Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 Tại Công Ty DSG VIETNAM

17 641 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:10

1)Giới thiệu ISO 9001:2008a)ISO là gì ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization) b)Lịch sử về ISO ISO được thành lập năm 1947 Trụ sở tại Geneva Được áp dụng hơn 150 nước Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO c)ISO 9000 là gì ? BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - - Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Đề tài: Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 Tại Công Ty DSG VIETNAM GVHD : TS Tạ Thị Kiều An Nhóm Thực Hiện: Nhóm – K20 – Đêm Đậu Cao Sang Nguyễn Thanh Luận Lê Huỳnh Quang Đức Ngô Duy Hinh Đinh Thị Thuý Lan Hồ Ngọc Thảo Phan Trung Thái Page16 Bùi Ngọc Lan Anh Nguyễn Phúc Minh Thư Page16 10 Lý Lệ Châ Mục Lục 1)Giới thiệu ISO 9001:2008 a)ISO ? b)Lịch sử ISO c)ISO 9000 ? d)Tổ chức cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008? .5 e)Các yêu cầu cần kiểm soát tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 f)Lợi ích ISO 9001: 2008 2)Giới thiệu Công ty a)Giới thiệu b)Cơ cấu Tổ chức c)Ngành nghề kinh doanh 10 3)Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 công ty DSG VIETNAM 10 a)Giới thiệu: 10 b)Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 10 c)Chính sách chất lượng 10 d)Các trình công ty 11 e)Các quy trình hệ thống quản lý chất lương 12 f)Thực trạng vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 công ty DSG VIETNAM 17 1) Giới thiệu ISO 9001:2008 a) ISO ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa (The International Organization for Standardization) b) Lịch sử ISO - ISO thành lập năm 1947 - Trụ sở Geneva - Được áp dụng 150 nước - Việt Nam thành viên thức từ năm 1977 bầu vào ban chấp hành ISO c) ISO 9000 ? ISO 9000 là: - Bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng - Đưa nguyên tắc quản lý - Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến - Chỉ đưa yêu cầu cần đáp ứng - Áp dụng cho tất loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở từ vựng ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng môi trường LỊch sử soát xét phiên ISO 9000 Phiên năm 1994 ISO 9000:1994 ISO 9001: 1994 ISO 9002: 1994 ISO 9003: 1994 ISO 9004: 1994 Phiên Phiên năm 2000 ISO 9000: 2000 ISO 9001: 2000 năm 2008 ISO 9000: 2005 (bao gồm ISO 9001/ ISO 9001: 2008 9002/ 9003) ISO 9004: 2000 ISO 10011: 1990/1 ISO 19011: 2002 Tên tiêu chuẩn HTQLCL – Cơ sở & từ vựng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu Chưa có thay đổi HTQLCL - Hướng dẫn cải Chưa có thay đổi tiến Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường d) Tổ chức cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008?  Tổ chức muốn khẳng định khả cung cấp sản phẩm cách ổn định đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu chế định thích hợp  Tổ chức muốn nâng cao thoả mãn khách hàng  Tổ chức cần cải tiến liên tục kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu  Tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí e) Các yêu cầu cần kiểm soát tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1- Kiểm soát tài liệu kiểm soát hồ sơ Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, liệu công ty 2- Trách nhiệm lãnh đạo - Cam kết lãnh đạo - Định hướng bỡi khách hàng - Thiết lập sách chất lượng, mục tiêu chất lượng cho phòng ban - Xác định trách nhiệm quyền hạn cho chức danh - Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội - Tiến hành xem xét lãnh đạo 3- Quản lý nguồn lực - Cung cấp nguồn lực - Tuyển dụng - Đào tạo - Cơ sở hạ tầng - Môi trường làm việc 4- Tạo sản phẩm - Hoạch định sản phẩm - Xác định yêu cầu liên quan đến khách hàng - Kiểm soát thiết kế - Kiểm soát mua hàng - Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ - Kiểm soát thiết bị đo lường 5- Đo lường phân tích cảI tiến - Đo lường thoả mãn khách hàng - Đánh giá nội - Theo dõi đo lường trình - Theo dõi đo lường sản phẩm - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp - Phân tích liệu - Hành động khắc phục - Hành động phòng ngừa f) Lợi ích ISO 9001: 2008 Dưới số lợi ích doanh nghiệp áp dụng di trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng Tăng sản lượng kiểm soát thời gian trình sản xuất Lợi nhuận tăng cao sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí) Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu nhanh chóng Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào kiểm soát nhà cung cấp Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn yêu cầu khách hàng Tăng uy tín thị trường, tăng thị phần nước Mọi người hiểu rõ vai trò công ty, biết rõ trách nhiệm quyền hạn nên chủ động thực công việc Nhân viên đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp 2) Giới thiệu Công ty a) Giới thiệu • Tên tiếng Việt : Công Ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu • Tên tiếng Anh : Digital Solutions Global Limited Company • Tên giao dịch : DSG VIETNAM • Địa • Nhân : Lầu 2, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh : 20 người Được thành lập từ tháng 1/2008, Công ty DSG VIETNAM cung ứng giải pháp toàn diện lĩnh vực số hóa tài liệu lưu trữ thị trường Việt Nam Với tảng kinh nghiệm hiểu biết chuyên môn vững chắc, Công ty nhà phân phối tốt khu vực hãng Kodak, Avision, Infoconnect… với dịch vụ hoàn hảo tư vấn, triển khai hỗ trợ sau bán hàng b) Cơ cấu Tổ chức MTVT: Theo bảng mô tả vai trò của công ty c) Ngành nghề kinh doanh • Kinh doanh phân phối sản phẩm máy quét, máy vi tính thiết bị văn phòng • Thực dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm công ty phân phối theo tiêu chuẩn nhà sản xuất • Cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị công ty phân phối • Tư vấn, triển khai giải pháp số hóa quản lý liệu 3) Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của công ty DSG VIETNAM a) Giới thiệu: Nhận thấy tầm quan trọng việc áp dụng ISO 9001:2008 vào quản lý chất lượng, từ tháng 1/2009 công ty triển khai xây dựng, tổ chức thực quy trình, văn pháp lý, vận hành theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng với tư vấn công ty… Sau đánh giá lần 4/2009, Công ty cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008 b) Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng • Kinh doanh phân phối sản phẩm máy quét, máy vi tính thiết bị văn phòng • Thực dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm công ty phân phối theo tiêu chuẩn nhà sản xuất • Cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị công ty phân phối c) Chính sách chất lượng Tại DSG VIETNAM, chúng hiểu sản phẩm chất lượng cao cũng dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời yếu tố quan trọng để công ty phát triển bền vững, mục tiêu chúng hướng tới đễ trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường lĩnh vực cung ứng giải pháp hình ảnh hóa tài liệu nhận dạng liệu, đồng thời đưa sản phẩm vượt trội hãng Kodak, Avision, Infoconnect trở thành lựa chọn hàng đầu cho khách hàng Việt Nam Chính ban quản trị toàn thể nhân viên công ty xây dựng sách chất lượng sau: • Cam kết ưu tiên hướng vào khách hàng đối tác • Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng giá trị gia tăng công tác phân phối • Đảm bảo với thị trường tất sản phẩm phân phối DSG VIETNAM được:  Giao hàng đúng hẹn  Dịch vụ thỏa đáng  Chất lượng tốt d) Các trình công ty Để đạt mục tiêu chất lượng đề áp dụng yêu cầu tài liệu chuẩn ISO 9001:2008, Công ty DSG VIETNAM xác định trình cần thiết mối tương tác lẫn chúng, bao gồm trình trình hổ trợ cần thiết là: • Quá trình theo dõi thực đơn hàng • Quá trình nhập hàng • Quá trình sử lý sản phẩm không phù hợp • Quá trình quản lý kho • Quá trình xử lý công nợ • Quá trình quản bá tiếp thị • Quá trình bổ nhiệm đại lý • Quá trình bảo hành, sửa chữa • Quá trình xử lý khiếu nại khách hàng • Quá trình hành động khắc phục phòng ngừa e) Các quy trình hệ thống quản lý chất lương Với trình trình hỗ trợ xác định, để đạt chất lượng phù hợp với yêu cầu khách hàng, công ty chi tiết quy trình, hướng dẫn quản lý, tác nghiệp thể cụ thể bước thực hiện, nhiệm vụ phân công, hồ sơ phát sinh, lưu trữ Sau danh mục tài liệu công ty: BẢNG HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001:2008 S T T Tên tài liệu Lần ban hành Ngày ban hành STCL_DSG VIETNAM-2010 Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng TT01_Kiem-soat-tai-lieu TT02_Kiem-soat-ho-so TT03_KSSP-khong-phu-hop TT04_Danh-gia-noi-bo TT05_Hanh-dong-khac-phuc- 1 1 1 1 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 Phạm vi áp dụng Phê duyệt Ngày sửa đổi GĐĐH HCĐV TTBH TCKT DVBH GĐĐH TP gần nhất 11/4/2011 11/4/2011 11/4/2011 11/4/2011 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phong-ngua TT06_Nhap-hang TT07_Thuc-hien-va-theo-doidon-hang TT08_Bao-hanh TT09_Sua-chua-va-bao-tri TT10_Bo-nhiem-dai-ly-uyquyen TT11_Hoat-dong-quang-batiep-thi TT12_Xu-ly-cong-no TT13_Xu-ly-khieu-nai-khachhang QD_AL_Quy-dinh-quan-lykho QD_FA_Quy-dinh-mua-samhang-hoa-dich-vu BM01_SW_Phieu-kiem-thuhang-hoa BM03_TT07_Phieu-kiemsoat-don-hang BM01_TT01_phieu-yeu-causoan-thao-sua-doi-tai-lieu BM01_TT04_CT-danh-gianoi-bo BM02_TT04_Phieu-ghi-chepdanh-gia-noi-bo BM01_TT05_Phieu-KSHDkhac-phuc-phong-ngua BM01_TT12_Van-ban-yeucau-tra-no BM01_TT10_phieu-dang-kydai-ly BM01_TT08_Phieu-tiepnhan-bao-hanh-hoac-sua-chua BM01_TT07_don-hang BM01_TT07_Hop-dong BM01_TT03_Phieu-KSSPkhong-phu-hop 20/2/2009 11/4/2011 x x 20/2/2009 11/4/2011 x x x 1 20/2/2009 11/4/2011 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x 20/2/2009 x x x 20/2/2009 x x 20/2/2009 x x x 20/2/2009 11/4/2011 x x x x 20/2/2009 x x 20/2/2009 x x 20/2/2009 x 20/2/2009 x x x 20/2/2009 x x 20/2/2009 x 20/2/2009 Bãi bỏ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20/2/2009 x x x x x x 20/2/2009 x x x 20/2/2009 x 20/2/2009 x 1 20/2/2009 15/3/2009 x x x x x x 15/3/2009 x x x 22/09/201 x x x x x x x x x x x x x 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 Bản mô tả công việc nhân viên, vị trí Hướng dẫn làm thủ tục hải quan Hướng dẫn báo giá sửa chữa Bảng hoạch định kế hoạch doanh thu hàng năm Bảng dự báo bán hàng Hướng dẫn tiếp nhận giải khiếu nại khách hàng Hướng dẫn kiểm thử hàng hóa Phiếu tiếp nhận thiết bị Hướng dẫn bảo trì Sơ đồ tổ chức Sơ đồ trình mối quan hệ chúng Chương trình quảng bá tiếp thị (không có BM) Phiếu đề nghị xuất hàng hóa/ thiết bị BM01_AL_Hop-dong-dai-ly BM01_AL_SM_Hop-dongdai-ly Giấy chứng nhận đại lý BM01_FA_phieu-de-nghimua-sam Bang-mo-ta-vai-tro 15/3/2009 x x 15/3/2009 x x 15/3/2009 x x 15/3/2009 x x x 15/3/2009 x x x 15/3/2009 x 1 1 15/3/2009 15/3/2009 15/3/2009 15/3/2009 x x x x 15/3/2009 x 15/3/2009 x 15/3/2009 x 15/3/2009 x 15/3/2009 x x 15/3/2009 x x 15/3/2009 x x x x x 15/3/2009 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sơ đồ tương tác giữa các quá trình Khách hàng nhà cung cấp Giám đốc điều hành Kinh doanh tiếp thi Hành chánh điều vận Dich vụ bảo hành Tài chính kế toán Các tài liệu liên quan TT thực theo dõi đơn hàng Tiếp nhận yêu cầu Xem xét Phê duyệt Đồng ý Phản hồi tiếp nhận thông tin Xử lý đơn hàng TT nhập hàng Nhập hàng Kiểm tra Không đạt Thông tin nhà cung cấp Đạt Quản lý hàng hoá/ Nhập kho Giao hàng, lắp đặt Thông tin phản hồi/ Khiếu nại KH Xem xét phương án giải quyết Tiếp nhận xử lý phản hồi / yêu cầu khách hàng TT xử lý sản phầm không phù hợp Xử lý sản phẩm không phù hợp nghiệm thu Quản lý công nợ khách hàng Thực bảo hành/ bảo trì/ xử lý khiếu nại KH (theo phân công, đạo GĐĐH) Quá trình hành động khắc phục/ phòng ngừa, trì phân tích dữ liệu trình xem xét lãnh đạo Quy định quản lý kho TT xử lý công nợ TT quảng bá tiếp thị; TT bổ nhiệm đại lý TT bảo hành, sửa chữa TT xử lý khiếu nại khách hàng TT hành động khắc phục/phòng ngừa Sổ tay chất lượng, thủ tục kiểm soát tài liệu, thủ tục kiểm soát hồ sơ, thủ tục đánh giá nội bộ, hướng dẫn quy định khác liên Yêu cầu khách hàng f) Thực trạng vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 công ty DSG VIETNAM Mục tiêu chất lượng kế hoạch triển khai (Bảng) Những kết đạt được: • Giảm thiểu hàng hóa lỗi đến tay khách hàng • Quản lý tốt công nợ giảm thiểu nợ xấu • Quản lý kho chặt chẽ việc nhập xuất, mượn trả thiết bị, đãm bảo hàng hóa bố trí phù hợp • Thời gian thực đơn hàng rút ngắn nhiều thời gian • Giảm việc khiếu nại khách hàng dịch vụ bán hàng, giao hàng • Thông tin phòng ban thông suốt • Việc đào tạo huấn luyện nhân viên dễ dang thích ứng công việc Tồn tại: • Không đủ nhân lực để thực việc cải tiến hệ thống [...]... quản lý chất lượng nhằm tăng giá trị gia tăng trong công tác phân phối • Đảm bảo với thị trường tất cả các sản phẩm phân phối bởi DSG VIETNAM được:  Giao hàng đúng hẹn  Dịch vụ thỏa đáng  Chất lượng tốt d) Các quá trình của công ty Để đạt được các mục tiêu chất lượng đã đề ra và áp dụng các yêu cầu của tài liệu chuẩn ISO 9001:2008, Công ty DSG VIETNAM đã xác định các quá trình cần thiết và mối tương... lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng, công ty đã chi tiết bằng các quy trình, hướng dẫn quản lý, tác nghiệp thể hiện cụ thể các bước thực hiện, nhiệm vụ được phân công, hồ sơ phát sinh, lưu trữ Sau đây là danh mục tài liệu của công ty: BẢNG HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001:2008 S T T 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên tài liệu Lần ban hành Ngày ban hành STCL _DSG VIETNAM- 2010 Chính sách chất lượng Mục tiêu... khách hàng f) Thực trạng vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của công ty DSG VIETNAM Mục tiêu chất lượng và kế hoạch triển khai (Bảng) Những kết quả đạt được: • Giảm thiểu hàng hóa lỗi khi đến tay khách hàng • Quản lý tốt công nợ giảm thiểu nợ xấu • Quản lý kho chặt chẽ trong việc nhập xuất, mượn trả thiết bị, đãm bảo hàng hóa được bố trí phù hợp • Thời gian thực hiện đơn hàng... xử lý sản phầm không phù hợp Xử lý sản phẩm không phù hợp nghiệm thu Quản lý công nợ khách hàng Thực hiện bảo hành/ bảo trì/ xử lý khiếu nại KH (theo phân công, chỉ đạo của GĐĐH) Quá trình hành động khắc phục/ phòng ngừa, quá trì phân tích dữ liệu và quá trình xem xét của lãnh đạo Quy định quản lý kho TT xử lý công nợ TT quảng bá tiếp thị; TT bổ nhiệm đại lý TT bảo hành, sửa chữa TT xử...vực cung ứng giải pháp hình ảnh hóa tài liệu và nhận dạng dữ liệu, đồng thời đưa những sản phẩm vượt trội của các hãng Kodak, Avision, Infoconnect trở thành lựa chọn hàng đầu cho khách hàng tại Việt Nam Chính vì thế ban quản trị và toàn thể nhân viên công ty xây dựng chính sách chất lượng sau: • Cam kết ưu tiên hướng vào khách hàng và đối... gian • Giảm việc khiếu nại của khách hàng về dịch vụ bán hàng, giao hàng • Thông tin giữa các phòng ban được thông suốt hơn • Việc đào tạo huấn luyện nhân viên mới dễ dang thích ứng công việc Tồn tại: • Không đủ nhân lực để thực hiện việc cải tiến hệ thống ... thiết và mối tương tác lẫn nhau giữa chúng, bao gồm các quá trình chính và các quá trình hổ trợ cần thiết đó là: • Quá trình theo dõi và thực hiện đơn hàng • Quá trình nhập hàng • Quá trình sử lý sản phẩm không phù hợp • Quá trình quản lý kho • Quá trình xử lý công nợ • Quá trình quản bá tiếp thị • Quá trình bổ nhiệm đại lý • Quá trình bảo hành, sửa chữa • Quá trình xử lý khiếu nại của khách hàng... TT02_Kiem-soat-ho-so TT03_KSSP-khong-phu-hop TT04_Danh-gia-noi-bo TT05_Hanh-dong-khac-phuc- 1 1 1 1 1 1 1 1 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 20/2/2009 Phạm vi áp dụng Phê duyệt Ngày sửa đổi GĐĐH HCĐV TTBH TCKT DVBH GĐĐH TP gần nhất 11/4/2011 11/4/2011 11/4/2011 11/4/2011 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x... 20/2/2009 x x x 1 20/2/2009 x 1 20/2/2009 x 1 1 20/2/2009 15/3/2009 x x x x x x 1 15/3/2009 x x x 22/09/201 1 x x x x x x x x x x x x x 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 Bản mô tả công việc từng nhân viên, vị trí Hướng dẫn làm thủ tục hải quan Hướng dẫn báo giá sửa chữa Bảng hoạch định kế hoạch doanh thu hàng năm Bảng dự báo bán hàng Hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách... x Sơ đồ tương tác giữa các quá trình Khách hàng và nhà cung cấp Giám đốc điều hành Kinh doanh tiếp thi Hành chánh điều vận Dich vụ bảo hành Tài chính kế toán Các tài liệu liên quan TT thực hiện và theo dõi đơn hàng Tiếp nhận yêu cầu Xem xét Phê duyệt Đồng ý Phản hồi và tiếp nhận thông tin Xử lý đơn hàng TT nhập hàng Nhập hàng Kiểm tra Không đạt Thông tin của nhà cung cấp Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 Tại Công Ty DSG VIETNAM, Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 Tại Công Ty DSG VIETNAM, Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 Tại Công Ty DSG VIETNAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay