Bài 8 áp suất chất lỏng bình thông nhau

19 105 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:37

Khi đặt vật rắn lên mặt bàn, vật rắn tác dụng lên mặt bàn áp suất có phương ? P Phương thẳng đứng (phương trọng lực) Nếu đổ chất lỏng vào bình, chất lỏng có gây áp suất lên thành bình không? A B C Thí nghiệm 2: đáy C4: Chất lỏng không gây áp suất lên ………….bình, thành lòng mà lên ……………bình vật ……………….chất lỏng SỬ DỤNG CHẤT NỔ ĐỂ ĐÁNH BẮT CÁ - Khi ngư dân cho nổ mìn sông,biển gây áp suất lớn Áp suất truyền theo phương gây tác động mạnh vùng rộng lớn Dưới tác động áp suất này, hầu hết sinh vật vùng bị chết - Việc đánh bắt chất nổ có tác hại: + Huỷ diệt sinh vật sông, biển + Ô nhiễm môi trường sinh thái + Có thể gây chết người không cẩn thận •Tuyên truyền để ngư dân không sử dụng chất nổ để đánh bắt cá • Nghiêm cấm hành vi đánh bắt cá chất nổ Đổ nước vào bình Nhấn bình trụ có đĩa D tách rời dùng làm đáy vào nước Màng cao su biến dạng Đĩa D không bị tách rời Có lực tác dụng Chất lỏng không gây áp suất lên thành bình, mà lên đáy bình vật lòng chất lỏng Công thức tính áp suất F p = S { p: Áp suất F: Độ lớn áp lực S: Diện tích bị ép Dựa vào công thức áp suất học chứng minh công thức tính áp suất đáy cột chất lỏng { p=d.h p: Áp suất đáy cột chất lỏng d: Trọng lượng riêng h: Chiều cao cột chất lỏng h S * Chú ý:  Công thức p = d.h áp dụng cho điểm bất kì lòng chất lỏng, chiều cao cột chất lỏng độ sâu điểm so với mặt thoáng hA A hB B Em so sánh áp suất hai điểm A B Biết A B có độ sâu? pA = d.hA pB = d.hB mà hA = hB => d.hA = d.hB Nªn p = p A B hB hA B A * Chú ý:  Công thức p = d.h áp dụng cho điểm bất kì lòng chất lỏng, chiều cao cột chất lỏng độ sâu điểm so với mặt thoáng A B  Trong một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm cùng một mặt phẳng nằm ngang (có cùng độ sâu h) có độ lớn A B C6: Tại lặn sâu, người thợ lặn phải mặc áo lặn chịu áp suất lớn? C7: Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước Tính áp suất nước lên đáy thùng lên điểm cách đáy thùng 0,4m Tóm tắt h1 = 1,2m h2 = 1,2 − 0,4 = 0,8m d n = 10000 N / m h1=1,2m h2 p1 = ? p2 = ? 0,4m Bài giải Áp suất nước đáy thùng là: p1 = d.h1 = 10000.1,2 = 12000(N/m2) Áp suất nước điểm cách đáy thùng 0,4m là: p2 = d.h2 = 10000.0,8 = 8000(N/m2) Đáp số: p1 = 12000 Pa (hoặc N/m2 ) p2 = 8000 Pa (hoặc N/m2 ) Bài tập: Ba hình A, B, C đựng nước Áp suất nước lên đáy bình nhỏ nhất? Vì sao? A B C Trả lời: Áp suất nước lên đáy bình C nhỏ Vì trọng lượng riêng d, chiều cao cột nước bình C nhỏ -Tàu ngầm loại tàu chạy ngầm mặt nước, vỏ tàu làm thép dày vững chịu áp suất lớn Hình ảnh tàu ngầm mặt nước Hình ảnh tàu ngầm mặt nước Tại vỏ tàu phải làm thép dày chịu áp suất lớn Sâu mặt thoáng nhiều Áp suất lớn điều hiển nhiên Trong chất lỏng đứng yên Bằng áp suất đương nhiên sâu Học Làm tập 8.1, 8.3, 8.4 SBT  Tìm hiểu tiếp nội dung “ phần III Bình thông nhau, máy thủy lực” Hướng dẫn nhà Bài 8.4 Một tàu ngầm di chuyển nước Áp kế đặt vỏ tàu áp suất 2020000 N/m2 Một lúc sau áp kế 860000 N/m2 a/ Tàu lên hay lặn xuống? Vì sao? b/ Tính độ sâu tàu ngầm hai thời điểm Biết trọng lượng riêng nước biển 10300 N/m3 Hướng dẫn a/ So sánh p1 p2=> áp suất giảm => độ sâu giảm => tàu lên b/ từ công thức p = d.h, biết p1và d => h1 Biết p2 d => h2 [...]... được áp suất lớn Sâu dưới mặt thoáng càng nhiều Áp suất càng lớn là điều hiển nhiên Trong cùng chất lỏng đứng yên Bằng nhau áp suất đương nhiên sâu cùng Học bài Làm các bài tập 8. 1, 8. 3, 8. 4 SBT  Tìm hiểu tiếp nội dung bài 8 “ phần III Bình thông nhau, máy thủy lực” Hướng dẫn về nhà Bài 8. 4 Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới nước Áp kế đặt ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2020000 N/m2 Một lúc sau áp kế... đầy nước Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m Tóm tắt h1 = 1,2m h2 = 1,2 − 0,4 = 0,8m d n = 10000 N / m 3 h1=1,2m h2 p1 = ? p2 = ? 0,4m Bài giải Áp suất nước ở đáy thùng là: p1 = d.h1 = 10000.1,2 = 12000(N/m2) Áp suất nước ở điểm cách đáy thùng 0,4m là: p2 = d.h2 = 10000.0 ,8 = 80 00(N/m2) áp số: p1 = 12000 Pa (hoặc N/m2 ) p2 = 80 00 Pa (hoặc N/m2 ) Bài tập: Ba hình... 80 00 Pa (hoặc N/m2 ) Bài tập: Ba hình A, B, C cùng đựng nước Áp suất nước lên đáy bình nào là nhỏ nhất? Vì sao? A B C Trả lời: Áp suất nước lên đáy bình C là nhỏ nhất Vì cùng trọng lượng riêng d, chiều cao cột nước ở bình C là nhỏ nhất -Tàu ngầm là loại tàu có thể chạy ngầm dưới mặt nước, vỏ của tàu được làm bằng thép dày vững chắc chịu được áp suất lớn Hình ảnh tàu ngầm dưới mặt nước Hình ảnh tàu ngầm...  Công thức p = d.h cũng áp dụng cho một điểm bất kì trong lòng chất lỏng, chiều cao của cột chất lỏng cũng là độ sâu của điểm đó so với mặt thoáng A B  Trong một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang (có cùng độ sâu h) có độ lớn như nhau A B C6: Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn? C7: Một thùng cao... tàu ngầm đang di chuyển ở dưới nước Áp kế đặt ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2020000 N/m2 Một lúc sau áp kế chỉ 86 0000 N/m2 a/ Tàu nổi lên hay lặn xuống? Vì sao? b/ Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên Biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 10300 N/m3 Hướng dẫn a/ So sánh p1 và p2=> áp suất giảm => độ sâu giảm => tàu nổi lên b/ từ công thức p = d.h, biết p1và d => h1 Biết p2 và d => h2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8 áp suất chất lỏng bình thông nhau , Bài 8 áp suất chất lỏng bình thông nhau , Bài 8 áp suất chất lỏng bình thông nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay