BỘ đề THI HSG lớp 9 môn vật lý

36 319 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2013 – 2014 Môn thi : Thời gian : Ngày thi : ĐỀ CHÍNH THỨC VẬT LÝ 150 phút ( không kể thời gian giao đề) 08/4/2014 Câu (4 điểm) Trên đoạn đường thẳng AB có hai xe chuyển động Xe mô tô từ A B, nửa đoạn đường đầu xe chuyển động với vận tốc v1 = 20km/h, nửa đoạn đường lại xe chuyển động với vận tốc v2 = 60km/h Xe ô tô từ B A, nửa thời gian đầu xe chuyển động với vận tốc v1, nửa thời gian lại xe chuyển động với vận tốc v2 Biết hai xe xuất phát cách 30 phút xe mô tô đến B xe ô tô đến A lúc Tính quãng đường AB Nếu hai xe xuất phát lúc vị trí gặp hai xe cách A bao nhiêu? Câu (4 điểm) Một cục nước đá nhiệt độ t1 = -50C dìm ngập hoàn toàn vào nước nhiệt độ t2, có khối lượng với nước đá, đựng bình nhiệt lượng kế hình trụ Chỉ có nước nước đá trao đổi nhiệt với Bỏ qua thay đổi thể tích nước nước đá theo nhiệt độ Tùy theo điều kiện nhiệt độ ban đầu t2 nước Hãy nêu biện luận trường hợp xảy mức nước bình nhiệt lượng kế có cân nhiệt Trường hợp mức nước bình nhiệt lượng kế giảm 2% so với ban đầu có cân nhiệt nhiệt độ ban đầu nước bao nhiêu? Cho biết: Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy, khối lượng riêng nước đá c1 = 2090 J/ kg.K,  = 3,33.105J/kg, D1 = 0,916 g/cm3; Nhiệt dung riêng, khối lượng riêng nước c2 = 4180 J/ kg.K, D2 = g/cm3 Câu (4 điểm) Có hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp với vào hiệu điện không đổi U Dùng vôn kế mắc vào hai đầu R1, hai đầu R2 hai đầu đoạn mạch số vôn kế tương ứng U1 = 4V, U2 = 6V, U3 = 12V Bây mắc nối tiếp R1, R2 vôn kế vào hiệu điện U nói vôn kế bao nhiêu? R1 R2 R1 R2 V +U - +U - Câu (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có hiệu điện không đổi U = 18V, MN biến trở có điện trở toàn phần R = 8Ω, R1 = 4,8Ω, bóng đèn có điện trở U không đổi RĐ = 6Ω Ampe kế, khóa K, chạy dây nối có R1 R2 điện trở không đáng kể P Khi khóa K đóng, điều chỉnh chạy C biến trở Đ trùng với điểm M, ampe kế 2,5A Tìm giá trị R2? C N M Khi khóa K mở, tìm vị trí chạy C biến trở để R đèn sáng mờ nhất? K Khi khóa K mở, dịch chạy C từ M đến N độ sáng A đèn thay đổi nào? Giải thích? Câu (4 điểm) Vật sáng AB đặt vuông góc với trục phía trước thấu kính phân kỳ (A trục chính) cho ảnh A1B1 cao 0,8cm Thay thấu kính phân kỳ thấu kính hội tụ có tiêu cự, đặt trục vị trí thấu kính phân kỳ thu ảnh thật A2B2 cao 4cm Khoảng cách ảnh 72cm Tìm tiêu cự thấu kính chiều cao vật phương pháp hình học ……………Hết……………… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2013 – 2014 Môn thi : VẬT LÝ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án Câu 1 Tính quãng đường AB (4 đ) Vận tốc trung bình xe mô tô 2v v AB AB 2.20.60 vA      30 km/h t1  t2 AB  AB v1  v2 20  60 2v1 2v2 Vận tốc trung bình xe ô tô v1.t v1.t  AB  v1  v2  20  60  40 km/h vB   t t 2 Do vA< vB nên để đến nơi lúc xe mô tô phải xuất phát trước 30 phút vA vB AB AB 30.40    AB    60 km vA vB 2  vB  vA   40  30  Tìm vị trí hai xe gặp Thời gian mô tô chuyển động với vận tốc v1 để hết đoạn đường AB AB 30 t1    1,5h 2v1 20 Thời gian ô tô chuyển động với vận tốc v1 AB 30 t1,    0, 75h 2vB 40 Gọi t thời gian chuyển động hai xe kể từ lúc xuất phát đến lúc gặp t phải nằm khoảng: t1,  t  t1  0,75h  t  1,5h Khoảng cách từ A đến điểm gặp tính: s  v1t  AB  v1.t1'  v2 (t  t1' )  AB  t1'  v2  v1  60  0, 75(60  20)  h v1  v2 60  20 s  20  22,5km Câu Biện luận trường hợp xảy (4 đ) Nhiệt lượng nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ -50C đến 00C Q1  C1m 0  (5)  2090.5.m  10450m Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn Q2   m  333000m Nhiệt lượng nước tỏa hạ nhiệt độ từ t2 xuống 00C Q3  C2 mt2  4180.t2 m Bằng cách so sánh nhiệt lượng ta thấy có trường hợp sau xảy Trường hợp 1: 10450 Q3 < Q1  4180.t2 m  10450m  t2   2,50 C 4180 Một phần nước bị đông đặc thành nước đá, mức nước bình tăng Trường hợp 2: Q3 = Q1, t2 = 2,50C nước đá tăng nhiệt độ đến 00C không bị nóng chảy, hệ cân 00C, mức nước không thay đổi t Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ  0,5 đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Trường hợp 3: Q1 ... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi : VẬT LÝ Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 03/4/2013 Câu (4 điểm)... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi : VẬT LÝ Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 03/4/2013 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC...SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2013 – 2014 Môn thi : VẬT LÝ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án Câu 1 Tính quãng đường AB
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI HSG lớp 9 môn vật lý, BỘ đề THI HSG lớp 9 môn vật lý, BỘ đề THI HSG lớp 9 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay