Slide bài giảng kinh tế học đại cương bài 11 phan 2

37 540 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG Hà Nội - 2008 Lạm phát 2.1 Tiền tệ 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng lạm phát 2.3 Tác hại lạm phát 2.4 Điều chỉnh biến kinh tế theo lạm phát 2.1 Tiền tệ  Khái niệm: tiền tất loại tài sản kinh tế mà người sử dụng để mua hàng hoá, dịch vụ người khác  Như vậy, tiền bao gồm loại tài sản thường người bán chấp nhận 2.1 Tiền tệ (tiếp)  Chức tiền:  Phương tiện trao đổi: trung gian để trao đổi với hàng hoá khác  Đơn vị hạch toán: thước đo biểu giá trị hàng hoá khác  Phương tiện cất trữ giá trị: để dành sức mua từ tới tương lai Tiền không chấp nhận sử dụng tương lai 2.1 Tiền tệ (tiếp)  Các loại tiền:   Tiền hàng hoá: loại tiền có giá trị cố hữu ⇒ Có giá trị sử dụng không dùng làm ti ền  VD: vàng, thuốc lá… Tiền pháp định: loại tiền giá trị cố hữu Khi không dùng để trao đổi, vô nghĩa  Pháp định: pháp luật quy định đảm bảo ⇒ đạt thừa nhận chung 2.1 Tiền tệ (tiếp)  Đo lường khối lượng tiền tệ: -Tiền mặt M1 Có tính toán -Các loại tài khoản cao (dễ chấp nhận); dễ quy đổi viết séc tiền mặt -Tiền gửi không kỳ hạn -M1 -Tiền gửi tiết kiệm M2 -Tiền gửi có kỳ hạn ngắn … Có tính toán thấp dễ quy đổi tiền mặt 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng lạm phát    Lạm phát (Inflation): thuật ngữ dùng để mô tả gia tăng mức giá chung kinh tế Tỷ lệ lạm phát: phần trăm thay đổi mức giá so với thời kỳ trước Chỉ số giá tiêu dùng (CPI: Consumer Price Index): tiêu phản ánh chi phí nói chung người tiêu dùng điển hình mua rổ hàng hoá, dịch vụ cố định 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng lạm phát (tiếp) Bước Điều tra, xác định giỏ hàng hoá cố định: thực phẩm quần áo Bước Xác định giá hàng hoá năm Bước Tính chi phí giỏ hàng hoá Bước Chọn năm làm năm gốc (2002) tính CPI Bước Sử dụng CPI để tính tỷ lệ lạm phát Năm 2002 2003 2004 Giá thực phẩm Giá quần áo Năm 2002: 2*2 + 1*4 = Năm 2003: 2*4 + 1*6 = 14 Năm 2004: 2*6 + 1*8 = 20 Năm 2002: (8/8)*100 = 100 Năm 2003: (14/8)*100 = 175 Năm 2004: (20/8)*100 = 250 Năm 2003: (175 - 100)/100 = 75% Năm 2004: (250 - 175)/175 = 43% Một số lưu ý tính CPI  Độ lệch thay    Giá hàng hoá thay đổi nhanh, chậm khác Người tiêu dùng mua hàng hoá tăng giá nhanh mua nhiều hàng hoá tăng giá chậm ⇒ tỷ trọng hàng hoá giỏ thay đổi Tuy nhiên CPI lại cố định tỷ trọng số thường ước tính cao mức giá sinh hoạt từ năm sang năm khác Một số lưu ý tính CPI  Sự xuất hàng hoá     Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn Đồng tiền trở nên có giá trị CPI không tính điều không bao g ồm hàng hoá xuất Không tính thay đổi chất lượng   Chất lượng hàng hoá tăng/giảm ⇒ giá trị đồng tiền tăng/giảm CPI không tính điều 10 3.1 Khái niệm tác động thất nghiệp (tiếp)  Tác động thất nghiệp cá nhân      Thất nghiệp xem biến cố khốn đời Mức sống thấp Bất ổn tương lai Lòng tự trọng bị tổn thương Tác động quốc gia  Thất nghiệp cao ⇒ GDP thấp ⇒ mức sống người dân giảm 23 3.1 Khái niệm tác động thất nghiệp (tiếp)    Thất nghiệp cao ⇒ tiết kiêm thấp ⇒ đầu tư thấp ⇒ tăng trưởng kinh tế dài hạn thấp Thất nghiệp cao ⇒ người có việc làm phải san sẻ phần thu nhập cho người thất nghiệp ⇒ động làm việc thấp Thất nghiệp cao ⇒ bất ổn trị gia tăng tệ nạn xã hội 24 3.2 Đo lường biến số thất nghiệp  Định kỳ, quan phủ tiến hành điều tra xếp người từ 15 tuổi vào nhóm sau:    Có việc làm: sử dụng hầu hết thời gian tuần để làm công việc trả lương Thất nghiệp: người muốn làm việc thời chưa có việc làm Không nằm lực lượng lao động: người không thuộc hai nhóm (sinh viên dài hạn, ng ười ngh ỉ h ưu, người nội trợ…) 25 3.2 Đo lường biến số thất nghiệp (tiếp) Từ tính số sau:  Lực lượng lao động = số người có việc làm + số người thất nghiệp  Tỷ lệ thất nghiệp = (số người thất nghiệp/lực lượng lao động)*100%  Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = (lực lượng lao động/tổng số người lớn)*100% 26 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp  Thất nghiệp tự nhiên Trong kinh tế luôn có số người thất nghiệp Điều không tránh khỏi Thất nghiệp tự nhiên lượng thất nghiệp bình thường, cố hữu kinh tế 27 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp (tiếp)  Thất nghiệp chu kỳ: dùng để biến động thất nghiệp theo thời gian Loại thất nghiệp phụ thuộc vào lên hay xuống chu kỳ kinh tế  Nền kinh tế suy thoái ⇒ doanh nghiệp sa thải ⇒ tỷ lệ thất nghiệp tăng ⇒ thất nghiệp chu kỳ 28 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp (tiếp)  Thất nghiệp tạm thời: tình trạng thất nghiệp người công nhân cần có thời gian để tìm kiếm việc làm    Tìm việc làm sở thích, kỹ Sự chuyển dịch ngành nghề ⇒ người lao động cần có thời gian để thay đổi ngành nghề Do khoảng cách địa lý thông tin ⇒ người lao động cần có thời gian để tìm việc làm khu vực 29 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp (tiếp)   Thất nghiệp tự nguyện: tình trạng thất nghiệp người lao động từ chối việc làm mà họ chưa thực ưng ý để tìm việc hài lòng Thất nghiệp không tự nguyện: tình trạng thất nghiệp người lao động muốn có công việc (bất kể việc gì) không tìm việc (Thường liên quan đến lao động có kỹ thấp) 30 3.4 Các nguyên nhân gây thất nghiệp    Luật tiền lương tối thiểu Công đoàn Công đoàn đòi hỏi mức lương cao mức cân ⇒ thất nghiệp Lý thuyết tiền lương hiệu Dựa lý thuyết này, doanh nghiệp trả lương cao mức cân ⇒ thất nghiệp  Sức khoẻ công nhân Thù lao cao ⇒ sức khoẻ tốt ⇒ hiệu lao động cao 31 3.4 Các nguyên nhân gây thất nghiệp (tiếp)    Tốc độ thay công nhân Lương cao ⇒ giảm tỷ lệ thay nhân công ⇒ doanh nghiệp ổn định Nỗ lực công nhân Lương cao ⇒ công nhân nỗ lực Chất lượng công nhân Do cạnh tranh, tiền lương cao ⇒ doanh nghiệp thu hút nhân công có ch ất lượng cao 32 Tỷ giá hối đoái    Khái niệm: tỷ giá hối đoái giá đồng tiền nước tính đồng tiền nước khác Nói cách khác, quan hệ so sánh mặt giá hai đồng tiền khác Trong môn học này, tỷ giá hiểu số đơn vị ngoại tệ đơn vị nội tệ Nói: tỷ giá tăng ⇒ nội tệ đổi nhiều ngoại tệ ⇒ nội tệ lên giá 33 Tỷ giá hối đoái (tiếp)   Tỷ giá hối đoái danh nghĩa giá thị trường đồng tiền tính đồng tiền khác Tức là, tỷ lệ mà người ta đổi đồng tiền quốc gia lấy đồng tiền quốc gia khác Tỷ giá hối đoái thực tế tỷ giá phản ánh tương quan sức mua hai đồng tiền Tỷ giá có tính đến thay đổi giá hàng hoá (mức giá) hai nước 34 Tỷ giá hối đoái (tiếp)  Tỷ giá hối đoái thực tế = (e x P)/P*     e: tỷ giá danh nghĩa P: mức giá nước (thường tính dựa CPI nước) P*: mức giá nước (thường tính dựa CPI nước ngoài) Tỷ giá hối đoái thực tế phản ánh số đơn vị hàng hoá nước đổi lấy đơn vị hàng hóa nước 35 Tỷ giá hối đoái (tiếp)    e2006: VND = 0,000062 USD Năm 2000: CPI =100 hai nước Năm 2006:     CPIVN = 125 CPIUS = 109 Tỷ giá thực tế = (0,000062*125)/109 = 0,000071 Tỷ giá thực tế tăng ⇒ giá hàng nước đắt giá hàng nước ⇒ người tiêu dùng nước không ưa thích hàng nước ⇒ xuất ròng giảm 36 Tỷ giá hối đoái (tiếp)  Tác động tỷ giá hối đoái:   Tác động đến thương mại quốc tế Tỷ giá giảm ⇒ cần ngoại tệ để đổi nội tệ ⇒ xuất tăng ngoại tệ thu đổi nhiều nội tệ Tác động đến đầu tư quốc tế Tỷ giá giảm ⇒ cần ngoại tệ để đổi nội tệ ⇒ khuyến khích nhập tư có lợi mang ngoại tệ vào nước để đổi nhiều nội tệ ⇒ đầu tư sản xuất nước có lợi 37 [...]... Tỷ giá hối đoái thực tế phản ánh số đơn vị hàng hoá nước ngoài đổi lấy một đơn vị hàng hóa trong nước 35 4 Tỷ giá hối đoái (tiếp)    e2006: 1 VND = 0,0000 62 USD Năm 20 00: CPI =100 ở cả hai nước Năm 20 06:     CPIVN = 125 CPIUS = 109 Tỷ giá thực tế = (0,0000 62* 125 )/109 = 0,000071 Tỷ giá thực tế tăng ⇒ giá hàng trong nước đắt hơn giá hàng nước ngoài ⇒ người tiêu dùng trong và ngoài nước sẽ không... Năm 20 00, bán lại với giá: $50 Bị đánh thuế trên số tiền lãi: $40 Giả sử trong 20 năm này, mức lạm phát tăng gấp đôi $10 (1980) tương đương $20 (20 00) ⇒ số tiền lãi thực sự là $30 ⇒ luật thuế không tính đến lạm phát ⇒ thổi phồng mức lãi ⇒ tăng gánh nặng thuế 16 2. 3 Tác hại của lạm phát (tiếp)  Những biến dạng của thuế do lạm phát gây ra Lãi suất thực tế Tỷ lệ lạm phát Lãi suất danh nghĩa Thuế suất (25 %)... thiệt 18 2. 4 Điều chỉnh các biến số kinh tế theo lạm phát  Quy các giá trị tiền tệ về cùng một thời điểm      Một người có thu nhập $80.000 vào 1931 CPI1931 = 15 ,2; CPI1999 = 166 Thu nhập tính theo giá 1999 = thunhập1931*(CPI1999/CPI1931) = 80.000*(166/15 ,2) = $873.648 Mức giá chung tăng 10,9 lần nên thu nhập cũng tăng tương đương 10,9 lần Một số biện pháp của CP: trợ giá, tăng lương… 19 2. 4 Điều... lượng thất nghiệp bình thường, cố hữu của một nền kinh tế 27 3.3 Các cách hiểu về thất nghiệp (tiếp)  Thất nghiệp chu kỳ: dùng để chỉ những biến động của thất nghiệp theo thời gian Loại thất nghiệp này phụ thuộc vào sự lên hay xuống của chu kỳ kinh tế  Nền kinh tế suy thoái ⇒ các doanh nghiệp sa thải ⇒ tỷ lệ thất nghiệp tăng ⇒ thất nghiệp chu kỳ 28 3.3 Các cách hiểu về thất nghiệp (tiếp)  Thất nghiệp... ra Lãi suất thực tế Tỷ lệ lạm phát Lãi suất danh nghĩa Thuế suất (25 %) Lãi suất danh nghĩa sau thuế Lãi suất thực tế sau thuế  Nền kinh tế 1 (giá ổn định) Nền kinh tế 2 (lạm phát) 4% 0% 4% 1% 3% 3% 4% 8% 12% 3% 9% 1% Lạm phát cao ⇒ giảm động cơ tiết kiệm ⇒ giảm đầu tư 17 2. 3 Tác hại của lạm phát (tiếp)  Tái phân phối của cải một cách tuỳ tiện   Lạm phát bất ngờ, ngoài dự kiến ⇒ phân phối lại của... ⇒ mức sống của người dân giảm 23 3.1 Khái niệm và tác động của thất nghiệp (tiếp)    Thất nghiệp cao ⇒ tiết kiêm thấp ⇒ đầu tư thấp ⇒ tăng trưởng kinh tế dài hạn thấp Thất nghiệp cao ⇒ những người có việc làm phải san sẻ một phần thu nhập cho những người thất nghiệp ⇒ động cơ làm việc thấp Thất nghiệp cao ⇒ sự bất ổn về chính trị và gia tăng các tệ nạn xã hội 24 3 .2 Đo lường các biến số về thất... ưu, người nội trợ…) 25 3 .2 Đo lường các biến số về thất nghiệp (tiếp) Từ đó tính các chỉ số sau:  Lực lượng lao động = số người có việc làm + số người thất nghiệp  Tỷ lệ thất nghiệp = (số người thất nghiệp/lực lượng lao động)*100%  Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = (lực lượng lao động/tổng số người lớn)*100% 26 3.3 Các cách hiểu về thất nghiệp  Thất nghiệp tự nhiên Trong nền kinh tế luôn luôn có... biến số kinh tế theo lạm phát (tiếp)  Lãi suất thực tế và lãi suất danh nghĩa Lãi suất thực tế mới là cái thực sự được quan tâm      Lãi suất thực tế = Lãi suất danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát Gửi 100 vào ngân hàng; lãi suất 10%/năm Sau 1 năm, nh ận được 110 Lạm phát 4% Tức là 100 trong quá khứ tương đương 104 trong hiện tại Phần lãi = 110 – 104 = 6 Lãi suất thực tế = 6/100 = 6% = 10% - 4% 20 3 Thất... nghiệp 3 .2 Đo lường các biến số về thất nghiệp 3.3 Các cách hiểu về thất nghiệp 21 3.1 Khái niệm và tác động của thất nghiệp   Khái niệm: Thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi 1 số người trong độ tuổi lao động mong muốn và có khả năng làm việc, rất tích cực tìm kiếm nhưng không tìm được việc làm (theo ILO) Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm những người muốn làm việc nhưng không có việc làm 22 3.1 Khái... đổi qua từng năm 11 Phân loại lạm phát a) Phân loại theo mức độ lạm phát    Lạm phát vừa phải (Mild Inflation) là lạm phát có tỷ lệ dưới 10%/năm Lạm phát phi mã (Galloping Inflation) từ 10% đến 999% Siêu lạm phát (Hyper Inflation) từ 1000% trở lên b) Phân loại theo nguyên nhân gây lạm phát −Lạm phát do cầu kéo (Demand pull Inflation) −Lạm phát do chi phí đẩy (Cost push Inflation) 12 2.3 Tác hại của ... năm gốc (20 02) tính CPI Bước Sử dụng CPI để tính tỷ lệ lạm phát Năm 20 02 2003 20 04 Giá thực phẩm Giá quần áo Năm 20 02: 2* 2 + 1*4 = Năm 20 03: 2* 4 + 1*6 = 14 Năm 20 04: 2* 6 + 1*8 = 20 Năm 20 02: (8/8)*100.. .2 Lạm phát 2. 1 Tiền tệ 2. 2 Chỉ số giá tiêu dùng lạm phát 2. 3 Tác hại lạm phát 2. 4 Điều chỉnh biến kinh tế theo lạm phát 2. 1 Tiền tệ  Khái niệm: tiền tất loại tài sản kinh tế mà người... 20 04: 2* 6 + 1*8 = 20 Năm 20 02: (8/8)*100 = 100 Năm 20 03: (14/8)*100 = 175 Năm 20 04: (20 /8)*100 = 25 0 Năm 20 03: (175 - 100)/100 = 75% Năm 20 04: (25 0 - 175)/175 = 43% Một số lưu ý tính CPI  Độ lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng kinh tế học đại cương bài 11 phan 2 , Slide bài giảng kinh tế học đại cương bài 11 phan 2 , Slide bài giảng kinh tế học đại cương bài 11 phan 2 , Tỷ giá hối đoái (tiếp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay