Slide bài giảng kinh tế học đại cương bai 1

44 177 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG BÀI GIẢNG KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG Hà Nội - 2009 TỔNG QUAN  Học phần giới thiệu khái niệm, nguyên lý vấn đề kinh tế học  Hai đầu giới thiệu số ý tưởng lớn làm tảng cho việc nghiên cứu kinh tế học cách tiếp cận vấn đề nhà kinh tế Bài 1: Tổng quan Kinh tế học Bài 2: Sự phụ thuộc lẫn lợi ích từ thương mại TỔNG QUAN (Tiếp) - Ba giới thiệu cung, cầu phương thức vận hành thị trường  Các lực cung cầu hàng hoá định lượng hàng hoá sản xuất hàng hoá bán Khái niệm hệ số co giãn cách sử dụng để phân tích số tình thực tế Sử dụng công cụ cung, cầu để phân tích tác động sách phủ đến giá lượng thị trường TỔNG QUAN (Tiếp) - Bài 3: Các lực lượng cung, cầu thị trường - Bài 4: Hệ số co giãn ứng dụng - Bài 5: Cung, cầu sách phủ TỔNG QUAN (Tiếp) -Ba đề cập đến tác động việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế  Phân tích lợi ích mà người mua người bán thu từ việc tham gia vào thị trường Xác định người người phủ đánh thuế hạn chế thương mại - Bài 6: Người tiêu dùng, người sản xuất hiệu thị trường - Bài 7: Chi phí việc đánh thuế - Bài 8: Thương mại quốc tế TỔNG QUAN (Tiếp) -Bài 10 trình bày thất bại thị trường biện pháp khắc phục Chính phủ -Bài 9: Ngoại ứng -Bài 10: Hàng hoá công cộng nguồn lực chung TỔNG QUAN (Tiếp) - Bài cuối học phần giới thiệu khái niệm nguyên lý chung hoạt động kinh tế với tư cách tổng thể sau:  Hạch toán thu nhập quốc dân;  Đo lường sử dụng số giá tiêu dùng;  Khái niệm, đo lường ý nghĩa tiêu tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tiền tệ, tỷ giá hối đoái - Bài 11: Các khái niệm kinh tế vĩ mô TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyên lý Kinh tế học, Gregory Mankiw, Nxb Thống kê Hà Nội, 2004 Kinh tế Vi mô, Robert Pindyck, Nxb Thống kê Hà Nội, 2000 Các sách khác viết kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC 1.Khái niệm kinh tế học 2.Sự phân chia kinh tế học 3.Mười nguyên lý kinh tế học 1.Khái niệm kinh tế học - Kinh tế học có nguồn gốc nào? +/ Lịch sử hình thành phát triển giới +/ Việt Nam? - Một số vấn đề cần lưu ý Nguyên lý 3: Con người suy nghĩ điểm cận biên -Một cách vô thức, người thường suy nghĩ điểm cận biên - Các định xác nhờ suy nghĩ đến lợi ích chi phí điểm cận biên -Cận biên: lân cận quanh quanh trạng thái thời Thay đổi cận biên: thay đổi nhỏ xung quanh trạng thái thời bạn -Ví dụ chuyến bay:  Chi phí 100.000; 200 ghế; Giá vé (CPTB): 500  Sắp cất cánh; 10 ghế trống; có bán vé cho khách hàng Nguyên lý 3: Con người suy nghĩ điểm cận biên (tiếp – ví dụ) -Một hãng sản xuất:  100 công nhân; làm việc 8h/ngày; 1600SP Số sản phẩm: 1600/(100*8)=2 SP/h/người  Nếu làm thêm (10h/ngày): tổng số sản phẩm 1800  Sản phẩm trung bình: 1800/(100*10)=1,8 Có nên làm thêm không?? - Quyết định tối ưu suy nghĩ điểm cận biên:  Lợi ích cận biên -> chi phí cận biên -Nước cần thiết cho cộc sống Hàng ngày, lợi ích cận biên cốc nước lớn hay nhỏ?? Nguyên lý 4: Con người phản ứng với kích thích -Con người: so sánh lợi ích chi phí định - Lợi ích chi phí thay đổi => Quyết định thay đổi -=> Có thể tác động vào lợi ích chi phí => tác động đến lựa chọn người -Các ví dụ:  Giá thịt gà tăng => chuyển sang dùng thực phẩm khác Giá xăng tăng =>  Lãi suất tiền gửi nội tệ tăng => Nguyên lý 4: Con người phản ứng với kích thích (tiếp) -Nhà hoạch định => nhớ đến kích thích: sách làm thay đổi hành vi công chúng - Nhiều không dễ nhận dạng hết kích thích kể trực tiếp lẫn gián tiếp -Ví dụ đạo luật dây an toàn ô tô:  Ảnh hưởng trực tiếp: tính mạng người lái xe  Các kích thích gián tiếp: chi phí lợi ích việc lái xe nhanh có dây dây => Các lái xe bất cẩn hơn; số vụ tai nạn nhiều hơn; số khách hành thiệt mạng tăng -Ví dụ giá trần việc cho thuê nhà Nguyên lý 5: Thương mại làm cho người có lợi -Thương mại => cho phép cá nhân chuyên môn hoá việc làm tốt => suất lao động cao -Thương mại => cho phép chủ thể trao đổi thứ minh không tự làm -=> Con người có đa dạng hàng hoá, dịch vụ hơn; chi phí thấp -Bàn kỹ sau Nguyên lý 6: Trong đa phần trường hợp, thị trường phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế - Nền kinh tế thị trường vận hành dựa định hàng triệu hộ gia đình hãng -Không có hỗn độn chủ thể dẫn dắt “bàn tây vô hình” -Các chủ thể => lợi ích họ Một cách vô thức => phụng cho lợi ích toàn xã hội, lợi ích nằm dự định -Giá công cụ để bàn tay vô hình điều khiển hoạt động kinh tế - Học phần để tìm hiểu nguyên lý hoạt động bàn tay vô hình Nguyên lý 7: Đôi phủ cải thiện kết cục thị trường - Thị trường có thất bại => cần có can thiệp phủ Thất bại thị trường Hành động Chính phủ Các ngoại ứng: -Đánh -Tiêu - cực: ô nhiễm môi trường thuê, quy định hạn mức Cấp sáng chế, trợ cấp Tích cực: phát minh khoa học, làm đẹp cảnh quan - - Sức mạnh thị trường: độc quyền Xây dựng luật chống độc quyền, điều tiết giá - - Bất công xã hội: phân hoá giàu - Xây dựng hệ thống phúc lợi xã nghèo hội, đánh thuê Nguyên lý 7: Đôi phủ cải thiện kết cục thị trường (tiếp) -Không phải hành động phủ tạo cải thiện Có thể:  Phục vụ cho thể lực trị  Do nhà hoạch định “tốt bụng thiếu thông tin” -Mục đích nghiên cứu kinh tế học => có nhận định riêng sách có thành công hay không Nguyên lý 8: Mức sống nước phụ thuộc vào lực sản xuất hàng hoá, dịch vụ nước -Năng suất lao động: số lượng cải vật chất tạo công nhân - Năng suất lao động cao: Nhiều cải vật chất, dinh dưỡng tốt  Chăm sóc sức khoẻ, giáo dục tốt -=> Các sách công cần trọng đến khả tăng lực sản xuất  Đủ dụng cụ, vật dụng  Công nhân đào tạo  Tiếp cận công nghệ đại  Mức sống tăng Nguyên lý 9: Giá tăng phủ in nhiều tiền -Người dân có nhiều tiền => sẵn sàng trả giá cao cho hàng hoá họ cần => mặt giá cao => lạm phát -Nhận định quy mô lượng hàng lượng tiền??? -Lạm phát  Giảm tiết kiệm, giảm đầu tư Sản xuất đình đốn, tăng trưởng giảm dài hạn Đời sống bất ổn Nguyên lý 10: xã hội phải đối mặt với đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp - Chính phủ cắt giảm lượng cung tiền => giảm số tiền mà người chi tiêu - Do giá cứng nhắc ngắn hạn => giá mức cao => hãng không bán hàng => buộc phải sa thải công nhân => thất nghiệp tăng - Trong dài hạn, giá hoàn toàn thích ứng => số việc làm tăng lên Nguyên lý 10: (tiếp - đường Philips) Tỷ lệ LP Đường Philips LP cao Nguyên nhân: Do giá cứng nhắc ngắn hạn A B LP thấp TN thấp TN cao Tỷ lệ TN Tóm tắt lại học Khái niệm kinh tế học: phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan Sự phân chia kinh tế học:  Kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô  Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc Mười nguyên lý kinh tế học: nhóm  Con người định nào;  Các cá nhân tương tác với  Nền kinh tế với tư cách tổng thể vận hành MỘt số câu hỏi  Tại nhà hoạch định sách nên quan tâm tới biện pháp kích thích Bàn tay vô hình thị trường làm gì? Kể tên số nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường Nêu ví dụ Lạm phát gì? Nêu nguyên nhân dễ dẫn đến lạm phát Kể tên 10 nguyên lý kinh tế học Phân biệt kinh tế học vi mô, vĩ mô; thực chứng, chuẩn tắc Một số câu hỏi (tiếp)  Mức sống khác mức sống ông bà, cha mẹ ta Tại lại  Tại suất lại có ý nghĩa?  Giả sử người định tiết kiệm nhiều Nếu ngân hàng cho nhà kinh doanh vay số tiền để xây dựng nhà máy mới, điều dẫn tới gia tăng suất lao động nhanh nào? Xã hội có lợi mà trả giá không? [...]... chuyến bay:  Chi phí 10 0.000; 200 ghế; Giá vé (CPTB): 500  Sắp cất cánh; còn 10 ghế trống; có bán vé cho khách hàng Nguyên lý 3: Con người suy nghĩ tại điểm cận biên (tiếp – ví dụ) -Một hãng sản xuất:  10 0 công nhân; làm việc 8h/ngày; 16 00SP Số sản phẩm: 16 00/ (10 0*8)=2 SP/h/người  Nếu làm thêm 2 giờ nữa (10 h/ngày): tổng số sản phẩm là 18 00  Sản phẩm trung bình: 18 00/ (10 0 *10 ) =1, 8 Có nên làm thêm... Các hiện tượng trong kinh tế vĩ mô là tổng kết cục của tất cả các thực thể trong nền kinh tế Ranh giới giữa kinh tế vi mô và vĩ mô nhiều khi không rõ ràng 2 .1 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc -Nhà kinh tế => vận dụng kiến thức => lý giải các hiện tượng kinh tế => đóng vai trò nhà khoa học - Nhà kinh tế => đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm cải thiện các kết cục kinh tế => đóng vai... trong đó => khái niệm của Marshall” ” 2 Sự phân chia của kinh tế học 2 .1 Kinh tế học vi mô (microeconomics) và Kinh tế học vĩ mô (Macroeconomics) – Phân chia theo đối tượng nghiên cứu 2.2 Kinh tế học thực chứng (positive economics) và Kinh tế học chuẩn tắc (normative economics)- Phân chia theo cách tiếp cận 2 .1 Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô -Kinh tế vi mô nghiên cứu cách thức ra quyết định của... các chủ thể -Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi (hiện tượng) của nền kinh tế tới tư cách là một tổng thể -Tức là, nó xem xét sự thay đổi của những biến số chung: lạm phát, thất nghiệp Các biến số này không cho biết các hãng đang làm gì nhưng cho biết cái gì đang xảy ra ở mức tổng, mức toàn bộ hay mức trung bình 2 .1 Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô (tiếp - một số ví dụ) Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ... Nam ??? Chính phủ không nên phá giá đồng Việt Nam ??? Phá giá mạnh đồng việt Nam sẽ có lợi cho nền kinh tế 2 .1 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc (tiếp) -Kinh tế học thực chứng và chuẩn tắc có mối quan hệ với nhau Kinh tế học thực chứng là cốt lõi Nó giúp hiểu bản chất của các hiện tượng kinh tế - Sự chính xác trong phân tích thực chứng (về phương thức vận hành của thế giới) giúp đưa... các doanh nghiệp xuất khẩu được lợi gì Cán cân thương mại của đất nước sẽ thay đổi như thế nào 2 .1 Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô (tiếp) -Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô có quan hệ chặt chẽ với nhau Các hiện tượng trong kinh tế vĩ mô sẽ được thấu hiểu hơn nếu ta hiểu được các quyết định trong kinh tế vi mô  VD: Chính phủ cắt giảm lượng cung tiền => thất nghiệp trong ngắn hạn Điều này sẽ được.. .1. Khái niệm kinh tế học (tiếp) - Alfred Marshall: Kinh tế học là môn học nghiên cứu lgoài người trong cuộc sống thường nhật của họ” - Gregory Mankiw: Kinh tế học là môn học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm của mình” 1. Khái niệm kinh tế học (tiếp) -Khan hiếm (Scarcity) về:  Tư bản hiện vật (máy móc,... nghiệp) (???) và giá trị (Gia trị: coi trọng hay xem 2 .1 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc (tiếp - một số ví dụ) Kinh tế học thực chứng Kinh tế học chuẩn tắc Việc trợ giá xăng dầu hiện nay Chính phủ nên thả nổi giá xăng gây thâm hụt ngân sách dầu Games online gây ra một số tác Chính phủ nên cấm hẳn ngành động tiêu cực cho xã hội kinh doanh này Phá giá đồng Việt Nam sẽ có lợi Chính phủ... tế, lạm phát, thất nghiệp 1. Khái niệm kinh tế học (tiếp) -Joseph Stiglitz: Kinh tế học là môn học nghiên cứu việc các cá nhân, các nhà máy, các chính phủ ra quyết định như thế nào và cách thức mà các quyết định này tác động đến việc sử dụng các nguồn lực của xã hội” - Thực chất nền kinh tế chỉ là một nhóm người tác động qua lại trong quá trình sinh tồn Hoạt động của nền kinh tế phản ánh hành vi của... định trung ương 1. Khái niệm kinh tế học (tiếp) -Do sự tương tác => các nhà kinh tế muốn nghiên cứu:  Mọi người quyết định như thế nào: làm việc bao nhiêu? Mua cái gì? Tiết kiệm bao nhiêu? Các chủ thể tác động qua lại với nhau như thế nào: tại sao giá và lượng lại được hình thành? Các lực lượng và xu thế ảnh hưởng đến nền kinh tế với tư cách là một tổng thể: tăng trưởng của cả nền kinh tế, lạm phát, ... sách khác viết kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC 1. Khái niệm kinh tế học 2.Sự phân chia kinh tế học 3.Mười nguyên lý kinh tế học 1. Khái niệm kinh tế học - Kinh tế học... công nhân; làm việc 8h/ngày; 16 00SP Số sản phẩm: 16 00/ (10 0*8)=2 SP/h/người  Nếu làm thêm (10 h/ngày): tổng số sản phẩm 18 00  Sản phẩm trung bình: 18 00/ (10 0 *10 ) =1, 8 Có nên làm thêm không??... bán hàng - Các tượng kinh tế vĩ mô tổng kết cục tất thực thể kinh tế Ranh giới kinh tế vi mô vĩ mô nhiều không rõ ràng 2 .1 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc -Nhà kinh tế => vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng kinh tế học đại cương bai 1 , Slide bài giảng kinh tế học đại cương bai 1 , Slide bài giảng kinh tế học đại cương bai 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay