Liên hệ thực tế công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT

29 260 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:40

Liên hệ thực tế công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT.Ngày càng có thêm nhiều bằng chứng và nhận thức rõ hơn rằng Đào tạo và giáo dục là những khoản đầu tư chiến lược chủ chốt cho sự phồn vinh của dân tộc. Sự thành công vượt trội của Nhật Bản, Hàn Quốc… là minh chứng hùng hồn cho thắng lợi của họ khi đầu tư vào ttaof tạo nguồn nhân lực. Có thể nói răng, sự cạnh tranh ngày nay giữa các quốc gia hay giữa các doanh nghiệp thực chất là cạnh tranh về chất lượng của nguồn nhân lực. Mà chất lượng của nguồn nhân lực liên hệ chặt chẽ với quá trình giáo dục, đào tạo và phát triển.Đào tạo và phát triển nhân sự là một trong những biện pháp tích cực tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước sự thay đổi của môi trường. Đào tạo và phát triển cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân sự chất lượng cao góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả và thành công của quá trình đào tạo và phát triển nhân lực đó là việc tiến hành khâu đánh giá kết quả đào tạo. Đây là khâu quan trọng, nhằm nhìn nhận lại quá trình đào tạo, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm về sau, vì vậy có thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá sau đào tạo thì việc đào tạo nhân lực mới có ý nghĩa.Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT (FPT Shop) có rất nhiều ưu điểm, Công ty đã thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công ty dã chú trọng đầu tư cho người lao động được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực cũng như có những chính sách phát triển nhân lực. Tuy đã đạt được những thành công nhất định, nhưng công tác đánh giá đào tạo và phát triển nhân lực của công ty vẫn còn có những hạn chế. Để tìm hiểu sâu sắc hơn về công tác đánh giá sau đào tạo và thực tế công tác này tại một doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, nhóm 03 đi vào nghiên cứu và thảo luận đề tài: “Liên hệ thực tế công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT”, với mong muốn tìm hiểu sâu sắc hơn các kiến thức trong môn học Đào tạo và Phát triển Nhân lực. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngày có thêm nhiều chứng nhận thức rõ Đào tạo giáo dục khoản đầu tư chiến lược chủ chốt cho phồn vinh dân tộc Sự thành công vượt trội Nhật Bản, Hàn Quốc… minh chứng hùng hồn cho thắng lợi họ đầu tư vào ttaof tạo nguồn nhân lực Có thể nói răng, cạnh tranh ngày quốc gia hay doanh nghiệp thực chất cạnh tranh chất lượng nguồn nhân lực Mà chất lượng nguồn nhân lực liên hệ chặt chẽ với trình giáo dục, đào tạo phát triển Đào tạo phát triển nhân biện pháp tích cực tăng khả thích ứng doanh nghiệp trước thay đổi môi trường Đào tạo phát triển cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân chất lượng cao góp phần nâng cao khả cạnh tranh Một yếu tố góp phần tạo nên hiệu thành công trình đào tạo phát triển nhân lực việc tiến hành khâu đánh giá kết đào tạo Đây khâu quan trọng, nhằm nhìn nhận lại trình đào tạo, đánh giá kết rút kinh nghiệm sau, có thực nghiêm túc công tác đánh giá sau đào tạo việc đào tạo nhân lực có ý nghĩa Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT (FPT Shop) có nhiều ưu điểm, Công ty thấy tầm quan trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công ty dã trọng đầu tư cho người lao động tham gia khóa đào tạo để nâng cao lực có sách phát triển nhân lực Tuy đạt thành công định, công tác đánh giá đào tạo phát triển nhân lực công ty có hạn chế Để tìm hiểu sâu sắc công tác đánh giá sau đào tạo thực tế công tác doanh nghiệp tiêu biểu FPT, nhóm 03 vào nghiên cứu thảo luận đề tài: “Liên hệ thực tế công tác đánh giá kết đào tạo phát triển nhân lực công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT”, với mong muốn tìm hiểu sâu sắc kiến thức môn học Đào tạo Phát triển Nhân lực Lý thuyết Đánh giá kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực I Đánh giá kết Đào tạo phát triển nhân lực 1.1 Đánh giá kết học tập học viên 1.1.1 Mục đích Mục đích đánh giá kết học tập học viên nhằm xác định xem sau chương trình đào tạo, sau khóa học hay lớp học mà người lao động tham gia, họ tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề gì? Ở mức độ nào? Nói cách khác đánh giá kết học tập học viên theo tiêu chuẩn đánh giá cụ thể 1.1.2 Nội dung - Các hình thức đánh giá kết học tập  Phỏng vấn: Phỏng vấn việc sử dụng câu hỏi khác để kiểm tra học viên, trọng đến câu hỏi mở câu hỏi mà câu trả lời dạng ý kiến, hay lời bình luận để kiểm tra kiến thức tổng quát học viên Ví dụ: Anh (chị) có suy nghĩ nghề bán hàng?  Trắc nghiệm: Thông qua bảng câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai; Có – Không, chọn câu trả lời đúng… để trắc nghiệm kiến thức, trắc nghiệm trí thông minh, trắc nghiệm linh hoạt, nhanh nhẹn, tháo vát, kỹ giao tiếp… học viên  Báo cáo dạng chuyên đề, khóa luận, dự án: Học viên tự chọn giao vấn đề cần phải giải tổ chức, doanh nghiệp nói chung tổ chức, doanh nghiệp mà họ làm việc Bằng kiến thức kỹ đào tạo, học viên cần xây dựng luận chứng kinh tế, kỹ thuật để nghiên cứu, phân tích đề giải pháp để giải vấn đề Các khóa luận, chuyên đề, dự án xem xét, đánh giá sở khoa học, thực tiễn pháp lý, đánh giá tính hợp lý, khả thi hiệu  Xử lý tình huống: Các tình có thật tình giả định nêu để học viên nghiê cứu, phân tích tìm Phương án trả lời tốt Quyết định học viên việc xây dựng lựa chọn Phương án đánh giá kết học tập - lực học viên Việc đánh giá kết học tập học viên thường lượng hóa mức điểm theo thang điểm với tiêu chí đánh giá khác mà tổ chức, doanh nghiệp sở đào tạo lựa chọn, thang điểm số chữ, với mức điểm tương ứng với mức độ kết xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, yếu, kém… Như vậy, việc đánh giá kết học tập học viên, mặt giúp cho tổ chức, doanh nghiệp nắm tình hình học tập học viên, qua đánh giá kết quả, mục tiêu đạt trình đào tạo, khóa học, chương trình đào tạo… Mặt khác, giúp cho học viên biết mức độ kiến thức mà học có được, thiếu hụt kiến thức, kỹ hay phẩm chất nghề nghiệp mà họ cần bổ sung Tuy nhiên, cách đánh giá kết học tập bề chưa phản ánh thực chất kết công tác đào tạo phát triển nhân lực Muốn vậy, cần phải đánh giá tình hình kết thực công việc học viên sau trình đào tạo phát triển nhân lực 1.2 Đánh giá tình hình thực công việc sau đào tạo học viên 1.2.1 Mục đích Nhằm đánh giá xác thực chất kết đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp kết học tập học viên thông qua tình hình kết thực công việc họ sau đào tạo mục đích đào tạo phát triển nhân lực nhằm giúp người lao động thực công việc họ tương lai cách tốt nhất, đạt kết cao Qua đánh giá chương trình đào tạo có phù hợp không, đạt mục tiêu không để tiếp tục khóa đào tạo sau khác cần Bản chất đánh giá tình hình thực công việc sau đào tạo phát triển nhân lực đánh giá thay đổi hành vi mức độ hoàn thành công việc người học trước sau đào tạo phát triển nhân lực 1.2.2 Nội dung Việc đánh giá cần tiến hành trước khóa đào tạo sau trở lại công việc sau khóa đào tạo Sau doanh nghiệp sử dụng Phương pháp so sánh để thấy rõ thay đổi, mức tăng/giảm tình hình kết thực công việc trước sau đào tạo Nội dung đánh giá xác định dựa mục tiêu đào tạo hành vi khả áp dụng kiến thức kỹ vào công việc sau đào tạo dẫn đến thay đổi mức độ hoàn thành công việc trước sau khóa đào tạo Các nội dung đánh giá bao gồm: + Mức tăng suất lao động + Mức tăng chất lượng hiệu công việc + Mức tăng tinh thần trách nhiệm + Mức tăng hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị + Mức tăng tinh thần hợp tác + Mức tăng mức độ hài long khách hàng + Mức giảm tai nạn lao động + Sự thay đổi tác phong làm việc + Sự thay đổi hành vi ứng xử Đánh giá công tác kế hoạch triển khai Đào tạo phát triển nhân lực 2.1 Xác định mục tiêu tiêu chuẩn đánh giá 2.1.1 Xác định mục tiêu đánh giá Mục tiêu chung củ đánh giá đào tạo phát triển nhân lực so sáng kết sau đào tạo với mục tiêu kỳ vọng nhà qủan trị, nhà đào tạo nhân lực để phát làm rõ tồn tại, hạn chế nguyên nhân chúng, từ đưa biện pháp khắc phục, sửa chữa tồn tất khâu công việc trình đào tạo phát triển nhân lực Mục tiêu cụ thể đánh giá việc xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực xác định sau: • Đánh giá nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực: Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực bao gồm: Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổng thể, xây dựng sách đào tạo phát triển nhân lực, xây dựng ngân sách đào tạo phát triển nhân lực, xây • dựng chương trình đạo tạo phát triển nhân lực Đánh giá sản phẩm việc xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực nhằm phân tích xem xét phù hợp kế hoạch tổng thể, sách, ngân sách chương trình đào tạo phát triển nhân lực giai đoạn xác định • Đánh giá quy trình triển khai đào tạo phát triển nhân lực Tùy thuộc vào hình thức đào tạo phát triển bên hay bên tổ chức/ doanh nghiệp mà việc đánh giá công việc thực khác 2.1.2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá Các tiêu chuẩn đánh giá đào tạo phát triển nhân lực tập trung theo nhóm tiêu chuẩn: • Nhóm tiêu chuẩn bên trình đào tạo tiêu chuẩn phản anash kết học tập học viên • Nhóm tiêu chuẩn bên trình đào tạo tiêu chuẩn phản ánh ảnh hưởng đào tạo tới tổ chức/ doanh nghiệp Một số tiêu chí cụ thể như: Tỷ lệ luân chuyển nhân viên, tỷ lệ hôi việc nhân viên… • Nhóm tiêu chuẩn phản ứng cuẩ đối tượng nhân lực đào tạo phản ánh mức độ hài lòng đối tượng với vấn đề cụ thể trình đào tạo Các tiêu chí nhóm thường cảm nhận, khó đo lường quan trọng thông số phản ánh động học tập, phát triển nhân lực Nhóm thường đánh giá qua việc lựa chọn thang đo phản ánh mức độ hài lòng người trả lời nhận định liên quan đến kế hoạch triển khai kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 2.2 Các phương pháp đánh giá 2.2.1 Phương pháp quan sát Là việc cán đnahs giá đào tạo thu thập thông tin đánh giá đào tạo nhân lực dựa việc quan sát kiện, hoạt động trình xây dựng triển khai đào tạo nhân lực Khi quan sát, cán đánh giá đào tọa ghi nhận thông tin xem xét khía cạnh khác thường kiện diễn 2.2.2 Sử dụng tài liệu văn Để đánh giá việc xây dựng khai kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực, cán đánh giá sử dụng tài liệu văn cụ thể như: biên nhận thù lao giảng dạy giảng viên ký nhận bồi dưỡng tham gia học tập người lao động Việc sử dụng văn giúp doanh nghiệp đơn giản hóa việc đánh giá tiêu chuẩn định tính 2.2.3 Phương pháp bảng hỏi Là việc sử dụng bảng câu hỏi thiết kế sẵn để phân phát cho đối tượng hỏi điền vào câu trả lời Đối tượng hỏi không nhân viên qua đào tạo, mà đối tượng tham gia vào trình đào tạo.Nội dung bảng hỏi thiết kế thường để tìm hiểu mức độ hài lòng với công tác đào tạo, để tìm hiểu liệu người lao động tham gia đào tạo có đạt mục tiêu đào tạo phát triển thân không? mức độ nào? Để việc thu thập thông tin liên quan đển kết đào tạo qua bảng hỏi có hiệu cần thiết kế câu hỏi đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời, nơi thực trả lời bảng câu hỏi nên nơi làm việc 2.2.4 Phương pháp vấn Phương pháp giúp làm rõ liệu mà phương pháp bảng hỏi chưa khai thác hết sử dụng để đo lường tiêu chuẩn định tính Đối tượng tham gia vấn thường học viên, nhân viên phụ trách đào tạo, cấp quản lý liên quan Với phương pháp này, cán vấn thường đặt câu hỏi để tìm hiểu xem người hỏi làm gì, suy nghĩ cảm nhân sau khóa đào tạo 2.2.5 Phương pháp đánh giá đinh lượng Viêc đánh giá tiến hành cách so sánh, phân tích tổng chi phí tổng lợi ích đào tạo mang lại, so sánh chi phí lợi nhuận bình quân doanh nghiệp trước sau trình đào tạo, phân tích tình hình tăng giảm thu nhập người lao động trước sau trình đào tạo • Xác định chi phí vật chất đào tạo: Tiền công giảng viên, chi phí sở vật • chất… Xác định lợi ích tiền đào tạo mang lại: Lợi ích xác định khoản chênh lệch lợi ích hàng năm người lao động mang lại cho tổ chức doanh nghiệp lúc trước sau đào tạo II Thực tế công tác đánh giá Đào tạo phát triển nhân lực công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ FPT Giới thiệu công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ FPT Tiền thân Công ty FPT Công ty Công nghệ Thực phẩm thành lập vào ngày 13/09/1988, đến ngày 27/10/1990 Công ty đổi tên thành Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT với tên giao dịch quốc tế The Corporation for Financing and Promoting Technology Tháng 03/2002, Công ty thực cổ phần hóa đổi tên thành Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Sau thức chuyển thành Công ty cổ phần FPT, đến 07/2002 FPT bắt đầu tham gia vào thị trường máy tính thương hiệu Việt Nam, với mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động theo loại hình kinh doanh nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng đối tác tin cậy hãng công nghệ thông tin hàng đầu vào thị trường Việt Nam Hiện Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT có vốn điều lệ 608 tỷ đồng với cổ đông nhà nước chiếm tỷ lệ 7,3%, cổ đông công ty chiếm 66,64%, cổ đông công ty chiếm 26,06%, tỷ lệ nắm giữ cổ đông người nước Công ty 12,21% Các lĩnh vực hoạt động FPT tính đến thời điểm bao gồm: tích hợp hệ thống; sản xuất phần mềm (đáp ứng thị trường nội địa xuất khẩu); cung cấp dịch vụ ERP; phân phối sản phẩm công nghệ thông tin; phân phối điện thoại di động; cung cấp giải pháp, dịch vụ viễn thông Internet; đào tạo đại học, đào tạo lập trình viên quốc tế, đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện; lắp ráp máy vi tính FPT Elead; bảo hành, bảo trì thiết bị viễn thông tin học; cung cấp dịch vụ truyền thông Với bí tinh thần FPT sách trọng dụng nhân tài, FPT liên tục phát triển, trở thành công ty tin học lớn uy tín Việt Nam Trong nhiều năm gần đây, với phương châm hiệu “Cùng tới thành công”, FPT không làm hài lòng khách hàng mà bật phương diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, yêu công việc có gắn bó sâu sắc doanh nghiệp FPT ngày lớn mạnh khẳng định thương hiệu mình, công ty có số nhân viên lớn không ngừng tăng lên từ thành lập đến Tổng số cán làm việc FPT 9201 người với độ tuổi bình quân trẻ Có thể nói công ty có đội ngũ nhân viên trẻ hùng hậu Bảng Cơ cấu lao động công ty FPT Tổng số cán Tuổi bình quân Cơ cấu trình độ Trên đại học Đại học Dưới đại học Cơ cấu nghiệp vụ Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật Chức Phần mềm 9201 26.53 238 5798 3165 778 1783 2066 2433 2141 FPT tự hào Tập đoàn tập trung đông đảo cán tin học Việt Nam Đó tài sản quý báu tảng tạo thành công FPT Để phát triển nguồn nhân lực giàu tiềm năng, có khả sáng tạo lực cao này, công ty đầu tư nhiều nguồn lực để đào tạo, phát triển nghề ngiệp cho người lao động, giúp trình độ nhân viên ngày nâng cao tăng hiệu công việc phát triển doanh nghiệp Tình hình Đào tạo phát triển nhân lực công ty 2.1 Thực tế trình Đào tạo phát triển nhân lực công ty FPT coi người giá trị cốt lõi tảng vững giúp họ không ngừng tạo nên giá trị gia tăng hiệu cho khách hàng Năm 2014, FPT đầu tư 46,7 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo có việc tổ chức 1.718 khóa học với tham gia 78320 lượt cán nhân viên Hiện công ty áp dụng hình thức đào tạo là: • • • • • • • Tổ chức lớp/hội thảo Đào tạo/thi lấy chứng nước Đào tạo/thi lấy chứng nước Tổ chức thi định kỳ toàn Công ty/Chi nhánh Đào tạo công việc Kèm cặp Tự học Công tác đào tạo FPT bao gồm: • Đào tạo tân binh: 100% nhân viên tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm • bước đầu làm quen với công việc hiểu thêm giá trị cốt lõi Fpt Đào tạo cán công nghệ: Thường xuyên tổ chức lớp học đào tạo cập nhật xu hướng công nghệ • Đào tạo bồi dưỡng kỹ chuyên môn: Định kỳ năm, nhân viên đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc • Đào tạo lực lượng cán kế cận: Ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn công ty Quy trình đào tạo phát triển nhân lực FPT sau: a Bước 1: Xác định nhu cầu Quý hàng năm, cán nhân viên đăng ký đào tạo với cán quản lý trực tiếp cách thảo luận thống về: - Yêu cầu đào tạo trưởng phận nhân viên nhằm hoàn thiện nâng cao trình độ nhân viên - Nguyện vọng đào tạo nhân viên Nội dung đào tạo ghi rõ đánh giá hoàn thành công việc & kế hoạch phát triển cá nhân trưởng phận phê duyệt Trong trường hợp kế hoạch phát triển nhân viên không nằm đánh giá hoàn thành công việc kế hoạch phát triển (checkpoint) cán nhân đơn vị có trách nhiệm tập hợp yêu cầu đào tạo.Trưởng đơn vị đạo cán nhân đơn vị tập hợp nhu cầu đào tạo nhân viên đơn vị Đối với trường hợp đào tạo đột xuất: Nhân viên có nguyện vọng đào tạo đột xuất làm đơn đề nghị gửi trưởng phận xem xét, phận có nhu cầu đào tạo nhân viên đột xuất trưởng phận làm đơn đề nghị Đơn gửi cho cán phụ trách nhân Công ty/Chi nhánh xem xét sau trình Tổng Giám đốc Công ty/Chi nhánh xem PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC DAYONE FPT Software cám ơn Bạn tham gia khoá học Day One Orientation Bạn vui lòng dành phút đánh giá kết sau khoá học theo tiêu chí bên gửi lại cho (tích  vào ô tương ứng, sử dụng ghi cần) Bạn có cho khoá học thực hữu ích?  Rất đồng ý Rất không đồng ý  Đồng ý  Tạm  Không đồng ý  Bạn có nhận đầy đủ & kịp thời thông tin khoá học Day One? Thông tin Có Khôn g Ghi Thời gian; địa điểm Tính bắt buộc khoá học Ngày làm sau khoá học Day One, sở vật chất cho Bạn có sẵn sàng không? Nếu không sau ngày có? Nội dung đánh giá Chỗ ngồi; bàn ghế Máy tính Sẵn sàng Sau Sau Sau Sau Lâu ngày Điện thoại bàn Vé gửi xe (đối với VP HITC) Bạn đào tạo tiếp phận nào? Nội dung đánh giá Rất tốt Tốt Tạm Khôn g Tốt Rất không tốt Giới thiệu phận – Group (tổ chức, khách hàng,…) Giới thiệu với nhân viên làm Giới thiệu với cán quản lý phận Các ý kiến đóng góp khác (nếu có) ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Cám ơn Bạn dành thời gian đóng góp cho chúng tôi! Phân tích thực trạng công tác Đánh giá đào tạo phát triển nhân lực công ty 3.1 Mục đích Tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT, công tác đánh giá kết đào tạo thực thường xuyên sau khóa học nhằm đạt mục tiêu sau: - Đánh giá hiệu công tác đào tạo so với kế hoạch: • • Về công tác tổ chức Về tiêu đào tạo đề - Đánh giá lợi ích khóa học mang lại cho học viên về: • • Về kiến thức trang bị Về hiệu áp dụng công việc - Đánh giá giảng viên đào tạo: • Đối với giảng viên nội bộ, công tác đánh giá liên quan trực tiếp đến lương thưởng cán • Đối với giảng viên bên ngoài, công tác đánh giá giúp công ty đánh giá hiệu đem lại mức chi phí thuế giảng viên để đưa định việc tiếp tục hợp tác với giảng viên tương lai hay không Ngoài việc đánh giá kết đào tạo sau kết thúc khóa học, trình làm việc nhân viên, quản lý trực tiếp thường xuyên theo dõi nhân viên, kết hợp dựa kết đánh giá hiệu làm việc định kỳ nhân viên để so sánh kết thực công việc trước sau đào tạo nhằm đưa kiến nghị kịp thời cho khóa đào tạo sau công ty 3.2 Nội dung Nội dung đánh giá khóa học công ty cổ phần phát triển đầu tư FPT bao gồm nội dung như: công tác tổ chức, giá trị khóa học, giảng viên đào tạo Công ty thiết kế câu hỏi đánh giá chung, tùy theo nội dung, đặc điểm khóa học, doanh nghiệp triển khai theo hình thức đánh giá khác Dưới nội dung đánh giá đào tạo công ty  Đánh giá công tác tổ chức khóa đào tạo: Để đánh giá công tác tổ chức khóa học, • • • • •  • • • •  • • • doanh nghiệp đưa câu hỏi liên quan đến nội dung sau: Thời gian, địa điểm tổ chức khóa học Công tác thông báo lịch học đến học viên Cơ sở vật chất địa điểm đào tạo: bãi để xe, phòng học, bàn ghế, quạt, điều hòa,… Trang thiết bị phục vụ học tập: máy tính, máy chiếu,… Công tác hỗ trợ: Teabreak, nhân viên hỗ trợ đào tạo,… Đánh giá giá trị khóa học: Các nội dung đưa đánh giá bao gồm: Mức độ hài lòng khóa học Khả ứng dụng kiến thức đào tạo vào công việc Tài liệu đào tạo: nội dung, hình thức Về nội dung khóa học: có cần thiết, hữu ích hay không? Đánh giá giảng viên đào tạo: Kiến thức chuyên môn nội dung đào tạo Phương pháp giảng dạy: kỹ truyền đạt, gây hứng thú, Thái độ nhiệt tình công tác giảng dạy Trên nội dung đánh giá chung cho khóa học, tùy theo khóa học cụ thể kỹ năng, kiến thức chuyên môn sản phẩm, công việc hay khóa học đào tạo hội nhập nhân viên mới, công ty cụ thể hóa tiêu chí đánh giá bám sát theo nội dung truyền tải khóa học nhằm đánh giá chi tiết khóa học Ngoài nội dung đánh giá công ty thiết kế nhằm thu thập ý kiến đánh giá từ phía học viên, công ty có nội dung đánh giá dành cho đối tượng khác:  • • •  • • • Nội dung đánh giá dành cho phận tổ chức khóa học, bao gồm: Tổng số học viên tham dự/tổng số học viên có tên danh sách Tổng số học viên tham gia thi (nếu có) Tổng số học viên đạt chứng sau khóa đào tạo (nếu có) Nội dung đánh giá dành cho giảng viên đào tạo: Đánh giá chung khóa học Thái độ, khả tiếp thu học viên với nội dung khóa học Đánh giá sở vật chất, công tác tổ chức đào tạo Ngoài ra, công ty kết hợp với kết đánh giá hiệu làm việc nhân viên sau tham gia khóa đào tạo để đánh giá xác hiệu công tác đào tạo Theo đó, dựa kết đánh giá hiệu làm việc, quản lý trực tiếp tiến hành so sánh số lực chuyên môn, thái độ, hành vi hay kỹ nhân viên như: mức tăng NSLĐ, doanh số, mức độ hài lòng khách hàng hay hiệu sử dụng kỹ mềm như: quản lý thời gian, khả làm việc nhóm, kỹ thuyết trình, thuyết phục khách hàng,… để đánh giá toàn diện kết khóa đào tạo mang lại 3.3 Phương pháp sử dụng để đánh giá Có nhiều phương pháp mà FPT sử dụng để đánh giá kết đòa tạo phát triển nhân lực Có thể kể đến số phương pháp như: + Phương pháp sử dụng văn thống kê: văn bản, ghi chép nhật kí khóa học cho phép ghi kiểm tra lại thông tin định lượng buổi học số lượng học viên, số học viên vắng mặt, số giảng… từ lập báo cáo tổng kết chung cho toàn khóa đào tạo + Phương pháp bảng hỏi: phương pháp quan trọng, phổ biến phương pháp chủ yếu FPT sử dụng Bảng hỏi có thiết kế nội dung khác phát cho đối tượng khác nhằm thu thập thông tin đánh giá chất lượng giảng dạy, trình độ giảng viên, kết học tập học viên, tinh thần học tập, công tác tổ chức, v.v… + Phương pháp quan sát: phương pháp không trực tiếp ghi nhận phương pháp phổ biến tất yếu phải có sau trình đào tạo phát triển nhân lực Các nhà quản trị nhạy bén FPT quan sát nhân viên thay đổi sau khóa đào tạo hay phát triển công việc để rút cảm nhận riêng, từ đưa đánh giá kết đào tạo nhân lực kinh nghiệm cho khóa đào tạo 3.4 Kết thu sau đánh giá Thông qua việc đánh giá kết đào tạo phát triển nhân lực, nhà quản trị FPT sử dụng kết để tác động đến hoạt động quản trị nhân lực khác có liên quan: • Công tác phân tích công việc: Bản mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc sở để tiến hành đánh giá thực công việc Tại FPT, công tác đánh giá thực tốt có đóng góp phần quan trọng công tác phân tích công việc Như vậy, qua công tác đánh giá thực công việc thấy công tác phân tích công việc thực tốt đến mức Ngoài ra, dựa vào kết đánh giá, thấy yêu cầu, đặc điểm công việc phù hợp với người lao động chưa, từ công tác phân tích công việc đưa bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nhiệm vụ mô tả công việc, tiêu chuẩn thực công việc • Công tác kế hoạch hóa tuyển dụng đạo tạo: Kết đánh giá thực cho thấy thiếu hụt hay dư thừa lao động trình độ Từ đó, trưởng phận FPT xác định người lao động cần đào tạo để nâng cao tay nghề, buộc phải tuyển dụng từ bên để có đủ số lao động có trình độ cần thiết để đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh • Công tác bố trí nhân lực việc: Kết đánh giá thực công việc FPT cho thấy người lao động thực có lực, phẩm chất người không làm việc Từ đó, cấp quản lý đưa định nhân đắn • đề bạt, thuyên chuyển hay sa thải Công tác quản trị tiền công, tiền lương: Kết đánh giá thực công việc sở quan trọng để xác định thù lao cho người lao động FPT quan niệm việc đánh giá thực xác, công sở để có hệ thống lương công hợp lý Thù lao mà người lao động nhận phản ánh kết thực công việc họ • Công tác tạo động lực cho người lao động: Nếu công tác đánh giá thực công việc thực tốt, kéo theo hoạt động khác có kết khả quan, người lao động cảm thấy công tất người Họ thấy ghi nhận tổ chức kết họ đạt được, từ có động lực làm việc gắn bó với tổ chức, giảm luân chuyên lao động giảm bất bình, tăng hiệu quản lý Thông qua việc điều tra, thăm dò ý kiến người tổ chức: Sau chu kỳ đánh giá, phòng tổ chức lao động FPT thực khảo sát, lấy ý kiến người lao động người quản lý hệ thống đánh giá áp dụng Phát phiếu đánh giá đẻ nhân viên tham gia đòa tạo tự đánh giá chất lượng đào tạo, theo dõi trình đào tạo không khí buổi đào tạo có hào hứng không? Nhân viên có hay bỏ học không? Quá trình học có say mê kết học tập có cao không? Sau xem xét đến kết hiệu công việc mà họ đạt để nhận định chất lượng đào tạo Kết đánh giá cho thấy tồn công tác đánh giá, từ đưa biện pháp để điều chỉnh cho hợp lý Đánh giá chung công tác Đánh giá sau đào tạo phát triển nhân lực 3.1 Thành công công ty nguyên nhân Ở công ty lớn có hoạt động mảng nhân FPT, công tác đào tạo phát triển nhân lực đầu tư lớn Đào tạo phát triển nhân lực trọng tốn nhiều công sức, nguồn lực thời gian, chi phí… Công tác đánh giá sau đào tạo FPT triển khai có ưu điểm định, mang lại hiệu cho Đào tạo phát triển nhân lực nói riêng lợi ích công ty nói chung • Một số ưu điểm công tác đánh giá Đào tạo phát triển nhân lực FPT: Ưu điểm phải kể đến hệ thống bảng biểu đánh giá thiết kế khoa học, quy mô rõ ràng, đẹp mắt dễ thực Có thể tham khảo Phiếu thăm dò ý kiến phát cho học viên sau đào tau sau: Phiếu thăm dò ý kiến đánh giá học viên sau khóa học Sau khóa học, học viên phát phiếu điều tra ý kiến học viên sau tham gia học tập Trong phiếu này, học viên đánh giá mục tiêu khóa học, nội dung, độ hữu ích kiến thức, v.v… nêu ý kiến đề xuất việc tổ chức đào tạo Phiếu có hướng dẫn cụ thể thang điểm bố cục rõ ràng, dễ hiểu, dễ theo dõi nhân viên trình độ thực mà không gặp khó khăn Công ty thiết kế bảng tổng kết khóa đào tạo để theo dõi tình hình tham gia kết học viên mức độ tổng quát Bảng tổng hợp dễ dàng làm bật kết số hóa: tình hình học viên học có chuyên cần hay số học viên tham dự đầu khóa cuối khóa, chất lượng giảng dạy thể số học viên thi đạt chứng yêu cầu Một phần bảng tổng hợp trình bày sau: Bảng tổng kết tình hình khóa đào tạo Ưu điểm công tác đánh giá sau đào tạo FPT góp phần xây dựng Đào tạo phát triển nhân lực mộ cách hiệu quả, dựa đánh giá, tổng kết từ phía người học người dạy Dựa vào ý kiến đánh đề xuất học viên tham gia, công ty rút kinh nghiệm, điều chỉnh công tác triển khai đào tạo, từ nâng cao chất lượng học tập, hiệu giảng dạy, giảm thiểu chi phí nắm bắt sát nhu cầu đào tạo từ phía học viên Các báo cáo tổng kết khóa học tạo cho nhà quản trị nhìn tổng quát độ hữu ích khóa học, học viên có bọ thu hút hay không kết học tập đạt mức độ nào, từ có thay đổi, điều chỉnh để chương trình đào tạo sau hợp lý, hiệu • Nguyên nhân dẫn tới thành công công tác đánh giá đào tạo phát triển - Công ty xây dựng quy trình đào tạo bản, quy mô, cần thận Không đào tạo mà quy trình FPT xây dựng công phu kĩ lưỡng Ý thức tầm quan trọng đào tạo phát triển nhân lực, công ty tốn nhiều công sức để thiết kế văn từ kế hoạch đào tạo, khảo sát nhu cầu sách đãi ngộ giảng viên, học viên hay cam kết đào tạo… tất văn hóa rõ ràng, quy trình trở nên chuyên nghiệp, thực dễ dàng hiệu - Bước đánh giá sau đào tao coi trọng, thiết kế quy củ với bảng biểu tổng kết, phiếu khảo sát ý kiến học viên chi tiết, nên học viên dễ dàng thực hiện, đánh giá, tham gia góp ý Học viên đánh giá thể quan điểm, thể mức độ tiếp thu thân họ thấy làm chủ công việc mình, làm chủ việc học Đây lý khiến người học hứng thú tham gia đào tạo - Các học viên tích cực tham gia đánh giá, ý kiến xác đáng trung thực khách quan, góp phần giúp nhà quản trị nhìn nhận thực tế vấn đề có giải pháp kịp thời Ý kiến người tham gia đào tạo ghi nhận văn trở thành sở cho điều chỉnh công tác đào tạo cho hợp lý Mọi góp ý quý báu từ lãnh đạo tìm cách thức sáng tạo đào tạo phát triển, điều lại làm tăng hứng thú cho học viên kích thích tinh thần học tập đóng góp ý kiến họ 3.2 Hạn chế công ty nguyên nhân • Công ty FPT sử dụng nhiều phương pháp đánh giá kết đào tạo phát triển nhân, thu kết tích cực có ích li cho phát triển nhân lực nói riêng kết kinh doanh công ty nói chung Tuy nhiên, tránh khỏi số hạn chế công tác đánh giá kết đào tạo phát triển nhân lực Thứ nhất, công tác đánh giá kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty chưa thể định hướng lâu dài, mang tính trước mắt, ngắn hạn Việc lập phiếu đánh giá sử dụng chủ yếu, với mục đích thăm dò kết học tập công tác đào tạo học viên, lại chưa sâu vào độ nắm bắt thực kiên thức cung cấp cho học viên tình hình ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế sau khóa đào tạo Các kết đánh giá qua bảng hỏi hay vấn nhìn chung kết mang tính tạm thời Thứ hai, việc xác định nhu cầu đào tạo có bất cập chưa thực bám sát vào tình hình sản xuất kinh doanh công ty mà chủ yếu thể nguyện vọng nhân viên chính, trình đánh giá kết đào tạo lại chưa thể việc nhân viên có hài lòng với nội dung đào tạo mà công ty xếp cho hay không Việc đánh giá nội dung đào tạo nhìn chung chung chung, chưa cụ thể khó rút nhận xét xu hướng cảm nhận học viên nội dung đào tạo phát triển Thứ ba, FPT chưa thể đánh giá hiệu nguồn lực dành cho công tác đào tạo Công ty chưa đánh giá hiệu kinh tế công tác đào tạo, mà công tác đánh giá mang tính chất chung chung , tổng kết sau đào tạo khó thấy yếu lợi ích từ công tác triển khai đào tạo, chưa có khảo sát thể mức độ hiệu nguồn lực bỏ so với kết mà trình đào tạo thu lại • Nguyên nhân tồn trên: + Công ty chưa thực xây dựng phương pháp đánh giá kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực mang tính dài hạn Phương pháp thu thập kết mang tính thống kê trước mắt mà chưa trọng vào mục đích phân tích tổng hợp để có định hướng sau + Mục tiêu đánh giá kết đào tạo chưa cụ thể nên gặp khó khăn việc xây dựng hệ thống đánh giá hiệu sau đào tạo, khó cụ thể hóa vấn đề + Do việc phân tích hiệu công việc người lao động nhiều bất cập, chưa rõ ràng , cụ thể, chưa sát sao, phần công ty có nhiều vị trí công việc nên viên đánh giá thay đổi kết làm việc nhân viên sau đào tạo gặp nhiều khó khăn + Do nguồn kinh phí dành cho đánh giá kết đào tạo phát triển nhân lực không nhỏ, cần phải cân nhắc xem xét đưa phương án thực cầu kì, III Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá kết Đào tạo phát triển nhân lực cho công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ FPT Tăng cường công tác tự phân tích đánh giá công việc nhân viên Để công tác đánh giá kết đào tạo phát triển nhân lực có hiệu lâu dài định hương tốt cho công tác đào tạo, nhân viên công ty cần tăng cường cho khả tự đánh giá công việc, tự nhận thức mức độ hoàn thành công việc độ cải thiện kết làm việc sau đào tạo Nhân viên ứng dụng Phương pháp nhật ký công việc để theo dõi kết làm việc Phương pháp nhật kí công việc: Người lao động tự ghi chép lại hoạt động để thực công viêc Phương pháp thu thông tin theo kiện thực tế Cần lưu ý việc ghi chép phải thực liên tục, quán trung thực Vận dụng phương pháp nhật ký công việc phương pháp vấn để tiến hành xây dựng moô tả công việc nhân viên phòng hành nhân Công ty Tăng cường trách nhiệm nhà quản lý Nhà quản lý hay cấp nhân viên cần giao trách nhiệm nhiều việc theo dõi thay đổi nhân viên quyền sau tham gia khóa đào tạo hay chương trình phát triển nhân lực Trách nhiệm nhà quản trị cần gắn với khoảng thời gian đủ dài đủ chặt chẽ, sát có ý nghĩa, hiệu cho công tác đánh giá kết đào tạo nhân lực Nhà quản lý công ty sử dụng số phương pháp để nắm bắt kết sau đào tạo nhân viên cách cụ thể như: + Phương pháp quan sát: phương pháp mà người nghiên cứu quan sát hay nhóm người lao động làm việc ghi lại thông tin: hoạt động mà người thực hiện, phải thực thực để hoàn thành phận khác công việc Trước tiên cán đào tạo quan sát công việc thực cán cách kỹ lưỡng có hệ thống Cố gắng xác định tất bước công việc thực để hoàn thành công việc Nếu cán đào tạo có tài liệu mô tả cách chi tiết nhiệm vụ công việc (bản mô tả công việc) dùng tài liệu hướng dẫn để xác định điểm khác thực tế làm việc nhân viên yêu cầu cần hoàn thành sau đào tạo + Phương pháp vấn: Sau bước quan sát, cán đào tao tiến hành vấn người cán xem thực công việc để xác định lại ghi chép cán đào tạo Sau tiếp tục vấn người thực không tốt công việc tương tự để tìm hiểu vấn đề gặp phải thực công việc Cuối cán đào tạo trả lời vào cột “Sự khác yêu cầu thực tế thực công việc nhân viên” để thiếu sót đào tạo cán Hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc Hiện nay, công tác đánh giá thực công việc công ty thực sơ sài, chủ yếu dựa bình bầu trưởng phòng đồng nghiệp Việc bình bầu chủ yếu phục vụ cho mục đích tính lương khen thưởng Do vậy, đánh giá kết thực người lao động cách chung chung, chưa đánh giá yếu tố trình độ kỹ năng, thái độ làm việc Vì vậy, công ty cần phải áp dụng phương pháp đánh giá công việc cách khoa học Các kết đánh giá thực công viêc quan trọng để xác định kết đào tạo phát triển nhân lực thời gian dài, từ có đánh giá khách quan thực tế kết học tập giảng dạy đào tạo phát triển nhân lực Chú trọng đến việc sử dụng hiệu nguồn kinh phí đào tạo Chi phí đào tao yếu tố góp phần không nhỏ tới hiệu đào tạo nguồn nhân lực công ty Đây yếu tố cần xem xét đánh giá đến hiệu khóa học, nhằm xác định kết học tập có tương xứng với nguồn lực tài bỏ hay không, phận triển khai đào tạo làm việc có hiệu hay không Để sử dụng hiệu nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo công ty cần phải: - Cần xác định khoản chi phí cho đào tạo cách đầy đủ để thực kế hoạch đào tạo không bị rơi vào tình trạng vươt chi hay thiếu thu Công ty cần phải công khai khoản chi phí đào tạo hàng năm - Chi phí cho khóa đào tạo vào mục tiêu lâu dài đề để để tính toán xác kinh phí đào tạo cho năm cụ thể giai đoạn cụ thể - Để sử dụng kinh phí đào tạo hợp lý, công ty nên có sách trích phần nhỏ quỹ thưởng cho giáo viên, học viên có thành tích xuất sắc khóa học nhằm tăng tinh thần giảng dạy học tập học viên giảng viên để khóa đào tạo có hiệu - Bên cạnh nguồn kinh phí nội Công ty nên thu hút nguồn tài trợ từ đối tác tổ chức nước góp vào quỹ đào tạo mục tiêu hợp tác phát triển Đồng thời, việc mở rộng quan hệ liên kết đào tạo cần thiết để góp phần tiết kiệm chi phí - Thành lập hệ thống thống kê định lượng rõ ràng chi phí dành cho đào tạo để theo dõi tính toán kết đạt sau đào tạo mức độ đầu tư nguồn lực Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu đào tạo cách chi tiết xác Việc đánh giá hiệu công tác đào tạo công ty sau khóa học chưa thường xuyên kỹ dừng lại việc xem xét kết học tập học viên thông qua bảng điểm, chứng chỉ, văn tốt nghiệp, dựa nhận xét chủ quan người giám sát, công ty chưa thực tốt công tác đánh giá hiệu khóa đào tạo Vì vậy, thời gian tới công ty cần xây dựng hệ thống phản hồi tốt, đảm bảo tính đáng tin cậy kết đánh giá KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài “Liên hệ thực tế công tác đánh giá đào tạo phát triển nhân lực công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT (FPT Shop)” ta nhận thấy tầm quan trọng công tác đánh giá đào tạo phát triển nhân lực tổ chức FPT doanh nghiệp khác Hiện nay, công tác đào tạo cho người lao động đóng vai trò than chốt lĩnh vực tổ chức người nguồn tài nguyên quý giá nhất, muốn khai thác nguồn tài nguyên cách hiệu doanh nghiệp cần phải thường xuyên bổ sung kiến thức, kiến thức rộng nguồn tài nguyên người dồi Hơn nữa, kinh tế đòi hỏi người lao động ngày phải có trình độ cao Vì vậy, tổ chức quan tâm đến vấn đề đào tạo phát triển nhân lực tổ chức phát triền tương lai Qua nghiên cứu công tác đánh giá đào tạo phát triển cho thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu công tác đào tạo phát triển FPT, từ phát huy mặt tích cực, áp dụng biện pháp nhóm đề để khắc phục mặt hạn chế, bổ sung mặt thiếu sót Trên thảo luận nhóm 03 với đề tài” Liên hệ thực tế công tác đánh giá đào tạo phát triển nhân lực công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT” Dưới góc độ nghiên cứu sinh viên với kiến thức chưa thực hoàn thiện nguồn thông tin hạn chế, thảo luận tránh khỏi thiếu sót Rất mong cô thông cảm góp ý để nhóm hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn cô Vũ Thị Minh Xuân giúp chúng em hoàn thành đề tài này! [...]... nhiều phương pháp đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân, thu được những kết quả tích cực và có ích li cho phát triển nhân lực nói riêng và kết quả kinh doanh của công ty nói chung Tuy nhiên, không thể tránh khỏi một số hạn chế trong công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực này Thứ nhất, công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chưa thể hiện định... và phát triển nhân lực không hề nhỏ, vì vậy cũng cần phải cân nhắc khi xem xét và đưa ra các phương án thực hiện cầu kì, bài bản III Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá kết quả Đào tạo và phát triển nhân lực cho công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ FPT 1 Tăng cường công tác tự phân tích và đánh giá công việc ở mỗi nhân viên Để công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực. .. tôi! 2 Phân tích thực trạng công tác Đánh giá đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty 3.1 Mục đích Tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT, công tác đánh giá kết quả đào tạo được thực hiện thường xuyên sau mỗi khóa học nhằm đạt được các mục tiêu sau: - Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo so với kế hoạch: • • Về công tác tổ chức Về các chỉ tiêu đào tạo đã đề ra - Đánh giá lợi ích khóa... Kết quả đánh giá có thể cho thấy được những tồn tại của chính công tác đánh giá, từ đó có thể đưa ra các biện pháp để điều chỉnh cho hợp lý 3 Đánh giá chung về công tác Đánh giá sau đào tạo và phát triển nhân lực 3.1 Thành công của công ty và nguyên nhân Ở một công ty lớn và có hoạt động mảng nhân sự bài bản như FPT, công tác đào tạo và phát triển nhân lực được đầu tư rất lớn Đào tạo và phát triển nhân. .. nhận xét chủ quan của người giám sát, công ty chưa thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả của khóa đào tạo Vì vậy, trong thời gian tới công ty cần xây dựng hệ thống phản hồi tốt, đảm bảo tính đáng tin cậy của kết quả đánh giá KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài Liên hệ thực tế công tác đánh giá đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT (FPT Shop)” ta có thể nhận... Tổng Giám đốc Công ty, trình bày tại hội nghị tổng kết của Công ty hoặc báo cáo cho các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về Hệ quản trị toàn diện FPT +Định kỳ hàng năm cán bộ nhân sự Công ty cập nhật danh sách các tổ chức cung cấp đào tạo 2.2 Khâu Đánh giá sau đào tạo và phát triển tại công ty Khâu đánh giá kết quả đào tạo nằm ở bước thứ tư trong quy trình đào tạo và phát triển nhân lực ở công ty FPT Tại. .. và tất yếu phải có sau quá trình đào tạo và phát triển nhân lực Các nhà quản trị nhạy bén của FPT quan sát nhân viên thay đổi sau khóa đào tạo hay một sự phát triển trong công việc để rút ra những cảm nhận riêng, từ đó đưa ra đánh giá kết quả đào tạo nhân lực cũng như kinh nghiệm cho các khóa đào tạo tiếp theo 3.4 Kết quả thu được sau đánh giá Thông qua việc đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân. .. định kết quả đào tạo và phát triển nhân lực trong thời gian dài, từ đó có những đánh giá khách quan và thực tế về kết quả học tập và giảng dạy trong đào tạo và phát triển nhân lực 4 Chú trọng đến việc sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo Chi phí đào tao là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực của công ty Đây cũng là yếu tố rất cần được xem xét khi đánh giá. .. của công ty cổ phần phát triển đầu tư FPT bao gồm các nội dung chính như: công tác tổ chức, giá trị khóa học, giảng viên đào tạo Công ty thiết kế các câu hỏi đánh giá chung, tùy theo nội dung, đặc điểm của mỗi khóa học, doanh nghiệp sẽ triển khai theo các hình thức đánh giá khác nhau Dưới đây là các nội dung đánh giá đào tạo của công ty  Đánh giá về công tác tổ chức khóa đào tạo: Để đánh giá công tác. .. dung đào tạo và phát triển Thứ ba, FPT chưa thể hiện sự đánh giá về hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác đào tạo Công ty chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế của công tác đào tạo, mà công tác đánh giá còn mang tính chất chung chung , tổng kết sau đào tạo do đó khó có thể thấy được những yếu kém cũng như lợi ích từ công tác triển khai đào tạo, cũng chưa có những khảo sát thể hiện được mức độ hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ thực tế công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT, Liên hệ thực tế công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT, Liên hệ thực tế công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT, 1 Thực tế quá trình Đào tạo và phát triển nhân lực của công ty, 2 Khâu “Đánh giá sau đào tạo và phát triển” tại công ty, 1 Thành công của công ty và nguyên nhân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay