Giao an 10 full 2016 ful chuẩn kiến thức kĩ năng

208 218 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 11:01

Đặt vấn đề: Các em nghe rất nhiều về Tin học nhưng nó thực chất là gì thì ta chưa được biết hoặc những hiểu biết về nó là rất ít. Vậy Tin học có từ bao giờ, thuộc ngành nào? Tin học là một ngành khoa học mới hình thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ và động lực cho sự phát triển đó là do nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin của con người. Tit : 01 Chng I: MT S KHI NIM C BN CA TIN HC Bi 1: TIN HC L MT NGNH KHOA HC A MC TIấU: I.Kin thc: Bit tin hc l mt ngnh khoa hc: cú i tng, ni dung v ph.phỏp nghiờn cu riờng Bit mỏy tớnh va l i tng nghiờn cu, va l cụng c Bit c s phỏt trin mnh m ca tin hc nhu cu ca xó hi Bit cỏc c trng u vit ca mỏy tớnh II.K nng: Bit c mt s ng dng ca tin hc v MTT cỏc hot ng ca i sng III.Thỏi : To tin cho hc sinh ham thớch hc mụn Tin hc B CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH: I.Giỏo viờn: Giỏo ỏn, tranh nh T chc hot ng theo nhúm II Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi c bi trc C TIN TRèNH BI DY: I Kim tra bi c: II Ging bi mi: Hot ng ca Giỏo viờn hot ng ca Hc Ni dung sinh Hot ng 1: Gii thiu s hỡnh thnh v phỏt trin ca Tin hc (15p) t : Cỏc em nghe rt nhiu v Tin hc nhng nú thc cht l gỡ thỡ ta cha c bit I S hỡnh thnh v phỏt trin hoc nhng hiu bit v nú l rt ớt Vy Tin hc ca Tin hc: cú t bao gi, thuc ngnh no? Cỏc nhúm tho lun v phỏt biu: la > minh NN mỏy hi nc > minh CN MTT > minh T.Tin Tin hc l mt ngnh khoa hc Cho cỏc nhúm nờu cỏc phỏt minh tiờu biu ca mi hỡnh thnh nhng cú tc nhõn loi qua cỏc giai on phỏt trin xó hi loi phỏt trin mnh m v ng lc ngi cho s phỏt trin ú l nhu cu khai thỏc ti nguyờn thụng tin ca GV gii thiu tranh nh lch s phỏt trin xó ngi hi loi ngi Tin hc dn hỡnh thnh v phỏt trin tr thnh mt ngnh khoa hc c lp, vi ni dung, mc tiờu, phng phỏp nghiờn cu mang c thự riờng Mt nhng c thự ú l quỏ trỡnh nghiờn cu v trin khai cỏc ng dng khụng tỏch ri vi vic phỏt trin v s dng mỏy tớnh in t Cho cỏc nhúm tho lun tỡm hiu cỏch lu tr v x lớ thụng tin t trc cú MTT T ú dn dt HS bit c õu m ngnh Tin hc hỡnh thnh v phỏt trin? Cỏc nhúm tho lun v phỏt biu: khc trờn ỏ, vit trờn giy, Do nhu cu khai thỏc thụng tin Cho HS tho lun, tỡm hiu: Hc tin hc l hc nhng gỡ? v cú gỡ khỏc bit so vi hc nhng mụn hc khỏc? HS a ý kin: hc s dng MTT hc lp trỡnh, Hot ng 2: Cỏc c tớnh v vai trũ ca mỏy tớnh in t (20p) t : Trc s bựng n thụng tin hin II c tớnh v vai trũ ca mỏy mỏy tớnh c coi nh l mt cụng c khụng th tớnh in t: thiu ca ngi Nh vy MTT cú nhng Mt s c tớnh giỳp mỏy tớnh nng u vit nh th no? tớnh tr thnh cụng c hin i v khụng th thiu Cho cỏc nhúm tho lun tỡm hiu nhng c tớnh cuc sng ca chỳng ta: ca MTT m cỏc em ó bit MT cú th lm vic 24 Tng nhúm trỡnh by ý kin gi/ngy m khụng mt mi Tc x lý thụng tin nhanh, chớnh xỏc GV b sung MT cú th lu tr mt lng GV minh ho cỏc c tớnh thụng tin ln mt khụng gian hn ch Cỏc mỏy tớnh cỏ nhõn cú th liờn kt vi thnh mt mng v cú th chia s d liu gia cỏc mỏy vi Mỏy tớnh ngy cng gn nh, tin dng v ph bin Vai trũ: Ban u MT i vi mc ớch cho tớnh toỏn n thun, dn dn nú khụng ngng c Cho HS nờu cỏc ng dng ca MTT vo cỏc ci tin v h tr hoc thay th lnh vc khỏc i sng hon ton ngi rt HS tho lun, a ý kin: nhiu lnh vc khỏc y t, giỏo dc, giao thụng, GV minh hoa, b sung thờm Hot ng 3: Gii thiu thut ng Tin hc (7p) GV gi thiu mt s thut ng tin hc ca mt s nc III Thut ng Tin hc: HS c SGK Mt s thut ng Tin hc c s dng l: Informatique Informatics Computer Science Khỏi nim v tin hc: Tin hc l mt ngnh khoa hc cú mc tiờu l phỏt trin v s dng mỏy tớnh in t nghiờn cu cu trỳc, tớnh cht ca thụng tin, phng phỏp thu thp, lu tr, tỡm kim, bin i, truyn thụng tin v ng dng vo cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi Hot ng 4: Cng c cỏc kin thc ó hc (3p) GV nhn mnh thờm khỏi nim tin hc theo cỏc khớa cnh: + Vic nghiờn cu cụng ngh ch to, hon thin mỏy tớnh cng thuc lnh vc tin hc + Cn hiu tin hc theo ngha va s dng mỏy tớnh, va phỏt trin mỏy tớnh ch khụng n thun xem mỏy tớnh ch l cụng c III BI TP V NH: Bi 1,2,3,5 SGK c trc bi "Thụng tin v d liu" Ngy son: Lp dy 10A Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10B Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10C Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10D Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10E Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10H Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Tit : 02 Chng I: MT S KHI NIM C BN CA TIN HC Bi 2: THễNG TIN V D LIU A MC TIấU: I.Kin thc: Bit khỏi nim thụng tin, lng TT, cỏc dng TT, mó hoỏ TT cho mỏy tớnh Bit cỏc dng biu din thụng tin mỏy tớnh Hiu n v o thụng tin l bit v cỏc bi ca bit II.K nng: Bc u mó hoỏ c thụng tin n gin thnh dóy bit Hc sinh hỡnh dung rừ hn v cỏch nhn bit, lu tr, x lý thụng tin ca mỏy tớnh II Thỏi : Kớch thớch s tỡm tũi hc hi tin hc nhiu hn B CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH: IGiỏo viờn: Giỏo ỏn, cỏc tranh nh T chc hot ụng nhúm II.Hc sinh: SGK, v ghi c bi trc C TIN TRèNH LấN LP: I Kim tra bi c (5): Hi: Mc tiờu ca ngnh khoa hc tin hc l gỡ? ỏp: Phỏt trin v s dng mỏy tớnh in t nghiờn cu, x lớ thụng tin II Ging bi mi: Hot ng ca Giỏo viờn- Hot ng ca Hc Ni dung sinh Hot ng 1: Gii thiu khỏi nim thụng tin v d liu (10p) t : i tng nghiờn cu ca Tin hc l thụng tin v MTT Vy thụng tin l gỡ? nú c I Khỏi nim thụng tin v d a vo mỏy tớnh ntn? liu: Thụng tin ca mt thc th l T chc cỏc nhúm nờu mt s vớ d v thụng nhng hiu bit cú th cú c v tin thc th ú Cỏc nhúm tho lun v phỏt biu: Vớ d: Bn Hoa 16 tui, nng Nhit em 400C cho ta bit em ang b 50Kg, hc gii, chm ngoan, st ú l thụng tin v Hoa Nhng ỏm mõy en trờn bu tri bỏo hiu mt cn ma sp n D liu l thụng tin ó c a vo mỏy tớnh Mun a thụng tin vo mỏy tớnh, ngi phi tỡm cỏch biu din thụng tin cho mỏy tớnh cú th nhn bit v x lớ c Hot ng 2: Gii thiu n v o thụng tin (20p) t : Mun MT nhn bit c mt s vt no ú ta cn cung cp cho nú y TT v i II n v o thụng tin: tng ny Cú nhng TT luụn mt trng n v c bn o lng thỏi Do vy ngi ta ó ngh n v bit biu thụng tin l bit (vit tt ca din TT MT Binary Digital) ú l lng TT Cho HS nờu s VD v cỏc thụng tin ch xut va xỏc nh chc chn mt hin vi trng thỏi s kin cú hai trng thỏi v kh HS tho lun, a kt qu: nng xut hin ca trng thỏi ú cụng tc búng ốn l nh gii tớnh ngi Trong tin hc, thut ng bit Hng dn HS biu din trng thỏi dóy búng thng dựng ch phn nh nht ốn bng dóy bit, vi qui c: S=1, T=0 ca b nh mỏy tớnh lu tr Cỏc nhúm t a trng thỏi dóy búng ốn v mt hai kớ hiu l v dóy bit tng ng 1B (Byte) = bit 1KB (kilo byte) = 1024 B 1MB = 1024 KB 1GB = 1024 MB Ngoi ra, ngi ta cũn dựng cỏc 1TB = 1024 GB n v c bn khỏc o thụng 1PB = 1024 TB tin: Hot ng 3: Gii thiu cỏc dng thụng tin (3p) Cho cỏc nhúm nờu VD v cỏc dng thụng tin III Cỏc dng thụng tin: Mi nhúm tỡm dng Cú th phõn loi TT thnh loi Cỏc nhúm da vo SGK v t tỡm thờm nhng s (s nguyờn, s thc, ) v phi VD khỏc s (vn bn, hỡnh nh, ) Mt s dng TT phi s: Dng bn: bỏo chớ, sỏch, GV minh ho thờm s tranh nh v Dng hỡnh nh: bc tranh v, nh chp, bng hỡnh, Dng õm thanh: ting núi, ting chim hút, Hot ng 4: Cng c cỏc kin thc ó hc (7p) GV hng dn HS thy c hng phỏt trin Trong tng lai, mỏy tớnh cú ca tin hc kh nng x lớ cỏc dng thụng tin mi khỏc Tuy TT cú nhiu dng khỏc nhau, nhng u c lu tr v x lớ mỏy tớnh ch mt dng chung mó nh phõn III BI TP V NH: Bi 1, SGK Cho mt vi vớ d v thụng tin Cho bit dng ca thụng tin ú? c tip bi "Thụng tin v d liu" Ngy son: Lp dy 10A Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10B Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10C Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10D Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10E Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10H Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Chng I: MT S KHI NIM C BN CA TIN HC Tit : 03 Bi 2: THễNG TIN V D LIU (tt) A MC TIấU: I Kin thc: Bit mó hoỏ thụng tin cho mỏy tớnh Bit cỏc dng biu din thụng tin mỏy tớnh Bit cỏc h m c s 2, 16 biu din thụng tin II K nng: Bc u bit mó hoỏ thụng tin n gin thnh dóy bit III Thỏi : Kớch thớch s tỡm tũi hc hi ca hc sinh B CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH: I Giỏo viờn: Giỏo ỏn, bng mó ASCII T chc hot ng nhúm II Hc sinh: SGK, v ghi c bi trc C TIN TRèNH LấN LP: I Kim tra bi c (5p): Hi: Nờu cỏc dng thụng tin Cho vớ d ỏp: Dng s, bn, õm thanh, hỡnh nh, II Ging bi mi: Hot ng ca Giỏo viờn- Hot ng ca Hc Ni dung sinh Hot ng 1: Gii thiu th no l Mó hoỏ thụng tin mỏy tớnh (10p) t : TT l mt khỏi nim tru tng m mỏy tớnh khụng th x lý trc tip, nú phi c IV Mó hoỏ thụng tin mỏy chuyn i thnh cỏc kớ hiu m MT cú th hiu tớnh: v x lý Vic chuyn i ú gi l mó hoỏ thụng Mun mỏy tớnh x lý c, tin thụng tin phi c bin i thnh mt dóy bit Cỏch bin i nh GV gii thiu bng mó ASCII v hng dn vy gi l mt cỏch mó hoỏ thụng tin mó hoỏ TT dng bn dựng bng mó ASCII gm 256 kớ t c ỏnh s t 255, s hiu ny c gi l mó ASCII thp phõn ca kớ t Nu dựng dóy bit biu din thỡ gi l mó ASCII nh phõn ca kớ t mó hoỏ mt vi thụng tin n gin + Dóy búng ốn: TSSTSTTS > 01101001 + Vớ d: Kớ t A Mó thp phõn: 65 Mó nh phõn l: 01000001 Cho cỏc nhúm tho lun tỡm mó thp phõn v nh phõn ca mt s kớ t Cỏc nhúm tra bng mó ASCII v a kt qu Hot ng 2: Tỡm hiu cỏch biu din thụng tin mỏy tớnh.(25p) V Biu din thụng tin mỏy tớnh: Thụng tin loi s: a) H m: L hp cỏc kớ hiu v qui tc s dng kớ hiu ú biu din v xỏc nh giỏ tr cỏc s Cú h m ph thuc v trớ v h m khụng ph thuc v trớ H m La Mó: Kớ hiu: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, Cho HS vit s di dng s La Mó D = 500, M = 1000 H thp phõn: Kớ hiu: 0, 1, 2, , Cỏc nhúm nờu mt s vớ d Giỏ tr ca mi ch s ph thuc XXX = 30, XXXV = 35 vo v trớ ca nú biu din MMVI = 2006 Qui tc: Mi n v hng bt kỡ cú giỏ tr bng 10 n v ca hng k cn bờn phi b) Cỏc h m thng dựng Tin hc: Hng dn HS nhn xột c im h m H nh phõn: (c s 2) ch Vớ d: 355 (ch s hng n v ch n v, dựng kớ hiu l ch s v ú ch s hng chc ch 50 n v) Vớ d: 10112 = 1.23 + 0.22 + 1.21 + H m La mó: khụng ph thuc v trớ 1.20 = 1110 H m thp phõn: ph thuc v trớ H 16: (h Hexa ): s dng cỏc kớ hiu: 0, 1, , 9, A, B, C, D, E, F ú A, B, C, D, E, F cú cỏc Cú nhiu h m khỏc nờn mun phõn giỏ tr tng ng l 10, 11, 12, 13, bit s c biu din h m no ngi ta vit 14, 15 h thp phõn c s lm ch s di ca s ú Vớ d: 2AC16 = 2.162 + 10.161 + 12.160 = 684 c) Biu din s nguyờn: Biu din s nguyờn vi Byte nh sau: 0cỏc bit cỏc bit cao thp Bit (bit du) dựng xỏc nh s nguyờn ú l õm hay dng Qui c: du õm, du dng Thụng tin loi phi s: Vn bn Cỏc dng khỏc: (hỡnh nh, õm ) GV gii thiu mt s h m v hng dn cỏch chuyn i gia cỏc h m Thp phõn nh phõn h 16 ? Hóy biu din cỏc s sau sang h thp phõn: 1001112, 4BA16 HS:Cỏc nhúm thc hnh chuyn i gia cỏc h m Tu vo ln ca s nguyờn m ngi ta cú th ly byte, byte hay byte biu din Trong phm vi bi ny ta ch i xột s nguyờn vi 1byte Nguyờn lý mó hoỏ nh phõn: Thụng tin cú nhiu dng khỏc x lớ thụng tin loi phi s cng phi mó hoỏ nh s, bn, hỡnh nh, chỳng thnh cỏc dóy bit õm Khi a vo mỏy tớnh, chỳng u c bin i thnh dng chung dóy bit Dóy bit ú l mó nh phõn ca thụng tin m nú biu din Hot ng 3: Cng c cỏc kin thc ó hc (5p) GV cho HS nhc li: Cỏch biu din thụng tin mỏy tớnh Cỏch chuyn i gia cỏc h m: H nh phõn, h thp phõn, hexa HS nhc li III BI TP V NH: Bi 2, 3, 4, SGK Ngy son: Lp dy 10A Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10B Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10C Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10D Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10E Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Lp dy 10H Tit ( theo thi khoỏ biu) .Ngy dy: S s: Vng Tit :04 Chng I: MT S KHI NIM C BN CA TIN HC BTTH (hc ti lp) LM QUEN VI THễNG TIN V M HO THễNG TIN A MC TIấU: I Kin thc: Cng c hiu bit ban u v tin hc, mỏy tớnh S dng b mó ASCII mó hoỏ xõu kớ t, s nguyờn II K nng: Bit mó hoỏ nhng thụng tin n gin thnh dóy bit Vit c s thc di dng du phy ng III Thỏi : Rốn luyn thỏi lm vic nghiờm tỳc B CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH: I Giỏo viờn: Giỏo ỏn, bng mó ASCII T chc hot ng nhúm II.Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi Lm bi C TIN TRèNH LấN LP: I Kim tra bi c ( 5p): Hi: Nờu nguyờn lý mó hoỏ nh phõn? ỏp: Thụng tin a vo mỏy tớnh phi c bin i thnh mó nh phõn II Ging bi mi: Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc Ni dung sinh Hot ng 1: Cng c khỏi nim thụng tin v mỏy tớnh (10p) Chia cỏc nhúm tho lun v gi HS bt kỡ Tit (Theo PPCT): Ngy son: Lớp dạy 10B Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10C Tiết (theo thời khoá biểu): ..Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10D Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Tit dy: 65 (tt) Chng IV: MNG MY TNH V INTERNET BTTH 10 S DNG TRèNH DUYT INTERNET EXPLORER I MC TIấU: Kin thc: Lm quen vi vic s dng trỡnh duyt Internet Explorer Lm quen vi mt s trang web c thụng tin v duyt cỏc trang web bng cỏc a ch liờn kt K nng: Bc u bit s dng trỡnh duyt Internet Explorer Bit truy cp vo mt s trang web Thỏi : Kớch thớch s ham hc hi, ren luyn thỏi nghiờm tỳc hc II CHUN B: Giỏo viờn: Giỏo ỏn, tranh nh T chc hot ng theo nhúm Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi c bi trc III HOT NG DY HC: n nh t chc: Kim tra bi c: Ging bi mi: Hot ng ca Hc TL Ni dung Hot ng ca Giỏo viờn sinh Hot ng 1: Tỡm hiu cỏch duyt trang web Duyt trang web 15 Nhỏy chut vo nỳt lnh Cho HS m mt trang HS theo dừi, thc (Back) quay v trang web, chng hn: hnh theo s hng www.vnn.vn dn ca GV trc ó duyt qua Hng dn HS m tip Nhỏy chut vo nỳt lnh mt s mc trờn trang ch, (Forward) n trang tip m cỏc trang liờn kt theo cỏc trang ó duyt qua Chỳ ý: Cỏc liờn kt Nhỏy chut vo cỏc liờn kt thng l nhng cm t chuyn t mt trang web c gch chõn hoc c ny n mt trang web khỏc hin th vi mu xanh dng Cú th d dng nhn bit cỏc liờn kt bng vic tr chut s chuyn thnh hỡnh bn tay di chut vo chỳng Vớ d: Nhỏy chut vo liờn kt Giỏo dc ca trang www.vnn.vn thỡ trang web v giỏo dc ca www.vnn.vn s c hin th Hot ng 2: Tỡm hiu cỏch lu thụng tin t cỏc trang web Lu thụng tin Ni dung trờn trang web 25 (on bn, hỡnh nh ) cú th c in hoc lu vo a lu hỡnh nh trờn trang web ang m, ta thc hin cỏc thao tỏc: a Nhỏy nỳt phi chut vo hỡnh nh cn lu, mt bng chn c m b Nhỏy chut vo mc Save Picture As ú Windows s hin th hp thoi ta la chn v trớ lu nh lu tt c cỏc thụng tin trờn trang web hin thi, ta thc hin cỏc thao tỏc: a Chn lnh File Save As b t tờn v chn v trớ lu hp thoi c m c Nhỏy chut vo nỳt Save hon tt vic lu tr in thụng tin trờn trang Vớ d: truy cp trang web web hin thi, ta chn lnh http://echip.com.vn, nhỏy File Print Khi ú chut vo liờn kt phn Windows s hin th hp mm phớ ri nhỏy thoi cho phộp ta tin hnh vo tờn mt phn mm phớ ti v in Ti (download) t Internet: Nhỏy chut vo mt s nỳt liờn kt ti t mỏy ch web v (cỏc liờn kt ny thng cú dng: Download, Click here to download, Download now hoc tờn .) Hot ng 3: Cng c Nhn mnh: Cỏch lu thụng tin t cỏc trang web BI TP V NH: Chun b trc bi : BTTH 11 IV RT KINH NGHIM, B SUNG: Tit (Theo PPCT): Ngy son: Lớp dạy 10B Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10C Tiết (theo thời khoá biểu): ..Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10D Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Tit dy: 66 Chng IV: MNG MY TNH V INTERNET BTTH 11 TH IN T V MY TèM KIM THễNG TIN I MC TIấU: Kin thc: Nm c mt s dch v ca Internet v th in t v tỡm kim thụng tin K nng: Bit ng ký mt hp th in t mi Xem, son v gi th in t Tỡm kim thụng tin n gin nh mỏy tỡm kim thụng tin Thỏi : Kớch thớch tinh thn hc hi v cú thỏi ỳng n s dng Internet II CHUN B: Giỏo viờn: Giỏo ỏn, tranh nh T chc hot ng theo nhúm Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi c bi trc III HOT NG DY HC: n nh t chc: Kim tra bi c: Ging bi mi: Hot ng ca Hc TL Ni dung Hot ng ca Giỏo viờn sinh Hot ng 1: Hng dn ng kớ hp th in t Th in t GV hng dn thc hin a ng kớ hp th: vic ng kớ hp th trờn HS theo dừi, ghi 15 a1 M trang web website ca Yahoo Vit chộp http://mail.yahoo.com.vn Nam thụng qua ach: a2 Nhỏy chut vo nỳt http://mail.yahoo.com.vn ng ký m trang web ng kớ hp th mi Sau hon thnh ng a3: Khai bỏo cỏc thụng tin kớ hp th, cn phi nh cn thit vo mu ng kớ tờn truy cp v mt khu nh tờn truy cp, mt khu, cú th ng nhp vo hp th Hp th s c to a4: Theo cỏc ch dn tip hon thnh vic ng kớ hp trờn mỏy ch ca nh cung th cp dch v HS thc hnh theo s Cho HS thc hnh ng hng dn ca GV kớ hp th in t Hot ng 2: Hng dn cỏch ng nhp v s dng hp th b ng nhp hp th: s dng c hp th b1: M li trang ch ca phi ng nhp hp th 25 website th in t (http://mail.yahoo.com.vn) b2: Gừ tờn truy cp v mt khu b3: Nhỏy chut vo nỳt ng nhp m hp th c S dng hp th: Cú th thc hin nhng thao tỏc sau: c th: Nhỏy chut vo nỳt Hp th son mt th mi Nhỏy chut vo phn ch ca th mun c Son th v gi th: Nhỏy chut vo nỳt Son th son mt th mi Gừ a ch ngi nhn vo ụ Ngi nhn Son ni dung th Nhỏy chut vo nỳt Gi gi th úng hp th: Nhỏy chut vo nỳt ng xut kt thỳc khụng lm vic vi hp th na Chỳ ý: Cú th ti cỏc thụng tin hp th v mỏy cỏ nhõn lu tng t nh lu thụng tin trờn trang web Mt s thnh phn c bn ca th in t: a ch ngi nhn (To); a ch ngi gi (From); Ch (Subject); Ngy thỏng gi (Date); Ni dung th (Main Body); Tp gn kốm HS thc hnh theo s (Attachments); Gi mt bn n a hng dn ca GV ch khỏc (CC) Cho HS thc hnh ng nhp v s dng hp th Hot ng 3: Cng c Nhn mnh cỏc thao tỏc ng kớ hp th, ng nhp hụp th Cho cỏc nhúm tho lun v trỡnh by cỏch thc hin BI TP V NH: Luyn thờm cỏch ng kớ hp th, ng nhp hp th Chun b tip bi : BTTH11 (tt) IV RT KINH NGHIM, B SUNG: Tit (Theo PPCT): Ngy son: Lớp dạy 10B Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10C Tiết (theo thời khoá biểu): ..Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10D Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Tit dy: 67 Chng IV: MNG MY TNH V INTERNET BTTH 11 TH IN T V MY TèM KIM THễNG TIN I MC TIấU: Kin thc: Nm c mt s dch v ca Internet v th in t v tỡm kim thụng tin K nng: Bit ng ký mt hp th in t mi Xem, son v gi th in t Tỡm kim thụng tin n gin nh mỏy tỡm kim thụng tin Thỏi : Kớch thớch tinh thn hc hi v cú thỏi ỳng n s dng Internet II CHUN B: Giỏo viờn: Giỏo ỏn, tranh nh T chc hot ng theo nhúm Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi c bi trc III HOT NG DY HC: n nh t chc: Kim tra bi c: Ging bi mi: Hot ng ca Hc TL Ni dung Hot ng ca Giỏo viờn sinh Hot ng 1: Hng dn tỡm kim thụng tin nh mỏy tỡm kim Google Mỏy tỡm kim Google Trong phn ny ta s lm Ta thc hin cỏc thao tỏc quen vi vic tỡm kim 10 sau tỡm kim thụng tin: thụng tin nh mỏy tỡm kim a Khi ng: M trang Google mt nhng web mỏy tỡm kim hng u http://www.google.com.v hin n, mỏy tỡm kim Google xut hin b S dng khoỏ tỡm kim: Gừ khoỏ tỡm kim liờn Mỏy tỡm kim khụng a quan n mỡnh tt c cỏc website trờn quan tõm vo ụ tỡm kim c Nhn phớm Enter hoc nhỏy chut vo nỳt Tỡm kim vi Google Mỏy tỡm kim s a danh sỏch cỏc trang web liờn quan m nú thu thp c Internet cú liờn quan, ch a nhng trang web m nú thu thp c Vỡ th, thụng thng s dng mỏy tỡm kim ca cỏc nh cung cp dch v cú uy tớn, ta s nhn c thụng tin y v cp nht hn Hot ng 2: Hng dn cỏch to khoỏ tỡm kim mỏy tỡm kim Hng dn HS thc hin Cỏc nhúm thc hnh 20 Google ch a cỏc tỡm kim vi t khoỏ khỏc v trỡnh by kt qu trang web cha mt cm nhau: t chớnh xỏc ta cn vit Mựa tớm hoa sim khoỏ tỡm kim ú Mu tớm hoa sim nhỏy kộp Cho HS nhn xột kt qu tỡm kim Hot ng 3: Hng dn tỡm kim hỡnh nh Chn mc Hỡnh nh v GV hng dn thc hin HS theo dừi v thc 10 gừ t khoỏ vo ụ tỡm kim tỡm kim hỡnh nh hnh theo hng dn tỡm nhng hỡnh nh cú ca GV liờn quan n t khoỏ Hot ng 4: Cng c Nhn mnh cỏch s dng mỏy tỡm kim Google Cho cỏc nhúm tho lun v trỡnh by cỏch thc hin BI TP V NH: ễn tp, chun b kim tra tit chng IV RT KINH NGHIM, B SUNG: Tit (Theo PPCT): Ngy son: Lớp dạy 10B Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10C Tiết (theo thời khoá biểu): ..Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10D Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Tit 68 KIM TRA TIT I Mc tiờu bi hc Mc ớch ỏnh giỏ kh nng tip thu v nhn thc ca hc sinh Yờu cu HS thc hin ỳng cỏc thao tỏc cn thit II dựng dy hc Chun b ca GV: kim tra, mỏy tớnh Chun b ca HS: Kin thc III Hot ng dy - hc n nh t chc Ni dung bi kim tra bi Em hóy trỡnh by bn theo mu sau Mu 1: u lũng hai t nga, Thỳy Kiu l ch em l Thỳy Võn Mai ct cỏch tuyt tinh thn, Mi ngi mt v mi phõn mi Võn xem trang trng khỏc vi, Khuụn trng y dn nột ngi n nang Hoa ci ngc tht oan trang, Mõy thua nc túc tuyt nhng mu da Kiu cng sc so mn m, So b ti sc li l phn hn Ln thu thy nột xuõn sn, Hoa ghen thua thm liu hn kộm xanh Mu 2: MI TRU H Xuõn Hng Qu cau nho nh ming tru hụi Ny ca Xuõn Hng ó qut ri Cú phi duyờn thỡ thm li ng xanh nh lỏ bc nh vụi Mu 3: Dựng ngụn ng lp trỡnh Pascal tớnh tng sau AnXn + An-1Xn-1 + .+ A1X1 + A0X0 IV Cng c V Rỳt kinh nghim Tit (Theo PPCT): Ngy son: Lớp dạy 10B Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10C Tiết (theo thời khoá biểu): ..Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10D Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Tit 69: ễN TP I Mc tiờu bi hc Kin thc Cng c li kin thc cho hc sinh chun b kim tra hc k K nng Gii thiu thờm cho hc sinh k nng s dng phớm tt son tho bn II dựng dy hc Chun b ca GV: Ti liu Chun b ca HS: Kin thc, v ghi III Hot ng dy - hc n nh t chc Tin trỡnh bi hc Ni dung cn t I H son tho bn MS Word Cỏch ng v thoỏt h son tho MS Word Cỏch to, lu, m mt bn Word Mt s phớm tt thụng dng son tho bn Hot ng ca thy v trũ HS ng ti ch tr li cõu hi GV M mt ti liu mi: Ctrl + N Lu mt bn: Ctrl + S M mt bn ó cú: Ctrl + O Thoỏt Word: Alt + F4 Kiu ch m: Ctrl + B Kiu ch nghiờng: Ctrl + I Kiu gch chõn: Ctrl + U Tng c ch: Ctrl + ] Gim c ch: Ctrl + [ Ni dung cn t II Mng mỏy tớnh Khỏi nim v cỏc thnh phn ca mng mỏy tớnh Cỏc kiu b trớ mng Phõn loi mng mỏy tớnh Giao thc Cỏc cỏch kt ni Internet T chc v truy cp thụng tin Mt s dch v c bn ca Internet Hot ng ca thy v trũ Cn l trỏi: Ctrl + L Cn l phi: Ctrl + R Cn l gia: Ctrl + E Cn u bờn: Ctrl + J M hp thoi Font: Ctrl + D Thc hin lnh in: Ctrl + P Hs tr li cõu hi IV Cng c dn dũ V nh chun b tt kin thc tit sau kim tra hc k V Rỳt kinh nghim Tit (Theo PPCT): Ngy son: Lớp dạy 10B Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10C Tiết (theo thời khoá biểu): ..Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Lớp dạy 10D Tiết (theo thời khoá biểu): Ngày dạy:. . Sỹ số: Vắng Tit dy: 70 KIM TRA HC Kè II I MC TIấU: Kin thc: Cng c cỏc kin thc son tho bn Cng c cỏc kin thc v mng mỏy tớnh v Internet K nng: Bit nh dng bn, s dng mt s chc nng son tho Bit to v lm vic vi bng Bit s dng mt s dch v c bn ca Internet Thỏi : Rốn luyn thỏi nghiờm tỳc lm bi kim tra II CHUN B: Giỏo viờn: kim tra Hc sinh: ễn kin thc ó hc III HOT NG DY HC: n nh t chc: Kim tra bi c: Ging bi mi: TL Ni dung Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh GV phỏt kim tra HS lm bi kim tra (chung ton 10) BI TP V NH: IV RT KINH NGHIM, B SUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an 10 full 2016 ful chuẩn kiến thức kĩ năng, Giao an 10 full 2016 ful chuẩn kiến thức kĩ năng, Giao an 10 full 2016 ful chuẩn kiến thức kĩ năng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay