Ôn tập chương III quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác

22 108 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:41

2 Tiết 61: ễN TP PHN U CHNG III HèNH HC Tiết 61: ễN TP PHN U CHNG III HèNH HC I ễN TP Lí THUYT o o Cõu 1: Cho hỡnh v bit B = 50 v C = 40 AH BC, hóy chn khng nh ỳng A HB =HC C B HB < H HC C HB > HC Rt tt ! C lp c tng mt trng phỏo tay!!! A B 50o 40o H Rt tic bn ó tr li sai C Cõu 2: Ly im E AH Hóy so sỏnh EB v EC AA A Cú: B HB < HC EB AB B = C AC = AB A C Phõn giỏc AD,BE,CF B > C B H A d Bd B # H d AH d AD, BE, CF ng quy ti I =>AB > AH A IK = IM = IH B A d Bd C d AH d d H C AB > AC HB > HC AB = AC A HB = HC B C AB + AC > BC Hng dn v nh + Hc thuc cỏc tớnh cht bi n bi + BTVN: -Hon thnh cỏc bi v bi tp, Bi 25,28/67 -34/71-38,39/74 - Tit sau kim tra 45 phỳt - Lm tip mt s bi tõp v nh ụn chun b cho bi kim tra Bi 2: (5,0 im) Cho ABC cõn ti A Cỏc ng trung tuyn BM, CN ct ti G Chng minh rng : a) BM = CN b) AG l phõn giỏc ca gúc BAC c) MN // BC d) BC < 4GM Bi 3: Cho tam giỏc ABC cõn ti A cú A D l ng phõn giỏc a) Chng minh b) Gi G l trng tõm ca tam giỏc ABC Chng minh ba im A; D; G thng hng c) Tớnh DG bit AB = 13cm ; BC = 10cm Bi 4: Cho ABC cõn ti A ( A nhn ) Tia phõn giỏc gúc ca A ct BC ti I a Chng minh AI BC b Gi M l trung im ca AB, G l giao im ca CM vi AI Chng minh rng BG l ng trung tuyn ca tam giỏc ABC c Bit AB = AC = 15cm; BC = 18 cm Tớnh GI Chúc em chm ngoan học giỏi! Chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ - hạnh phúc! GA GB GC = = = A MA EB FC L F B K E A F G E H C B I D B > C AC > AB B = C AC = AB A C B Phõn giỏc AD,BE,CF H d A d Bd B # H =>AB > AH AH d AD, BE, CF ng quy ti I IK = IM = IH A B A d Bd C d AH d Trung trc d1, d2,d3 ng quy ti O AB > AC HB > HC AB = AC A HB = HC A OA = OB = OC F H B E C AB + AC B AI, BK, CL ng quy ti H d H C AH: l ng trung tuyn, ng cao, phõn giỏc, ng trung trc D C > BC H: L trng tõm, trc tõm, im cỏch u ba nh, im nm tam giỏc v cỏch u ba cnh [...]... mt i quan sỏt sao cho cỏc khong cỏch t o n 2 con ng v n b sụng bng nhau Cú tt c my a im nh vy? G im G l im no trong tam giỏc thỡ ming bỡa hỡnh tam giỏc nm thng bng trờn u ngún tay? im G l trng tõm ca tam giỏc ( giao im 3 ng trung tuyn ca tam giỏc) A G B M Có thể em ch a biết C Nếu nối ba đỉnh của một tam giác với trọng tâm G của nó thỡ ta đợc ba tam giác có diện tích bằng nhau Nếu G là trọng tâm của. .. Cho tam giỏc ABC cõn ti A cú A D l ng phõn giỏc a) Chng minh b) Gi G l trng tõm ca tam giỏc ABC Chng minh ba im A; D; G thng hng c) Tớnh DG bit AB = 13cm ; BC = 10cm Bi 4: Cho ABC cõn ti A ( A nhn ) Tia phõn giỏc gúc ca A ct BC ti I a Chng minh AI BC b Gi M l trung im ca AB, G l giao im ca CM vi AI Chng minh rng BG l ng trung tuyn ca tam giỏc ABC c Bit AB = AC = 15cm; BC = 18 cm Tớnh GI Chúc các em... chm ngoan học giỏi! Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ - hạnh phúc! GA GB GC 2 = = = A MA EB FC 3 L F B K E A F G E H C B I D B > C AC > AB B = C AC = AB A C B Phõn giỏc AD,BE,CF H d A d Bd B # H =>AB > AH AH d AD, BE, CF ng quy ti I IK = IM = IH A B A d Bd C d AH d Trung trc d1, d2,d3 ng quy ti O AB > AC HB > HC AB = AC A HB = HC A OA = OB = OC F H B E C AB + AC B AI, BK, CL ng quy ti H d H C AH: l ng... 3SABC ? G Lí THUYT PHN U C III HèNH HOC 7 G GA GB GC 2 = = = A MA EB FC 3 L F B K F G E E C B I H A D AC > AB B = C AC = AB A C Phõn giỏc AD,BE,CF B > C B H A d Bd B # H d AH d AD, BE, CF ng quy ti I =>AB > AH A IK = IM = IH B A d Bd C d AH d d H C AB > AC HB > HC AB = AC A HB = HC B C AB + AC > BC Hng dn v nh + Hc thuc cỏc tớnh cht bi 1 n bi 6 + BTVN: -Hon thnh cỏc bi tp trong v bi tp, Bi 25,28/67... HB > HC AB = AC A HB = HC A OA = OB = OC F H B E C AB + AC B AI, BK, CL ng quy ti H d H C AH: l ng trung tuyn, ng cao, phõn giỏc, ng trung trc D C > BC H: L trng tõm, trc tõm, im cỏch u ba nh, im nm trong tam giỏc v cỏch u ba cnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập chương III quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác , Ôn tập chương III quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác , Ôn tập chương III quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay