Câu trong tác phẩm văn học và một vài chú ý về ngữ pháp khi

9 61 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:38

Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn I* Câu: Có nhiều định nghĩa câu nêu định nghĩa phù hợp nhất: Câu chuỗi từ ( tập hợp từ) xếp theo quy tắc ngữ pháp Việt nam diễn đạt ý trọn vẹn Các loại câu tác phẩm văn học gồm: câu đơn, câu đảo, câu treo, câu xen, câu phức, câu không dùng từ nối, câu sóng đôi( câu đơn câu phức hai kiểu câu chính) 1, Câu đơn: Câu chủ yếu có ba thành phần bản: chủ ngữ, vị ngữ tân ngữ(bổ ngữ) Câu đơn biến hoá thành câu ngắn(còn gọi câu tinh lược) bị bớt thành phần ngữ pháp đó, chẳng hạn câu thiếu chủ ngữ, có động vị ngữ, thích hợp để diễn tả thanh, mạnh Ví dụ: Chửi, kêu Đấm Đá.Thụi Bịch mưa vào đầu ( Nguyễn Công Hoan) Hoặc: Mưa! Gió Não nùng Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn 2, Câu đảo: Câu có đảo ngược trật tự thông thường thành phần ngữ pháp; thành phần đảo ngược lên trước thành phần nhấn mạnh 3, Câu treo: Là câu bị bỏ lửng, không viết hết, dùng trường hợp cần nói cách tế nhị, kín đáo Ví dụ: Thác rèm chân thấy mà Nét thu gợn sóng thể 4, Câu xen: câu có thêm thành phần phụ để tăng sắc thái biều cảm, có khinh thường Ví dụ: Nhà chị đông xá, cơm chín chưa? Gớm, mụ Nghị ác quá! Ghê nhỉ, ranh ma Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn 5, Câu phức: thường có nhiều mệnh đề Có thể câu dài, liên tục có mở rộng thành phần ngữ pháp 6, Câu sóng đôi: có mệnh đề tồn song song với ý nghĩa đối bổ sung cho Ví dụ: Một dân tộc gan góc chống lại ách nô lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc kiên đứng phía đồng minh chống phát xít năm nay, dân tộc phải tự do, dân tộc phải độc lập.(Hồ Chí Minh) II* Phương thức chuyển nghĩa: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá, vật hoá, tượng trưng, 1,+ ẩn ngữ: phương thức biểu đạt cách bỏ trống điều muốn nói Ví dụ: Trong Kiều có câu Tình mặt e Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn 2,+ So sánh: trẻ em búp cành 3,+ ẩn dụ: so sánh, so sánh bên trong, so sánh ngầm, tồn vế bị so sánh người ta nhận vế so sánh; Ví dụ: Thuyền có nhớ bến chăng, Bến khăng khăng đợi thuyền * Phúng dụ hay nói bóng ám chỉ, biện pháp chuyển nghĩa nghệ thuật ngôn từ, kiểu hình tượng, nguyên tắc tư tổ chức nghệ thuật nói chung( coi phúng dụ dạng thức ẩn dụ với quy mô lớn hơn, không cấp độ câu, đoạn mà bao quát toàn tác phẩm Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn 4,+ Hoán dụ: đổi tên vật, thay khác có gần gũi quan hệ, từ nhấn ý cần biểu đó; lấy phận thay cho toàn thể Ví dụ: Bàn tay ta làm nên tất Hoặc lấy địa điểm thay cho người sống địa điểm đó: Mình với Bác dường xuôi, Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người 5,+ Tỉ(còn gọi tỉ dụ)- phương thức tu từ Tỉ gồm so sánh(ví von) ẩn dụ Ví dụ: Thuyền có nhớ bến chăng, Bến khăng khăng đợi thuyền Hoặc(Bs) : Gió roi mà vách núi phải mòn, Em chiều mà nhuộm anh đến tím ( Phương pháp tu từ từ: so sánh, nhân cách hoá, ẩn dụ, hoán dụ; dùng điệp từ, điệp ngữ, nhằm khắc hoạ sâu sắc, nhấn mạnh việc, tượng, cảnh vật; ví dụ: Núi rừng trùng trùng, điệp điệp.) Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn 6,+ Tượng trưng: ẩn dụ đặc trưng, qui ước khiến người hiểu rõ từ ngữ hiển thị đối tượng khác nội dung ngữ nghĩa thông thường Ví dụ: Búa liềm không sợ súng gươm 7, Nhân cách hoá: Coi vật, tượng có hành động, hoạt động, suy nghĩ, có nhận thức, tình cảm người Hay nhân cách hóa: Biện pháp tu từ văn học, gán cho loài vật vật vô tri hình dáng, tính cách ngôn ngữ người Thủ pháp nhân cách hóa thường dùng truyện ngụ ngôn ( Nguồn: http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Nh%C3%A2n_c%C3%A1ch_ho%C3%A1 ) Ví dụ(bs): Chỉ có biển biết thuyền đâu, đâu, Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ Hoặc(bs); Lúa níu anh trật dép- Thơ Hoàng Trung Thông Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn 8,+ Vật hoá: cách đồng người với vật khác để tỏ tình cảm thiết tha trân trọng: Cho làm sóng tàu đưa tiễn Bác Hoặc( bs): Em không Phải chiều mà nhuộm anh đến tím Hoặc để tỏ khinh ghét Ví dụ: Một toán quĩ rầm rầm rộ rộ Mắt mèo hoang, mũi chó râu dê 9,+ Nói tăng(còn gọi ngoa dụ, cường điệu, phóng đại, khoa trư ơng): cách nói thật vốn có vật, tượng để tăng cường sức biểu Ví dụ: Lúc khó chẳng nhìn, Đến đỗ trạng chín nghìn anh em Hoặc( bs): Mũi mười tám gánh lông, Chồng thương, chồng bảo râu rồng trời cho Hoặc( bs): Con rận ba ba, Đêm nằm ngáy nhà thất kinh Câu tác phẩm văn học vài ý ngữ pháp viết văn + Nói giảm( gọi khinh từ, uyển ngữ, nhã ngữ) lại cách nói mức vốn có vật, tượng để làm cho ý cần nói trở nên nhẹ nhàng, tinh tế: Ví dụ: Anh chẳng để lại cho riêng anh trước lúc lên đường +Chơi chữ (hay lộng ngữ) phương thức sử dụng từ ngữ cách đặc biệt nhằm tạo nên nét nghĩa bổ sung, bất ngờ, tồn song song với nét nghĩa chính; chơi chữ đồng ngữ khác âm: Ví dụ: Đi tu Phật bắt ăn chay, Thịt chó ăn được, thịt cày không Hoặc chơi chữ đồng âm khác nghĩa: Vợ cả, vợ hai, hai vợ vợ - ( TVT- VPTTH Su tm giỏo trỡnh Lý lun hc ca HTH & HSP Vn)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu trong tác phẩm văn học và một vài chú ý về ngữ pháp khi , Câu trong tác phẩm văn học và một vài chú ý về ngữ pháp khi , Câu trong tác phẩm văn học và một vài chú ý về ngữ pháp khi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay