hỏi sau: -Các tế bào thể có phân hoá mặt chức năng? -Mô gì? cấu tạo mô? Đáp án Các tế bào thể phân hoá thành quan khác để thực chức khác nên tế bào có cấu trúc hình dạng kích thước khác Mô tập hợp tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức chức định Hoạt động Tìm hiểu loại mô Tìm hiểu mô biểu bì Quan sát hình 4.1 Mô biểu bì , em có nhận xét xếp tế bào từ suy chức Kết nhận xét -Các tế bào mô biểu bì xếp sít nhau, mô biểu bì phủ bên thể, lót quan ống tiêu hóa, con, bóng đái -Có chức bảo vệ, hấp thu tiết Kết nhận xét Các tế bào mô biểu bì xếp sít nhau, mô biểu bì phủ bên thể, lót quan ống tiêu hóa, con, bóng đái Có chức bảo vệ, hấp thu tiết Tìm hiểu mô liên kết Các em đọc thông tin SGK, hình 4.2 Các loại mô liên kết cho biết -Mô liên kết có thành phần cấu tạo nào? Chức mô liên kết -Máu thuộc mô gì? Vì máu xếp vào loại mô Đáp án Mô liên kết gồm thành phần bản: tế bào liên kết nằm rải rác chất Chức mô liên kết tạo khung thể, neo giữ quanhoặc chức đệm Máu loại mô liên kết, máu có thành phần cấu tạo mô liên kết tế bào máu nằm rải rác, có chức đệm Đáp án Mô liên kết gồm thành phần bản: tế bào liên kết nằm rải rác chất Chức mô liên kết tạo khung thể, neo giữ quanhoặc chức đệm Máu loại mô liên kết, máu có thành phần cấu tạo mô liên kết tế bào máu nằm rải rác, có chức đệm Tìm hiểu mô -Quan sát hình 4.3 cho biết Hình dạng, cấu tạo tế bào vân tế bào tim giống khác điểm nào? -Tế bào trơn có hình dạng cấu tạo nào? Tìm hiểu mô thần kinh Hãy đọc thông tin SGK, hình 4.4 Mô thần kinh, trả lời câu hỏi: Cấu tạo mô thần kinh, chức mô thần kinh Hoàn thành bảng sau Mô biểu Mô liên Mô bì kết Mô thần kinh Đặc điểm cấu tạo Tế bào xếp sít Tế bào nằm chất Tế bào dài xếp thành lớp, thành bó Nơ ron có thân nối với sợi trục, sợi nhánh Chức -Bảo vệ -Hấp thụ -Tiết Nâng đỡ, tạo khung thể Co dãn,tạo Tiếp nhận kích vận động thích, dẫn truyền, xử lí thông tin Ví dụ Da Mô xương Cơ trơn Mô thần kinh da Kết luận Có loại mô cơ: + Mô biểu bì có chức bảo vệ,hấp thụ tiết + Mô liên kết:chức nâng đỡ,liên kết quan + Mô ( vân, trơn,cơ tim): chức co dãn + Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin điều khiển hoạt độnh thể Đánh dấu X vào ô trống để có trả lời Câu 1:Chức mô biểu bì là? Bảo vệ nâng đỡ thể X Bảo vệ,nâng đỡ tiết chất Co dãn nâng đỡ cho thể Câu 2: Mô thần kinh có chức gì? Liên kết quan thể lại với X Điều hoà hoạt động quan Giúp quan hoạt động dễ dàng Dặn dò: -Học cũ -Mỗi nhóm chuẩn bị 1con ếch [...].. .4 Tìm hiểu mô thần kinh Hãy đọc thông tin SGK, hình 4. 4 Mô thần kinh, và trả lời câu hỏi: Cấu tạo mô thần kinh, chức năng mô thần kinh Hoàn thành bảng sau Mô biểu Mô liên Mô cơ bì kết Mô thần kinh Đặc điểm cấu tạo Tế bào xếp sít nhau Tế bào nằm trong chất cơ bản Tế bào dài xếp thành lớp, thành... khung cơ thể Co dãn,tạo Tiếp nhận kích sự vận động thích, dẫn truyền, xử lí thông tin Ví dụ Da Mô xương Cơ trơn Mô thần kinh ở da Kết luận Có 4 loại mô cơ: + Mô biểu bì có chức năng bảo vệ,hấp thụ và tiết + Mô liên kết:chức năng nâng đỡ,liên kết các cơ quan + Mô cơ ( cơ vân, cơ trơn,cơ tim): chức năng co dãn + Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều... Đánh dấu X vào ô trống để có trả lời đúng nhất Câu 1:Chức năng của mô biểu bì là? Bảo vệ và nâng đỡ cơ thể X Bảo vệ,nâng đỡ và tiết các chất Co dãn và nâng đỡ cho cơ thể Câu 2: Mô thần kinh có chức năng gì? Liên kết các cơ quan trong cơ thể lại với nhau X Điều hoà hoạt động các cơ quan Giúp các cơ quan hoạt động dễ dàng Dặn dò: -Học bài cũ -Mỗi nhóm chuẩn bị 1con ếch ... hiểu mô liên kết Các em đọc thông tin SGK, hình 4.2 Các loại mô liên kết cho biết -Mô liên kết có thành phần cấu tạo nào? Chức mô liên kết -Máu thuộc mô gì? Vì máu xếp vào loại mô Đáp án Mô liên... nào? -Tế bào trơn có hình dạng cấu tạo nào? Tìm hiểu mô thần kinh Hãy đọc thông tin SGK, hình 4.4 Mô thần kinh, trả lời câu hỏi: Cấu tạo mô thần kinh, chức mô thần kinh Hoàn thành bảng sau Mô biểu... dụ Da Mô xương Cơ trơn Mô thần kinh da Kết luận Có loại mô cơ: + Mô biểu bì có chức bảo vệ,hấp thụ tiết + Mô liên kết:chức nâng đỡ,liên kết quan + Mô ( vân, trơn,cơ tim): chức co dãn + Mô thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 mô sinh học 8 nguyễn thị nữ , Bài 4 mô sinh học 8 nguyễn thị nữ , Bài 4 mô sinh học 8 nguyễn thị nữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay