Thực tiễn công tác triển khai đào tạo hội nhập nhân viên Tư vấn bán hàng mới của siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên thuộc Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh

32 210 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:14

Thực tiễn công tác triển khai đào tạo hội nhập nhân viên Tư vấn bán hàng mới của siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên thuộc Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh.Trong môi trường kinh tế mà sự hợp tác và cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, các đòi hỏi ngày càng đa dạng và khắt khe, chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá như một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Chính vì những lý do đó, việc phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực song hành với việc quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp của người lao động cần được các doanh nghiệp nhìn nhận và quan tâm đúng mức. Căn cứ vào kế hoạch nhân sự, đặc thù lĩnh vực kinh doanh và khả năng tài chính, mỗi doanh nghiệp cần chọn kế hoạch đào tạo phù hợp để tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy vậy khi có một kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp thì việc triển khai kế hoạch đó vào thực tế có hiệu quả hay không lại là một câu chuyện khác. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc triển khai đào tạo và phát triển nhân lực đối với sự thành công của cả một hệ thống quản trị nhân lực nói chung và công tác đào tạo nói riêng. Để hiểu sâu hơn về thực tế quá trình triển khai đào tạo và phát triển nhân lực nhóm đã quyết định lựa chọn đề tài :”Liên hệ thực tiễn công tác triển khai đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh” PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC1.1Triển khai đào tao và phát triển nhân lực bên ngoài tổ chức, doanh nghiệpQuá trình này thường được tiến hành theo các bước công việc là:•Lựa chọn đối tác•Ký kết hợp đồng với đối tác•Theo dõi tiến độ, thực hiện quá trình đào tạo và phát triển nhân lực1.1.1Lựa chọn đối tác1.1.1.1 Mục đíchNhằm tìm kiếm và lựa chon đối tác đào tạo ở bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp có khả năng đảm đương được việc đào tạo cho người lao động theo các mục tiêu và các yêu cầu đã đặt ra. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ———— BÀI THẢO LUẬN MÔN: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐỀ TÀI: LIÊN HỆ THỰC TIỄN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH Giáo viên hướng dẫn : Nhóm thực : 06 Lớp HP : 1657HRMG1411 HÀ NỘI – 2016 22 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU MỤC LỤC KẾT LUẬN 22 LỜI MỞ ĐẦU Trong môi trường kinh tế mà hợp tác cạnh tranh diễn ngày mạnh mẽ, sâu rộng, đòi hỏi ngày đa dạng khắt khe, chất lượng nguồn nhân lực đánh yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Chính lý đó, việc phát huy tối đa khả nguồn nhân lực song hành với việc quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp người lao động cần doanh nghiệp nhìn nhận quan tâm mức Căn vào kế hoạch nhân sự, đặc thù lĩnh vực kinh doanh khả tài chính, doanh nghiệp cần chọn kế hoạch đào tạo phù hợp để tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy có kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp việc triển khai kế hoạch vào thực tế có hiệu hay không lại câu chuyện khác Điều chứng tỏ tầm quan trọng việc triển khai đào tạo phát triển nhân lực thành công hệ thống quản trị nhân lực nói chung công tác đào tạo nói riêng Để hiểu sâu thực tế trình triển khai đào tạo phát triển nhân lực nhóm định lựa chọn đề tài :”Liên hệ thực tiễn công tác triển khai đào tạo phát triển nhân lực Công ty Cổ phần giới số Trần Anh” 22 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 1.1 Triển khai đào tao và phát triển nhân lực bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp Quá trình thường tiến hành theo bước công việc là: • Lựa chọn đối tác • Ký kết hợp đồng với đối tác • Theo dõi tiến độ, thực trình đào tạo phát triển nhân lực 1.1.1 Lựa chọn đối tác 1.1.1.1 Mục đích Nhằm tìm kiếm lựa chon đối tác đào tạo ở bên tổ chức, doanh nghiệp có khả đảm đương việc đào tạo cho người lao động theo mục tiêu yêu cầu đặt 1.1.1.2 Các cứ lựa chọn đối tác đào tạo và phát triển nhân lực • • • • Uy tín lực đối tác năm gần Các dịch vụ đào tạo phát triển lực mà đối tác có khả cung cấp Cơ sở vật chất, kỹ thuật trang thiết bị đào tạo đối tác Khả đáp ứng yêu cầu đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp • Năng lực, trình độ kinh nghiệm đội ngũ giảng viên đối tác đào tạo • Chí phí đào tạo 1.1.1.3 Nội dung • Lựa chọn thông tin cần thu thập • Tìm kiếm nguồn cung cấp thông tin • Tiến hành thu thâp thông tin • Lập sách đối tác tiềm 1.1.2 Ký kết hợp đồng với đối tác 1.1.2.1 Mục đích Nhằm xác định rõ mục tiêu, yêu cầu ràng buộc trình đào tạo mà tổ chức, doanh nghiệp đối tác đào tạo phải thực hiện, đảm bảo tính pháp lý trình đào tạo 1.1.2.2 Nội dung • Về bản, vào nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực tổ chức, doanh nghiệp, đối tác xây dựng chương trình vội dung đào tạo phù hợp với đối tượng, 22 sau gửi tài liệu giảng dạy cho tổ chức, doanh nghiệp để xem xét, phê duyệt trước ký kết hợp đồng tiến hành giảng dạy • Nội dung hợp đồng đào tạo tập trung vào điều khoản bao gồm: - Mục tiêu đào tạo: Hai bên cần làm rõ mục tiêu đào tạo Nếu doanh nghiệp yêu cầu đối tác xây dụng chương trình đào tạo, hai bên cần thống làm rõ mục tiêu đào tạo Đây quan trọng để đánh giá đối tác hoạt động đào tạo - Thời gian đào tạo: Doanh nghiệp cần vào mục tiêu đối tượng tham gia đào tạo để lựa chọn thời gian đào tạo cho phù hợp - Địa điểm đào tạo: Nếu doanh nghiệp muốn giảm chi phí cho nội dung đào tạo nên chọn lớp học gần doanh nghiệp - Nội dung chương trình đào tạo: Hai bên cần làm rõ với mục tiêu đào tạo nội dung triển khai đào tạo, thời gian đào tạo nội dung - Phương pháp đào tạo: Tùy thuộc vào đối tượng mục tiêu đào tạo đối tác đào tạo đưa phương pháp để doanh nghiệp lựa chọn - Giảng viên tham gia giảng dạy: Trong hợp đồng cần làm rõ giảng viên khóa học hay nội dung cụ thể chương trình đào tạo - Quy định đánh giá học viên, giảng viên: Kết đánh giá học viên coi nguồn nguyên liệu đầu vào doanh nghiệp hoạt động đánh giá nhân viên Do doanh nghiệp sở đào tạo cần làm rõ hợp đồng trách nhiệm đánh giá, cách thức tiến hành đánh giá học viên - Các loại bằng cấp, chứng sau đào tạo: Doanh nghiệp cần xem xét sở đào tạo có phép cấp loại văn bằng chứng hay không, họ có phải đối tác sở phép cấp chứng hay không Sau đó, hai bên cần làm rõ loại văn bằng, chứng cấp, đồng thời làm rõ thời hạn văn bằng, chứng - Các dịch vụ cam kết sau giảng dạy - Kinh phí - Hai bên thống xem khoản kinh phí tính toán nào, cách phân bổ kinh phí toán hợp đồng 1.1.3 Theo dõi tiến độ thực quá trình đào tạo phát triển 1.1.3.1 Mục đích 22 Theo dõi kiểm tra tiến độ thực trình đào tạo phát triển nhân lực dựa hợp đồng đào tạo ký kết để đảm bảo mục tiêu đề Nếu phát sai sót, khiếm khuyết trình giảng dạy, học tập kịp thời trao đổi với đối tác để sửa chữa, điều chỉnh nhằm đạt kết cao 1.1.3.2 Nội dung theo dõi • Thời gian tiến độ đào tạo: Bao gồm tiến độ thực khóa học, lớp học theo hợp đồng ký kết, việc chấp hành giấc giảng viên người học • Nội dung, hình thức phương pháp giảng dạy: Cần theo dõi thay đổi nội dung, hình thức phương pháp đào tạo Vì yếu tố ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hiệu đào tạo nên cần ý phối hợp với đối tác theo dõi vấn đề sau: Nội dung đào tạo mang tính tiếp nối, logic lượng thông tin cung cấp phải phù hợp với khả tiếp thu người học, đảm bảo khối lượng giảng dạy theo nội dung hợp đồng ký kết, đặt người học trung tâm trình đào tạo, từ lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp, kết hợp lý thuyết với thực hành, nghe với quan sát thực nghiệm để học viên dẽ hiểu, dễ nhớ • Sự tham gia người học: Sự tham gia người học kết học tập theo nội dung đào tạo giai đoạn trình đào tạo • Thông tin phản hồi: Thông tin phản hồi trình đào tạo giúp học viên biết họ học đến đâu, rèn luyện kỹ làm việc nào, biết phải làm để nâng cao kết học tập, từ giúp họ tự tin tiến nhanh Vì nhà quản trị cán quản lý đào tạo cần phải thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình học tập học viên, phát ưu nhược điểm học viên • Động viên khuyến khích người học: Để tạo động lực cho người học, cần kịp thời áp dụng biện pháp động viên, khuyến khích như: Khen thưởng kịp thời kết bước đầu học viên, hội thăng tiến sau đào tạo, tạo môi trường văn hóa thuận lơi, tạo điều kiện để người học tích cực, chủ động tham gia vào trình đào tạo 1.2 Triển khai đào tạo và phát triển nhân lực bên tổ chức, doanh nghiệp 1.2.1 Lập danh sách đối tượng đào tạo phát triển mời giảng viên 1.2.1.1 Lập danh sách đối tượng đào tào tạo và phát triển • Mục đích: Giúp người quản lý người học chủ động, đồng thời tạo thuận lợi cho trình theo dõi người học sau 22 • Các cán quản lý đào tạo cần lên danh sách người học với nội dung cụ thể như: Họ tên, phòng ban, chức trách, nhiệm vụ quyền hạn đối tượng đào tạo, lý đào tạo Sau tiến hành thông báo kế hoạch tập trung học tập cho đối tượng tham gia khóa học hay lớp học, tìm hiểu khó khăn họ việc tham gia học tập giúp đỡ họ khắc phục khó khăn để tham gia đầy đủ hạn 1.2.1.2 Mời giảng viên • Mục đích: Lựa chọn lập danh sách giảng viên ở bên bên doanh nghiệp có đủ lực điều kiện cần thiết để giảng dạy theo yêu cầu mục tiêu cuả khóa học • Để lựa chọn giảng viên phù hợp cần có tiêu chuẩn lựa chọn rõ ràng, cụ thể như: Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp kinh nghiệm… • Lập kế hoạch thời gian, tiến độ thông báo kế hoạch trước cho người dạy để có chuẩn bị chu đáo cho giảng dạy • Đối với giảng viên bên DN cần lưu ý đến cam kết, sách đãi ngộ thời gian giảng dạy • Đối với giảng viên bên doanh nghiệp: Có thể thương thảo ký kết hợp đồng xếp thời gian hợp lý để giảng viên tham gia đầy đủ, kế hoạch 1.2.2 Thông báo danh sách tập trung đối tượng đào tạo phát triển 1.2.2.1 Mục đích Giúp người học chủ động chuẩn bị điều kiện để tham gia trình đào tạo, cũng giúp doanh nghiệp tập trung đầy đủ người học theo đối tượng, thời gian, địa điểm 1.2.2.2 Nội dung Các cán quản lý đào tạo tiến hành thông báo kế hoạch khóa đào tạo danh sách người học cho đối tượng tham gia khóa học bằng cách dán thông báo ở bảng tin nội bộ, đăng lên website nội bộ… Cán quản lý đào tạo tiến hành theo dõi quản lý người học thời gian đầu, tập trung họ tham gia khóa học hay lớp học Rà soát trường hợp không tham gia khóa học có lý đáng hay không để có biện pháp xử lý kịp thời phù hợp Hướng dẫn người học chuẩn bị điều kiện cần thiết để học tập đạt kết tốt 1.2.3 Chuẩn bị các tài liệu, sở vật chất 22 1.2.3.1 Mục đích Chuẩn bị trước tài liệu, sở vật chất cần thiết, đảm bảo hoạt động đào tạo phát triển nhân lực tiến hành cách thuẩn lợi hiệu 1.2.3.2 Nội dung • Chuẩn bị tài liệu phục vụ giảng dạy học tập - Ở bước công việc này, cán quản lý đào tạo, kết hợp với giảng viên chuẩn bị tài liệu giảng dạy học tập theo yêu cầu nội dung chương trình đào tạo xây dựng phê duyệt giảng mẫu, giáo trình, giáo án, kịch môn học, tài liệu tham khảo, giảng điện tử, tập thực hành… tiến hành in ấn photo tài liệu để cung cấp cho giảng viên người học cách kịp thời, đầy đủ trước khóa học, lớp học bắt đầu - Hướng dẫn người học sử dụng, nghiên cứu tài liệu học tập để học chủ động có hứng thú trình tham gia khóa học, lớp học - Lưu ý: Các tài liệu giảng dạy, học tập giảng viên lựa chọn theo ý cá nhân, giảng viên biên soạn sở đặt hàng tổ chức doanh nghiệp • Chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ cho việc giảng dạy học tập - Điều kiện vật chất bao gồm: Địa điểm, trang thiết bị giảng dạy học tập, dịch vụ phục vụ cho công việc giảng dạy, học tập điều kiện vật chất khác - Về địa điểm: Thực chất bố trí phòng học với đầy đủ điều kiện phục vụ cho giảng dạy học tập bàn ghế, ánh sáng, âm thanh, phấn bảng, môi trường sư phạm… Đặc biệt, cần lưu ý đến môi trường sư phạm yên tĩnh, vệ sinh, an toàn thuận tiện cho việc lại giảng viên, học viên - Về trang thiết bị giảng dạy, học tập: Tùy theo phương pháp nội dung giảng dạy, cần trang bị đầy đủ phương tiện, đồ dùng giảng dạy học tập hệ thống nghe nhìn, máy chiếu slide, mô hình học tập - Về dịch vụ phục vụ cho việc giảng dạy: Cần chuẩn bị đầy đủ dịch vụ ăn, uống, giải trí, nghỉ ngơi cho giáo viên học viên cần thiết có điều kiện thực 1.2.4 Tiến hành đào tạo phát triển nhân lực Về bản, tiến hành khoa học bao gồm ba giai đoạn: Mở đầu, triển khai kết thúc khóa học • Mở đầu khóa học: Thường bao gồm nhiệm vụ giới thiệu khóa học (đặc biệt mục tiêu, vai trò – đặc biệt tầm quan trọng khóa học), đưa yêu 22 cầu người học, dẫn cho người học nội quy khóa học, giới thiệu trang thiết bị điểm học, phát tài liệu, giai đoạn tiến hành việc chia sẻ kinh nghiệm người trước trao đổi hai chiều với người học khóa học trước bắt đầu • Triển khai khóa học: Đây nhiệm vụ người giảng dạy, vậy, để người tiến hành công tác giảng dạy đạt kết cao cần lưu ý số nguyên tắc sau: - Tận dụng tối đa thiết bị, phương tiện giảng dạy - Khi trình bày vấn đề, nên tiếp cận theo cách thức gần gũi với người học - Tránh lạm dụng tập - Thiết kế Slide đẹp, hấp dẫn theo quy chuẩn… 1.2.5 Thực sách đãi ngộ cho đội ngũ tham gia đào tạo • Mục đích: Động viên kịp thời đối tượng tham gia đào tạo phát triển Giảng viên cán quản lý đào tạo để họ có nỗ lực cao nhằm đạt mục tiêu khóa học hay lớp học đề • Các đãi ngộ thực dựa sở sách đãi ngộ ngân quỹ đào tạo phát triển nhân lực tổ chức xây dựng ban hành, đãi ngộ thông qua tiền lương thưởng, phụ cấp, trợ cấp Ví dụ thực chế độ hưởng nguyên tiền lương, phúc lợi cho người tham gia học tập, chế độ trợ cấp tiền ăn tiền học phí Mua sắm tài liệu phương tiện học tập, chế độ trả công cho giảng viên kiêm nhiệm… Ngoài ra, cần kịp thời đãi ngộ phi vật chất tuyên dương, khen thưởng cá nhân có thành tích cao học tập, giảng dạy quản lý đào tạo • Tuy nhiên, việc triển khai sách đãi ngộ nêu phải đảm bảo tính hợp lý sở ngân quỹ đào tạo xây dựng phê duyệt, tránh tình trạng lãng phí tiền bạc lạm dụng công quỹ lợi ích cá nhân, đồng thời cũng cần tránh việc chi tiêu cho đào tạo chặt chẽ, “máy móc” làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kết hoạt động Các nội dung công việc triển khai đào tạo bên tổ chức, doanh nghiệp cần phải tiến hành theo sách, quy dịnh kế hoạch đề ra, phải thực môt cách nghiêm túc, cụ thể chi tiết Tuy nhiên, tùy theo điều kiện thực tế tổ chức, doanh nghiệp triển khai linh hoạt, mềm dẻo theo chương trình đào tạo, theo khóa học hay lớp học 22 PHẦN 2: THỰC TIỄN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 2.1 Giới thiệu công ty Cổ phần giới số Trần Anh Công ty cổ phần giới số Trần Anh có tên giao dịch viết tắt TRANANH DIGITAL WORLD., JSC Trụ sở công ty đươc đặt 1174 Đường Láng, phường Láng Thương, quận Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 3766.6666 Fax: (84-4) 3537.5324 Chi nhánh 1: 292 Tây Sơn- Q.Đống Đa- TP.Hà Nội Trung tâm Bảo hành: 1174 Đường Láng- Q.Đống Đa- TP.Hà Nội Webstie công ty: www.trananh.com&www.trananh.com.vn Lĩnh vực kinh doanh Trần anh bán lẻ sản phẩm thuộc ngành hàng: IT, Thiết bị số, Điện Lạnh, Điện tử, Gia Dụng 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 22 tư vấn bán hàng bởi tất nhân viên ngành hàng phải môn Biểu mẫu danh sách đối tượng đào tạo toàn công ty: Nguồn: Bộ phận đào tạo- công ty Cổ phần giới số Trần Anh Bên cạnh danh sách tổng thể tất nhân viên tư vấn bán hàng cán đào tạo cũng lập danh sách nhân viên tư vấn bán hàng riêng ngành hàng IT, Thiết bị số, Điện lạnh, Điện tử, Gia dụng để thuận tiện cho việc đào tạo kiến thức nghiệp vụ riêng ngành hàng Danh sách riêng gửi cho giám sát ngành hàng để họ quản lý số lượng nhân viên ngành hàng tới đào tạo Biểu mẫu danh sách đào tạo nhân viên bán hàng cho ngành : 22 Nguồn: Bộ phận đào tạo- công ty Cổ phần giới số Trần Anh 2.3.1.2 Mời giảng viên DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO Nội dung Người đào tạo Tổng quan Trần Anh Quy định nhân đối ĐÀO TẠO CƠ BẢN với CBNV Ms Linh - PP Nhân Ms Tú - PT HCNS Aeon Tiêu chuẩn tác phong nhân viên & tiêu chuẩn bán hàng Mr Thành Chuyên gia Nojima & kiểu Nhật (kết hợp Trần Ms Linh PP Nhân Anh & Nojima) Kỹ tư vấn bán hàng ĐÀO TẠO Mr Thành Chuyên gia Nojima Ms Hương - PGĐ Trần Anh Quy trình bán hàng Aeon CHUYÊN Tổng quan kiến thức kinh doanh sản phẩm: MÔN NGHIỆP Ngành IT NV Hỗ trợ ngành hàng VỤ Ngành Điện tử NV Hỗ trợ ngành hàng Ngành Điện lạnh NV Hỗ trợ ngành hàng Ngành Gia dụng NV Hỗ trợ ngành hàng Ngành Thiết bị số NV Hỗ trợ ngành hàng Với môn Tổng quan Trần Anh bao gồm kiến thức Lịch sử hình thành, Lĩnh vực kinh doanh, Quy mô công ty, cấu tổ chức, Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, Triết lý Kinh doanh, Quan điểm nhân sự, Phương pháp Trần Anh triển khai công việc, Chính sách Đào tạo CBNV, Làm nào để CBNV trưởng thành, phát triển Trần 22 Anh Đó là kiến thức đòi hỏi giảng viên phải là người làm việc lâu năm và hiểu rõ hết Theo chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên tư vấn bán hàng Siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên, giảng viên phụ trách đào tạo Phó phòng Nhân công ty Với nội dung Quy định nhân CBNV giảng viên phụ trách đào tạo phụ trách Hành nhân Siêu thị mới-Trần Anh Aeon Long Biên Với môn Tiêu chuẩn tác phong nhân viên tiêu chuẩn bán hàng kiểu Nhật (Kết hợp Trần Anh Nojima) môn Kỹ tư vấn bán hàng môn kết hợp đòi hỏi giảng viên người am hiểu tác phong, tiêu chuẩn bán hàng Nhật Bản, tức làm việc môi trường Nhật Bản phải hiểu tác phong, tiêu chuẩn bán hàng quy định Trần Anh Do đó, giảng dạy môn có kết hợp giảng viên Trần Anh giảng viên Nojima Giảng viên Trần Anh phụ trách môn phó phòng Nhân chuyên gia Nojima Với môn chuyên môn nghiệp vụ, giảng viên nhân viên hỗ trợ ngành hàng thuộc phòng kinh doanh thị trường Đó nhân viên hiểu rõ hết kiến thức sản phẩm mà công ty kinh doanh, thường xuyên cập nhật thông tin thay đổi công nghệ cũng ứng dụng sản phẩm Trên sở trước ngày đào tạo tuần, cán đào tạo gửi chương trình đào tạo và thư mời làm giảng viên môn cho giảng viên tương ứng với môn đào tạo theo chương trình đào tạo, có thông tin thời gian và địa điểm cụ thể Nhiều trường hợp, cán đào tạo phải gặp trực tiếp người mời làm giảng viên để trao đổi và mời họ giảng dạy môn Cán đào tạo dự trù phương án giảng viên khác thuộc lĩnh vực và am hiểu kiến thức môn cần đào tạo để phòng trường hợp giảng viên từ chối giảng dạy cán đào tạo gửi mail mời giảng viên này Trường hợp bất đắc dĩ, giảng viên môn Tổng quan Trần Anh môn Quy định nhân CBNV tham gia giảng dạy cán đào tạo phụ trách giảng dạy Đối với môn cần tư liệu cá nhân hay thiết bị khác phục vụ cho đào tạo mà phận đào tạo không chuẩn bị mail mời giảng viên, cán đào tạo cũng ghi 22 lại giảng viên cần đem tư liệu hay thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy có hiệu 2.3.2 Thông báo danh sách tập trung nhân viên tư vấn bán hàng Sau lập danh sách nhân viên tư vấn bán hàng đào tạo theo ngành hàng cán đào đạo Trần Anh tiến hành thông báo kế hoach đào tạo danh sách nhân viên tư vấn bán hàng đào tạo website nội công ty Đồng thời tiến hành thông báo cho Giám sát ngành hàng để họ thông báo với nhân viên Nếu nhân viên có khúc mắc kế hoạch đào tạo như: Thời gian, địa điểm… hay vấn đề cá nhân và khó khăn để có thể tham gia khóa đào tạo nhân viên nói trực tiếp với Giám sát ngành hàng Qua kênh thông tin trực tiếp này nhân viên có thể nắm bắt và trao đổi thông tin cách xác kế hoạch đào đạo, giảm bớt khúc mắc và sai lệnh không đáng có để có thể xếp công việc tham gia vào khóa đào đạo Hơn nữa, cán đào tạo công ty gửi trực tiếp kế hoạch cho đối tượng liên quan bằng thư điện tử để họ xem xét cách kỹ lưỡng giúp nhân viên ở xa giảm bớt thời gian lại Các nhân viên phải tham gia toàn khóa đào tạo Nếu họ gặp khó khăn thời gian học, địa điểm học phản ánh với Giám sát ngành hàng để họ báo lại với cán đào tạo Về thời gian học buộc nhân viên phải tham gia quy định (trừ trường hợp bất khả kháng báo với trưởng phận mình) Mỗi nhân viên nghỉ tối đa 01 buổi toàn khóa đào đạo (có báo cáo) và không vắng mặt buổi kiểm tra kiến thức.Về địa điểm đào tạo, Aeon Long Biên thuộc địa phận Hà Nội nên tất nhân viên tư vấn bán hàng đào tạo trụ sở công ty 1174 Đường Láng Đối với nhân viên nhà xa công ty hỗ trợ chi phí lại cho nhân viên Đối với các nhân viên có lý bất khả kháng (được cấp chấp nhận) không thể tham gia khóa đào tạo có thể xin lùi thời gian đào tạo và học vào khóa đào tạo tại các chi nhánh khác công ty (phải có đơn gửi bộ phận đào tạo) Trước ngày 22 khóa đào tạo bắt đầu cán đào tạo gửi mail cho đối tượng đào tạo để thông báo thông tin khóa học, số lượng lớp học, danh sách học viên lớp… Hướng dẫn học viên chuẩn bị tư liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập Trước đào tạo với đào tạo môn Tổng quan Trần Anh, Quy định nhân CBNV, Tiêu chuẩn tác phong nhân viên tiêu chuẩn bán hàng kiểu Nhật, Kỹ tư vấn bán hàng tất nhân viên tư vấn bán hàng Trần Anh Aeon Long Biên đào tạo chung lớp Cán đào tạo tập trung nhân viên tư vấn bán hàng phòng đào tạo lớn 1174 Đường Láng để điểm danh Khi khóa học bắt đầu cán phụ trách đào tạo tiến hành theo dõi quản lý học viên hỗ trợ Giám sát ngành hàng Giám sát ngành hàng người quản lý trực tiếp phận sau báo cáo với cán đào tạo Cán đào tạo rà soát tổng hợp tất đối tượng vi phạm nội quy khóa đào tạo đưa hình thức kỷ luật hợp lý Đối với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân viên tư vấn bán hàng ngành hàng đào tạo phòng riêng Sau đào tạo xong, nhân viên nghỉ giải lao sau tập trung phòng đào tạo riêng Giám sát ngành hàng phụ trách tập trung điểm danh lại số nhân viên ngành hàng Đối với đào tạo thực hành siêu thị, sau có danh sách nhân viên kèm cặp nhân viên kèm cặp, cán đào tạo gửi mail thông báo cho Giám sát ngành hàng nhân viên tư vấn bán hàng cũ ngành hàng để thông báo việc kèm cặp nhân viên trình đào tạo, đồng thời thông báo cho nhân viên biết thời gian, địa điểm đào tạo thực hành người kèm cặp cũng giám sát trình đào tạo Sau đào tạo lý thuyết xong, nhân viên tư vấn bán hàng tự giác tập trung siêu thị phân đào tạo thực hành theo thời gian địa điểm xác định trước 2.3.3 Chuẩn bị tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập Chuẩn bị tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập 22 Đối với nội dung đào tạo Tổng quan Trần Anh, quy định nhân CBNV hai môn mà nhân viên bắt đầu làm việc Trần Anh phải đào tạo Tài liệu lưu filesevers công ty cập nhật theo năm Cán đào tạo dựa vào số lượng nhân viên tư vấn bán hàng siêu thị Trần Anh Aeon để in slide tài liệu nhân viên Đối với hai môn Tiêu chuẩn tác phong và tiêu chuẩn bán hàng kiểu Nhật, kỹ tư vấn bán hàng tài liệu mà chuyên gia Tập đoàn Nojima cung cấp, Siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên kết hợp Tập đoàn Nojima với Trần Anh, nên nội dung tư vấn bán hàng có nhiều thay đổi Cán đào tạo sau xem xét nội dung đào tạo bất cập gửi lên trưởng phòng nhân phó Tổng giám đốc phê duyệt Sau phê duyệt, cán đào tạo gửi tài liệu cho Giám sát ngành hàng nhân viên hỗ trợ ngành hàng phòng Kinh doanh thị trường phụ trách giảng dạy để họ cập nhật chuẩn bị cho giảng Cán đào tạo dựa số lượng nhân viên tư vấn bán hàng để in nhân viên Đối với môn đào tạo nghiệp vụ đòi hỏi kiến thức sản phẩm ngành hàng Trước ngày đào tạo tuần, cán đào tạo gửi mail yêu cầu Giám sát ngành hàng thiết kế bài giảng điện tử cho ngành hàng để thuận tiện trình giảng dạy Các tài liệu liên quan đến giảng dạy chuyển cho cán giảng dạy trước tuần để họ chuẩn bị tốt cho nội dung giảng dạy Ngoài ra, Giám sát ngành hàng thêm vào nội dung giảng dạy ý kiến cá nhân hay thông tin phù hợp với nội dung đào tạo Sau hoàn thiện, Giám sát ngành hàng gửi lại giảng điện tử cho cán đào tạo Cán đào tạo in slide tài liệu đào tạo ngành hàng tương ứng với số nhân viên ngành hàng Chuẩn bị các điều kiện vật chất phục cho việc giảng dạy và học tập Đối với nội dung giảng dạy lý thuyết và kiểm tra, địa điểm phòng đào tạo lớn và phòng họp nhỏ thuộc tầng 4, siêu thị Trần Anh 1174 Đường Láng Đó phòng chuyên phục vụ cho công tác đào đào tạo Trần Anh Các phòng trang bị đầy đủ thiết bị giảng dạy như: Bàn ghế, âm thanh, máy chiếu, bảng viết… Căn 22 phòng quét dọn vệ sinh trước sau buổi học, cách âm để đảm bảo yên tĩnh cho trình giảng dạy học tập, có nhà vệ sinh phục vụ cho nhân viên Căn phòng đặt cạnh thang máy thuận tiện cho việc di chuyển người Đối với nội dung thực hành kèm cặp, nhân viên tư vấn bán hàng đào tạo siêu thị địa bàn Hà Nội Tại siêu thi ngành hàng phân vị trí khác Mỗi ngành hàng bố trí dụng cụ, sản phẩm cánh hợp lý để thuận tiện cho trình làm việc cho khách hàng Do vậy, nhân viên xếp vị trí ngành hàng làm việc kèm cặp nhân viên cũ Công ty phục vụ nước uống cho giảng viên học viên trình học tập hỗ trợ bữa trưa cho họ Trong nghỉ giải lao giảng viên học viên tổ chức trò chơi, giao lưu ca hát, đóng kịch…để tạo hứng thú nhân viên Danh mục kiểm tra tài liệu, sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo “ Hội nhập nhân viên tư vấn bán hàng Trần Anh” Nội dung Tài liệ Slide giảng Mô hình học tập Giấy A4 Giấy A0 Bút viết, bút dạ, phấn phục vụ Phấn bảng học tập Đã có Mức độ đáp ứng Bình Số lượng Tốt Khá thường 10 + 10 + 100 tờ + 100 tờ + 20 bút + hộp + phấn Phòng học (đảm bảo yên tĩnh ,vệ sinh, an phòng toàn, thuận tiện cho việc học + lại) Mua Trà, cà phê theo nhu cầu 22 + Ghi Kém Mua Bánh, hoa theo nhu + cầu 15 Mua Bàn ghế + theo nhu cầu Đèn điện + 16 đèn Cơ sở vật chất 15 Quạt, điều hòa quạt, + điều hòa Máy chiếu + Loa đài, mic + 2.3.4 Tiến hành đào tạo Khóa đào tạo nhân viên tư vấn bán hàng công ty gồm đào tạo lý thuyết đào tạo thực hành Mô hình chung khóa đào tạo gồm giai đoạn: mở đầu, triển khai kết thúc khóa học • Mở đầu khóa học: Vào buổi khóa học cán đào tạo giới thiệu khóa học hội nhập nhân lực (mục tiêu, vị trí, vai trò, môn đào tạo trước sau, giảng viên môn học…) Chia sẻ kinh nghiệm, cách thức học tập, động viên chào mừng nhân viên tham gia khóa học Công bố nội quy, hướng dẫn khóa học ( học, cánh thức trao đổi với giảng viên, điều không làm 22 trình học…) Chỉ dẫn cách thức sử dụng số trang thiết bị cần thiết Sau đó, tiến hành phát số tài liệu cần thiết khác dùng cho việu học tập • Triển khai khóa học: Đối với giảng dạy lý thuyết: Các giảng viên sử dụng thiết bị máy chiếu để giảng dạy, slide thiết kế dễ nhìn, khoa học đẹp mắt Với môn bản, nhân viên đào tạo tập trung phòng lớn Giảng viên gồm phó phòng nhân sự, phụ trách hành nhân chuyên gia Nojima, họ người có kinh nghiệm đào tạo nên họ có cách thức giảng dạy chuyên nghiệp, bằng việc hỏi ý kiến người học để điều chỉnh tốc độ dạy mình, cách thức giảng giải vấn đề, từ vấn đề thực tiễn gần gũi, thường xuyên liên hệ thực tế để giúp nhân viên hiểu sâu vấn đề không bị nhàm chán Với môn nghiệp vụ, nhân viên hỗ trợ ngành hàng giảng viên đào tạo tương ứng với ngành hàng IT, Thiết bị số, Gia dụng, Điện tử, Điện lạnh đào tạo phòng riêng Các kiến thức đào tạo kiến thức sản phẩm cũng công nghệ sản phẩm mà công ty bán Nhân viên hỗ trợ ngành hàng sử dụng sản phẩm minh họa công ty cho việc giảng dạy Giảng viên đào tạo trao đổi ý kiến với nhân viên, nhân viên tự phát biểu ý kiến, khúc mắc sản phẩm ngành hàng giảng viên phụ trách giảng dạy có trách nhiệm giải đáp Sau đào tạo lý thuyết môn nghiệp vụ tùng ngành hàng xong, giám sát ngành hàng tập trung nhân viên tạo phòng đào tạo lớn để Chuyên gia Nojima đào tạo tổng quan ngành hàng theo phương pháp Nojima Đối với đào tạo thực hành: Sau đào tạo xong lý thuyết, cán đào tạo liên hệ với Giám sát ngành hàng nhân viên tư vấn bán hàng cũ siêu thị có nhân viên đến thực hành Nhân viên tự giác tới siêu thị thực quy trình bán hàng, quy trình kiểm kê hàng hóa, quy trình đổi sản phẩm thao tác đứng bán hàng theo tiêu chuẩn kiểu Nhật Một nhân viên tư vấn bán hàng cũ ngành hàng kèm cặp hướng dẫn cho nhân viên ngành hàng Trong thời gian khách 22 nhân viên cũ thực hành vấn đáp đóng vai với nhân viên mới, qua nhân viên rèn luyện kỹ giao tiếp tư vấn bán hàng mình, nhân viên đào tạo thực hành vòng 20 ngày • Kết thúc khóa học: Sau kết thúc kiểm tra lần vào thứ hàng tuần thời gian đào tạo thực hành, cán đào tạo tiến hành tập trung nhân viên tổng kết lại nội dung chưa hoàn thiện để góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện vào buổi thực hành Sau kết thúc toàn khóa đào tạo, cán đào tạo gửi phiếu thu nhận ý kiến nhân viên đào tạo chỗ vòng 20 phút Những nội dung đề cập đến là: Những nội dung bạn tiếp thu từ khóa học, nội dung thắc mắc, nội dung chưa phù hợp, kiến nghị nhân viên… mẫu phiếu thu nhận ý kiến phản hồi học viên, từ tổng kết đánh giá chung khóa học, tuyên dương số đối tượng tích cực Sau đó, công ty tổ chức buổi liên hoan nhỏ cho người bằng chi phí đào tạo dành cho khóa học công ty PHIẾU THU NHẬN Ý KIẾN SAU ĐÀO TẠO HỘI NHẬP Đối tượng: Nhân viên tư vấn bán hàng I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Ngày/ tháng/ năm sinh: Mã thương viên: Số điện thoại: Đơn vị: II NỘI DUNG Những nội dung bạn học qua khóa học? 22 Những nội dung bạn thắc mắc? Những nội dung bạn thấy chưa phù hợp? Những kiến nghị bạn cho khóa học? PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO HỘI NHẬP NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG MỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 3.1 Đánh giá chung 3.1.1 Thành công Trần Anh thực cách chi tiết từ việc lập danh sách, mời giảng viên, chuẩn bị trang thiết bị, tài liệu, thông báo tập trung danh sách việc tiến hành khóa đào tạo • Về lựa chọn phương pháp đào tạo 22 - Kết hợp tốt phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc cũng tách rời thực công việc thực tế - Phương pháp đào tạo công ty không nhiều thời gian, liên quan trực tiếp đến công việc, học viên trao đổi thông tin với giáo viên cách nhanh chóng - Sử dụng phương pháp đào tạo bên doanh nghiệp nên không thời gian cũng kinh phí cho việc tìm sở đào tạo ở • Về việc mời giảng viên: − Đội ngũ giảng dạy người trực tiếp công ty nên am hiểu rõ công ty cũng công việc cần thực • Về chuẩn bị tài liệu, sở vật chất: − Trang thiết bị để phục vụ cho giảng dạy đầy đủ 3.1.2 Hạn chế - Chưa có nhiều trao đổi hai chiều giảng viên người học, cũng liên hệ người giám sát giảng viên để nắm bắt kịp thời, sâu sát tình hình khóa học - Khi tiến hành đào tạo – phát triển, Trần Anh chưa tạo ganh đua học tập học viên tham gia khóa đào tạo việc đặt trước mức thưởng cho người đạt thành tích tốt họ cố gắng phấn đấu từ đầu - Đội ngũ giảng dạy am hiểu công ty cũng lĩnh vực mà công ty kinh doanh lại đủ kĩ phạm nên việc truyền đạt thông tin - không đạt hiệu cao Thời gian đào tạo thực hành theo kế hoạch dài, gây lãng phí nguồn nhân lực Hệ thống phòng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo công ty Công ty có phòng đào tạo lớn, phòng kiêm phòng ăn CBNV, đáp ứng nhu cầu đào tạo tập trung Còn đào tạo chuyên môn ngành công ty đào tạo phòng họp nhỏ, bị trì hoãn công tác đào tạo phận khác công ty họp 3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện triển khai đào doanh nghiệp Từ thành công hạn chế nhóm xin đưa đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hoạt động triển khai đào tạo công ty Trần Anh: − Tăng cường đội ngũ nhân viên đào tạo phát triển nhân nhân lực số lượng chất lượng công ty Hiện tại, số lượng nhân viên chuyên mảng đào tạo chưa 22 đáp ứng hết nhu cầu đào tạo phát triển công ty, khối lượng công việc lớn lực lượng mỏng dẫn đến chậm trễ triển khai chương trình đào tạo − Cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên đào đạo, bởi doanh nghiệp đào tạo bên doanh nghiệp đội ngũ nhân viên đào tạo kinh nghiệm giảng dạy cũng truyền đạt kiến thức không mang lại hiệu tốt cho công tác đào tạo − Tổ chức buổi đào tạo kỹ sư phạm cho các bộ, nhân viên thường xuyên mời làm giảng viên − Bố trí xây dựng thêm phòng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ − Cần khai thác tối đa nguồn lực tài lực, vật lực công ty để phục vụ công tác đào tạo Như sử dụng sảnh lớn cửa hàng để đào tạo tập trung cho nhân viên tư vấn bán hàng để thuận tiện việc lại cho nhân viên − Sử dụng hiệu nguồn kinh phí cho đào tạo, tránh bị lãng phí cũng chi tiêu chặt chẽ cho công tác đào tạo làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kết công tác đào tạo − Ngoài ra, với công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty công ty nên trọng khâu tuyển dụng, tuyển dụng hiệu để công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty đạt hiệu cao Bên cạnh đó, hấp dẫn hóa sách đãi ngộ đối tượng tham gia đào tạo, để nhân viên tham gia đào tạo cũng giảng viên giảng dạy có động lực để đào tạo chất lượng 22 KẾT LUẬN Con người yếu tố tiền đề, bản, cốt lõi ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp, tổ chức Vì vậy, Trần Anh nói riêng doanh nghiệp khác nói chung cần phải có định hướng phát triển cho nguồn nhân lực Trong doanh nghiệp nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực không đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp mà giúp cho người lao động cập nhật kiến thức, kỹ mới, áp dụng thành công thay đổi công nghệ, kỹ thuật Nhờ có đào tạo phát triển mà người lao động tránh đào thải trình phát triển tổ chức, xã hội Và góp phần làm thoả mãn nhu cầu phát triển cho người lao động Vì để phát triển bền vững, xây dựng vị vững thị trường, công việc đặt lên vị trí hàng đầu phải quan tâm đến người – người cốt lõi hành động Nếu doanh nghiệp có nguồn nhân lực trình độ kỹ thuật cao, có ý thức trách nhiệm, có sáng tạo…thì doanh nghiệp làm chủ biến động thị trường 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng “Đào tạo phát triển nhân lực” - trường Đại học Thương Mại Hoàng Văn Hải, Vũ Thùy Dương, “Giáo trình Quản trị nhân lực”, NXB Thống kê Website: https://www.trananh.vn/ http://aeonmall-long-bien.com.vn/shop/detail/22 http://123doc.org/trang-chu.htm 22 [...]... nghị của nhân viên tư vấn bán hàng mới để xem xét và hoàn thiện lại chương trình đào tạo của mình 2.3 Thực tiễn công tác triển khai đào tạo hội nhập nhân viên Tư vấn bán hàng mới của siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên thuộc Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh 2.3.1 Lập danh sách nhân viên Tư vấn bán hàng mới và mời giảng viên 2.3.1.1 Lập danh sách nhân viên Tư vấn bán hàng mới Trên cơ sở danh... hàng Tổng số nhân viên của siêu thị là 70 người Trong đó nhân viên tư vấn bán hàng là lực lượng chiếm số lượng lớn nhất gồm 30 người thuộc tất cả các ngành hàng và có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của siêu thị 2.2 Khái quát thực trạng công tác đào tạo hội nhập nhân viên tư vấn bán hàng tại công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh là công ty hoạt động... đào tạo Với đào taọ hôị nhập nhân viên tư vấn bán hàng mới cho việc khai trương siêu thị mới: Cán bộ đào tạo xây dựng kế hoạch tổng thể cho nhân viên mới của tất cả các ngành hàng Sau ngày tiếp nhận hồ sơ, nhân viên mới sẽ được đào tạo hội nhập Đối với siêu thị mới trên địa bàn Hà Nội, các nhân viên mới sẽ được đào tạo lý thuyết tại trụ sở chính của công ty tại 1174 Đường Láng Đối với siêu thị mới. .. tư vấn bán hàng bởi vì tất cả các nhân viên của các ngành hàng đều phải được các môn cơ bản này Biểu mẫu danh sách đối tư ng đào tạo của toàn công ty: Nguồn: Bộ phận đào tạo- công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh Bên cạnh danh sách tổng thể tất cả các nhân viên tư vấn bán hàng thì cán bộ đào tạo cũng lập một danh sách nhân viên tư vấn bán hàng riêng của mỗi ngành hàng IT, Thiết bị số, Điện... báo danh sách và tập trung nhân viên tư vấn bán hàng Sau khi đã lập được danh sách nhân viên tư vấn bán hàng được đào tạo theo từng ngành hàng thì các cán bộ đào đạo Trần Anh sẽ tiến hành thông báo kế hoach đào tạo và danh sách các nhân viên tư vấn bán hàng được đào tạo trên website nội bộ của công ty Đồng thời sẽ tiến hành thông báo cho từng Giám sát ngành hàng để họ thông báo với nhân viên của mình... tới tác phong làm việc của nhân viên và nổi bật là tiêu chuẩn tác phong bán hàng của nhân viên Cơ cấu nhân sự: Siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên gồm có một giám đốc siêu thị, dưới là hai phó giám đốc siêu thị Các bộ phận cấp dưới gồm: Hành chính nhân sự siêu thị, Kế toán siêu thị, Kỹ thuật siêu thị, Kho siêu thị, Kỹ thuật bảo hành, Kỹ thuật IT, Kỹ thuật lắp ráp, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng. .. Nhật, Kỹ năng tư vấn bán hàng thì tất cả các nhân viên tư vấn bán hàng mới của Trần Anh Aeon Long Biên được đào tạo chung một lớp Cán bộ đào tạo tập trung nhân viên tư vấn bán hàng tại phòng đào tạo lớn 1174 Đường Láng để điểm danh Khi khóa học bắt đầu thì cán bộ phụ trách đào tạo tiến hành theo dõi và quản lý học viên dưới sự hỗ trợ của Giám sát các ngành hàng Giám sát các ngành hàng là người quản... nhân viên mới mà bộ phận tuyển dụng đã tuyển dụng được cho siêu thị mới đó là Trần Anh Aeon Long Biên, cán bộ đào tạo tiến hành lọc lấy danh sách các nhân viên tư vấn bán hàng thuộc các ngành hàng thành một danh sách chung phục vụ cho đào tạo cơ bản các môn Tổng quan về Trần Anh, Quy định về nhân sự đối với CBNV, Tiêu chuẩn tác phong nhân viên và tiêu chuẩn bán hàng kiểu Nhật, Kỹ 22 năng tư vấn. .. Hạnh phúc của chúng ta là những gì mà toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Trần Anh đang ngày đêm tâm niệm và phấn đấu !” 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của công ty theo chức năng 22 Bộ phận đào tạo chủ yếu của công ty tại trụ sở chính của công ty, phụ trách gần như toàn bộ công tác đào tạo của toàn công ty Nhân viên phụ trách hành chính nhân sự của siêu thị chỉ thực hiện công tác xác định... khai công việc, Chính sách Đào tạo CBNV, Làm thế nào để CBNV trưởng thành, phát triển cùng Trần 22 Anh Đó là những kiến thức đòi hỏi giảng viên phải là người làm việc lâu năm và hiểu rõ hơn hết Theo chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên tư vấn bán hàng mới Siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên, giảng viên phụ trách đào tạo là Phó phòng Nhân sự của công ty Với nội dung Quy định về nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn công tác triển khai đào tạo hội nhập nhân viên Tư vấn bán hàng mới của siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên thuộc Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh, Thực tiễn công tác triển khai đào tạo hội nhập nhân viên Tư vấn bán hàng mới của siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên thuộc Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh, Thực tiễn công tác triển khai đào tạo hội nhập nhân viên Tư vấn bán hàng mới của siêu thị Trần Anh Aeon Long Biên thuộc Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay