Đề kiểm tra giữa kỳ môn kinh tế vĩ mô 2 năm 2016 (Đại học kinh tế quốc dân)

1 503 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KỲ KINH TẾ Hệ: Chính quy Địa điểm: ĐH KTQD Thời gian làm bài: 45 phút (6 ĐIỂM) Giả thiết hàm sản xuất có dạng Y=9(K) 1/4.(EL)3/4 Giả thiết trung bình tư sử dụng 12.5 năm Hàng năm lực lượng lao động tăng 1%, tiến công nghệ làm tăng hiệu lao động 2% tiết kiệm 33% thu nhập a Hãy tính mức tư bản, sản lượng tiêu dụng bình quân lao động hiệu b Hãy tính tốc độ tăng trưởng hàng năm tư tiêu dùng bình quân lao động trạng thái dừng c Hãy tính tốc độ tăng trưởng hàng năm cảu tổng tư tiêu dùng trạng thái dừng (4 ĐIỂM) Xét kinh tế mở, vốn luân chuyển không hoàn hảo, tỷ giá thả Bằng lập luận đồ thị Í, LM BP cho biết thu nhập, tỷ giá thay đổi phủ giảm trợ cấp thất nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kỳ môn kinh tế vĩ mô 2 năm 2016 (Đại học kinh tế quốc dân), Đề kiểm tra giữa kỳ môn kinh tế vĩ mô 2 năm 2016 (Đại học kinh tế quốc dân), Đề kiểm tra giữa kỳ môn kinh tế vĩ mô 2 năm 2016 (Đại học kinh tế quốc dân)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay