Khởi tri tăng huyết áp tại tuyến cơ sở, Viện tim mạch Việt Nam

23 233 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:36

TS BS PHM THI SN (VIN TIM MCH VIT NAM) KHM THA ln (hi tin s, o HA & khỏm thc th THA CP CU HA 180/120 mmHg HA 140/90 mmHg KHM THA ln HA 140/90 mmHg, cú tn thng c quan ớch, hoc T hoc CKD KHễNG KHM THA ln HA 140/90 mmHg Holter HA 24h HA ban ngy HATT 135 mmHg Hoc HATTr 85 mmHg T o HA ti nh HA trung bỡnh ngy HATT 135 mmHg Hoc HATTr 85 mmHg CHN ON TNG HUYT P Cể MC TIấU IU TR THA NGI LN >18 TUI THA >18 tui Mc h HA chung: 3.0 mmol/L (115 mg/dL), va/hoc -HDL-C < 1.0 mmol/L (40 mg/dL) nam , < 1.2 mmol/L ( 46 mg/dL) n, va/hoc -TG > 1.7 mmol/L ( 150 mg/dL) ng mỏu oi bt thng Beo phi Beo phi bung Tin s gia inh co ngi b bnh tim mch sm ( < 55 tui vi nam va < 65 vi n ) thao ng ng mỏu oi 7.0 mmmol/L ( 126 mg/dl) hai lõn o liờn tip va /hoc HbA1c > % ( 53 mmol/mol) va /hoc ng mỏu sau n > 11.0 mmol/L ( 200 mg/dl) Tn thng c quan khụng co triu chng Hiu ỏp 60 mmHg ( ngi gia) in tim day tht trỏi ( SL > 3.5 mV; RaVL > 1.1 mV; chi s Cornel > 244 mmV*ms) hoc Day M cnh (IMT > 0.9 mmm) hoc co mng va Vn tc song mch ui-M cnh > 10 m/s Chi s c chõn- cng tay < 0.9 Bnh thn giai on mn giai on ( eGFR: 30-60 ml/phut/1.73 m2) Albumine niu vi th ( 30-300 mg/24 gi) hoc ti alb /creatinine (30-300 mg/g hoc 3.4-34 mg/ mmol) ó cú bnh tim mch hoc bnh thõn Bnh mch nao: nhi mỏu nóo, xut huyt nao, TBMN thoỏng qua Bnh mch vanh: au tht ngc, NMCT; tỏi ti mỏu bng nong vanh hoc cõu ni Suy tim, bao gụm suy tim chc nng bo tụn Bnh M chi di co triu chng Bnh thn mn giai on (eGFR < 30 ml/ph/1.73 m2) Protein niu > 300 mg/24 gi Bnh vong mc tin trin: xut huyt hoc xut tit, phu gai th The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) - J Hypertension 2013;31:1281-1357 Medical Education & Information for all Media, all Disciplines, from all over the World Powered by PHN TNG NGUY C TIM MACH & THA Nhng yu t nguy c, tn thng c quan v bnh cnh lõm sng Bỡnh thng cao HATT :130-139 hoc HATTr: 8589 mmHg Khụng cú yu t nguy c THA HATT: 140-159 hoc HATTr: 9099 mmHg THA HATT: 160-179 hoc HATTr :100-109 mmHg THA HA 180 /110 mmHg Nguy c thp Nguy c trung bỡnh Nguy c cao Cú 1-2 yu t nguy c Nguy c thp Nguy c trung bỡnh Nguy c trung bỡnh n cao Nguy c cao Cú yu t nguy c, Nguy c thp n trung binh Nguy c trung binh n cao Nguy c cao Nguy c cao Tn thng c quan ớch, Bnh thõn mn g hoc thỏo ng Nguy c trung binh n cao Nguy c cao Nguy c cao Nguy c cao n rt cao Bnh Tim Mch cú triu chng, Bnh Thõn Mn g i kốm hoc T co TTCQ ớch/ nhiờu YTNC Nguy c rt cao Nguy c rt cao Nguy c rt cao Nguy c rt cao X TR THA THEO PHN TNG NGUY C TIM MCH V PHN THA Nhng yu t nguy c, tn thng c quan v bnh cnh lõm sng Bỡnh thng cao HATT : 130-139 hoc HATTr : 85-89 mmHg THA HATT: 140-159 hoc HATTr : 9099 mmHg THA HATT: 160-179 hoc HATTr :100109 mmHg THA HATT 180 / >110 mmHg Khụng iờu tr TLS vi thỏng ri cho thuc t mc tiờu [...]... (verapamil, diltiazem) Khụng dung np glucose Mang thai Tng canxi mỏu, H kali mỏu Hi chng chuyn hoa Khụng dung np glucose Vn ng viờn COPD (ngoi tr chn bờta gian mch ) Nhp tim nhanh Suy tim Bloc AV block ( 2 hoc 3, 3 phõn nhỏnh) Ri lon chc nng tht trỏi nng Suy tim c ch men chuyn Mang thai Phu n ang cho con bu Phu mch Tng kali mỏu Teo hp ng mch thn hai bờn Chn th th angiotensin Mang thai Phu n ang cho con... Cõn anh giỏ cỏc yờu tụ nguy co tim mach, tụn thuong co quan ich, v bnh lý kốm theo ờ phõn tng nguy c tim mch tng th bnh nhõn THA iờu tri THA ngoi at HA muc tiờu cũn phai kim so t YTNC i kốm Mc HA muc tiờu l < 140/90 mmHg cho hõu hờt cỏc trung hp Muc tiờu 80 tuụi Cỏc bin phỏp thay ụi lụi sụng l cỏc B/P iờu tri khụng dựng thuục hiu qua trong iờu tri THA cõn uc thc hin õy u,... bao u kali va cac yờu tụ vi lung: Giam an mn (< 6 gam muụi hay 1 thia c phờ muụi mụi ngay) Tang cung rau xanh, hoa qua tuoi Han chờ thc an co nhiờu cholesterol va axit beo no Tich cc giam can (nờu quỏ can), duy tri can nng ly tung vi chi sụ khụi co thờ (BMI: body mass index) tu 18,5 ờn 22,9 kg/m2 Cụ gng duy tri vong bung dui 90cm o nam va dui 80cm o nu Lụi sụng lanh manh tụt cho sc kho Hn chờ ung... ng mch thn hai bờn i khang th th Suy thn cp hoc nng (eGFR
- Xem thêm -

Xem thêm: Khởi tri tăng huyết áp tại tuyến cơ sở, Viện tim mạch Việt Nam, Khởi tri tăng huyết áp tại tuyến cơ sở, Viện tim mạch Việt Nam, Khởi tri tăng huyết áp tại tuyến cơ sở, Viện tim mạch Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay