mẫu slide cực đẹp cho thuyết trình trên lớp

8 176 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:34

các từ vựng trong cuốn northstar sẽ giúp bạn học dễ dàng và nhanh hơn đồng thời tiết kiệm thời gian hơn nhiwwuf so với tra từ điểncác mẫu slide mẫu đẹp bắt mắt và dễ dàng sử dụng cho bài thuyết trình ở đại học cũng như giúp giáo viên chỉnh sửa slidequa việc chỉnh sửa những slide bắt mắt này các bạn sẽ ghi điểm cao hơn trong mắt thầy cô gióa và học sinhchúc các bạn thành công www.powerpoint.vn Contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Hot Tip • How I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides? – On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master] Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides [ Image information in product ]  Image : www.openas.com  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only You may not extract the image for any other use Click to edit title style  ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc 90% A Description of the contents 80% 55% 30% B Description of the contents C Description of the contents D Description of the contents A B C D Click to edit title style Description of the contents Description of the contents Description of the contents • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Click to edit title style 2006 Text in here 12 • Your text in here • Your text in here 10 • Your text in here • Your text in here • Your text in here 08 • Your text in here • Your text in here • Your text in here 05 • Your text in here • Your text in here 03 • Your text in here • Your text in here 01 • Your text in here • Your text in here 2007 Text in here 12 • Your text in here • Your text in here 11 • Your text in here • Your text in here • Your text in here 09 • Your text in here • Your text in here • Your text in here 06 • Your text in here • Your text in here 04 • Your text in here • Your text in here 03 • Your text in here • Your text in here 2008 Text in here 11 • Your text in here • Your text in here 10 • Your text in here • Your text in here • Your text in here 06 • Your text in here • Your text in here • Your text in here 05 • Your text in here • Your text in here 03 • Your text in here • Your text in here 01 • Your text in here • Your text in here Click to edit title style • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Description of the contents
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu slide cực đẹp cho thuyết trình trên lớp, mẫu slide cực đẹp cho thuyết trình trên lớp, mẫu slide cực đẹp cho thuyết trình trên lớp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay