Một số từ tiếng anh trong vi tính internet

65 164 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:40

Một số từ tiếng Anh vi tính & internet ( phục vụ học tin học): (Ngời tra từ điển dịch & thit k slide: Trần Việt ThaoVP.Tỉnh đoàn Thanh hóa) Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Acount: giải thích, tờng thuật, coi nh, cho là, báo cáo, tờng thuật, lý do, giá trị, đánh giá, Activex: hoạt động, chủ động, tích cực Adder: ngời cộng, máy cộng, Advanced: tiến bộ, tiến lên, tăng lên, kéo dài, mở rộn Administrator: Ngời quản lý, ngời cầm quyền Authority: quyền lực, quyền, cho phép, nhà chức trách Alert: tỉnh táo, cảnh giác, linh lợi, hoạt bát Advertising:quảng cáo, đăng báo, thông báo Attaching: gắn, dán , buộc, gắn bó, cho, gán cho, tham gia, gia nhập Attention: Sự ý, All: tất Auto Text: Tự động tắt văn Auto correct: tự động hiệu chỉnh Apply: áp dụng, gắn vào Asociated: liên kết Audio-Visual: nghe nhìn Auto Fit: tự động thích hợp, đúng, phải Amount: lên tới, có nghĩa là, số lợng, Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Amusement: giải trí Auto Fomat: tự động xếp Action: hành động, việc làm Articles: báo, điều khoản Application: áp dụng, ứng dụng, Adjust: sửa cho đúng, hiệu, Arrange All: xếp, thu xếp, dàn xếp tất Align: thẳng, Arrange: xếp, dàn xếp, thu xếp, Acrobat: tung thông tin lên Add: cộng thêm vào, Adjust: điều chỉnh, About: rãi rác, đó, quanh, Above: trên, quá, kể trên, nói trên, Address: địa chỉ, Access: đờng dẫn, lối vào, đến, quyền sử dụng Accessories: Phụ tùng, tòng phạm, Accessibility:Dễ đi, dễ vào, dễ đến gần, Acquire: thu đợc, đạt đợc, Accept: chấp nhận Automatic: tự động, máy móc, vô ý thức, Accept or reject changes: chấp nhận không chấp nhận thay đổi Art: nghệ thuật, mỹ nghệ, kỹ xảo Arrange Icons by: xếp biểu tợng Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Aroows: dấu mũi tên Assistant: giúp đỡ, Assstant: giúp đỡ, Add: Cộng thêm vào, Aristote: Quý tộc, Appropriate: chiếm hữu, chiếm đoạt, giành riêng Application: áp dụng, lời xin Above: trên, qua, kể trên, nói trên, Arrange: xếp, thu xếp, dàn xếp, Aligk to grid: thẳng đồ, lới điện, Accessibility: dễ đi, dễ vào, Background: nền, đứng giấu mặt phía sau About: rãi rác, đó, quanh, Arrange: xếp, thu xếp, Attach: gắn, dán, buộc,gán cho, tham gia, gia nhập, Attention: ý, Address: Địa chỉ, Appear: xuất hiện, xuất bản, About blank: khoảng để trống Administrator: ngời quản lý, ngời cầm quyền Available: có sẵn để dùng, sử dụng đợc, đợc, mua đợc Automatically: tự động gọi Attention: ý, Một số từ tiếng anh vi tính & internet Appear: xuất hiện, xuất bản, Acrobat:Tung thông tin lên( ngời làm trò nhào lộn) Access is Denied: từ chối lối vào, trệch, không vào đợc, Add to Favorites: thêm vào a thích Access snapshot viewer: tầm đến gần chụp nhanh Access is denied: từ chối lối vào, thông tin không vào, Accesibility wizard: dễ biến hóa Apostrophes: dấu phẩy chữ Accesscontrol: kiểm soát truy cập Allocation: cấp cho, phân cho, phần đợc cấp, phần đợc phân Address book: sổ địa Adjust: điều chỉnh Apassword hint: kiểu kỳ mật Author: tác giả, ngời tạo ra, ngời gây At the same time: lúc, đồng thời Attraction: thu hút, hấp dẫn Afferall: nhiên Available: sẵn có Attachment; gắn, dán, buộc, gắn bó, đính kèm, móc nối, đồ gá lắp, phụ tùng, tịch thu, Base: sở, tảng, móng, nền, đáy, số, Binary: nhị, đôi, Bing it up: mang lên Một số từ tiếng anh vi tính & internet Bilingual: sử dụng hai thứ tiếng, song ngữ, Buttons: Nút bấm, khuy bấm, Book: sách, tập, sổ sách kế toán, Bulleted: Ký tự Bullete and numbering: Ký tự số Borders and shading: đờng viền tô bóng Back pace: bớc đi, nhịp Basic Shapes: sở rõ ràng Banner: cấm button: nút bấm Blockbuster: đờng truyền bị tắc nghẽn, Broadband: Rộng, rõ ràng, khái quát, Capacity: sức chứa, dung lợng, dung tích, lực, khả năng, quyền hạn, t cách Chek mark: dấu xét duyệt Complete: đầy đủ, hoàn toàn, trọn vẹn, hoàn thành xong Cut it in to pieces: cắt thành miếng nhỏ Current directory: Th mục hành Change Auto Shapes: Tự động chuyển rõ Character: đặc điểm, đặc tính, danh tiếng, chữ, Map: đồ Data: liệu, số liệu, kiện, Desktop: bàn viết, bàn làm việc, Disk: Đĩa hát, đĩa, Disconnect: ngắt, cắt(dòng điện) Một số từ tiếng anh vi tính & internet Disconect net work drive: cuộn, cắt, ngắt mạng lới, Detect and pepair: dò sửa chữa Drag: kéo rê Discover: khám phá Disappear: biến Disconect Net Work: ngắt mạng lới điều khiển Capture:bắt giữ, bắt, giàng đợc Current: hành, lu hành Confirm: thực hiện, thi hành, cử hành, trình diễn Browse: gặm cỏ; (lợm văn bản, tranh, ảnh để mang đi), xem lớt, đọc lớt, Correct: sửa, sửa Common: chung, công cộng Count: đếm, tính Check: kiểm soát, kiểm tra Create: tạo ra, sáng tạo, Caplocks: Khóa hoạt động khác Change case: Thay đổi tình Classic: mẫu chuẩn Convert: đổi, biến đổi Cap: rớt xuống Colum: cột trụ, hàng dọc Chart : vẽ đồ thị , lâp biểu đồ Connected: liên kết, liên hệ, Corrction: sửa đúng, chỗ sửa Client: khách hàng, thân chủ, Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Clip: Cắt rời ra, xén bớt Consolidate: củng cố, hợp nhất, thống Confirm: củng cố, xác nhận, phê chuẩn, Continue: tiếp tục, nối tiếp, tip din Correct:Sửa đúng, hiệu chỉnh Content: nội dung Chat: tán gẫu, nói chuyện phiếm, Convert: biến đổi Control panel: bảng điều khiển, bảng ô điều chỉnh, Control:quyền huy, điều khiển, nến lại, kiểm soát, Panel: van ô(cửa, tờng), bảng, pa nô, tranh quãng cáo, nhóm ngời tham gia hội thảo, đóng panô, Panel game: trò chơi đố vui nhóm ngời tham dự Comment: lời bình luận, Comma: dấu phẩy, ngoặc kép, Compose: gồm, bao gồm, soạn, sáng tác, trấn tĩnh, bình tĩnh Calculator: máy tính, ngời, Client: khách hàng, thân chủ, Cloese: gần Cancel: hủy, hủy bỏ, bãi bỏ Canvas: vãi để vẽ, vãi bạt, Compre: so sánh Command: ngời điều khiển, ngời huy Concern: liên quan, dính líu, lo lắng, liên quan, phần, cổ phần Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Command prompt: thúc giục ngời điều khiển, huy Contents in Frame: cấu nội dung, cấu trúc, trạng thái, Continue: tiếp tục, vãn cứ, lại, hoãn lại, giữ, trì, Currently: hành, lu hành, Clip Art: cắt dán, kẹp ghim lại, Click: nhấp, kích, tác dộng, Customise: khách hàng Create: tạo ra, sáng tạo, Crawled: lối bơi trờn, bò, lê Computer: máy vi tính, máy điện toán Compact dise: đĩa com pắc Conection: liên hệ, nối, Chart: đồ, biểu đồ, đồ thị Conditional: Điều kiện, Coral: san hô Checkers: Ngời kiểm tra, kiểm soát, Change Auto Shape : tự động rõ ràng, Character: đặc điểm, nét đặc sắc, chữ, danh tiếng, chữ, giấy chứng nhận, Compressed(Zipped):cô đọng, nén, ép, Callouts: làm dịu, êm, Modified: từ bổ nghĩa, Cleanup Wizard: phép thuật làm sạch, Contest: tranh luận, giành, thi, , Contact: Sự tiếp xúc, tiếp xúc, Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Consolidate: Củng cố, hợp Cation: đầu đề, Communications: Truyền đạt, thông tri, liên lạc, phơng tiện liên lạc, Comment: Lời bình luận, Compati: Tơng hợp, hợp, Calculator: Máy tính, Command: Ngời diều khiển, ngời huy, Catalog: liệt kê, mục lục, Create: tạo ra, sáng tạo, gây ra, làm, Common task folders: nhiệm vụ chung Christian: đặt tên thánh Clit: cắt rời ra, xén Colums: cột dọc Spit cell: chia ô Control panel: bảng điều khiển, điều chỉnh, bảng ô nén quy định điều chỉnh, điều khiển, Bức tranh biểu tợng chứa nén quy định điều chỉnh, điều khiển, Control: quyền hành, quyền lực, quyền huy, điều khiển, kiểm tra, kiểm soát, kiềm chế, dằn lại, kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh, quy định Character string: ghi tên,tuổi, cá tính vào băng, dãi, Certifying: chứng nhận, xác thực, chứng thực Canceled: hủy bỏ, hủy bỏ, bãi bỏ Certificate: giấy chứng nhận, Certified mail: th chứng nhận, th xác nhận, Con fidential: kín, mật, riêng, đợc tin cẩn Một số từ tiếng Anh vi tính & internet clean up: tổng vệ sinh, dọn dẹp Stripe: sọc campain: chiến dịch realize: ý thức, biết compere: so sánh opposite: đối diện amount(quantity): số lợng di rection: lời dẫn, lời đờng guess: đoán, lời đoán distance: khoảng cách mail: gửi đờng bu điện altgether: chung, tất Keen(active): linh hoạt, sắc sảo Correspond: trao đổi th tín depend: phụ thuộc, lệ thuộc divde: chia ra, chia notice: nhận thấy, nhận official: thức ope ration: hoạt động To put into operation: đa vào hoạt động necessities: thứ cần thiết voice: giọng, tiếng nói optional: lựa chọn, lựa chọn, không bắt buộc Một số từ tiếng Anh vi tính & internet region: vùng miền To lower: hạ thấp, làm giảm Sepa rate: tách ra, phân chia, làm tách biệt en courage: động viên, khuyến khích logical: có lô gíc mate rial: chất liệu, nguyên liệu exchange: trao đổi really: thực, advance: xảy trớc in advance: trớc, làm trớc order: lệnh amount: số lợng until: cho đến, to perform: biểu diễn communite: liên lạc, trao đổi thông tin documentary; phim tài liệu in come: thu nhập product: sản phẩm internet: mạng máy tính quốc tế, mạng in tơ nét, mạng remote: từ xa, xa xôi study: phòng làm việc respond: đáp lại, hởng ứng surf: lớt sóng, lớt mạng in tơ nét teenager: thiếu niên 13-19 tuổi viable: có khẳnng tồn tại, có Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Wander: lang thang, dịnh hớng rõ ràng Website: trang web( mạng in tơ nét) Widely: rộng lớn, phạm vi rộng cover: che phủ, che đậy dump: bãi đổ, nơi chứa mass: khối, đống Minimize: làm giảm thiểu, làm giảm tới mức thấp Provide: cung cấp to overcome: khắc phục, vợt qua reduce: làm giảm, giảm.tra sh: đồ cũ bỏ đi, đồ vô dụng Wrap : gói, bọc lại account for: chiếm, yếu tố catenry: loại, hạng effectively: có kết quả, có hiệu quả, cách có hiệu energy: lợng administer: quản lý, cai trị, thi hành, phân phối, cung cấp, góp phần vào, dot: chấm nhỏ, điểm, dấu chấm câu, hồi môn, vạt nhỏ xíu, ngu, điên điên, guest: khách, khách trọ, ký sinh trùng, vật ký sinh, unspecific: không loại biệt, không riêng biệt, không dứt khoát, không rõ ràng, reduce: làm giảm, giảm, tra sh: đồ cũ bỏ đi, đồ vô dụng Wrap: gói, bọc lại, Một số từ tiếng Anh vi tính & internet Account for: chiếm, yếu tố của, category: loại, hạng effectively: có kết quả, có hiệu quả, cách có hiệu quả, energy: lợng, innovation: đổi mới, việc đa phát minh, sách mới, in sttall: lắp đặt, cài đặt, Label: dán nhãn, model: mô hình, receive: nhận, tiếp nhận, recent: gần đây, regula rly: thờng xuyên, replace: thay thế, Sparate: riêng, rời nhau, khác nhau, Source: nguồn, nguồn xuất phát, Standard: chuẩn, tieu chuẩn, suggest: gợi ý, đóng góp ý kiến, celebrate: làm lễ kỷ niệm, kỷ niệm, Border: tiếp giáp với, giáp với, describe: mô tả, Last: kéo dài distingnish: phân biệt, làm cho khác biệt, hug: ôm chào nhau, virus, nominate: ghi danh, mệnh danh, chọn, occur: xảy Một số từ tiếng Anh vi tính & internet parade: diễu hành, đoàn diễu hành, đám rớc, priorty: u tiên, quyền u tiên, Sticky: dính Towards: phía, hớng abrupt: ắc quy, pin Can: đóng hộp Behave: c xử, ứng xử, có cử chỉ/hành động demage; h hỏng, hỏng hóc, thiệt hại vật chất destory: phá huỷ, phá hỏng erupt: lớn, rộng lớn Forecast: bảng dự báo, chơng trình dự báo towards: phía, hớng nominate: ghi danh, mệnh danh, chọn lift: nâng lên, nhấc lên shift: chuyển dịch, thay đổi trust: tin tởng vào, tin thực volume: lợng, âm lợng, khối lợng Warn: báo trớc, cảnh báo disappear: biến evidence: chứng exist: tồn grade: phân loại, xếp hạng Một số từ tiếng Anh vi tính & internet imagination: tởng tợng, trí óc tởng tợng meteor: băng mystrious: bí hiểm prove: hành tinh pull: lực kéo, lực hút round: tròn, có hình tròn sight: nhìn thấy, nhìn tận mắt, mục kích spot: điểm, chấm subject: chịu, bị ảnh hởng trace: dấu vết trik: kỹ xảo, mẹo, mẹo nhà nghề, trò khéo léo unidentified: không nhận dạng đợc, không rõ tung tích, lạ fullname: tên đầy đủ Family; surname; last name: họ Forename: tên(gọi) Firt name: tên gọi middle name: tên(chữ) lót contain: chứa space: không gian, chỗ trống employer: ngời huy repair: sửa chữa fix: lắp, cài đặt, sửa erase: xoá, bôi event: biến cố, cố appear; xuất Một số từ tiếng Anh vi tính & internet safety: an toàn; safe: an toàn awful: xấu, tồi tệ bright: sáng sủa toforbid; forbidde; forbidden: cấm means: phơng tiện transport: chuyên chở distance: khoảng cách free: rãnh, trống, tự be out: be back: trở be in: có mặt nhà worried: bận tâm, lo lắng danger: nguy hiểm dengerous: nguy hiểm place ofwork: nơi làm việc the same: giống look for: tìm kiếm advice: lời khuyên furnish: cung cấp, trang bị lib rian: quản thủ th viện suitable: thích hợp plan: sơ đồ order: thứ tự Một số từ tiếng Anh vi tính & internet set: index: mục lục reference: tham khảo movie: phim movie theat re: rạp chiếu phim except: ra, trừ electronic junk mail: th tạp nhạp điện tử detail: chi tiết alert: cảnh giác, cảnh giác, on-line: có mạng chanel: kênh (truyền hình) advantage: thuận lợi benefit: lợi ích thank to: nhờ disadvantge: bất lợi reasonable: hợp lý acessible: đến, tiếp cận net: mạng lới control: kiểm soát, kiểm soát purpose: aim: mục đích limit: giới hạn limitation: giới hạn media: phơng tiện truyền thông increasingly: ngày tăng Web: mạng(vi tính), lới nhện Further: xa Một số từ tiếng Anh vi tính & internet denial: chối bỏ its apty: thật đáng tiếc show: buổi/ trình diễn remote: far: xa reason: lý do, lý lẽ remote control: điều khiển từ xa interact: ảnh hởng lẫn interact: tơng tác benefit: ích lợi informative: có nhiều tin tức inform: thông tin, cho hay information: thông tin telegraph: điện báo latestnew: tin chót Force: lực lợng, sức mạnh major; important; main: chính, quan trọng However: nhiên Forever: mãi portrait: chân dung turn( away): quay turn(a round): quay lại Một số từ tiếng Anh vi tính & internet permanent address: địa boldly: mạch final: cuối cùng, tốt nghiệp checklist: danh sách kiểm tra recommend: giới thiệu Suddenly: nhiên mend: sửa chữa, vá víu shorten: làm cho ngắn bớt service: dịch vụ superb: siêu longthen: làm dài emerggency: báo động khẩn cấp Warning: đáng lo ngại, báo trớc album: tập ảnh encourage: khuyến khích situation: tình hình receive: nhận one moment: lát brief: ngắn useful: có ích lợi destroy: phá huỷ hard: khó brakes: phanh imp rove: cải tiến, trau dồi Một số từ tiếng Anh vi tính & internet urgent: khẩn cấp sender: ngời gửi teleg raph: điện tín teleg ram: điện sign: biển báo, tín hiệu record: đĩa hát ready: sẵn sàng battery; ắc quy Choose: chọn mechanic: thợ khí break: hỏng, pan speed limit: giới hạn tốc độ guess: đoán repeat: nhăvs lại sever: chia rẽ, tách ra, cắt đứt incusive: gồm Block: làm tắc, chắn, on fire: bốc lửa fire man: lính cứu hoả emergency: báo động khẩn cấp Showroom: phòng trng bày experience: kinh nghiệm ignore: lờ Một số từ tiếng Anh vi tính & internet embarrassing: lúng túng, khó xử disappear: biến lock; khoá should: nên suddenly: nhiên describe: mô tả redecorate: trang trí lại real: thực solid: chắn away: đi, xa stage; giai đoạn in good condition: tình trạng tốt damage: thiệt hại be unable to: khả capture: gây thiệt hại enquire: đòi hỏi severally: riêng biệt, khác nhau, riêng phần, code: luật, luật, điều lệ, quy tắc, mã, mật mã, reload: chất lại, nạp lại score: lý do, cứ, đờng vạch, vết rạch, attempting: thử, chiếm lấy, cố gắng, vợt qua, administer: cung cấp, góp phần vào, guest: khách, khách trọ, quản lý, cai trị, thực hành, phân phối, ký sinh trùng, dot: chấm nhỏ, điểm, dấu chấm câu, vật nhỏ xíu, hồi môn, ngu, điên điên, update: làm cho cập nhật, đại hoá, cho thông tin (về gì) Một số từ tiếng Anh vi tính & internet upload: tải lên codec: biên, giải mã, Buffering: chuyển hoán đệm, ổn xung, occureence: cố, xảy ra, loé lên ý nghĩ, chuyện xảy ra, kiện, itemp: khoản, mục, món, mẩu, lại nữa, củng intelli: khả trí óc, trí thông minh, infections: nhiễm vi rút, vi khuẩn, register: ghi nhận, nhận ra, nhớ, để ý, Smate: sáng sủa, gọn gàng, trí thông minh, khôn khéo, tài tình, mốt, onguard: t sẵn sàng tự vệ, trạng thái cảnh giác trớc công nguy hiểm, bất ngờ, processed: đa nguyên liệu vào trình xử lý, progress: làm cho công việc tiến triển tốt đến hoàn thành, Buffering: chuyển hoán đệm, ổn xung, occurrence: cố, xảy ra, loé lên ý nghĩ, chuyện xảy ra, kiện, codec: biên- giải mã, update: làm cho cập nhật, đại hoá, cho thông tin nhất(về gì), download: nạp xuống, viễn nạp, upload: tải lên reload: nạp lại, chất, Score: vết rạch, chiếm lấy, cố gắng, vợt qua, attempting: thử, code: luật, luật, điều lệ, quy tắc, mã, mật mã, Một số từ tiếng Anh vi tính & internet virtual: thực sự, thực tế denied: ngời từ chối, khớc từ destination: nơi gửi tới, dự định tới, nơi đa tới, nơi tới, unreachable: đến, thấu tới, không đa đợc, host: chủ nhà, chủ tiệc, vật chủ, máy chủ, vocabulary: từ vựng Home: nhà, chỗ ở, gia đình, tổ ấm, quê hơng, tổ quốc, chỗ sinh sống, trại mồ côi, đích(một số trò chơi) abroad: nớc ngoài, nớc ngoài, khắp nơi, truyền khắp nơi, trời, nghĩ sai, nhầm, tởng lầm, từ nớc ngoài, seting: tập hợp, đám, đoàn, lũ, hình thể, thiết bị, cảnh dựng, chiều hớng, khuynh h ớng, feed: chất liệu, cung cấp, cho ăn, cỏ, đồng cỏ, suất lúa mạch, đạn, băng đạn, organize: tổ chức, cấu tạo, thiết lập, Broad: rộng, rõ ràng, Bar: vạch đờng kẻ, gạch nhịp, status: tình trạng, địa vị, Preview: xem trớc, duyệt trớc, Privacy: xa lánh, riêng t, bí mật, source: nguồn, nguồn gốc, nguồn sông, nguồn suối, Một số từ tiếng Anh vi tính & internet [...]... chắc chắn, đảm bảo, Modify: sử đổi, thay đổi, giảm nhẹ, bổ nghĩa, Microsoftword: Trao dổi về phần mềm vi tính, lệnh trong phần mềm vi tính Minority: thiểu số Update: hiện đại hóa, Restore: Hoàn trả lại, hồi phục, phục chế, Recipient: ngời nhận, nớc nhận,nơi nhận, Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet Replace: để lại chỗ cũ, thay thế, Research: Sự nghiên cứu, tìm tòi,... mã, đờng vi n Task start and menu: nhiệm vụ bắt đầu và thực đơn Take partin join: tham gia Topic: đề tài, vấn đề View: màn hình Print: in ấn Message; th tín, thông báo, thông điệp Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet List: danh sách, bản kê khai Line: đờng, hàng Load: gánh nặng, nhồi, nạp, bốc hàng, Page: trang, đoạn nối, sự kiện Privacy: sự riêng t, sống một mình... ghim điện Preview: xem trớc, duyệt trớc, Properties: Tài sản, đặc tính, tính chất, dụng cụ biểu diễn, đạo cụ,., Power: Khả năng, năng lực, sức lực, khả năng khuyếch đại, Point: Địa điểm, chấm, dấu, gặp gỡ, công tắc điện, power station: nhà máy điện Clear: Trong sạch, Print: in, xuất bản, chữ vi t in, khắc sâu, Put them off: bỏ chúng ra, tháo chúng ra Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet ... lới, Marginz: mép, bờ, lề, số d, số dự trữ, giới hạn More: nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet Motion picture: phim ảnh Matching: cuộc thi đấu, sự kết hôn, cái hợp xứng nhau, đối chọi đợc, sánh đợc, Manager: Quản lý, giám đốc, ngời nội trợ, Means: phơng tiện, cách NetWork: mạng công vi c, Newspaper: báo chí Movie: phim chiếu bóng, Magnifier:... Portable: có thể mang theo Share: chia phần, chia sẻ, phần đóng góp Select All: sự lựa chọn cả Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet Slide: trợt, lớt qua, rơi, Software: loại hàng, vật sortcut: đờng tắt Smat: nhanh, nhanh nhẹn, mạnh, ác liệt, nhanh trí, thông minh Snapshot: ảnh chụp nhanh, Spadas: cái thuổng, nói thẳng, Solitaire: Đơn độc, cô độc, Spider: con nhện, Status:... sót, bỏ đi Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet Out put path: lối, đờng ra Provider: cung cấp, chu cấp, chuẩn bị, dự phòng Proceed: tiến lên, tiếp tục, xuất phát, kiện ai, Properties: tài sản, đặc tính, tính chất, đồ dùng biểu diễn, đạo cụ, Period: thời kỳ, chu kỳ, chấm câu Power button: nut mo dien Imaging: tởng tợng Without: không có Privacy: chính sách Provides: chuẩn... dùng vi tính thấy đợc mật khẩu Taskbr and Start menu: nhiệm vụ và đầu danh mục Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet Trash: rác rởi, đồ rác rởi, ngời không ra gì Trouble loging: lo lắng, làm phiền, đốn gỗ To record: ghi đĩa, ghi âm Testpage: trang thử nghiệm Typeface derign: cách trình bày, biểu phông chữ Take care: chăm sóc Think: suy nghĩ Taskbar: nhiệm vụ, công vi c,... diễn, Detect: dò ra, tìm, phát hiện Detect and pepair: dò ra và sửa chữa Digital: chỉ bằng số Disability: sự mất khả năng Detail: chi tiết, đừng bỏ sót, Direct: chỉ đờng, hớng Dialog: đối thoại Divices: chia, chia cắt, phân chia Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet Directoryservice: dịch vụ hớng dẫn địa chỉ Draft: bản phác thảo, dự thảo, vẽ sơ đồ, làm đồ án Delivery:... Move: chuyển, chuyển dịch, dời chỗ, chuyển động, đề nghị, biện pháp, lợt, lần, Mailing: Th từ, bu phẩm, phơng thức chuyển th Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet Manage: quản lý, giám đốc Mailing Instructions: Th lạ xâm nhập vào Monospaced: đơn điệu, đơn cách Metric: số đo Navigate: lái, điều khiển(tàu, thuyền), đi thuyền qua, vợt(sông, biển) Netscape: thoát cạm bẫy,... Rotale: quay, xoay quanh Resize: chống lại, kháng cự, Recent: gần đây, mới Remove: lấy, cất đi Romance: lãng mạn, mơ mộng, truyện tình lãng mạn, truyện anh hùng hiệp sĩ Ruler: Thớc kẻ Rows: hàng kẻ Restore: trả lại, hoàn lại Register:sổ, sổ sách, đồng hồ ghi, khoảng âm, sự sắp chữ, ghi vào sổ, van, cửa điều tiết, cửa lò, Requiredddoif hỏi, cần tìm, Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số từ tiếng anh trong vi tính internet , Một số từ tiếng anh trong vi tính internet , Một số từ tiếng anh trong vi tính internet , Một số từ tiếng Anh trong vi tính & internet ( phục vụ học tin học): (Người tra từ điển dịch & thit k slide: Trần Việt Thao- VP.Tỉnh đoàn Thanh hóa).

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay