SINH HOC Lớp 7 mới 2016

218 177 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:18

Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 14/ 08/ 2011 Ngày dạy: 15/ 08/ 2011 Tuần: Tiết: Giáo án Sinh học MỞ ĐẦU Bài THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ I-Mục tiêu Kiến thức - Trình bày đa dạng phân bố, môi trường sống động vật - Nêu đa dạng thành phần loài, số lượng loài động vật Kĩ - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Kĩ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác hoạt động nhóm - Kĩ tìm kiếm xử lý thông tin đọc SGK Thái độ - Có ý thức bảo vệ đa dạng động vật II-Phương pháp - Động não - Vấn đáp - tìm tòi - Trực quan - Dạy học nhóm III-Phương tiện - Tranh Một số loài động vật hành tinh - Tranh Động vật ba môi trường lớn vùng nhiệt đới - Bảng phụ IV-Tiến trình dạy – học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Không có Bài mới: 35’ a Mở bài: 5’ - Giới thiệu nội dung chương trình sinh học - Yêu cầu học tập: SGK, ghi bài, tập Cùng với thực vật, động vật góp phần không nhỏ đa dạng sinh giới Sự đa dạng động vật thể giới này? b Phát triển bài: 30’ Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng loài phong phú số lượng động vật Mục tiêu: Nêu đa dạng thành phần loài, số lượng loài động vật Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện - Cho hs đọc  (I) - HS đọc  (I) I-Đa dạng loài - Tranh - Hướng dẫn HS - HS quan sát H1.1, phong phú số Một số loài quan sát H1.1, 1.2 1.2 số lượng cá thể động vật - Yêu cầu HS trả lời - Có khoảng 1,5 hành  - HS trả lời  triệu loài động tinh - Hãy kể tên - Ban đêm mùa hè có vật phát - Bảng phụ Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học động vật tham gia số động vật: ếch, từ vào giao hưởng nhái… phát động vật đơn bào đồng quê? tiếng kêu có kích thước - Cho HS nhận xét - HS nhận xét hiển vi đến - GV nhận xét, kết - HS ý động vật to luận lớn - GV cung cấp - Số lượng động động vật quen thuộc vật loài HS thường gặp phong địa phương phú Hoạt động 2: Tìm hiểu đa dạng môi trường sống động vật Mục tiêu: Trình bày đa dạng phân bố, môi trường sống động vật Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện - Cho HS đọc  - HS đọc  II-Đa dạng - Tranh - Hướng dẫn HS - HS quan sát H1.3, môi trường sống Động vật quan sát H1.3, 1.4 1.4 Nhờ thích nghi ba môi - Yêu cầu HS điền với môi trường trường lớn vào chổ trống - HS điền vào chỗ sống nên động vùng nhiệt - Cho HS nhận xét trống vật phân bố đới - GV nhận xét khắp môi - Bảng phụ - Chia nhóm HS - HS nhận xét trường như: nước - Yêu cầu HS trả lời - HS hoạt động nhóm mặn, nước lợ,  - HS trả lời  cạn, không - Cho HS nhận xét - HS nhận xét vùng - GV nhận xét, kết cực băng giá luận quanh năm Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - GV nhắc lại trọng tâm học: Kiểm tra đánh giá: 5’ - Bài tập: Chọn câu trả lời Động vật có khắp nơi do: a Chúng có khả thích nghi cao b Sự phân bố có sẵn từ xa xưa c Do người tác động d Có khí hậu phù hợp 2.Động vật đa dạng phong phú do: a Số cá thể nhiều b Sinh sán nhanh c Số loài nhiều d Động vật sống khắp nơi trái đất - Đáp án: 1.a; 2.d Nhận xét, dặn dò: 1’ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước V-Rút kinh nghiệm tiết dạy Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học Ngày soạn: 15/ 08/ 2011 Ngày dạy: 17/ 08/ 2011 Tuần: Tiết: Bài PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I-Mục tiêu Kiến thức - Trình bày khái quát giới Động vật - Những điểm giống khác thể động vật thể thực vật - Kể tên ngành Động vật Kĩ - Kĩ thu thập xử lí thông tin từ SGK - Kĩ hợp tác, xử lí, lắng nghe tích cực - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp Thái độ - Bảo vệ động vật có ít, tiêu diệt động vật có hại II-Phương pháp - Phân tích thông tin - Vấn đáp tìm tòi - Trực quan - Dạy học nhóm III-Phương tiện - Bảng phụ Bảng trang SGK - Tranh Các biểu đặc trưng giới Động vật Thực vật - Bảng phụ - Bảng phụ Bảng trang 11 SGK IV-Tiến trình dạy – học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: 5’ - Hãy kể tên động vật thường gặp địa phương em? Chúng có đa dạng phong phú không? - Chúng ta phải làm để giới động vật đa dạng, phong phú? Bài mới: 30’ a Mở bài: 2’ Cũng thể sống thực vật động vật có khác biệt? Động vật có ngành nào, đặc điểm chung gì, vai trò thiên nhiên người? b Phát triển bài: 28’ Hoạt động 1: Phân biệt động vật với thực vật Mục tiêu: HS phân biệt động vật với thực vật Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện 10’ - Cho HS đọc  - HS đọc  I-Phân biệt động - Bảng phụ - Hướng dẫn HS - HS quan sát H2.1 vật với thực vật Bảng trang quan sát H2.1 - Thực vật có cấu SGK - Chia nhóm HS - HS hoạt động nhóm tạo tế bào, có - Tranh Các Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú - Yêu cầu HS hoàn HS hoàn thành bảng thành bảng 1 - Gọi HS trình bày - HS trình bày - Cho HS nhận xét - HS nhận xét 1/ ĐV giống TV 1/ Giống nhau: cấu đặc điểm nào? tạo tế bào, khả sinh trưởng phát triển 2/ ĐV khác TV 2/ Khác nhau: Một đặc điểm nào? số đặc điểm tế bào; số khả khác như: quang hợp, di chuyển, cảm ứng, … - Cho HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận Giáo án Sinh học xenlulôzơ thành biểu tế bào, có lớn lên đặc trưng sinh sản, tự giới tổng hợp chất hữu Động vật (tự dưỡng) Thực vật Không có khả di chuyển, thiếu hệ thần kinh giác quan - Động vật khác thực vật bởi: thể thiếu xenlulôzơ, sử dụng chất hữu có sẵn để sống (dị dưỡng), có khả di chuyển, có hệ thần kinh giác quan Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung động vật Mục tiêu: Nêu đặc điểm chung động vật Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện 5’ - Yêu cầu HS hoàn - HS hoàn thành : II-Đặc điểm - Bảng phụ thành : đánh dấu x đánh dấu x chung động - Gọi HS trình bày - HS trình bày vật - Cho HS nhận xét - HS nhận xét - Có khả di - GV nhận xét, kết chuyển luận - Có hệ thần kinh giác quan - Dinh dưỡng nhờ chất hữu có sẵn (dị dưỡng) Hoạt động 3: Tìm hiểu phân chia giới thực vật Mục tiêu: Kể tên ngành chủ yếu, cho ví dụ ngành Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện 5’ - Cho HS đọc  - Đọc thông tin III-Sơ lược phân - Giới động vật - Kể tên ngành chia giới động vật phân chia thành chủ yếu, ngành - Giới động vật ngành nào? cho vài ví dụ xếp vào + Ngành động vật 20 ngành Sách nguyên sinh: trùng sinh học giới roi thiệu ngành: + Ngành ruột khoang: Động vật nguyên san hô sinh, Ruột + Các ngành giun: khoang, Giun dẹp, Ngành giun dẹp: sán Giun tròn, Giun Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học gan đốt, Thân mềm, Ngành giun tròn: Chân khớp giun đũa Động vật có Ngành giun đốt: giun xương sống đất - Ngành ĐVCXS + Ngành thân mềm: gồm lớp: Cá trai sông sụn, Cá xương, + Ngành chân khớp: Lưỡng cư, Bò sát, tôm sông Chim Thú (có + Ngành động vật có vú) - Cho HS nhận xét xương sống: thỏ - Gv nhận xét: Các - Nhận xét ngành phân chia - Chú ý theo trật tự từ thấp đến cao (ví dụ) Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò động vật Mục tiêu: Nêu khái quát vai trò động vật tự nhiên người Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện 8’ - Cho HS đọc  - HS đọc  IV-Vai trò - Bảng phụ - Yêu cầu HS hoàn - HS hoàn thành bảng động vật Bảng trang thành bảng 2 Cung cấp 11 SGK - Cho HS nhận xét - HS nhận xét (Nêu nguyên liệu cho - Gv nhận xét, kết khái quát vai trò người (thực luận động vật tự phẩm, lông, - GD HS bảo vệ nhiên người) da…) động vật có ích, giữ - HS ý - Dùng làm thí vệ sinh nghiệm (cho học tập, nghiên cứu khoa học, thí nghiệm thuốc…) - Hỗ trợ cho người (trong lao động, giải trí, thể thao, bảo vệ an ninh…) - Truyền bệnh sang người: ruồi, muỗi, rận, rệp… Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - GV nhắc lại trọng tâm học: phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung, phân chia vai trò động vật Kiểm tra đánh giá: 5’ Đánh dấu x vào câu a/ ĐV TV có cấu tạo TB b/ ĐV TV dị dưỡng Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học c/ ĐV dị dưỡng nhờ chất hữu có sẵn d/ ĐV vừa có lợi, củng có hại người Đáp án: a, c, d Nhận xét, dặn dò: 1’ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước V-Rút kinh nghiệm tiết dạy Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 20/ 08/ 2011 Ngày dạy: 22/ 08/ 2011 Tuần: CHƯƠNG Tiết: Bài Giáo án Sinh học NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I-Mục tiêu Kiến thức - Trình bày khái niệm Động vật nguyên sinh qua thu thập mẫu quan sát Động vật nguyên sinh - Nêu khái niệm động vật nguyên sinh - Nêu đặc điểm chung ĐVNS: cấu tạo thể cách di chuyển,… Kĩ - Quan sát kính hiển vi số đại diện động vật nguyên sinh - Kĩ hợp tác nhóm để chuẩn bị mẫu quan sát - Kĩ chia sẻ thông tin quan sát - Kĩ quản lý thời gian, đảm nhận trách nhiệm dược phân công Thái độ - Nghiêm túc thực hành - Có ý thức bảo quản kính hiển vi, lam kính, lamen… II-Phương pháp - Thực hành - Dạy học nhóm - Trực quan III-Phương tiện - Kính hiển vi, lam kính, lamen, kim mác, kim nhọn, ống hút, khăn lau - Mẫu vật: váng cống rãnh, ao hồ… - Tranh trùng roi, trùng giày… IV-Tiến trình dạy – học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: 5’ - Phân biệt động vật với thực vật Từ đó, nêu đặc điểm chung động vật - Nêu số vai trò động với với người, cho ví dụ Bài mới: 30’ a Mở bài: 2’ Động vật nguyên sinh ngành gồm động vật có kích thước hiển vi, cấu tạo đơn giản Điều chứng minh qua buổi thực hành hôm b Phát triển bài: 28’ Hoạt động 1: Quan sát trùng giày Mục tiêu: Nêu hình dạng, cách di chuyển trùng giày Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện 9’ - Yêu cầu: - HS ý I-Quan sát trùng Kính + Thấy hình giày hiển vi, lam dạng trùng giày - Hình dạng: hình kính, lamen, + Đối chiếu với hình khối, giống kim mác, Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học vẽ phân biệt số giày kim nhọn, bào quan - Di chuyển: bơi ống hút, + Quan sát cách di nhanh nước khăn lau chuyển trùng nhờ lông bơi - Mẫu vật: giày váng cống - Cách quan sát: - HS theo dõi rãnh, ao + Dùng ống hút lấy hồ… giọt nước mẫu Tranh vật nhỏ lên lam trùng giày kính, đậy lamen lại + Đặt lam kính lên kính hiển vi, điều chỉnh độ phóng đại x100 đến x300 - Tiến hành quan - HS thực hành quan sát sát Hoạt động 2: Quan sát trùng roi Mục tiêu: Quan sát hình dạng trùng roi độ phóng đại nhỏ Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện 9’ - Yêu cầu: - HS ý II-Quan sát Kính + Quan sát màu sắc trùng roi hiển vi, lam trùng roi độ phóng - Ở độ phóng đại kính, lamen, đại nhỏ nhỏ: nhiều thể kim mác, + Quan sát hình lỗn nhỗn hìn tròn kim nhọn, dạng, di chuyển hình thoi, ống hút, trùng roi độ phóng màu xanh khăn lau đại lớn di động - Mẫu vật: - Nhắc lại cách lấy - HS nêu: - Ở độ phóng đại váng cống mẫu quan sát + Dùng ống hút lấy lớn: Trùng roi có rãnh, ao giọt nước mẫu hình dài, đầu tù, hồ… vật nhỏ lên lam kính, đuôi nhọn, di Tranh đậy lamen lại chuyển nhanh trùng roi + Đặt lam kính lên kính hiển vi, điều chỉnh độ phóng đại từ nhỏ đến lớn x300 đến x400 - Tiến hành quan - HS thực hành quan sát sát Hoạt động 3: Thu hoạch Mục tiêu: Vẽ hình trùng giày trùng roi, ghi thích Đồ dùng, TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung phương tiện 10’ - Yêu cầu: - Thực yêu cầu III-Thu hoạch - Giấy, bút + Vẽ hình dạng - Vẽ hình trùng chì trùng giày trùng giày, ghi roi mà em quan sát thích Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú vào + Ghi thích cho hình vẽ - Thu thu hoạch - Nộp thu hoạch Giáo án Sinh học - Vẽ hình trùng roi, ghi thích Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - GV nhắc lại trọng tâm học: đặc điểm động vật nguyên sinh Kiểm tra đánh giá: 5’ - Các động vật nguyên sinh quan sát có đặc điểm gì? Nhận xét, dặn dò: 1’ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước V-Rút kinh nghiệm tiết dạy _ _ _ 10 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú - Yêu cầu HS cho ví dụ - Cho HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận - HS cho ví dụ - HS nhận xét * Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp đấu tranh sinh học Mục tiêu: Biết biện pháp đấu tranh sinh học TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Cho HS đọc  (II.1) - HS đọc  (II.1) 13p - Hướng dẫn HS quan sát h - HS quan sát h 59.1-2 59.1-2 - Yêu cầu HS cho ví dụ HS cho vd - Cho HS nhận xét HS nhận xét xét - GV nhận xét xét, kết luận - Cho HS đọc  (II.2) - HS đọc  (II.2) + GV giải thích  + HS ý - Cho HS đọc  (II.3) - HS đọc  (II.3) - Chia nhóm HS - HS hoạt động nhóm - Yêu cầu HS hoàn thành bảng - HS hoàn thành bảng trang 193 trang 193 - Cho HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận + Yêu cầu HS trả lời: Giải + HS trả lời: Để động thích biện pháp gây vô sinh để vật không sinh sản được, tiêu diệt sinh vật gây hại khả trì nòi giống - Cho HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận Giáo án Sinh học sinh cho sinh vật gây hại, nhằm hạn chế tác động sinh vật gây hại NỘI DUNG II/ Biện pháp đấu tranh sinh học: 1/ Sử dụng thiên địch: - Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại - Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại 2/ Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại 3/ Gây vô sinh diệt động vật gây hại Bảng Các biện pháp đấu tranh sinh học Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gây hại Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh - Sâu bọ, cua, ốc mang vật gây hại vật chủ trung gian - Ấu trùng sâu bọ - Sâu bọ - Chuột Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào - Trứng sâu xám sinh vật gây hại hay trứng sâu hại - Cây xương rồng Sử dụng vi khuẩn gấy bệnh truyền nhiễm - Thỏ diệt sinh vật gấy hại Tên thiên địch - Gia cầm - Cá cờ - Cóc, chim sẻ, thằn lằn - Mèo, rắn sọc dưa, diều hâu, cú vọ, mèo rừng - Ong mắt đỏ - Bướm đêm nhập từ Achentina - Vi khuẩn myôma vi khuẩn calixi 204 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học * Hoạt động 3: Ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học Mục tiêu: Nêu ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG III/ Ưu điểm hạn chế 10p - Cho HS đọc  (III.1) - HS đọc  (III.1) biện pháp đấu + Biện pháp đấu tranh sinh + Nội dung tranh sinh học: học có ưu điểm 1/ Ưu điểm: - Cho HS nhận xét - HS nhận xét Tiêu diệt sinh vật - GV nhận xét, kết luận có hại, tránh ô nhiễm môi - Cho HS đọc  (III.2) - HS đọc  (III.2) trường + Biện pháp đấu tranh sinh + Nội dung 2/ Hạn chế: học có hạn chế gì? - Đấu tranh sinh học có - Cho HS nhận xét - HS nhận xét hiệu nơi có khí hậu - GV nhận xét, kết luận ổn định + GD HS bảo vệ môi trường, + HS ý - Thiên địch không diệt bảo vệ động vật có ích triệt để sinh vật có hại Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - Khái niệm đấu tranh sinh học biện pháp đấu tranh sinh học Kiểm tra đánh giá: 5’ Đánh dấu x vào câu a Sinh vật tiêu diệt sinh vật có hại gọi thiên địch b Ưu điểm biện pháp đấu tranh sinh học tránh ô nhiễm môi trường c Đấu tranh sinh học có hiệu nơi có khí hậu thay đổi d Thiên địch diệt tất sinh vật có hại e Trong nông nghiệp dễ sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học Đáp án: a – b – e Dặn dò: 1’ - Nhận xét tiết học - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước 60 V Rút kinh nghiệm tiết dạy 205 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 16/ 04/ 2011 Ngày dạy: 18/ 04/ 2011 Tuần: 33 Tiết PPCT: 66 Giáo án Sinh học BÀI 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM I Mục tiêu Kiến thức - Biết khái niệm động vật quý cho ví dụ - Nêu biện pháp bảo vệ động vật quý Kĩ - Đề xuất số biện pháp bảo vệ động vật quý - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp nhóm - Kĩ quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm phân công - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp Thái độ - Có ý thức bảo vệ động vật quý II Phương pháp - Động não - Vấn đáp - tìm tòi - Trực quan - Dạy học nhóm III Phương tiện dạy - học - Tranh số động vật quý - Sách đỏ Việt Nam (nếu có) - Bảng phụ IV Tiến trình dạy - học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: 5’ - Có biện pháp đấu tranh sinh học nào? Kể tên Nêu ưu điểm biện pháp đấu tranh sinh học Bài mới: 20’ - Mở bài: 2’ Trong tự nhiên có số loài động vật có giá trị đặc biệt lại có nguy bị tuyệt chủng Những động vật gọi chung gì? Chúng ta bảo vệ chúng cách nào? - Phát triển bài: 18’ * Hoạt động 1: Thế động vật quý Mục tiêu: Biết khái niệm động vật quý cho ví dụ TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 8p I/ Thế động vật quý - Cho HS đọc  (I) - HS đọc  (I) hiếm: + Thế động vật quý + Nội dung Động vật quý hiếm? động vật có giá trị nhiều mặt - Kể tên số động vật - HS kể tên: sếu đầu đỏ, mĩ nghệ, dược liệu… quý mà em biết? la, mang lớn… có số lượng giảm sút tự - Cho HS nhận xét - HS nhận xét nhiên - GV nhận xét, kết luận - HS ghi Ví dụ: Sếu đầu đỏ, ốc xà cừ… 206 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học * Hoạt động 2: Ví dụ minh họa cấp độ tuyệt chủng động vật quý Việt Nam TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 12p II/ Ví dụ minh họa cấp độ - Cho HS đọc  (II) - HS đọc  (II) tuyệt chủng động vật quý - Hướng dẫn HS quan sát h - HS quan sát h 60 Việt Nam: 60 Cấp độ tuyệt chủng động - Chia nhóm HS - HS hoạt động nhóm vật Việt Nam biểu thị - Yêu cầu HS hoàn thành - HS hoàn thành bảng cấp độ: bảng trang 196 trang 196 + Rất nguy cấp (CR) - Gọi HS trình bày - HS trình bày + Nguy cấp (EN) - Cho HS nhận xét - HS nhận xét + Ít nguy cấp (LR) - GV nhận xét, kết luận - HS ghi + Sẽ nguy cấp (VU) Bảng Một số động vật quý Việt Nam TT 10 Tên động vật quý Ốc xà cừ Tôm hùm đá Cà cuống Cá ngựa gai Rùa núi vàng Gà lôi trắng Khướu đầu đen Sóc đỏ Hươu xạ Khỉ vàng Cấp độ đe dọa tuyệt chủng Rất nguy cấp Nguy cấp Sẽ nguy cấp Sẽ nguy cấp Nguy cấp Ít nguy cấp Ít nguy cấp Ít nguy cấp Rất nguy cấp Ít nguy cấp Giá trị động vật quý Kỹ nghệ khảm trai Thực phẩm ngon, xuất Thực phẩm, đặc sản gia vị Dược liệu chữa bệnh hen Dược liệu, đồ kĩ nghệ Động vật đặc hữu, làm cảnh Động vật đặc hữu, làm cảnh Thẩm mĩ, làm cảnh Dược liệu sản xuất nước hoa Giá trị dược liệu, vật mẫu y học * Hoạt động 3: Bảo vệ động vật quý TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 10p - Cho HS đọc  (III) - HS đọc  (III) - Vì phải bảo vệ động - Chúng có nguy tuyệt vật quý hiếm? chủng - Có biện pháp để + Nội dung bảo vệ động vật quý hiếm? - GDBVĐV: Là HS cần phải - Bảo vệ môi trường, không làm để góp phần bảo vệ săn bắn động vật hoang dại, động vật quý hiếm? tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người… - Cho HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận - HS ghi NỘI DUNG III/ Bảo vệ động vật quý hiếm: - Bảo vệ môi trường sống động vật quý - Cấm săn bắt, buôn bán trái phép động vật quý - Đẩy mạnh việc chăn nuôi động vật quý - Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - Khái niệm động vật quý hiếm, biện pháp bảo vệ động vật quý 207 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học Kiểm tra đánh giá: 5’ Đánh dấu x vào câu a Động vật quý có giá trị nhiều mặt số lượng giảm sút b Có cấp độ phân hạng động vật quý c Tuyên truyền, giáo dục góp phần bảo vệ động vật quý d Sếu đầu đỏ động vật quý e Môi trường không ảnh hưởng đến đời sống động vật Đáp án: a – c - d Dặn dò: 1’ - Nhận xét tiết học - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước 61, 62 V Rút kinh nghiệm tiết dạy 208 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 18/ 04/ 2011 Ngày dạy: 20/ 04/ 2011 Tuần: 34 Tiết PPCT: 67 Giáo án Sinh học BÀI 61,62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG I Mục tiêu Kiến thức - Biết loài vật nuôi có tầm quan trọng với kinh tế địa phương Kĩ - Kĩ thực hành - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp nhóm - Kĩ quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm phân công - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn gắn với thực tế sản xuất II Phương pháp - Động não - Vấn đáp - tìm tòi - Thu thập thông tin - Dạy học nhóm III Phương tiện dạy - học - Giấy A0 - Bút bảng trắng IV Tiến trình dạy - học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: 5’ - Thế động vật quý hiếm? Cho ví dụ - Cần làm để bảo vệ động vật quý hiếm? Bài mới: 35’ - Mở bài: 2’ Ở địa phương có loại vật nuôi nào? Trong có vật nuôi mang lại hiệu kinh tế cao? - Phát triển bài: 33’ • Hoạt động : Hướng dẫn HS cách thu thập thông tin Mục tiêu: Biết cách thu thập thông tin từ sách báo, từ internet, từ người dân TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Đối tượng 33p - Cho HS tìm hiểu số động - Cá, tôm, heo… - Gia súc, gia cầm, vật có tầm quan trọng kinh vật nuôi địa tế địa phương phương - Điều kiện sống - Khí hậu, nguồn thức ăn… Nội dung - Cách nuôi liên hệ với điều kiện - Làm chuồng trại… - Tập tính, điều sống số đặc điểm sinh học - Lượng thức ăn, chế biến, kiện sống, đặc thời gian cho ăn… điểm sinh học - Ý nghĩa kinh tế với gia đình - Làm thực phẩm, làm động vật 209 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học địa phương giống… - Quy trình nuôi - Thu thập thông tin từ - HS thu thập thông tin theo - Ý nghĩa kinh tế sách báo phổ biến, từ sở sản yêu cầu GV Phương pháp xuất địa phương HS thu thập thông tin Củng cố: 3’ - GV nhắc lại nội dung cần tìm hiểu vật nuôi Dặn dò: 1’ - Nhận xét tiết học - Làm thu hoạch sau tìm hiểu V Rút kinh nghiệm tiết dạy 210 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học Ngày soạn: 23/ 04/ 2011 Ngày dạy: 25/ 04/ 2011 Tuần: 34 Tiết PPCT: 68 BÀI 61,62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG I Mục tiêu Kiến thức - Biết loài vật nuôi có tầm quan trọng với kinh tế địa phương Kĩ - Kĩ thực hành - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp nhóm - Kĩ quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm phân công - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp Thái độ II Phương pháp - Động não - Vấn đáp - tìm tòi - Trực quan - Dạy học nhóm III Phương tiện dạy - học IV Tiến trình dạy - học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: 5’ Bài mới: 20’ - Mở bài: 2’ Ở địa phương có loại vật nuôi nào? Trong có vật nuôi mang lại hiệu kinh tế cao? - Phát triển bài: 18’ • Hoạt động: HS báo cáo Mục tiêu: Nêu động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phương TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 33p - GV cho nhóm báo cáo kết nhóm trước lớp - Cho nhóm nhận xét; nêu điểm thắt mắc cho nhóm trình bày giải đáp - GV đưa số gợi ý để lớp thảo luận - Cho HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận - Các nhóm cử đại diện lên HS báo cáo báo cáo - Nhóm báo cáo giải đáp vấn đề nhóm khác đưa - HS thảo luận - HS nhận xét 211 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Nhận xét: 2’ - GV nhận xét tinh thần, thái độ nhóm - Nêu lên ưu, nhược điểm để nhóm rút kinh nghiệm Đánh giá: 2’ - GV cho điểm nhóm có kết tốt Dặn dò: 1’ - Xem trước ôn tập V Rút kinh nghiệm tiết dạy Giáo án Sinh học 212 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 25/ 04/ 2011 Ngày dạy: 27/ 04/ 2011 Tuần: 35 Tiết PPCT: 69 Giáo án Sinh học ÔN TẬP HỌC KÌ II I Mục tiêu Kiến thức - Củng cố kiến thức học động vật có xương sống - Khái quát hướng tiến hóa giới động vật - Giải thích tượng thứ sinh môi trường nước (cá, chim, cá sấu, cá voi…) Kĩ - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp nhóm - Kĩ quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm phân công - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp Thái độ - Nghiêm túc học tập - Biết tầm quan trọng động vật II Phương pháp - Động não - Vấn đáp - tìm tòi - Trực quan - Dạy học nhóm III Phương tiện dạy - học - Bảng phụ IV Tiến trình dạy - học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Không có Bài mới: 39’ - Mở bài: 2’ Để chuẩn bị cho kì kiểm tra học kì II tới, hôm cô em ôn lại kiến thức Ngành Động vật có xương sống - Phát triển bài: 37’ Hoạt động 1: Tìm hiểu tiến hóa giới động vật TG 20’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Gọi HS đọc thông tin - Đọc thông tin - Treo tranh Cây phát sinh - HS quan sát giới động vật - Thảo luận mục  SGK: Thảo luận nhóm đọc bảng 1, lựa chọn tên ngành động vật tên đại diện điền vào ô trống bảng cho phù hợp với đặc điểm ngành Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm NỘI DUNG I-Tiến hóa giới động vật Trong trình phát triển, động vật tiến hóa từ: + Đơn bào đến đa bào + Đa bào bậc thấp đến đa bào bậc cao + Sống bám, sống cố định, di động đến di động linh hoạt + Cơ thể đối xứng tỏa tròn đến 213 Trường THCS Nguyễn Tú - Gọi đại diện nhóm báo cáo - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận - Báo cáo (nội dung bảng bên dưới) Nhận xét, bổ sung - Ghi Giáo án Sinh học đối xứng hai bên + Chưa có phận nâng đỡ đến có vỏ đá vôi, có xương kitin đến xương Bảng Sự tiến hóa giới động vật Đặc điểm Ngành Đại diện Cơ thể đơn bào Động vật nguyên sinh Trùng roi, trùng biến hình, trùng giày, trùng kiết lị, trùng sốt rét Cơ thể đa bào Đối xứng hai bên Cơ thể có Đối xứng Cơ thể Cơ thể có Cơ thể xương tỏa tròn mềm có xương mềm vỏ đá vôi kitin Ruột Các ngành Thân mềm Chân khớp Động vật khoang Giun có xương sống Thủy tức, - Sán lông, Trai sông, Tôm sông, Cá chép, cá sứa, hải sán gan, sò, ốc sên, mọt ẩm, nhám, cá quỳ, san sán dây ốc vặn, rận nước, đuối hô giun đũa, mực cua đồng, Cá Cóc giun kim, bọ cạp, Tam Đảo, giun rễ lúa châu chấu, ếch đồng, - Giun đất, bọ ngựa, ếch giun đỉa, rươi ve sầu Thằn lằn, rắn, rùa, cá sấu Đà điểu, chim cánh cụt, gà, vịt, chim ưng Thú mỏ vịt, kanguru, cá voi, dơi, dơi, hổ… Hoạt động 2: Tìm hiểu thích nghi thứ sinh TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 17’ - Nghiên cứu thông tin SGK - Cho biết: + Vì cháu động vật thích nghi với môi trường cạn lại quay môi trường nước để sinh sống? Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS nghiên cứu thông tin - Trả lời: + Khi nguồn sống cạn không đáp ứng đủ, cháu số loài động vật thích nghi với môi trường cạn phải trở môi trường nước để tìm nguồn sống NỘI DUNG II-Sự thích nghi thứ sinh Thích nghi thứ sinh tượng cháu ĐVCXS thích nghi với môi 214 Trường THCS Nguyễn Tú + Bằng cách để chứng minh động vật có tổ tiên động vật có xương sống cạn? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét - Thảo luận: Hãy cho biết lớp Bò sát lớp Chim có trường hợp cụ thể thể thích nghi thứ sinh trở lại môi trường nước - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét - Thích nghi thứ sinh gì? Giáo án Sinh học + Phân tích chi trước cá voi trường cạn trở lại hình dáng bên sống có cấu tạo giống vây cá song thích nghi với môi xương chi bên có cấu trường nước trúc chi năm ngón ĐVCXS cạn, chứng tỏ cá voi có tổ tiên ĐVCXS cạn - HS nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - Báo cáo: + Bò sát: cá sấu, rùa biển, ba ba + Chim: chim cánh cụt, ngỗng nuôi, vịt nuôi - HS nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - Thích nghi thứ sinh tượng cháu ĐVCXS thích nghi với môi trường cạn trở lại sống có cấu tạo thích nghi với môi trường nước Nhận xét: 2’ GV nhận xét tinh thần, thái độ nhóm Nêu lên ưu, nhược điểm để nhóm rút kinh nghiệm Đánh giá: 2’ GV cho điểm nhóm có kết tốt Dặn dò: 1’ Xem trước phần lại ôn tập V Rút kinh nghiệm tiết dạy 215 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 29/ 04/ 2011 Ngày dạy: 02/ 05/ 2011 Tuần: 35 Tiết PPCT: 70 Giáo án Sinh học ÔN TẬP HỌC KÌ II I Mục tiêu Kiến thức - Củng cố kiến thức học động vật có xương sống - Khái quát hướng tiến hóa giới động vật - Giải thích tượng thứ sinh môi trường nước (cá, chim, cá sấu, cá voi…) Kĩ - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp nhóm - Kĩ quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm phân công - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp Thái độ - Nghiêm túc học tập - Biết tầm quan trọng động vật II Phương pháp - Động não - Vấn đáp - tìm tòi - Trực quan - Dạy học nhóm III Phương tiện dạy - học - Bảng phụ IV Tiến trình dạy - học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: 5’ - Cho biết giới động vật tiến hóa theo hướng nào? - Thế thích nghi thứ sinh? Cho ví dụ Bài mới: 34’ - Mở bài: 2’ Để chuẩn bị cho kì kiểm tra học kì II tới, hôm cô em tiếp tục ôn lại kiến thức Ngành Động vật có xương sống - Phát triển bài: 32’ Hoạt động 1: Tìm hiểu tầm quan trọng thực tiễn động vật TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 32’ - Thảo luận điền tên động vật có - Thảo luận nhóm tầm quan trọng thực tiễn vào ô trống bảng - Gọi đại diện nhóm báo cáo Đại diện nhóm báo - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ cáo sung Nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận Ghi NỘI DUNG III-Tầm quan trọng thực tiễn động vật Bảng Bảng Những động vật có tầm quan trọng thực tiễn 216 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú STT Tầm quan trọng thực tiễn Thực phẩm (vật nuôi, đặc sản) Dược liệu Công nghệ (vật dụng, mỹ nghệ, hương liệu…) Động vật có ích Nông nghiệp Làm cảnh Vai trò tự nhiên Đối với nông nghiệp Động vật có hại Đối với đời sống người Đối với sức khỏe người Giáo án Sinh học Tên động vật Động vật không xương Động vật có xương sống sống Bào ngư, sò huyết, tôm Gia súc, gia cầm (cho hùm, cua bề, cà cuống thịt, sữa, trứng), yến (tổ yến), ba ba Ong (tỏong, mật ong), bò Tắc kè, rắn hổ mang, cạp rắn ráo, rắn cạp nong (rượu ngâm, nọc rắn), hươu nai, khỉ, hổ (cao chữa bệnh) Rệp cánh kiến (tổ cành Hươu xạ (xạ hương), kiến), ốc xà cừ, trai ngọc, hổ (xương), đồi mồi, tằm, san hô trâu, báo, công (da, lông) Ong mắt đỏ, kiến vống, Trâu bò (sức kéo, côn trùng ăn sâu bọ, côn xương làm phân bón), trùng thụ phấn hoa thằn lằn, ếch đồng, cá, chim ăn sâu bọ (đấu tranh sinh học), rắn sọc dưa, cú mèo (diệt chuột) Chim, thú phát tán hạt rừng Những động vật có hình Chim cảnh (họa mi, thái lạ, đẹp (các loài sâu yểng, sáo…), cá cảnh bọ) dùng làm vật (cá vàng, cá kiếm…) trang trí, làm cảnh Giun đất, sâu bọ thụ Chim, thú phát tán hạt phấn hoa, sâu bọ đất rừng phân nhỏ rụng Trai, sò, hến, vem làm môi trường nước Bướm sâu đục thân lúa, Lợn rừng (phá nương rầy xanh, sâu gai, mọt rẫy), cu gáy, gà rừng thóc, loài ốc sên (ăn hạt), chuột Mối (xông gỗ, đục đê…), Bồ nông (ăn cá), diều mọt (xông gỗ) hâu (bắt gà, chim), chuột phá hoại vật dụng gỗ, vải… Amip lị, ruồi txê (gây Chuột, mèo, chó… bệnh ngủ), rận, rệp, (mang mầm bệnh có ghẻ, giun sán, gián, ốc hại) mít, ốc tai (vật chủ trunbg gian truyền bệnh giun sán) Nhận xét: 2’ 217 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học GV nhận xét tinh thần, thái độ nhóm Nêu lên ưu, nhược điểm để nhóm rút kinh nghiệm Đánh giá: 2’ - GV cho điểm nhóm có kết tốt Dặn dò: 1’ - Chuẩn bị thi học kì V Rút kinh nghiệm tiết dạy 218 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm [...]... Sinh học 7 Hoạt động 4: Sinh sản Mục tiêu: Nêu được các hình thức sinh sản ở thủy tức TG Hoạt động của GV 5’ - Cho HS đọc  (III) - Thuỷ tức có những hình thức sinh sản nào? - Cho HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận - GV cung cấp thông tin về các hình thức sinh sản cho HS hiểu Đồ dùng, phương tiện - HS đọc  (III) IV -Sinh sản - Tranh Các - Vô tính: bằng hình thức - Sinh sản vô tính, cách mọc chồi sinh. .. bài luận Giáo án Sinh học 7 đế, phần trên có lỗ miệng, xung quanh có tua miệng Cơ thể có đối xứng toả tròn - Di chuyển: kiểu sâu đo và lộn đầu Hoạt động 2: Cấu tạo trong Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo TG 7 Hoạt động của GV Đồ dùng, phương tiện - HS đọc  ( II) II-Cấu tạo trong - Bảng phụ Thành cơ thể có trang 30 - HS quan sát bảng 2 lớp TB: lớp SGK trang 30 ngoài và lớp trong, giữa 2 lớp - HS điền vào... – 3 – 6 Giáo án Sinh học 7 29 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học 7 6 Nhận xét, dặn dò: 1’ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước bài 10 V-Rút kinh nghiệm tiết dạy 30 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học 7 Ngày soạn: 12/... bảng - HS điền bảng trang 37 - Cấu tạo thành cơ thể trang 37 gồm 2 lớp tế bào, - Gọi HS trình bày - HS trình bày giữa 2 lớp tế bào là - Cho HS nhận xét - HS nhận xét tầng keo + Thảo luận và rút ra đặc - Nội dung - Ruột dạng túi điểm chung của ngành Ruột 31 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú khoang - Cho HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận Giáo án Sinh học 7 - HS nhận xét - HS ghi bài... 19 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học 7 Ngày soạn: 03/ 09/ 2011 Ngày dạy: 05/ 09/ 2011 Tuần: 4 Tiết: 7 Bài 7 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I-Mục tiêu 1 Kiến thức - Trình bày tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của ĐVNS - Nêu được... sản vô tính, cách mọc chồi sinh sản của hữu tính và tái sinh - Hữu tính: bằng thủy tức cách hình - HS nhận xét thành tế bào sinh - HS ghi bài dục đực, cái - Tái sinh: một - HS chú ý phần cơ thể tạo nên cơ thể mới Hoạt động của HS Nội dung 4 Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - GV nhắc lại trọng tâm bài học: các đặc điểm hình dạng, cấu tạo và sinh lí của Thủy tức 5 Kiểm tra đánh giá: 5’ - Đánh dấu... Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học 7 26 Giáo viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Giáo án Sinh học 7 Ngày soạn: 10/ 09/ 2011 Ngày dạy: 12/ 09/ 2011 Tuần: 5 Tiết: 9 Bài 9 ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I-Mục tiêu 1 Kiến thức - Mô tả được tính đa dạng và phong phú của Ruột khoang 2 Kĩ năng - Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình... viên: Huỳnh Thị Mai Trâm Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 05/ 09/ 2011 Ngày dạy: 07/ 09/ 2011 Tuần: 4 Tiết: 8 Chương Bài 8 Giáo án Sinh học 7 2 NGÀNH RUỘT KHOANG THỦY TỨC I-Mục tiêu 1 Kiến thức - Mô tả được hình dạng, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của Thủy tức 2 Kĩ năng - Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác trong hoạt... Trùng giày sinh - Sinh sản: sản bằng cách nào? + Vô tính: phân đôi theo chiều dọc + Hữu tính: tiếp hợp - Cho HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét, kết - HS ghi bài luận Giáo án Sinh học 7 lông bơi - Bắt mồi: các lông bơi dồn mồi vào lỗ miệng - Hình thức dinh dưỡng: dị dưỡng (không bào tiêu hoá biến thức ăn thành chất lỏng - Bài tiết: đơn bào có không bào tiêu hoá - Hô hấp: qua bề mặt cơ thể - Sinh sản:... Trường THCS Nguyễn Tú Ngày soạn: 17/ 09/ 2011 Ngày dạy: 19/ 09/ 2011 Tuần: 6 Tiết: 11 Chương 3 CÁC NGÀNH NGÀNH GIUN DẸP Bài 11 SÁN LÁ GAN Giáo án Sinh học 7 GIUN I-Mục tiêu 1 Kiến thức - Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lý của sán lá gan - Nêu được tác hại và cách phòng tránh sán lá gan 2 Kĩ năng - Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình ... án Sinh học NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I-Mục tiêu Kiến thức - Trình bày khái niệm Động vật nguyên sinh qua thu thập mẫu quan sát Động vật nguyên sinh. .. thông tin hình thức sinh sản cho HS hiểu Đồ dùng, phương tiện - HS đọc  (III) IV -Sinh sản - Tranh Các - Vô tính: hình thức - Sinh sản vô tính, cách mọc chồi sinh sản hữu tính tái sinh - Hữu tính:... HS đọc  ( II) II-Cấu tạo - Bảng phụ Thành thể có trang 30 - HS quan sát bảng lớp TB: lớp SGK trang 30 lớp trong, lớp - HS điền vào chỗ tầng keo mỏng trống Lỗ miệng thông - HS trình bày với khoang
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH HOC Lớp 7 mới 2016, SINH HOC Lớp 7 mới 2016, SINH HOC Lớp 7 mới 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay