HUONG DAN HOC SINH TAO TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI

14 625 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 11:01

Hướng dẫn học sinh: Mỗi Học sinh Trường cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống “Trường học kết nối” website: http://truongtructuyen.edu.vn/ Ví dụ: Đăng ký thông tin cho Nguyễn Văn D Mã Đăng nhập: HS.01741.00001 Mật khẩu: 9mJMpiE2 (lưu ý phân biệt chữ in hoa chữ in thường) Khi đăng nhập thành công cần phải thực công viêc sau: - Khai báo thông tin cá nhân Học sinh Tham gia lớp học Thảo luận nhóm Xem thông báo Nộp sản phẩm Tham gia thi I Đăng ký thông tin Học sinh Bước 1: Vào trang: http://truongtructuyen.edu.vn/ Tài khoản giáo viên cấp cho học sinh Bước 2: Chọn mục: “Thông tin cá nhân” Bước 3: sửa thông tin cá nhân Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin cá nhân Bước 5: Đổi email,số điện thoại, tài khoản Bước 6: đổi mật Bước 7: Đổi ảnh thẻ Chọn tập tin ảnh chọn Open Bước 8: Ảnh đưa lên web thành công II Không Gian Trường Học 1.Danh sách học Bước 1: Vào “Không gian trường học” Bước 2: Chọn Bài học Bước 3: Đăng ký tham gia khóa học Bước 4: Xác nhận đăng ký tham gia khóa học Bước 5: đăng ký nhóm hay cá nhân Bước 6: Chọn tham gia Bước 7: Xác nhận tham gia Bước 8: tham gia khóa học thành công Các hoạt động học tập học sinh a.Hoạt động thông báo Bước 1: Bước 2: xem chi tiết Nhập phần trả lời b Thảo luận nhóm Bước 1: Bước 2: Thêm thảo luận c.Trao đổi với giáo viên Bước 1: Bước 2: Thêm câu hỏi d.Nộp sản phẩm kết Bước 1: Bước 2: II Cuộc thi Mã dự thi (những thi chọn vào vòng thi cấp quốc gia, Sở giáo dục đào tạo cấp cho thi sinh mã dự thi để nộp trực tiếp web site này) [...]... c.Trao đổi với giáo viên Bước 1: Bước 2: Thêm câu hỏi d.Nộp sản phẩm kết quả Bước 1: Bước 2: II Cuộc thi Mã dự thi (những thi nào đã được chọn vào vòng thi cấp quốc gia, Sở giáo dục và đào tạo cấp cho thi sinh đó mã dự thi để nộp bài trực tiếp trên web site này)
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN HOC SINH TAO TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI, HUONG DAN HOC SINH TAO TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI, HUONG DAN HOC SINH TAO TAI KHOAN TRUONG HOC KET NOI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay