Liên hệ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ Phần bánh kẹo Hải Hà

31 220 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:23

Liên hệ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ Phần bánh kẹo Hải Hà.Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại,phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Đối với mỗi tổ chức cũng vậy con người là yếu tố hàng đầu quyết định tới sự thành công, thất bại trong một tổ chức. Một doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên có chuyên môn giỏi, trình độ cao, trung thành với tổ chức là một tổ chức mạnh, tạo ra được lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường, VIệt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới – WTO và nhiều tổ chức quốc tế khác. Tham gia thị trường xây dựng Việt Nam hiện nay và trong những năm tới đã và sẽ có nhiều nhà thầu nước ngoài đầu tư vào hoạt động, trong đó có nhiêu Tập đoàn lớn trên thế giới tham như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…Các doanh nghiệp có năng lực lớn về mọi mặt, cả về vốn, công nghệ, nguồn lực và thông thạo luật pháp Quốc tế, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp. Do đó, thị trường xây dựng Việt Nam thực sự là cuộc cạnh tranh khốc liệt trên mọi phương diện. Đây là cơ hội tốt nhưng cũng là một thách thức lớn đối với cấc doanh nghiệp xây dựng trong nước. Vì vậy để duy trì sự tồn tại và phát triển trong bối cảnh hội nhập này mọi tổ chức nói chung và công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà nói riêng phải quan tâm hơn nữa chất lượn nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển là một biện pháp mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội nâng cao tay nghề cho nhân viên, cơ hội thăng tiến, tăng lòng trung thành của nhân viên với tổ chức làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.Nhận thức được điều này CTCP bánh kẹo Hải Hà xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong chiến lược quan trọng để xây dựng và phát triển Hải Hà thành tập đoàn kinh tế mạnh. Xây dụng và phát triển nguồn lực, con người Hải Hà mạnh về mọi mặt đủ cả về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao, có năng lực quản lý, có năng lực sáng tạo và úng dụng công nghệ mới lao động với năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Vì vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang ngày càng có vai trò quan trọng và được quan tâm nhiều hơn.Do vậy làm thế nào để nâng cao trình độ cho người lao động tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đáp ứng kịp thời với sự thay đổi? Đây chính là lý do mà Nhóm 1 chọn vấn đề: “ Liên hệ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ Phần bánh kẹo Hải Hà”. PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC1.1Những vấn đề chung về đào tạo nguồn nhân lực1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lựcNguồn nhân lực là nguồn lực của mỗi người, gồm có thể lực và trí lực. Thể lực phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của con người, mức sống, thu nhập, chế độ làm việc, nghỉ ngơi..Trí lực là nguồn tiềm tàng to lớn của con người, đó là tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách…1.1.2 Khái niệm về kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực là tập hợp một cách có hệ thống các mục tiêu và các cách thức thực hiện mục tiêu về đào tạo và phát triển nhân lực trong một khoảng thời gian nhất định.1.2Nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực1.2.1.1. Nhu cầu đào tạo và xác định nhu cầu đào tạo là gì?Nhu cầu đào tạo là những đòi hỏi về số lượng,cơ cấu nhân lực cần được đào tạo,các nội dung cần được đào tạo để đáp ứng yêu cầu và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức,doanh nghiệp trong hiện tại và tương lại..Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực chính là việc trả lời rõ các câu hỏi:Đào tạo và phát triển ai?Đào tạo và phát triển những đối tượng nào?Đào tạo và phát triển cái gì?Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển là giai đoạn đầu tiên và có ý thức quan trọng trong tiến trình đào tạo và phát triển nhân lực của tổ chức,doanh nghiệp. Nếu việc xác định nhu cầu đào tạo không chính xác,không khách quan và đầy đủ thì có thể gây ra nhiều lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực,hơn nữa kết quả đào tạo và phát triển nhân lực có thể không đạt được mục tiêu đã đề ra, làm giảm chất lượng công tác quản trị nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp.Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực là cơ sở khoa học và thực tế cho việc xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết quả đào tạo và phát triển của tổ chức doanh nghiệp. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực phải được thực hiện theo LỜI MỞ ĐẦU Đối với quốc gia người nguồn lực quan trọng định tồn tại,phát triển vị quốc gia giới Đối với tổ chức người yếu tố hàng đầu định tới thành công, thất bại tổ chức Một doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên có chuyên môn giỏi, trình độ cao, trung thành với tổ chức tổ chức mạnh, tạo lợi cạnh tranh lớn thị trường, VIệt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới – WTO nhiều tổ chức quốc tế khác Tham gia thị trường xây dựng Việt Nam năm tới có nhiều nhà thầu nước đầu tư vào hoạt động, có nhiêu Tập đoàn lớn giới tham Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…Các doanh nghiệp có lực lớn mặt, vốn, công nghệ, nguồn lực thông thạo luật pháp Quốc tế, đặc biệt có nhiều kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp Do đó, thị trường xây dựng Việt Nam thực cạnh tranh khốc liệt phương diện Đây hội tốt thách thức lớn cấc doanh nghiệp xây dựng nước Vì để trì tồn phát triển bối cảnh hội nhập tổ chức nói chung công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà nói riêng phải quan tâm chất lượn nguồn nhân lực Đào tạo phát triển biện pháp mang lại hiệu cao việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo hội nâng cao tay nghề cho nhân viên, hội thăng tiến, tăng lòng trung thành nhân viên với tổ chức làm tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Nhận thức điều CTCP bánh kẹo Hải Hà xác định phát triển nguồn nhân lực chiến lược quan trọng để xây dựng phát triển Hải Hà thành tập đoàn kinh tế mạnh Xây dụng phát triển nguồn lực, người Hải Hà mạnh mặt đủ số lượng với trình độ học vấn tay nghề cao, có lực quản lý, có lực sáng tạo úng dụng công nghệ lao động với suất, chất lượng hiệu ngày cao Vì đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngày có vai trò quan trọng quan tâm nhiều Do làm để nâng cao trình độ cho người lao động tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp đáp ứng kịp thời với thay đổi? Đây lý mà Nhóm chọn vấn đề: “ Liên hệ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Công ty Cổ Phần bánh kẹo Hải Hà” PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Những vấn đề chung đào tạo nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực người, gồm lực trí lực Thể lực phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe người, mức sống, thu nhập, chế độ làm việc, nghỉ ngơi Trí lực nguồn tiềm tàng to lớn người, tài năng, khiếu quan điểm, lòng tin, nhân cách… 1.1.2 Khái niệm kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tập hợp cách có hệ thống mục tiêu cách thức thực mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực khoảng thời gian định 1.2 Nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực 1.2.1.1 Nhu cầu đào tạo xác định nhu cầu đào tạo gì? Nhu cầu đào tạo đòi hỏi số lượng,cơ cấu nhân lực cần đào tạo,các nội dung cần đào tạo để đáp ứng yêu cầu thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ mục tiêu tổ chức,doanh nghiệp tương lại .Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực việc trả lời rõ câu hỏi: - Đào tạo phát triển ai? Đào tạo phát triển đối tượng nào? Đào tạo phát triển gì? Xác định nhu cầu đào tạo phát triển giai đoạn có ý thức quan trọng tiến trình đào tạo phát triển nhân lực tổ chức,doanh nghiệp Nếu việc xác định nhu cầu đào tạo không xác,không khách quan đầy đủ gây nhiều lãng phí việc sử dụng nguồn lực,hơn kết đào tạo phát triển nhân lực không đạt mục tiêu đề ra, làm giảm chất lượng công tác quản trị nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực sở khoa học thực tế cho việc xây dựng kể hoạch triển khai thực đánh giá kết đào tạo phát triển tổ chức doanh nghiệp Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực phải thực theo thời kỳ hay giai đoạn hoạt động tổ chức,doanh nghiệp cho đối tượng cho loại công việc lĩnh vực hoạt động, cho cá nhân người lao động 1.2.1.2 Các xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực - Chiến lược hoạt động, kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp - Kế hoạch nhân lực tổ chức doanh nghiệp - Trình độ kỹ thuật, công nghệ tổ chức, doanh nghiệp - Các tiêu chuẩn thực công việc - Kết đánh giá thực công việc - Trình độ lực chuyên môn người lao động - Nguyện vọng NLĐ 1.2.1.3 Nội dung xác định nhu cầu đào tạo phát triển - Phân tích tổ chức/doanh nghiệp Phân tích tổ chức, doanh nghiệp xác định xem công ty sử dụng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực để chuẩn bị lực cần thiết cho thực thành công chiến lược phát triển tổ chức, công ty sở nghiên cứu sứ mệnh, nguồn lực mục đích tổ chức, công ty Nội dung phân tích doanh nghiệp bao gồm: + Phân tích thực trạng tổ chức nhân lực: Việc phân tích giúp cho nhà quản trị xác định vấn đề doanh nghiệp xác định cần thiết áp dụng hình thức, phương pháp đào tạo theo nội dung đào tạo đối tượng đào tạo phù hợp + Phân tích tình hình chuẩn bị đội ngũ kế cận: Doanh nghiệp cần xác định vị trí công việc, chức vụ, chức danh trống trống cách thức chuẩn bị ứng viên cho chỗ trống Việc xác định xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị đội ngũ kế cận giúp cho doanh nghiệp lựa chọn hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp + Phân tích môi trường tổ chức : Thực chất phân tích đánh giá môi trường phi vật chất tổ chức,doanh nghiệp với yếu tố quan điểm, tình cảm, niềm tin, kỳ vọng,…của người lao động tổ chức doanh nghiệp + Phân tích tác nghiệp hay gọi phân tích nhiệm vụ/hoạt động - Phân tích tác nghiệp hay phân tích nhiệm vụ trình xác định loại kiến thức,kỹ hành vi kỳ vọng để nhân lực thực tốt công việc.So sánh yêu cầu công việc với kiến thức ,kỹ nhân lực để xác định cầu đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc Phân tích nhân lực Phân tích nhân lực xác định lực đặc tính cá nhân nhân lực sử dụng để làm rõ người cần thiết đào tạo kiến thức,kỹ ,quan điểm cần thiết lĩnh hội hay trọng trình đào tạo,phát triển nhân lực tổ chức,doanh nghiệp 1.2.1.4 Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo phát triền nhân lực - - Phương pháp trực tiếp Phương pháp tiến hành cách NQT vào nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định nhu cầu đào tạo, cụ thể vào kết phân tích công việc, tình hình thực công việc, cấu tổ chức DN, trình độ lực chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, nguyện vọng nhân viên,… để trực tiếp xác định số lượng nhân viên có nhu cầu đào tạo, phát triển nghề cần thiết phận Sau tổng hợp lại thành nhu cầu đào tạo tổ chức, doanh nghiệp Phương pháp điều tra, khảo sát vấn + Phiếu điều tra khảo sát sử dụng với mục đích tìm hiểu đánh giá kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm nhân lực DN vấn đề liên quan đến công việc, quan điểm, cảm nhận họ khóa đào tạo tham gia nhu cầu, mong muốn cần đào tạo tương lai + Phỏng vấn tiến hành trực tiếp nhân lực DN để ghi nhận ý kiến họ khóa học mà DN tổ chức đồng thời tìm hiểu thêm nguyện vọng đào tạo phát triển để giúp DN điều chỉnh khóa học nhằm đảm bảo hài hòa nhu cầu đào tạo DN với nhu cầu đào tạo nhân lực 1.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổng thể 1.2.2.1 Khái niệm vai trò Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổng thể trình xác định mục tiêu biện pháp thực mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực giai đoạn định Xây dựng kế hoạch phát triển đóng vai trò quan trọng công tác đào tạo phát triển nhân lực Nó giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai công tác đào tạo phát triển nhân lực theo mục tiêu đề ra.Trên sở kế hoạch, tổ chức doanh nghiệp có sách, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo chi tiết cho thời kỳ định, tránh tình trạng đào tạo phát triển nhân lực không đáp ứng yêu cầu công tác quản trị nhân lực hoạt động sản xuất kinh doanh , gây tình trạng lãng phí thời gian, công sức tiền bạc tổ chức doanh nghiệp người tham gia đào tạo Từ kế hoạch xây dựng, tổ chức doanh nghiệp lựa chọn hình thức, phương pháp nội dung đào tạo hợp lý, đảm bảo cho công tác đào tạo phát triển nhân lực phù hợp với thực tế mang lại hiệu cao Hơn nữa, góp phần nâng cao tính chủ động, tích cực công tác đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp nói chung thành viên tổ chức nói riêng 1.2.2.2 Căn xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Để xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực, cần phải dựa vào nhiều khác nhau, số chủ yếu nhằm đảm bảo cho kế hoạch có tính khoa học, thực tế khách quan Mục tiêu chiến lược phát triển tổ chức doanh nghiệp thời kỳ Suy cho cùng, đào tạo phát triển nhân lực để tổ chức, doanh nghiệp có đội ngũ lao động đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tương lai Về mặt lý luận thực tế, tổ chức doanh nghiệp cần phải có nguồn lực, đặc biệt nguồn lực để thực mục tiêu chiến lược phát triển Nguồn nhân lực mà tổ chức doanh nghiệp cần phải có vấn đề số lượng mà quan trọng chất lượng đội ngũ lao động yếu tố lại định thông qua hoạt động đào tạo phát triển nhân lực Nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực tổ chức doanh nghiệp thời kỳ Nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực sở khoa học thực tế cho việc xây dựng kế hoạch kế hoạch đào tạo, phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Không thể thiết thực khả thi không xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch cần phải dựa vào nhu cầu xác định Dựa vào nhu cầu số lượng, cấu, lao động cần đào tạo, tổ chức doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể chương trình đào tạo phù hợp cho đối tượng, hình thức đào tạo cho loại công việc, phận cá nhân người lao động tham gia đào tạo Mục tiêu kế hoạch khác nhà quản trị nhân lực tổ chức doanh nghiệp Ở thời kỳ khác nhau, mục tiêu công tác quản trị nhân lực tổ chức doanh nghiệp khác bao hàm mục tiêu nhiều hoạt động quản trị nhân lực bố trí, sử dụng nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đãi ngộ nhân lực, đánh giá nhân lực…Các mục tiêu có thay đổi tác động môi trường quản trị nhân lực Vì vậy, kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực phải tập trung vào việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực quản trị cho cán ban quản lý mục tiêu công tác tuyển dụng tăng cường sử dụng đội ngũ cán có tổ chức doanh nghiệp, sách ưu tiên đãi ngộ cho cán trẻ, có lực để giữ chân người tài trọng Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp khứ Những coi sở thực tế quan trọng để xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Thông qua kết đào tạo phát triển nhân lực năm trước hay thời kỳ trước; ý kiến phản hồi người học để rút thành công, hạn chế nguyên nhân công tác đào tạo kế hoạch đào tạo, làm học kinh nghiệm cho việc xây dựng kế hoạch năm Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Một kế hoạch nói chung kế hoạch đào tạo, phát triển nhân lực nói riêng xây dựng phải triển khai thành công vào thực tế, nghĩa phải mang tính khả thi cao Muốn vậy, việc xây dựng kế hoạch phải tính đến yếu tố ảnh hưởng đến trình triển khai thực Pháp luật, chủ trương, đường lối quy định, hướng dẫn nhà nước cấp công tác đào tạo phát triển nhân lực Đào tạo phát triển nhân lực công tác vô quan trọng riêng với tổ chức, doanh nghiệp mà quốc gia, ngành, lĩnh vực hoạt động kinh tế, mang tính pháp lý cao thiết phải phù hợp với chủ trương, đường lối sách nhà nước, ngành, lĩnh vực hoạt động, tổ chức doanh nghiệp… Ngoài chủ yếu nêu trên, xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực, tổ chức, doanh nghiệp phải vào yếu tố khác tiến khoa học kỹ thuật nói chung lĩnh vực giáo dục, đào tạo nói riêng, thị trường lao động, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp trình hội nhập kinh tế quốc tế đất nước 1.2.2.3 Nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực: xác định mục tiêu đào tạo quan trọng, mục tiêu cụ thể khó để xây dựng chương trình đào tạo Mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực cần rõ ràng, khả thi đo lường Mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực tựu chung lại gồm nhóm sau: - Mục tiêu thân trình đào tạo như: nhân lực hay lớp học, khóa học đào tạo phát triển nhân lực thực nhằm định hướng nghề nghiệp cho nhân lực mới; định hướng thay đổi phát triển nghề nghiệp cho nhân lực làm việc doanh nghiệp; bổ sung kiến thức, kỹ nhân lực, thay đổi hành vi, thái độ ứng xử nhân lực, chuẩn bị nhân lực kế cận… - Mục tiêu doanh nghiệp: giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, giảm tỷ lệ nhân lực việc, giảm tỷ lệ nhân lực vắng mặt, tăng suất lao động, tăng doanh số… Xác định đối tượng đào tạo phát triển nhân lực: trước tiên doanh nghiệp cần lựa chọn người học có khả tiếp thu thực tốt công việc sau học, bên cạnh lựa chọn người học doanh nghiệp cần xác định xem việc cần đầu tư mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp hay không Xác định nội dung đào tạo phát triển nhân lực: nội dung chương trình đào tạo gắn liền với mục tiêu đào tạo Khi đào tạo xong người lao động phải thực mục tiêu đề Các nội dung đào tạo phát triển nhân lực phổ biến: + Đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ thuật + Đào tạo phát triển văn hóa doanh nghiệp + Đào tạo phát triển trị, lý luận + Đào tạo phát triển phương pháp công tác Lựa chọn phương pháp hình thức đào tạo phát triển nhân lực: Chúng ta thấy với nội dung đào tạo sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, thời điểm chung cần lựa chọn phương pháp phù hợp Về phương pháp đào tạo phát triển nhân lực trước tiên cần cân nhắc tới phương pháp tối ưu dựa mục đích đặc trưng đối tượng tham gia học tập Tuy vậy, có phương pháp yêu cầu đầu tư chi phí cao có phương pháp gây nên tổn thất cho doanh nghiệp vậy, việc doanh nghiệp cần cân nhắc tới chi phí tổn thất trước định phương án đào tạo Về hình thức đào tạo có ba hình thức đào tạo toàn thời gian, bán thời gian đào tạo từ xa Để lựa chọn phương pháp phù hợp doanh nghiệp cần cân nhắc tới kết khóa học, nhu cầu sử dụng lao động nguyện vọng người học Xác định thời gian địa điểm đào tạo phát triển nhân lực: thời gian địa điểm đào tạo xác định dựa yêu cầu cảu công tác đào tạo, yêu cầu cảu doanh nghiệp người lao động nguyện vọng người lao động Về yêu cầu công tác đào tạo: việc triển khai công tác đào tạo phát triển nhân lực đòi hỏi phương tiện hỗ trợ định Yêu cầu công cụ hỗ trợ đơn giản lớp học, bảng viết phức tạp Khi xác định địa điểm đào tạo trước tiên doanh nghiệp cần dựa quy mô lớp học, yêu cầu tối thiểu trang thiết bị, cân nhắc tới việc tạo thuận lợi tối đa cho đội ngũ giảng viên người học Về yêu cầu cầu doanh nghiệp người lao động: doanh nghiệp cần xác định thời gian địa điểm phù hợp để người lao động cống hiến tốt cho doanh nghiệp Về nguyện vọng người lao động: sau xác định địa điểm phù hợp để tiến hành công tác đào tạo phát triển vấn đề thứ hai doanh nghiệp cần lựa chọn dịa điểm thuận lợi cho người lao động để họ học tập tốt đảm bảo công việc khác Bên cạnh việc lựa chọn địa điểm hợp lý việc xác định thời gian đào tạo phát triển cần cố gắng tạo thuận lợi tối đa cho người lao động để học tham gia khóa học đầy đủ với động lực cao 1.2.3 Xây dựng sách đào tạo phát triển nhân lực 1.2.3.1 Khái niệm sách đào tạo phát triển nhân lực Là xác định đường lối bản, biên pháp mang tính hướng dẫn cho công tác đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp thời kì Làm sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo, ngân sách đào tạo kế hoạch đào tạo chi tiết Các sách quy địn hình thức hay loại hình đào tạo, huấn luyện, điều kiện cho người lao động tham gia vào trình đào tạo, chi phí cho khoá đào tao, chế độ ưu đãi , khuyến khích người lao động tham gia đào tạo có kết Chính sách đảm bảo tính quán hành vi xác định rõ đối tượng, ứng xử công ty với đối tượng 1.2.3.2 Nội dung xây dựng sách đào tạo phát triển nhân lực Chính sách đào tạo phát triển nhân lực dạng văn mang tính pháp chế áp dụng doanh nghiệp Quá trình xây dựng bao gồm sách đào tạo phát triển nhân lực bào gồm công việc sau: - - Xây dựng phần tiêu đề: Tên công ty, tiêu ngữ, nơi, ngày tháng ban hành quy chế, tên quy chế Xác định xây dựng sách: pháp lý, thực tiễn Xây dựng quy định chung sách: Mục đích, phạm vi, đối tượng áp dụng, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng Xây dựng nội dung cụ thể sách: + Quy định điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể người đào tạo phát triển + Quy định nội dung đào tạo phát triển + Quy định Hình thức đào tạo phát triển + Quy định quyền lợi người đào tao phát triển + Quy định cam kết sau trình đào tạo phát triển nhân lực + Quy định khen thưởng kỷ luật + Quy định việc lập kế hoạch đào tạo ngân sách giành cho đào tạo phát triển + Quy định tổ chức quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực Xây dựng điều khoản thi hành: hiệu lực thi hành, phận chịu trách nhiệm thi hành, người định ban hành quy chế,… 1.2.4 Xác định ngân sách đào tạo phát triển nhân lực Ngân sách đào tạo phát triển nhân lực hiểu kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực viết ngôn ngữ tài Ngân sách đào tạo phát triển nhân lực gồm khoản thu từ quỹ dành cho công tác đào tạo phát triển nhân lực gồm: + Qũy phát triển doanh nghiệp + Qũy khuyến khích tài trẻ + Ngân sách từ xã hội Để thực chương trình đào tạo phát triển nhân ực, doanh nghiệp cần phải bỏ nhiều khoản chi phí khác như: + Tiền công giảng viên + Chi phí sở vật chất + Chi phí văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ đào tạo + Chi phí trả cho đối tác (trong trường hợp thuê dịch vụ bên ngoài) + Chi phí hỗ trợ người lao động Ngoài khoản chi phí để khuyến khích nhân viên tham gia khóa đào tạo doanh nghiệp có sách động viên kèm theo chi phí hỗ trợ trao tặng phần thưởng tương xứng tiền mặt cá nhân có thành tích xuất sắc khóa đào tạo, chi phí hỗ trợ ăn uống cho nhân viên 1.2.5 Xây dựng chương trình Đào tạo phát triển nhân lực 1.2.5.1 Khái quát chương trình đào tạo phát triển nhân lực Chương trình đào tạo phát triển nhân lực kế hoạch cụ thể, chi tiết cho lần đào tạo chương trình đào tạo phát triển nhân lực xây dựng nhằm thực hóa kế hoạch đào tạo cho đối tượng cụ thể gắn với mục tiêu đào tạo cụ thể Trong doanh nghiệp, các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực có quy mô và thời gian khác nhau, có chương trình quy mô lớn và dài hạn (từ – năm) chương trình đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của toàn bộ đội ngũ lao động doanh nghiệp Có chương trình quy mô nhỏ, quy mô ngắn (6 tháng đến năm) chương trình đào tạo lại cho nhà quản trị để bổ xung kiến thức mới, với thời gian – tháng, chí có chương trình đào toạ nhân lực diễn với thời gian tính theo tuần, buổi, giờ,… 1.2.5.2 Nội dung xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân lực - Xác định mục tiêu chương trình: Mục tiêu chương trình đào tạo phát triển nhân lực phản ánh kết cần đạt chương trình gắn với mục tiêu công tác đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp 10 Kế hoạch SXKD năm 2016, công ty trọng tập trung vào sản phẩm mới, thay đổi mẫu mã bao bì sản phẩm, giảm dần tiến tới dung sản xuất số sản phẩm không nhận quan tâm người tiêu dùng Chỉ tiêu đặt cho năm 2016 800 tỷ đồng doanh thu 34 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ so với năm 2015 Căn vào kế hoạch SXKD Hải Hà xây dựng kế hoạch nhân lực đặc biệt kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việc tập trung sản phẩm thay đổi mẫu mã sản phẩm đòi hỏi đội ngũ nhân lực chất lượng cao Hải Hà tiến hành đánh giá lực đội ngũ nhân doanh nghiệp, xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực để có chương trình đạo tạo phù hợp đáp ứng mục tiêu công ty Căn vào khả sản xuất phân xưởng sản xuất giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị thành viên Các đơn vị xem xét đánh giá tình hình thực tế đội ngũ lao động mình, qua thấy số lao động, cấu đội ngũ lao động tính toán suất lao động loại lao động đơn vị Căn vào tình hình việc mở rộng chuỗi cửa hàng Bakery thị trường Hải Hà đòi hỏi phải có đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, đội ngũ nghiên cứu mở rộng thị trường, sản xuất có lực mà thị trường bánh có nhiều đối thủ cạnh tranh Căn vào khả nhân lực công ty xác định nhu cầu nhân lực cần đạo tạo phát triển Căn vào khả làm việc người lao động trình độ họ từ tìm thiếu xót kỹ trình độ để xác định nhu cầu đào tạo Ngoài phải dựa vào cá nhân để xác định yêu cầu Đó Công ty vào hồ sơ nhân viên trình công tác cán công nhân viên từ phân tích tìm người phù hợp số lượng cử đem lại hiệu cao  Phương pháp đào tạo mà HAIHACO tiến hành: Đào tạo công việc: Hiện doanh nghiệp sản xuất nước quốc tế có nhiều phương pháp để đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mỗi phương pháp có cách thức thực hiện, ưu nhược điểm riêng Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà phương pháp đào tạo phát triển nhân lực chủ yếu phương pháp đào tạo công việc Đào tạo công việc phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học học kiến thức, kỹ cần 17 thiết cho công việc thông qua thực tế thực công việc thường hướng dẫn người lao động lành nghề Do đặc thù Công ty sản xuất bánh kẹo, nên phương pháp đào tạo thông qua đào tạo theo kiểu dẫn công việc, đào tạo theo kiểu học nghề hầu hết công nhân sản xuất Công nhân vào đưa đến phân xưởng sản xuất bánh kẹo làm việc hướng dẫn tỉ mỉ, theo bước công nhân lành nghề Như quy trình để sản xuất bánh công đoạn yêu cầu công nhân phải xử lý nguyên liệu ( xay đường, rây bột, làm lỏng chất béo…) sau đánh trộn nguyên liệu tạo hình cho bánh làm nguội phủ Sôcôla cuối đóng thành phẩm Tuy nhiên phương pháp đào tạo lao động phổ thông, công nhân vào làm Phương pháp kèm cặp bảo thường dùng để giúp cho cán quản lý nhân viên giám sát học kiến thức, kỹ cần thiết cho công việc trước mắt công việc cho tương lai thông qua kèm cặp, bảo người lãnh đạo trực tiếp hay người quản lý có kinh nghiệm Đào tạo công việc: Trong năm vừa qua, Công ty không ngừng cải tiến tiếp nhận dây chuyền sản xuất dây chuyền sản xuất kẹo Chew, dây chuyền kẹo Caramel béo, dây chuyền kẹo Jelly khuôn…đây dây chuyền sản xuất đại có tham gia phân tích máy vi tính yêu cầu đào tạo đòi hỏi cao Ngoài việc quan sát học hỏi, phải đào tạo qua trường lớp Công ty cho học để tiếp thu dây chuyền công nghệ Do đó, phương pháp đào tạo công việc Công ty áp dụng, hình thức đào tạo tốn Công ty quan tâm hình thức đào tạo hiệu Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật, cán quản lý điều hành vững mạnh linh hoạt mục tiêu đào tạo Công ty giai đoạn Công ty gửi người có lực, có trình độ, có triển vọng học đội ngũ cán chủ chốt Công ty tương lai 2.3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổng thể Kế hoạch đào tạo Hải Hà theo mục tiêu phát triển nhu cầu đào tạo đơn vị cho năm Vào tháng hàng năm, Phòng HC TCNS (bộ phận phụ trách đào tạo) thông báo cho đơn vị lập “Phiếu yêu cầu đào tạo” chuyển Phòng HC- NS để lập kế hoạch đào tạo năm cho 18 nhu cầu, đối tượng, sau trình Giám Đốc phê duyệt Kế hoạch đào tạo trình Giám Đốc phê duyệt phải cụ thể về: Nội dung đào tạo gì? Hình thức đào tạo? Số lượng đào tạo bao nhiêu? Thời gian đào tạo, thời hạn đào tạo chi phí đào tạo dự kiến bao nhiêu? Từ kế hoạch đào tạo phê duyệt, Phòng HC - NS xác định cụ thể mục tiêu đào tạo Ở chương trình đào tạo Phòng HC - NS đặt yêu cầu, mục tiêu tương ứng với nội dung đào tạo Việc đặt mục tiêu cho đối tượng cần đào tạo áp dụng chúng cho loại hình đào tạo giúp việc tổ chức thực đánh giá hiệu tốt Phòng HC - NS vạch rõ mục tiêu cần đạt sau đào tạo như: Trình độ cần đạt sau đào tạo thành thạo công việc mình; đạt trình độ để thi nâng bậc thợ… Bên cạnh Hải Hà tạo điều kiện để công nhân thi nâng bậc lên bậc 6, bậc ngày nhiều nhằm tăng thêm lương để họ ổn định sống hơn, giúp Công ty có thêm nhiều công nhân lành nghề Bảng 2.6 : Mục tiêu đào tạo cho đối tượng cần đào tạo Hải Hà Đối tượng Các loại hình đào tạo Đào tạo nâng bậc 100% đạt yêu cầu nâng bậc Đào tạo Nắm vững kiến thức, kỹ sau Công nhân trực tiếp sản xuất Yêu cầu, mục tiêu đặt đào tạo Đào tạo sử dụng trang Nắm vững nguyên lý chuyển động, thiết bị công nghệ cấu tạo máy, sử dụng thành thạo an toàn máy móc thiết bị Đào tạo an toàn lao động Sau đào tạo, giảm thiểu đa số vụ tai nạn lao động 19 Đào tạo tin học Sau khóa đào tạo ứng dụng phần mềm quản lý để vận dụng vào Cán bộ, nhân viên công việc có hiệu công ty Đào tạo kỹ Ứng dụng kỹ để vận hành công việc (Nguồn: Phòng Hành nhân sự) 2.3.3 Xây dựng sách đào tạo vầ phát triển nhân lực CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Số: 123/QĐ-TCCB-LĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội ngày 1/ /2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 123/QĐ-TCCB-LĐ ngày 1/5/2015 hội đồng quản trị tổng công ty) QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA CTCP BÁNH KẸO HẢI HÀ CHƯƠNG 1:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích Quy chế quy định thống nguyên tắc quản lý tổ chức triển khai thực công tác đào tạo công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ đáp ứng nhu cầu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh Điều 2: Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng tất phòng, ban Đơn vị, văn phòng đại diện công ty có sử dụng kinh phí đào tạo từ nguồn sau: Qũy phúc lợi công ty 20 Các nguồn khác dành cho công tác đào tạo công ty Điều 3: Đối tượng áp dụng Cán nhân viên thuộc công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Điều 4: Đối tượng đào tạo Cán nhân viên ký hợp đồng lao động với công ty, đáp ứng tiêu chuẩn chung theo quy chế điều kiện cụ thể theo chương trình đào tạo cụ thể Các trường hợp đặc biệt, ngoại lệ khác cần thiết cử đào tạo Tổng giám đốc công ty định Điều 5: Hình thức đào tạo Dài hạn, ngắn hạn, tập trung, không tập trung, chức, lớp, trực tuyến CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐI ĐÀO TẠO VÀ CAM KẾT ĐÀO TẠO Điều 6: Điều kiện, tiêu chuẩn người đào tạo - Chấp hành tốt nội quy lao động đơn vị, có ý thức học tập không vi phạm Quy chế đào tạo nội quy đào tạo công ty - Phải có đơn xin học cam đoan phục vụ lâu dài công ty - Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nội dung chương trình đào tạo - Tiêu chuẩn thời gian công tác: Trừ chương trình đào tạo hội nhập, hội thảo, hội nghị chuyên đề bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm khóa đào tạo khác yêu cầu CBNV phải có thời gian công tác liên tục công ty 12 tháng Điều 7: Cam kết đào tạo Chấp hành quy chế, nội quy đào tạo, nghiêm túc học tập Làm việc cho công ty sau kết thúc khóa học Bồi hoàn chi phí đào tạo vi phạm cam kết CHƯƠNG 3: QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO Điều 8: Quyền, nghĩa vụ CBNV đào tạo 21 - CBNV tuyển dụng thuyên chuyển vào làm việc đơn vị công ty mà chưa tham gia đào tạo hội nhập có nghĩa vụ tham gia khóa đào tạo hội nhập công ty- - CBNV sau kết thúc khóa học công ty xem xét bố trí công việc phù hợp với trình độ, tạo điều kiện phát huy lực tính sáng tạo Điều 9: Khen thưởng, kỷ luật - CBNV đào tạo tuân thủ kỷ luật khóa học có thành tích tốt học tập công ty xem xét khen thưởng - CBNV không hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, vi phạm quy chế đào tạo phải chịu trách nhiệm hình thức kỷ luật Điều 10: Bồi thường chi phí đào tạo - CBNV muốn chuyển công tác khỏi công ty chưa thực đủ thời gian cam kết sau đào tạo cho công ty theo quy định quy chế phải bồi thường toàn chi phí đào tạo phần chi phí đào tạo tương ứng theo tỷ lệ thời gian nợ nghĩa vụ làm việc với công ty CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 11: Hiệu lực thi hành - Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký - Việc sửa đổi, bổ sung quy chế Tổng giám đốc công ty định sở đề nghị Ban đào tạo - Trưởng ban đào tạo chịu trách nhiệm vào Quy chế để xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, cho Tổng giám đốc xem xét 2.3.4 Ngân sách đào tạo phát triển nhân lực Công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trì thường xuyên Hằng năm công ty thường xuyên mở lớp ngắn hạn nhằm nâng cao tay nghề, huấn luyện an toàn lao động cho cán công nhân viên công ty Kinh phí đào tạo lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh quỹ phúc lợi công ty 22 Năm Nội dung đào tạo 2011 Đào tạo Đào tạo nâng bậc 2012 Đào tạo 2013 Đào tạo đào tạo lại 2014 Đào tạo Đào tạo nâng bậc 2015 Đào tạo 2011 Đào tạo cán 2015 quản lý Đối tượng CN tuyển CN đủ tiêu chuẩn nâng bậc CN tuyển CN tuyển thời vụ CN tuyển CN đủ tiêu chuẩn nâng bậc CN tuyển Cán quản lý công ty Số Số Hình thức, tên Thời Kinh phí lớ lượn trường đào tạo lượng p g (tiết/lớp) 30 Công ty đào 18 31.700.000 VNĐ tạo 78 Công ty đào 20 26.300.000 VNĐ tạo 34 65 70 32 32 24 Công ty đào tạo Công ty đào tạo 18 37.000.000 VNĐ 24 25.600.000 VNĐ Công ty đào tạo Công ty đào tạo 20 75.500.000 VNĐ 25 15.500.000 VNĐ Công ty đào tạo Tùy thuộc vào vị trí mà công ty bố trí đào tạo nơi thích hợp 20 35.700 000 VNĐ 255.650.000 VNĐ Qua bảng số liệu ta thấy kinh phí đào tạo cho khóa học cụ thể số lượng người lao động tham gia đào tạo tương đối Để nâng cao khả cạnh tranh cốt lõi thị trường nay, công ty trọng tập trung đào tạo đội ngũ cán cấp cao nhằm tăng khả điều hành, quản lý đội ngũ lãnh đạo Hàng năm, Công ty dành tỷ đồng cho kế hoạch đào tạo phát triển chung Công ty Như nguồn kinh phí cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tương đối lớn, đáp ứng nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực Công ty 23 2.3.5 Các chương trình đào tạo HAIHACO Nhân lực nhân tố quan trọng định phát triển Công ty Nhận thức vấn đề đó, thời gian vừa qua, Công ty ý đến chất lượng tuyển dụng đầu vào, liên tục kiểm tra, theo dõi, đánh giá nhân trình sử dụng, thường xuyên thực công tác đào tạo cán bộ, nhân viên, trì chủ trương cải cách phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu Công ty Chương trình đào tạo phát triển nhân lực Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà thực cấp, từ vị trí chủ chốt đến đội ngũ nhân viên phải thực nghiêm túc Chương trình đào tạo cho nhân viên tuyển học chuyên môn, nghiệp vụ thời gian tháng (tính ngày nghỉ), tìm hiểu môi trường văn hóa Công ty, cấu tổ chức điều hành, nội quy quy chế hoạt động Công ty Sau đó, nhân viên có kinh nghiệm Công ty hướng dẫn kèm cặp nhân viên mới, đông thời định kỳ hai tuần lần báo cáo kết tình hình thực công việc nhân viên Nếu thời gian thử việc, người không đạt tiếp tục kèm cặp bồi dưỡng tạo thêm hội tiếp tục thời gian thử thách Nếu sau thời gian thử thách đạt yêu cầu Công ty đề xuất ký hợp đồng, đồng thời giao thêm nhiệm vụ mới, không đạt, Công ty định không tiếp tục sử dụng Đối với nhân viên cũ Công ty đào tạo phát triển nghề nghiệp, tạo tác phong làm việc theo hướng công nghiệp Theo thị Tổng giám đốc, hàng năm 100% cán bộ, nhân viên phải tham dự khóa đào tạo liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ Hiện chi nhánh Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nguồn lao động trình mở rộng phát triển sang nhiều lĩnh vực khác Công ty 24 Đào tạo thi nâng bậc Hàng năm công ty xét, nâng bậc lương cho CBCNV gián tiếp tổ chức thi nâng bậc cho công nhân trực tiếp sản xuất, việc nâng bậc CBCNV Hải Hà Giám Đốc định sau tham khảo ý kiến Chủ tịch công đoàn theo nguyên tắc: - Số lượng nâng bậc lương hàng năm Công ty phụ thuộc vào yêu cầu công việc thâm niên công tác Công ty - Căn nâng bậc lương công nhân trực tiếp sản xuất tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công việc đảm nhận; viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, Hải Hà vào mức độ hoàn thiện nhiệm vụ giao thâm niên làm việc Công ty Kế hoạch đào tạo phát triển công nhân trực tiếp sản xuất công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Xác định nhu cầu Năm 2017, công ty mở rộng quy mô, số lượng cán nhân viên tăng lên với 20 loại máy, ưu tiên trang bị máy móc đại, cường độ làm việc cao, nguồn hàng từ Mỹ, Nhật thay quy trình thủ công, lạc hậu công ty tập chung vào lĩnh vực bánh kẹo ví chiến đơn độc thị trường bánh kẹo Việt nên việc nhập loại máy móc, dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm cần thiết Nhận thấy tầm quan trọng Công ty định đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất: Mục tiêu - Nắm vững kiến thức, kỹ sau đào tạo - Nắm vững nguyên lý chuyển động, cấu tạo máy, sử dụng thành thạo an toàn máy móc thiết bị - Sau đào tạo, giảm thiểu đa số vụ tai nạn lao động I Đối tượng tham dự 25 - Công nhân sản xuất - Số lượng: 50 người II Phương pháp giảng dạy - Thảo luận với giảng viên, thuyết trình/ diễn thuyết (20 buổi) Thực hành thực tế nhà máy Chủ đề Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Phòng chống tai nạn lao động Phần 3: Kỹ Nội dung Thời gian Giới thiệu chương trình, giới thiệu Sáng 28/11/2016 đến 3/12/2016 công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Lịch sử hình thời gian từ 8h– 12h00 (6 buổi) thành, trình hoạt động, nội quy sách công ty, sách mục tiêu chất lượng, quy định chung Luật lao động - Tại nạn lao động gì? - Hiểu nguyên lý vận hành (6 buổi) máy móc - Những biện pháp phòng tránh tai nạn lao động - Cách sử dụng thiết bị vận hành Từ 12/12/2016 đến 20/12/2016 sản xuất Sáng từ 8h – 12h00 Cách quản lý thời gian làm việc (8 buổi) kỹ giao tiếp khác - Từ 5/12/2016 đến 10/12/2016 thời gian: Chiều 13h -17h00 26 IV Chuẩn bị STT Nội dung Người thực Thời gian Tài liệu Trợ lý nhân 25/11/2016 Thiết bị Trợ lý nhân 25/11/2016 Văn phòng phẩm Trợ lý nhân 25/11/2016 V Chi phí STT Nội dung Thành tiền Chi phí giảng viên 40.000.000 Chi phí hỗ trợ học viên tham gia đào tạo 8.750.000 Chi phí văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ đào tạo 5.000.000 Chi phí hỗ trợ người lao động : ăn trưa, nước uống 7.500.000 Tổng 61.250.000đ 2.4 Đánh giá chung công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Thành công - Việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực công ty tốt Công ty từ đánh giá thực tế trình độ, khả thực công việc người lao động để có định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, để từ xác định nhu cầu 27 - Công tác đào tạo phát triển nhân lực lập từ trước làm cho công tác quản lý kinh doanh có hiệu bố trí xếp người đáp ứng tiến độ sản xuất kinh doanh thay cho người tham gia đào tạo - Những kế hoạch mục tiêu phát triển công ty để từ đưa phương án đào phát triển nhân lực công ty cách hợp lý - Xác định nhu cầu cần đào tạo cán bộ, công nhân viên công ty thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty, khả sản xuất phân xưởng, nhiệm vụ sản xuất thành viên; khả làm việc trình độ họ Từ mà công tác lập kế hoạch nhu cầu cần đào tạo cán bộ, nhóm phận Tránh việc đào tạo tràn lan không mục đích, giảm tối đa chi phí đào tạo - Bên cạnh yêu cầu đào tạo theo công việc cán công nhân viên công ty công tác lập kế hoạch nêu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bắt buộc cho cán chủ chốt công ty, giúp nâng cao trình độ quản lý đội ngũ nhân lực này, nâng cao khả cạnh tranh cốt lõi doanh nghiệp - Nguồn tài chi cho tổ chức đào tạo phát triển nhân lực công ty ngày trọng tăng cường qua năm nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc Hạn chế - Việc nghiên cứu biến động môi trường kinh doanh kế hoạch sản xuất kinh doanh để lập kế hoạch đào tạo phát triển cho công ty chưa trọng gây tình trạng đào tạo cách vội vàng tốn kém, làm giảm hiệu công tác đào tạo phát triển nhân lực - Kế hoạch cho việc đào tạo nhân viên dài, trung bình tháng Điều gây tốn trình đào tạo Mất thời gian, tốn tiền công ty - Phương pháp sử dụng hầu hết phương pháp cũ, sáng tạo, đổi Chủ yếu kèm cặp, hướng dẫn, điều làm hạn chế khả sáng tạo nhân viên PHẦN MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 28 Xây dựng chương trình đạo tạo lựa chọn phương pháp đào tạo - Đào tạo phát triển tiến hành với mục đích làm cho tổ chức làm việc hiệu chiến lược đào tạo phát triển phù hợp với mục tiêu tổ chức cần thiết Hiện nay, có nhiều chương trình đào tạo khác áp dụng doanh nghiệp Việt Nam, công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà nói riêng áp dụng loại hình đào tạo chủ yếu sau: - Định hướng lao động Phát triển kỹ Đào tạo nghề nghiệp Đào tạo giám sát quản lý Đối với công nhân kỹ thuật Đào tạo ngoại ngữ tin học Đào tạo an toàn Công ty cần xây dựng chương trình đào tạo cụ thể phù hợp phận, phòng ban trình độ người lao động Mỗi đối tượng khác cần có chương trình đào tạo cụ thể khác Bên cạnh đó, phương pháp đào tạo cần phải cải thiện nâng cao để phù hợp với tình hình công ty Công ty cần nghiên cứu thị trường để tìm hiểu phương pháp đào tạo để phục vụ cho tương lai mang lại hiệu cho công ty thay áp dụng phương pháp lỗi thời kìm hãm sáng tạo người lao động Nâng cao kết đào tạo - Để thực công tác đào tạo phát triển nhân lực hiệu cho công ty bánh kẹo Hải Hà, việc xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn định hướng cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm cần phải: Tăng chi phí cho công tác đào tạo công ty Có quan tâm ban lãnh đạo công ty Sử dụng hiệu biện pháp hữu hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn lực công ty • Những người truyền đạt kiến thức chuyên môn cho người lao động phải người có kinh nghiệm có phương pháp đào tạo hiệu hiểu tâm lý người lao động • • • 29 Tạo động lực cho người lao động Bên cạnh việc đào tạo kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động công ty cần quan tâm đến mong muốn nguyện vọng người lao động điều kích thích người lao động làm việc suất Công ty nên: + Thưởng cho người lao động có sáng kiến, ý tưởng công việc mang lại lợi ích cho công ty, hoàn thành vượt tiêu công việc giao với hình thức thưởng như: thưởng tiền, thưởng vật, trao tặng khen, giấy khen dù nhỏ người lao động cảm thấy lực bỏ đền đáp xứng đáng Từ đó, người lao động tích cực làm việc hơn, nâng cao sáng tạo, nâng cao suất lao động cho công ty + Hàng năm công ty nên tổ chức thi nhân viên giỏi, thợ giỏi phận để khuyến khích tinh thần làm việc người lao động KẾT LUẬN Thực tiễn kinh doanh cho thấy, cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt, yêu cầu công việc đòi hỏi trình độ ngày cao đội ngũ cán công nhân viên Điều đặt toán nâng cao trình độ cho đội ngũ cán nhân viên ngày cấp thiết Hải Hà Bên cạnh việc xây dựng chương trình đào tạo phát triển lực phù hợp, đảm bảo đội ngũ nhân viên trang bị kỹ kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nói riêng công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà nói chung Thông qua chương trình đào tạo doanh nghiệp nâng cao trình độ đội ngũ cán nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển, gắn bó với tổ chức tạo động lực cho nhân viên cống hiến cho tổ chức Việc đưa giải pháp sách phát triển nhân lực Doanh nghiệp giúp cho Doanh nghiệp tránh 30 rủi ro xuất tương lai, điều giúp cho Doanh nghiệp đứng vững thị trường thương hiệu Hải Hà khẳng định suốt 18 năm qua 31 [...]... sáng tạo của người lao động Nâng cao kết quả đào tạo - Để thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực hiệu quả cho công ty bánh kẹo Hải Hà, ngoài việc xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn định hướng cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong từng năm thì cần phải: Tăng chi phí cho công tác đào tạo của công ty Có sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty. .. trình đào 11 tạo và phát triển nhân lực có thể lựa chọn nhiều tiêu chuẩn khác nhau tuy nhiên tiêu chuẩn kiểm soát phải xuất phát vào mục tiêu của chương trình PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 2.1 Giới thiệu chung về công ty Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (HAIHACO ) là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo. .. làm hạn chế khả năng sáng tạo của nhân viên PHẦN 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 28 Xây dựng chương trình đạo tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo - Đào tạo và phát triển được tiến hành với mục đích làm cho tổ chức làm việc hiệu quả hơn vì thế một chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp với mục tiêu... nay, công ty đã chú trọng tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ cấp cao nhằm tăng khả năng điều hành, quản lý của đội ngũ lãnh đạo này Hàng năm, Công ty còn dành 3 tỷ đồng cho kế hoạch đào tạo và phát triển chung của Công ty Như vậy nguồn kinh phí cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là tương đối lớn, đáp ứng được nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty. .. cán bộ chủ chốt của Công ty trong tương lai 2.3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tổng thể Kế hoạch đào tạo tại Hải Hà căn cứ theo mục tiêu phát triển và nhu cầu đào tạo của các đơn vị cho năm tiếp theo Vào tháng 1 hàng năm, Phòng HC TCNS (bộ phận phụ trách đào tạo) sẽ thông báo cho các đơn vị lập “Phiếu yêu cầu đào tạo chuyển Phòng HC- NS để lập kế hoạch đào tạo năm cho từng 18 nhu... pháp đào tạo mà HAIHACO đang tiến hành: Đào tạo trong công việc: Hiện nay đối với các doanh nghiệp sản xuất ở trong nước và quốc tế có nhiều phương pháp để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Mỗi một phương pháp có cách thức thực hiện, ưu nhược điểm riêng Tuy nhiên, đối với Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà phương pháp đào tạo và phát triển nhân lực chủ yếu là phương pháp đào tạo trong công việc Đào tạo. .. dựng kế hoạch và đào tạo và phát triển nhân lực Thành công - Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực của công ty là khá tốt Công ty đã từ những đánh giá thực tế về trình độ, khả năng thực hiện công việc của người lao động để có những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để từ đó xác định nhu cầu 27 - Công tác đào tạo và phát triển nhân lực được lập từ trước làm cho công tác quản... THI HÀNH Điều 11: Hiệu lực thi hành - Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký - Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này do Tổng giám đốc công ty quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban đào tạo - Trưởng ban đào tạo chịu trách nhiệm căn cứ vào Quy chế này để xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, cho Tổng giám đốc xem xét 2.3.4 Ngân sách đào tạo và phát triển nhân lực Công tác đào tạo và phát triển nhân. .. nhân lực ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được duy trì thường xuyên Hằng năm công ty thường xuyên mở các lớp ngắn hạn nhằm nâng cao tay nghề, huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên trong công ty Kinh phí đào tạo được lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh và quỹ phúc lợi của công ty 22 Năm Nội dung đào tạo 2011 Đào tạo mới Đào tạo nâng bậc 2012 Đào tạo mới 2013 Đào tạo mới và đào tạo lại... thường làm về các bộ phận như vận hành, điều khiển máy móc Bên cạnh đó, lực lượng lao động gián tiếp chủ yếu làm việc ở khối văn phòng, còn lao động trực tiếp thì tập trung ở các phân xưởng 2.3 Thực tiễn công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại CTCP bánh kẹo Hải Hà 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một việc làm cần thiết của
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ Phần bánh kẹo Hải Hà, Liên hệ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ Phần bánh kẹo Hải Hà, Liên hệ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ Phần bánh kẹo Hải Hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay