noi dung bai giang máy điện

87 188 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:54

Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh Phần 1: MÁY BIẾN ÁP PHA CƠNG SUẤT NHỎ BÀI CẤU TẠO , NGUN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP PHA CƠNG SUẤT NHỎ KHÁI NIỆM CHUNG 1.1 Định nghĩa Máy biến áp thiết bị điện từ tĩnh, làm việc theo ngun lý cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi nguồn điện xoay chiều từ trị số điện áp sang trị số điện áp khác mà giữ ngun tần số Đầu vào máy biến áp nối với nguồn điện, gọi sơ cấp Đầu nối với tải gọi thứ cấp Trong vẽ, máy biến áp ký hiệu hình 1.1 Hình 1.1 Các đại lượng, thơng số sơ cấp ký hiệu có ghi số 1: Số vòng dây sơ cấp w1, điện áp sơ cấp U1, dòng điện sơ cấp I1, cơng suất sơ cấp P1 Các đại lượng, thơng số thứ cấp ký hiệu có ghi số 2: số vòng dây thứ cấp w 2, điện áp thứ cấp U2, dòng điện thứ cấp I2, cơng suất thứcấp P2 Nếu điện áp thứ cấp lớn điện áp sơ cấp máy biến áp tăng áp Nếu điện áp thứ cấp nhỏ điện áp sơ cấp máy biến áp giảm áp 1.2 Các đại lượng định mức Các đại lượng định mức nhà chế tạo qui định máy có khả làm việc lâu dài tốt gồm: 1.2.1 Điện áp định mức - Điện áp sơ cấp định mức ( U 1đm) điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp máy làm việc bình thường Nếu máy biến áp ba pha điện áp dây - Điện áp thứ cấp định mức ( U 2đm) điện áp cực dây quấn thứ cấp máy làm việc bình thường - Đơn vị ghi máy V KV 1.2.2 Dòng điện định mức - Dòng điện định mức dòng điện qui định cho dây quấn máy biến áp, ứng với cơng suất định mức điện áp định mức Đối với máy biến áp ba pha dòng điện định mức dòng điện dây - Dòng điện sơ cấp định mức ký hiệu I1đm, dòng điện thứ cấp định mức ký hiệu I2đm - Đơn vị ghi máy A 1.2.3 Cơng suất định mức - Cơng suất định mức máy biến áp cơng suất biểu kiến định mức, đặc trưng cho khả truyền tải lượng máy thường tính thứ cấp - Đối với máy biến áp pha: Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh Sđm = U2đm.I2đm - Đối với máy biến áp ba pha: Sđm = U2đm.I2đm - Đơn vị ghi máy VA KVA Ngồi biển máy ghi tần số định mức fđm, số pha, sơ đồ nối dây, điện áp ngắn mạch, chế độ làm việc v.v… 1.3 Cơng dụng máy biến áp Máy biến áp có vai trò quan trọng hệ thống điện, dùng để truyền tải phân phối điện Các nhà máy điện cơng suất lớn thường xa nơi tiêu thụ điện cần phải xây dựng đường dây truyền tải điện Điện áp máy phát thường 6,3; 10,5; 15,75; 38,5 kV Để nâng cao khả truyền tải giảm tổn hao cơng suất đường dây, phải giảm dòng điện chạy đường dây, cách nâng cao điện áp Vì đầu đường dây cần đặt máy biến áp tăng áp Mặt khác điện áp tải thường khoảng 220V đến 500V; động cơng suất lớn thường 6kV, cuối đường dây cần đặt máy biến áp giảm áp Ngồi máy biến áp sử dụng thiết bị lò nung ( máy biến áp lò) hàn điện, làm nguồn cho thiết bị điện, điện tử cần nhiều cấp điện áp khác nhau, lĩnh vực đo lường ( máy biến điện áp, máy biến dòng) v.v… CẤU TẠO CỦA MÁY BIẾN ÁP Máy biến áp có hai phận chính: Lõi thép dây quấn 2.1 Lõi thép Còn gọi mạch từ dùng để dẫn từ, lõi thép gồm thép kỹ thuật điện có bề dày từ 0,35 đến 0,5mm sơn cách điện để tránh dòng Fucơ làm tổn hao cơng suất máy biến áp vận hành Các thép ghép lại thành khối tạo thành mạch từ kín Phần lõi thép có dây quấn gọi trụ từ, phần lõi thép nối với trụ từ thành mạch kín gọi gơng từ 2 11 Hình 1.2 dạng mạch từ MBA a) Mạch từ dạng U-I b) Mạch từ dạng E-I Trụ từ Gơng từ Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh 2.2 Dây quấn Dây quấn máy biến áp thường chế tạo dây đồng ( nhơm ), có tiết diện tròn chữ nhật, bên ngồi dây dẫn có bọc cách điện Dây quấn gồm nhiều vòng dây lồng vào trụ lõi thép Giữa vòng dây, dây quấn có cách điện với dây quấn cách điện với lõi thép Máy biến áp thường có nhiều dây quấn Khi dây quấn đặt trụ dây quấn thấp áp đặt sát trụ thép, dây quấn cao áp đặt lồng ngồi Như giảm vật liệu cách điện khoảng cách cách điện với phần tiếp đất nên giảm kích thước máy biến áp Ngồi hai phận tùy theo chức năng, u cầu kỹ thuật cơng suất mà máy biến áp có thùng máy, bình giãn dầu, ống bảo hiểm sứ cách điện v.v… NGUN LÝ LÀM VIỆC CƠ BẢN CỦA MÁY BIẾN ÁP Φ i1 i2 e2 u2 u1 e1 Zt Hình 1.3 Khảo sát máy biến áp pha hai dây quấn hình 1.3, dây quấn sơ cấp có W1 vòng dây, dây quấn thứ cấp có W2 vòng Đặt vào dây quấn sơ cấp điện áp xoay chiều hình sin u 1, có dòng điện xoay chiều i1, dòng điện tạo từ thơng xoay chiều φ, từ thơng chạy mạch từ móc vòng qua cuộn dây sơ cấp thứ cấp đồng thời cảm ứng chúng sức điện động e1, e2 Nếu máy biến áp khơng tải điện áp thứ cấp sức điện động e2 U20=e2 Nếu thứ cấp nối với phụ tải Z t, tác động dây quấn thứ cấp có dòng điện i2 Khi từ thơng đồng thời hai dòng sơ cấp thứ cấp sinh Giả sử, biểu thức từ thơng mạch từ là: φ = φmsin ω t (3-1) Theo định luật cảm ứng điện từ, sức điện động e1, e2 xác định: Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh dφ e1 = -W1 dt (3-2) dφ e2 = -W2 dt Giá trị hiệu dụng sức điện động: d(φm sin ωt ) dt Từ (3-1) (3-2): e1 = -W1 = -ωW1φmcosωt e1 = ωW1φmsin(ωt - π/2) Như sức điện động cảm ứng chậm pha sau từ thơng mạch từ góc π/2 (90 ) Đặt E1m = ωW1φm = 2πfW1φm 2πfW1φ m Thì E1 = = 4,44fW1φm Tương tự E2 = 4,44fW2φm Tỉ số máy biến áp: 4,44fW1φ m W1 E1 = ku = = E2 4,44fW2φm W2 Nếu bỏ qua điện áp rơi dây quấn sơ cấp thứ cấp E1 = U1 E2 = U2 Do E1 U1 W1 = ku = = E2 U W2 Tỉ số biến dòng: Ki = I1 I2 Vì hiệu suất máy biến áp thường cao, nên cách gần xem cơng suất máy biến áp nhận vào phía sơ cấp cơng suất đưa phía thứ cấp U1I1 = U2I2 k= I1 U W2 = = I U W1 Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh BÀI TÍNH TỐN DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP PHA DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU TỔNG QUAN Trong chương tài liệu hướng dẫn tính tốn số liệu dây quấn Máy Biến Áp pha cơng suất nhỏ (dưới KVA ) tính tốn cho dạng biến áp hai dây quấn biến áp tự ngẫu Tính tốn MBA để xác định số liệu cụ thể: • Kích thước mạch từ (At) • Số vòng dây quấn (W1, W2) • Đường kính dây (d1,d2) • Tính kiểm tra hệ số lắp đầy dây Ta chia thành dạng tốn sau: Bài tốn thuận : Dựa sơ đồ biến áp, u cầu cơng suất sử dụng (U I2) để xác định kích thước lõi thép (At) số liệu dây quấn (W1, W2, d1,d2) Bài tốn ngược : Dựa vào kích thước lõi thép có sẵn ta tính tốn số liệu dây quấn biến áp theo sơ đồ u cầu để tận dụng tối đa cơng suất lõi thép TRÌNH TỰ TÍNH TỐN BIẾN ÁP DÂY QUẤN ( Dạng tốn thuận ) 2.1 Đặc điểm tốn Đây dạng tốn thường gặp thực tế sản xuất, cơng việc cần làm thiết kế máy biến áp pha cơng suất nhỏ với số liệu biết trước cụ thể: • Dòng điện cần dùng ngõ I2 • Điện áp cần dùng ngõ U2 • Điện áp nguồn cấp cho biến áp (điện áp ngõ vào ) U1 Ta cần tính tốn để xác định số liệu cụ thể: • Kích thước mạch từ At • Số vòng dây phải quấn cho cuộn (W1, W2) • Đường kính dây cuộn (d1,d2) • Tính kiểm tra hệ số lắp đầy để bảo đảm sau quấn xong dây lắp vừa mạch từ 2.2 Trình tự tính tốn Bước 1: Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh Xác định sơ đồ biến áp với số liệu cụ thể dòng điện điện áp phía thứ cấp, điện áp sơ cấp Tính cơng suất biểu kiến S2 phía thứ cấp (2.1) S2 = U21.I21+ U22.I22 +… U2n.I2n Bước 2: Ước lượng tiết diện cần dùng cho lõi thép biến áp At S2 (2.2) At = 1,423.Khd B m Trong đơn vị đại lượng : At : [cm2]; S2 : [VA] ; Bm : [T] + Với Khd hệ số hình dạng lõi thép: Lõi thép dạng E,I Khd = 1÷ 1,2 Lõi thép dạng U.I Khd =0,75 ÷ 0,85 + Bm giá trị từ cảm cực đại qua lõi thép: Với thép kỹ thuật điện có hàm lượng silic 2% ÷ 4%, chọn Bm = ÷ 1,2T Với thép kỹ thuật điện có hàm lượng silic 1%, chọn Bm = 0,7 ÷ 0,8T Với thép kỹ thuật điện dạng tole cán lạnh, chọn Bm = 1,4 ÷ 1,6T Sơ bộ, ta chọn b = 1,5a dựa vào At ta tính a, chọn a theo kích thước mạch từ tiêu chuẩn.Từ b vào bề dầy thép ta xác định số thép cần dùng b At At b a a Hình 2.1a Lõi thép dạng E-I Hình 2.1b Lõi thép dạng U-I Bước 3: Xác định số vòng dây quấn phía sơ cấp thứ cấp : • Xác định đại lượng trung gian nv: Số vòng tạo volt sức điện động cảm ứng Ta có E = 4,44.f.Bm.At W Khi E = volt W = nv ta có quan hệ sau : Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh nv = 4,44 f Bm At (2.3) Trong [f] = [Hz] tần số nguồn điện xoay chiều [B] = [T] ; [At ] = [ m ] ; [nv ] = [ vòng /volt] Khi f = 50 Hz chọn đơn vị At [cm2], ta viết lại (2.3) sau: 10 45,045 45 = ≈ 4,44.50.Bm At Bm At Bm At 45 Nếu chọn Bm = 1T ta có nv = A (2.4) t 56,3 Nếu chọn Bm = 0,8 T ta có nv = A (2.5) t 37,5 Nếu chọn Bm = 1,2 T ta có nv = A (2.6) t nv = • Xác định số vòng dây sơ cấp : W1 = U1.nv (2.7) Trong đó: W1 số vòng cuộn dây sơ cấp U1 Điện áp định mức cuộn dây sơ cấp • Xác định số vòng cuộn dây thứ cấp : W2 = U20.nv (2.8) Trong đó: U20 = Ch U2 U20 điện áp khơng tải thứ cấp U2 điện áp định mức thứ cấp ∆U% Ch= 1+ 100 Ch dựa theo S2 để ước lượng.Tra bảng quan hệ Ch theo S2 sau: S2(VA) 7,5 10 15 20 25 30 Ch% 1,35 1,28 1.25 1.22 1.18 1.16 1.14 S2(VA) 50 60 70 80 90 100 120 Ch% 1.12 1.11 1.1 1.09 1.085 1.08 1.075 S2(VA) 180 200 250 300 350 400 500 Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Ch% 1,06 1.058 1.052 1.048 1.045 1.042 1.038 S2(VA) 700 800 900 1000 1500 2000 3000 Ch% 1,032 1.03 1.028 1.025 1.02 1.016 1.009 Nội dung giảng máy điện 40 1.13 150 1.065 600 1.035 Bước 4: Ước lượng hiệu suất biến áp ηba tính dòng điện ngõ vào I1: Tra bảng chọn ηba S2(VA) ηba 25 0.76 50 0.84 100 0.85 200 0.86 I 1n = (2.9) 300 0.88 400 0.9 500 0.905 Trần Đức Anh 700 0.91 1000 0.92 S2 η baU 1n Bước 5: Tính đường kính dây cho đoạn dây quấn: Tra bảng chọn mật độ dòng điện J • Cơng thức tổng qt : d = 1,128 S2(VA) J (A/mm2 ) ÷ 50 6÷5 I ( mm ) J 50 ÷ 100 5,5 ÷ 4,5 (2.10) 100 ÷ 200 5÷4 200 ÷ 500 4,5 ÷ 3,5 500 ÷ 1000 4÷3 Bước 6: Kiểm tra hệ số lắp đầy Klđ theo diện tích cửa số lõi thép: Klđ = Tổng diện tích dây quấn Diện tích cửa sổ mạch từ Klđ = 0,36 đến 0,46 phù hợp Khi dùng lõi thép E,I có kích thước tiêu chuẩn, kích thước cửa sổ mạch từ có kích thước là: a c a/2 a/2 h a/2 a/2 Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh Hình 2.2 a • Bề rộng cửa sổ c = • Bề cao cửa sổ h = 3a Gọi Acs Là diện tích cửa sổ mạch từ 3a Acs = ch = Bước 7: Chọn bề dầy khn ekh: Tra bảng chọn bề dầy khn theo cơng suất biến áp S2(VA) e kh (mm) ÷ 10 0.5 10 ÷ 200 200 ÷ 500 500 ÷ 1000 1000 ÷ 3000 Tính kích thước khn quấn chọn sau : • akh = a + ( đến mm) b ' • bkh = b’ + ( đến mm); b = 0.9 − 0,92 • Hhd = bề cao hiệu dụng khn quấn dây; Hhd = h-{ 2ekh + (1mm đến 2mm) } bkh Hhd akh ekh b’ a h Hình 2.3 Bước 8: Kiểm tra hệ số lắp đầy theo bề rộng cửa sổ : Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh • Xác định số vòng dây Gọi SV số vòng /1 lớp dây quấn SV/lớp = SV/lớp = Bề cao hiệu dụng quấn dây x hệ số dây quấn Đường kính dây kể cách điện H hd K q (2.11) d cđ Trong Kq = 0,93 ÷ 0,95 dây đồng tiết diện tròn tráng ê may Kq = 0.9 ÷ 0,93 dây đồng tiết diện tròn bọc cơtton Kq = 0.8 ÷ 0,85 dây đồng tiết diện chữ nhật tráng ê may • Tính số lớp phải quấn: Số lớp (SL) = Tổng số vòng dây Số vòng dây quấn lớp W SL = SV/lớp • Tính bề dầy cách điện lớp : Bề dầy cách điện lớp (mm) = 1,4 (2.12) Điện áp chênh lệch lớp (V) 1000 • Xác định bề dầy cuộn dây quấn : Bề dầy cuộn dây ( e ) = SL x (dcđ + bề dầy cách điện lớp ) • Tính bề dầy tổng cộng dây, kiểm tra lại hệ số lắp đầy theo bề dầy chốn chổ dây quấn Klđ = Bề dầy cuộn dây Bề dầy cửa sổ lõi thép Klđ = 0,6÷0,75 đạt u cầu Chú ý : Cần phân biệt hai phương pháp tính Klđ: -Một giá trị tính theo diện tích chốn chỗ dây quấn so với diện tích cửa sổ -Một giá trị tính theo bề dầy cuộn dây so với bề rộng cửa sổ Ví dụ 1: Cho sơ đồ biến áp sau: 220V 110V 0V U21= 30V; I21= 5A U22= 60V; I22= 2A U23= 18V; I23= 1A Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 10 Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh Hình 3.25 Với động điện pha công suất nhỏ khởi động thường không mang tải hay tải nhỏ chế tạo theo kiểu vòng ngắn mạch Trên cực từ lồi stato người ta xẻ rãnh đặt vào vòng đồng ngắn mạch ôm lấy khoảng 1/3 cực từ Vòng ngắn mạch đóng vai trò cuộn dây quấn phụ Khi cấp điện áp vào cuộn dây, xuất dòng điện xoay chiều chạy dây quấn sinh cực từ từ thông Φ Từ thông Φ chia phần + Từ thông Φ xuyên qua phần cực từ vòng ngắn mạch có giá trò lớn + Từ thông Φ xuyên qua phần cực từ có vòng ngắn mạch Φ = Φ - Φ Từ thông Φ biến thiên nên vòng ngắn mạch cảm ứng sđđ e V chậm sau Φ góc 900 Sức điện động eV sinh dòng iV chậm sau eV góc ϕ v, dòng iV lại sinh từ thông Φ ’2 pha chạy phần mạch từ có vòng ngắn mạch có khuynh hướng làm giảm từ thông tổng vòng ngắn mạch Φ V = Φ + Φ ’2 Có thể gọi Φ từ thông chính, Φ V từ thông phụ hai từ thông khép mạch qua roto cực từ Hai từ thông Φ Φ lệch góc ϕ thời gian lệch góc γ không gian nên tạo từ trường quay động có moment khởi động làm cho động quay Động điện pha dùng vòng ngắn mạch có cấu tạo đơn giản nên giá thành hạ moment khởi động nhỏ, hệ số công suất cos ϕ thấp, hiệu suất thấp khả tải nên dùng công suất nhỏ Đảo chiều quay động pha Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 73 Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh Nguyên tắc chung đề đảo chiều quay động điện pha có dây quấn phụ đổi chiều dòng điện dây quấn phụ, giữ nguyên chiều dòng điện dây quấn hay ngược lại Hình 3.26 Dây quấn động pha Đại cương phân loại Phần ứng stato động hay pha, ta thường bố trí dây quấn lệch pha khơng gian 900 điện, tạo dòng điện qua dây lệch pha thời gian 90 điện để tạo từ trường quay tròn khởi động cho động - Nếu pha phụ cắt khỏi nguồn tốc độ quay roto đạt khoảng 75% tốc độ định mức, động dạng pha - Nếu pha phụ đấu song song pha động vân hành, động dạng pha 1.1 Phân loại • Dây quấn lớp đồng khn hay đồng tâm • Dây quấn lớp • Dây quấn Sin : Hình dạng nhóm bối dây quấn sin giống nhóm bối dây đồng tâm số vòng nhóm bối dây quấn sin khơng ( chênh lệch số vòng bối dây quấn sin nhóm tn theo tỷ lệ định trước ) 1.2 Đặc điểm Phân bố rãnh cho pha dây quấn phân theo tỷ lệ định trước Gọi QA: Tổng số rãnh phân bố cho pha QB: Tổng số rãnh phân bố cho pha phụ Ta có tỷ lệ phân bố sau: QA = QB QA = 2QB QA = 3QB Phân bố dùng cho dây quấn lớp hay lớp DÂY QUẤN MỘT LỚP 2.1 Các ký hiệu cơng thức Gọi qA: Số rãnh phân bố cho pha bước cực từ qB: Số rãnh phân bố cho pha phụ bước cực từ Ta có quan hệ: Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 74 Nội dung giảng máy điện QA + QB = Z qA = QA 2p Trần Đức Anh QB 2p qB = qA + qB = τ 2.2 Điều kiện áp dụng cho phân bố dây quấn lớp 2.2.1 Điều kiện sử dụng phân bố QA = QB QA QB Z Z = = Ta có qA = qB = dùng phân bố QA = QB = Để qA qB 2p p 2.2p Z số ngun số ngun, tức τ/2 ngun, hay τ bội số 2.2p Tóm lại: Muốn sử dụng phân bố QA = QB ta cần có điều kiện τ bội số 2.2.2 Điều kiện sử dụng phân bố QA = 2QB Khi sử dụng phân bố ta có: 2Z QA = Z QB = 2Z Nên: qA = 3.2p qA qB ngun τ bội số Z qB = 3.2p Tóm lại: Muốn sử dụng phân bố QA = 2QB ta cần có điều kiện τ bội số 2.2.3 Điều kiện sử dụng phân bố QA = 3QB Khi sử dụng phân bố ta có: 3Z QA = Z QB = 3Z Nên: qA = 4.2p qA qB ngun τ bội số Z qB = 4.2p Tóm lại: Muốn sử dụng phân bố QA = 3QB ta cần có điều kiện τ bội số 2.3 Ví dụ : Với động có Z = 24 bố trí dây quấn với 2p = Ta có: } } Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 75 Nội dung giảng máy điện τ= Trần Đức Anh Z 24 = = rãnh/bước cực 2p Vậy τ vừa bội số vừa bội số 3, ta dùng phân bố Q A = QB hay QA = 2QB cho dây quấn 1lớp hay lớp TRÌNH TỰ XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN DÂY QUẤN LỚP Bước 1: Xác định Z 2p, tính giá trị τ αđ Tuỳ theo τ bội số 2, hay chọn phân bố rãnh cho pha pha phụ Tính qA qB Bước 2: Phân bố rãnh cho pha pha phụ theo τ , qA qB (Phương pháp thực tương tự trường hợp động pha ) Bước : Tuỳ theo dạng dây quấn cần vẽ, ta vẽ phần đầu nối cho nhóm bối dây, vẽ cho pha vẽ cho pha phụ Một điều khác biệt cho dây quấn động pha so với pha đầu vào pha phụ lệch với đầu vào pha xét theo trục nhóm bối dây Ví dụ: Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn lớp cho stato động pha có Z = 36 2p = Giải: Bước 1: Với Z = 36 rãnh 2p = ta tính được: • Bước cực τ = rãnh / bước cực, τ có giá trị lẻ bội số 3, ta áp dụng cách phân bố QA = 2QB qA = 2τ 2.9 = = rãnh , 3 qB = τ = = rãnh 3 180 = 20 điện/rãnh • Góc lệch điện rãnh liên tiếp α đ = τ 90 • Trục pha lệch nhau: =4,5 rãnh 20 Bước :Phân bố rãnh cho pha pha phụ (hình 6.1) Bước : Xây dựng sơ đồ dây quấn lớp dạng đồng tâm phân tán đầu nối bố trí mặτ phẳng Trường hợp qA qB có giá trị lẻ dạng phân tán cho bối dây khơng có số bối nhóm giống Muốn cho số bối dây nhóm trường hợp giống nhau, ta sử dụng đến kỹ thuật mượn rãnh để hai bối ngồi nhóm bối dây đồng tâm bố trí chung cạnh tác dụng rãnh Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 76 Nội dung giảng máy điện τ Trần Đức Anh τ τ τ Hình 6.1 điện 4,5 rãnh Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 77 Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh BÀI THI CƠNG DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ PHA I Kh¶o s¸t và vÏ l¹i s¬ ®å d©y qn ®éng c¬ Tïy lo¹i thiÕt bÞ mà sÏ cã s¬ ®å d©y qn kh¸c nhau, vÊn ®Ị c¬ b¶n nhÊt là ph¶i x¸c ®Þnh ®ưỵc: sè bèi d©y mét pha, sè pha, c¸ch ®Êu liªn kÕt c¸c nhãm bèi d©y víi Trong h×nh 9.1 giíi thiƯu mét d¹ng s¬ ®å d©y qn tiªu biĨu Hình 9.1 Sơ đồ kiểu đồng tâm phân tán động KĐB pha Z= 24, 2p =2 Tr×nh tù vÏ l¹i s¬ ®å: - X¸c ®Þnh sè nhãm bèi d©y pha - T×m c¸c ®Çu d©y ®Êu liªn kÕt gi÷a c¸c nhãm - X¸c ®Þnh kiĨu d©y qn (tËp trung hay ph©n t¸n) - VÏ l¹i s¬ ®å hoàn chØnh - KiĨm tra l¹i sè cùc tõ, tèc ®é quay theo sè liƯu trªn nh·n m¸y Th¸o d©y cò - Dïng kỊm, cưa hc ®ơc c¾t bá mét ®Çu nèi cđa bèi d©y h×nh 9.2 Chó ý là ph¶i gi÷ l¹i vài ®o¹n ®Ĩ lÊy sè liƯu Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 78 Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh Hình 9.2 Tháo bỏ dây cũ cách cắt bỏ phần đầu nối - Dïng vÝt dĐp (lo¹i vÝt ®ãng) bÈy m¹nh ë phÇn ®Çu nèi ®Ĩ th¸o bèi d©y ngoài Cã thĨ chia thành nhiỊu tao nhá ®Ĩ gi¶m lùc thao t¸c - Trưêng hỵp cn d©y ®ưỵc tÈm vecni qu¸ cøng, kh«ng thùc hiƯn trªn ®ưỵc th× tiÕn hành sau: - Dïng vÝt dĐp (vÝt ®ãng) hc lưìi cưa s¾t ph¸ bá nªm tre ë miƯng r·nh h×nh 9.3 Hình 9.3 Tháo bỏ nêm tre phần miệng rãnh - Dïng kỊm nhän th¸o tõng tao d©y ngoài - Khi ®· th¸o ®ưỵc kho¶ng 1/3 th× cã thĨ bÈy phÇn ®Çu nèi ®Ĩ lÊy toàn bé phÇn cßn l¹i ngoài - BÈy m¹nh ®Ĩ th¸o bèi d©y - Gi÷ l¹i vài phÇn bèi d©y nguyªn ®Ĩ lÊy sè liƯu Ghi nhËn sè vßng d©y, ®ưêng kÝnh d©y và khèi lưỵng d©y - §Õm l¹i chÝnh x¸c sè vßng cđa mçi bèi d©y Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện-Điện tử 79 Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh - §o l¹i ®ưêng kÝnh d©y qn b»ng panmer - Ghi c¸c sè liƯu võa ghi nhËn ®ưỵc lªn s¬ ®å ®· vÏ VƯ sinh ®éng c¬ - Dïng dao nhän, lưìi cưa s¾t c¹o s¹ch giÊy c¸ch ®iƯn, vecni …cßn b¸m bªn r·nh - Dïng dao bÐn, dòa mÞn, giÊy nh¸m c¾t bá phÇn bazí nÕu miƯng r·nh, r¨ng bÞ trÇy xưít - C¹o s¹ch lau kh« bơi bÈn C¾t và lãt giÊy c¸ch ®iƯn r·nh .B¶ng kª vËt liƯu - dơng häc tËp: II C¸c bưíc tiÕn hành: §o kÝch thưíc r·nh stato: X¸c ®Þnh kÝch thưíc giÊy c¸ch ®iƯn r·nh - Víi ®éng c¬ pha cã P [...]... tróc lớp cách điện chạm vao vỏ bọc máy biến áp hoặc cọc nối bị lỏng lẻo chạm bỏ bọc hoặc chạm masse ở lớp dây tiếp cận với mạch từ Trờng hợp sau cùng nay, nếu quan sát không thấy đợc chỗ chạm masse - Nếu máy biến áp vẫn vận hanh bình thờng ma gây sự giật nhẹ.Trờng hợp nay máy biến áp không bị chạm masse ma do máy biến áp bị ẩm, điện trở cách điện bị suy giảm (nếu dùng bút thử điện thấy cách điện bằng Mê-gôm... khong đạt, lớp cách điện bị lão hoá cần phải quấn lại toan bộ 2 Máy biến áp đang vận hanh bị nổ cầu chì: - Nếu máy biến áp bị phát nhiệt thái quá, có thể la do mạch tiêu thụ quá lớn Thay lại dây chì đúng cở va cho máy biến áp vận hanh không tải, nếu vẫn bình thờng chứng tỏ lúc trớc máy biến áp lam việc quá tải - Nếu máy biến áp vận hanh không tải ma cầu chì vẫn nỗ thì chắc chắn máy biến áp chập vòng... vận hanh bị rung lên, kèm sự phát nhiệt: - Do dòng điện tiêu thụ quá lớn, quá công suất của máy nên máy biến áp rung lên phát tiếng rè, để lâu phát nhiệt nhanh, chóng cháy máy biến áp Để khắc phục cần giảm bớt tải Các sự cố đối với máy biến áp nạp ắc quy - Do mắc không đúng với điện áp nguồn, nhầm vao nguồn có điện áp cao - Do mạch từ ghép không chặt Phải siết chặt lại các bulong ép giữa các lá sắt của... dây lại - Đối với máy biến áp có công suất nhỏ thì sự chập vòng khó lam cầu chì nổ ngay nhng có sự phát nhiệt rất nhanh - Đối với máy biến áp nạp ắc quy, chỉnh lu toan kỳ, lu ý diode bị hỏng nối tắt Hoặc mắc nhầm 2 cọc (+) va cọc (-) vao bình ắc quy - Nếu máy biến áp bị phát nhiệt thái quá, có thể la do mạch tiêu thụ 3 Máy biến áp vận hanh bị rung lên, kèm sự phát nhiệt: - Do dòng điện tiêu thụ quá... chặt hơn - Do bản chất lá sắt của mạch từ kém phẩm chất, quá rỉ sét hoặc quấn thiếu vòng dây 4 Máy biến áp không vận hanh: - Nếu đèn báo không sáng hoặc không cảm thấy máy biến áp rung nhè nhẹ do có dòng điện vao, thì lu ý đờng dây vao bị hở mạch, cọc nối dây vao không tiếp điện, hoặc tiếp xúc xấu ở đảo điện Trung cp ngh Cam Ranh- Khoa in-in t 36 ... Ranh- Khoa in-in t 34 Ni dung bi ging mỏy in Trn c Anh 10/ o c v th nghim - o ngui : + o cỏch in cun dõy vi lừi thộp + o cỏch in cun dõy vi nhau + o thụng mch - o núng : + o dũng in khụng ti + o in ỏp vo v ra + Th ti vi thi gian 45 phỳt Trung cp ngh Cam Ranh- Khoa in-in t 35 Ni dung bi ging mỏy in Trn c Anh BI 3 NHNG H HNG THNG GP V BIN PHP KHC PHC I Các pan thông thờng trong máy biến áp: 1 Pan chạm... masse: - Trờng hợp nay gây hiện tợng điện giật, nếu kèm sự nổ cầu chì, bốc khói nhẹ thì do sự chạm masse đã lam chập mạch cuộn dây - Có thể do bị chạm giữa các cọc nối với vỏ sắt hoặc có sự cố nối tắt giữa các cọc nối ở các dảo diện Dùng đèn thử hoặc ôm kế kiểm tra các điểm cần lu ý để xác định nơi bị chạm, chập mạch sau đó sửa chữa lại cho hết bị chạm masse - Nếu máy biến áp vẫn vận hanh bình thờng,... qun dõy vo bn qun *Chỳ ý : Trung cp ngh Cam Ranh- Khoa in-in t 31 Ni dung bi ging mỏy in Trn c Anh - Cn ca tay quay v trớ thp nht - Mộp ca khuụn qun dõy ti phớa ra dõy phi c nh v nm trờn 5/ C nh u dõy ra trc khi tin hnh qun dõy s cp 6/ Lút giy cỏch in lp sau khi thc hin s vũng dõy qun 1 lp Trung cp ngh Cam Ranh- Khoa in-in t 32 Ni dung bi ging mỏy in Trn c Anh * Chỳ ý : thao tỏc dựng bỳa nha nh hỡnh... s vũng dõy qun l 220.nV Tng tit din dõy qun l : Adõy qun = 220.nV.0,866 = 190,52.nV(mm2) Tit din ca s mch t l : Acs = c.h = 3 2 a 4 Chn h s lp y Kl = 0,4 Trung cp ngh Cam Ranh- Khoa in-in t 18 Ni dung bi ging mỏy in Trn c Anh 190,52nV = 0,4 3 / 4.a 2 i n v [ a ] = [cm] , Ta cú : 190,52 nV = 30a2 Vy Hay : 190,52.10 4 14303,30 a b= = 4,44.30 f Bm fBm 3 Vi f = 50 Hz v B = 1,2 T Ta cú : a3b = 238.3883... vo (80V-110V-160V-220V) v 11 nc chnh mn cho in ỏp ra Mt khong chnh mn thng c nhn l 5V (Mt vi trng hp yờu cu c bit ta chn 10V cho cỏc cp chnh t nc 9 n nc 11 ) Trung cp ngh Cam Ranh- Khoa in-in t 19 Ni dung bi ging mỏy in Trn c Anh Vi 4 cp in ỏp ngừ vo v ngừ ra cú 2 cp 110V 220V, nh vy ta cú 8 trng hp khỏc nhau, ng vi mi trng hp phõn b dũng in trong tng thnh phn dõy qun khỏc nhau Nh vy, mun tớnh toỏn ... biến áp lò) hàn điện, làm nguồn cho thiết bị điện, điện tử cần nhiều cấp điện áp khác nhau, lĩnh vực đo lường ( máy biến điện áp, máy biến dòng) v.v… CẤU TẠO CỦA MÁY BIẾN ÁP Máy biến áp có hai... dầy cách điện lớp Thực tế ta sử dụng giấy cách điện có cấp cách điện cao hơn, chọn giấy cách điện có bề dầy 0,1mm Klđ thỏa Trung cấp nghề Cam Ranh- Khoa Điện- Điện tử 15 Nội dung giảng máy điện Trần... Khoa Điện- Điện tử Nội dung giảng máy điện Trần Đức Anh BÀI TÍNH TỐN DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP PHA DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU TỔNG QUAN Trong chương tài liệu hướng dẫn tính tốn số liệu dây quấn Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: noi dung bai giang máy điện , noi dung bai giang máy điện , noi dung bai giang máy điện , Nếu chọn Bm = 1,2 T ta có (2.6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay