TÌM HIỂU hệ THỐNG đào tạo đại học, CAO ĐẲNG

22 73 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:44

Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường HƯỚNG NGHIỆP 12 CHỦ ĐỀ 4: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức : Cung cấp thông tin hệ thống đào tạo Đại học Cao đẳng Kỹ : Chọn xác đònh ngành nghề tương lai phù hợp với thân Thái độ : học tập tốt có chuẩn bò chọn nghề tương lai I HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG - Quy mơ : nước có khoảng gần 100 trường đại học, có khoảng 60 trường cơng lập - Thực trạng: quy mơ nhỏ, ngành nghề đào tạo hẹp, sở vật chất yếu - Định hướng: để tạo trung tâm nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành nhà nước thành lập nhiều Đại học mang tầm quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Thái Ngun,Cần Thơ ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HCM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC THÁI NGUN II HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: Đào tạo tập trung quy : Thời gian từ đến nămtùy theo ngành Với cao đẳng từ đến năm tùy theo ngành Đào tạo chức, chuyên tu : Phải người lao động có nghề biên chế nhà nước, quan đoàn thể Tập trung học năm vài ba tháng trường, đào tạo chuyên tu nhằm nâng cao trình độ người có thâm niên công tác đònh Phải có trình độ tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo rút ngắn hệ quy (3năm) Đào tạo mở rộng : Liên kết đào tạo với nước ngoài, đào tạo từ xa, đào tạo qua mạng Internet III CHẾ ĐỘ TUYỂN SINH: • Tốt nghiệp THPT trung học chun nghiệp • Có đủ sức khỏe để học tập cơng tác • Tuyển sinh theo khối A, B, C, D khối khối H, M, N, T, V • Các lưu ý: - Học sinh phải biết rõ trường ngành mà có ý định theo học - Đánh giá khả như: học lực, lực, trí tuệ, sức khỏe, hứng thú, nguyện vọng nghề nghiệp, phẩm chất, tâm lý - Nhu cầu xã hội ngành nghề mà lựa chọn IV MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG PHÍA NAM: • TP Hồ Chí Minh: y dược, bách khoa, sư phạm, kiến trúc, sư phạm kỹ thuật, TDTT TW2, luật, kinh tế, ngân hàng, giao thơng vận tải, nơng lâm, KH XH NV, KHTN, hàng hải, sân khấu điện ảnh, kinh tế đối ngoại, sư phạm MGTW3, hải quan, kỹ nghệ, văn hóa • Cần Thơ: ĐH Cần Thơ, y dược, Tây Đơ • Tiền Giang • Cửu Long (Vĩnh Long) • Đồng Tháp • Kiên Giang • An Giang • Trà Vinh ĐẠI HỌC AN GIANG CAO ĐẲNG CƠNG NGHỆ ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỔNG TRƯỚC ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHU HIỆU BỘ ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠI HỌC CỬU LONG V HỌC SINH VỚI VIỆC CHỌN NGÀNH NGHỀ: Qua tìm hiểu hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng, em cảm thấy lực phù hợp với loại hình nào? Vì sao? Có phải có đại học đường dẫn đến thành cơng sống nghề nghiệp? Tại sao? Hiện nay, nhu cầu lao động lĩnh vực kĩ thuật thiếu nhiều kĩ thuật viên lành nghề, em có dự định vào ngành đào tạo hay khơng? Nhu cầu xã hội có ảnh hưởng đến việc chọn nghề, sao? Nếu gia đình bạn gặp khó khăn kinh tế, bạn khắc phục để học nhận đại học? VI TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC CỦA THANH NIÊN KHI BƯỚC VÀO THẾ KỶ XXI: Khả tự học: tự thúc đẩy vượt khó để học Đức tính khiêm tốn: tạo nên thật thà, sáng suốt trao đổi kiến thức Khả tìm tòi: tạo nên khám phá tiếp cận thơng tin Khả sáng tạo: làm nên sắc sảo, linh hoạt vận dụng kiến thức * 10 KỸ NĂNG ỨNG XỬ ĐỂ VÀO ĐỜI: Kỹ ứng xử thơng tin giao tiếp xã hội Kỹ làm việc có hiệu nhóm cộng đồng Kỹ ứng xử xã hội nhân văn Kỹ ứng xử thiên nhiên tốn học Kỹ vận dụng ngoại ngữ vi tính Lòng cảm thụ sáng tạo nghệ thuật Kỹ giải thích giải tình ứng xử Kỹ ứng xử tổ chức thực hành quản trị Kỹ phòng vệ sống gia tăng sức khỏe 10 Kỹ tự học, tự nâng cao trình độ cá nhân tình [...]... Đồng Tháp • Kiên Giang • An Giang • Trà Vinh ĐẠI HỌC AN GIANG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỔNG TRƯỚC ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHU HIỆU BỘ ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠI HỌC CỬU LONG V HỌC SINH VỚI VIỆC CHỌN NGÀNH NGHỀ: 1 Qua tìm hiểu hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng, em cảm thấy năng lực mình phù hợp với loại hình nào? Vì sao? 2 Có phải chỉ có đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công...IV MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG PHÍA NAM: • TP Hồ Chí Minh: y dược, bách khoa, sư phạm, kiến trúc, sư phạm kỹ thuật, TDTT TW2, luật, kinh tế, ngân hàng, giao thông vận tải, nông lâm, KH XH và NV, KHTN, hàng hải, sân khấu điện ảnh, kinh tế đối ngoại, sư phạm MGTW3, hải quan, kỹ nghệ, văn hóa • Cần Thơ: ĐH Cần Thơ, y dược, Tây Đô • Tiền Giang •... có dự định đi vào những ngành đào tạo này hay không? 4 Nhu cầu xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến việc chọn nghề, vì sao? 5 Nếu gia đình bạn gặp khó khăn về kinh tế, bạn sẽ khắc phục thế nào để có thể học và nhận được bằng đại học? VI TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC CỦA THANH NIÊN KHI BƯỚC VÀO THẾ KỶ XXI: 1 Khả năng tự học: tự thúc đẩy mình vượt khó để học 2 Đức tính khiêm tốn: tạo nên sự thật thà, sáng suốt... Kỹ năng ứng xử thiên nhiên và toán học 5 Kỹ năng vận dụng ngoại ngữ và vi tính 6 Lòng cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật 7 Kỹ năng giải thích và giải quyết các tình huống ứng xử 8 Kỹ năng ứng xử về tổ chức thực hành và quản trị 9 Kỹ năng phòng vệ sự sống và gia tăng sức khỏe 10 Kỹ năng tự học, tự nâng cao trình độ cá nhân trong mọi tình huống ... NIÊN KHI BƯỚC VÀO THẾ KỶ XXI: 1 Khả năng tự học: tự thúc đẩy mình vượt khó để học 2 Đức tính khiêm tốn: tạo nên sự thật thà, sáng suốt khi trao đổi kiến thức 3 Khả năng tìm tòi: tạo nên sự khám phá khi tiếp cận thông tin 4 Khả năng sáng tạo: làm nên sự sắc sảo, linh hoạt khi vận dụng kiến thức * 10 KỸ NĂNG ỨNG XỬ ĐỂ VÀO ĐỜI: 1 2 Kỹ năng ứng xử thông tin và giao tiếp xã hội Kỹ năng làm việc có hiệu quả ...HƯỚNG NGHIỆP 12 CHỦ ĐỀ 4: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức : Cung cấp thông tin hệ thống đào tạo Đại học Cao đẳng Kỹ : Chọn xác đònh ngành nghề... PHỐ HCM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC THÁI NGUN II HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: Đào tạo tập trung quy : Thời gian từ đến nămtùy theo ngành Với cao đẳng từ... TIỀN GIANG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỔNG TRƯỚC ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHU HIỆU BỘ ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠI HỌC CỬU LONG V HỌC SINH VỚI VIỆC CHỌN NGÀNH NGHỀ: Qua tìm hiểu hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng, em cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU hệ THỐNG đào tạo đại học, CAO ĐẲNG , TÌM HIỂU hệ THỐNG đào tạo đại học, CAO ĐẲNG , TÌM HIỂU hệ THỐNG đào tạo đại học, CAO ĐẲNG , IV. MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG PHÍA NAM:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay