BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾT

11 204 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:31

BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾTBÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾTBÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾTBÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾTBÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾTBÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾTBÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾT Cách làm tập "CÂU ĐIỀU KIỆN" Câu điều kiện tiếng anh Cấp độ Loại 1: Công thức : IF S + V (hiện tại) , S + WILL ( CAN, MAY) + V (nguyên mẫu) Cách dùng: Chỉ việc xảy tương lai Ví dụ: If it is sunny, I will go fishing ( trời nắng, câu) Loại 2: Công thức : IF S + V (quá khứ) , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) + V (nguyên mẫu) ( be dùng were dù chủ từ số hay nhiều ) Cách dùng: Chỉ việc khó xảy tương lai Ví dụ: If I were you, I would go abroad ( bạn, nước ngoài) Chuyện xảy đâu thể biến thành bạn Loại 3: Công thức : IF S +HAD +P.P , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) HAVE + P.P Cách dùng: Chỉ việc không xảy khứ Ví dụ: If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him ( hôm qua không vắng mặt gặp rồi) => thực vắng mặt LƯU Ý: + Unless = if … not : + Bên mệnh đề có if, chữ had loại 3, chữ were loại chữ should loại đem đầu câu cho if ( chữ should dùng loại với nghĩa làm cho câu mơ hồ hơn) Ví dụ: - If he should call, … ( mà có gọi, … ) => có gọi hay không = Should he call,… ( mà có gọi, … ) - If I were you, … = Were I you, … - If she had gone there, … = Had she gone there,… Các dạng tập câu điều kiện (cấp độ bản) 1) Dạng chia động từ: - Ở cấp độ thông thường người ta chia vế cho nên em việc quan sát xem loại mà áp dụng công thức cho Ví dụ: If I meet him, I (give) him this book - Nhìn thấy câu đề cho bên if nên ta biết loại nên ta chia loại 1: If I meet him, I will give him this book - Cũng có trường hợp khó người ta đóng ngoặc hai bên Trong trường hợp trước tiên em xem việc có phải xảy khứ không, Nếu phải chia loại 3, dấu hiệu khứ em phải dịch nghĩa : thấy khả khó có khả xảy dùng loại 2, có khả xảy dùng loại Ví dụ: If he (go) there yesterday, he (meet) her - Thấy có dấu hiệu khứ (yesterday) nên ta chia loại 3: If he had gone there yesterday, he would have met her I (go) there if I (be) you - Không có dấu hiệu khứ nên ta dịch nghĩa: bạn => chuyện xảy nên dùng loại 2: I would go there if I were you 2) Dạng viết lại câu dùng IF: - Dạng người ta cho câu riêng biệt nối với chữ : so = that’s why (vì thế), because ( ) - Đối với dạng em thấy : Cả câu chia tương lai dùng loại (không phủ định) Một bên tại, bên tương lai / dùng loại (phủ định) Nếu có khứ dùng loại (phủ định) Ghi chú: Phủ định câu đề có not ta dùng not ngược lại Nếu có because để if vị trí because Nếu có so, that’s why để if ngược với vị trí chúng Ví dụ: I will go there I will buy you a dog => If I go there, I will buy you a dog I can’t go out because it is raining => If it weren’t raining, I could go out ( người ta can dùng, không đổi thành will ) 3) Dạng viết lại câu đổi từ câu có if sang dùng unless: Unless vào chỗ chữ if, bỏ not, vế giữ nguyên Ví dụ: If you don’t speak loudly, he won’t hear Unless… => Unless you speak loudly, he won’t hear 4) Dạng viết lại câu đổi từ câu có without sang dùng if : Dùng if… not…., bên giữ nguyên ( tùy theo nghĩa mà có câu cụ thể) Ví dụ: Without your help, I wouldn’t pass the exam ( giúp đỡ bạn ,… ) If you didn’t help, I wouldn’t pass the exam ( bạn không giúp,… ) Without water, we would die ( nước,… ) If there were no water, we would die ( nước, ) 5) Dạng viết lại câu đổi từ câu có Or, otherwise sang dùng if : Dạng thường có cấu trúc câu mệnh lệnh + or, otherwise + S will … Cách làm sau: If you don’t ( viết lại, bỏ or, otherwise ) Ví dụ: Hurry up, or you will be late ( nhanh lên, không bạn trễ) If you don’t hurry, you will be late ( bạn không nhanh lên, bạn trễ) 6) Dạng viết lại câu đổi từ câu có But for sang dùng if : Dùng : if it weren’t for cho but for, phần lại giữ nguyên Ví dụ: But for your help, I would die If it weren’t for your help, I would die Các dạng câu điều kiện ám chỉ: Provided (that), providing (that) ( miễn ) = if In case = phòng KHI NÀO DÙNG WILL/WOULD SAU IF ? Will đứng sau if : Thông thường không dùng tương lai đơn với will sau if Tuy nhiên, dùng đến, người ta dùng hình thức muốn nhấn mạnh đến ý " mà sau này" Hãy so sánh: If it suits you, I will change the date of our meeting anh thấy thuận tiện đổi ngày họp lại If it will suit you, I will change the date of our meeting anh thấy thuận tiện ( mà sau ) đổi ngày họp lại Will would đứng sau if : - Muốn nhấn mạnh đến lòng không lòng: + Khi yêu cầu người khác làm việc gì/ đáp ứng đề nghị giúp đỡ Ví dụ : Shall I hold the door open for you ? anh có muốn để cửa mở cho anh không? Yes, if you will/would vâng, xin anh vui lòng Ví dụ : If you will/would/could wait a moment, I will fetch the money anh vui lòng chờ chút, lấy tiền + Khi nói người khác: If he will/would/could only try harder, I am sure he'd well: chịu cố gằng nữa, thành công + Trong hình thức lịch mạch văn trang trọng: Ví dụ 1: I'd be grateful if you will/would let me know soon.: lấy làm biết ơn ông vui lòng cho biết sớm Ví dụ 2: If you will/would follow me, I will show you the way anh chịu theo tôi đường cho anh + Trong câu nói trực tiếp lòng/ không lòng Ví dụ 1: If you will/would agree to pay us compensation, We will/would agree not to take the matter any further : anh chịu bồi thường cho lòng không đá động đến vấn đề Ví dụ 2: If you won't stop smoking, you can only expect to have a bad cough : anh không chịu ngưng hút thuốc anh anh bị ho CÂU ĐIỀU KIỆN NÂNG CAO: Dùng were to bên mệnh đề có if: Để diễn tả hoàn cảnh tưởng tượng tương lai: Ví du: If the government were to cut V.A.T, prices would fall (Tưởng tưởng cho thư giản trang thời buổi “gạo châu củi quế” ) If he were to win the game, he would be rich (Tưởng tượng không dễ thắng đâu) Để đề nghị cách lịch sự: Ví dụ: If you were to ask him, he might help you (Nếu bạn mà nhờ đến giúp bạn) If you were to move over, we could all sit on the sofa Lưu ý: Công thức không áp dụng cho động từ tình trạng như: know, like, remember, understand… Ví dụ: If I were to remember… ( sai) If I remembered… ( đúng) Trong công thức were đem if, có not không đem not theo mà phải để lại sau chủ từ Ví dụ: Weren’t the government to cut… (sai) Were the government not to cut… (đúng) Dùng it was/were not for + noun bên mệnh đề if Người ta dùng cấu trúc để diễn tả hoàn cảnh lệ thuộc vào hoàn cảnh hay người khác Ví dụ: If it were not for you, I would die (Nếu bạn “tiêu” rồi) Đối với chuyện khứ ta dùng: if it hadn’t been for… Các em dùng but for để thay công thức mà không thay đổi nghĩa: Ví dụ: If it were not for you,… = but for you,… Phân biệt if ….not unless: Thông thường, cấp độ em thay if… not unless Tuy nhiên, cấp độ nâng cao em gặp trường hợp chúng thay Không thể dùng unless thay cho if not trường hợp sau: Trong tình không thật (thường câu loại 3) Ví dụ: She would be a good friend if she were not selfish She would be a good friend unless she were selfish (sai) If he had not been absent, he would have known that Unless he had been absent, he would have known that (sai) Khi nói cảm xúc: I will be disappointed, if you don’t pass the exam I will be disappointed, unless you pass the exam (sai) Trong hầu hết câu hỏi: Ví dụ: What you think if I don’t come? What you think unless I come? (sai) Không thể dùng if not thay cho unless trường hợp sau: Khi ta nhắc đến việc qua với nhận xét Cách nhận tình có dấu gạch nối trước unless Ví dụ: I couldn’t have gone to school on time – unless I had got up earlier (Tôi học giờ- Trừ dậy sớm hơn.) Trong tình này, thực tế không học không dậy sớm So sánh với câu dùng if not I couldn’t have gone to school on time, if I had not got up earlier (Tôi học không thức dậy sớm hơn) Trong trường hợp thực tế dậy sớm học Nghĩa hoàn toàn ngược với câu Khi ta nói xong câu, sau thêm vào ý Trường hợp phải có dấu gạch nối Ví dụ: Because my secretaty is in the hospital, the work can’t continue – Unless you take up her position, of course (Vì thư kí nằm viện, công việc tiếp tục – Dĩ nhiên trừ cô thay vị trí cô ấy.) Because my secretaty is in the hospital, the work can’t continue if you don’t take up her position, of course (sai) Câu điều kiện loại zero Người ta gọi tên “zero” có lẽ thấy vế chia đơn Cách dùng: Diễn tả chân lí, qui luật: Ví dụ: If water is frozen, it expands Nếu nước bị đông đặc nở (Đây thật, chân lí lúc nên dùng loại zero) Phân biệt: If the water is frozen, it will expand Nếu nước bị đông đặc nở (Đây hoàn cảnh cụ thể, khối nước cụ thể xác định nên không dùng loại zero) Diễn tả thói quen: Ví dụ: If it rains, I go to school by taxi (Đây thói quen hoàn cảnh cụ thể nên dùng loại zero) Phân biệt: If it rains this evening, I will go to school by taxi (Đây hoàn cảnh cụ thể thói quen nên không dùng loại zero) Câu điều kiện loại hổn hợp Loại hổn hợp loại câu điều kiện mà vế khác loại Ví dụ: If you had not spent too much yesterday, you would not be broke now (Nếu hôm qua bạn không xài nhiều tiền hôm đâu có túi vầy) => Loại + loại If you liked animals, I would have taken you to the zoo => Loại 2+ loại If she arrived there yesterday, she can come here tomorrow => Loại + loại Như em thấy loại hổn hợp đa dạng Vấn đề đặt biết chia vế loại Để làm loại hổn hợp em cần nắm vững bí sau: Trước tiên em phải hiểu chất câu điều kiện thật chia động từ theo thời gian nó, thật, khó xảy giả sử lùi Khi nắm nguyên tắc em xem xét vế riêng biệt mà chia chư không chia vế xong thấy loại vội vàng chia vế dễ sai Thử lấy ví dụ phân tích xem If you had not spent too much yesterday, you would not be broke now Vế đầu chuyện xảy khứ thật (nếu hôm qua không xài nhiều tiền => thực tế xài nhiều tiền) Bình thường động từ khứ chia khứ đơn không thật nên ta giảm xuống thành QKHT Vế sau chuyện thật nên từ will giảm thành would ( dùng will công thức câu điều kiện) If you liked animals, I would have taken you to the zoo Vế đầu nói sở thích chung chung nên bình thường chia không thật nên giảm xuống khứ Vế sau việc khứ nên giảm xuống thành would have p.p Tóm lại: Các em không nên học chi tiết loại hổn hợp mà cần nhớ nguyên tắc chiếu theo mà xem xét vế Lưu ý phải đọc kỹ manh mối cho câu đề để định thời gian biết có xảy hay không Thông thường có sở để em xét: -Thời gian khứ -Thời gian tại/tương lai -Thói quen Bài tập câu điều kiện Để làm tốt câu điều kiện, làm số tập I/Chia động từ ngoặc If I (know)………………………….…… that you were ill, I (go)…………….…………… to see you If she'd had enough money, She (buy) …………………………………………………………………… a car I (buy) …………………………………………………………… a car If you lend me some money I (see) ……………………………….…… him if I (go) …………….……………… to the party last night We could have gone out if the weather (not be)…………………… ………………………………… so bad If the book (not be )………………….…… expensive, I'll buy it You would be very surprised if he (return)………………………………………………… ……… I'll go out if it (not rain)………………………………………………………… ……………………… They wouldn't come to the party if you (not invite) …………………………………………… them 10 What ……………………………… you (do) ……………………… if you (be) …………………… him? 11 If that hat costs much, I (buy) …………………………………….……… a small one 12 If you (drive) ……………………… more carefully, you (have) ……………………… so many accidents 13 If I (make) …………………… that mistake again, my teacher (get) ………… ………… angry with me 14 If I spoke English, my job (be) ……………………………………………….……………… a lot easier 15 If he (go) ………………………… toLondon yesterday, he ( meet) ……………………… his old friend 16 I will lend them some money if they (ask) ……………………………….……………… me 17 If we had known who he was, we (invite) ……………………….…………… him to speak at our meeting 18 My dog (bark) ………………………………… if it (hear) ………………….………… any strange sound 19 If I (have) ………………………………………………… ……… enough money, I would buy a house 20 They (not/let) ……………………………………………………………………… you in if you (come) late 21 If you (not go) …………………………… away, I (send) …………….……………… for a policeman 22 If I (be) ………………………………… in your place, I (accept) ………………………………… Mr Anderson’s invitation 23 If I (win) ………………………………………………… a big prize in a lottery, I’d give up my job 24 If I (be) ……………………….………… you, I (tell) …………………… ………………… the truth 25 I was busy If I (have) …………………………… ……… free time I (go) ………………… ……………… to the cinema with you 26 Why didn’t you attend the meeting? Oh, I did not know If I (know)……………………… I (come) …………………… there 27 What ……………….we(do)………………………… if they not come tomorrow? 28 If I had enough time now, I (write) ……………………………… to my parents 29 It’s too bad Helen isn’t here If she (be) ………………………………… here, she (know) …………………………………………….… what to 30 If I (eat) …………………………… breakfast tomorrow morning, I (get) ………………………… hungry during class 31, If she (come) ……………………………… late again, she (lose) ……………………………her job 32, I (let) …………………………… you know if I (find) …………………………………… out what’s happening 33 If we (live) ……………………………… in a town, life would be better 34 I’m sure he wouldn’t mind if we (arrive) …………………………… early 35 We (phone) …………………………………… you if we have time 36 If I won the lottery, I (give) ……………………………… you half the money 37 It (be) …………………………………… a pity if she married Fred 38 If I’m free on Saturday, I (go) ………………………… to the mountains 39 She (have) …………………………… a nervous breakdown if she goes on like this 40 I know I (feel) better if I (stop) …………………… smoking 41, If I (be) …………………… you, I (help) ………………………… him 42, I (understand)……………………………… him if he (speak) …………………………… more slowly 43, He didn’t listen to the teacher If he (listen) ………………………… carefully, he (perform) ………………………………… well in the examination 44 He’s waiting for his mother to come back fromChicago If his mother (come) ………………………… home, he (have) …………………………………… a lot of presents 45 He wanted to buy some Christmas presents but he couldn’t If he (afford) …………………………… to buy, his children (be) …………………………… very happy to greet a new year 46 The kitchen will look better if we (have) ………………………………… red curtains 47 If I knew his address, I (go) ……………………… round and see him 48 If you (not be) …………………… so busy, I (show) ………………………… you how to play 49 It (be) ………………………………… quicker if you (use) a computer 50 If we (have) ………………………………… some eggs, I (make) ………………………………… you a cake 51 Bring him another if he (not/like) ……………………………… this one 52 She (be) ………………………… angry if she (hear) ………………………… this tomorrow 53 Unless you are more careful, you (have) …………………………… an accident 54 If you (like), I (get) ………………………………… you a job in this company 55 If grandmother (be) …………………… years younger, she (play) ………………………… some games 56 If he sun (stop) …………………………… shinning, there (be) ………………………… no light on earth 57 If I (be) ……………………………… a millionaire, I (live) …………………… on Mars II/ Chon dap an dung If I ……….a lot of money now, I ………… a new car A have /will buy B have / would buy C had/ will buy D had/ would buy If I ……………you, I …………….do that A am/ will B were /would C were/ will D had been/ would if I were offered the job, I think I ……… it A take B will take C would take D would have taken I would be very surprised if he…………… A refuses B refused C had refused D would refuse Many people would be out of work if that factory……… down A closes B had closed C closed D would close If she sold her car, she ………… much money A gets b would get c will get d would have got They would be disappointed if we…………… a hadn’t come b wouldn’t come c don’t come d didn’t come Would John be angry if I …… ……his bicycle without asking? a take b took c had taken d would take She ……….terrible upset if I lost this ring a will be b would be c were d had been 10 If someone…………in here with a gun, I would be very frightened a would walk b walks c had walked d walked 11 What would happen if you …………… to work tomorrow? a don’t go b didn’t go c won’t go d wouldn’t go 12 We ‘ll get wet if we ………….out a go b did go c went d had gone 13 If I go shopping, I ………some food a buy b will buy c would buy d would have bought 14 If I find it, I ………you a will tell b would tell c had told d told 15 What would you if you……………a million dollars? a would win b win c had won d won 16 They ‘d be hurt if I ……………… a don’t go b didn’t go c hadn’t gone d wouldn’t go 17 If we took the 6: 30 train, we…………too early a would have arrived b arrived c will arrived d would arrive 18 If I had known you were in hospital, I …………to see you a will go b would go c went d would have gone 19 If I …………., I would have said hello a had seen b see c saw d would see 20 I………… out if I hadn’t been so tired a will go b went c would have gone d would go 21 If I ……… a camera, I would have taken some pictures a have b had c would have d had had 22, You won’t pass the examination……………you study more a as long as b unless c if d whether 23, If only I …………you wanted to invest money in business a had known b knew c have known d know 24 If I were to leave my country , I ……………disappointed a probably be b would have been c will be d would be 25 If he hadn’t wasted too much time, he…………….in his examination a would fail b wouldn’t fail c wouldn’t have failed d won’t fail 26, If I had taken that English course, I ……… much progress a had made b would have made c made d would make 27 If I were in your place, I ……….a trip toEngland a will make b had made c made d would make 28 If I ………… you , I’d save some of your lottery winning a be b were c am d was 29 If the car ……… larger, we would have bought it a had been b have been c has been d been 30 If I had enough money, I ……… abroad to improve my English a will go b should go c would go d should have go to III/ Viết lại câu He can’t go out because he has to study for his exam => If………………………………………… ……… 2, She is lazy so she can’t pass the exam =>If………………………………………… ……………… 3, He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car => If………………………………………… ………………… He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough => If………………………………………… ………………… She is very shy, so she doesn’t enjoy the party => If………………………………………… ………………… I will get a work permit I will stay for another month => If………………………………………… ………………… He doesn’t take any exercises He is so unhealthy => If………………………………………… …………………… We can’t get the ticket because I don’t have the right change => If………………………………………… …………………… Study hard or you won’t pass the exam => If………………………………………… ……………………… 10 Don’t be impatient or you will make mistakes => If………………………………………… ………………………… 11 I didn’t eat lunch, I feel hungry now => If I………… …………………………… … 12 It hadn’t rained, we would have a better crop => But for……….……………………………… … 13 If you want my advice,I would’t buy it =>If I ………… ……………………………………… 14 I only come if they invite me => unless…………………………………… ……… 15, He didn’t revise all his lessons, he failed the exam => If he………………………………………… …………… 16, His sister sent her money, so he continued to study => But for……………………………………… ……………… 17 The park is over there, only minutes’ walk => If you walk……………………………………… …… 18, In case it rain, we’ll stay at home =>If it ………………………………………… ……… 19, Let me give you my advice You should cut down on smoking right now => If I ………………………………………… ……………………………………… 20, Leave me alone or I’ll call the police =>Unless…………………………………… ………………………………………… 21, If you arrive at the office earlier than I do, please turn on the air-conditioner => Should…………………………………… ……………………………………… 22 The children don’t go to school in the snowy weather => If it ………………………………………… ………………………………… 23, He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now =>Had ………………………………………… ………………………………… 24, You must tell me the whole truth or I won’t help you => Unless…………………………………… ……………………………………… 25, The car breaks down so often because you don’t take good care of it => Were I………………………………………… ………………………………… 26, He is very bad-tempered, that’s why his wife left him soon after marriage => If he………………………………………… …………………………………… 27, Don’t tell lies to your boss or you’ll be fired at once => If………………………………………… ………………………………… 28, She got married at such an early age: otherwise, she would be at university now => Had ………………………………………… …………………………… - IV/ Sửa lỗi sai If we will reduce the speed of population growth, there will be less pressure on the earth A b c d Unless we leave a bowl of water under the sun, it will evaporate A b c d If we continue to use fuels at the current rate, we would soon have to face a fuel crisis A b c d If I am 10 centimeters taller, I would play basketball A b c d If the doctors could find in the remedy, a lot of people would be saved A b c d If she bought that house now, she ran out of money A b c d What you would if you could speak French well? A b c d If I had known he is not at home, I wouldn’t have gone all the way to his house A b c d If I had known that the road were flooded, I would never have taken that way A b c d 10 If I were you, I will go to the dentist’s and have the tooth checked a b c d KEY I/Chia động từ ngoặc (know)…had known (go)…would have gone… (buy) would have bought…… (buy) …will buy………… (see) …could have seen… (go) …had gone… (not be)…hadn't been……… (not be )……isn't……… (return)…returned…………… (not rain)……doesn't rain………… (not invite) …didn't invite…… 10 … would… you (do) …do (be)were…… 11(buy) …will buy………… 12 (drive) had driven (have) wouldn't have had… 13 (make) …make… 14 (get) …will get…… 14 (be) …would be… 15 (go) had gone…(meet) …would have met… 16 (ask) …ask… 17 (invite) …would have invited…… 18 (bark) …will bark… (hear) …hears…… 19 (have) ………had… 20 (not/let) …won't let… (come) come late… 21 (not go) …don't go… (send) …will send… 22 (be) …were…… (accept) …would accept 23 (win) won…… 24 (be) …were (tell) …would tell………… 25 (have) …had had (go) …would have gone… 26 (know)…had known (come) would have come… 27(do)…do……… 28 (write) …would write………… 29 (be) …were… (know) …would know… 30 (eat) eat………… (get) will not get…… 31 (come) …comes… (lose) …will lose… 32 (let) will…let…… (find) … find…………… 33 (live) …lived………… 34 (arrive) ……arrived……… 35 (phone) …will phone………… 36 (give) …would give…………… 37 (be) ……would be……………… 38 (go) …will go……… 39 (have) …will have………… 40 (feel) will feel (stop) …stop…… 41 (be) …were… (help) would help…… 42 (understand)…will understand… (speak) … speaks… 43 (listen) …had listened… (perform) …would have performed… 44 (come) …comes… (have) will have…… 45 (afford) had afforded… (be) …would have been… 46 (have) …have……………… 47 (go) …would go…… 48 (not be) …aren't… (show) …will show… 49 (be) ……will be………… (use) use … 50 (have) …had…… (make) would make… 51 (not/like) will not like…… 52 (be) …will be……… (hear) …hears… 53 (have) …will have…………… 54 (like)like, (get) …will get…………… 55 (be) …were… (play) could play…………… 56 (stop) …stopped… (be) ……would be… 57 (be) ………were…… (live) …would live… II/ Chon dap an dung If I ……….a lot of money now, I ………… a new car A have /will buy B have / would buy C had/ will buy D had/ would buy If I ……………you, I …………….do that A am/ will B were /would C were/ will D had been/ would if I were offered the job, I think I ……… it A take B will take C would take D would have taken I would be very surprised if he…………… A refuses B refused C had refused D would refuse Many people would be out of work if that factory……… down A closes B had closed C closed D would close If she sold her car, she ………… much money A gets b would get c will get d would have got They would be disappointed if we…………… a hadn’t come b wouldn’t come c don’t come d didn’t come Would John be angry if I …… ……his bicycle without asking? a take b took c had taken d would take She ……….terrible upset if I lost this ring a will be b would be c were d had been If someone…………in here with a gun, I would be very frightened a would walk b walks c had walked d walked What would happen if you …………… to work tomorrow? a don’t go b didn’t go c won’t go d wouldn’t go We ‘ll get wet if we ………….out a go b did go c went d had gone If I go shopping, I ………some food a buy b will buy c would buy d would have bought If I find it, I ………you a will tell b would tell c had told d told What would you if you……………a million dollars? a would win b win c had won d won They ‘d be hurt if I ……………… a don’t go b didn’t go c hadn’t gone d wouldn’t go If we took the 6: 30 train, we…………too early a would have arrived b arrived c will arrived d would arrive If I had known you were in hospital, I …………to see you a will go b would go c went d would have gone If I …………., I would have said hello a had seen b see c saw d would see I………… out if I hadn’t been so tired a will go b went c would have gone d would go If I ……… a camera, I would have taken some pictures a have b had c would have d had had You won’t pass the examination……………you study more a as long as b unless c if d whether If only I …………you wanted to invest money in business a had known b knew c have known d know If I were to leave my country , I ……………disappointed a probably be b would have been c will be d would be If he hadn’t wasted too much time, he…………….in his examination a would fail b wouldn’t fail c wouldn’t have failed d won’t fail If I had taken that English course, I ……… much progress a had made b would have made c made d would make If I were in your place, I ……….a trip to England a will make b had made c made d would make If I ………… you , I’d save some of your lottery winning a be b were c am d was If the car ……… larger, we would have bought it a had been b have been c has been d been If I had enough money, I ……… abroad to improve my English a will go b should go c would go d should have go to III/ Viết lại câu He can’t go out because he has to study for his exam => If……he didn't have to study for his exam, he could go out She is lazy so she can’t pass the exam If…she were harder, she could pass the exam………… He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car => If……he pays me tonight, I will have enough money to buy a car……………… He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough => If……didn't smoke too much, he could get rid of cough…… She is very shy, so she doesn’t enjoy the party => If…she weren't shy, she would enjoy the party… I will get a work permit I will stay for another month => If……I get a work, I will stay for another month……… He doesn’t take any exercises He is so unhealthy => If……he is healthy, he will take some exercises…… We can’t get the ticket because I don’t have the right change => If……I had the right change, we could get the ticket Study hard or you won’t pass the exam => If……you study hard, you will pass the exam…………………………… Don’t be impatient or you will make mistakes => If……you are patient, you will not make mistake…………………… I didn’t eat lunch, I feel hungry now => If I……had eatten, I wouldn't feel hungry now………………… It hadn’t rained, we would have a better crop => But for…having rained, we wouldn't have a better crop………… If you want my advice,I would’t buy it =>If I …were you, I wouldn't buy it……… I only come if they invite me => unless…I will come if they……don't invite me………… He didn’t revise all his lessons, he failed the exam => If he…had revised all his lesson, he wouldn't fial the exam………… His sister sent her money, so he continued to study => But for…having sent her money, he could continues to study……… The park is over there, only minutes’ walk => If you walk…5 minutes, you will see the park………… In case it rain, we’ll stay at home =>If it ……rains, we'll stay at home…………… Let me give you my advice You should cut down on smoking right now => If I …were you, I would cut down on smoking right now……………… Leave me alone or I’ll call the police =>Unless…you leave me alone, I'll call the police…………………………………… If you arrive at the office earlier than I do, please turn on the air-conditioner => Should……you arrive at the office earlier than I do, you can turn on the air - conditioner………… The children don’t go to school in the snowy weather => If it …weren't snowny, the children could go to school…… He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now =>Had …he died late, he would be a famous musicicn by now…………… You must tell me the whole truth or I won’t help you => Unless……you don't tell me the whole truth, I won't help you……………… The car breaks down so often because you don’t take good care of it => Were I……you, I would take good care of the car……… He is very bad-tempered, that’s why his wife left him soon after marriage => If he…weren't very bad - tempered, his wife wouldn't have left him after marriage…… Don’t tell lies to your boss or you’ll be fired at once => If……you tell lies to your boss, you'll be fired at once…………… She got married at such an early age: otherwise, she would be at university now => Had …………… - -she got married at such a late age, she would be at university now IV/ Sua loi sai A -> reduce A -> If C -> will A -> were D -> will be D -> would run Awould you B -> wasn't B -> was flooded 10 B -> would go [...]... office earlier than I do, please turn on the air-conditioner => Should……you arrive at the office earlier than I do, you can turn on the air - conditioner………… The children don’t go to school in the snowy weather => If it …weren't snowny, the children could go to school…… He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now =>Had …he died late, he would be a famous musicicn by now…………… You
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾT, BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾT, BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay