Khoá luận tốt nghiệp lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang

47 176 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIẢO DỤC THỂ CHẮT PHAN THỊ THỊNH SINH LƯA CHON BÀI TÂP PHÁT TRIỂN sức MẠNH BỘT PHÁT TRONG GIẬM NHẢY NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY XA KIỂU NGỒI CHO HỌC SINH NAM KHỐI 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN YĂN HUYÊN TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm Giáo dục thể chất Hướng dẫn khoa học Ths VŨ TUẤN ANH HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Phan Thị Thịnh Sinh Sinh viên lớp: K38A - GDTC trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài riêng tôi, kết nghiên cứu đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu vấn đề trước Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết thực tế trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phan Thỉ Thỉnh Sinh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GDTC Giáo dục thể chất NXB Nhà xuất TDTT Thể dục thể thao PGS THPT Phó giáo sư Trung học phổ thông VDV TS Vận động viên Ẩ t+> Tiên sĩ MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước GDTC, thể thao trường học 1.2 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 1.3 Sức mạnh ừong nhảy xa đặc điểm phát triển tố chất sức mạnh học sinhTHPT 11 1.4 Khái niệm, vai trò, tác dụng tập bổ trợ thể lực 13 1.5 Đặc điểm kỹ thuật giai đoạn chạy đà ,giậm nhảy nhảy xa yếu tố chi phối hiệu nắm bắt kỹ thuật giai đoạn giậm nhảy nhảy xa 15 CHƯƠNG NHIỆM vụ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 18 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 18 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.3 Tổ chức nghiên cứu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 23 3.1 Thực trạng công tác GDTC việc sử dụng tập phát triển sức mạnh bột phát giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang 23 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh bột phát giận nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 KẾT LUẬN 39 KIẾN NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 24 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập môn GDTC 25 Bảng 3.3 Kết đánh giá trình độ kỹ thuật thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang năm học 2015 - 2016 (n = 50) 26 Bảng 3.4 Kết vấn đội ngũ giáo viên TDTT yêu cầu liên quan đến việc lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát cho giai đoạn giậm nhảy Nhảy xa (n = 10) 28 Bảng 3.5 Kết vấn đội ngũ giáo viên TDTT việc lựa chọn tập sức mạnh bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy ừong nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang (n=15) .29 Bảng 3.6 Kết vấn đội ngũ giáo viên TDTT việc lựa chọn test đánh giá tập phát triển sức mạnh bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy cho đối tượng nghiên cứu (n = 10) 32 Bảng 3.7 Tiến trình giảng dạy, tập luyện phát triển sức mạnh bột phát cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên-Tuyên Quang 34 Bảng 3.8 Kết kiểm ừa trước thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA = nB = 32) 36 Bảng 3.9 Kết kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA = nB = 32) 37 Biểu đồ 1: Thành tích Bật xa chỗ (m) hai nhóm trước sau thực nghiệm 38 Biểu đồ 2: Thành tích Nhảy xa có đà (m) hai nhóm trước sau thực nghiệm 38 ĐẶT VẤN ĐỀ • Đất nước ta đà phát triển tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa - xã hội, (TDTT) không nằm phát triển đó, không đem lại sức khỏe cho người mà phương tiện giao tiếp nước, tổ chức nhân dân giới, tăng cường tình hữu nghị dân tộc, góp phần vào nghiệp củng cố hòa bình Chính xác định đắn vài trò tầm quan trọng TDTT mà Đảng Nhà nước ta quan tâm đến lĩnh vực Tại thị 36- CT/TW (24 - 1994) Ban bí thư Trung ương Đảng khẳng định: “Mục tiêu lâu dài công tác TDTT hình thành TDTTphát triển tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tỉnh thần nhân dân phẩn đẩu đạt vị trí xứng đảng hoạt động thể thao quốc tể, trước hết khu vực Đông Nam Á Trước mắt, hình thành hệ thống đào tạo tài thể thao quốc gia, đào tạo lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ có khả nhanh chóng tiếp cận thành tựu thể thao tiên tiến thể giới, môn thể thao mà ta có nhiều khả ”[1] TDTT trường học phận hữu mục tiêu giáo dục đào tạo, góp phần tạo hệ ừẻ phát triển toàn diện: “Phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” đáp ứng yêu cầu xã hội, phục công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bên cạnh đó, “TDTT trương hoe có ý nghĩa quan ừọng việc phát hiện, bồi dương nhân tai va nâng cao tích thê thao” Sẽ không thao thành tích cao thể thao trường học không phát triển Trong năm gần đây, Bộ giáo dục Đào tạo không ngừng cải tiến nội dung, đổi chương trình, phương pháp giảng dạy TDTT cấp học, Điền kinh nội dung thiếu hầu hết chương trình giảng dạy trường phổ thông bậc Đại học, Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp Điền kinh môn học chiếm thời lượng cao chương trình học khoá Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra, Phân môn Điền kinh, nội dung nhảy xa chiếm vị trí quan trọng ừong nội dung chương trình môn học Nhảy xa kiểu ngồi hoạt động phức tạp thể qua giai đoạn phối họp nhịp nhàng khó cho việc hình thành kỹ thuật Vì học môn Nhảy xa kiểu ngồi người học phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: phương hướng, biên độ, nhịp điệu, tốc độ động tác nỗ lực huy động tố chất thể lực tham gia thực động tác điều kiện tâm lý ổn định vững Trong môn học Điền kinh nói chung môn Nhảy xa nói riêng, yếu tố thể lực vấn đề kỹ thuật vô quan trọng định đến thành tích thi đấu Qua kinh nghiệm thực tế công trình nghiên cứu khoa học TDTT chứng minh “Động tác kỹ thuật thục xác tiết kiệm sức, vận dụng phát huy khả dùng sức phối họp, cảm giác không gian, thời gian vấn đề quan trọng đòi hỏi người tập nắm kỹ thuật mà nắm vững yếu linh động tác” Lý luận thực tiễn chứng minh trình tạo cho người học hình ảnh xác kỹ thuật động tác ban đầu, biện pháp rút ngắn thời gian hoàn thiện động tác, ngăn chặn sai lầm kỹ thuật Thành tích nhảy xa tổng họp nhiều yếu tố như: trạng thái chức năng, mức độ phát triển tố chất thể lực, kỹ thuật, đặc điểm hình thái thể Trong nhảy xa nội dung nằm hệ thống môn không chu kỳ, có kỹ thuật động tác phức tạp bao gồm chạy đà, giậm nhảy, bay không tiếp đất Trong bốn yếu tố đó, yếu tố giậm nhảy có ảnh hưởng tới việc hình thành kỹ thuật động tác định thành tích môn Những khâu giậm nhảy có quan hệ lớn với tốc độ giậm nhảy Như vậy, nhảy xa tố chất thể lực phân cách tương đối, gắn liền với trình thực kỹ thuật, bao gồm: - Sức mạnh tốc độ: Loại sức mạnh thể rõ động tác chạy đà - Sức mạnh bột phát: Loại sức mạnh thể rõ động tác giậm nhảy (sức bật) Sau thời gian quan sát trực tiếp giảng dạy môn Nhảy xa kiểu ngồi, học sinh trường có nhiều em mắc phải sai làm, đặc biệt giai đoạn giậm nhảy, vấn đề tồn mà dẫn đến học sinh học tập hạn chế nhiều thành tích, thành tích chưa cao Để phù họp với chương trình giảng dạy đáp ứng mục tiêu nhà trường giáo dục cho em học sinh có sức khoẻ tốt, đáp ứng mục tiêu học tập hướng nghiệp Vì nhà trường phải có đội ngũ giáo viên làm công tác GDTC phải nắm vững kỹ thuật môn học Điền kinh nói chung môn Nhảy xa nói riêng lại có ý nghĩa quan họng Do đó, việc ứng dụng số tập phát triển sức mạnh bột phát nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Điền kinh nói chung giảng dạy kỹ thuật nhảy xa nói riêng việc làm càn thiết có ý nghĩa thực tiễn ừong trình giảng dạy môn Điền kinh ừong nhà trường THPT Trong trình nghiên cứu tài liệu thấy có số đề tài nghiên cứu Nhảy xa nh-: Nguyễn Thị Hoa (K32 - Khoa GDTC -Tr- ờng ĐHSP Hà Nội 2) với đề tài “Lựa chọn tập bổ trợ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu giậm nhảy Nhảy xa ”, Nguyễn Thi Hải (K33 -Khoa GDTC - Trường ĐHSP Hà Nội 2) với đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh nâng cao hiệu giậm nhảy ”, Đỗ Thi Liên (K33 - Khoa GDTC - Trường ĐHSP Hà Nội 2) với đề tài “Lựa chọn tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu chạy đà giậm nhảy ” Nguyễn Thị Tâm (K34 khoa GDTC - Trường ĐHSP Hà Nội với đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát nâng cao hiệu giậm nhảy cho nam học sinh khối 11 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc” Tuy nhiên ch-a có tác giả nghiên cứu phát triển sức mạnh bột phát giậm nhảy cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang” * Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài lựa chọn số tập phát triển sức mạnh bột phát phù phù hợp với điều kiện, đối tượng, lứa tuổi với mục đích nhằm nâng cao thành tích giậm nhảy nhảy xa kiểu ngồi phát triển thành tích nhảy xa cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang * Giả thiết khoa học: Nêu lựa chọn ứng dụng thành công tập đề tài lựa chọn nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐÈ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước GDTC, thể thao trường học 27 liên quan đến việc lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát cho giai đoạn giậm nhảy Nhảy xa (n = 10) Kết vấn Các yêu cầu Số lượng Tỷ lệ % Các tập phát triển sức mạnh bột phát phải giúp khắc phục yếu tố làm ảnh hưởng tới việc nắm bắt kỹ thuật nâng cao thành tích tố chất thể lực 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 10/10 100 Cần đa dạng hoá hình thức tập luyện để triệt để, lợi dụng phương tiện tập luyện để giúp cho trình chuyển đổi liên kết kỹ tốt Các tập phát triển sức mạnh bột phát phải mở rộng kỹ năng, kỹ xảo cho người tập phối họp hoạt động khác với độ xác ngày cao Các tập phải họp lý, vừa sức nâng đến độ khó, khối lượng luyện tập, đặc biệt ý tới khâu an toàn tập luyện để tránh xảy chấn thương Củng cố nâng cao sức khoẻ giúp cho thể phát triển cân đối, khắc phục sửa chữa sai lệch Như yêu cầu mà xác định để lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang học giai đoạn giậm nhảy nhảy xa tán đồng với tỉ lệ cao từ 80 - 100% Vì mà dựa yêu cầu để tham khảo đối chiếu lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát cho đối tượng nghiên cứu 3.2.1.2 Phỏng vẩn đội ngữ giáo viên TDTT việc lựa chọn tập sức mạnh 28 bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPTNguyễn Văn Huyên-Tuyên Quang Qua cở lý luận trình quan sát bước đầu xác định 12 tập sức mạnh bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang Từ sở tiến hành vấn đội ngũ giáo viên TDTT việc lựa chọn tập để ứng dụng thực nghiệm Kết vấn trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5 Kết vấn đội ngũ giáo viên TDTT việc lựa chọn tập sức mạnh bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang (n=15) Kết TT Mục đích Bài tập Nhảy bật ôm gối cát Khối lượng vận tập động vấn Đồng Tỉ lệ ý % 14 93 53 15 100 Phát triển sức mạnh Thực từ 20 cổ chân 30 lần/1 tổ nghỉ đùi phút Đứng lên ngồi xuống Phát triển sức mạnh Thực tổ (10 chân, đùi có bạn vai lần ,3 tổ) nghỉ phút Chạy đà, giậm nhảy Phát triển sức mạnh thành “bước bộ” để chân cảm giác phận bước Thực từ 10 29 thể chạy điểm giậm chạm vào vật chuẩn nhảy (như: đầu chạm vào vật chuẩn tay chạm vào vật chuẩn) Nhảy bật lên cao ừên Phát triển sức mạnh Thực từ 46 13 86 12 80 12 80 Giúp học sinh phát Chạy qua rào thấp, triển sức mạnh Thực lần (2 khoảng cách có cảm giác tổ) Tổng thời gian 14 rào 3-5 bước (qua không gian thời 5-7 phút rào) gian 93 chân chân đùi 10 đổi chân Bài tập gánh tạ từ 15 Phát triển sức mạnh Thực tổ (10 - 20kg bật nhảy đổi chân đùi - 15 lần/1 tổ) nghỉ chân phút Bật xa liên tục, qua vật chuẩn thấp Phát triển sức mạnh Thực 3-5 (qua - vật chuẩn) chân đùi Chạy 30 - 50m xuất Phát triển sức mạnh phát cao lần,(2 tổ) Thực Thực 30 Chạy đạp sau có lực Phát triển sức mạnh 50m Thực cản phía sau chân đùi hiện(3 tổ), nghỉ 53 15 100 phút Cảm giác khả 10 Bật chân ừên giậm nhảy Thực tổ bục khả phối họp nghỉ phút bắp 30 11 Bật cóc 15m đường chạy Gánh tạ ngồi xuống, đứng lên kết họp với 12 bật nhảy hai chân (tạ nhẹ từ 10 15kg) Phát triển sức mạnh Thực 3-5 lần chân sức bật (3 tổ) 12 80 Thực tổ (6 Phát triển sức mạnh lần/3 tổ) nghỉ sức bật chân phút 13 86 Dựa theo kết vấn, đề tài xác định tập phát triển sức mạnh bột phát nhằm nâng cao thành tích giậm nhảy ừong nhảy xa cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang lựa chọn tập, tập có tỷ lệ lựa chọn từ 80% trở lên để đưa vào ứng dụng trình thực nghiệm sau (Bài tập xếp theo thứ tự tập bảng 3.5) - Bài tập 1: Chạy đà, giậm nhảy thành “bước bộ” để phận thể chạm vào vật chuẩn (đàu chạm vào vật chuẩn tay chạm vật chuẩn) - Bài tập 2: Nhảy bật ôm gối cát - Bài tập 3: Bật xa liên tục, qua vật chuẩn thấp (qua 5-7 vật chuẩn) - Bài tập 4: Bài tập gánh tạ từ 15 - 20kg bật nhảy đổi chân - Bài tập 5: Chạy qua rào thấp, khoảng cách rào 3-5 bước (qua - rào) - Bài tập 6: Bật chân ừên bục - Bài tập 7: Bật cóc 15m đường chạy - Bài tập 8: Gánh tạ ngồi xuống, đứng lên kết hợp với bật nhảy hai chân (tạ nhẹ từ 10 - 15kg) - Bài tập 9: Chạy 30 - 50m xuất phát cao, thực làn, (2 tổ), nghỉ 3phút 3.2.1.3 Lựa chọn test đánh giá hiệu tập 31 Để xác định số (test) đánh giá hiệu tập nhằm nâng cao thành tích giậm nhảy nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang Chúng đưa test vấn đội ngũ giáo viên TDTT việc lựa chọn test đánh giá tập phát triển sức mạnh bột phát nhằm nâng cao thành tích giậm nhảy cho đối tượng nghiên cứu Kết vấn đội ngũ giáo viên TDTT việc lựa chọn test đánh giá trình bày bảng 3.6 Bảng 3.6 Kết vấn đội ngũ giáo viên TDTT việc lựa chọn test đánh giá tập phát triển sức mạnh bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy cho đổi tượng nghiên cứu (n = 10) Các test đưa để ỉưa chon STT ■• Nhảy xa có đà (m): Đánh giá thành tích nhảy Gánh tạ ngồi sâu (10 - 15kg): Đánh giá sức mạnh chân, đùi Bật xa chỗ (m): Đánh giá thành tích Số người tán thành Tỷ lệ % 10/10 100 7/10 70 9/10 90 6/10 60 nhảy Bật đổi chân bục cao (30 - 40cm): Đánh giá sức mạnh chân, đùi Qua bảng 3.6 lựa chọn đ- ợc hai test đưa vào để đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh bột phát nhằm nâng cao thành tích giậm nhảy nhảy xa kiểu ngổi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang Test 1: Bật xa chỗ (m): Đánh giá thành tích nhảy, có tỷ lệ 90% số người đồng ý 32 Test 2: Nhảy xa có đà (m): Đánh giá thành tích nhảy, có tỷ lệ 100% số người đồng ý 3.2.2 ửng dụng đánh giá thành tích tập phát triển sức mạnh bột phát giai đoạn giậm nhảy kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 3.2.2.1 Xây dựng tiến trình thực nghiệm Sau lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát nhằm nâng cao thành tích giậm nhảy cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Chúng xây dựng kế hoạch thực nghiệm trình bày bảng 3.7 33 Bảng 3.7 Tiến trình giảng dạy, tập luyện phát triển sức mạnh bột phát cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên-Tuyên Quang Tuần stt Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Bải tâp + + + + + 3 3 3 + + Chạy đà, giậm nhảy thành “bước bộ” để phận thể chạm vào vật chuẩn (đầu chạm vào vật chuẩn tay chạm vào vật chuẩn) Nhảy bật ôm gối cát + + + + + Bật xa liên tục, qua vật chuẩn thấp (qua - vật chuẩn) Bài tập gánh tạ từ 15 - 20 kg bật nhảy đổi chân + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chạy qua rào thấp, khoảng cách rào 3-5 bước (qua - bước) Bật chân hục Bật cóc 15m đường chạy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Gánh tạ ngồi xuống, lên kết họp vói bật nhảy hai chân (tạ nhẹ từ 10 - kg) + + + + + + + + + Chạy 30 - 50 m xuất phát cao, thực lần X tổ, nghỉ phút + + + + 3.2.2.2 Tổ chức thực nghiệm Để giúp cho kết nghiên cứu đề tài có tính chất thuyết phục đạt hiệu cao tập phát triển sức mạnh bột phát lựa chọn, tiến hành tổ chức thực nghiệm Đối tượng gồm 64 học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang Quá trình thực nghiệm chia thành hai nhóm: Nhóm (A) nhóm thực nghiệm: Gồm 32 học sinh tập theo tập lựa chọn Nhóm (B) nhóm đối chứng: Gồm 32 học sinh tập tập theo chơng trình nhà tr- ờng sử dụng Cả hai nhóm có trình độ thể lực, số buổi tập, thời gian tập Nhưng nhóm đối chứng tập nội dung mà môn sử dụng, + + 34 nhóm thực nghiệm thực theo giáo án Mỗi tuần tập luyện ừong buổi, buổi 45 phút thực tuần 3.2.2.3 Kết kiểm tra trước thực nghiệm Sau tiến hành lựa chọn xác định test đánh giá đưa vào để đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh bột phát Chúng phân nhóm theo cách chia ngẫu nhiên Tiếp dùng test để kiểm tra dùng thuật toán so sánh hai số trung bình để kiểm tra tính đồng hai nhóm, kết xử lý số liệu kiểm tra ban đầu hai nhóm, kết xử lý số liệu kiểm ừa ban đầu trinh bày bảng 3.8 Bảng 3.8 Kết kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm đổi chứng thực nghiệm (nA = nB = 32) Chỉ số kiểm tra Tham số thống kê TT Test Ttính Tbảng NTN NĐC p Bật xa chỗ (m) Nhảy xa có đà (m) 2,31±0,8 2,29 ±0,05 0,285 1,96 >0,05 4,14 ±0,017 4,08 ±0,082 1,096 1,96 >0,05 - Thành tích Bật xa chỗ (m) hai nhóm đối chứng thực nghiệm tương đương Sự khác biệt ý nghĩa, ttính = 0,285 < tbâng = 1,96 ngưỡng xác suất p > 0,05 - Thành tích Nhảy xa có đà (m) hai nhóm đối chứng thực nghiệm tương đương Sự khác biệt ý nghĩa, ttính = 1,096 < thảng = 1,96 ngưỡng xác suất p > 0,05 Tóm lại, qua kiểm tra thành tích ban đầu hai nhóm thực nghiệm đối chứng cho thấy ttính = 0,285 ttính = 1,096 < tbảng = 1,96, điều chứng tỏ khác biệt thành tích nhảy xa có đà (m), Bật xa chỗ (m) 35 hai nhóm đối chứng thực nghiệm ý nghĩa ngưỡng xác suất p > 0,05 hay nói thành tích hai nhóm tương đối đồng 3.2.2.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau thời gian tuần, để làm rõ khác biệt thảnh tích hai nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Chúng tiến hành kiểm tra test nhảy xa có đà (m) Bật xa chỗ (m) nam để đánh giá phát triển thành tích hai nhóm Kết qua xử lý thống kê toán học thể bảng sau: Bảng 3.9 Kết kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA = nB = 32) Chỉ số kiểm tra TT Test Bật xa chỗ (m) Nhảy xa có đà (m) Tham số thống kê NTN NĐC Ttính Tbảng p 2,48 ±0,07 2,32 ±0,05 2,081 1,96 tbâng = 1,96 ngưỡng xác suất p < 0,05 Như vậy, ta thấy ttúih > tbảng, khác biệt hai nhóm có ý nghĩa đủ độ tin cậy ngưỡng xác suất p < 0,05, hay nói cách khác thành tích trung bình 36 nhảy xa nhóm thực nghiệm tốt nhóm đối chứng sau áp dụng tập phát triển sức mạnh bột phát Vậy tập mà nghiên cứu lựa chọn ứng dụng cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang phù họp đảm bảo tính khoa học Để giúp thấy rõ phát triển thành tích test đánh giá trình độ chuyên môn cho học sinh nam khối 11 nhảy xa, thể rõ biểu đổ sau: 37 □ Nhóm đối chứng □ Nhóm thực nghiệm Biểu đồ 1: Thành tích Bật xa chỗ (m) hai nhóm trước sau thực nghiệm Biêu đô 2: Thành tích Nhảy xa có đà (m) hai nhóm trước sau thực nghiệm □ Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KÉT LUẬN Kết nghiên cứu đề tài cho phép rút kết luận sau: 1.1 Sức mạnh bột phát yếu tố quan trọng, định đến thành tích nhảy xa Vì vậy, công tác giảng dạy, huấn luyện nhảy xa càn ý đến việc phát triển sức mạnh tốc độ cho học sinh Tuy nhiên, việc phát triển sức mạnh bột phát nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang chưa quan tâm mức 1.2 Qua nghiên cứu tài liệu chuyên môn qua trình thực nghiệm chọn đ- ợc tập phát triển sức mạnh bột phát giai đoạn giậm nhảy cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Bài tập 1: Chạy đà, giậm nhảy thành “bước bộ” để phận thể chạm vào vật chuẩn (đầu chạm vào vật chuẩn tay chạm vật chuẩn) - Bài tập 2: Nhảy bật ôm gối cát - Bài tập 3: Bật xa liên tục, qua vật chuẩn thấp (qua - vật chuẩn) - Bài tập 4: Bài tập gánh tạ từ 15 - 20kg bật nhảy đổi chân - Bài tập 5: Chạy qua rào thấp, khoảng cách rào 3-5 bước (qua - rào) - Bài tập 6: Bật chân bục - Bài tập 7: Bật cóc 15m đường chạy - Bài tập 8: Gánh tạ ngồi xuống, đứng lên kết họp với bật nhảy hai chân (tạ nhẹ từ 10 - 15kg) nghỉ 3phút Bài tập 9: Chạy 30 - 50m xuất phát cao, thực lần (2 tổ), 39 KIẾN NGHỊ Từ kết luận đề tài, kiến nghị: - Kết nghiên cứu chứng minh thực tiễn vận dụng tập vào phát triển sức bền tốc độ chạy lOOm cho học sinh - Kết đề tài bước đầu, đối tượng học sinh mong đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu ừên đối tượng khác, thời gian số lượng buổi tập khác để vấn đề nghiên cứu rộng hơn, sâu 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư TW Đảng, 1994, Chỉ thị sổ 36/TW Ban Bí thư, ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn Chính phủ CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 133-TTg Thủ tướng phủ ngày 07/3/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2012 Dưomg Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Đại Dưomg, GV Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Quang Hưng, 2000, Giáo trình điền kinh dùng cho sinh viên trường Đại học TDTT, NXB TDTT Hà Nội D.Hare 1996, Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT, Hà Nội Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ, 2006, Lý luận phưomg pháp GDTC trường học, NXB TDTT Hà Nội Hồ Chí Minh: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 27/03/1946 I Hiển pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 1995 Lời dặn Bác Hồ thăm Trường Đại học TDTT I ngày 14 - 12 -1946, 2000, - Chỉ thị Hồ Chí Minh với TDTT, Nxb TDTT Luật Giáo dục, 2005, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 10 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên, 2003, Sinh lý TDTT Hà Nội II Lê Văn Xem, 1995, Giáo trình tâm lí học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 12 Lê Bửu, Bác Hồ với TDTT Việt Nam, NXB TDTT Hà Nội 13 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn, 2006, Lý luận phương pháp TDTT, Nxb TDTT Hà Nội tr.18, 30- 31 14 Nguyễn Đức Văn, 1998, Toán học thống kê, NXB TDTTHà Nội PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GDTC Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kỉnh gửi: Ông (bà): Nghề nghiệp: tuổi Chức vụ: Nơi công tác: Để hoàn thiện đề tài: “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang” Với kiến thức kinh nghiệm phong phú mình, xin thầy (cô) bớt chút thời gian trả lời câu hỏi phiếu Đồng thời xin thầy (cô) cho ý kiến bổ sung Những ý kiến đóng góp quý báu thầy (cô) sở để tiến hành lựa chọn tập xác góp phần hoàn đề tài Đánh dấu (x) vào ô trống mà thầy (cô) tán thành Câu hỏi 1: Theo thày (cô) tập có hiệu tốt để nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang Bài tâp 1: Chạy đà, giậm nhảy thành “bước bộ” để phận 1^1 thể chạm vào vật chuẩn (đầu chạm vào vật chuẩn tay chạm vật chuẩn) [...]... 11 Văn Huyên - Tuyên Quang trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang - Lựa chọn, xác định các bài tập - Bài tập phát triển sức Từ tháng phát triển sức mạnh bột phát trong mạnh bột phát trong giậm giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy nâng cao thành tích 12/2015 đến tháng nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nhảy xa kiểu ngồi cho học nam khối 11 trường THPT Nguyễn sinh nam khối 11 trường 03/2016 Văn Huyên - Tuyên. .. điều cần thiết 3.2 Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giận nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 3.2.1 Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 3.2.1.1 Phỏng... việc sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 2.1.2 Nhiêm vu 2: •• Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 2.2 Phương... dụng các bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giai đoạn giảng dạy kỹ thuật giậm nhảy trong nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang Qua quan sát và thu thập chúng tôi có được các bài tập phát triển sức mạnh trong giảng dạy kỹ thuật giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang mà... lựa chọn bài tập sức mạnh 28 bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy trong nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPTNguyễn Văn Huyên- Tuyên Quang Qua cơ cở lý luận và quá trình quan sát chúng tôi bước đầu xác định được 12 bài tập sức mạnh bột phát nâng cao thành tích giậm nhảy trong nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang Từ cơ sở đó chúng tôi tiến... dụng bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang 3.1.1 Thực trạng công tác GDTC ở trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang Trường THPT Nguyễn Văn Huyên là một ữong những trường chuẩn nằm trong thành phố Tuyên Quang, môn Thể dục có ngay từ ngày đầu thành lập trường Với mục đích rèn luyện cho. .. lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giai đoạn giậm nhảy của nhảy xa kiểu ngồi Với mục đích xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển sức mạnh cho đối tượng nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phỏng vấn giáo viên qua các phiếu hỏi về yêu cầu liên quan đến việc lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giai đoạn giậm nhảy trong nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối 11 trường THPT. .. yêu cầu tập luyện Tuy nhiên ở đây cần đề cập đến tính chất bất hợp lý trong việc sử dụng bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong nhảy xa đang sử dụng như: bài tập còn đơn điệu, thiếu tính hệ thống chưa thực sự phát huy được khả năng của học sinh Chính vì vậy việc nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát ừong giậm nhảy nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam khối... đến sự phát triển sức mạnh bột phát cho người tập Muốn phát triển sức mạnh bột phát cần xen kẽ tập luyện đúng mức với phương pháp dừng sức lớn nhất Như vậy trong quá trình cho học sinh tập luyện môn nhảy xa chúng ta cần đưa vào các bài tập phát triển sức mạnh bột phát của các nhóm chi dưới, giúp cho việc thực hiện động tác giậm nhảy trong nhảy xa thật nhanh mạnh, để đưa cơ thể bay lên cao và xa hơn... triển sức mạnh bột phát cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang khi học giai đoạn giậm nhảy của nhảy xa đã được sự tán đồng với tỉ lệ rất cao từ 80 - 100% Vì vậy mà chúng tôi đã dựa trên 5 yêu cầu trên để tham khảo đối chiếu trong khi lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát cho đối tượng nghiên cứu 3.2.1.2 Phỏng vẩn đội ngữ giáo viên TDTT về việc lựa chọn bài tập sức mạnh ... sử tập phát triển sức mạnh bột dụng tập phát triển sức phát nhảy xa cho học sinh mạnh bột phát nhảy xa nam khối 11 trường THPT Nguyễn cho nam học sinh khối 11 Văn Huyên - Tuyên Quang trường THPT. .. THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang - Lựa chọn, xác định tập - Bài tập phát triển sức Từ tháng phát triển sức mạnh bột phát mạnh bột phát giậm giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy nâng cao thành tích. .. nhằm nâng cao thành tích giậm nhảy nhảy xa kiểu ngồi phát triển thành tích nhảy xa cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang * Giả thiết khoa học: Nêu lựa chọn ứng dụng thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang , Khoá luận tốt nghiệp lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang , Khoá luận tốt nghiệp lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay