Slide bài giảng pháp luật chương 6 mặt khách quan của tội phạm

40 135 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:42

NGT, ThS Trn c Thỡn Khỏi nim v MKQ Hnh vi khỏch quan ca ti phm Hu qu ca ti phm Mi quan h nhõn qu gia hnh vi v hu qu Nhng biu hin khỏc ca MKQ Mt khỏch quan ca ti phm l mt hp cỏc phn t ny (16 ch cỏi) D U H I ấ U K H A C H Q U A N ý định phạm tội Thực tội phạm tồn lĩnh vực ý thức tồn giới khách quan -Suy nghĩ thủ đoạn PT -Chọn KT để xâm hại -Chọn công cụ, phơng tiện để phạm tội -Tiếp cận mục tiêu -Thực hành vi nguy hiểm cho xã hội -Làm phát sinh hậu Mặt khách quan tội phạm mặt bên tội phạm bao gồm biểu tội phạm diễn tồn bên giới khách quan Nhiều ờng hợp Đánhýtrgiá tính mức 1.2 nghĩa Định khung xác định chất độ nguy nguy hiểm hiểm định tội việc HPcủa đnghiên ợc MCQ TP cho cho XH XH HV HV cứu MKQ 2.1 Khái niệm Hậu Qủa Tôị Phạm Lỗi, động cơ, mục đích biến đổi ĐTTĐ Hành vi khách quan Hành vi khách quan tội phạm HVKQ đợc mô tả tất CTTP thể bên giới khách quan Hành vi khách quan tội phạm xử ngời Hình thức cụ thể nhằm đạt mục đích có chủ định mong muốn 11 Kim tra mc tiờu bc Ba c im ca hnh vi khỏch quan l: a Nguy him cho XH/ Trỏi phỏp lut hỡnh s/ Vụ thc b Nguy him cho XH/ Trỏi phỏp lut/ Cú ý thc v ý ca ngi c Nguy him cho XH/ Trỏi phỏp lut hỡnh s/ Cú ý thc v ý ca ngi d Khụng nguy him cho XH/ Trỏi phỏp lut hỡnh s/ Cú ý thc v ý ca ngi thể chất ng ời tinh thần HQ biến đổi trạng thái bình th ờng ĐTTĐ thực thể tự nhiên đối t ợng vật chất biến dạng xử ngời dạng hậu thiệt hại vật chất thiệt hại thể chất biến đổi khác thiệt hại tinh thần ý nghĩa hậu định tội (Đối với TP có CTVC) đánh giá mức độ nguy hiểm HV định khung hp TTTN TTGN TNHS 27 Kim tra 10 15 20 Khng nh no ỳng? Hu qu l thit hi gõy cho i tng tỏc ng ca ti phm Hu qu l thit hi gõy cho khỏch th ca ti phm Hu qu trc tip l hu qu ngi trc tip thc hin hnh vi phm ti gõy Hu qu ca ti phm khụng cú ý ngha no khỏc ngoi ý ngha l tỡnh tit nh ti Kim Kim tra tra mc mc tiờu tiờu bc bc 11 Hóy in t cũn thiu vo ch trng: Mi quan h nhõn qu l mi quan h him cho ( )trong ( ) ú hnh vi nguy ( ) ( ) xó hi l nguyờn nhõn v kt qu l ( ) ( ) hu qu ca ti phm ( ) ( ) ( ) ( ) Mối quan hệ nhân HV HQ tợng Hành vi nguy hiểm cho XH n ệ i h g n tợ c kh Hậu nguy hiểm 4.2 xác định mối QHNQ Hành vi phải có trớc HQ mặt thời gian HV phải chứa đựng khả thực tế làm phát sinh HQ HQ xảy thực hoá khả thực tế 4.3 dạng mối QHNQ dạng đơn trực tiếp HQ HV nhiều hv HQ Dạng kép trực tiếp 4.4 điều kiện phát sinh hậu yếu tố hành vi không giữ vai trò định phát sinh HQ góp phần làm cho HQ phát sinh 4.5 ý nghĩa mối QHNQ dấu hiệu bắt buộc tội CTVC việc lợng hình 34 H N H V I T H I G I A N H U Q U N G U Y ấ N N H N C ể T R C cụ i g ộ n t cô ạm ph hoàn cảnh phạm tội ph ơng tiện phạm tội th ph ủ đ ạm o ạn tộ i thời gian phạm tội địa điểm phạm tội [...]... bảonguy vệ của LHS đe doạ gây thiệt tính hiểm phạm PL khác cho các cho xãQHXH hội ý thức Có sựvàthống ý chí nhất là biểu giữa hiện HànhHành vi khách quan chỉ có nghĩa mặt hình vi biểu khách quan của tội là sự bên trong hiện bên của ngoài hành và viv phạm khi hành vitrong đócó là của ýhành thức chí hoạt động ýcó thức vàvivàý ýchí bên khách quan Hành vivikhách của thoả tội phạm Hành kháchquan quan phải... Những đặc điểm của HVKQ có tính nguy hiểm cho xã hội là hoạt động có ý thức và có ý chí là HV trái PLHS Tính Tínhchất, chất,mức mứcđộ độnguy thiệt Tính chất của QHXH bị hiểm hại gây củarahành hoặcviđe khách doạ HV khách quan xâm hại Hành vi khách quan phụ gây thuộc ra vào: quan của tộiHV Đây là đặc điểm Thể hiện ở việc phạm phải có biệt Xâm hạiphân QHXH l tội khách đó để gây thiệt hại hoặc phạm với các... tội phạm Hành kháchquan quan phải mãn là các đặc điểmpháp của của phạmsự hành vi trái luậttộihình cụ thể 2.2 hình thức thể hiện của HV hành động phạm tội (HĐPT) không hành động phạm tội (KHĐ) hành động Có Có Có Có thể thể thể thể là có chỉ bằng một công xảy động lời ra cụ tác nói một ph ơng đơn hoặc lầntiện giản hoặc việc hoặc hoặc lặp làm phạm tội nhiều không đi cụlặp động thể lại cótác (HĐPT) Chủ... điều kiện để thực hiện nghĩa vụ Không hành động phạm tội Điều kiện để buộc ngời KHĐ phải chịu TNHS Chủ thể phải có nghĩa vụ hành động 2.3 các dạng cấu trúc đặc biệt của HVKQ tội ghép tội liên tục tội kéo dài Hành vi A Khách thể A Hành vi B khách thể tội ghép AB B Hành vi X tiếp tục X tiếp tục X tiếp Ngày n+2 thực hiện HV X2 tội X Ngày n+1 thực hiện HV X1 khách thể Xn Ngày n thực hiện HV x0 Ngày n+3 thực... gii gii khỏch khỏch quan quan b b Thit Thit hi hi do do hnh hnh vi vi phm phm ti ti gõy gõy ra ra cho cho khỏch khỏch th th c c Thit Thit hi hi do do hnh hnh vi vi phm phm ti ti gõy gõy ra ra cho cho i i tng tng tỏc tỏc ng ng ca ca ti ti phm phm d d Thit Thit hi hi do do hnh hnh vi vi phm phm ti ti gõy gõy ra ra cho cho ngi ngi b b hi hi 3 Hậu quả của tội phạm HQ của TP hành vi phạm tội ĐTTĐ thiệt hại... thể chất con ng ời tinh thần HQ sự biến đổi trạng thái bình th ờng của ĐTTĐ thực thể tự nhiên đối t ợng vật chất biến dạng xử sự của con ngời các dạng của hậu quả thiệt hại về vật chất thiệt hại về thể chất các biến đổi khác thiệt hại về tinh thần ý nghĩa của hậu quả định tội (Đối với các TP có CTVC) căn cứ đánh giá mức độ nguy hiểm của HV định khung hp là TTTN hoặc TTGN TNHS 27 Kim tra 5 10 15 20 Khng... x0 Ngày n+3 thực hiện HV X3 20 Ghi nh 1 Khỏi nim v c im ca hnh vi khỏch quan 2 Hỡnh thc th hin ca hnh vi khỏch quan 3 Cu trỳc ca hnh vi khỏch quan Khng nh no ỳng? Hóy gii thớch 10 15 20 5 1 Hnh vi khỏch quan bao gm c hnh vi vụ ý thc ca con ngi 2 Hnh ng phm ti luụn nguy him hn khụng hnh ng phm ti 3 Ti kộo di l ti phm m hnh vi khỏch quan c thc hin trong mt thi gian di khụng giỏn on Kim Kim tra tra mc mc... tiờu bc bc 11 Hóy in t cũn thiu vo ch trng: Mi quan h nhõn qu l mi quan h him cho ( )trong ( ) ú hnh vi nguy ( ) ( ) xó hi l nguyờn nhõn v kt qu l ( ) ( ) hu qu ca ti phm ( ) ( ) ( ) ( ) 4 Mối quan hệ nhân quả giữa HV và HQ hiện tợng Hành vi nguy hiểm cho XH n ệ i h g n tợ c á kh Hậu quả nguy hiểm 4.2 những căn cứ xác định mối QHNQ Hành vi phải có trớc HQ về mặt thời gian HV phải chứa đựng khả năng thực... làm phát sinh HQ HQ xảy ra là sự hiện thực hoá khả năng thực tế 4.3 các dạng của mối QHNQ dạng đơn trực tiếp HQ một HV nhiều hv HQ Dạng kép trực tiếp 4.4 điều kiện phát sinh hậu quả những yếu tố hành vi không giữ vai trò quyết định phát sinh HQ góp phần làm cho HQ phát sinh 4.5 ý nghĩa của mối QHNQ dấu hiệu bắt buộc của các tội CTVC trong việc lợng hình 34 ... bên khách quan Hành vivikhách thoả tội phạm Hành kháchquan quan phải mãn đặc điểmpháp của phạmsự hành vi trái luậttộihình cụ thể 2.2 hình thức thể HV hành động phạm tội (HĐPT) không hành động phạm. .. Mặt khách quan tội phạm mặt bên tội phạm bao gồm biểu tội phạm diễn tồn bên giới khách quan Nhiều ờng hợp Đánhýtrgiá tính mức 1.2 nghĩa Định khung xác định chất độ nguy nguy hiểm hiểm định tội. .. gây củarahành hoặcviđe khách doạ HV khách quan xâm hại Hành vi khách quan phụ gây thuộc vào: quan tộiHV Đây đặc điểm Thể việc phạm phải có biệt Xâm hạiphân QHXH l tội khách để gây thiệt hại phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng pháp luật chương 6 mặt khách quan của tội phạm , Slide bài giảng pháp luật chương 6 mặt khách quan của tội phạm , Slide bài giảng pháp luật chương 6 mặt khách quan của tội phạm , Mối quan hệ nhân quả giữa HV và HQ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay