Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Hà Nội

31 292 15
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:20

Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Hà Nội .Kinh tế ngày càng hội nhập, cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng. Để giữ được nhân viên giỏi, doanh nghiệp đang phải dùng mọi cách như tăng lương, thưởng, tăng đào tạo, giao thêm quyền hạn cho nhân viên. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức mà nó còn giúp cho người lao động cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới, áp dụng thành công các thay đổi về công nghệ, kỹ thuật. Qua sự tìm kiếm thông tin và nghiên cứu tình hình thực tế tại công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom Hà Nội, nhóm chúng em được biết quản trị nguồn nhân lực hiện tại vẫn là một vấn đề khiến nhiều nhà lãnh đạo phải băn khoăn. Thực tế, nhân lực của chúng ta vẫn thiếu và yếu, một số chưa được sử dụng đúng chuyên ngành đào tạo; Vì vậy, cũng chưa phát huy được năng lực. Nhận thấy điều này công ty đã thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công ty đã chú trọng đầu tư cho người lao động được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực cũng như có những chính sách phát triển nhân lực. Chính vì thế, nhóm em đã nghiên cứu đề tài “Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Hà Nội”. Mục đích nghiên cứu đề tài: Về lý thuyết, hệ thống hoá kiến thức công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Về thực tiễn, áp dụng lý thuyết vào công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực, so sánh đánh giá thực hiện công tác xây dựng kế hoạch của công ty, tìm ra những tồn tại và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực của công ty. Phạm vi nghiên cứu: Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê. BÀI THẢO LUẬN Học phần: Đào tạo phát triển nhân lực MLHP: 1657HRMG1411 Đề tài thảo luận: Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực nhân lực Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Nội MỤC LỤC Sơ đồ tổ chức 11 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế ngày hội nhập, cạnh tranh ngày khốc liệt vấn đề nguồn nhân lực ngày trở nên quan trọng Để giữ nhân viên giỏi, doanh nghiệp phải dùng cách tăng lương, thưởng, tăng đào tạo, giao thêm quyền hạn cho nhân viên Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực không đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức mà giúp cho người lao động cập nhật kiến thức, kỹ mới, áp dụng thành công thay đổi công nghệ, kỹ thuật Qua tìm kiếm thông tin nghiên cứu tình hình thực tế công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom Nội, nhóm chúng em biết quản trị nguồn nhân lực vấn đề khiến nhiều nhà lãnh đạo phải băn khoăn Thực tế, nhân lực thiếu yếu, số chưa sử dụng chuyên ngành đào tạo; Vì vậy, chưa phát huy lực Nhận thấy điều công ty thấy tầm quan trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công ty trọng đầu tư cho người lao động tham gia khóa đào tạo để nâng cao lực sách phát triển nhân lực Chính thế, nhóm em nghiên cứu đề tài “Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Nội” Mục đích nghiên cứu đề tài: Về lý thuyết, hệ thống hoá kiến thức công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực Về thực tiễn, áp dụng lý thuyết vào công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực, so sánh đánh giá thực công tác xây dựng kế hoạch công ty, tìm tồn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động đào tạo phát triển nhân lực công ty Phạm vi nghiên cứu: Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Nội Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống Kết cấu thảo luận gồm Chương: Chương sở lý luận công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Chương Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom Nội Chương Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực FPT Telecom HN CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm, phân loại kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 1.1.1 Khái niệm Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tập hợp cách hệ thống mục tiêu cách thức thực mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực khoảng thời gian định 1.1.2 Phân loại Dựa vào thời gian thực kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực, loại kế hoạch là: Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực ngắn hạn; Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực trung hạn; Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực dài hạn Dựa vào đối tượng đào tạo phát triển nhân lực có, loại kế hoạch là: Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực ( kế hoạch đào tạo phát triển hội nhập); Kế hoạch đào tạo phát triển nhân viên; Kế hoạch đào tạo phát triển nhà quản trị; Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực kỹ thuật; Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực thương mại;… Dựa vào phạm vi đào tạo phát triển, loại kế hoạch là: Kế hoạch đào tạo phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực chi nhánh; Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực phận; … Dựa vào nội dung đào tạo phát triển nhân lực, loại kế hoạch là: Kế hoạch đào tạo phát triển chuyên môn- kỹ thuật; Kế hoạch đào tạo phát triển trị lý luận; Kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực văn hóa doanh nghiệp; Kế hoạch đào tạo phát triển phương pháp công tác Dựa vào mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực, loại kế hoạch là: Kế hoạch đào tạo phát triển định hướng; Kế hoạch đào tạo phát triển chuyên sâu 1.2 Nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực  Nhu cầu đào tạo xác định nhu cầu đào tạo gì? Nhu cầu đào tạo đòi hỏi số lượng cấu nhân lực cần đào tạo , nội dung cần đào tạo để đáp ứng yêu cầu thực hiệu chức , nhiệm vụ mục tiêu tổ chức, doanh nghiệp tương lai Nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực tổ chức , doanh nghiệp khách quan cần thiết, thường xuyên , liên tục ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh ( môi trường vĩ mô, vi mô, môi trường bên trong, bên ngoài,…) Nhu cầu đào tạo thể vấn đề: Số lượng lao động cần đào tạo, cấu lao động cần phải đào tạo, nội dung ( kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp) cần đào tạo, Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực việc trả lời rõ câu hỏi: Đào tạo phát triển ai?; Đào tạo phát triển đối tượng nào?; Đào tạo phát triển gì? Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực giai đoạn ý thức quan trọng tiến trình đào tạo phát triển tổ chức, doanh nghiệp Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực sở khoa học thực tế cho việc xây dựng kế hoạch triển khai thực đánh giá kết đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực phải thực theo thời kỳ hay giai đoạn hoạt động tổ chức, doanh nghiệp ( ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) cho đối tượng ( nhà quản trị, nhân viên) cho loại công việc lĩnh vực hoạt động, cho cá nhân người lao động…  Các xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực Chiến lược hoạt động , kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp: Chiến lược hoạt động, kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp thể phương hướng phát triển doanh nghiệp tương lai, cho biết mục tiêu tổ chức , doanh nghiệp giai đoạn phát triển Việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực phải dựa vào mục tiêu nội dung loại chiến lược thời kỳ khác doanh nghiệp, nhu cầu trung hạn dài hạn Kế hoạch nhân lực tổ chức, doanh nghiệp: Các kế hoạch nhân lực giúp nhà quản trị nhân nắm tình hình lao động cách chi tiết số lượng, chất lượng lao động , cấu ngành nghề trình độ chuyên môn biến động tương lai để xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực sát với yêu cầu thực tế Trình độ kỹ thuật, công nghệ tổ chức, doanh nghiệp: Tùy theo xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ tổ chức doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực mặt chuyên môn – kỹ thuật, phương án làm việc, phẩm chất nghề nghiệp… Các tiêu chuẩn thực công việc: Tiêu chuẩn công việc đặt nội dung cần phải đào tạo nhân lực công việc khác nhau, nhân lực tuyển dụng nhân viên thực công việc lần đầu Kết đánh giá thực công việc: Để xác định xem nhân lực cần đào tạo , trước tiên cần phải nắm người ta thực công việc nào, khả sao, việc dựa kết đánh giá thực công việc nhân lực Trình độ lực chuyên môn người lao động: Đây quan trọng để tổ chức, doanh nghiệp xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực số lượng cấu lao động cần đào tạo nội dung, hình thức phương pháp đào tạoNội dung nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực Phân tích tổ chức doanh nghiệp: Phân tích thực trạng tổ chức nhân lực; Phân tích tình hình chuẩn bị đội ngũ kế cận; Phân tích môi trường tổ chức Phân tích tác nghiệp ( phân tích nhiệm vụ / hoạt động): Phân tích tác nghiệp hay phân tích nhiệm vụ / hoạt động trình xác định loại kiến thức , kỹ hành vi kỳ vọng để nhân lực thực tốt công việc So sánh yêu cầu công việc với kiến thức kỹ nhân lực để xác định nhu cầu đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc Phân tích nhân lực: Phân tích nhân lực xác định lực đặc tính cá nhân nhân lực , sử dụng để làm rõ người cần thiết đào tạo kiến thức, kỹ , quan điểm cần thiết lĩnh hội hay trọng trình đào tạo , phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp  Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực: Phương pháp trực tiếp; Phương pháp điều tra khảo sát vấn 1.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổng thể  Khái niệm vai trò Khái niệm: Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lựcNL tổng thể trình xác định mục tiêu biện pháp thực mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực giai đoạn định Vai trò: Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lựcNL đóng vai trò quan trọng công tác đào tạo phát triển nhân lực, giúp cho tổ chức doanh nghiệp kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai công tác đào tạo phát triển nhân lực theo mục tiêu đề  Căn xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lựcNL Mục tiêu chiến lược phát triển tổ chức doanh nghiệp thời kỳ; Nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực tổ chức doanh nghiệp thời kỳ; Mục tiêu kế hoạch khác quản trị nhân lực tổ chức doanh nghiệp; Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp khứ; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp; Pháp luật, chủ trương, đường lối quy định, hướng dẫn Nhà nước cấp công tác đào tạo phát triển nhân lựcNội dung xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lựcNL Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nhân lực: Mục tiêu thân trình đào tạo; Mục tiêu doanh nghiệp Xác đinh đối tượng đào tạo phát triển nhân lực: Trước tiên doanh nghiệp cần lựa chọn cho người học khả tiếp thu thực tốt công việc sau học; Khi lựa chọn người học, doanh nghiệp cần xác định xem việc đầu tư mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp hay không Xác định nội dung đào tạo phát triển nhân lực: Đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ thuật; Đào tạo phát triển văn hóa doanh nghiệp; Đào tạo phát triển lý luận, trị; Đào tạo phát triển phương pháp công tác Xác định thời gian địa điểm đào tạo phát triển nhân lực Thời gian địa điểm đào tạo xác định dựa yêu cầu công tác đào tạo, yêu cầu doanh nghiệp người lao động , nguyện vọng người lao động 1.2.3 Xây dựng sách kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Khái niệm sách đào tạo phát triển nhân lực Chính sách đào tạo phát triển nhân lực xác định đường lối bản, biện pháp mang tính hướng dẫn cho công tác đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp thời kỳ, làm sở cho iệc xây dựng chương trình đào tạo, ngân sách đào tạo kế hoạch đào tạo cho tiết Nội dung xây dựng sách đào tạo phát triển nhân lực Chính sách đào tạo phát triển nhân lực dạng ăn mang tính pháp chế áp dụng cho doanh nghiệm Quá trình xây dựng sách đào phát triển nhân lực bao gồm công việc: Công việc Nội dung chi tiết + Tên công ty + Quốc hiệu Xây dựng phần tiêu + Tiêu ngữ + Nơi, ngày ban hành quy chế đề bao gồm + Tên quy chế Phần tiêu đề quy định phải đảm bảo quy định văn hành thiết kế kèm sẵn + Căn pháp lý: Bộ luật lao động; Các văn pháp luật Xác định khác; Quy định sở ban ngành; Điều lệ công ty; Thỏa ước xây dựng lao động tập thể; Hợp đồng lao động,… +Căn thực tiễn: Chiến lược phát triển công ty; Kế hoạch sách hoạt động kinh doanh; Tình hình thực tiễn hoạt động kinh Xây dựng doanh, Mục đích, phậm I điều chỉnh, đối tượng áp dụng quy chế; quy định chunh Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng; Giải thích từ ngữ, khái sách bao gồm niệm, + Quy định điều kiện tiêu chuẩn người đào Xây dựng nội tạo phát triển; dung cụ thể sách + Quy định nội dung đào tạo, phát triển; + Quy định hình thức đào tạo phát triển; + Quy định quyền lợi người đào tạo phát triển nhân lực; + Quy định cam kết sau trình đào tạo phát triển nhân lực; + Quy định ề khen thưởng kỷ luật; + Quy định lập kế hoạch đào tạo ngân sách giành cho đào tạo phát triển nhân lực; + Quy định tổ chức quản lý công tác đào tạo phát triển Xây dựng điều nhân lực Phần quy định ngày hiệu lực thi hành, phận khoản thi hành phòng ban trách nhiệm thi hành, người định ban hành quy chế, 1.2.4 Xác định ngân sách kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Ngân sách đào tạo phát triển nhân lực hiểu kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực viết ngôn ngữ tài Ngân sách đào tạo phát triển nhân lực gồm khoản thu từ quỹ giành cho công tác đào tạo phát triển nhân lực, khoản chi phí chi tiền liên quan đến hoạt động đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp  Xác định quỹ đào tạo phát triển nhân lực Quỹ đào tạo phát triển nhân lực làm sở cho việc cân đối chi phí cho hoạt động đào tạo phát triển nhân lực thực nhằm tránh tình trạng thâm hụt ngân sách đào tạo phát triển nhân lực Các quỹ chủ yếu ngân sách đào tạo phát triển nhân lực bao gồm: Quỹ phát triển doanh nghiệp; Khuyến khích tài trẻ; Ngân sách từ xã hội hóa  Xác định chi phí đào tạo phát triển nhân lực Chi phí đào tạo phát triển nhân lực gồm: Tiền công giảng viên; Chi phí sở vật chất ; Chi phí văn phòng phẩm; Chi phí cho đối tác; Chi phí hỗ trợ người lao động; Chi phí hội  Kế hoạch phân bổ ngân sách Kế hoạch phân bổ ngân sách bảng chi tiết nguồn thu chi phí công tác đào tạo phát triển nhân lực toàn chương trình đào tạo dự kiêns năm Bảng chi tiết bao gồm khoản thu chi đối tượng nhà quản trị cao cấp, nhà quản trị cấp trung, nhân viên 1.2.5 Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực  Khái quát chương trình đào tạo phát triển nhân lực theo phương thức nhỏ giọt nhiều ngày giúp người đến trải nghiệm nhớ lâu Đối với nội dung quan trọng, phải quay lại nhắc nhở, kiểm tra giám sát sau tháng Kế hoạch đưa cán đào tạo Cán đương chức: Những cán giữ chức vụ từ phó phòng trờ lên tương đương, cán giữ chức vụ từ phó trưởng phòng, phó giám đốc chưa qua lớp đào tạo quản lý, ngoại ngữ, tin học bắt buộc phải bố trí thời gian học Cán diện quy hoạch kế cận: Cán quy hoạch chức danh chủ chốt FPT Telecom đơn vị thành viên đồng thời phải lập kế hoạch đào tạo triển khai thời điểm Các trường hợp nhân viên cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ FPT Telecom vào tình hình cụ thể phận nhu cầu đào tạo lựa chọn Con em cán nhân viên công ty tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với ngành nghề công ty ( tốt nghiệp loại khá, giỏi trở lên, tư cách đạo đức tốt, không 30 tuổi ) nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn cam kết sau học xong công tác lâu dài Ftel xét cử học Kết luận: Đối tượng đào tạo cán FPT Telecom phù hợp, quan tâm tới tất đối tượng từ cán đương chức tới cán diện kế hoạch kế cận, đặc biết quan tâm tới em cán nhu cầu FPT Telecom công tác, làm việc sau học xong Bên cạnh lựa chọn đối tượng đào tạo FPT Telecom xác định rõ đối tượng thiếu hụt kiến thức cụ thể gì, cần bồi dưỡng mặt sau lên kế hoạch chi tiết cho việc đào tạo tránh tốn kém, lãng phí tiền bạc, thời gian  Kế hoạch tổng thể đào tạo nhân viên kinh doanh tháng 10 15 Mục tiêu: Làm cho người đến cảm thấy thoải mái chào đón; Tạo ấn tượng tốt thái độ tích cực nhân viên công ty; Giảm thiếu tình dẫn đến hiểu nhầm hay quan niệm sai sách công ty; Tăng cường việc trao đổi thông tin nhân viên; Nâng cao suất thực công việc Đối tượng: Nhân viên kinh doanh tuyển dụng tháng 10 Nội dung khóa đào tạo tổng thể STT Nội dung Yêu cầu Đào tạo phát triển văn Hiểu rõ biết giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp hóa công ty Đào tạo phát triển Nắm băt áp dụng phương phương pháp công tác pháp làm việc vào công việc Triển khai sách Tuân thủ nội quy nắm rõ quy định công ty sách công ty Phương pháp hình thức đào tạo Phương pháp đào tạo Hình thức đào tạo Phương pháp trực tiếp phương Đào tạo nội bộ, bán thời gian pháp tình Thời gian địa điểm đào tạo Thời gian đào tạo Địa điểm đào tạo Ngắn hạn từ 1-2 buổi Phòng đào tạo tầng toàn nhà PVI số Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Nội 16 2.2.3 Xây dựng sách FPT Telecom Nội Công ty Cổ phần Viễn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thông PFT (FPT Telecom) Độc lập – Tự – Hạnh phúc Nội, ngày 15 tháng năm 2016 QUY CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (FPT TELECOM) - Căn pháp lý: Bộ luật Lao Động; Các văn pháp luật khác; Quy định Sở ban nghành; Điều lệ Công ty; Thỏa ước lao động tập thể; Hợp đồng lao động;… - Căn thực tế: Tình hình sản xuất- kinh doanh công ty; Chiến lược phát triển công ty; Kế hoạch hoạt động kinh doanh; Tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh;… - Mục đích: Thiết lập nguyên tắc tuyển dụng để đảm bảo cán nhân viên Công ty đủ lực thực tốt nhiệm vụ giao Là để xây dựng hướng dẫn chi tiết sổ tay trình FPT Telecom - Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng: Quy chế quy định đào tạo, bồi dưỡng cấn nhân viên Phòng Kinh Doanh thuộc FPT Telecom Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng: Trang bị kiến thức quản trị kinh doanh, kiến thức kỹ kinh doanh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ, tin học kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán nhân viên Phòng Kinh Doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Nội dung cụ thể sách a) Quy định điều kiện, tiêu chuẩn người đào tạo phát triển: - Đối tượng: + Cán nhân viên công ty 17 + Sau xác định nhu cầu đào tạo, Công ty đưa danh sách người cần đào tạo Tuy nhiên, để xác định đối tượng đào tạo cần phải xem xét động cơ, thái độ nhân viên xem thực muốn đưa đào tạo Phải nhìn nhận tới khả học tập người lao động, khả tiếp thu bài, kiến thức mới, dự đoán xem việc đào tạo làm thay đổi hành vi nghề nghiệp nhân viên tới đâu Công ty tiến hành điều tra nhân viên thông qua hồ sơ nhân kết thực công việc qua thời kì trước qua quan sát người lao động, vấn trực tiếp mong muốn họ, động họ việc nâng cao trình độ - Tuổi đời: không 40 tuổi (trừ trường hợp đào tạo lại cho cán quản lý) - Người cử học phải đơn xin học cam đoan phục vụ lâu dài đơn vị, tổng Công ty b) Quy định nội dung đào tạo phát triển: - Đào tạo kiến thức, kĩ chuyên môn quản trị kinh doanh - Kiến thức tư tưởng trị - Kiến thức ngoại ngữ, tin học - Phương pháp công tác, văn hóa doanh nghiệp c) Quy định hình thức đào tạo phát triển: - Thời gian đào tạo: Đào tạo ngắn hạn tháng - Hình thức đào tạo: + Học việc công ty (đối với nhân viên mới) + Cho học trường đại học FPT trường khác liên quan đến lĩnh vực cần đào tạo : nhân viên làm lâu dài công ty - Phương pháp đào tạo phát triển: + Gửi học trường quy: Công ty sách tạo điều kiện cho cán nhân viên học Đối với phương pháp số công ty cử học số tự nguyện học + Tổ chức buổi hội thảo: Công ty cử người tham gia hội nghị, thảo luận nắm bắt thông tin cần thiết 18 + Đào tạo công việc: Qúa trình đào tạo bắt đầu giới thiệu giải thích người dạy mục tiêu công việc dẫn tỉ mỉ, theo bước cách quan sát, trao đổi, học hỏi làm thử thành thạo hướng dẫn người dạy d) Quy định quyền lợi người đào tạo phát triển: + Học phí tài trợ: Công ty FPT Telecom hỗ trợ kinh phí cho khoá đào tạo từ ngân sách duyệt hàng năm sở: Các khoá đào tạo nhằm phục vụ trực tiếp cho công việc mà cán nhân viên đảm nhận Các khoá đào tạo phải hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển đầu tư Công ty Ưu tiên cho nhân viên cống hiến lâu năm cán thuộc vị trí quản lý chủ chốt Khi cán nhân viên nhu cầu tham gia khoá đào tạo phát sinh chi phí, Công ty hỗ trợ mức kinh phí sau Cán nhân viên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hỗ trợ 70%, cán nhân viên ký hợp đồng lao động thời hạn hỗ trợ 50% Đối với số khoá học khuyến khích đặc biệt, Công ty điều chỉnh mức tài trợ ưu đãi hơn, cho đối tượng khác Với khoá học dài ngày, lý bất khả kháng mà học viên phải học cần xác nhận cán quản lý trực tiếp, Ban/Phòng Nhân xem xét hoàn trả phần học phí nộp, vào số buổi học lại Kết thúc khoá học, cán nhân viên phải đầy đủ chứng từ sau đây: Bản chứng chỉ; Bản gốc hoá đơn phiếu thu hợp lệ; Bản Giấy tạm ứng tiền mặt (nếu có); Bản Đơn xin học Cam kết đào tạo (nếu có) e) Quy định cam kết sau trình đào tạo phát triển: Đối với tất khoá đào tạo phát sinh chi phí đào tạo bao gồm học phí, chi phí lại, ăn ở, lương khoản thu nhập cán nhân viên nhận thời gian học chi phí khác, Công ty yêu cầu cán nhân viên cử học ký “Thoả thuận đào tạo” cán nhân viên vi phạm cam kết đào 19 tạo phải bồi thường cho Công ty chi phí đào tạo Mức bồi thường tính theo công thức sau: Tiền bồi thường = Chi phí đào tạo x [(thời gian cam kết – thời gian làm việc cho Công ty sau đào tạo)/Thời gian cam kết] cán nhân viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng lao động cán nhân viên với Công ty hết hạn cán nhân viên không muốn ký tiếp hợp đồng lao động với Công ty, cán nhân viên phải tuân thủ điều khoản cam kết “Thỏa thuận đào tạo” cam kết hiệu lực cán nhân viên cử đào tạo theo “Thỏa thuận đào tạo” trách nhiệm tiếp tục làm việc cho đơn vị cử Trường hợp chưa hết thời hạn cam kết mà cán nhân viên muốn chuyển sang đơn vị khác Công ty phải đồng ý lãnh đạo đơn vị cũ f) Quy định khen thưởng, kỉ luật: - Xử lý vi phạm kỷ luật đào tạo: Cán nhân viên vi phạm nội quy học tập, nội quy lớp học như: thường xuyên học muộn, nghỉ học không phép, nghỉ 30% thời lượng khoá học, nhờ người học thay bị coi vi phạm kỷ luật đào tạo Cán nhân viên vi phạm kỷ luật đào tạo không Công ty xem xét cho phép tham gia khoá đào tạo nội hỗ trợ chi phí đào tạo cho khoá đào tạo bên vòng 01 năm kể từ vi phạm không xem xét đề nghị khen thưởng định kỳ đột xuất g) Quy định việc lập kế hoạch đào tạo ngân sách: Với chế phân cấp, cấp quản lý tự xác định nhu cầu, ngân sách xây dựng kế hoạch đào tạo cho Đơn vị/Bộ phận vào quý I hàng năm sở định hướng chiến lược đào tạo Lãnh đạo cấp trên, trọng tâm đào tạo Đơn vị/Bộ phận nhu cầu đào tạo nhân viên kỳ h) Quy định tổ chức quản lý công tác đào tạo phát triển: Với khoá đào tạo theo yêu cầu Công ty FPT Telecom nhằm bổ sung nguồn Lãnh đạo kỹ quản lý Ban Nhân phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thành viên để xây dựng thực 20 Với khoá đào tạo thuộc Ban thuộc FPT Telecom tổ chức nhằm bổ sung kỹ năng, kiến thức cán thuộc ngành dọc Ban kết hợp với phận ngành dọc Đơn vị thành viên để xây dựng thực Trường hợp cần thiết yêu cầu Ban Nhân hỗ trợ Với khóa đào tạo đột xuất nước/nước ngoài, Trưởng Bộ phận người đề xuất nhân viên thuộc Bộ phận tham dự Trưởng đơn vị người phê duyệt ngân sách danh sách người tham dự Các Đơn vị/Bộ phận chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động đào tạo gửi Ban Nhân sau: Báo cáo hàng tháng, cáo cáo sơ kết tháng đầu năm báo cáo tổng kết cuối năm Ban Nhân FPT Telecom chịu trách nhiệm theo dõi đánh giá hiệu báo cáo hoạt động đào tạo FPT Telecom đối tượng liên quan học viên, nhà cung cấp, giảng viên, chi phí, sở vật chất, … Các điều khoản thi hành - Ngày hiệu lực thi hành: Ngay ngày công bố sách - Bộ phận phòng ban trách nhiệm thi hành: Phòng Kinh Doanh 2.2.4 Xác định ngân sách đào tạo phát triển nhân lực FPT Telecom Nội Xác định quỹ đào tạo phát triển nhân lực công ty: Hàng năm, Công ty trích 15% quỹ đầu tư phát triển dành cho đào tạo Đối với tổ chức thực đào tạo chi phí khoản quan tâm trước tiên Nếu không dự tính trước chi phí dẫn đến chi phí đào tạo vượt khỏi khả chi trả Tổ chức Sau bước trên, Công ty xác định mục chi phí rõ ràng để từ tổng hợp chi phí đào tạo cho khoá đào tạo Khi đó, nhà quản lý dễ dàng chi tiêu quản lý theo dõi chi phí dễ dàng Nhà quản lý vạch loại chi phí cho đào tạo Xác định chi phí đào tạo phát triển nhân lực: - Tiền công giảng viên FPT Telecom sử dụng đào tạo nội thay thuê chương trình đào tạo “Tân binh mới” cho nhân viên vào công ty Vì đối tượng 21 đào tạo nhân viên tuyển vào công ty nên nội dung, phương pháp đào tạo khác biệt Mặt khác FPT không thuê giảng viên lên lớp giảng dạy mà thay vào họ cử giám đốc, quản lý hay nhân viên kinh nghiệm làm việc trực tiếp lên lớp Trong FPT telecom bạn lên cấp bậc quản lý bắt buộc tiêu đứng lớp đào tạo giờ/ năm tiền lương giảng dạy đào tạo tính vào thu nhập chung nên FPT không chi phí thuê giảng viên - Địa điểm đào tạo nơi tổ chức lớp học FPT telecom: sử dụng hội trường hay lớp học thuộc FPT nên tổ chức đào tạo không cần thuê hội trường học Tổng kết lại ta thấy chi phí cho khóa đào tạo Tân binh FPT telecom bao gồm cac chi phí sau:  Chi phí in tài liệu  Chi phí hỗ trợ học viên  Chi phí khác  Kế hoạch phân bổ ngân sách Với Khóa đào tạo Tân binh FPT telecom tháng 10 chi phí sau: Bảng kế hoạch phân bổ ngân sách Đơn vị: FPT Telecom Nội Vị trí: Nhân viên kinh doanh Số lượng: 60 người STT Chi Thành tiền ( VNĐ) Chi phí in tài liệu 2.000.000 Chi phí hỗ trợ học viên( đồ ăn, 5.000.000 nước uống, khác,…) Chi phí khác Tổng chi Ghi 1.500.000 8.500.000 2.2.5 Xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo phát triển nhân lực FPT Telecom Nội 22 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN Tên chương trình: Đào tạo Tân Binh Mục tiêu chương trình Cung cấp cho nhân viên kiến thức cần thiết doanh nghiệp kĩ nghề Để giúp nhân viên hoàn thành tốt công việc thời gian tới Đối tượng tham dự Nhân viên kinh doanh kí kết hợp đồng lao động thời gian thử việc 50-60 học viên Danh sách ứng viên: + Trung tâm kinh doanh Nội 1: 10 học viên + Trung tâm kinh doanh Nội : học viên + Trung tâm kinh doanh Nội 3: 15 học viên + Trung tâm kinh doanh Nội : học viên + Trung tâm kinh doanh Nội : 12 học viên Tổng cộng 51 học viên Hình thức Đào tạo bên doanh nghiệp + Địa điểm: phòng đào tạo tầng toàn nhà PVI số Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Nội + Thời gian: Thứ ngày tháng 11 năm 2016 Lịch trình, nội dung phương pháp Lịch trình Nội dung Phương Pháp Giảng Viên 8h00-9h00 Văn hóa FPT Trực tiếp 9h00-11h30 Kiến thức sâu sản phẩm Trực tiếp, mô FPT telecom cung cấp 13h30-17h00 Kiến thức, kĩ nghề cần Trực tiếp, tình huống, thiết Chi phí dự kiến Mô 23 + Chi phí tài liệu: 2.000.000 VNĐ + Chi phí nước ngọt, trà, bánh quy: 5.000.000 VNĐ Chỉ tiêu chất lượng + Tỉ lệ học viên đạt điểm thông qua test sau chương trình đào tạo + Phản hồi ứng viên sau điền phiếu khảo sát sau buổi đào tạo Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2016 Phê duyệt Xem xét Người lập 2.3 Đánh giá chung công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực FPT Telecom Nội 2.3.1 Thành công nguyên nhân Căn xác định nhu cầu FPT phù hợp dựa nhu cầu cá nhân nhân viên, phòng ban toàn thể công ty tạo tham gia nhiệt tình, tự nguyện cán nhân viên Định hướng sách đào tạo công ty đánh giá chiến lược lâu dài Thay việc đào tạo khóa đào tạo nhiều vấn đề lúc, FPT lại chọn cho hướng khác; Nhân viên đào tạo trình làm việc, chương trình đào tạo tốt đòi hỏi phải thời gian, lúc cung cấp lượng kiến thức lớn cho người Những thông tin đưa theo phương thức nhỏ giọt nhiều ngày giúp người đến trải nghiệm nhớ lâu Các nội dung đào tạo không lý thuyết suông mà giúp cho nhân viên nâng cao suất làm việc nội dung quan trọng nhắc nhở lại Giúp nhân viên nhớ lâu thực hành trình làm việc FPT Tiết kiệm chi phí: chi phí đào tạo FPT quy định cụ thể chiếm 15% quỹ đầu tư phát triển cho đào tạo Từ cán quản lý xác định phương pháp đào tạo phù hợp, tránh việc xuất lãng phí không cần thiết việc triển khai đào tạo Giảng viên nội người nắm hiểu tổ chức nên không lo lắng mặt kiến thức truyền đạt Ở FPT cán cấp cao tiêu năm phải đứng giảng 60 cho nhân viên Đây công việc bắt buộc 24 Các nhân viên kinh doanh thời gian đào tạo nhận lương bình thường Quyền lợi nhân viên đảm bảo kích thích nhân viên muốn tham chương trình đào tạocông ty phát động Sau buổi đào tạo trực tiếp kết thúc thời gian sau bạn nhân viên kinh doanh cử học đào tạo thực làm test hệ thống Căn vào kết test hiệu làm việc tháng thử việc định vị trí thức cho bạn ứng viên 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Các test thường không phản ánh lực nhân viên số nhân viên làm test không tập trung, nhiều trường hợp test làm hộ người khác Từ dẫn đến kết test không xác Các khóa đào tạo công ty diễn vào cuối tháng, dẫn đến kết đào tạo không hiệu Nguyên nhân do: cuối tháng thời điểm nhân viên bận rộn phải hoàn thành công việc, nộp báo cáo lập kế hoạch công việc cho tháng tới Do thực đào tạo vào thời gian dẫn đến không hiệu Người đào tạo phải cam kết với công ty sau khóa đào tạo, cụ thể sau: “Đối với tất khoá đào tạo phát sinh chi phí đào tạo bao gồm học phí, chi phí lại, ăn ở, lương khoản thu nhập cán nhân viên nhận thời gian học chi phí khác, Công ty yêu cầu cán nhân viên cử học ký “Thoả thuận đào tạo” cán nhân viên vi phạm cam kết đào tạo phải bồi thường cho Công ty chi phí đào tạo” Điều vô hình chung tạo tâm lý lo lắng cho người đòa tạo Dẫn đến kết đào tạo không tốt 25 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI FPT TELECOM NỘI Sau trình đào tạo, công ty nên trọng vào việc đánh giá kết đào tạo.Việc trường hợp làm họ test cuối thể việc thiếu kiểm soát FPT trình đánh giá lại chương trình đào tạo Việc không giúp đánh giá xác chất lượng chương trình đào tạo mà ảnh hưởng đến trình đào tạo sau nhân viên Việc nhân viên không đủ tiêu chuẩn qua test người khác làm hộ khiến nhân viên lại thái độ xúc không công đánh giá Thái độ đào tạo sau nhân viên vượt qua nhờ làm hộ không nhiệt tình người nghĩ lại qua test 26 Xây dựng mục tiêu doanh số phù hợp cho nhân viên tham gia đào tạo Thay tiêu kinh doanh giữ nguyên điều chỉnh giảm tiêu doanh thu Đến hết chương trình đào tạo, tiêu doanh số điều chỉnh tăng lên cách phù hợp Thời gian đào tạo nên xếp vào đầu tháng để tạo tâm lý thoải mái cho nhân viên tham gia đào tạo 27 KẾT LUẬN Trên sở lý luận, nhóm chúng em tìm hiểu công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom Nội thấy ưu điểm lẫn hạn chế tồn công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Công ty Qua đó, chúng em rút nhiều hiểu biết kinh nghiệm công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Vai trò nguồn nhân lực trình phát triển tổ chức ngày trở nên quan trọng cần thiết thời đại phát triển khoa học kỹ thuật bùng nổ thông tin Nhu cầu lao động chất lượng cao ngày tăng nhanh Do vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình đào tạo cần phải tiến hành thường xuyên, trình diễn không nguồn nhân lực chưa việc làm, mà phải tiếp tục thực cán công nhân viên Quá trình tìm hiểu công ty FPT Telecom, nhóm thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty thực tốt đạt nhiều thành tích tốt Bên cạnh điểm tốt công ty gặp phải hạn chế khó khăn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Do đó, công ty cần phải xác định hướng biện pháp phù hợp, thực cách đồng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực công ty Mặc dù cố gắng trình độ, lực thời gian hạn nên thảo luận nhóm không tránh khỏi sai sót định Kính mong giúp đỡ giáo nhóm thành viên khác lớp giúp hoàn thiện thảo luận nhóm Xin chân thành cảm ơn giáo Vũ Thị Minh Xuân tận tình bảo giúp đỡ chúng em hoàn thiện thảo luận này! 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Thương Mại, Khoa quản trị nhân lực, Bộ môn quản trị nhân lực doanh nghiệp (2014), Bài giảng đào tạo phát triển nhân lực 123doc.org/, Luận văn- báo cáo: http://text.123doc.org/document/2827649-nhom-2-thuc-trang-dao-tao-va-phattrien-tai-fpt.htm Luanvan.co/, Chia sẻ: lvcdongnoi, Ngày: 07/02/2013: http://luanvan.co/luan-van/phan-tich-ve-hoat-dong-quan-tri-nhan-luc-cua-congty-fpt-7414/ https://fpt.com.vn/vi/co-hoi-nghe-nghiep/nguon-nhan-luc http://www.fpt.vn/ho-tro/cong-bo-chat-luong/cong-bo-chat-luong760.html http://www.fptinternet.org/nhan-su-tap-doan-fpt/ 29 [...]... gian đào tạo cũng nên được sắp xếp vào đầu tháng để tạo tâm lý thoải mái nhất cho nhân viên khi tham gia đào tạo 27 KẾT LUẬN Trên sở lý luận, nhóm chúng em đã tìm hiểu về công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom Nội thấy được cả những ưu điểm lẫn hạn chế còn đang tồn tại trong công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực. .. trình đào tạo phát triển nhân lực là một kế hoạch cụ thể, chi tiết cho một lần đào đạo Chương trình đào tạo phát triển nhân lực được xây dựng nhằm hiện thực hóa kế hoạch đào tạo cho một đối tượng cụ thể gắn với mục tiêu cụ thể  Nội dung xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân lực Xác định mục tiêu của chương trình: Mục tiêu của chương trình đào tạo phát triển nhân lực phản ánh kết... liên tiếp trong nhiều năm từ 2012 – 2015 Huy chương Vàng ICT Việt Nam 2015 2.2 Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tại FPT Telecom Nội 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực FPT Telecom Nội Tại FTEL, hàng tháng luôn khóa đào tạo Tân binh mới cho nhân lực mới vào công ty Các nhà quản lý sẽ đứng lên trực tiếp giảng dạy, mỗi một khóa sẽ từ 45-60 người Khóa... khác, Công ty yêu cầu cán bộ nhân viên được cử đi học ký “Thoả thuận đào tạo cán bộ nhân viên vi phạm cam kết đào tạo sẽ phải bồi thường cho Công ty chi phí đào tạo Điều này vô hình chung tạo tâm lý lo lắng cho người được đòa tạo Dẫn đến kết quả đào tạo thể không tốt 25 CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI FPT TELECOM NỘI Sau... chính sách tại FPT Telecom Nội Công ty Cổ phần Viễn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thông PFT (FPT Telecom) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2016 QUY CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (FPT TELECOM) - Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao Động; Các văn bản pháp luật khác; Quy định của Sở ban nghành; Điều lệ Công ty; Thỏa ước... người • Tại FPT Telecom 34 Trần Phú- Đông– Nội: 10 người Tổng số nhân viên mới trong tháng 10 của công ty FTEL tại Nội là 60 người Đòi hỏi ngay trong tháng 10, FTEL mở ra lớp đào tạo Tân binh mới cho nhân viên kinh doanh mới của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu bản khi đầu quân cho FTEL 2.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tổng thể tại FPT Telecom Nội  Căn cứ xây dựng •... xây dựng kế hoạch đào tạo cho Đơn vị/Bộ phận mình vào quý I hàng năm trên sở định hướng chiến lược đào tạo của Lãnh đạo cấp trên, trọng tâm đào tạo của Đơn vị/Bộ phận nhu cầu đào tạo của nhân viên trong kỳ h) Quy định về tổ chức quản lý công tác đào tạo phát triển: Với những khoá đào tạo theo yêu cầu của Công ty FPT Telecom nhằm bổ sung nguồn Lãnh đạo các kỹ năng quản lý thì Ban Nhân. .. hoạch đào tạo cho từng vị trí Phương thức 2: Dựa vào các bản mô tả công việc, lộ trình công danh cho từng vị trí thì lên kế hoạch đào tạo cho từng level của vị trí Phương thức 3: Xây dựng chính sách đào tạo hệ thống cán bộ nguồn chính sách lãnh đạo thì lên kế hoạch đào tạo riêng cho nhóm cán bộ nguồn lãnh đạo Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực của công ty trong hiện tại quá... soát đánh giá chương trình: Tiêu chuẩn kiểm soát à đánh giá chương trình bao gồm các tiêu thức đánh giá như mục tiêu đào tạo đạt được hay không? Những mặt tích cực, tiêu cực của chương trình? Hiệu quả kinh tế mang lại, 9 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TELECOM NỘI 2.1 Giới thiệu tổng quát về FPT Telecom Nội. .. rất tốt Bên cạnh những điểm tốt thì công ty cũng gặp phải hạn chế khó khăn trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Do đó, công ty cần phải xác định đúng hướng đi những biện pháp phù hợp, thực hiện một cách đồng bộ trong công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực tại công ty Mặc dù đã những cố gắng nhưng do trình độ, năng lực thời gian hạn nên bài thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Hà Nội, Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Hà Nội, Liên hệ thực tế công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay