MAU DON NGHI PHEP CUA TRUONG HOC

4 225 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 11:09

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT LẠI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiên Hải, ngày tháng năm 2016 GIẤY XIN PHÉP Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường THPT Lại Sơn Tôi tên: Hiện giáo viên môn: Thuộc tổ: Xin phép nghỉ dạy từ ngày : đến ngày (từ thứ: đến thứ ); Tuần: Lý do: Kính mong xét duyệt BGH, xin chân thành cảm ơn ! Xét duyệt BGH Xác nhận Tổ trưởng CM Người xin phép SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT LẠI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiên Hải, ngày tháng năm 2016 GIẤY XIN PHÉP Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường THPT Lại Sơn Tôi tên: Hiện nhân viên: Thuộc tổ: Xin phép nghỉ từ ngày : đến ngày (từ thứ: đến thứ ); Tuần: Lý do: Kính mong xét duyệt BGH, xin chân thành cảm ơn ! Xét duyệt BGH Xác nhận Tổ trưởng CM Người xin phép LỊCH DẠY THAY (Kèm theo Giấy xin phép) Buổi Thứ - ngày Tiết Lớp Xét duyệt BGH Bài giảng Người dạy thay Người dạy đổi tiết Ghi Người lập
- Xem thêm -

Xem thêm: MAU DON NGHI PHEP CUA TRUONG HOC, MAU DON NGHI PHEP CUA TRUONG HOC, MAU DON NGHI PHEP CUA TRUONG HOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay