SINH học 7 tiết 54 tiến hoá về tổ chức cơ thể

15 91 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:41

SINH HC Giỏo Viờn: Lấ THI MAI BI 54: tiến hoá tổ chức thể So sánh số hệ quan động vật Quan sát hình bên hoàn thành bảng trang 176 So sánh số hệ quan động vật Tên động vật Trùng biến hình Thuỷ tức Giun đất Châu chấu Cá chép ếch đồng (trưởng thành) Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Trùng biến hình ĐVNS Thuỷ tức Ruột khoang Cha Cha phõn phõn húa húa Cha phõn Cha húa phõn húa Giun đất Giun đốt Châu chấu Chân khớp Cá chép ếch đồng (trưởng thành) Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ Da Hệ ống khí Mang ng vt cú Da xng phổi sng Phổi Phổi túi khí Phổi Thần kinh Sinh dục Cha phõn húa Cha phõn húa Tuyến SD Hình mạng li ống dẫn Tim cha cú TN, Hình chuỗi TT, tun hon kớn hạch Tim cha cú Hình chuỗi TN, TT,tun hach hon h Tim cú tõm nh, tõm tht, tun hon kớn Hình ống (bộ não tuỷ sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Trùng biến hình ĐVNS Thuỷ tức Ruột khoang Cha phõn húa Cha phõn húa Giun đất Giun đốt Da Châu chấu Chân khớp Hệ ống khí Cá chép ếch đồng (trưởng thành) Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ Mang ng vt cú Da xng phổi sng Phổi Phổi túi khí Phổi Thần kinh Sinh dục Sự phức tạp hoá hệ hụ hp Hô hấp mang Từ cha phân hóa Bằng da phổi Trao đổi qua da Bằng phổi (Hoàn thiện) Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Trùng biến hình ĐVNS Thuỷ tức Ruột khoang Cha phõn húa Cha phõn húa Giun đất Giun đốt Da Châu chấu Chân khớp Hệ ống khí Cá chép ếch đồng (trưởng thành) Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ Mang ng vt cú Da xng phổi sng Phổi Phổi túi khí Phổi Cha phõn húa Cha phõn húa Tim cha cú TN, TT, tun hon kớn Tim cha cú TN, TT,tun hon h Tim cú tõm nh, tõm tht, tun hon kớn Thần kinh Sinh dục Sự phức tạp hoá hệ tun hon Cha cú tim Tim ngăn( Máu pha nuôi thể) Tim ngăn có vách hụt (Máu pha nuôi thể) Tim cha cú ngn Tim ngăn Tim ngăn ( Máu nuôi thể đỏ ti) Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Trùng biến hình ĐVNS Thuỷ tức Ruột khoang Cha phõn húa Cha phõn húa Giun đất Giun đốt Da Châu chấu Chân khớp Hệ ống khí Cá chép ếch đồng (trưởng thành) Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ Mang ng vt cú Da xng phổi sng Phổi Phổi túi khí Phổi Cha phõn húa Cha phõn húa tim cha cú TN, TT, tun hon kớn Tim cha cú TN, TT,tun hon h Thần kinh Cha phõn húa Hình mạng li Hình chuỗi hạch( chuỗi hạch bụng) Hình chuỗi( chuỗi hạch ngực bụng) Tim cú Hình tõm nh, ống (bộ tõm tht, não tun hon tuỷ kớn sống) Sinh dục Sự phức tạp hoá hệ thn kinh T cha phõn húa Thn kinh mng li Chui hch Hình ống phân hoá não, tuỷ sống (Cá chép ếch Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ) Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Trùng biến hình ĐVNS Thuỷ tức Ruột khoang Cha phõn húa Cha phõn húa Giun đất Giun đốt Da Châu chấu Chân khớp Hệ ống khí Cá chép ếch đồng (trưởng thành) Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ Mang ng vt cú Da xng phổi sng Phổi Phổi túi khí Phổi Cha phõn húa Cha phõn húa tim cha cú TN, TT, tun hon kớn Tim cha cú TN, TT,tun hon h Thần kinh Sinh dục Cha phõn húa Cha phõn húa Tuyến SD Hình mạng li ống dẫn Hình chuỗi hạch( chuỗi hạch bụng) Hình chuỗi( chuỗi hạch ngực bụng) Tim cú Hình tõm nh, ống (bộ tõm tht, não tun hon tuỷ kớn sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn Sự tiến hoá hệ sinh dục T cha phõn húa Tuyn SD khụng cú ng dn Tuyn SD cú ng dn HNG DN nhà -Học , tr li cõu hi SGK -K bảng trang 180 vào Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Tiết học đến hết Kính chúc quý Thầy Cô mạnh khoẻ,Hạnh phúc ! Chúc em chăm ngoan,học giỏi ! [...]... cha cú TN, TT,tun hon h Thần kinh Sinh dục Cha phõn húa Cha phõn húa Tuyến SD Hình mạng không có li ống dẫn Hình chuỗi hạch( chuỗi hạch bụng) Hình chuỗi( chuỗi hạch ngực và bụng) Tim cú Hình tõm nh, ống (bộ tõm tht, não và tun hon tuỷ kớn sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn Sự tiến hoá về hệ sinh dục T cha phõn húa Tuyn SD khụng cú ng dn Tuyn SD cú ng dn HNG DN về nhà -Học bài , tr li cõu hi SGK -K bảng... phõn húa Tuyn SD khụng cú ng dn Tuyn SD cú ng dn HNG DN về nhà -Học bài , tr li cõu hi SGK -K bảng trang 180 vào vở Xin chân thành cám ơn các quý Thầy Cô Tiết học đến đây là hết Kính chúc quý Thầy Cô mạnh khoẻ,Hạnh phúc ! Chúc các em luôn chăm ngoan ,học giỏi ! ...Sự phức tạp hoá của hệ thn kinh T cha phõn húa Thn kinh mng li Chui hch Hình ống phân hoá bộ não, tuỷ sống (Cá chép ếch Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ) Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Trùng biến hình ĐVNS Thuỷ tức Ruột khoang Cha phõn húa Cha phõn húa ...BI 54: tiến hoá tổ chức thể So sánh số hệ quan động vật Quan sát hình bên hoàn thành bảng trang 176 So sánh số hệ quan động vật Tên động vật Trùng... sinh dục có ống dẫn Sự tiến hoá hệ sinh dục T cha phõn húa Tuyn SD khụng cú ng dn Tuyn SD cú ng dn HNG DN nhà -Học , tr li cõu hi SGK -K bảng trang 180 vào Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Tiết. .. hon kớn Thần kinh Sinh dục Sự phức tạp hoá hệ tun hon Cha cú tim Tim ngăn( Máu pha nuôi thể) Tim ngăn có vách hụt (Máu pha nuôi thể) Tim cha cú ngn Tim ngăn Tim ngăn ( Máu nuôi thể đỏ ti) Tên động
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH học 7 tiết 54 tiến hoá về tổ chức cơ thể , SINH học 7 tiết 54 tiến hoá về tổ chức cơ thể , SINH học 7 tiết 54 tiến hoá về tổ chức cơ thể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay