Bài 7 áp suất

25 47 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:37

Câu 1: Khi xuất lực ma sát trượt, ma sát lăn? Cho ví dụ? - Lực ma sát trượt xuất vật trượt bề mặt vật khác cản lại chuyển động trượt vật - Lực ma sát lăn sinh vật lăn bề mặt vật khác cản trở chuyển động lăn vật Câu 2: Cho ví dụ trường hợp lực ma sát có hại ma sát có ích? - Ma sát có hại: ma sát đế giày mặt đường Ma sát có ích: nhờ có ma sát mà tơ dừng lại thắng gấp Tại xe tăng nặng nề lại chạy bình thường đất mềm( H.a ), ô tô nhẹ nhiều lại bò lún bánh sa lầy quãng đường ( H b ) I – Áp lực gì? Người tủ, bàn ghế, máy móc,… ln tác dụng lên nhà lực ép có phương vng góc với mặt sàn.Những lực gọi áp lực Trả lời: Áp lực lực ép có phương vng góc với mặt bị ép I – Áp lực gì? Phương chiều áp lực gì? Trả lời: Phương vng góc với mặt sàn, chiều từ xuống F1 = P1 F2 = P2 I – Áp lực gì? Khái niệm: Áp lực lực ép có phương vng góc với mặt bị ép F I – Áp lực gì? C1: Trong số lực hình sau, lực áp lực? - Lực máy kéo tác dụng lên mặt đường áp lực - Lực máy kéo tác dụng lên khúc gỗ khơng phải áp lực ngón tay tác - Lực dụng lên đầu đinh áp lực - Lực mũi đinh tác dụng lên gỗ áp lực I – Áp lực gì? Áp lực lực ép có phương vng góc với mặt bị ép II - Áp suất Tác dụng áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào? Thí nghiệm: (1) (2) (3) saoF1= F1 Chứng tỏ áp suất tơ So sánh  với  ? lên mặt đường lớn 2  Do áp suất tơ lên mặt đường Tạihơn saoso xe tăng nặng lại ch ạy đư c bình lớn với xe tăng nên ơợ tơ làm thường nlún ền đnhiều ất mềm,hơn, ơxe tơ dễ nhẹbị mặt đường salại lún bánh trênkhó lầy, đi.con đường này? - Học thuộc - Làm tập 7.1→ 7.6/ SBT- trang 23 - Chuẩn bị bài: “Áp suất chất lỏng – Bình thơng nhau”
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7 áp suất , Bài 7 áp suất , Bài 7 áp suất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay