Bài giảng về hệ thần kinh ở người

45 286 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:32

Hệ thần kinh Não Hệ thần kinh gồm: - Thần kinh trung ơng + Não + Tuỷ sống - Thần kinh ngoại vi + Các dây thần kinh sọ (12 đôi) + Các dây thần kinh sống (31 đôi) + Phần ngoại vi TK tự chủ Tuỷ sống Dây TK sống Dây TK sọ Mục tiêu học Hiểu đợc cấu tạo mô học hệ thần kinh, đặc điểm chung hệ thần kinh Mô tả đợc hình thể cấu tạo phần thuộc não (đại não, gian não, thân não, tiểu não) Kể tên chức dây thần kinh sọ Mô tả đợc đám rối thần kinh đợc tạo thần kinh sống Hiểu đợc cấu trúc hệ thần kinh tự chủ I đại cơng hệ thần kinh II Phần thần kinh trung ơng iiI Phần thần kinh ngoại vi I đại cơng hệ thần kinh Mô thần kinh Cấu trúc chung hệ thần kinh i đại cơng hệ thần kinh hần kinh Sợi gai on (tế bào TK thức) ấu tạo nơron Thân Sợi trục n: To lờn nhng thnh phn Bao Myelin ca cht xỏm, thn kinh trung ni tip nhn v phỏt cỏc ng thn kinh rục (ly tâm) Cúc tận Sợi trục Quãng thắt Cấu tạo nơron o Myelin uãng thắt Ran vier c tận Synap sợi gai (hớng tâm) Cúc tận Synap hoá học Nơron hậu synap Synap điện i đại cơng hệ thần kinh n cung phản xạ - Các cung phản xạ ác + Cung phản xạ đầy đủ p + Cung phản xạ đơn giản ng Nơron liên hợp Nơron cảm giác Thoi (bộ phận nhận cảm) Da (bộ phận nhận cảm) Nơron vận động Cung phản xạ đơn giản Cung phản xạ đầy đủ Cơ i đại cơng hệ thần kinh ấu trúc chung hệ thần kinh Chất xám Chất xám vỏ não KTW: Vỏ (đại não, tiểu não) Các nhân Nhân K ngoại vi: hạch TK Chất trắng Dải KTW: dải, bó Hạch TK K ngoại vi: dây TK Dây TK Cấu trúc chung hệ thần kinh i đại cơng hệ thần kinh CHIA H THN KINH ng din chc nng n cú tớnh ng vt n cú tớnh thc vt ng din phõn b n nm hp s v ng sng n kinh trung ng (nóo v ty sng) n to nờn bi cỏc dõy thn kinh Ii Phần thần kinh trung ơng Tuỷ sống Não Màng não-tuỷ não thất iii Phần thần kinh ngoại vi Các dây TK sọ Các dây TK sống III Phần thần kinh ngoại vi Các dây TK sọ Có 12 đôi dây TK sọ - TK khứu giác (I) - TK thị giác (II) - TK vận nhãn (III) - TK ròng rọc (IV) - TK sinh ba (V) - TK dạng (VI) - TK mặt (VII) - TK tiền đình-ốc tai (VIII) - TK lỡi-hầu (IX) - TK lang thang (X) - TK phụ (XI) - TK hạ thiệt (XII) Các dây TK sọ III Phần thần kinh ngoại vi 1.1 TK khứu giác 1.2 TK thị giác TK thị giác TK khứu giác III Phần thần kinh ngoại vi K vận nhãn hi phối cho vận động nhãn cầu TK vận nhãn chéo thẳng ngoài) K ròng rọc hi phối chéo Cơ chéo (cơ ròng rọc) TK ròng rọc K dạng hi phối ròng rọc Cơ thẳng Các TK III, IV, VI TK dạng III Phần thần kinh ngoại vi 1.6 TK sinh ba TK V1 - TK mắt (V1) - TK hàm (V2) TK V2 - TK hàm dới (V3) TK V3 TK V1 TK V3 TK V2 TK V3 Các nhánh TK sinh ba III Phần thần kinh ngoại vi 1.7 TK mặt 1.8 TK tiền đình-ốc tai TK mặt TK tiền đình-ốc tai III Phần thần kinh ngoại vi 1.9 TK lỡi hầu 1.10 TK lang thang TK IX TK X III Phần thần kinh ngoại vi 1.11 TK phụ 1.12 TK hạ thiệt TK XI TK XII III Phần thần kinh ngoại vi Các dây TK sống - Số lợng: 31 đôi + TK sống cổ: đôi + TK sống ngực: 12 đôi + TK sống thắt lng: đôi + TK sống cùng: đôi + TK sống cụt: đôi - Phân nhánh: + Nhánh sau + Nhánh trớc Các đám rối thần kinh Các TK gian sờn Nhánh trớc TK sống Nhánh sau III Phần thần kinh ngoại vi Mi ụi dõy thn kinh sng c cu to bi r tỏch t s trc c sau ca ty R trc ng, r sau cm giỏc (r sau cú ch phỡnh hỡnh xoan nm ngang gi l hch gai) Hai r chp li ( ngoi hch gai) ri chui qua l ghộp gia cỏc t sng tng ng ngoi Mi dõy li chia lm hai ngnh: - Ngnh sau chi phi c v da lng -Ngnh trc to nờn cỏc ỏm ri thn kinh ( c, cỏnh tay, tht lng, cựng v ỏm ri thn) v 12 ụi dõy thn kinh liờn sn, chi phi cho da v c trc c, ngc, bng v t chi III Phần thần kinh ngoại vi 2.1 Đám rối TK cổ - Cấu tạo: TK sống cổ I-IV - Các nhánh: + Cảm giác + Vận động Nhánh cảm giác TK hoành Nhánh vận động TK hoành Đám rối TK cổ Các TK hoành III Phần thần kinh ngoại vi 2.2 Đám rối TK cánh tay - Cấu tạo: TK sống cổ V-VIII TK sống ngực I - Các nhánh: + TK quay + TK TK quay + TK trụ TK trụ TK TK quay TK TK trụ Cấu tạo ĐRTK cánh tay Các nhánh lớn ĐRTK cánh tay III Phần thần kinh ngoại vi 2.3 Các TK gian sờn 2.4 Đám rối TK thắt lng - Cấu tạo: TK sống thắt lng I-IV - Các nhánh: + TK đùi Các TK gian sờn TK đùi Cấu tạo ĐRTK thắt lng III Phần thần kinh ngoại vi 2.5 Đám rối TK - Cấu tạo: TK sống thắt lng V TK sống I-IV - Các nhánh: + TK ngồi: TK mác chung TK chầy 2.6 Đám rối TK cụt - Cấu tạo: TK sống V TK sống cụt Cấu tạo ĐRTK cùng,cụt TK ngồi H THN KINH THC VT [...]... trong tiểu não Các cuống tiểu não (đã cắt) Bán cầu tiểu não Nhìn trên Nhộng tiểu não Nhìn dới Các cuống tiểu não ii Phần thần kinh trung ơng 3 Màng não-tuỷ và các não thất 3.1 Màng não-tuỷ - Màng cứng - Màng nhện - Màng mềm Màng nhện Màng cứng Màng mềm Các màng não và tuỷ ii Phần thần kinh trung ơng 3.2 Các não thất - Các não thất bên - Não thất ba - Não thất bốn Não thất bên Não thất ba l Luska 3.3 Cng... não tuỷ iii Phần thần kinh ngoại vi 1 Các dây TK sọ 2 Các dây TK sống III Phần thần kinh ngoại vi 1 Các dây TK sọ Có 12 đôi dây TK sọ - TK khứu giác (I) - TK thị giác (II) - TK vận nhãn (III) - TK ròng rọc (IV) - TK sinh ba (V) - TK dạng (VI) - TK mặt (VII) - TK tiền đình-ốc tai (VIII) - TK lỡi-hầu (IX) - TK lang thang (X) - TK phụ (XI) - TK hạ thiệt (XII) Các dây TK sọ III Phần thần kinh ngoại vi 1.1... (bao trong) Hình thể trong của đại não Nhân đuôi Thể trai ii Phần thần kinh trung ơng t ca nóo, c s vt cht cao cp ca h thn kinh ng sinh hot, phõn tớch v tng hp cỏc kớch h bin thnh ý thc xp thnh 6 lp Din tớch v nóo ca hai bỏn cu l h cú 1/3 l ra phớa ngoi, cũn 2/3 n sõu vo trong n cu v c chia lm nhiu khu chc nng trong ú ii Phần thần kinh trung ơng Gian não m giữa các đại não, trên thân não Thể trai... tiểu não dới Hình thể ngoài của thân não ii Phần thần kinh trung ơng 2.1.2 Hình thể trong - Chất xám: Nhân đỏ Đại não + Nhân TK sọ III-XII + Hành não: nhân trám Trung não + Cầu não: nhân cầu Nhân TK IV + Trung não: nhân đỏ Cầu não - Chất trắng: Nhân TK VII + Các dải vận động Hành não + Các dải cảm giác Tuỷ sống Nhân trám Cấu tạo của thân não ii Phần thần kinh trung ơng Đại não 1 Hình thể ngoài Rãnh trung... thái dơng Thuỳ chẩm Thuỳ đảo Thuỳ chẩm Thuỳ thái dơng Hình thể ngoài của bán cầu đại não ii Phần thần kinh trung ơng - Mặt trong: Rãnh đai + Rãnh đai + Hồi đai Hồi đai - Mặt dới + Khe não ngang - Khe não dọc Khe não dọc Rãnh bên Khe não ngang Các mặt trong và dới của các bán cầu đại não ii Phần thần kinh trung ơng 2.2.2 Hình thể trong - Chất xám: + Vỏ + Nhân: nhân đuôi, nhân bèo - Chất trắng + Bao...ii Phần thần kinh trung ơng 1 Tuỷ sống 1.1 Vị trí và phân đoạn - Vị trí: ống sống Hành não + Trên: liên tiếp hành não + Dới: ĐS TLII Tuỷ sống + Cuối: dây TK cùng giữa - Phân đoạn (dựa vào TK sống) + Cổ: 7 đoạn tuỷ cổ + Ngực: 12 đoạn tuỷ ngực + Thắt lng: 5 đoạn tuỷ TL + Cùng: 5 đoạn tuỷ cùng ĐS TLII Thân ĐS Tuỷ sống + Cụt: 1 đoạn tuỷ cụt Cung ĐS Vị trí của tuỷ sống và phân đoạn ii Phần thần kinh trung... (subthalamus) Tuyến yên Vùng dới đồi Vùng hạ đồi Các phần của gian não ii Phần thần kinh trung ơng 2.4 Tiểu não - Kớch thc: tiu nóo cao 5 cm, ngang 10 cm v trc sau 6 cm ngi trng thnh tiu nóo nng 140 - 150 gr, tiu nóo nam nng hn n -Chc nng: iu ho nhng ng tỏc cú ý thc hay khụng cú ý thc, gi thng bng v nh hng cỏc c ng ii Phần thần kinh trung ơng 2.4 Tiểu não 2.4.1 Hình thể ngoài - Nhộng tiểu não - Các bán... Phần thần kinh trung ơng 3 Hình thể trong - Chất xám + Cột xám trớc (vận động) Sừng sau Các dải cảm giác Sừng trớc Chất xám trung gian + Cột xám sau (cảm giác) Sừng sau + Cột xám trung gian (tự chủ) Sừng bên Các dải liên hợp - Chất trắng + Các dải vận động + Các dải cảm giác + Các dải liên hợp - ng tõm ty (canalis centralis) Sừng trớc Các dải vận động Hình thể trong của tuỷ sống ii Phần thần kinh trung... dải liên hợp eo cm giỏc da v lụng Sừng trớc Các dải vận động Hình thể trong của tuỷ sống ii Phần thần kinh trung ơng 2 Não Đại não Các phần của não là: Gian não - Thân não: Tiểu não + Trung não + Cầu não + Hành não - Đại não - Gian não Trung não - Tiểu não Cầu não Hành não Các phần của não ii Phần thần kinh trung ơng Thân não TK III 1 Hnh nóo 1.1 TK IV Rãnh cầu-cuống hớa di tip vi ty sng hớa trờn cỏch... vi 1.1 TK khứu giác 1.2 TK thị giác TK thị giác TK khứu giác III Phần thần kinh ngoại vi K vận nhãn hi phối cho các cơ vận động nhãn cầu TK vận nhãn cơ chéo trên và cơ thẳng ngoài) K ròng rọc hi phối cơ chéo trên Cơ chéo trên (cơ ròng rọc) TK ròng rọc K dạng hi phối cơ ròng rọc Cơ thẳng ngoài Các TK III, IV, VI TK dạng III Phần thần kinh ngoại vi 1.6 TK sinh ba TK V1 - TK mắt (V1) - TK hàm trên (V2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng về hệ thần kinh ở người, Bài giảng về hệ thần kinh ở người, Bài giảng về hệ thần kinh ở người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay