TIỂU LUẬN 10 vấn đề lớn về GIÁO dục của nước TA HIỆN NAY

7 202 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:13

Đánh giá tức là so sánh, vậy so sánh với cái gì? Những người tham gia thảo luận đều nhất trí: hoàn toàn không thể so sánh với quá khứ đầy khó khăn, với thời bao cấp hay mấy năm đầu đổi mới để bằng lòng “dẫu sao ta cũng có tiến lên”; so sánh như vậy chẳng có nghĩa gì cả, chẳng để làm gì cả, dễ “cảm động” đấy, nhưng chỉ là liều thuốc an thần tự an ủi, thoả mãn. (Thực ra ngay cả so sánh với quá khứ của chính nó, thì nhiều mặt của giáo dục cũng sa sút đáng báo động, chẳng hạn về sự trong sáng của môi trường giáo dục). Vấn đề phải nghiêm túc đặt ra là chúng ta đang sống trong thời đại hội nhập, nhất thiết phải hội nhập thì mới sống còn được (ngày trước Chủ tịch HỒ Chí Minh gọi là “sánh vai cùng bạn bè năm châu”), muốn hội nhập cùng thế giới thì phải công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, và trong sự nghiệp to lớn đó giáo dục là quốc sách hàng đầu. 10 VẤN ĐỀ LỚN CỦA GIÁO DỤC “… Bên cạnh việc giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục Đào tạo, Chính phủ khuyến khích số kênh khác (đặc biệt viện, trường, quan thông tin đại chúng, nhóm chuyên gia .) nghiên cứu, đánh giá tình hình, đề xuất chủ trương cách độc lập tổ chức thảo luận dân chủ, nghiêm túc để tập hợp trí tuệ chuyên gia ngành giàu kinh nghiệm tri thức giáo dục - đào tạo, công bố để thu thập ý kiến rộng rãi nhân dân Trên sở đó, rút kết luận xác đáng đánh giá tình hình, xác định vấn đề cấp bách giải sớm biện pháp mạnh mẽ, dứt khoát, tạo đà mở hướng cho việc giải vấn đề theo tinh thần đổi mới, đạt đồng thuận ngành giáo dục, ngành, cấp xã hội để nâng cao ý chí nỗ lực phấn đấu bền bỉ làm cho giáo dục - đào tạo thật quốc sách hàng đầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước” (Báo cáo Chính phủ kỳ họp thứ Quốc hội khoá XI) Một “kênh” có từ nhiều tháng nay, xê-mi-na độc lập Cải cách giáo dục, giáo sư Hoàng Tụy đề xướng chủ trì, hưởng ứng nhiều nhà khoa học văn hoá nước , dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5/2004, với kiến nghị gửi Đảng Nhà nước nhằm vào nội dung: Đánh giá thực trạng giáo dục, nêu vấn đề lớn giáo dục cần giải đề xuất phương hướng chấn hưng cải cách giáo dục Các thảo luận xê-mi-na diễn sôi nhiều tháng qua Đánh giá thực trạng giáo dục nước ta Cả ba phương diện chủ yếu giáo dục: dân trí, nhân lực nhân tài xuống cấp nghiêm trọng Đây tình hình tuyệt đối chấp nhận, hoàn toàn không tương xứng với tiềm dân tộc, tinh thần, trí tuệ, vật chất vận hội Đánh giá tức so sánh, so sánh với gì? Những người tham gia thảo luận trí: hoàn toàn so sánh với khứ đầy khó khăn, với thời bao cấp hay năm đầu đổi để lòng “dẫu ta có tiến lên”; so sánh chẳng có nghĩa cả, chẳng để làm cả, dễ “cảm động” đấy, liều thuốc an thần tự an ủi, thoả mãn (Thực so sánh với khứ nó, nhiều mặt giáo dục sa sút đáng báo động, chẳng hạn sáng môi trường giáo dục) Vấn đề phải nghiêm túc đặt sống thời đại hội nhập, thiết phải hội nhập sống (ngày trước Chủ tịch HỒ Chí Minh gọi “sánh vai bạn bè năm châu”), muốn hội nhập giới phải công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nghiệp to lớn giáo dục quốc sách hàng đầu Vậy thiết phải mở rộng tầm mắt để so sánh với giới, trước hết với khu vực Như so sánh với yêu cầu phát triển đất nước ngày Với tiêu chí làm chuẩn, rõ ràng giáo dục Việt Nam tụt hậu xa ngày xa so với nước giới khu vực Đây tình hình tuyệt đối chấp nhận, hoàn toàn không tương xứng với tiềm dân tộc, tinh thần, trí tuệ, vật chất vận hội Cả ba phương diện chủ yếu giáo dục: dân trí, nhân lực nhân tài xuống cấp nghiêm trọng Dân trí thấp, biểu lối sống suy nghĩ, tập quán, tác phong, tư tưởng, ý thức Đạo đức bị xói mòn đến mức báo động, thói gian dối, thiếu trung thực phổ biến, tác động nặng nề đến mặt đời sống xã hội Nhân lực không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Kiến thức yếu, khả thực hành kém, khả xoay sở, trí tưởng tượng không phát triển, thiếu lực sáng tạo, tức đặc trưng chất lượng lao động thấp, khiến sức cạnh tranh Nhân tài không thiếu phát bồi dưỡng kém, thiếu hội điều kiện phát triển Chất xám bị lãng phí nghiêm trọng nhiều hình thức Đã có sai lầm từ gốc, có tính chất hệ thống, sai lầm thiết kế toàn giáo dục chúng ta, sai lầm cục bộ, điều hành quản lý Đã có nhiều nghị quyết, nhiều biện pháp, tiêu tốn không ngân quỹ để vực chất lượng giáo dục lên nhiều năm qua, song không tạo chuyển biến đáng kể, trái lại thực trạng ngày sa sút, rối ren Điều chứng tỏ nguyên nhân thực khiến giáo dục trì trệ, tụt hậu không nhìn nhận cách đắn, sửa chữa chấp vá, không Quả thực có sai lầm từ gốc, có tính chất hệ thống, sai lầm thiết kế toàn giáo dục chúng ta, sai lầm cục bộ, điều hành quản lý (tuy phần trách nhiệm máy quản lý không nhỏ) vấn đề chạy chữa, chắp vá, mà phải xây dựng lại giáo dục từ gốc Và đường thoát phải đại hoá giáo dục phù hợp với xu chung giới Xê-mi-na tập trung nêu bật 10 vấn đề lớn giáo dục nay: Thay đổi tư giáo dục (Có người gọi “quan điểm”, “đường lối”, hay “triết lý” giáo dục), xác định lại quan niệm mục tiêu giáo dục Sự phát triển đất nước đòi hỏi giáo dục đào tạo nên người Việt Nam đại: có cá tính bao dung, biết giao tiếp hợp tác Có tư cởi mở với mới, thích dấn thân, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm mục đích lớn, trung thực có đầu óc sáng tạo Cái gốc chi phối tất khâu giáo dục lâu chỗ thực tế theo đường hướng giáo dục không đắn, quan niệm giáo dục nhằm tạo mẫu người ngoan ngoãn chấp hành, quen dắt dẫn, bao cấp tư tưởng hành động, thực chất thực kiểu giáo dục giáo điều nhồi sọ, thời đại phát triển đất nước đòi hỏi giáo dục tự do, nhằm đào tạo nên người tự do, dám biết độc lập suy nghĩ tự chịu trách nhiệm, có phẩm chất người Việt Nam đại giới đại: có cá tính bao dung, biết giao tiếp hợp tác, có tư cởi mở với mới, thích dấn thân, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm mục đích lớn, trung thực có đầu óc sáng tạo Những người tham gia xê-mi-na đặc biệt nhấn mạnh: Đây vấn đề lớn; triết lý giáo dục đương nhiên nằm triết lý chung dân tộc, trước hết triết lý sống xã hội Chính mà vấn đề sâu xa giáo dục vấn đề riêng ngành giáo dục; đẻ tất yếu quan niệm xã hội tình trạng xã hội bao trùm Song giáo dục cần nhận rõ vai trò định xã hội, với tiền đồ dân tộc: phải góp phần định làm thay đổi triết lý cho xã hội, việc tạo hệ người mới, với triết lý sống đắn, tiên tiến “Giáo dục quốc sách hàng đầu” cần hiểu Nếu đường lối giáo dục chung ngành giáo dục không xác định quan niệm làm mục tiêu sửa chữa, cải cách có hiệu sửa sai, rối, không góp phần quan trọng cải biến tình trạng xã hội mà chí gây thêm vào xuống cấp chung, diễn lâu Thay đổi trình giáo dục, từ nội dung chương trình đến phương pháp dạy học cấp học Giáo dục mục đích đem lại cho người học nhiều tri thức, tri thức quan trọng, thời cách mạng khoa học công nghệ, mà quan trọng nhiều phải nhằm tạo cho người học ý thức thói quen suy nghĩ độc lập, tự nghiên cứu khám phá sáng tạo, tự phát giải vấn đề, dám biết tự tìm tri thức, tìm chân lý, tự tin tri thức chân lý tự khám phá ra, đời biết dám sống theo điều tự khám phá tin tưởng Đương nhiên điều cần đặc biệt coi trọng cấp đại học, song quan trọng từ cấp thấp nhất, người từ nhỏ cần trang bị ý thức quyền sống suy nghĩ độc lập Đây người mà xã hội chờ đợi giáo dục Một chế độ học tập nặng nề tốn nay, thực gạt nhà trường lớp trẻ thiếu may mắn trót sinh gia đình nghèo vùng sâu, vùng xa, không sống thành phố Thực quyền bình đẳng hội học tập thành đạt học vấn thành viên xã hội Đây không nguyên tắc đạo đức xã hội chúng ta, mà điều kiện tối cần thiết để phát triển xã hội Một chế độ học tập buộc phải học thêm nhiều giờ, phải đóng góp vô số khoản tốn học phí, liên tục thay sách giáo khoa, lại thi cử nặng nề tốn thực tế chế độ bất bình đẳng, thực gạt nhà trường lớp trẻ thiếu may mắn trót sinh gia đình nghèo vùng sâu, vùng xa, không sống thành phố Cuộc sống đại vô đa dạng phong phú, không khả mẻ thời đại đem lại cho người, mà điều kiện thiết yếu phát triển xã hội ngày Vì vậy, giáo dục phải tổ chức phóng khoáng, không hạn chế hay kìm hãm mà trái lại tôn trọng phát triển tối đa cá tính, không gò bó người kiểu đào tạo nhau, mở nhiều đường, nhiều hướng, nhiều hội lựa chọn cho người phát triển tài năng, đồng thời cho phép họ dễ dàng chuyển sang đường khác thấy lựa chọn chưa Vấn đề phân ban trung học phổ thông phải giải tinh thần này, tinh thần cần giải thích đáng việc liên thông cấp học loại trường khác Công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước đòi hỏi lao động ngày phải có trình độ cao, đồng thời sống đại đòi hỏi người có học thức cao hưởng thụ đầy đủ thành tựu xã hội vốn quyền lợi người, xu tất yếu ta phải tiến tới mở cửa đại học cho số đông, cho đại phận dân chúng Giáo dục đại học cần quan niệm tổ chức lại, theo tinh thần uyển chuyển đa dạng Trong thời đại ngày nay, hết, hưng thịnh quốc gia phần quan trọng, chí định, trời có nhiều tài xuất chúng nâng niu, nuôi dưỡng tạo điều kiện phát triển đến độ Vì vậy, giáo dục vừa phải công bằng, vừa lại phải chống khuynh hướng bình quân chủ nghĩa trung bình chủ nghĩa, vốn nhược điểm thường thấy nước nghèo Hệ thống giáo dục, đặc biệt đại học, phải có biện pháp hữu hiệu để đào tạo nhiều người tài, xã hội phải tổ chức để tài không sớm tàn lụi mà khuyên khích phát triển ngày cao thực tế công dân chủ giáo dục không mâu thuẫn với việc trọng tài mà sở để đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước thời đại ngày nay, kho tàng tri thức nhân loại nhân lên hàng ngày với gia tốc chóng mặt không thoã mãn dừng lại với tri thức có, mà phải học thường xuyên, học suốt đời, giáo dục thường xuyên (ngoài học đường) phải không ngừng mở rộng phạm vi, quay mô, hình thức, đối tượng sử dụng phương tiện tiến để thực có xã hội học lập theo quan niệm từ nhà trường phổ thông, nội dung phương pháp dạy thiết phải từ bỏ lối kinh kệ cố nhồi nhét cho thật nhiều kiến thức mà, chủ yếu phải trang bị cho người học long say mê học tập, trí tò mò, ham hiểu biết vô tận, khả phương pháp tự học suốt đời, coi tự học cách sống, lẽ sống Sử dụng rộng rãi Internet, công nghệ thông tin khâu giáo dục, nội dung đến phương pháp, tổ chức, đặc biệt cần biết tận dụng khả công nghệ thông tin, phát triển mạnh giáo dục từ xa để giải nhu cầu học tập ngày cao, đa dạng phổ biến nhân dân Quản lý giáo dục tức quản lý hoạt động làm tảng phát triển trí tuệ lực sáng tạo xã hội phải quản lý cách thật thông minh, phát huy trí tuệ cộng đồng Để thực thi nguyên tắc cần cải tổ toàn hệ thống giáo dục Đối với đại học, nên đến tương đồng tới mô hình nước tiên tiến phương Tây, mà nói chung giới ngày hướng theo Về giáo dục phổ thông cần nghiên cứu mô hình hệ thống thực nghiệm giáo dục có thực tế nhiều vùng nước nhiều chục năm nay, có đánh giá khách quan, nên chấp nhận thực thức nước thấy đáp ứng yêu cầu nêu 10 Cuối cùng, muốn cải cách đương nhiên phải cải tổ máy quản lý giáo dục, theo hướng phi tập trung hoá sở giáo dục, đại học, cần trao quyền tự chủ rộng rãi, nội dung chương trình, tổ chức, kế hoạch giảng dạy nghiên cứu khoa học hoạt động khác Quản lý giáo dục tức quản lý hoạt động làm táng phát triển trí tuệ, phát triển lực sáng tạo xã hội cần thiết phải hiểu biết đặc điểm loại hoạt động để quản lý cách thật thông minh, phát huy trí tuệ cộng đồng Xê mi-na độc lập nguyện cải cách giáo dục tiếng nói tâm huyết số trí thức lĩnh vực có ý nghĩa sống phát triển đất nước Những tiếng nói chân thành đầy trách nhiệm cần lắng nghe nghiên cứu nghiêm túc, để đến xây dựng lại giáo dục tiên tiến lành mạnh, tương xứng với dân tộc thời đại ... không nhỏ) vấn đề chạy chữa, chắp vá, mà phải xây dựng lại giáo dục từ gốc Và đường thoát phải đại hoá giáo dục phù hợp với xu chung giới Xê-mi-na tập trung nêu bật 10 vấn đề lớn giáo dục nay: Thay... trước hết triết lý sống xã hội Chính mà vấn đề sâu xa giáo dục vấn đề riêng ngành giáo dục; đẻ tất yếu quan niệm xã hội tình trạng xã hội bao trùm Song giáo dục cần nhận rõ vai trò định xã hội,... dục nay: Thay đổi tư giáo dục (Có người gọi “quan điểm”, “đường lối”, hay “triết lý” giáo dục) , xác định lại quan niệm mục tiêu giáo dục Sự phát triển đất nước đòi hỏi giáo dục đào tạo nên người
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN 10 vấn đề lớn về GIÁO dục của nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN 10 vấn đề lớn về GIÁO dục của nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN 10 vấn đề lớn về GIÁO dục của nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay