Slide bài giảng pháp luật chương 16 trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội

32 144 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:43

ChươngưXVI ưNGT, ThS Trn c Thỡn Trách nhiệm hình ngời cha thành niên phạm tội Mục tiêu nội dung Đườngưlốiưxửưlýưngười chưaưthànhưniênưphạmưtội KháiưniệmưngườiưCTNưphạmưtội Ngời từ đủ 14 tuổi đến dới 18 tuổi Thực hiên HV nguy hiểm cho XH bị coi PT Là đối tợng cần đợc bảo vệ đặc biệt Là chủ thể tội phạm NhữngưđặcưđiểmưcủaưngườiưChưaưThànhưNiên Có Dễ xu bị h kích ớng động, muốn Trình Ch Thiếu Khả a độ phát nhận triển thức Dễ tự ái, tự ti, lôiNhiều tự khẳng hoài nh ng định, bão hiếu thắng, đầy kinh tự đủ điều kiềm nghiệm kiện thể chế chất sống nh ng đdễ ợcthiếu thay đánh đổi, thực giá, tế thiếu kiên nhẫn đặc và tâm hạn ch lĩnh ađiểm - cao chế sinh để tựlýlập đ ợc dễ tôn uốn trọng nắn Để cải tạo, giáo dục ngời CTN phạm tội cần: Sự phối hợp Vai trò quan trọng PDNG DNGBLHS BLHSI IVI VINGI NGICHA CHATHNH THNHNIấN NIấNPHM PHMTI TI P Phi chu TNHS Ngi cha thnh niờn phm ti V Theo quy nh ca BLHS KHễNG TRI Theo quy nh .68 .77 Những nguyên tắc xử lý ng ời CTN phạm tội Nguyên tắc thứ Giúp họ trở thành CD có ích cho XH Giáo dục Giúp đỡ ngời CTN sửa chữa sai lầm chủ yếu Nguyên tắc thứ hai Ch aphạm gây Đ ợc gia CóTội thể miễn mà họ Cóhoặc thiệt hại đình TNHS cho thực gây cQ, tổ nhiều ng ời CTN tội INT chức thiệt tìnhhại nếu: nhận giám tội không tiết sát, nTgiúp lớn giảm đỡ nhẹ Nguyên tắc thứ ba Chỉ truy cứu TNHS, áp dụng HP ngời CTN phạm tội điều cân thiết phải dựa vào: Tính chất Những đặc điểm nhân thân HV phạm tội Yêu cầu phòng ngừa tội phạm Nếu không cần thiết phải áp dụng HP T.A áp dụng biện pháp t pháp Giáo dục xã, phờng, thị trấn đa vào trờng giáo dỡng Phạt tiền Điều kiện Có độ tuổi từ đủ 16 đến dới 18 Có thu nhập tài sản riêng T/ch, mức độ nghiêm trọng TP Tình hình tài ngời CTN Sự biến động giá mức phạt Không đủ đ/k, không đợc áp dụng HP tiền Không 1/2 mức phạt mà luật QĐ Phạt tiền giảm, miễn XAT Lâm vào tình trạng khó khăn ĐB Lập công lớn Đã qua tháng Không phạm tội Cải tạo không giam giữ điều kiện Phạm tội nghiêm trọng nghiêm trọng Có nơi làm việc ổn định nơi thờng trú rõ ràng Cải tạo không giam giữ nghĩa vụ Chấp hành nghiêm chỉnh PL NN, QĐ CQ, TC quyền ĐP Phải tham gia lao động, học tập Cải tạo không giam giữ thời hạn Không 1/2 thời hạn luật định CTKGG Không bị khấu trừ thu nhập Ngời CTN đợc giảm hình phạt CTKGG: Đã chấp hành đợc 1/4 thời hạn CTKGG Có nhiều tiến Ngời CTN đợc miễn chấp hành phần HP CTKGG lại nếu: Lập công lớn Mắc bệnh hiểm nghèo Ngời CTN phạm tội đợc XAT nếu: Kể từ ngày chấp hành xong CTKGG qua tháng Không phạm tội thời gian 6 6 9 9 * # * # * # * # ức hình phạt áp dụng ng ời từ đủ 16 đến d ới 18 tuổ ức hình phạt áp dụng ng ời từ đủ 14 đến d ới 16 tuổ Giảm án nhiều lần, lần có Ngời CTN CH CóCải đề tạo nghịtốt, củacó ban thể đến năm đợc 1/4 thời hạn giám thị Đảm bảo chấp nhiều tiến phạt tù hành 2/5 mức Hình phạt Ngời CTN bị phạt tù, lập công mắc bệnh hiểm nghèo đợc miễn CH phần HP lại Tổng hợp hình phạt tr ờng hợp ng ời ch a thành niên phạm nhiều tội Có Cótội tộithực thựchiện hiệntrtrớc ớc18 18tuổi tuổitròn, tròn, có cótội tộithực thựchiện hiệnsau saukhi khiđủ đủ18 18tuổi tuổi Nếu tội nặng phạm cha đủ 18 tuổi Hình Hìnhphạt phạtchung chungkhông khôngđđợc ợcvvợtợt quámức mứccao caonhất nhấtquy quyđịnh địnhtại Điều Điều74 74BLHS BLHS Hình Hìnhphạt phạtchung chungđđợc ợcáp ápdụng dụngnh nh đối đốivới vớing ngờiờiđã đãthành thànhniên niên Nếu tội nặng phạm đủ 18 tuổi [...]... di 16 tui Nguyên tắc thứ t Đối với ngời CTN phạm tội: nguyên tắc thứ năm ư án đã tuyên đối với ngời CTN phạm tội khi cha đủ 16 tuổi không đợc tính để xác định: Tái phạm Tái phạm nguy hiểm NGT, ThS Trn c Thỡn 2.ưCácưbiện pháppháp ápưdụngưđốiưvới người CTN Bản chất Biện pháp có tính chất giáo dục, phòng ngừa PT ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng điều kiện Môi trờng sống của ngời CTN phạm tội. .. lại Tổng hợp hình phạt trong tr ờng hợp ng ời ch a thành niên phạm nhiều tội Có C tội tộithực thựchiện hiệntrtrớc ớc18 18tuổi tuổitròn, tròn, có c tội tộithực thựchiện hiệnsau saukhi khiđủ đủ18 18tuổi tuổi Nếu tội nặng nhất đã phạm khi cha đủ 18 tuổi Hình Hìnhphạt phạtchung chungkhông khôngđđợc ợcvvợtợt quá quámức mứccao caonhất nhấtquy quyđịnh địnhtại tại Điều Điều74 74BLHS BLHS Hình Hìnhphạt phạtchung... sắc, gây tổn hại về tinh thần Phạm tội ít nghiêm trọng Nhiều TTGN quy định tại Đ.46 án tích điều kiện Xoá sau 6 tháng kể từ khi chấp hành xong HP, nếu trong thời gian đó ngời CTN không phạm tội mới Phạt tiền Điều kiện Có độ tuổi từ đủ 16 đến dới 18 Có thu nhập hoặc tài sản riêng căn cứ T/ch, mức độ nghiêm trọng của TP Tình hình tài chính của ngời CTN Sự biến động của giá cả mức phạt Không đủ 2... phải cách ly ngời CTN phạm tội khỏi môi trờng XH để giáo dục và cải tạo họ ư Đa vào trờng giáo dỡng Khi áp dụng biện pháp này, TA cần xem xét: Tính chất nghiêmNGT, trọngThS của HV tội; Trn cphạm Thỡn Nhân thân ngời phạm tội; Môi trờng sống của ngời CTN NGT, ThS Trn c Thỡn Đa vào trờng giáo dỡng Thời hạn giáo dỡng từ 1 đến 2 năm Ngời CTN phải thực hiện 1 số nghĩa vụ 3 Các hình phạt áp dụng đối... dụng HP tiền Không quá 1/2 mức phạt mà luật QĐ Phạt tiền giảm, miễn XAT Lâm vào tình trạng khó khăn ĐB Lập công lớn Đã qua ít nhất 6 tháng Không phạm tội mới Cải tạo không giam giữ điều kiện Phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng Có nơi làm việc ổn định hoặc nơi thờng trú rõ ràng Cải tạo không giam giữ nghĩa vụ Chấp hành nghiêm chỉnh PL của NN, các QĐ của CQ, TC hoặc chính quyền ĐP Phải... 3 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 * 0 # * 0 # * 0 # * 0 # ức hình phạt áp dụng đối với ng ời từ đủ 16 đến d ới 18 tuổ ức hình phạt áp dụng đối với ng ời từ đủ 14 đến d ới 16 tuổ Giảm án nhiều lần, mỗi lần có Ngời CTN đã CH CóCải đề tạo nghịtốt, củacó ban thể đến 4 năm đợc 1/4 thời hạn giám thị bộ Đảm bảo chấp nhiều tiến phạt tù hành ít nhất 2/5 mức Hình phạt Ngời CTN bị phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh... hạn Không quá 1/2 thời hạn do luật định đối với CTKGG Không bị khấu trừ thu nhập Ngời CTN có thể đợc giảm hình phạt CTKGG: Đã chấp hành đợc 1/4 thời hạn CTKGG Có nhiều tiến bộ Ngời CTN có thể đợc miễn chấp hành phần HP CTKGG còn lại nếu: Lập công lớn Mắc bệnh hiểm nghèo Ngời CTN phạm tội đợc XAT nếu: Kể từ ngày chấp hành xong CTKGG đã qua ít nhất 6 tháng Không phạm tội mới trong thời gian đó 1... khôngđđợc ợcvvợtợt quá quámức mứccao caonhất nhấtquy quyđịnh địnhtại tại Điều Điều74 74BLHS BLHS Hình Hìnhphạt phạtchung chungđđợc ợcáp ápdụng dụngnh nh đối đốivới vớing ngờiờiđã đ thành thànhniên niên Nếu tội nặng nhất đã phạm khi đủ 18 tuổi ... Đườngưlốiưxửưlý người chưa thành niên phạm tội Kháiưniệm người CTN phạm tội Ngời từ đủ 14 tuổi đến dới 18 tuổi Thực hiên HV nguy hiểm cho XH bị coi PT Là đối tợng cần đợc bảo vệ đặc biệt Là chủ thể tội phạm. .. miễn CH phần HP lại Tổng hợp hình phạt tr ờng hợp ng ời ch a thành niên phạm nhiều tội Có C tội tộithực thựchiện hiệntrtrớc ớc18 18tuổi tuổitròn, tròn, có c tội tộithực thựchiện hiệnsau saukhi... thõn hoc t hỡnh n di 16 tui Nguyên tắc thứ t Đối với ngời CTN phạm tội: nguyên tắc thứ năm án tuyên ngời CTN phạm tội cha đủ 16 tuổi không đợc tính để xác định: Tái phạm Tái phạm nguy hiểm NGT,
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng pháp luật chương 16 trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội , Slide bài giảng pháp luật chương 16 trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội , Slide bài giảng pháp luật chương 16 trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội , Ch­¬ng XVI NGƯT, ThS. Trần Đức Thìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay