giáo án môn TOáN lớp 5

49 183 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:27

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT A Mục tiêu: Giúp HS : - Có biểu tượng diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật - Hình thành cách tính công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật - Vận dụng quy tắc tính diện tích để giải số toán có liên quan B Đồ dùng dạy học: - Một số hình hộp chữ nhật triển khai - Bảng phụ có vẽ hình triển khai C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cũ: + Hình hộp chữ nhật gồm có mặt? mặt nào? Các mặt có đặc điểm gì? + Hình hộp chữ nhật có kích thước nào? II/ Bài mới: Giới thiệu bài: 2.Giảng bài: HĐ1: Hình thành công thức tính DTXQ & DTTP hình hộp chữ nhật a) Diện tích xung quanh - GV cho HS quan sát mô hình trực quan hình hộp chữ nhật Yêu cầu HS mặt xung quanh + Lớp nhận xét * GV: Tổng diện tích mặt hình hộp chữ nhật gọi DTXQ hình hộp chữ nhật * GV: Nêu toán gắn hình minh hoạ lên bảng (ví dụ SGK trang 109) + Cho HS quan sát mô hình gọi HS lên tháo hình hộp chữ nhật gắn lên bảng * GV: tô màu phần DTXQ hình hộp chữ nhật + Yêu cầu thảo luận nhóm tìm cách tính DTXQ hình hộp chữ nhật + Yêu cầu HS lên bảng làm bài, lớp làm nháp * GV nhấn mạnh: + + + = (5 + 8) x 2, chu vi mặt đáy, chiều cao + Yêu cầu HS đọc quy tắc SGK *** Lưu ý: Các kích thước đơn vị đo b) Diện tích toàn phần * GV: Diện tích tất mặt gọi DTTP + Em hiểu DTTP hình hộp chữ nhật? + Muốn tính DTTP hình hộp chữ nhật ta làm nào? + HS lên bảng tìm DTTP hình hộp chữ nhật vừa cho Lớp làm nháp Hoạt động trò - HS trả lời - HS lên - HS nhận xét - HS nghe - HS thao tác - HS tìm cách tính - HS làm chữa - HS đọc - Tổng diện tích mặt - Lấy DTXQ + DT đáy - HS làm + HS nhận xét * GV: Muốn tính DTTP hình hộp chữ nhật, ta lấy tổng DTXQ diện tích đáy + Gọi HS nhắc lại công thức *** Lưu ý: Các kích thước đơn vị đo HĐ2: Luyện tập: Bài : HS nêu yêu cầu + Yêu cầu HS tự làm vào vở; HS làm bảng lớp + Nhận xét, chữa + Gọi HS đọc quy tắc tính DTXQ & DTTP Hình hộp chữ nhật (cả phần lưu ý) Bài : Yêu cầu HS nêu đề + Thùng tôn có đặc điểm ? + DT thùng tôn dùng để làm thùng DT mặt ? + Yêu cầu HS tự làm vào vở; HS làm bảng lớp + Nhận xét, chữa III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà học thuộc quy tắc vừa học, tiết sau luyện tập - HS chữa - 2, HS nhắc lại - HS đọc - HS làm - HS chữa - HS nêu quy tắc - HS đọc - Không có nắp, dạng hình hộp chữ nhật - DTXQ + DT đáy (vì nắp) - HS làm - HS chữa Toán (Tiết 106): LUYỆN TẬP A Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật - Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần số tình đơn giản B Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ cho HS tham gia trò chơi tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cũ: + Hãy đọc quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật * GV HS nhận xét *** Nhấn mạnh kích thước phải đơn vị đo II/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + Các số đo có đơn vị đo nào? + Gọi HS lên bảng, HS lớp làm vào * GV theo dõi giúp đỡ HS chậm + Yêu cầu HS nhận xét * GV nhận xét, đánh giá + Muốn tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật ta làm nào? Bài 2: HS đọc đề + Yêu cầu HS nêu cách làm + HS nhận xét bổ sung + Gọi HS lên bảng làm – HS lớp làm vào * HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá + Khi tính DTXQ DTTP hình hộp chữ nhật ta cần lưu ý điều gì? Bài 3: HS đọc đề + Yêu cầu HS tham gia trò chơi thi đua theo nhóm + HS nhóm có kết trước thắng * GV HS nhận xét + Tại DTTP hai hình hộp nhau? + Tại lại điền S (sai) vào câu c? III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà cắt sẵn hình thoi giấy màu để tiết sau học Hoạt động trò - HS - HS đọc - Chưa đơn vị đo, phải đưa đơn vị - HS làm - HS chữa - DTXQ = Chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) - DTTP = DTXQ + DT đáy - HS đọc - DT quét sơn DTTP trừ DT nắp mà DT nắp DT mặt đáy - HS làm - Cùng đơn vị đo - HS đọc - HS chia nhóm tham gia trò chơi - DTTP = Tổng DT mặt nên thay đổi vị trí hộp, DTTP không thay đổi Toán (Tiết 107): DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG A Mục tiêu: Giúp HS : - Tự nhận biết hình lập phương hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương từ quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật - Vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương để giải số toán có liên quan B Đồ dùng dạy học: - Một số hình lập phương có kích thước khác C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cú: + Hãy nêu số đồ vật có dạng hình lập phương cho biết hình lập phương có đặc điểm gì? Hoạt động trò - Viên súc sắc, thùng các- tông, hộp phấn…có mặt, hình vuông nhau, có đỉnh, 12 cạnh + Nêu công thức tính diện tích xung quanh diện tích - HS nêu công thức toàn phần hình hộp chữ nhật * HS nhận xét GV đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài: DTXQ & DTTP hình lập phương 2.Giảng bài: * GV đưa mô hình trực quan - HS quan sát + Hình lập phương có đặc điểm giống khác với - HS so sánh trả lời hình hộp chữ nhật? + Có nhận xét kích thước hình lập phương? - Cdài = Crộng = Ccao + Hình lập phương có đủ đặc điểm hình hộp chữ - Có (Đặc biệt kích thước =) nhật không? + HS dựa vào công thức tính DTXQ & DTTP hình - DTXQ hình lập phương = DT hộp chữ nhật để tìm công thức DTXQ & DTTP hình mặt nhân với DTTP = DT mặt lập phương nhân với + HS đọc lại ghi nhớ - GV ghi công thức lên bảng HS nhắc lại Ví dụ 1: Gọi HS đọc SGK (trang 111) - HS + HS làm bảng, lớp làm nháp - HS làm + HS nhận xét chữa - HS chữa Luyện tập: Bài 1: HS đọc đề - HS đọc + Yêu cầu HS tự làm vào vở, HS làm bảng lớp - HS làm + Nhận xét, chữa + Muốn tính Sxq Stp hình lập phương ta làm sao? - HS nêu lại quy tắc Bài 2: HS đọc đề - HS + HS tự làm - HS làm + Nhận xét, chữa yêu cầu giải thích cách làm - Vì hộp nắp nên tính diện tích mặt III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 108): LUYỆN TẬP A Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương - Vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương để giải số tình đơn giản B Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cũ: + Gọi HS nêu lại quy tắc công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * HS nhận xét GV đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + Yêu cầu HS tự làm vào HS làm bảng lớp + HS nhận xét bạn chữa + Cần lưu ý điều số đo có đơn vị phức? + Muốn tính DTXQ hình lập phương ta làm sao? + DTTP hình lập phương gấp lần DT mặt? Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (2phút) + Các nhóm trình bày kết giải thích (Khi HS không tìm ra, GV biểu diễn đồ dùng trực quan) + Hãy nói nhanh kết DTXQ DTTP hình lập phương vừa gấp Bài 3: HS đọc đề + Yêu cầu HS làm vào (chỉ ghi /sai) + HS đọc làm mình, lớp nhận xét – GV nhận xét, chữa + Có cách giải thích không cần tính không? * GV: Cạnh B ta gọi a cạnh A x a Vậy ta thấy Sxq B : a x a x Sxq A là: (2 x a x x a) x = 16 x a x a Ta thấy DTXQ hình A gấp lần DTXQ hình B + Vị trí đặt hộp có ảnh hưởng đến DTXQ DTTP hình hộp chữ nhật hình lập phương không? (HS nhà suy nghĩ) III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Hoạt động trò - HS - HS đọc - HS làm - HS chữa - Phải đổi đơn vị đo - Lấy DT mặt nhân với - Gấp lần - HS đọc - HS thảo luận - HS trình bày kết Chỉ có hình hình gấp - Sxq = 4cm3 Stp = 6cm3 - HS - HS làm - HS chữa - Dựa vào công thức Sxq = S x (S diện tích mặt) để giải thích… Toán (Tiết 109): LUYỆN TẬP CHUNG A Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn tập, củng cố quy tắc công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật hình lập phương - Củng cố mối quan hệ số đo kích thước với diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình B Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ ghi tập + Hình vẽ tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập chung – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + Hãy nêu công thức tính DTXQ hình hộp chữ nhật + Hãy nêu công thức tính DTTP hình hộp chữ nhật + Trong tập số đo đề ntn? + Trong trường hợp số đo không đơn vị ta phải làm gì? + HS lên bảng làm lại tập, HS lớp làm vào + HS nhận xét bạn chữa Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề * GV treo bảng phụ + Bảng có nội dung gì? + Hãy nêu yếu tố biết, yếu tố cần tìm trường hợp + HS thảo luận nhóm làm + HS trình bày kết thảo luận + HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá + Hãy nêu cách tính chiều rộng hình hộp chữ nhật biết chu vi mặt đáy chiều dài (h2) + Hình hộp thứ ba có đặc biệt? * GV: Những hình hộp chữ nhật có đặc điểm hình lập phương Vậy hình lập phương hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng&chiều cao Bài 3: HS đọc đề + GV treo hình vẽ tập + HS thảo luận tìm cách giải + Các nhóm trình bày kết quả.(Trình bày theo cách) * GV: Chốt lại cách giải nhận xét II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Hoạt động trò - HS - HS trả lời a) Cùng đơn vị đo b) Khác đơn vị đo - Đồi đơn vị đo - HS làm - HS nhận xét chữa - HS đọc - HS quan sát - Cho biết kích thước số hình hộp chữ nhật - Cmặt đáy=? ; Sxq=? ; STP=? … - HS thảo luận làm - HS treo bảng phụ trình bày - Chu vi mặt đáy chia trừ chiều dài -Chiều dài = chiều rộng = chiều cao - HS quan sát - Cách 1: tính bước - Cách 2: áp dụng công thức để tìm Toán (Tiết 110): THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH A Mục tiêu: Giúp HS : - Có biểu tượng ban đầu đại lượng thể tích - Biết số tính chất có liên quan đến thể tích hình - Thực hành đếm so sánh thể tích hình cụ thể (theo đơn vị thể tích cho trước) B Đồ dùng dạy học: + Hình lập phương có màu, rỗng; hình hộp chữ nhật suốt, rỗng + Hình vẽ minh hoạ ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3, tập 1, C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Thể tích hình – ghi bảng 2.Giảng bài: Hình thành biểu tƣợng tính chất Ví dụ 1: * GV trưng bày đồ dung, yêu cầu HS quan sát + Hãy nêu tên hình khối đó? + Hình to hơn, hình nhỏ hơn? * GV: Ta nói hình hộp chữ nhật tích lớn hình lập phương tích nhỏ * GV: đặt hình lập phương vào bên hình hộp chữ nhật + Hãy nêu vị trí hình khối * GV: Khi hình lập phương nằm hoàn toàn hình hộp chữ nhật, ta nói: Thể tích hình lập phương bé thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn thể tích hình lập phương *** Đại lượng xác định mức độ lớn nhỏ thể tích hình gọi đại lượng thể tích Ví dụ 2: *GV treo tranh minh hoạ + Mỗi hình C D hợp hình lập phương nhỏ? * GV: Ta nói thể tích hình C thể tích hình D Ví dụ 3: * GV lấy hình lập phương xếp hình SGK + Yêu cầu HS tách hình xếp thành phần * GV treo tranh + Hình P gồm hình lập phương? + Khi tách hình P thành hình M N số hình lập phương hình bao nhiêu? + Nhận xét mối quan hệ số lượng hình lập phương hình * GV: Ta nói thể tích hình P tổng thể tích hình M N Hoạt động trò - HS quan sát - Hình lập phương hình hộp chữ nhật - Hình lập phương nhỏ - Hình hộp chữ nhật lớn - Hình lập phương nằm hoàn toàn hình hộp chữ nhật - HS nhắc lại - HS quan sát - Hình C gồm hình lập phương Hình D hình lập phương - HS nhắc lại - HS quan sát - HS thao tác - hình lập phương - Hình M gồm hình lập phương Hình N gồm hình lập phương - Số hình lập phương nhỏ hình P tổng số hình lập phương nhỏ hình M N *** Ta biết hình nằm hoàn toàn hình khác tích bé biết hình hợp thành hình lập phương tích Một hình tách thành hay nhiều hình nhỏ thể tích hình tổng thể tích hình nhỏ Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + Quan sát hình vẽ tự trả lời vào + Gọi HS nêu giải Giải thích kết + Hãy nêu cách tìm? Cách tìm khác * GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải + HS trình bày * GV gợi ý (nếu HS không tìm ) Bài 3: HS đọc đề * GV: đưa cho nhóm đồ dùng gồm hình lập phương + HS thảo luận nhóm đôi tìm cách xếp hình lập phương thành hình hộp chữ nhật + HS trình bày + Hãy so sánh thể tích hình * GV: nhận xét đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại - HS nghe, hiểu nhắc lại - HS - HS làm - HS trình bày - HS - HS làm - HS trình bày - HS - HS lấy đồ dùng hình lập phương - HS thảo luận nhóm - HS trình bày - Bằng ghép từ hình lập phương Toán (Tiết 111): XĂNG-TI-MÉT KHỐI ĐỀ-XI-MÉT KHỐI A Mục tiêu: Giúp HS : - Có biểu tượng xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối - Nhận biết mối quan hệ xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối - Đọc, viết số đo thể tích, thực chuyển đổi đơn vị đo - Vận dụng để giải toán có liên quan B Đồ dùng dạy học: + Hình lập phương 1dm3, 1cm3 + Hình vẽ quan hệ hình lập phương cạnh 1dm hình lập phương cạnh 1cm + Bảng minh hoạ tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Xăng-ti-mét Đề-xi-mét – ghi bảng 2.Giảng bài: Hình thành biểu tƣợng quan hệ a) Xăng-ti-mét khối * GV trưng bày vật hình lập phương có cạnh 1cm + Gọi HS lên bảng xác định kích thước + Đây hình khối gì? Có kích thước bao nhiêu? * GV: Thể tích hình lập phương xăng-ti-mét khối + Em hiểu Xăng-ti-mét khối gì? * GV: Xăng-ti-mét khối viết tắt cm3 b) Đề-xi-mét khối * GV: trưng bày vật hình lập phương có cạnh 1dm + Gọi HS lên bảng xác định kích thước + Đây hình khối gì? Có kích thước bao nhiêu? * GV: Thể tích hình lập phương đề-xi-mét khối Vậy đề-xi-mét khối gì? * GV: Đề-xi-mét khối viết tắt dm3 c) Quan hệ Xăng-ti-mét khối & Đề-xi-mét khối * GV: trưng bày tranh minh hoạ + Có hình lập phương có cạnh dài 1dm Vậy thể tích hình lập phương bao nhiêu? + Giả sử chia cạnh hình lập phương thành 10 phần nhau, phần có kích thước bao nhiêu? + Giả sử xếp hình lập phương nhỏ cạnh 1cm vào hình lập phương cạnh 1dm cần hình để xếp đầy? + Thể tích hình lập phương cạnh 1cm + Vậy 1dm3 cm3 * GV: 1dm3 = 1000 cm3 hay 1000 cm3 = 1dm3 Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề Hoạt động trò - HS quan sát - HS thao tác - Hình lập phương, cạnh dài 1cm - HS nhắc lại - Thể tích hình lập phương có cạnh dài 1cm - HS nhắc lại - HS quan sát - HS thao tác - Hình lập phương, cạnh dài 1dm - HS nhắc lại - Thể tích hình lập phương có cạnh dài 1đm - HS nhắc lại - đề-xi-mét khối - xăng-ti-mét - Xếp hàng10 hình lập phương - Xếp 10 hàng lớp - Xếp 10 lớp đầy hình lập phương cạnh 1dm - 1cm3 - 1dm3 = 1000 cm3 - HS * GV treo bảng phụ + Bảng phụ gồm cột, cột nào? * GV đọc mẫu:76 cm3 Ta đọc số đo thể tích đọc số tự nhiên sau đọc tên đơn vị đo (viết kí hiệu) 192cm3 + Yêu cầu HS làm vào + Gọi HS đọc làm + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + Yêu cầu HS làm vào + Gọi HS đọc làm + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá *** Lưu ý cách nhân, chia nhẩm với (cho) 1000 II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại - HS quan sát - cột: cột ghi số đo thể tích; cột ghi cách đọc - HS đọc theo - HS làm tập - HS chữa bảng - HS - HS làm - HS đổi chéo kiểm tra A Mục tiêu: Giúp HS : - Biết tính quãng đường chuyển động - Thực hành tính quãng đường B Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cũ: + Yêu cầu HS nêu lại cách tìm công thức tính vận tốc + Yêu cầu làm tập 1/139 Tính vận tốc đà điểu theo m/giây + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài: Quãng đường Giảng bài: a) Bài toán 1: + HS đọc toán SGK trang 140 + Bài toán hỏi gì? + HS lên bảng, lớp làm nháp + HS nhận xét; GV nhận xét + Tại lấy 42,5 x 4? 42,5 x = 170 (km) v t = s + Từ cách làm để tính quãng đường ô tô ta làm nào? + Muốn tính quãng đường ta làm nào? + HS nhắc lại a) Bài toán 2: HS đọc toán SGK + Yêu cầu HS vận dụng kiến thức học để giải + HS lên bảng, lớp làm nháp + HS nhận xét *** Có thể đổi số đo thời gian dạng phân số + 2giờ 30phút giờ? + Quãng đường người xe đạp bao nhiêu? 3/ Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + HS lớp làm + HS đọc làm + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : + HS nói cách tính quãng đường công thức tính quãng đường Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + Có nhận xét số đo thời gian vận tốc tập? + Có thể thay số đo cho vào công thức tính chưa? Trước hết phải làm gì? Hoạt động trò - HS nêu - HS làm bảng, lớp làm nháp - HS - Tính quãng đường ô tô - HS làm - Vì vận tốc ô tô cho biết trung biình ô tô 42,5km mà ô tô - Lấy quãng đường ô tô (hay vận tốc ô tô) nhân với thời gian - Lấy vận tốc nhân với thời gian - HS nhắc lại - HS đọc - HS làm - 5/2giờ - 12 x 5/2 = 30 (km) - HS - HS làm - HS nêu - HS - Số đo thời gian tính phút vân tốc tính km/giờ - Đổi 15phút đổi vận tốc đơn vị km/phút + HS lên bảng, HS lớp làm + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá: + Giải thích cách đổi 12,6 km/giờ = 0,21 km/phút + Khi tính quãng đường, ta cần lưu ý điều đơn vị thời gian số đo thời gian số đo vận tốc? Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề + Bài toán yêu cầu gì? + HS lên bảng, HS lớp làm + HS nhận xét * GV đánh giá + Hãy giải thích cách thực phép trừ: 11giờ - 8giờ 20phút + HS nhắc lại công thức cách tính quãng đường II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 133): LUYỆN TẬP - Mỗi HS lên bảng làm cách - 12,6 : 60 = 0,21km ) hay vận tốc 0,21km/phút - Số đo thời gian vận tốc phải đơn vị đo - Tính quãng đường AB - HS làm - 11 = 10giờ 60phút trừ 8giờ 20phút 40phút A Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố kĩ tính quãng đường - Rèn kĩ tính toán B Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + HS làm bảng câu (a) + Yêu cầu giải thích cách làm - Nhận xét + HS lớp làm vở, không cần kẻ bảng * GV hướng dẫn HS làm vào ghi theo cách: với v = 32,5km/giờ, t = 4giờ thì: s = 32,5 x = 130 (km) + Gọi HS đọc làm + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + HS lớp làm vở, HS làm bảng + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá: Với dạng (khi có hai cách đổi đơn vị) ta phải chọn cách cho kết xác nhanh Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề + HS lên bảng, HS lớp làm + Nhận xét đơn vị đo thời gian số đo thời gian số đo vận tốc.? Cách đổi? + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề + HS làm vào vở, HS làm bảng + HS nhận xét * GV đánh giá + Tại lại đổi phút 15 giây đơn vị giây? Đổi đơn vị khác có tiện không? + Nêu lại cách tính công thức tính quãng đường II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 134): THỜI GIAN Hoạt động trò - HS đọc - HS làm bảng lớp - HS nêu cách làm - HS làm - HS đọc - HS - HS làm - HS - HS làm - Đơn vị thời gian số đo thời gian phút đơn vị thời gian số đo vận tốc - Có cách đổi - HS - HS làm -Vì vận tốc có đơn vị m/giây, nên đổi phút 15 giây giây tiện - HS nêu A Mục tiêu: Giúp HS : - Hình thành cách tính thời gian chuyển động - Thực hành tính thời gian chuyển động B Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cũ: + Yêu cầu HS nêu lại công thức cách tính vận tốc quãng đường + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài: Thời gian Giảng bài: a) Bài toán 1: + HS đọc toán SGK trang 140 + Bài toán hỏi gì? + Vận tốc 42,5 km/giờ cho biết điều gì? + Để biết ô tô quãng đường 170km ta làm nào? + Để tính thời gian ô tô ta làm gì? t = s : v a) Bài toán 2: GV nêu toán SGK + Yêu cầu HS dựa vào công thức để giải + HS lên bảng, lớp làm nháp + HS nhận xét + Từ công thức tính vận tốc, ta suy công thức lại không? Tại sao? GV nhận xét viết sơ đồ lên bảng: v=s:t s=vxt t=s:v 3/ Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + HS lớp làm vở, HS làm bảng + HS đọc làm + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : + Ở trường hợp, HS đổi cách gọi thông thường + HS nêu lại công thức tính thời gian + Có nhận xét đơn vị thời gian? Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + HS lên bảng, HS lớp làm + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá: Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề Hoạt động trò - HS nêu: v=s:t s=vxt - HS - T gian ô tô quãng đường - ô tô 42,5 km - 170 : 42,5 = (giờ) - Quãng đường chia vận tốc - HS nhắc lại - HS đọc - HS làm - HS trả lời (dựa vào cách tìm số chưa biết phép chia) - HS quan sát nhắc lại - HS đọc - HS làm - HS đọc làm để chữa - 2giờ 30phút; 2giờ 15phút; 1giờ 45phút; … - HS nêu - Cùng với đơn vị thời gian vận tốc - HS - HS làm - HS + HS gạch gạch yếu tố biết, gạch yếu tố cần tìm + Đề hỏi gì? + HS lên bảng, HS lớp làm + Gọi HS đọc làm giải thích cách làm + HS nhận xét * GV đánh giá + HS nêu mối quan hệ đại lượng: vận tốc, quãng đường thời gian Nêu công thức * GV chốt: s = v x t v=s:t t=s:v III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 135): LUYỆN TẬP - HS thao tác - Máy bay đến nơi lúc giờ? - HS làm - HS đọc - Khi biết đại lượng, ta tính đại lượng thứ A Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố kĩ tính thời gian chuyển động - Củng cố mối quan hệ thời gian với vận tốc quãng đường B Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cũ : + HS nhắc lại công thức tính thời gian chuyển động + HS trình bày cách rút công thức tính vận tốc, quãng đường từ công thức tính thời gian giải thích + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + HS làm bảng , lớp làm (không cần kẻ bảng) + Yêu cầu HS đổi cách gọi thời gian thông thường + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá + HS nêu cách đổi thời gian câu (a), (b) Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + HS gạch gạch yếu tố biết, gạch yếu tố cần tìm + HS lớp làm vở, HS làm bảng + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá: + Vì phải đổi 1,08m 108cm? + 12cm/phút m/phút? Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề + HS lên bảng, HS lớp làm + HS nhận xét * GV đánh giá: Khi tính xong, ghi tên đơn vị thời gian xác vào kết + HS nêu lại công thức tính thời gian Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề + HS làm vào cách, HS làm bảng cách + HS đọc làm + HS nhận xét * GV đánh giá +Khi tính thời gian chuyển động cần lưu ý gì? III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 136): LUYỆN TẬP CHUNG Hoạt động trò - HS - HS - HS đọc - HS làm bảng lớp - HS nêu cách làm - 4,35 = 21 phút - 2,4 = 24 phút - HS - HS thao tác - HS làm - Vì đơn vị vận tốc cm/phút - 0,12 m/phút - HS - HS làm -t=s:v - HS - HS làm - Ghi rõ tên đơn vị thời gian A Mục tiêu: Giúp HS : - Rèn luyện kĩ thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian - Củng cố kĩ đổi đơn vị đo đọ dài, đơn vị đo thời gian B Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài cũ : + HS nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian chuyển động Viết công thức tính: v, s, t + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập chung Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề + Đề yêu cầu ? + HS làm bảng, HS lớp làm + HS đọc làm + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : Trên quãng đường vận tốc thời gian hai đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + Bài toán thuộc dạng ? (dùng công thức ?) + Đơn vị vận tốc cần tìm ? + HS lớp làm vở, HS làm bảng + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá: + Vận tốc xe máy 37,5km/giờ cho ta biết điều ? Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề + HS lên bảng, HS lớp làm + Nhận xét đổi đơn vị + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề + HS gạch gạch yếu tố biết, gạch yếu tố cần tìm + HS làm vào vở, HS làm bảng + HS nhận xét * GV đánh giá + Nêu lại cách tính công thức tính s, v, t II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 137): LUYỆN TẬP CHUNG Hoạt động trò - HS - HS đọc - Mỗi ô tô nhiều xe máy km? - HS làm - HS đọc - HS - Tính vận tốc v = s : t - km/giờ - HS làm - xe máy 37,5km - HS - HS làm - HS - HS làm - HS nêu A Mục tiêu: Giúp HS : - Tiếp tục rèn kĩ thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian - Làm quen với toán chuyển động ngược chiều thời gian B Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập chung Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề a) + HS gạch gạch đề cho biết, gạch đề yêu cầu, tóm tắt + HS quan sát bảng phụ (GV treo) thảo luận nhóm cách giải + Có chuyển động đồng thời xe máy ? + Hướng chuyển động ô tô xe máy ? + Khi ô tô xe máy gặp điểm C tổng quãng đường ô tô xe máy km ? + Sau giờ, ô tô xe máy quãng đường ? * GV nhận xét: Như sau khoảng cách ô tô xe máy giảm 90km + HS làm bảng, lớp làm + HS nhận xét * GV nhận xét : Bài trình bày giải cách gộp,lấy quãng đường chia tổng vận tốc chuyển động b) Tương tự 1a) + Yêu cầu HS trình bày giải cách tính gộp ***Lưu ý: chuyển động phải khởi hành lúc tính cách Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + HS nêu cách làm + HS lớp làm vở, HS làm bảng + HS nhận xét, chữa + Hãy giải thích cách tính thời gian ca- nô? + Bài toán thuộc dạng nào? Dùng công thức để tính? * GV đánh giá: Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề + Có nhận xét đơn vị quãng đường bài? + HS nêu cách làm + HS làm (chọn cách), HS lên bảng làm cách + HS nhận xét giải thích cách đổi 0,75 km/phút = 750 m/phút * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề Hoạt động trò - HS - HS thao tác - Thảo luận nhóm - chuyển động: ô tô, xe máy - Ngược chiều - 180km hay quãng đường AB - 54 + 36 = 90 (km) - HS làm - HS nghe - HS làm b) - HS - HS nêu - HS làm - Tìm s, biết v & t - HS - km, khác với vận tốc - HS làm - HS + HS nêu cách làm + HS làm vào + HS nhận xét bổ sung + 30 phút ? + Sau 30 phút xe quãng đường ? + Hãy nêu công thức tính s, v, t + Muốn tính thời gian gặp chuyển động ngược chiều lúc ta làm nào? * GV nhận xét: Bài toán vừa làm quen tiết gọi toán “gặp “ II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 138): LUYỆN TẬP CHUNG - HS làm - 2,5 - HS nêu - Lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc chuyển động A Mục tiêu: Giúp HS : - Tiếp tục rèn kĩ thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian - Làm quen với toán chuyển động chiều “đuổi kịp” B Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ vẽ sơ đồ tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập chung Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề câu a) + Có chuyển động đồng thời? + Nhận xét hướng chuyển động hai người? * GV vẽ sơ đồ lên bảng, HS quan sát Xe máy Xe đạp A 48 km B C * GV: vừa sơ đồ, vừa giải thích: Xe máy nhanh xe đạp Xe đạp trước, xe máy đuổi theo đến lúc xe máy đuổi kịp xe đạp + Quãng đường xe máy cách xe đạp lúc khởi hành? + Khi xe máy đuổi kịp xe đạp C khoảng cách xe máy xe đạp bao nhiêu? ***Như theo thời gian từ lúc khởi hành , khoảng cách hai xe ngày giảm + Sau xe máy đến gần xe đạp km? + Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp tính nào? + HS lớp làm , HS làm bảng + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá: Bài toán trình bày gộp bước : 48 : (36 - 12) = (giờ) s ( v2 - v1 ) = t *** Muốn tính thời gian gặp chuyển động chiều “đuổi kịp” ta lấy khoảng cách ban đầu chia cho hiệu hai vận tốc b) Tương tự a) * GV gợi ý: Muốn biết xe máy cách xe đạp km, ta làm nào? Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + Bài toán thuộc dạng nào? Sử dụng công thức có? + Nêu quy tắc nhân phân số? + HS lớp làm vở, HS làm bảng + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề * GV vẽ sơ đồ toán lên bảng hướng dẫn Hoạt động trò - 1HS - chuyển động - Cùng chiều - HS nghe - 48km - 0km - 36 - 12 = 24 (km) - Lấy 48 chia cho 24 - HS làm - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS tự làm - Khoảng cách quãng đường xe đạp trước - HS - Tính quãng đường, s = v x t - HS nêu - HS làm - HS - HS theo dõi + HS thảo luận tìm cách giải + Đã biết yếu tố nào? + HS lên bảng, HS lớp làm + HS nhận xét * GV đánh giá: Lƣu ý thời gian với thời điểm + 16giờ phút chiều? + HS nêu lại bước giải toán cho + Cách giải dạng toán có điểm giống khác + Hãy nhắc lại toán chuyển động học II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 139): ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN - HS thảo luận ghi cách làm nháp - chuyển động chiều “đuổi kịp” - HS làm - phút chiều - HS dựa vào bảng lớp để nêu - Giống: Đều lấy khoảng cách ban đầu vật chia cho khoảng cách rút ngắn sau - Khác: Khoảng cách rút ngắn sau chuyển động ngược chiều tổng hai vận tốc - Bài toán tìm vận tốc - Bài toán tìm quãng đường - Bài toán tìm thời gian - Bài toán tìm thời gian gặp (khi ngược chiều) - Bài toán tìm thời gian gặp (khi chiều) A Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn tập, củng cố cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, B Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Ôn tập số tự nhiên Thực hành - Luyện tập: Bài 1a): Yêu cầu HS đọc đề + Gọi HS yêú đọc số + Hãy nêu cách đọc số tự nhiên + HS nhận xét * GV nhận xét b) + HS trả lời miệng + Nêu cách xác định giá trị chữ số cách viết? * GV chốt kiến thức :Số tự nhiên có hàng lớp Để đọc ta tách lớp từ phải sang trái , lớp có hàng; đọc trái sang phải, hết lớp kèm theo tên lớp Để xác định giá trị chữ số cần xác định hàng mà đứng cách ghi số Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + HS lớp làm vở, HS yếu làm bảng + Hai số tự nhiên liên tiếp có đặc điểm gì? + Hai số lẻ liên tiếp có đặc điểm gì? + Hai số chẵn liên tiếp có đặc điểm gì? + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề + HS lên bảng, HS lớp làm + Muốn điền dấu , = ta phải làm gì? + Khi so sánh số tự nhiên ta dựa vào quy tắc nào? + HS đọc kết + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề + HS làm vào + HS đọc kết làm + Hãy giải thích cách làm + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 5: Yêu cầu HS đọc đề + Gọi HS nhắc lại dấu hiệu chia hết học : 2, 3, 5, - HS nhận xét bổ sung Hoạt động trò - HS - HS đọc, lớp theo dõi nhận xét - Tách lớp trước đọc; lớp đọc đọc số có 1,2,3 chữ số, kết thúc lớp kèm theo tên lớp - Cần xác định hàng mà chữ số đứng - HS nghe - HS - HS làm - Hơn đơn vị - Hơn đơn vị - Hơn đơn vị - 1HS - HS làm - Phải so sánh số cho - Căn vào số chữ số - HS - HS làm - HS đọc kết - HS giải thích - HS - HS nêu + HS làm vào + Muốn số có chữ số …43 chia hết cho tổng chữ số phải thoả mãn điều kiện gì? + Có thể chọn giá trị cho …? + HS nhận xét * GV đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại Toán (Tiết 140): ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ - HS làm - Tổng chữ số phải chia hết cho - 2, 5, A Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn tập khái niệm phân số bao gồm: đọc, viết, biểu tượng, rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh phân số B Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi tập C Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động thầy I/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập Thực hành - Luyện tập: Bài 1: GV treo tranh vẽ, yêu cầu HS viết đọc phân số hỗn số phần tô màu + Phân số gồm phần + Trong phân số viết mẫu số cho biết gì? Tử số cho biết gì? + Hỗn số gồm phần phần nào? + Phân số kèm theo hỗn số cần thoả mãn điều kiện gì? Nêu cách đọc + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề + Rút gọn phân số làm gì? + Sử dụng tính chất để rút gọn phân số? + HS lớp làm vở, HS làm bảng + HS giải thích cách làm + Hãy phân số tối giản + Phân số tối giản có đặc điểm gì? + HS nhận xét, chữa * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề + Quy đồng mẫu số phân số làm gì? + Nêu bước quy đồng mẫu số + HS lên bảng, HS lớp làm Hoạt động trò - HS thực ; ; ; 8 b) ; ; ; 4 a) - phần: tử số mẫu số Tử số viết vạch ngang, mẫu số khác viết gạch ngang - Mẫu số cho biết số phần mà đơn vị chia - Tử số cho biết số phần mà đơn vị tô màu - Phần nguyên phần phân số - Bao nhỏ đơn vị - HS - Tìm phân số phân số cho có rử, mẫu bé - Khi chia tử mẫu cho số tự nhiên khac ta phân số phân số cho - HS làm - Tử mẫu không chia cho số tự nhiên khác - HS - Làm cho phân số có mẫu số giống mà giá trị chúng không đổi - HS nêu - HS làm + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề + Để điền dấu ta phải làm gì? + Có quy tắc để so sánh phân số + HS làm vào vở, HS làm bảng + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 5: Yêu cầu HS đọc đề + Từ đến gồm phần nhau? tia số ứng với phân số nào? 3 + Vạch tia số vị trí 1? 3 - HS - So sánh phân số cho - So sánh phân số mẫu số so sánh phân số khác mẫu - HS làm - HS - Gồm phần + Vạch - 2 = = 6 + Vậy ghi phân số nào? - (hoặc ) + HS làm vào vở, HS làm bảng + HS nhận xét * GV đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại [...]... bảng lớp, lớp làm vở b) Việc tính thể tích của hình lập phương lớn có dữ liệu nào? + Quy về bài toán mẫu nào? - 1 HS làm bài bảng lớp, lớp làm vở Hoạt động của trò - 1 HS - Cách tính trên đã tách thành 2 bước nhẩm đơn giản - 1 HS đọc - 10% của 240 là 24 5% của 240 là 12 2 ,5% của 240 là 6 Vậy 17 ,5% của 240 là 42 * 52 0 x 35 : 100 = 182 * 10% của 52 0 là 52 20% của 52 0 là 26 5% của 52 0 là 104 Vậy 35% của 52 0... xét đánh giá II/ Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Quãng đường 2 Giảng bài: a) Bài toán 1: + HS đọc bài toán 1 trong SGK trang 140 + Bài toán hỏi gì? + 1 HS lên bảng, lớp làm nháp + HS nhận xét; GV nhận xét + Tại sao lấy 42 ,5 x 4? 42 ,5 x 4 = 170 (km) v t = s + Từ cách làm trên để tính quãng đường ô tô đi được ta làm thế nào? + Muốn tính quãng đường ta làm thế nào? + HS nhắc lại a) Bài toán 2: HS đọc bài toán. .. ĐO THỜI GIAN Hoạt động của trò - HS trả lời - 3giờ 15phút + 2giờ 35phút = ? 3giờ 15phút 2giờ 35phút 5giờ 50 phút - 22phút58giây + 23phút25giây= 22phút 58 giây 23phút 25giây 45phút 83giây - Số đo lớn hơn hệ số giữa 2 đơn vị (83 > 60) - 83 giây = 1phút 23giây - HS trình bài cách đặt tính và cách tính - HS làm bài - HS trả lời - HS đọc đề và tóm tắt - 35phút + 2giờ 20phút - HS làm bài - HS ghi nhớ A Mục... bảng làm bài, lớp làm nháp + Viết số thích hợp vào chỗ trống a) 2phút 5giây = ……giây 135phút = ……giờ b) 3giờ 10phút = ……phút 95giây = ……phút + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá II/ Bài mới: 1 Giới thiệu bài: GV treo tranh vẽ và đặt câu hỏi dẫn dắt giới thiệu: Vận tốc 2 Giảng bài: Khái niệm vận tốc a) Bài toán 1: GV nêu bài toán trong SGK + HS suy nghĩ tìm cách giải + 1 HS lên bảng, lớp làm nháp *... GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài + Thảo luận nhóm đôi tìm cách làm + HS trình bày cách làm + 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài + Bài toán yêu cầu gì? + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nối tiếp nhau trình bày và giải thích kết quả + HS nhận xét * GV đánh giá: Muốn so sánh các số đo thời gian, ta phải đưa về cùng đơn vị đo để so sánh chính... đơn vị đều giống nhau - Xếp 3 hàng, mỗi hàng có 5 hình lập phương 1dm3thì được 1 lớp - 2 lớp - 5 x 3 = 15 (hình lập phương 1dm3) Toán (Tiết 113): LUYỆN TẬP A Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn tập các đơn vị đo thể tích, mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối - Củng cố rèn kĩ năng đọc, viết các số đo thể tích và quan hệ giữa các đơn vị đo - Rèn kĩ năng so sánh các số đo thể tích và chuyển đổi đơn vị đo B... bài toán đơn giản B Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy I/ Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, lớp làm nháp * 1 ngày = giờ 1 năm = tháng 1 giờ = phút 1 phút = giây * Đặt tính rồi tính 8 năm 9 tháng + 6 năm 7 tháng + Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính II/ Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Trừ số đo thời gian 2.Giảng bài: Hình thành kĩ năng trừ số đo thời gian a) Ví dụ 1: * GV: nêu bài toán. .. của người đi bộ, ô tô, xe máy, xe đạp + Vận tốc của chuyển động cho biết gì? * GV chốt ý, nhấn mạnh: Bài toán trên vận tốc của ô tô được tính với đơn vị là km/giờ a) Bài toán 2: GV nêu bài toán trong SGK Hoạt động của trò - 2 HS làm bài, lớp làm nháp - HS quan sát tranh và trả lời - 1 HS làm bảng, lớp làm nháp - Tìm số trung bình cộng - Ta lấy số km đã đi trong 4 giờ, chia đều cho 4 - HS nhắc lại - HS... HS đọc đề bài + 3 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + 3 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài Tóm tắt + Làm thế nào để tìm thời gian đi từ A đến B không kể thời gian nghỉ Hãy nêu phép tính của bài toán + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét * GV đánh giá III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận... hai số đo thời gian * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài + 3 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + Gọi HS đọc kết quả và giải thích + Hãy nêu cách trừ hai số đo thời gian trong bài này có gì cần chú ý? + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài + Yêu cầu HS nêu phép tính của bài toán + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét + Đổi vớ chéo kiểm tra * GV đánh giá II/ Nhận xét - dặn ... thành bước nhẩm đơn giản - HS đọc - 10% 240 24 5% 240 12 2 ,5% 240 Vậy 17 ,5% 240 42 * 52 0 x 35 : 100 = 182 * 10% 52 0 52 20% 52 0 26 5% 52 0 104 Vậy 35% 52 0 182 - HS đọc đề - Thể tích hình lập phương... lại Toán (Tiết 124): TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Hoạt động trò - HS trả lời - 3giờ 15phút + 2giờ 35phút = ? 3giờ 15phút 2giờ 35phút 5giờ 50 phút - 22phút58giây + 23phút25giây= 22phút 58 giây 23phút 25giây... * GV: nêu toán SGK + Yêu cầu nêu phép tính toán + HS lên bảng đặt phép tính, lớp làm nháp + HS nhận xét - Nêu cách đặt tính cách tính * GV: nhận xét, đánh giá b) Ví dụ 2: * GV nêu toán SGK + Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án môn TOáN lớp 5, giáo án môn TOáN lớp 5, giáo án môn TOáN lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay