ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

5 96 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:42

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Báo cáo viên: TS Trương Tiến Tùng • E-Mail: truongtung_fit@yahoo.com.vn • Mobi: 0988526702 ThS Nguyễn Thị Thu Thuỷ • E-mail: nttthuy@moet.edu.vn • Mobi: 0912019258 Thời gian thực hiện: 09, 10 / 06 / 2009 NỘI DUNG BÁO CÁO Tổng quan về ứng dụng thông tin dạy học: • Giới thiệu về bài giảng điện tử • Giới thiệu các công cụ: - Phần mềm - Phần cứng Các phương pháp tìm kiếm và sử dụng thông tin: • Dạng văn bản • Dạng hình ảnh • Dạng video • Dạng âm 3 Sơ lược về điều khiển Slide Microsoft PowerPoint • Thiết lập điều khiển • Tạo Slide Test Sách điện tử: • Phân biệt sách điện tử và bài giảng điện tử • Sơ lược về cách tạo sách bằng Acrobat • Thêm các ứng dụng: video, âm vào sách Thực hành soạn thảo bài giảng Microsoft PowerPoint Bài thực hành: Vận dụng kiến thức tin học soạn một bài giảng có ứng dụng: - Văn bản - Hình ảnh - Âm Cuối bài có phần kiểm tra kiến thức (bài trắc nghiệm test) Gợi ý bước thực hiện: Soạn nội dung giảng Tìm kiếm thông tin phục vụ giảng (chuyển vào thư mục) Chuyển thông tin vào phần mềm lựa chọn Xây dưng kịch thực điều khiển Trình chiếu kiểm tra lại giảng (đánh giá thời gian) ... quan về ứng dụng thông tin dạy học: • Giới thiệu về bài giảng điện tử • Giới thiệu các công cụ: - Phần mềm - Phần cứng Các phương pháp tìm kiếm và sử dụng thông tin: ... Thêm các ứng dụng: video, âm vào sách Thực hành soạn thảo bài giảng Microsoft PowerPoint Bài thực hành: Vận dụng kiến thức tin học soạn một bài giảng có ứng dụng: - Văn... giảng Tìm kiếm thông tin phục vụ giảng (chuyển vào thư mục) Chuyển thông tin vào phần mềm lựa chọn Xây dưng kịch thực điều khiển Trình chiếu kiểm tra lại giảng (đánh giá thời gian)
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH , ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH , ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay