TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁI QUÁT vài nét về CHỦ NGHĨA xã hội dân CHỦ ở THỤY điển

13 216 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 10:33

Dưới ảnh hưởng tuyên truyền của Liên Xô, lâu nay chúng ta có thành kiến rất sâu sắc về phong trào chủ nghĩa xã hội dân chủ Tây Âu. Thực ra, cho tới ngày Liên xô biến mất, người Liên Xô chưa bao giờ giới thiệu cho chúng ta biết một cách khách quan, trung thực về tình hình thực sự của phong trào xã hội dân chủ Tây Âu (kể cả mối quan hệ giữa các đảng cộng sản với các đảng xã hội dân chủ), không phải là “phủ định nhiều, khẳng định ít”, mà là phủ định toàn bộ. Trước hết, tôi muốn nói một điều : thật ra phong trào xã hội dân chủ Tây Âu đã phức tạp lại đa dạng, tình hình các nước không hoàn toàn giống nhau. Thụyđiển không ở vào vùng đất trái tim của thế giới tư bản, mà chỉ là tứ chi thôi (trái tim và tứ chi là cách nói của Mác), cách khá xa vùng trung tâm giành giật của các thế lực tư bản cường quyền, do đó cuộc cải cách xã hội của Thụyđiển có thể tiến hành tương đối tự chủ mà không, hoặc ít chịu sự can thiệp và ảnh hưởng của các thế lực ngoại quốc. KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ" THUỴ ĐIỂN Dưới ảnh hưởng tuyên truyền Liên Xô, lâu có thành kiến sâu sắc phong trào chủ nghĩa xã hội dân chủ Tây Âu Thực ra, ngày Liên xô biến mất, người Liên Xô chưa giới thiệu cho biết cách khách quan, trung thực tình hình thực phong trào xã hội dân chủ Tây Âu (kể mối quan hệ đảng cộng sản với đảng xã hội dân chủ), “phủ định nhiều, khẳng định ít”, mà phủ định toàn Trước hết, muốn nói điều : thật phong trào xã hội dân chủ Tây Âu phức tạp lại đa dạng, tình hình nước không hoàn toàn giống Thụy-điển không vào vùng đất "trái tim" giới tư bản, mà "tứ chi" ("trái tim" "tứ chi" cách nói Mác), cách xa vùng trung tâm giành giật lực tư cường quyền, cải cách xã hội Thụy-điển tiến hành tương đối tự chủ mà không, chịu can thiệp ảnh hưởng lực ngoại quốc Ở cần đặc biệt điểm: đảng XHDC, đảng xã hội, đảng công nhân thuộc "Quốc tế xã hội" thành lập năm 1923 châu Âu có cách giải thích "chủ nghiã xã hội dân chủ", nguyên tắc nhiều mặt, khác với cách giải thích chủ nghĩa Mác; chủ trương “đa nguyên hoá tư tưởng” Đảng XHDC Thụy-điển thừa nhận đa nguyên hoá tư tưởng, họ kiên trì lấy học thuyết Mác Ang-ghen làm tư tưởng đạo Đây đặc điểm ưu họ Tại đây, xin vào Báo cáo Khảo sát, chia thành đề mục để trình bày, tức dùng phương pháp “chỉ thuật lại mà không viết thêm” (thuật nhi bất tác) để giới thiệu tình hình xã hội XHCN dân chủ Thụy-điển mà người muốn tìm hiểu Tôi xin phép khuyên bạn đọc chịu khó đọc hết phần sau, có bỏ qua dịp tìm hiểu chủ nghĩa xã hội Thụy-điển Về vấn đề tính chất đảng Xã hội dân chủ Thụy-điển xã hội Thụyđiển Báo cáo khảo sát viết: "Lâu nay, cho đảng Xã hội dân chủ Thụy-điển đảng xét lại, xã hội Thụy-điển xã hội tư nước xã hội phương Tây khác Do đó, trình khảo sát, thẳng thắn hỏi bạn Thụy-điển : rốt đảng xã hội họ có tính chất ? Họ trả lời rõ ràng : nay, họ tự cho đảng XHDC Thụyđiển đảng xã hội chủ nghĩa, xã hội Thụy-điển xã hội xã hội chủ nghĩa Lý chủ yếu là: xét lịch sử đảng XHDC Thụy-điển, năm 1889, thành lập đảng, họ cương lĩnh điều lệ đảng riêng mình, mà sử dụng nguyên xi cương lĩnh điều lệ đảng XHDC Đức hồi đó, Ang-ghen sáng lập Khi đến thăm Thụy-điển, họ chuẩn bị sửa đổi lần thứ cương lĩnh đảng, tài liệu tuyên truyền phát ghi rõ: sở lý luận đảng XHDC Thụy-điển đa nguyên, song chủ yếu chủ nghĩa Mác Ang-ghen; sở giai cấp rộng rãi, chủ yếu giai cấp công nhân Chỉ có điều ghi rõ: giai cấp công nhân bao gồm công nhân cổ xanh mà gồm công nhân cổ trắng Nhân vấn đề này, họ đặc biệt mời tới thăm Nhà Trưng bày lịch sử đảng XHDC Thụy-điển Nhìn thứ tự ảnh treo đây, thấy rõ: vị trí thứ Các Mác, thứ hai Ang-ghen, thứ ba Lát-xan [7], thứ tư Bran-hân, nhà lãnh đạo đảng XHDC Thụyđiển Khi trao đổi ý kiến với số nhà nghiên cứu lý luận đảng XHDC Thụy-điển, họ đặc biệt nhấn mạnh : chủ nghĩa xã hội mà họ nói có điều kiện, tức trước phải thêm từ "dân chủ", nói hoàn chỉnh phải xã hội "chủ nghĩa xã hội dân chủ" Nếu không thêm từ "dân chủ", họ để người ta nói xã hội họ xã hội tư bản, để nói xã hội XHCN Bởi lẽ, loại xã hội XHCN đại biểu cho xã hội XHCN kiểu Liên Xô, sức thu hút quần chúng, nghĩa không nhận phiếu bầu quần chúng, tức nắm quyền thực thi sách XHCN Về tính chất kinh tế Thụy-điển "Báo cáo Khảo sát" viết : "Theo cách nói bạn Thụy-điển, tính chất kinh tế Thụy-điển vừa không hoàn toàn kinh tế tư bản, vừa hoàn toàn kinh tế XHCN, mà loại kinh tế hỗn hợp [8] Kinh tế hỗn hợp nghĩa là: - chế độ sở hữu thực hành pha trộn chế độ sở hữu công cộng chế độ tư hữu; - chế độ phân phối thực hành phân phối theo lao động kết hợp với phân phối theo vốn (tư bản); - phương thức vận hành kinh tế thực hành nhà nước điều hành vĩ mô kết hợp với kinh tế thị trường Trong đó, cốt lõi hỗn hợp chế độ sở hữu, có làm thực hỗn hợp chế độ phân phối phương thức vận hành kinh tế Tại chủ nghĩa xã hội phải thực hành kinh tế hỗn hợp ? Về vấn đề này, bạn Thụy-điển dùng kinh nghiệm tự thân đảng để giới thiệu cho biết học lịch sử sâu sắc họ "Theo giới thiệu, đảng XHDC Thuỵ- Điển thành lập năm 1889, lúc Thuỵ- Điển nước lạc hậu châu Âu, chí dân chúng chưa có quyền tối thiểu quyền bầu cử phổ thông Vì sức sản xuất trình độ đảng thấp, nên đảng thành lập, họ không đưa cương lĩnh đảng, đành phải sử dụng nguyên xi cương lĩnh đảng XHDC Đức hồi đó, Ang-ghen lãnh đạo soạn thảo Cương lĩnh quy định rõ ràng: trị, phải thông qua bầu cử dân chủ để độ hoà bình giành lấy quyền; kinh tế, phải thực chế độ sở hữu công cộng, phân phối theo lao động quản lý có kế hoạch Sau 30 năm phấn đấu, cách đề xuất phương thức mục tiêu đấu tranh trị có lần thay đổi, ban đầu đề hiệu phấn đấu "đấu tranh giành quyền bầu cử"; sau có quyền bầu cử sửa "đấu tranh tham gia nghị viện"; sau đảng có chân Quốc hội rồi, lại đề xuất "đấu tranh giành đa số Quốc hội" Thế nhưng, mục tiêu kinh tế nói cương lĩnh lại không thay đổi Trong bầu cử năm 1920, số nghị sĩ hai đảng XHDC đảng Nhân dân (thuộc phái bảo thủ) cộng lại vượt đa số Quốc hội (phe đối lập chủ yếu nghị sĩ có liên quan tới Hoàng gia Thuỵ- điển), số ghế nghị sĩ đảng XHDC nhiều đảng Nhân dân, hai đảng lập phủ liên hợp nắm quyền, người lãnh đạo đảng XHDC làm Thủ tướng Do đảng XHDC lực lượng phủ, nên đảng có điều kiện thực thi cương lĩnh kinh tế quy định Cương lĩnh đảng, bắt đầu dùng biện pháp thu mua chuộc lại để xây dựng nước số lượng lớn doanh nghiệp sở hữu công cộng, sở hữu nhà nước Nhưng chưa thể giải tốt vấn đề quản lý doanh nghiệp nên chẳng sau, sức sống doanh nghiệp bị giảm sút, hiệu lợi ích không cao, kinh tế xuất khó khăn không đáng có Trong bầu cử năm 1924, số phiếu bầu cho đảng XHDC bị giảm mạnh, kết đảng bị bật khỏi phủ, đảng Nhân dân có tính bảo thủ lên nắm quyền Theo cách nói bạn Thuỵ-điển đảng đánh quyền lãnh đạo phủ "Trong tình hình đó, đảng XHDC Thụy-điển bình tĩnh tổng kết học kinh nghiệm; qua thảo luận toàn đảng, họ rút kết luận quan trọng Đó là: đảng XHDC Thụy-điển đảng XHCN, phải kiên trì thực CNXH; việc thực CNXH xã hội hoá quyền sở hữu vấn đề bản; xã hội hoá phân phối vấn đề bản, tức thực thi phân phối công cải xã hội để bảo đảm quyền lợi giai cấp công nhân người lao động Lập thật nhiều doanh nghiệp sở hữu công cộng, nhà nước phải đầu tư lớn, tốn nhiều công sức hiệu suất lợi ích nói chung không cao, không làm nhiều cải, muốn phân phối cách công chẳng có sở vật chất kinh tế lớn mạnh để làm chỗ dựa mà phân phối Như lợi biện pháp: không lập nhiều doanh nghiệp sở hữu công cộng (trừ lĩnh vực bắt buộc phải nhà nước làm), - khuyến khích ủng hộ phát triển kinh tế sở hữu phi công cộng, doanh nghiệp tư nhân làm nhiều cải tốt, - phủ thực phân phối cải cách hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu người lao động Có thể giải vấn đề tệ nạn phát sinh trình phát triển doanh nghiệp tư nhân hai mặt sau: - sử dụng lực công đoàn tổ chức sở tiến hành đấu tranh cần thiết; - sử dụng quyền lập pháp Quốc hội để hạn chế tệ nạn từ thượng tầng Đảng XHDC Thụy-điển dựa vào kết luận để sửa đổi lại cương lĩnh điều lệ ban đầu đảng, qua giành ủng hộ quần chúng rộng rãi Trong bầu cử năm 1932, đảng lại giành đa số Quốc hội lại lên nắm quyền liên tục 44 năm liền, năm 1976 bị đảng Nhân dân thay thời gian Trong chục năm đó, đảng XHDC xây dựng Thụy-điển từ nước kinh tế lạc hậu châu Âu trở thành nước kinh tế phát triển, đứng thứ giới GDP đầu người (thứ Thụy sĩ) Mặc dù có vài lần bị đảng Nhân dân thay phần lớn thời gian từ 1976 tới nay, đảng XHDC nắm quyền Đến cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 kỷ XX, phần phân phối xã hội hoá toàn cải quốc dân, tính theo tỷ lệ thu nhập tài nhà nước so với GDP, đạt 57 58% Nhờ có điều kiện xây dựng Thụy-điển thành nước có phúc lợi xã hội nhiều giới, khiến cho lý thuyết xã hội hoá phân phối vận dụng triệt để vào thực tiễn." Về nguyên tắc phân phối thực hành Thụy-điển Báo cáo Khảo sát viết: "Theo bạn Thụy-điển giới thiệu, nguyên tắc phân phối họ là: phải vừa có lợi cho việc huy động, phát huy đầy đủ tính tích cực mặt, nâng cao suất lao động, lại vừa không để xuất chênh lệch phân phối lớn (ý nghĩa có chút giống hiệu "ưu tiên suất, chiếu cố công bằng" mà Trung Quốc năm nhấn mạnh) Biện pháp chủ yếu là: lần phân phối phải kiên trì nguyên tắc ưu tiên hiệu suất, nghĩa người làm nhiều, cống hiến nhiều phải phân phối nhiều; ngược lại phân phối Nhưng tái phân phối phải có điều tiết hợp lý, cho mức phân phối cuối không lớn Bởi thế, nước Thụy-điển, có số cực nhà doanh nghiệp xuất sắc, thí dụ người Tổng Giám đốc hãng ô tô Volvo, hưởng mức thu nhập triệu cuaron năm; nhìn chung chênh lệch thu nhập thực tế tuyệt đại đa số không lớn [9] Thí dụ, lương người lãnh đạo cao phủ so với lương công chức nói chung, trước nộp thuế chênh lệch tới gấp 4-5 lần, sau nộp thuế, tỷ lệ chênh lệch 2-3 lần Điều đặc biệt là, lương ra, họ phụ cấp cấp bậc phụ cấp chức vụ khác; tỷ lệ chênh lệch nói nhỏ Khi giới thiệu với chúng tôi, bạn Thụy-điển nói chênh lệch thu nhập Thụy-điển có lẽ nhỏ giới Tại Thụy-điển, toán xong gọi cách biệt thành thị với nông thôn, công nhân với nông dân, lao động trí óc với lao động chân tay Về vấn đề này, đầu nửa tin nửa ngờ; sau quan sát thực địa số gia đình thuộc diện khác nhau, cảm thấy đại thể vậy." Về chế độ phúc lợi Thụy-điển Báo cáo khảo sát viết: "Mọi người biết, phúc lợi xã hội Thụy-điển mức nhiều giới Ngoài loại bảo hiểm lớn pháp luật qui định (như nước Tây Bắc Âu khác): bảo hiểm hưu trí dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, có nhiều loại hình phúc lợi xã hội khác, nhiều đến mức người ta hình dung Thụy-điển nước mà người dân "từ lọt lòng đến chết" hưởng phúc lợi Căn theo kết khảo sát câu nói "danh bất hư truyền" Thí dụ: (1) Chế độ dưỡng lão: người lao động hưu định kỳ lĩnh lương hưu đủ sống, người già yếu không tự lo liệu sống vào viện dưỡng lão nhà nước, hưởng chăm sóc y tế miễn phí, điều kiện sống tương đương với khách sạn (2) Chế độ bảo hiểm thất nghiệp : người lao động thất nghiệp, họ định kỳ lĩnh tiền cứu tế thất nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm nhà nước miễn phí giới thiệu việc làm phạm vi toàn quốc Nếu nơi làm việc cách xa chỗ nay, nhà nước giúp phần kinh phí dọn nhà (3) Chế độ giáo dục: tất người học không tiền suốt đời mà luật pháp qui định, từ nhà trẻ bậc trung học, lớp có học sinh người nước ngoài, nhà trường phải bố trí giáo viên biết tiếng mẹ đẻ em (dĩ nhiên giáo viên kiêm nhiệm), tháng phải lên lớp số định tiếng mẹ đẻ cho em Ở bậc đại học, từ lúc vào học lúc tốt nghiệp, có qui ước số năm học định pháp luật qui định, học sinh tốt nghiệp mà chưa tìm công việc thích hợp không muốn rời nhà trường tiếp tục học tập miễn phí Các bạn Thụy-điển cho biết, trường có sinh viên lớn tuổi học 7-8 năm trường (4) Chế độ sinh đẻ: phụ nữ sinh nghỉ đẻ 18 tháng có lương (12 tháng đầu hưởng 100% lương, tháng cuối hưởng 90%) Nếu đến tháng thứ 18 lại có thai, tiếp tục nghỉ tiếp hưởng 90% lương đứa trẻ đời lại hưởng chế độ nghỉ đẻ 18 tháng Ngoài ra, người vợ làm công việc tương đối quan trọng không muốn nghỉ nhà lâu vậy, haivợ chồng bàn bạc để chồng nghỉ thay vợ (5) Chế độ nhà tù: người bị giam giữ tội phạm lĩnh án nhà nước nuôi ăn không tiền, ra, tháng lĩnh khoản tiền mặt trợ cấp không lớn nhỏ Nhờ khoản phúc lợi xã hội nói trên, đời sống người dân tình có bảo đảm cần thiết Vì mặt xã hội nói chung tốt đẹp, sống yên bình, trật tự nếp, thực có cảnh "ra đường không sợ cắp, đêm nằm đóng cửa" Các cán sứ quán Trung quốc cho biết, chục năm qua họ bị cắp "Dĩ nhiên việc có hai mặt Qua số điều tiếp xúc nghe kể, chế độ phúc lợi suốt đời nói Thụy-điển tồn vấn đề mâu thuẫn hai mặt sau Thứ nhất, chế độ phúc lợi cao dựa vào chế độ thu thuế cao Do thu thuế cao nên thu nhập tài nhà nước Thụy-điển chiếm gần 60% GDP, mức cao giới Nghĩa gần 3/5 cải toàn xã hội bị nhà nước tập trung vào tay mình, tỷ lệ để lại cho doanh nghiệp người dân nhỏ, mức độ định tất ảnh hưởng tới tính tích cực doanh nghiệp người lao động Đặc biệt thuế suất luỹ tiến thuế thu nhập, bậc cao dùng thuế suất 80% (nay 70%), nghĩa gần hết số tiền mà người lao động vất vả kiếm lại không hưởng Điều dẫn đến trường hợp doanh nghiệp đơn vị cần hoàn thành công việc cần kíp làm việc ra, người lao động nói chung không muốn làm giờ, thu nhập làm thêm chẳng hưởng Bất mãn người có thu nhập cao Thập kỷ 80, danh thủ quần vợt tiếng giới người Thụy-điển bất mãn với thuế suất cao nước mà bỏ sang Anh định cư Thứ hai, chế độ phúc lợi cao dễ bị số người lợi dụng kiếm chác khoản lợi ích họ không đáng hưởng Trong thời gian thăm Thụy-điển, đến gia đình công nhân gọi có thu nhập thấp nhất, phát vấn đề Gia đình có cô gái rồi, bà chủ lại có thai tiếp Cảm thấy kỳ lạ, hỏi ông chủ đẻ nhiều Ông trả lời: tính toán từ lâu, thấy để vợ nhà đẻ có lợi Chẳng bà nghỉ năm rưỡi có lương, mà hết thời hạn lại có thai tiếp tục nghỉ nhà có lương, nghĩa bà nghỉ phép dài hạn nhà cai quản công việc nội trợ phức tạp Hơn nữa, phủ khuyến khích sinh đẻ, có nhiều hưởng chế độ trợ cấp luỹ tiến; thêm hàng tháng trợ cấp thêm 1000 cuaron, lại đóng thuế thu nhập, rõ ràng làm tăng thu nhập nhà Khi hỏi: thế, ông có bị thiệt hại không ? Mới đầu ông ta bảo không, sau lúc suy nghĩ, lại bảo có thiệt chỗ du lịch xa, vợ lóc nhóc đông xa bất tiện Câu chuyện cho thấy, chế độ phúc lợi xã hội cao nhiều Thụy-điển cần thiết phải điều chỉnh, cải tiến hợp lý Về công xã hội Thụy-điển Báo cáo Khảo sát viết: "Qua nhiều thực tế tìm hiểu tiếp xúc trình khảo sát, nói xã hội Thụy- điển tương đối công Tuy nói Thụy-điển hoàn toàn chế độ đặc quyền đẳng cấp, lối sống không lành mạnh tượng tham nhũng thường thấy nhiều nước khác, qua tai nghe mắt thấy tượng không nhiều Tại xã hội Thụy-điển thực tương đối công ? Chủ yếu do: "(1) Có chế độ pháp luật hoàn thiện, hạn chế cách hữu hiệu nảy sinh tượng bất công xã hội Thí dụ, pháp luật quy định rõ: trừ Quốc vương ra, ai, kể Thủ tướng, không mang theo nhân viên bảo vệ Chính mà Thủ tướng Thụy-điển kiêm Chủ tịch đảng XHDC nước ông Ô-lôp Pan-mơ bị ám sát Hôm đó, vào cuối năm 1988 (không lâu trước ngày thăm Thụy-điển), sau làm việc, ông Pan-mơ vợ tầu điện ngầm đến xem phim rạp chiếu bóng khu phố đông vui thủ đô Xtốc-khôm Xem phim xong, hai người về, đường phố, đến ga tầu điện ngầm ông Pan-mơ bị kẻ lạ mặt bắn chết; nghe nói chưa tìm thủ Sau vụ này, Thụy-điển sửa đổi luật, quy định Thủ tướng mang theo nhân viên bảo vệ Khi đến thăm chỗ ông bị ám sát, thấy vết máu đường, có người mang hoa đến đặt lên chỗ có vết máu tỏ lòng thương tiếc "Luật pháp ghi rõ: nước, số cấp lãnh đạo Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng nhà nước cấp ô tô công vụ, tất quan chức khác lại phương tiện giao thông công cộng xe tư Quy định giảm rõ rệt biên chế nhân viên quan nhà nước chi phí, mà ngăn chặn tình trạng lợi dụng xe công làm việc tư, tác phong không lành mạnh khác "Pháp luật quy định rõ: công việc giao thiệp với khách nước ngoài, người lãnh đạo cấp nhận quà tặng trị giá Chúng có lần tự thấy rõ điều Năm 1985, lần theo Đoàn Cải cách chế đến Thụy-điển khảo sát, đơn vị đón tiếp phía bạn Bộ Công nghiệp Trong buổi làm việc với bà Bộ trưởng Bộ này, có tặng bà đôi bình hoa nhỏ Cảnh-Thái-Lam cao khoảng 7-8 tấc Anh, sản xuất Bắc Kinh, để làm kỷ niệm Sau mở hộp giấy bọc xem quà, bà kinh ngạc khen: Đẹp ! Nhưng bà lại thở dài: Rất tiếc không mang quà nhà Lúc không hiểu bà lại nói Khi về, có hỏi cán Sứ quán Trung quốc dự buổi tiếp hôm ấy, biết luật pháp Thụy-điển có quy định, lãnh đạo cấp Bộ trưởng hoạt động ngoại giao nhận quà biếu có giá trị lớn không 1500 cuaron (khoảng 180 đôla Mỹ) Loại bình hoa biếu, Bắc kinh không đáng tiền, Thụy-điển ước tính 1500 cuaron Do bà Bộ trưởng mang nhà, mà để phòng làm việc Bao mãn nhiệm, giả thử Bộ trưởng đến có nói quà bà thích lấy đi; lúc đem nhà "(2) Dư luận giám sát công khai, biện pháp hạn chế mạnh mẽ phát sinh lan tràn tượng bất công xã hội Về mặt này, năm 1988, đến Thụy-điển Áo khảo sát, hai nước gặp chuyện cụ thể Chúng tới Thụy-điển vào lúc cô gái vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đảng XHDC Thụy-điển (tương đương Uỷ viên Bộ Chính trị đảng CSTQ) Chủ tịch Công đoàn toàn quốc, có chuyện rắc rối: báo chí tố giác cô chưa đủ tiêu chuẩn phân phối nhà chia nhà, phê phán ông Chủ tịch Công đoàn lợi dụng đặc quyền đảng XHDC nắm quyền để kiếm chác lợi riêng Vì vấn đề này, đảng XHDC tổ chức họp báo để công khai giải thích tỏ thái độ Trong họp báo, ông Chủ tịch Công đoàn tuyên bố: việc ông trước, gái ông tự làm; dĩ nhiên, ông có trách nhiệm giáo dục chưa nghiêm, ông định đôn đốc gái trả lại nhà nước nhà này, sẵn sàng nhận phán xử luật pháp Sau đó, vụ tai tiếng chìm xuống." Về vấn đề địa vị xã hội đảng người lãnh đạo Vấn đề Báo cáo Khảo sát dành riêng đoạn viết tìm hiểu khảo sát : "Cuộc cạnh tranh gay gắt đảng nguy sống đảng buộc lãnh đạo cấp tầng lớp công chức phải đối xử với quần chúng nhân dân thái độ bình đẳng giải công việc xã hội theo nguyên tắc công Về trị, Thụy-điển thực hành gọi chế độ dân chủ kiểu phương Tây, đảng cạnh tranh với gay gắt, phiếu bầu quần chúng định đảng có lên vũ đài trị nắm quyền hay không, sống đảng mức độ lớn phụ thuộc vào phiếu bầu cử nhân dân Nhà nước không cấp kinh phí vô điều kiện cho đảng, nguồn kinh phí hoạt động đảng phải trông vào đảng phí đảng viên nộp nguồn tự gây quỹ, phần lớn kinh phí phủ cấp dựa vào số lượng nghị sĩ đảng Quốc hội Đảng không nhận nhiều phiếu bầu quần chúng không vào Quốc hội, khoản kinh phí nói trên, khó tồn lâu dài Bởi lẽ đó, dù nguyện vọng chủ quan nữa, hoạt động, đảng XHDC Thụy-điển bắt buộc phải giữ cho hình ảnh giầu mà không xa xỉ, bình đẳng đối xử với quần chúng, bảo đảm công xã hội Thí dụ: đảng XHDC Thụy-điển nhiều lần nắm quyền lần nắm quyền liền 44 năm, vào cuối thập kỷ 80 đến khảo sát, quan trung ương đảng họ có 5060 nhân viên công tác Tỉnh uỷ tỉnh Gotteborg có người Khi đến làm việc với họ, thấy cán làm tất việc, từ giới thiệu tình hình, toạ đàm trao đổi ý kiến, dẫn tham quan nơi, hướng dẫn du lịch, việc lái xe Họ cho biết, tỉnh uỷ Gotteborg có 400 chi phân tán cộng đồng phường xã (vì pháp luật quy định không tổ chức chi đảng doanh nghiệp quan đơn vị), tháng tỉnh uỷ phải đến sở lần để tìm hiểu nắm tình hình, đạo công tác truyền đạt thị cấp trên; công tác họ bận Năm 1985, theo Đoàn Cải cách chế thăm Thụy-điển lần đầu, hôm đến Gotteborg vào Chủ nhật, Chủ tịch tỉnh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chiêu đãi pháo đài núi gần biên giới với Na-uy Phòng tiệc bày biện sang trọng ăn uống đơn giản Sau bữa ăn, họ mời quảng trường pháo đài nghe đoàn nhạc giao hưởng vừa từ Moskva trở biểu diễn Khách nghe nhạc, từ toàn đoàn Chủ tịch tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh, tất chỗ ngồi, mà đứng chung với khách du lịch suốt Trên đường thành phố, ô tô lên phà qua sông, xe phía trước không nổ máy Lúc đó, Chủ tịch HĐND ngồi bên cửa xe (ông chân) Chủ tịch tỉnh xuống xe trước tiên, người đẩy xe lúc xe nổ máy Cảnh thật làm người cảm động "Nguyên tắc công xã hội nói bạn Thụy-điển thể việc giải công việc nước, mà bạn nước Lần Thụy-điển năm 1988, hôm tới Xtốc-khôm vào hai ngày nghỉ cuối tuần, không bố trí phòng trọ cho thành phố, họ đưa đến trọ nhà nghỉ công đoàn đảo biển gần Xung quanh nhà nghỉ cánh đồng tuyết, tường bao chẳng có người bảo vệ, nhân viên phục vụ Mỗi người bố trí phòng khoảng chục mét vuông, kể trưởng đoàn vậy, có thêm phòng khách nhỏ thế, vừa đủ chỗ kê ghế xô pha Nghe nói phòng ông Các-xơn (Carlsson), đương kim Chủ tịch đảng XHDC Thủ tướng phủ Thụy-điển, thường đến nghỉ Hết hai ngày cuối tuần, họ đưa thành phố, bố trí trọ khách sạn vừa không đồ sộ, thiết bị lại vừa chưa đạt tiêu chuẩn khách sạn ba Trung quốc Trưởng đoàn không phòng sang hơn, mà phòng tiêu chuẩn đoàn viên "Những người lãnh đạo Thụy-điển ý giữ gìn hình ảnh công xã hội tốt đẹp nói trên, họ sống giải việc tang lễ cho người lãnh đạo Như ông Pan-mơ bị ám sát năm 1988, sinh thời ông vừa Thủ tướng Chủ tịch đảng XHDC Thụy-điển, mà Chủ tịch Quốc tế đảng Xã hội, có ảnh hưởng lớn giới châu Âu, có uy tín cao nước, cống hiến đảng với nước không nhỏ Nhưng sau ông qua đời, người ta không dựng nhà kỷ niệm bia kỷ niệm ông, không xây cất cho ông mộ sang trọng, mà mai táng tro xương ông nghĩa trang công cộng phía sau nhà thờ gần dãy phố nơi ông bị ám sát Ngôi mộ ông khối hình hộp đá cẩm thạch mầu đen, diện tích khoảng mét vuông, dựng phiến đá cao chừng mét có chữ ký Pan-mơ Nghe nói phiến đá trước quê ông, lần quê vận động tranh cử, Pan-mơ đứng phiến đá để diễn thuyết, nên người ta mang để làm kỷ niệm " Phần trích dẫn Báo cáo khảo sát đến xin dừng lại, chủ yếu dùng cách chép Theo nghĩ, phần trích dẫn đưa phác thảo khái quát để bạn đọc hiểu tình phong trào xã hội dân chủ Thụy-điển thành tựu đạt [...]... phiến đá này trước đây ở quê ông, mỗi lần về quê vận động tranh cử, Pan-mơ đều đứng trên phiến đá này để diễn thuyết, nên người ta mang nó về đây để làm kỷ niệm " Phần trích dẫn Báo cáo khảo sát đến đây xin dừng lại, chủ yếu dùng cách sao chép Theo tôi nghĩ, phần trích dẫn trên đã đưa ra một phác thảo khái quát để bạn đọc có thể hiểu được tình phong trào xã hội dân chủ Thụy- điển cùng các thành tựu... quốc Trưởng đoàn chúng tôi cũng không được đặc cách ở phòng sang hơn, mà cũng chỉ ở một phòng tiêu chuẩn như mọi đoàn viên "Những người lãnh đạo Thụy- điển rất chú ý giữ gìn hình ảnh công bằng xã hội tốt đẹp nói trên, khi họ còn sống cũng như khi giải quyết việc tang lễ cho người lãnh đạo Như ông Pan-mơ bị ám sát năm 1988, sinh thời ông vừa là Thủ tướng và Chủ tịch đảng XHDC Thụy- điển, mà còn là Chủ tịch.. .Về vấn đề địa vị trong xã hội của chính đảng và của người lãnh đạo Vấn đề này được Báo cáo Khảo sát dành riêng một đoạn viết về những gì đã tìm hiểu khảo sát được : "Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các chính đảng và nguy cơ sống còn của đảng đã buộc lãnh đạo các cấp và tầng lớp công chức phải đối xử với quần chúng nhân dân bằng một thái độ bình đẳng và giải quyết các công việc xã hội theo nguyên... trong Quốc hội Đảng nào không nhận được nhiều phiếu bầu của quần chúng thì không vào được Quốc hội, do đó không có khoản kinh phí nói trên, như vậy sẽ rất khó tồn tại lâu dài Bởi lẽ đó, dù là nguyện vọng chủ quan thế nào đi nữa, trong mọi hoạt động, đảng XHDC Thụy- điển đều bắt buộc phải luôn giữ cho mình một hình ảnh giầu mà không xa xỉ, bình đẳng đối xử với quần chúng, bảo đảm công bằng xã hội Thí dụ:... phường xã (vì pháp luật quy định không được tổ chức chi bộ đảng trong các doanh nghiệp và cơ quan đơn vị), mỗi tháng ít nhất tỉnh uỷ phải đến mỗi cơ sở 1 lần để tìm hiểu nắm tình hình, chỉ đạo công tác và truyền đạt chỉ thị của cấp trên; do đó công tác của họ rất bận Năm 1985, khi tôi theo Đoàn Cải cách cơ chế thăm Thụy- điển lần đầu, hôm đến Gotteborg đúng vào Chủ nhật, Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch Hội đồng... hơn một giờ Trên đường về thành phố, khi ô tô chúng tôi sắp lên phà qua sông, bỗng một chiếc xe phía trước không nổ được máy Lúc đó, Chủ tịch HĐND ngồi bên cửa xe (ông này thọt chân) và Chủ tịch tỉnh lẳng lặng xuống xe trước tiên, cùng mọi người đẩy xe cho tới lúc xe nổ máy được mới thôi Cảnh này thật làm mọi người cảm động "Nguyên tắc công bằng xã hội nói trên của các bạn Thụy- điển không những chỉ thể... cả trưởng đoàn cũng vậy, tuy có được thêm một phòng khách cũng nhỏ như thế, chỉ vừa đủ chỗ kê mấy chiếc ghế xô pha Nghe nói đây là căn phòng ông Các-xơn (Carlsson), đương kim Chủ tịch đảng XHDC và Thủ tướng chính phủ Thụy- điển, thường đến nghỉ Hết hai ngày cuối tuần, họ đưa chúng tôi về thành phố, bố trí trọ tại một khách sạn vừa không đồ sộ, thiết bị lại vừa chưa đạt tiêu chuẩn khách sạn ba sao ở Trung... tịch tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tổ chức chiêu đãi chúng tôi trong một pháo đài trên núi gần biên giới với Na-uy Phòng tiệc bày biện sang trọng nhưng ăn uống rất đơn giản Sau bữa ăn, họ mời ra quảng trường ngoài pháo đài nghe một đoàn nhạc giao hưởng vừa từ Moskva trở về biểu diễn Khách nghe nhạc, từ toàn đoàn chúng tôi cho tới Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh, tất cả đều không... công việc xã hội theo nguyên tắc công bằng Về chính trị, Thụy- điển thực hành cái gọi là chế độ dân chủ kiểu phương Tây, các chính đảng cạnh tranh với nhau rất gay gắt, lá phiếu bầu của quần chúng quyết định đảng nào có được lên vũ đài chính trị nắm chính quyền hay không, sự sống còn của đảng trên một mức độ lớn cũng phụ thuộc vào lá phiếu bầu cử của nhân dân Nhà nước không cấp kinh phí vô điều kiện... Thụy- điển, mà còn là Chủ tịch Quốc tế của các đảng Xã hội, có ảnh hưởng lớn trên thế giới và ở châu Âu, có uy tín cao trong nước, cống hiến đối với đảng và với nước đều không nhỏ Nhưng sau khi ông qua đời, người ta không dựng nhà kỷ niệm hoặc bia kỷ niệm ông, cũng không xây cất cho ông một ngôi mộ sang trọng, mà chỉ mai táng tro xương ông trong một nghĩa trang công cộng phía sau nhà thờ gần dãy phố
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁI QUÁT vài nét về CHỦ NGHĨA xã hội dân CHỦ ở THỤY điển, TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁI QUÁT vài nét về CHỦ NGHĨA xã hội dân CHỦ ở THỤY điển, TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁI QUÁT vài nét về CHỦ NGHĨA xã hội dân CHỦ ở THỤY điển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay