PHỤ GIÚP BÁC SĨ CHỌC DỊCH NÃO TUỶ, MÀNG PHỔI, MÀNG BỤNG, MÀNG TIM

68 335 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:22

Trình bày được mục đích, tai biến, cách phòng và xử tríTrình bày được các ®iÓm cÇn l­u ý khi trợ giúp BS chọc dịchTiến hành phụ giúp BS chọc dịch đúng QTKT.Những điểm cần lưu ý:Đảm bảo tuyệt đối vô khuẩn: trang phục, dụng cụ, bàn tay BS, ĐD, vùng chọc, trong kỹ thuậtChuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiếtChuẩn bị địa điểm tốt PH GIP BC S CHC DCH NO TU, MNG PHI, MNG BNG, MNG TIM Nguyn Hong Chớnh Mc tiờu Trỡnh by c mc ớch, tai bin, cỏch phũng v x trớ Trỡnh by c cỏc điểm cần lu ý tr giỳp BS chc dch Tin hnh ph giỳp BS chc dch ỳng QTKT Mc ớch Chc dch mng tim, mng phi, mng bng, nóo tu l nhng th thut dựng kim c bit a vo cỏc khoang ca mng tim, mng phi, mng bng, khoang dới nhện nhm mc ớch: Chn oỏn v iu tr Mc ớch Chn oỏn bnh da vo: Mu sc ca dch p lc ca dch XN t bo ,vi khun, sinh hoỏ Mc ớch iu tr bnh: Bm sch cỏc khoang Bm thuc iu tr ti ch Bm thuc cn quang chp (nóo, hoc tu sng ) Thỏo bt dch gim hi chng chốn ộp, gim ỏp lc, NB d th Nhng điểm cần ý m bo tuyt i vụ khun: trang phc, dng c, bn tay BS, D, vựng chc, k thut Chun b y dng c cn thit Chun b a im tt Nhng điểm cần ý Gii thớch, ng viờn NB sut quỏ trỡnh Theo dừi NB tht sỏt sut thi gian chc dch (p/hin tai bin) Phi hp thao tỏc nhp nhng vi bỏc s Chm súc ,theo dừi NB sau chc dch Cỏc k thut chc dch 3.1 Chc dch mng phi: Bỡnh thng cú mt lng dch ớt nm gia lp ca mng phi, Trn dch mng phi xy lng dch ny tớch t quỏ nhiu Cỏc k thut chc dch 3.1 Chc dch mng phi: Vt thng h lng ngc Lao phi, K phi, viờm MF Do cỏc bnh ngoi phi: suy tim, x gan Cỏc k thut chc dch 3.3 Chc dch mng bng: Cỏc k thut chc dch 3.3 Chc dch mng bng: 3.3.1.V trớ : 1/3 ngoi ng ni rn vi gai chu trc trờn Thờng chọc bên trái (Nu NB cú lỏch to phi theo y lnh BS) V TR CHC HT DCH MNG BNG Cỏc k thut chc dch 3.3.2 QTKT chc hỳt dch mng bng Chun b NB TB-GT-HD o DHST NB nm nghiờng trỏi sỏt thnh ging hoc theo y lnh ca BS Chun b dng c Tin hnh : Thc theo QTKT Cỏc k thut chc dch 3.3.2 QTKT chc dch mng bng Chm sóc NB sau chọc dịch: - NB nằm ngửa nghiêng bên phải, dặn dò nhng điều cần thiết: đau bụng, bụng trớng báo BS - TD: mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp Cỏc k thut chc dch 3.3.3 Tai bin chc hỳt dch mng bng: Ngt Xut huyt bng Nhim khun th phỏt sau chc (viờm phỳc mc) Chc vo rut Chc vo mch mỏu( ớt gp) Cỏc k thut chc dch 3.4 Chc dch nóo tu : 3.4.1 V trớ : Khe liờn t sng tht lng III-IV IV-V (giao im gia ng ni mo chu vi ct sng -Tuffer line) V - cựng Cỏc k thut chc dch 3.4.2 Tớnh cht dch nóo tu: Bỡnh thng: p lc: T th nm l 120mm nc T th ngi l 180 mm nc Mu sc: nh nc sui Cỏc k thut chc dch 3.4.2 Tớnh cht dch nóo tu Bt thng : Dch chy khú khn hoc chy thnh dũng thnh tia Dch cú mu : vng chanh, trng c, 24h khụng ụng Cỏc k thut chc dch 3.4.2 QTKT chc dch nóo tu : Chun b NB : TB - GT - HD-V o DHST T th: Nm cong lng tụm sỏt mộp ging (D phi HD ngi ph gi NB) Chun b dng c Tin hnh : Thc theo QTKT Cỏc k thut chc dch T TH BNH NHN NM KHI CHC DCH NO TU Cỏc k thut chc dch 3.4.2 QTKT chc dch nóo tu : Chm súc NB sau chọc dịch NT: Cho NB nằm sấp 15 phút nằm ngửa không gối 2-3h Dặn dò điều cần thiết: chóng mặt, đau đầu báo BS TD: mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp Cỏc k thut chc dch 3.4.3 Tai bin chc dch nóo tu : Nhc u sau chc Tt nóo Nhim khun: viờm mng nóo m Mt s im khỏc Kim chc dch T th NB chc V trớ chc Thuc gõy tờ T th NB sau chc dch [...]... thuật chọc dịch 3.1 Chọc dịch màng phổi: Màu sắc dịch màng phổi • • • • • Nước vàng chanh: do lao Trong vắt: các bệnh gây ứ nước trong cơ thể, thận nhiễm mỡ, suy dinh dưỡng, suy tuyến giáp trạng, suy tim xơ gan Dịch hồng hoặc đỏ: ung thư phổi hay do di căn của các loại ung thư vào phổi Dịch đục có nhiễm khuẩn Trắng, như nước gạo, hoặc vàng đục lóng lánh 3 Các kỹ thuật chọc dịch 3.1.1 Vị trí chọc dịch màng. .. cụ chọc dịch Đối chiếu, giải thích, cho NB đi VS trước Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn Tư thế NB ngồi chọc hút dịch màng phổi Cho NB ngồi ôm lưng ghế, mặt quay phía ĐD Tư thế NB nằm đầu cao nghiêng về bên không chọc Giúp BS sát khuẩn tay Sát khuẩn vùng chọc ĐD sát khuẩn tay Đưa BS găng, săng có lỗ, kẹp săng Săng có lỗ Kẹp săng Đưa bơm kim tiêm, giúp BS lấy thuốc tê Đưa kim chọc dò, động viên NB Hứng dịch. .. 3.1.1 Vị trí chọc dịch màng phổi : – Chọc hút dịch thường ở khoang liên sườn 8-9, đường nách sau – Chọc hút khí thường ở khoang liên sườn 1-2, đường giữa xương đòn 3 Các kỹ thuật chọc dịch 3.1.2 QTKT chọc dịch màng phổi • Chuẩn bị NB : – Thông báo, giải thích , động viên – Tư thế NB: • Ngồi theo kiểu cưỡi ngựa trên ghế có lưng tựa • Nằm nghiêng về phía bên lành, tay bên chọc đưa cao lên phía đầu – DÆn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHỤ GIÚP BÁC SĨ CHỌC DỊCH NÃO TUỶ, MÀNG PHỔI, MÀNG BỤNG, MÀNG TIM, PHỤ GIÚP BÁC SĨ CHỌC DỊCH NÃO TUỶ, MÀNG PHỔI, MÀNG BỤNG, MÀNG TIM, PHỤ GIÚP BÁC SĨ CHỌC DỊCH NÃO TUỶ, MÀNG PHỔI, MÀNG BỤNG, MÀNG TIM, Các kỹ thuật chọc dịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay