Các rào cản thương mại phi thuế quan (NTBS) khi xuất khẩu hàng nông thủy sản qua thụ trường EU.

48 249 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:34

Phần 1I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN I. Khái niệm và vai trò của hàng rào phi thuế quan I.1.Các loại hàng rào phi thuế quan 1.Hạn ngạch nhập khẩu 2.Hạn chế xuất khẩu tự nguyện 3.Biện pháp liên quan đến quản lý giá 4.Biện pháp liên quan đến doanh nghiệp 5. Biện pháp liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật. 6.Biện pháp quản lý hành chínhII.KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG EUPhần 2:CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN KHI XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG THỦY SẢN QUA THỊ TRƯỜNG EUI. NÔNG SẢN: 1. Thị trường nông sản EU 2. Những thách thức đối với Việt Nam trong xuất khẩu hàng nông sản sang EU 3. Những tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường EUCác hàng rào kĩ thuật trong thương mại Tiêu chuẩn hoá 3.1 Sức khỏe và an toàn Phương pháp tiếp cận mới và chỉ thị về an toàn sản phẩm3.2 Nhãn CE (European Conformity) Đối với các sản phẩm thực phẩm Các nguyên tắc cơ bản của HACCP3.3 Môi trường Trách nhiệm xã hội Chính sách môi trường của EU Quản lý chất thải bao bì đóng gói Các tiêu chuẩn quản lý môi trường Các đặc điểm của tiêu chuẩn quản lý môi trườngISO14001 Nhãn hiệu sinh thái (Ecolabelling) Những nhãn hiệu sinh thái quốc gia được thấy ở các quốc gia Tây bắc E.U như Các nhãn sản phẩm riêng biệt 3.4 Quản lý chất lượng Sêri ISO 9000 Các nội dung cơ bản của ISO Các tiêu chuẩn ISO 9000: 9001 và 9002 là quan trọng nhất Các đặc điểm của ISO 9000 Lợi ích từ giấy chứng nhận ISO 9000 4 Đánh giá hoạt động xuất khẩunông sản Việt Nam sang thị trường EU 4.1 Những lợi thế 4.2 Bên cạnh đó còn có những bất lợiII. THỦY SẢN 1.Các rào cản phi thuế quan chủ yếu của EU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam Đối với tiêu chuẩn chất lượng Đối với tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm Đối với tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng Đối với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường Đối với tiêu chuẩn về lao độngPHẦN 3GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VÀ THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EUI. NÔNG SẢN1. Về phía Nhà nước 1.1 Định hướng chiến lược phát triển nông sản xuất khẩu 1.2. Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ 1.3. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản 1.4. Các giải pháp thị trường và hỗ trợ xuất khẩu 1.5. Liên kết quốc tế trong sản xuất và xuất khẩu nông sản 1.6. Định vị lại cây trồng chủ lực2. Về phía doanh nghiệp và nhà sản xuất 2.1. Đầu tư xây dựng thương hiệu 2.2. Tìm hiểu luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tếII. THỦY SẢN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Chính sách tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu 2. Chính sách thị trường 3. Chính sách tạo vốn 4. Chính sách công nghệ TIỂU LUẬN Đề tài số Các rào cản thương mại phi thuế quan (NTBS) xuất hàng nông thủy sản qua thụ trường EU Danh sách nhóm : Kiều Thanh Tân Phan Hà Giang Hoàng Quốc Bảo Trần Văn Thanh Hồ Quang Khiêm MỤC LỤC Phần I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN I Khái niệm vai trò hàng rào phi thuế quan I.1.Các loại hàng rào phi thuế quan 1.Hạn ngạch nhập 2.Hạn chế xuất tự nguyện 3.Biện pháp liên quan đến quản lý giá 4.Biện pháp liên quan đến doanh nghiệp Biện pháp liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật 6.Biện pháp quản lý hành II.KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG EU Phần 2: CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN KHI XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG THỦY SẢN QUA THỊ TRƯỜNG EU I NÔNG SẢN: Thị trường nông sản EU Những thách thức Việt Nam xuất hàng nông sản sang EU Những tiêu chuẩn kỹ thuật hàng nông sản nhập vào thị trường EU Các hàng rào kĩ thuật thương mại Tiêu chuẩn hoá 3.1 Sức khỏe an toàn Phương pháp tiếp cận mới và chỉ thị về an toàn sản phẩm 3.2 Nhãn CE (European Conformity) Đối với sản phẩm thực phẩm Các nguyên tắc bản của HACCP 3.3 Môi trường Trách nhiệm xã hội Chính sách môi trường của EU Quản lý chất thải bao bì đóng gói Các tiêu chuẩn quản lý môi trường Các đặc điểm của tiêu chuẩn quản lý môi trườngISO14001 Nhãn hiệu sinh thái (Ecolabelling) Những nhãn hiệu sinh thái quốc gia thấy quốc gia Tây bắc E.U Các nhãn sản phẩm riêng biệt 3.4 Quản lý chất lượng Sê-ri ISO 9000 Các nội dung bản của ISO Các tiêu chuẩn ISO 9000: 9001 9002 quan trọng Các đặc điểm ISO 9000 Lợi ích từ giấy chứng nhận ISO 9000 Đánh giá hoạt động xuất khẩunông sản Việt Nam sang thị trường EU 4.1 Những lợi 4.2 Bên cạnh có bất lợi II THỦY SẢN 1.Các rào cản phi thuế quan chủ yếu EU thủy sản xuất Việt Nam Đối với tiêu chuẩn chất lượng Đối với tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm Đối với tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng Đối với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường Đối với tiêu chuẩn lao động PHẦN 3 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VÀ THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU I NÔNG SẢN Về phía Nhà nước 1.1 Định hướng chiến lược phát triển nông sản xuất 1.2 Đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ 1.3 Phát triển công nghiệp chế biến nông sản 1.4 Các giải pháp thị trường hỗ trợ xuất 1.5 Liên kết quốc tế sản xuất xuất nông sản 1.6 Định vị lại trồng chủ lực Về phía doanh nghiệp nhà sản xuất 2.1 Đầu tư xây dựng thương hiệu 2.2 Tìm hiểu luật pháp tiêu chuẩn quốc tế II THỦY SẢN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Chính sách tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất Chính sách thị trường Chính sách tạo vốn Chính sách công nghệ Phần I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN: I Khái niệm vai trò hàng rào phi thuế quan Chính sách thương mại quốc tế hệ thống quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, biện pháp công cụ mà quốc gia sử dụng nhằm điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế phù hợp với lợi quốc gia thời kỳ nhằm đem lại lợi ích cao cho quốc gia từ thương mại quốc tế Khi tham gia vào thương mại quốc tế, quốc gia phát huy mạnh nước mình, tận hưởng lợi từ thị trường giới Nhưng mặt khác bộc lộ mặt yếu bất lợi quốc gia Do quốc gia thường phải sử dụng hệ thống cộng cụ để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế Trong phải kể đến việc sử dụng hàng rào phi thuế quan – công cụ coi linh hoạt, tác động nhanh, mạnh Hiện có nhiều quan niệm hàng rào phi thuế quan, tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD) năm 1997 định nghĩa : “Hàng rào phi thuế quan biện pháp biên giới nằm phạm vi thuế quan quốc gia sử dụng, thông thường dựa sở lựa chọn, nhằm hạn chế nhập khẩu” Như vai trò hàng rào phi thuế quan nhằm hạn chế nhập khẩu, quốc gia sử dụng hàng rào phi thuế quan thực chất việc bảo hộ cho sản xuất quốc gia Ngoài ra, hàng rào phi thuế quan ý nghĩa việc bảo hộ thị trường nội địa, hướng dẫn tiêu dùng, điều tiết vĩ mô kinh tế có hiệu mà công cụ dùng để phân biệt đối xử quan hệ đối ngoại II.Các loại hàng rào phi thuế quan Các hàng rào phi thuế quan chủ yếu mà nước thường áp dụng là: Hạn ngạch nhập Hạn ngạch nhập hiểu quy định Nhà nước số lượng cao mặt hàng nhóm hàng phép nhập từ thị trường định khoảng thời gian định thông qua hình thức cấp giấy phép Hạn ngạch nhập đưa tới hạn chế số lượng hàng nhập đồng thời gây ảnh hưởng đến giá nội địa hàng hóa, mức cung hàng hóa thấp làm cho giá cân cao so với giá thương mại tự Hạn ngạch nhập tạo điều kiện cho nhà sản xuất nước thực quy mô sản xuất với hiệu thấp so với điều kiện thương mại tự Hạn ngạch nhập công cụ quan trọng để thực chiến lược sản xuất thay thuế nhập bảo hộ sản xuất nội địa Hạn chế xuất tự nguyện Hạn chế xuất tự nguyện biện pháp hạn chế xuất mà theo quốc gia nhập đòi hỏi quốc gia xuất phải hạn chế bớt lượng hàng xuất sang nước cách “tự nguyện”, không quốc gia nhập áp dụng biện pháp cần thiết để buộc quốc gia xuất phải giảm bớt số lượng hàng hóa xuất sang nước Thực chất hạn chế xuất tự nguyện thương lượng mậu dịch bên xuất bên nhập để hạn chế bớt xâm nhập hàng hóa nhập nhằm thực mục tiêu định nước nhập khẩu, chẳng hạn: tạo công ăn việc làm, bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ có tiềm Khi thực hạn chế xuất tự nguyện có tác động kinh tế tương tự hạn ngạch nhập Tuy nhiên hạn ngạch nhập mang tính chủ động thường biện pháp tự bảo vệ thị trường nước hạn chế xuất tự nguyện thực mang tính miễn cưỡng gắn với điều kiện định Hình thức thường áp dụng quốc gia có sản lượng xuất lớn số mặt hàng Biện pháp liên quan đến quản lý giá Các biện pháp quản lý giá nhập giá bán nước tác động trực tiếp gián tiếp tới xuất nhập hàng hóa Việc tính giá tùy tiện gây nên khó khăn lớn cho thương mại quốc tế giá tính thuế cao giá sản phẩm nhập cao, khả toán giảm Một số nước mục tiêu tránh gian lận thương mại họ khéo sử dụng biện pháp liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế hải quan công cụ gián tiếp bảo hộ sản xuất nước Trị giá tính thuế hải quan cao thấp tác động trực tiếp đến khoản thuế nhập mà doanh nghiệp phải nộp qua tác động lên giá bán sản phẩm Ở số nước phát triển thường không sử dụng giá bán thực tế ghi hóa đơn để tính thuế mà dùng trị giá tính thuế tối thiểu giá tham khảo Thậm chí có nước sử dụng giá hóa đơn cao sản phẩm loại nhập từ nước thời gian trước để xác định trị giá tính thuế Cách xác định trị giá tính thuế khiến nhà xuất phải chịu giá cao cách vô lý dự đoán khả cạnh tranh giá sản phẩm Hiệp định xác định trị giá tính thuế quan tổ chức thương mại giới quy định giá tính thuế hàng nhập giá giao dịch, tức giá trả phải trả cho hàng hóa bán để xuất đến nước nhập có tính đến điều chỉnh định phí hoa hồng, môi giới, đóng gói… Tổ chức thương mại giới không cho phép xác định trị giá tính thuế quan theo giá nhập tối thiểu giá bán nước hàng hóa tương tự sản xuất nước nhập Giá bán tối đa nước hàng hóa hạn chế nhập Chính Tổ chức thương mại giới thừa nhận biện pháp quản lý giá tối đa có phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối sử tác động xấu tới lợi ích nước thành viên xuất Biện pháp liên quan đến doanh nghiệp Với hình thức sở hữu khác Nhà nước ban cho doanh nghiệp Nhà nước độc quyền định gây trở ngại định hoạt động thương mại quốc tế Các doanh nghiệp Nhà nước quyền kinh doanh xuất nhập tạo rào cản hoạt động mua bán thị trường giới Các nước sử dụng biện pháp thường cho họ cần phải bình ổn giá khối lượng mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến cân đối lớn kinh tế Tuy nhiên thực tế biện pháp hạn chế quyền kinh doanh xuất nhập tạo độc quyền cho số doanh nghiệp định Biện pháp liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật Những quy định tiêu chuẩn kỹ thuật quy định vệ sinh đo lường, an toàn lao động, bao bì, đóng gói ….Các tiêu chuẩn thường nước áp dụng, mặt chúng tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế cách giúp cho người mua đánh giá quy cách chất lượng sản phẩm, mặt khác chúng dễ trở thành rào cản thương mại khác biệt nước Trên thực tế sản phẩm nhập không đáp ứng quy định yêu cầu kỹ thuật không phép bán thị trường; mặt tiêu chuẩn, hàng nhập không tuân thủ tiêu chuẩn đặt phép bán thị trường bị người tiêu dùng không ưa chuộng Nói chung quy định tiêu chuẩn kỹ thuật xuất phát từ đòi hỏi thực tế đời sống xã hội phản ánh trình độ phát triển mà người đạt Tuy nhiên, thực tế người ta thường khéo sử dụng quy định cách thiên lệch doanh nghiệp nước với công ty nước để biến chúng trở thành công cụ cạnh tranh quan hệ thương mại quốc tế Để khắc phục tình trạng người ta tìm cách ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế thống Biện pháp quản lý hành Mặc dù hầu giới có mục tiêu chung tự hóa, thuận lợi hóa thương mại quốc tế Nhưng thực tế lý kinh tế trị định mà nước áp dụng biện pháp tinh vi nhằm cản trở tự hóa thương mại quốc tế Ví dụ như: quy định toán, quy định đặt cọc, quy định quảng cáo… II.KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG EU E.U (The European Union) thị trường chung lớn giới Và tương lai gần thị trường E.U ngày mở rộng cách hoà nhập kinh tế nước Đông Âu Đây khối thị trường chung, thị trường E.U phát triển vượt xa khỏi hiệp định mậu dịch tự thành viên Đây liên hiệp hải quan tiền tệ, cho phép hàng hóa, dịch vụ, người vốn di chuyển cách tự điều hành định chế chung (Ủy Ban Châu Âu, Nghị viện Châu Âu…), hệ thống quy định luật lệ mang tính hoà hợp chung sách phù hợp Tuy nhiên E.U thị trường bao gồm nhiều thị trường khác 15 nước thành viên, 15 khối dân số, văn hoá, kinh tế khác nhau… Mặc dù nói E.U thị trường chung, nhiên cần phải quan tâm đến đặc điểm tính chất thị trường quốc gia thành viên Phần 2: CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN KHI XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG THỦY SẢN QUA THỊ TRƯỜNG EU I NÔNG SẢN Thị trường nông sản EU Thị trường EU thị trường giàu tiềm hàng nông sản VIệt Nam Nhận định dựa hai sau đây: - Thứ nhất, nhập sản phẩm nông nghiệp thị trường EU chiếm tỷ trọng nhỏ tổng kim ngạch nhập thị trường này, thị trường lớn, số liệu thống kê cho thấy rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp thị trường giới, để đáp ứng nhu cầu ngày cao mình, EU đẩy mạnh nhập sản phẩm nông nghiệp - Thứ hai, với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá lớn phù hợp với nhu cầu thị trường tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ nông nghiệp…, đưa nhanh công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng VSATTP sản phẩm nông nghiệp Sự đời Luật văn pháp luật bảo vệ môi trường, với yêu cầu ngày cao thị trường nhập sản phẩm thân thiện với môi trường, ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng bảo vệ môi trường Hiện nay, nước ta trang trại, khu vực sản xuất hàng hóa lớn theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm tạo nhiều sản phẩm hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, VSATTP môi trường để đáp ứng nhu cầu thị trường nhập nhiều khó khăn Nhiều tỉnh phát triển nuôi lợn xuất với quy mô lớn: hệ thống chuồng trại thức ăn đạt tiêu chuẩn, kỹ thuất biến đổi gen chưa tốt lên làm hạn chế chất lượng, phẩm cấp sản phẩm Theo phân tích trên, khẳng định rằng, EU thị trường xuất lớn hàng nông sản Việt Nam, có khai thác thị trường thị trường nông sản giới nói chung hay không tuỳ thuộc vào hai yếu tố: Một là, phải vào nhu cầu thị trường để tính toán khối lượng nông sản sản xuất, hai là, phải đáp ứng yêu cầu ngặt nghèo tiêu chuẩn kỹ thuật hàng nhập đặc biệt quy định chất lượng, VSATTP môi trường Sau nhiều năm nỗ lực mở rộng thị trường EU, năm 2002 hàng nông sản Việt Nam giảm thị phần so với năm trước, phần số mặt hàng nông sản giá mạnh (cà fê, chè, hạt tiêu, gao,…) phần khác quy định ngặt nghèo tiêu chuẩn kỹ thuật hàng nông sản EU Do đó, giai đoạn từ năm 2003 đến 2005 trở Việt Nam cần khôi phục thị trường với hai nhiệm vụ quan trọng là: - Thứ nhất, vào nhu cầu thị trường EU để điều chỉnh khối lượng hàng nông sản xuất khẩu, đặc biệt mặt hàng mà Việt Nam mạnh cà fê, hạt tiêu, gạo cao su…; đồng thời đẩy mạnh xuất nhiệt đới, thịt gia súc, gia cầm, loại thực phẩm chế biến khác - Thứ hai, lâu dài phải bước nâng cao chất lượng VSATTP hàng nông sản Việt Nam, tạo nhiều nông sản thực phẩm phù hợp với môi trường để đáp ứng đòi hỏi ngày khắc khe người tiêu dùng EU Làm tốt nội dung nói nhanh chóng triển khai, khôi phục thị trường EU đưa tổng kim ngạch xuất đạt 431,7 triệu USD tương 10 Các nước phát triển đóng vai trò quan trọng cung cấp thủy sản vào thị trường EU, chủ yếu loại thủy sản nước ấm Thị trường EU môi trường lý tưởng cho nhà xuất Việt Nam thể sức mạnh thị trường tương đối ổn định Nhưng để xâm nhập chiếm lĩnh thị trường nhà xuất Việt Nam cần phải vượt qua rào cản thương mại chủ yếu hàng rào phi thuế quan ngày có xu hướng chặt chẽ EU thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) nên có chế độ quản lý nhập dựa nguyên tắc tổ chức Các mặt hàng quản lý hạn ngạch không nhiều, lại sử dụng nhiều biện pháp phi thuế quan Mặc dù thuế quan EU thấp so với cường quốc kinh tế lớn có xu hướng giảm EU thị trường bảo hộ chặt chẽ có rào cản kỹ thuật hàng rào an toàn thực phẩm, dịch bệnh thủy sản nghiêm ngặt.Rào cản kỹ thuật quy chế nhập chung biện pháp bảo vệ quyền lợi tiêu dùng EU, cụ thể hóa năm tiêu chuẩn sản phẩm là: tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường tiêu chuẩn lao động * Đối với tiêu chuẩn chất lượng: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 gần yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp sản xuất hàng xuất sang thị trường EU thuộc nước phát triển Thực tế cho thấy, nước phát triển Châu Á có Việt Nam, hàng doanh nghiệp có giấy chứng nhận ISO 9000 thâm nhập vào thị trường EU dễ dàng nhiều so với hàng hóa doanh nghiệp giấy chứng nhận ISO 9000 hệ thống quản lý chất lượng Nói cách khái quát, ISO 9000 tổ chức tiêu chuẩn quốc tế đặt để giúp đơn vị sản xuất cải tiến hệ thống quản lý nhằm đạt mục tiêu tăng suất chất lượng sản phẩm, giảm lãng phí tỷ lệ phế phẩm, để trì dạng sản phẩm có chất lượng đồng nhất, phù hợp với giá thành * Đối với tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm: công ty chế biến thực phẩm phải tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh chặt chẽ Về phương diện này, việc áp dụng hệ thống HACCP quan trọng gần yêu cầu bặt buộc xí nghiệp chế biến thủy, hải sản nước phát triển muốn xuất sản phẩm vào thị trường EU Dần dần HACCP trở thành 34 đòi hỏi chung nhà xuất nước phát triển không muốn thị trường, cách áp dụng hệ thống HACCP sản xuất để thuyết phục nhà nhập EU họ theo nguyên tắc hệ thống phòng ngừa nguy * Đối với tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng: ký mã hiệu trở nên quan trọng số việc lưu thông hàng hóa thị trường EU Các sản phẩm có liên quan tới sức khỏe mà người tiêu dùng phải có ký mã hiệu theo quy định EU * Đối với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường: thị trường EU yêu cầu hàng hóa có liên quan đến môi trường phải dán nhãn theo quy định (nhãn sinh thái, nhãn tái sinh…)và có chứng quốc tế công nhận Ngoài ra, có tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường (các tiêu chuẩn ISO 14000) luật mang tính xã hội đạo đức Tiêu chuẩn The Social Accountability 8000 ngày trở nên quan trọng năm tới ISO 14000 hệ thống quản lý môi trường, xây dựng sở thỏa thuận quốc tế, bao gồm yêu cầu yếu tố điều chỉnh được, để thiết lập nên hệ thống quản lý có khả cải thiện môi trường cách liên tục tổ chức sở Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đem đến cách tiếp cận hệ thống cho việc quản lý môi trường cung cấp công cụ hỗ trợ có liên quan đánh giá môi trường, nhãn môi trường, phân tích chu trình sống sản phẩm…cho doanh nghiệp sở khác để quản lý tác động hoạt động họ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm liên tục cải thiên môi trường với cam kết lãnh đạo tham gia có ý thức thành viên sở, từ người sản xuất trực tiếp đến cán quản lý Việc thừa nhận cam kết áp dụng ISO 14000 trở thành tiêu chí để trì cạnh tranh thị trường EU Bằng phương pháp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả cạnh tranh uy tín thị trường * Đối với tiêu chuẩn lao động: Ủy ban Châu Âu đình hoạt động xí nghiệp sản xuất nội địa phát nghiệp sử dụng lao động cưỡng cấm nhập hàng hóa mà trình sản xuất sử dụng hình thức cưỡng 35 lao động tù nhân, lao động trẻ em…được xác định Hiệp ước Gơnevơ ngày 25/9/1926 ngày 7/7/1956 Hiệp ước lao động quốc tế số 29,205 Có thể nói ISO 9000, ISO 14000 HACCP chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam mở cánh cửa vào thị trường EU EU sử dụng “rào cản kỹ thuật – TBT”là biện pháp chủ yếu để bảo hộ sản xuất tiêu dùng nội địa thuế nhập vào EU giảm dần Bởi vậy, yếu tố định việc hàng hóa nước phát triểncó thâm nhập vào thị trường EU hay không hàng hóa có vượt qua rào cản kỹ thuật EU hay không Ngoài ra, theo Bộ Thương Mại Việt Nam , ỦY ban Châu Âu tới ban hành sách hóa chất toàn lãnh thổ EU nhằm ngăn ngừa tác hại hóa chất người môi trường Chính sách có ảnh hưởng bất lợi trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp hóa chất ngành có liên quan Nhìn chung nhà sản xuất nước phát triển phải đối mặt với chướng ngại mà sách hóa chất EU yêu cầu Theo đánh giá chuyên gia, rào cản thực tế tai hại cho nước phát triển quan có thẩm quyền EU không công nhận xét nghiệm, trắc nghiệm thực nước Do vậy, doanh nghiệp cần sớm chủ động nghiên cứu, chuẩn bị giải pháp kinh doanh, kỹ thuật, quản lý để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sách ứng phó với biến động thị trường sách gây Liên minh châu Âu (EU) khu vực thị trường tiêu thụ thủy sản nông sản nhiều giới Từ đầu năm 2006, liên minh đưa luật mặt hàng thủy sản nhập Luật xem thể hóa qui định EU An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu mục tiêu sách qui định mặt hàng thủy sản nhập vào EU áp dụng từ đầu năm Truy xuất xuất xứ nguồn gốc yêu cầu doanh nghiệp có mặt hàng thủy sản xuất vào EU từ đầu năm Tuy nhiên, Việt Nam có tính chất đặc thù quy trình sản xuất nên qui định bắt đầu trễ hơn, sau năm 2008 Tại Việt Nam, Cục quản lý an toàn vệ sinh thú y thủy sản (NAFIQUAVED) quan giám sát EC công nhận Luật EC phân biệt, nhà sản xuất liên minh hay liên minh phải tuân thủ qui định thể hóa hài hòa hóa EC 36 PHẦN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VÀ THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU I NÔNG SẢN Hiện thị trường EU chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất hàng nông sản Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn có kế hoạch nâng tỷ lệ lên 30% với mặt hàng chủ lực cao su, cà phê, chè, rau quả, hạt có dầu Tuy nhiên muôn đạt hiệu cao, việc tăng kim ngạch xuất khẩu, thời gian tới, việc làm cấp bách phải làm cho hàng nông sản Việt Nam có khả cạnh tranh thị trường EU Muốn làm việc đó, cần phải có biện pháp phối hợp đồng người sản xuất, chế biến, xuất Bộ ngành chức có liên quan Một số giải pháp đề xuất: Về phía Nhà nước 1.1 Định hướng chiến lược phát triển nông sản xuất Lâu nay, sản xuất nông nghiệp Việt Nam chủ yếu phát triển theo bề rộng sở khai thác khả sẵn có mặt số lượng đựơc coi trọng mặt chất lượng Đó nguyên nhân quan trọng làm cho nông sản Việt Nam chưa đáp ứng tốt nhu cầu thị trường khác nhau, hiệu xuất thấp người sản xuất gặp khó khăn tiêu thụ hàng hoá Việc hình thành chiến lược phát triển có luận khoa học đựoc coi điều kiện tiền đề để áp dụng thành tựu tiến khoa học công nghệ, nâng cao khả cạnh tranh hiêu xuất nông sản Việt Nam thị trường quốc tế 37 Chiến lược phát triển nông nghiệp điều kiện kinh tế thị trường phải xuất phát từ nhu cầu cụ thể thị trường, bảo đảm khả đáp ứng tốt nhu cầu thị trường chủng loại, số lượng, chất lượng, thời gian chi phí Điều hoàn toàn trái với tư kiểu cũ xây dựng chiến lược: dựa vào sở khả để hoạch định phương hướng sản xuất Trong trình hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp, phải coi trọng công tác dự báo nhu cầu trung hạn dài hạn theo loại nông sản theo khu vực thị trường để vừa có sở định hướng phát triển sản xuất, vừa có sách thích ứng đảm bảo khả xâm nhập thị trường củng cố vị hàng hoá thị trường cụ thể Chiến lược phát triển nông nghiệp phải hướng tới hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung nhằm tạo điều kiện đầu tư ứng dụng thành tự khoa học công nghệ , nâng cao chất lượng giá trị nông sản hàng hoá Chiến lược phải sử dụng công cụ trọng yếu để Nhà nước định hướng phát triển sinh học xây dựng chế sách thúc đẩy nhà sản xuất đầu tư theo định hướng Bên cạnh cần hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi tối đa cho xuất Rà soát lại hệ thống, điều chỉnh quy định không phù hợp chưa rõ rang, trước hết Luật thương mại, Luật khuyến khích đầu tư nước Luật đầu tư nước 1.2 Đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Nâng cao trình độ khoa học công nghệ tạo điều kiện làm tăng sức cạnh tranh hàng hoá thị trường Sự phát triển mạnh mẽ nông nghiệp năm qua có phần đóng góp quan trọng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ sinh học 38 Để khoa học công nghệ góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp hàng hoá, năm trước mắt cần trọng tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao vào việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, khai thác lợi vùng sinh thái vừa đảm bảo phát triển bền vững, vừa nâng cao suất, chất lượng, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh nông sản, tăng giá trị kinh tế đơn vị diện tích Với vùng, loại trồng, vật nuôi, cần ý đổi công nghệ đồng khâu trước, sau sản xuất theo hướng đại Đẩy mạnh việc phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp việc sử dụng giống trồng vật nuôi có suất, chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt theo yêu cầu thị trường nước quốc tế Cùng với đó, cần coi trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào khâu sau thu hoạch nhằm giảm tổn thất, cao hiệu sản xuất, đáp ứng tốt yêu cầu người tiêu dùng Ngoài việc đại hoá kỹ thuật phơi sấy cần trọng nghiên cứu phương pháp bảo quản, đảm bảo đưa đến người tiêu dùng nông sản tươi sống hấp dẫn cảm quan sắc màu, hương vị bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm 1.3 Phát triển công nghiệp chế biến nông sản Phát triển công nghiệp chế biến cách nâng cao giá trị gia tăng nông sản thu hẹp tình trạng xuất sản phẩm thô, đồng thời tạo nên thị trường nội địa to lớn ổn định cho sản xuất nông nghiệp Hiện nay, công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam nhỏ bé, công nghệ lạc hậu, tỷ trọng nông sản chế biến tổng sản lượng thấp Để phát triển mạnh công nghiệp chế biến, cần giải nhiều vấn đề chủ yếu là: 39 - Quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn theo định hướng xuất Từ tập trung đầu tư thâm canh, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để đáp ứng tốt yêu cầu chế biến xuất - Tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản gần với vùng nguyên liệu Có sách ưu đổi kích thích tham gia tất thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến xuất Thực song song hai hướng: Đầu tư đổi đại hoá thiết bị công nghệ doanh nghiệp chế biến nông sản có; đầu tư xây dựng doanh nghiệp chế biến với trình độ công nghệ đại - Thiết lập củng cố mối quan hệ chủ thể sản xuất nguyên liệu chủ thể chế biến nguyên liệu nông sản Vấn đề quan trọng đề cao trách nhiệm hợp tác bên việc thực điều cam kết 1.4 Các giải pháp thị trường hỗ trợ xuất - Trợ giúp nâng cao lực thị trường cho chủ thể sản xuất nông sản Chỉ thân người sản xuất hàng hoá có đầy đủ thông tin hiểu biết thị trường quan hệ thị trường họ biết cách điều chỉnh sản xuất theo yêu cầu thị trường Đây mặt yếu người sản xuất hàng hoá nông thôn Do vậy, họ dễ bị điều tiết cách tự phát quan hệ thị trường, dễ bị thua thiệt hành xử thị trường Công tác khuyến nông, khuyến thương cần đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp kiến thức thị trường nâng cao lực thị trường chủ thể sản xuất hàng hoá nông thôn - Trợ giúp chủ thể sản xuất nông sản xây dựng thương hiệu hàng hoá, trước hết với cây, đặc sản vùng Đây vừa cách thức thâm 40 nhập củng cố vị hàng hoá thị trường quốc tế, vừa cách thức hữu hiệu bảo vệ quyền lợi người sản xuất cạnh tranh quốc tế - Tạo điều kiện công nghiệp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc tìm kiếm thị trường, khách hàng tổ chức phối hợp hành động chủ thể việc xử lý tình khác thị trường loại hàng hoá - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nông sản thông qua việc tham gia hội chợ triển lãm nước, quảng bá hàng hoá doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, tiến tới thành lập trung tâm giao dịch nông sản vùng sản xuất hàng hoá tập trung - Nhanh chóng xây dựng quy trình VietGAP: muốn tham gia WTO thành công, vào thị trường giới VN phải chứng tỏ khả cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu ATVSTP theo tiêu chuẩn GAP (Good Agricultural Practice - nông nghiệp an toàn) Các nước WTO đặt yêu cầu riêng ATVSTP EU có EuroGAP, Australia có Fresh care không đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng rào cản kỹ thuật mà nước sử dụng để hạn chế mặt hàng nhập Vì vậy, bên cạnh việc “trông giỏ” để “bỏ thóc” nhằm định vị lại trồng chủ lực đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật đặt quốc gia nhập nông sản, Việt Nam cầm tham khảo AseanGAP (quy trình GAP thức nước thành việc Asean, vừa công bố tháng 11/2006) yêu cầu EuroGAP để nhanh chóng xây dựng quy trình VietGAP Từ có chương trình tập huấn tập trung cho bà xem hình thức “trợ cấp” Nhà nước giúp nông dân tham gia vào chơi WTO cách hợp lệ, lúc nói đến khả cạnh tranh xuất nông sản Điều quan trọng không kém, VietGAP phải sử dụng “rào cản” 41 bảo vệ nông sản nước, buộc hàng nông sản nước nhập vào Việt Nam phải đáp ứng quy định 1.5 Liên kết quốc tế sản xuất xuất nông sản So với số nước Đông Nam á, Việt Nam có điều kiện tự nhiên cấu sản xuất nông nghiệp tương đồng, song nước lại có lợi trình độ khoa học công nghệ kinh nghiệm hoạt động thương mại quốc tế Trong điều kiện đó, để đảm bảo hiệu sản xuất nâng cao khả cạnh tranh nông sản, cần coi trọng việc mở rộng quan hệ liên kết quốc tế sản xuất xuất Quan hệ liên kết bao gồm nội dung chủ yếu sau : - Phối hợp lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ để tạo giống trồng, vật nuôi có kha cạnh tranh cao; - Phối hợp xây dựng hệ thống kiểm dịch động thực vật xuất theo tiêu chuẩn quốc tế; - Thu hút đầu tư trực tiếp nước vào phát triển nông nghiệp nông thôn - Phối hợp sách thương mại nước khu vực thực hoạt động xuất nông sản; - Hình thành hiệp hội theo nganh hàng để phối hợp hành động thị trường quốc tế 1.6 Định vị lại trồng chủ lực 42 Việc tổ chức lại sản xuất yêu cầu bách, phát triển tự phát, hết non đến non khác với điệp khúc “trồng, chặt” Đến lúc phải tính toán lại lợi so sánh, lợi nhuận thực mang lại cho nông dân để định vị lại trồng chủ lực có bước phù hợp, chạy theo số lượng m•i Trong sân chơi WTO, rau mặt hàng giao dịch lớn nhất, với gần 103 tỷ USD, xuất rau VN năm qua ì ạch, bị phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, chưa thể tiềm năng; lúa gạo, cà phê, cao su giao dịch nhỏ nhiều, không 10 tỷ USD/ năm cho loại Những mặt hàng nông sản khác trà, điều nhân, hồ tiêu lại nhỏ hơn, khoảng tỷ USD/ năm Nhìn lại cấu, lúa còn” độc canh” với khoảng triệu gieo trồng hàng năm(chiếm 74% diện tích đất nông nghiệp), triệu cao su, trà, cà phê 1,4 triệu trồng ăn trái, rau hoa (chiếm 15% diện tích) Dù cung cấp lương thực cho người, giá trị lợi nhuận mang lại đơn vị diên tích lại nhất, nên nông dân trồng lúa có thu nhâp thấp Trong đó, mức đầu tư nhà nước người, công tác nghiên cứu, bảo dưỡng đất đai kĩ lao động cho loại khác xa lúa Về mặt kinh tế hiệu sử dụng đất, việc định vị trồng quy hoạch sản xuất nông nghiệp chưa hợp lí 4.2 Về phía doanh nghiệp nhà sản xuất 4.2.1 Đầu tư xây dựng thương hiệu Muốn hàng nông sản Việt Nam có khả cạnh tranh thị trường EU, doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư cho việc xây dựng thương hiệu nông sản, coi trọng đăng ký thương hiệu, thiết kế nhãn mác mẫu mã, bao bì cho sản phẩm, liên kết với người sản xuất nguyên liệu đăng ký xuất xứ hàng hoá, đảm bảo chứng cần thiết xuất vào thị trường EU Thương hiệu không doanh nghiệp mà nhà nông Cần liên kết với nông dân, nông 43 dân có trách nhiệm đảm bảo chất lượng chung chia lợi nhuận từ doanh nghiệp Đối với rau quả, giải pháp có tính định đến việc tiêu thụ xuất trái tươi Đối với cà phê nhân, việc liên kết sở chế biến với nông dân tăng thêm thu nhập cho hai, nhờ tăng sản lượng chất lượng cà phê, đồng thời đảm bảo phát triển hợp với tự nhiên bền vững cà phê Sự liên kết doanh nghiệp để điều tiết giá mua, giá bán hợp lý, chia sẻ thông tin thị trường đảm bảo hiệu ổn định cho nông dân doanh nghiệp Trong nhà máy, công ty lớn sử dụng thương hiệu để tiêu thụ sản phẩm cho đơn vị nhỏ sở kiểm soát công nghệ, chất lượng sản phẩm, đào tạo hướng dẫn họ sản xuất để tạo nguồn hàng hoá đồng nhất, ổn định 4.2.2 Tìm hiểu luật pháp tiêu chuẩn quốc tế Để xuất thành công vào thị trường EU, doanh nghiệp phải quan tâm đến số luật thương mại quốc tế có liên quan hiệp định WTO, hiệp định khu vực song phương có hiệp định ký với nước ASEAN, luật thâm nhập thị trường EU ban hành, nước thành viên; quy định thị trường sản phẩm đối tác yêu cầu Ngoài ra, quy định pháp lý phi luật thâm nhập thị trường EU gồm quy định thuế quan, luật EU thâm nhập thị trường, đòi hỏi phi luật đối tác thương mại thâm nhập thị trường Các quy định thuế thuế nhập khẩu: 4% trở xuống với hang công nghiệp, 10% hàng nông sản (áp dụng với giá nhập tối thiểu) thuế khác VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt đánh sản phẩm rượu, bia, thuốc nước Các quy định rào cản hạn ngạch thuế theo hạn ngạch (trong hạn ngạch cho hàng dệt may bãi bỏ từ tháng 1/2005 hạn ngạch cho nông sản phải bãi bỏ), EU có 87 loại thuế theo hạn ngạch Quy định giấy phép nhập chất cấm nhập Các quy định pháp lý thâm nhập thị trường EU như: Quy định sức khoẻ, an toàn sản phẩm công nghiệp phi thực phẩm, thực 44 phẩm, nông nghiệp hữu Quy định môi trường giải pháp bắt buộc nhằm giảm thiểu chất thải bao bì tái chế bao bì, EU có thị hạn chế chất nguy hiểm II THỦY SẢN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Hiện nay, theo Bộ thủy sản, nước có 300 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất Để sản xuất xuất thủy sản cách bền vững, ổn định tăng cường vị thị trường xuất quan trọng, đặc biệt EU Mỹ Việt Nam cần phải tiếp tục thực biện pháp nâng cao sức cạnh tranh thủy sản nước nhà EU Mỹ hai thị trường lớn, nhu cầu tiêu thụ thủy sản nhỏ, đồng thời lại đa dạng Nhưng thị trường đòi hỏi lượng hàng ổn định có chất lượng cao.Vì chung ta cần thực tốt sách sau: Chính sách tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất Trong nguồn tài nguyên ven bờ nước ta bị cạn kiệt khai thác công suất tiềm tăng sản lượng cách đánh bắt xa bờ, đánh 35 bắt nước sâu nuôi trồng thủy sản Theo Bộ thủy sản, khai thác 13% trữ lượng 25-26% khả khai thác cho phép Điều kiện nước ta thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tôm sú tôm xanh, có giá trị xuất cao, để xuất sang thị trường Nhật Bản, EU Mỹ Tuy nhiên cần phải có quản lý trợ giúp tài chính, kỹ thuật … Nhà nước cộng đồng quốc tế để đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu chất lượng cao cho chế biến thủy sản xuất khẩu, đáp ứng đòi hỏi chất lượng ngặt nghèo từ phía nhà nhập EU Mỹ Chính sách thị trường Bằng cách đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đăng ký thương hiệu sản phẩm thị trường giới, cần thực tốt việc nghiên cứu thị trường, công tác quảng cáo, tiếp xúc khách hàng hoàn thiện dịch vụ khách hàng Trong 45 chiến lược cạnh tranh cần ý tới chiến lược giá, chất lượng hàng rào cản thương mại mà EU, Mỹ sử dụng có luật bán phá giá hàng rào kỹ thuật Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP) cần chủ động phối hợp tốt với Hiệp hội nước xuất để đấu tranh chống lại việc áp đặt hàng rào thương mại nước nhập khẩu, tăng cường liên kết doanh nghiệp chế biến xuất cá tra, cá ba sa, tôm… Chỉ có tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp hàng thủy sản Việt Nam thị trường EU Mỹ Chính sách tạo vốn Chính sách vận dụng linh hoạt sách tài tín dụng đơn vị kinh doanh nhằm khuyến khích xuất hàng thủy sản Nhà nước cần thực quán sách khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào khâu trình sản xuất kinh doanh, sớm ban hành sách phù hợp đồng để khuyến khích đầu tư nước vào nuôi trồng khai thác chế biến thủy sản xuất Mặt khác, cần hướng vốn đầu tư nước tập trung vào khu vực đánh bắt xa bờ, đánh bắt nước sâu, nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghiệp, chế biến kỹ thuật cao, sản xuất thiết bị lạnh chất 36 lượng cao… nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật mà thủy sản nhập đòi hỏi Chính sách công nghệ Chính sách công nghệ thích hợp có hiệu ngành thủy sản giai đoạn trước mắt phải kết hợp nhiều trình độ công nghệ khác nhau, trọng loại công nghệ tạo việc làm tốn vốn Trong ngành thủy sản, hình thành cấu công nghệ nhiều tầng, cần trọng nghiên cứu ứng dụng triển khai, nắm bắt làm chủ công nghệ mới, công nghệ bản, lựa chọn số vĩnh vực, ngành nghề, đối tượng mà ta có khả lợi để nghiên cứu “đón đầu” Hướng trọng điểm nghiên cứu công nghệ thông tin, công nghệ sinh học đánh bắt nuôi trồng chế biến sản phẩm chủ lực nhằm tạo bước đột phá công nghệ kinh tế Nhà nước cần sớm ban hành sách khuyến khích doanh nghiệp nhập công nghệ đại, bí công nghệ, thuê chuyên gia giỏi nước tăng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, phát triển mặt hàng 46 Cải tiến chất lượng an toàn vệ sinh hàng thủy sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, đảm bảo giống tốt công nghệ nuôi trồng tiên tiến để đạt tiêu chuẩn vệ sinh, đổi công nghệ chế biến, thực nghiêm ngặt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Ngoài việc phấn đấu giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh hàng thủy sản, phải trọng tăng số lượng doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn theo HACCP để xuất vào thị trường EU Mỹ Đồng thời khuyến khích xây dựng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 ISO 14000, đòi hỏi thị trường bao gồm yêu cầu thẩm mỹ, độ tiện dụng, an toàn, dịch vụ khách hàng….và nhờ tiêu chuẩn mà Việt Nam chủ động sản xuất tiêu thụ sản phẩm Làm quen với vụ kiện tụng, giải tốt tranh chấp Thông qua vụ kiện thời gian vừa qua cho thấy mặt doanh nghiệp phải thật 37 am hiểu luật pháp Mỹ, EU, luật thương mại quốc tế Mặt khác phải có đội ngũ chuyên viên thành thạo, đủ sức đối phó với tranh chấp thương mại, sớm nắm bắt thông tin để tư vấn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời trước biến động thị trường Cùng với nó, hợp tác liên kết học tập kinh nghiêm xử lý nước bị kiện quan trọng Nhà nước cần sớm có quy định công nhận địa vị pháp lý tổ chức liên kết, doanh nghiệp Hiệp hội, câu lạc doanh nghiệp, hội nghề nghiệp… nhằm pháp chế hóa quy tắc, luật lệ tổ chức bị vi phạm Đồng thời Nhà nước cần xây dựng chế phối hợp chặt chẽ Nhà nước tổ chức liên kết để giải tranh chấp thương mại đàm phán để khắc phục rào cản thương mại, cản trở hoạt động thương mại nhằm bảo hộ sản xuất nước thị trường nhập thủy sản lớn EU Mỹ không vi phạm thỏa thuận song phương đa phương Để ổn định không ngừng tăng nguồn hàng xuất vào thị trường giới, đặc biệt thị trường EU Mỹ, giải pháp chung cho toàn ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục thực chương trình lớn Chính phủ phê duyệt, là: Chương trình đánh bắt xa bờ, chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 – 2010 chương trình xuất thủy sản, đưa ngành thủy sản nước ta bước chuyển sang ngành sản xuất có hiệu phát triển bền vững, ngành kinh tế mũi nhọn 47 48 [...]... nghiệp chế biến hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU 3 Những tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường EU Tiến trình tự do thương mại đã được tăng tốc bởi vòng đàm phám Uruguay, điều này có nghĩa rằng các hàng rào phi quan thuế như quota sẽ được bãi vỏ và những hàng rào thuế quan cũng sẽ bị cắt giảm Tuy nhiên điều này không có nghĩa là các nhà xuất khẩu có thể... sức khỏe, chất lượng và môi trường Trong quá khức các hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhìn chung nhằm bảo vệ các nhà sản xuất của Châu Âu Việc bảo vệ môi trường và bảo vệ cho người tiêu dùng ngày càng tăng đã dần thay thế cho việc bảo vệ nhà sản xuất và lao động Việc sử dụng các hàng rào kỹ thuật được điều chỉnh thông qua các hàng rào kỹ thuật trong hiệp định thương mại của WTO Bên cạnh đó cần... định về thị trường và sản phẩm do đối tác yêu cầu Ngoài ra, các quy định pháp lý và phi luật về thâm nhập thị trường EU gồm các quy định về thuế quan, các luật của EU về thâm nhập thị trường, các đòi hỏi phi luật của đối tác thương mại về thâm nhập thị trường Các quy định về thuế như thuế nhập khẩu: 4% trở xuống với hàng công nghiệp, trên dưới 10% đốivới hàng nông sản (áp dụng với giá nhập khẩu tối thiểu... của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2003, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào thị trường này đạt trên 577 triệu USD, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản cả nước, trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu chính như cà phê, hạt điều, hồ tiêu và nhất là các sản phẩm gỗ có kim ngạch tăng hơn hẳn so với những năm trước Bên cạnh đó, khối lượng xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm sản vào EU cũng... nhân chủ quan gây ra nên có thể khắc phục được trong tương lai gần nếu chúng ta có quyết tâm và có các giải pháp kịp thời, đúng đắn Nếu khắc phục tốt thì những bất lợi này có thể trở thành các lợi thế tiềm ẩn của hàng hoá nông sản xuất khẩu của nước ta nói riêng và cho tất cả các loại nông sản phẩm khác nói chung trong bối cảnh tự do hoá thương mại toàn cầu II THỦY SẢN 1 Các rào cản phi thuế quan chủ... với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam 33 Các nước đang phát triển đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thủy sản vào thị trường EU, chủ yếu là các loại thủy sản nước ấm Thị trường EU là môi trường lý tưởng cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam thể hiện sức mạnh của mình vì đây là thị trường tương đối ổn định Nhưng để xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường này các nhà xuất khẩu của Việt Nam cần phải vượt qua. .. bì của sản phẩm Các nhà xuất khẩu của Việt Nam phải tuân thủ những quy định về môi trường để được xuất khẩu và E.U, do đó các nhà nhập khẩu sẽ chuyển những yêu cầu này cho nhà xuất khẩu Theo đó, các nhà xuất khẩu buộc phải xem xét ảnh hưởng môi trường của sản phẩm của mình, của quá trình sản xuất và đóng gói Người tiêu dùng yêu cầu các sản phẩm mang tính môi trường Do vậy các nhà xuất khẩu Việt Nam phải... cần phải vượt qua những rào cản thương mại chủ yếu là hàng rào phi thuế quan ngày càng có xu hướng chặt chẽ hơn EU là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nên có chế độ quản lý nhập khẩu dựa trên nguyên tắc của tổ chức này Các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch không nhiều, nhưng lại sử dụng khá nhiều những biện pháp phi thuế quan Mặc dù thuế quan của EU thấp hơn so với các cường quốc kinh tế lớn... chuyển sẽ do các bên liên quan chịu chi phí Các tiêu chuẩn quản lý môi trường Các tiêu chuẩn quản lý môi trường cho phép các nhà sản xuất và nhà xuất khẩu cơ hội nhằm giới thiệu cho các đối tác bên ngoài rằng việc sản xuất được thực hiện theo phương pháp trung thành với môi trường Các tiêu chuẩn quản lý môi trường là các tiêu chuẩn mang tính tự nguyện Hiện nay tiêu chuẩn môi trường cho các quốc gia... thiểu ) và các thuế khác như VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt đánh trên các sản phẩm như rượu, bia, thuốc lá ở mỗi nước Các quy định về rào cản hạn ngạch và thuế hạn ngạch, EU có 87 loại thuế theo hạn ngạch Quy định về giấy phép nhập khẩu và các chất cấm nhập khẩu 28 Nét đặc trưng trong chính sách thương mại của EU là bảo hộ nông dân, bảo vệ môi trường và sức khoẻ người tiêu dùng EU trợ cấp sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các rào cản thương mại phi thuế quan (NTBS) khi xuất khẩu hàng nông thủy sản qua thụ trường EU., Các rào cản thương mại phi thuế quan (NTBS) khi xuất khẩu hàng nông thủy sản qua thụ trường EU., Các rào cản thương mại phi thuế quan (NTBS) khi xuất khẩu hàng nông thủy sản qua thụ trường EU.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay