HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNG QUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

50 662 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:48

Hệ thống doanh nghiệp dựa trên 1 bộ module phần mềm tích hợp và cơ sở dữ liệu trung tâm chung. Cơ sở dữ liệu lấy dữ liệu từ các bộ phận, phòng ban khác nhau, và từ một số lượng lớn các qui trình kinh doanh, tổng sản xuất và sản phẩm, tài chính và kế toán, sales và marketing, nhân sự TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNG QUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP GVHD: HỒ TRUNG THÀNH NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM & 10 CÁC HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG DN Thêm nội dung CÁC HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP 1.1 Các hệ thống doanh nghiệp 1.2 Phần mềm doanh nghiệp 1.3 Giá trị kinh doanh hệ thống doanh nghiệp 1.1 Các hệ thống doanh nghiệp  Hệ thống doanh nghiệp dựa module phần mềm tích hợp sở liệu trung tâm chung  Cơ sở liệu lấy liệu từ phận, phòng ban khác nhau, từ số lượng lớn qui trình kinh doanh, tổng sản xuất sản phẩm, tài kế toán, sales marketing, nhân 1.2 Phần mềm doanh nghiệp  Bao gồm công cụ phân tích cho việc sử dụng thông tin có từ hệ thống để tăng hiệu hoạt động toàn hệ thống  Dữ liệu hệ thống doanh nghiệp có định nghĩa tiêu chuẩn chung chấp nhận toàn tổ chức Một số quy trình kinh doanh hỗ trợ phần mềm doanh nghiệp Quản lý Khách hàng đơn đặt hàng Quản lý Nhân Quản lý Mua sắm Lập Kế hoạch sản xuất CHỨC NĂNG PHẦN MỀM DN Quản lý tiền Quản lý lương Tài Kế toán Lập quản lý danh mục thành phẩm, bán thành phẩm Quản lý kho Giao tiếp với hệ Báo cáo thống bảo Phân trì, bảo tích hành Ví dụ : Công ty Tasty banking  Tasty Baking xác định qui trình kinh doanh hữu chuyển chúng thành quy trình kinh doanh xây dựng phần mềm SAP ERP lựa chọn  Nếu phần mềm doanh nghiệp không hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp phải viết lại số phần mềm phức tạp bất thường, tùy biến làm suy giảm hiệu hệ thống 1.3 Giúp nhà quản trị định tốt Giá trị kinh doanh hệ thống DN Đáp ứng yêu cầu thông tin hay sản phẩm Cung cấp thông tin giá trị  dự báo sản xuất bán hàng xác Giúp nhà quản trị cấp cao tìm đơn vị chức  tính toán chi 2.QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2.1 • Chuỗi cung ứng 2.2 • HTTTvà quản trị từ chuỗi cung ứng đế tìm nguồn cung ứng 2.3 • Phần mềm quản trị chuỗi cung ứng 2.4 • Chuỗi cung ứng toàn cầu Internet 2.5 • Nhu cầu chuỗi – tiến triển chuỗi cung ứng 2.6 • Giá trị kinh doanh quản trị chuỗi cung ứng -Marketing:  Nắm bắt khuynh hướng liệu khách hàng, cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ, lên lịch theo dõi hoạt động marketing trực tiếp thư thư điện tử  Phân tích marketing liệu khách hàng, nhận dạng khách hàng  Bán chéo “Cross-selling” việc tiếp thị cho sản phẩm bổ sung 3.3 Bộ phận hoạt động phân tích hệ thống quản trị khách hàng Các ứng dụng hỗ trợ cho hoạt động lẫn phân tích  Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng bao gồm phản hồi từ khách hàng hỗ trợ cho dịch vụ khách hàng hoạt động marketing  Phân tích quản trị quan hệ khách hàng bao gồm ứng dụng phân tích liệu khách hàng lấy từ phận hoạt động  Các ứng dụng phân tích dựa sở kho liệu  tổng hợp liệu tương tác khách hàng -Đầu quan trọng khác việc phân tích CRM định lượng gắn bó khách hàng với công ty -Giá trị vòng đời khách hàng dựa • Mối quan hệ việc mang đến lợi nhuận từ khách hàng tiêu biểu • Phí tổn phát sinh trình tiếp nhận phục vụ khách hàng • Vòng đời mong đợi mối quan hệ 3.4 Tăng hài lòng khác h hàng Giá trị kinh tế Giảm chi phí mark eting trực tiếp Hoạt động marketing mang lại hiệu Giảm chi phí thấp cho việc lấy lại khách hàng Tăng doan h thu Chur n rate 4.1 4.2 4.3 4.4 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG DN • Cơ hội • Những thách thức • Ứng dụng doanh nghiệp hệ • Nền tảng dịch vụ 4.1 Cơ hội -Những công cụ mạnh  quản lý tốt tăng khả giải vấn đề -Có sức mạnh việc thay đổi cách tổ chức công việc, họ thách thức để thực 4.2 Những thách thức  Gặp rắc rối từ loại phần mềm, đắt  Thay đổi nguyên tắc cách điều hành doanh nghiệp  Quản trị chuỗi cung ứng yêu cầu nhiều tổ chức phải chia sẻ thông tin quy trình kinh doanh  Thua lỗ lần đầu thực hành ứng dụng doanh nghiệp  Chi phí chuyển đổi, phụ thuộc vào nhà cung cấp phần mềm  Tiêu chuẩn chuẩn hóa liệu, quản lý làm liệu  Mỗi người tổ chức phải tham gia 4.3 Ứng dụng hệ doanh nghiệp tiếp the  Công nghệ tích hợp Web liên kết với hệ thống khác  Ứng dụng doanh nghiệp SAP dựa cấu trúc định hướng dịch vụ doanh nghiệp  Sử dụng dịch vụ Web, SOA  Thế hệ ứng dụng doanh nghiệp gồm mã nguồn mở giải pháp theo yêu cầu  Tích hợp ứng dụng với thiết bị di động tảng Web 2.0  Phân tích sản phẩm bổ sung -Sự tăng trưởng bùng nổ phần mềm dịch vụ (SaaS) cung cấp cho việc quản lý quan hệ khách hàng -SAP cung cấp giải pháp phần mềm doanh nghiệp theo yêu cầu kinh doanh theo thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ nước lựa chọn -Các nhà cung cấp ứng dụng doanh nghiệp lớn cung cấp phần sản phẩm họ mà làm việc thiết bị cầm tay di động 4.4 Nền tảng dịch vụ Tích hợp nhiều ứng dụng để cung cấp cách liền mạch yêu cầu Ví dụ: Quá trình đặt hàng-nhận tiền Công ty Border States  Hoạt động lĩnh vực phân phối sỉ thị trường xây dựng, công nghiệp, trao đổi thông tin, liệu  Là nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng  Công ty có Rigel (HTTT) hỗ trợ công việc, nghiệp vụ kinh doanh nhà bán sỉ sử dụng từ năm 1988  Năm 1990, hoạt động kinh doanh mở Rigel không phù hợp  cần hệ thống để mở rộng kinh doanh Quy mô lãnh vực hoạt động Quản trị nhân phức tạp NHỮNG TRỞ NGẠI KHI MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chuỗi cung ứng nhiếu lớp trung gian Quan hệ đối tác, khách hàng, bên có liên quan  Phần mềm SAP ERP, giúp công ty: + Tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức + Cung cấp thông tin kịp thời, cập nhật, giúp hoạt động công ty trơn tru hiệu + Đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời + Xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững  năm sau kinh doanh ổn định BSE thâu tóm thêm nhiều công ty nhỏ khác, mở rộng thêm chi nhánh thông qua cách thức kinh doanh: + Mạng lưới chuỗi cung ứng chặt chẽ, quán, liên hệ + Loại bỏ chi phí không cần thiết, thực chiến lược just-in-time hiệu giúp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm + Giúp công ty mô hình hóa chuỗi cung ứng  Hiện tại, công ty có hệ thống hạ tầng thông tin tương đối mạnh THANK YOU !!! [...]...  Sử dụng tài sản một cách hiệu quả hơn  Giảm chi phí để gia tặng lợi nhuận  Tăng doanh thu bán hàng 3 HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 3.1 3.2 • Quản trị quan hệ khách hàng • Phần mềm CRM 3.3 • Bộ phận hoạt động và phân tích của HT quản trị quan hệ khách hàng 3.4 • Giá trị kinh tế của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 3.1 Quản trị quan hệ khách hàng  Một hệ thống quản trị khách hàng tốt giúp... hàng tốt giúp gia tăng doanh thu lẫn chất lượng dịch vụ khách hàng  Các hệ thống CRM kiểm tra khách hàng trên mọi phương diện, các hệ thống này sử dụng một chuỗi những ứng dụng quan trọng nhằm xem xét mọi khía cạnh của quan hệ khách hàng, bao gồm dịch vụ khách hàng, việc bán hàng và tiếp thị sản phẩm  Quản trị hệ thống khách hàng gồm: - Ghi lại và tích hợp dữ liệu về khách hàng từ tất cả các tổ chức,... Chuỗi cung ứng đầu vào Chuỗi cung ứng đầu ra Ví dụ: Chuỗi cung ứng của Nike 2.2 HTTT và quản trị chuỗi cung ứng  Định nghĩa Quản lí chuỗi cung ứng gồm kế hoạch và quản lí tất cả các hoạt động liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng và mua sắm chuyển đối và tất cả các hoạt động quản lí hậu cần  Mục tiêu - Cân nhắc các thành tố của chuỗi cung ứng, tác động của các thành tố này - Hiệu lực và hiệu quả... xuất và "đẩy" đến khách hàng thông qua hệ thống phân phối Nhà cung ứng Nhà sản xuất Nhà phân phối Cung ứng theo dự báo Sản xuất dựa vào dự báo Tồn kho dựa trên dự báo Nhà bán lẻ Dự trữ dựa trên dự báo Khách hàng Mua những gì có sẵn  Mô hình kéo: từ những đơn đặt hàng của khách hàng trong chuỗi cung ứng, sau đó việc sản xuất sản phẩm mới được sản xuất và chỉ phân phối đến những khách hàng đã đặt hàng. .. ban - Củng cố và phân tích dữ liệu khách hàng - Chia sẻ thông tin của khách hàng tới các hệ thống khác nhau và điểm liên hệ với khách hàng - Chỉ cung cấp cho doanh nghiệp sở hữu mới xem được thông tin khách hàng 3.2 Phần mềm CRM Những hệ thống CRM toàn diện hơn chứa những chương trình con để quản lý quan hệ đối tác(PRM) và quản lý quan hệ nhân viên(ERM)  PRM sử dụng nhiều dữ liệu, công cụ và hệ thống... với khách hàng  Dự đoán về doanh số, lĩnh vực quản lý và đội ngũ bán hàng -Dịch vụ khách hàng:  Cung cấp thông tin và công cụ để tăng hiệu quả của trung tâm cuộc gọi, thư ký và nhân viên hỗ trợ khách hàng  Đường dây điện thoại tư vấn và hỗ trợ  Đạt được hiệu suất công việc cao hơn, giảm thời gian giao dịch, và chất lượng dịch vụ được nâng cao  Hệ thống CRM còn có thể bao gồm khả năng tự bán hàng. .. công ty và các đối tác bán hàng  Phần mềm ERM làm việc với nhân viên trên những phương diện tương tự như CRM Hệ thống CRM thường cung cấp phần mềm và những công cụ trực tuyến về lĩnh vực bán hàng, dịch vụ khách hàng và tiếp thị - Gói phần mềm CRM bao gồm các công cụ để: -Tự Động Hóa Lực Lượng Bán Hàng (SFA):  Giúp đội ngũ bán hàng tăng năng suất dựa trên hiệu quả bán hàng đối với những khách hàng giá... hàng dự trù, và sản xuất và báo cáo liên quan  Chia sẽ thông tin sản phẩm qua điện thoại, qua email, hoặc qua fax làm tăng các lỗi Với e-SPS , tất cả các thành viên chuỗi cung ứng giao tiếp thông qua một hệ thống web-base  Các dịch vụ hậu cần P&G cố gắng tối ưu hóa hàng tồn kho  Tìm kiếm những cách để giảm chi phí chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả trong suốt sản xuất và mạng lưới phân phối  Thực... Thiết kế chuỗi cung ứng mới và mô hình chuỗi cung ứng end-to –end  Đánh giá chi phí và thực hiện các thay thế cấu trúc chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng tùy chọn để đưa ra quyết định tốt hơn  P & G tin rằng nếu chiến lược hàng tồn kho đa cấp có thể tăng lợi nhuận  Xác định thay thế thiết kế chuỗi cung ứng, và tạo ra một thiết kế lại tối ưu của mạng lưới cung cấp Tối ưu hoá hàng tồn kho giúp cho...  Hệ thống CRM còn có thể bao gồm khả năng tự bán hàng trên Web -Marketing:  Nắm bắt khuynh hướng và dữ liệu khách hàng, cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ, lên lịch và theo dõi các hoạt động marketing trực tiếp bằng thư hoặc thư điện tử  Phân tích marketing và dữ liệu khách hàng, nhận dạng khách hàng  Bán chéo “Cross-selling” là việc tiếp thị cho sản phẩm bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNG QUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNG QUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNG QUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP, 2 HTTT và quản trị chuỗi cung ứng, 4 Chuỗi cung ứng toàn cầu và Internet, 1 Quản trị quan hệ khách hàng, 4 Nền tảng dịch vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay