BỘ đề THI HSG lớp 9 môn TIN học

18 247 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS QUẢNG NAM Năm học 2013-2014 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có trang) Môn thi : TIN HỌC Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 08/4/2014 Tổng quan đề thi Bài Bài làm Dữ liệu vào Bài : Tàu cập cảng BL1.PAS TAU.INP Bài : Giải mã thông điệp BL2.PAS GIAIMA.INP Bài : Mật BL3.PAS MATKHAU.INP Dữ liệu TAU.OUT GIAIMA.OUT MATKHAU.OUT Bài (6 điểm) Tàu cập cảng Một tư nhân có hai tàu thủy chuyên vận chuyển hàng khô uy tín khách hàng Được uy tín lịch trình cập cảng tàu đảm bảo số ngày quy định, an toàn cập cảng ngày rời cảng ngày Tại cảng chính, tàu thứ cứ k ngày cập cảng lần; tàu thứ hai cứ s ngày cập cảng lần (k≠s) Yêu cầu: Lập trình tính xem hai tàu rời cảng thời gian ngắn gặp lại cảng ngày? - Dữ liệu vào: Đọc từ file văn TAU.INP chứa dòng gồm hai số nguyên dương k s, hai số cách ký tự trống - Dữ liệu ra: Kết ghi file văn TAU.OUT thời gian ngắn TAU.INP TAU.OUT 12 Bài (7 điểm) Giải mã thông điệp Trong thời đại ngày nay, thông tin cá nhân người dễ dàng bị xâm nhập nhiều công nghệ đại dùng nghe Chính vậy, đôi bạn muốn bảo mật thông tin cho có sáng kiến nghĩ cách trao thông điệp mà người khác đọc nghe không hiểu Thông điệp họ câu với nhiều từ phân biệt ký tự trống (dấu cách) xếp lộn xộn để trở thành câu vô nghĩa Để hiểu nội dung thông điệp người bạn gửi cho mình, hai người bạn quy ước trước mã dãy số nguyên dương có số lượng số tương ứng với số từ thông điệp nhằm giải mã thành câu có ý nghĩa Yêu cầu: Lập trình để giúp đôi bạn giải mã thông điệp cho trước - Dữ liệu vào: File văn GIAIMA.INP gồm dòng: + Dòng đầu ghi câu có không 255 kí tự thông điệp gởi Trong câu có không 50 từ, từ có không 30 kí tự + Dòng thứ hai ghi mã gồm dãy số nguyên dương đôi khác dùng để giải mã thông điệp - Dữ liệu ra: File văn GIAIMA.OUT gồm dòng ghi câu giải mã từ thông điệp cho Ví dụ: GIAIMA.INP GIAIMA.OUT luon chuc hoc ban gioi luon 241635 chuc ban luon luon hoc gioi Bài (7 điểm) Mật Để đảm bảo an ninh liệu sân bay, nhà chức trách xác lập mật từ bảng số liệu có n hàng (n ≤ 10) h1, h2, ,hn tương ứng với hàng thứ 1, 2, , n tính từ xuống, hàng hi (i=1, ,n) có từ đến không 100 số tự nhiên phân biệt dấu cách Mật xác định cách viết liên tiếp n số x1, x2, xn theo thứ tự, từ trái sang phải, với xi (i= 1, 2, ,n) số cách chọn ba số tùy ý hàng hi, cho tích ba số chia hết cho tổng chúng Yêu cầu: Lập trình giúp nhà chức trách sân bay xác lập mật - Dữ liệu vào: Đọc từ file văn MATKHAU.INP chứa n hàng phần mô tả bảng số liệu nêu - Dữ liệu ra: Kết ghi file văn MATKHAU.OUT số mật tìm Ví dụ: MATKHAU.INP MATKHAU.OUT 01353413 1323312 113 0131 271303 ===HẾT=== SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS QUẢNG NAM Năm học 2013-2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP THCS Yêu cầu: Thời gian test không giây Quá thời gian quy định không cho điểm Bài (6 điểm) Test 06 bộ, điểm Test TAU.INP TAU.OUT 12 17 54 918 15 345 345 90 156 2340 1170 1482 22230 3456 1002 577152 Bài (7 điểm) Test 04 bộ, test 1: điểm; test lại test điểm Test GIAIMA.INP GIAIMA.INP luon chuc hoc ban gioi luon chuc ban luon gioi hoc luon 241635 la gia hien tai quoc nguyen hien tai la nguyen quoc 4517263 gia luon chuc hoc ban luon gioi chuc ban luon gioi hoc luon 241635 len duong que me ve ni cho trang thoi nho duong ve que me nho thoi la ben ben ni la nang cho trang 11 10 14 13 12 len Bài (7 điểm) Test 07 bộ, điểm Test MATKHAU.INP MATKHAU.OUT 271303 01353413 1323312 113 0131 52 72 27 21 51 56 010 12 30 21 35 88 27 10 57 MATKHAU3.INP 210134456 MATKHAU4.INP 1374947155517592025 MATKHAU5.INP 114301590691946751217089 MATKHAU6.INP 6223166843861219186532861501343 MATKHAU7.INP 2183889768582515593489031463028 ... THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS QUẢNG NAM Năm học 2013-2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP THCS Yêu cầu: Thời gian test không giây Quá thời gian quy định không cho điểm Bài (6 điểm) Test 06 bộ, ... MATKHAU4.INP 137 494 7155517 592 025 MATKHAU5.INP 114301 590 691 9467512170 89 MATKHAU6.INP 62231668438612 191 86532861501343 MATKHAU7.INP 21838 897 68582515 593 4 890 31463028 ... điểm) Test 07 bộ, điểm Test MATKHAU.INP MATKHAU.OUT 271303 01353413 1323312 113 0131 52 72 27 21 51 56 010 12 30 21 35 88 27 10 57 MATKHAU3.INP 210134456 MATKHAU4.INP 137 494 7155517 592 025 MATKHAU5.INP
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI HSG lớp 9 môn TIN học , BỘ đề THI HSG lớp 9 môn TIN học , BỘ đề THI HSG lớp 9 môn TIN học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay