Rơ le bảo vệ dòng điện

15 214 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:31

Công dụng và các yêu cầu của rơle,Các chỉ danh của rơle đang sử dụng,Thế nào là bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng,Liệt kê các rơle bảo vệ máy biến áp ,Các rơle tác động theo dòng điện Rơle bảo vệ quá dòng điện phía sơ cấp: 5051P pha, chạm đất. Rơle bảo vệ quá dòng điện phía thứ cấp: 5051S pha, chạm đất. Rơle bảo vệ so lệch dọc dòng điện: 87T. Rơle bảo vệ quá dòng điện các dây trung tính: 5051G. Rơle bảo vệ chạm đất các cuộn dây: 50REF.Các rơle không tác động theo dòng điện: Rơle hơi: 961, 962. Rơle nhiệt độ dầu: 26O. Rơle nhiệt độ cuộn dây: 26W. Rơle mức dầu thân máy: 33. Rơle áp suất thân máy, bộ đổi nấc dưới tải: 63.Liệt kê các rơle bảo vệ thanh cái ? Rơle so lệch dọc dòng điện: 87B. Rơle thiếu áp: 27. Rơle quá áp: 59. Rơle chống chạm đất: 64.Liệt kê các rơle bảo vệ đường dây ? Rơle quá dòng tức thì, định thì: 5051L pha, chạm đất. Rơle so lệch pha cao tần: 85. Rơle quá dòng có hướng (pha, chạm đất): 67, 67N. Rơle khoảng cách: 21, 44.Cấu tạo rơle hơiCấu tạo rơle nhiệt độ tại máy biến áp ?Rơle nhiệt độ dầuRơle nhiệt độ cuộn dâyCấu tạo rơle mức dầu tại máy biến ápNguyên lý làm việc của rơle quá dòng tức thì (Bảo vệ quá dòng cắt nhanh ngưỡng cao)Nguyên tắc chỉnh định rơle quá dòng tức thì,Nguyên lý làm việc của rơle quá dòng định thì (bảo vệ dòng điện cực đại),Nguyên tắc chỉnh định rơle quá dòng định thì ?,Nguyên lý làm việc của rơle kém áp ?Nguyên tắc chỉnh định rơle kém áp?,Nguyên lý làm việc của rơle so lệch dọc dòng điện?,Nguyên tắc chỉnh định rơle so lệch dọc dòng điện ? Nguyên lý làm việc của rơle so lệch ngang dòng điện ? Nguyên tắc chỉnh định rơle so lệch ngang dòng điện ? Nguyên lý làm việc của rơle tổng trở ? Nguyên tắc chỉnh định rơle tổng trở ? Nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ đóng không toàn pha ? Nguyên tắc chỉnh định mạch bảo vệ đóng không toàn pha ? Nguyên lý làm việc của rơle thời gian ? Nguyên tắc chỉnh định rơle thời gian ? Nguyên lý làm việc của rơle quá dòng có hướng ? Nguyên tắc chỉnh định rơle có hướng? Thời gian tác động của bảo vệ Nguyên lý làm việc của rơle tự đóng lại ? Nguyên tắc chỉnh định rơle tự đóng lại ? Nguyên lý làm việc của rơle khóa ? Vài nét về rơle kỹ thuật số ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Rơ le bảo vệ dòng điện, Rơ le bảo vệ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay