Nội dung và hình thức

7 189 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:11

Nộ i dung hình th ứ c Khái ni ệ m nộ i dung hình th ứ c -Nội dung tổng hợp tất mặt, yếu tố, trình tạo nên vật -Hình thức phương thức tồn phát triển vật ấy, hệ thống mối quan hệ tương đối bền vững yếu tố *******************Câu hỏi thảo luận : Làm để phân biệt nội dung hình thức? ** Phân biệt hình thức bề ngoài: Hình thức phạm trù nội dung-hình thức: hình thức bề ngoài, bao bọc bên nội dung, bên vật, mà hình thức bên vật, tức cấu bên nội dung ví dụ : Của Hình thức : Trong tác phẩm văn học: + Hình thức: bố cục tác phẩm, hình tượng nghệ thuật, ngôn ngữ, phong cách bút pháp v.v dùng để diễn đạt nội dung, diễn đạt tư tưởng, vấn đề sống mà tác phẩm muốn nêu lên Đây hình thức phạm trù nội dung - hình thức ***********ví dụ khác : - Ở rễ có nhiều loại : Về nội dung , lấy ví dụ thực vật (cây ): -Ở có phận : , rễ , , hoa -Các trình : hô hấp , quang hợp b) Mối quan hệ biện chứng nội dung hình thức ******Sự thống gắn bó khăng khít nội dung hình thức Nội dung hình thức không tách rời, mà lại gắn bó chặt chẽ với Không có hình thức lại không chứa đựng nội dung, ngược lại, nội dung lại không tồn hình thức Tuy nhiên, khẳng định điều nghĩa nội dung thể hình thức định Và hình thức chứa đựng nội dung định Chính vậy, nội dung mà tình hình phát triển khác có nhiều hình thức ngược lại, hình thức thể nhiều nội dung khác Do đó, phải tận dụng loại hình thức có (kể hình thức cũ) để phục vụ cho nội dung => Tóm lại : - Bất kì vật có nội dung hình thức -Cùng nội dung thể qua nhiều hình thức - Cùng hình thức truyền tải nhiều nội dung ***** ví dụ để giải thích : -Tuyên truyền cho nhân tố mới, điển hình sản xuất, chiến đấu, học tập phải có nhiều hình thức ++++ ví dụ cụ thể để giải thích cho ý : “Cùng nội dung thể qua nhiều hình thức “ -Đó trình học tập , học tập nội dung , kiến thức sách giao khoa thực nhiều cách học , hoạt động khác +++++++Ví dụ cho ý : “ - Cùng hình thức truyền tải nhiều nội dung “ Cùng hình thức tổ chức sản xuất thực ngành , khu vực, với yếu tố vật chất khác nhau, sản xuất sản phẩm khác ********Vai trò định nội dung so với hình thức Trong trình vận động, phát triển vật, nội dung giữ vai trò định, yếu tố luôn vận động, có khuynh hướng chủ đạo biến đổi Còn hình thức mặt tương đối bền vững vật, nên khuynh hướng chủ đạo ổn định Vì vậy, biến đổi, phát triển vật biến đổi phát triển nội dung Còn hình thức biến đổi, biến đổi chậm hơn, so với biến đổi nội dung Khi nội dung biến đổi hình thức buộc phải biến đổi theo cho phù hợp với nội dung ví dụ để giải thích : Nội dung giai cấp nhà nước định hình thức nhà nước hợp với Trong thời đại, kiểu tổ chức quyền lực nhà nước quy định chất giai cấp nó; tính chất trình độ phát triển sản xuất, kinh tế Chính vậy, tương ứng với ba hình thái kinh tế - xã hội dựa đối kháng giai cấp có ba kiểu nhà nước khác nhau: nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản Đó lý giải thích nước ta việc chuyển sang phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi nhà nước phải có quy chế quản lý tương ứng nhằm phát huy tính chủ động tích cực thành phần kinh tế **************Sự tác động tích cực trở lại hình thức nội dung Tuy nội dung giữ vai trò định so với hình thức điều nghĩa hình thức bị động Trái lại, hình thức luôn có tính độc lập định tác động tích cực trở lại nội dung theo hai hướng: phù hợp với nội dung, hình thức mở đường thúc đẩy phát triển nội dung; không phù hợp với nội dung, hình thức ngăn cản, kìm hãm phát triển nội dung Sự tác động qua lại nội dung hình thức diễn suốt trình phát triển vật Cụ thể sau: + Lúc đầu, biến đổi diễn nội dung chưa ảnh hưởng đến hệ thống mối liên hệ tương đối bền vững hình thức + Nhưng biến đổi tiếp tục diễn tới lúc đó, hệ thống mối liên hệ bền vững hình thức bắt đầu trở nên chật hẹp, bắt đầu kìm hãm phát triển nội dung Lúc hình thức không phù hợp với nội dung nữa, không phù hợp tiếp tục phát triển đến lúc xảy xung đột nội dung hình thức nội dung phá bỏ hình thức cũ hình thành nên hình thức phù hợp, lúc sở hình thức hình thành, tiếp tục biến đổi, phát triển chuyển sang trạng thái vềchất ví dụ Trong hình thái kinh tế-xã hội lực lượng sản xuất nội dung, quan hệ sản xuất hình thức Lúc đầu quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất hình thức lực lượng sản xuất Nhưng lực lượng sản xuất phát triển lên quan hệ sản xuất không phù hợp bắt đầu kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Sự không phù hợp tiếp tục tăng lên cuối dẫn đến xung đột lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, làm cho cách mạng xã hội bùng nổ xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN * Trong hoạt động nhận thức thực tiễn, không tách rời nội dung & hình thức, tuyệt đối hóa hai mặt * Nội dung định hình thức nên xem xét vật, tượng trước hết phải vào nội dung Muốn thay đổi vật, tượng trước hết phải thay đổi nội dung * Trong thực tiễn cần phát huy tác động tích cực hình thức nội dung sở tạo tính phù hợp với nội dung -hẾT- ... loại hình thức có (kể hình thức cũ) để phục vụ cho nội dung => Tóm lại : - Bất kì vật có nội dung hình thức -Cùng nội dung thể qua nhiều hình thức - Cùng hình thức truyền tải nhiều nội dung *****... điều nghĩa nội dung thể hình thức định Và hình thức chứa đựng nội dung định Chính vậy, nội dung mà tình hình phát triển khác có nhiều hình thức ngược lại, hình thức thể nhiều nội dung khác Do đó,... triển nội dung Lúc hình thức không phù hợp với nội dung nữa, không phù hợp tiếp tục phát triển đến lúc xảy xung đột nội dung hình thức nội dung phá bỏ hình thức cũ hình thành nên hình thức phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung và hình thức, Nội dung và hình thức, Nội dung và hình thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay