LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ĐƯỢC TỐT

4 189 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:47

Làm để công tác chủ nhiệm lớp tốt? I/ Tầm quan trọng công tác chủ nhiệm: Bên cạnh công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng Giáo viên chủ nhiệm bên cạnh việc làm hồ sơ sổ sách, thông báo thông tin quan trọng với Ban giám hiệu, Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm phải người hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh để động viên khuyến khích em học sa sút hay có chuyện buồn gia đình, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở em gặp phải sai lầm Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm phải người tận tình hướng dẫn em chưa biết chọn phương pháp để có kết học tốt II/ Nội dung công tác chủ nhiệm: Trong công tác giáo viên chủ nhiệm, bao gồm nội dung sau: 1/ Bầu ban cán lớp: Bước gặp lớp chủ nhiệm, bên cạnh việc nắm sĩ số, lý lịch, kết học tập năm trước em , công tác bầu ban cán lớp đóng vai trò quan trọng Ban cán lớp có nhiệm vụ quản lý lớp giáo viên chủ nhiệm vắng mặt Lớp có tự quản lý tốt hay không tùy thuộc vào uy tín em ban cán lớp, đặc biệt lớp trưởng Nếu lớp chủ nhiệm có em học sinh làm lớp trưởng giáo viên chủ nhiệm chọn em học sinh làm lớp trưởng lớp Nếu lớp chủ nhiệm em học sinh làm lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm nhờ em học sinh lớp chọn em số em học sinh có học lực khá, giỏi Khi để em học sinh tự chọn, em học sinh tin tưởng bạn hợp tác với công tác trường, Đoàn, hay Đội tổ chức có hiệu Sau bầu lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm chọn em học sinh học giỏi lớp làm lớp phó học tập, em học sinh nam học khá, giỏi phụ trách công tác lớp phó lao động Ngoài sau phân tổ, giáo viên chủ nhiệm nhờ em học sinh tổ chọn em học sinh làm tổ trưởng, em khác làm tổ phó (nếu thấy cần thiết) Khi bầu chức vụ lớp, thiết học sinh phải học sinh có học lực từ trở lên phải đồng ý tập thể lớp 2/ Ổn định nề nếp: Đây công tác quan trọng khó khăn Trong việc giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ ổn định lớp tiết học mà có nhiệm vụ nhắc nhở em học sinh trật tự tất học thực tốt nội quy nhà trường Để làm việc tốt giáo viên chủ nhiệm cần giao nhiệm vụ quản lý lớp báo cáo tình hình nề nếp tuần cho em lớp trưởng Mỗi tuần giáo viên chủ nhiệm cần thống kê, khen ngợi em học sinh không vi phạm hay có tiến bộ, xử lý học sinh vi phạm tùy theo mức độ từ việc đổi chỗ ngồi, phê bình trước lớp, viết tự kiểm, mời phụ huynh học sinh, … (mọi hình thức xử lý nên thân thiện) 3/ Vệ sinh trường lớp: Để làm tốt công tác nhắc nhở em học sinh trực nhật lớp giữ vệ sinh trường lớp, giáo viên chủ nhiệm cần yêu cầu em lớp phó lao động thống kê tình hình trực nhật lớp giữ vệ sinh trường lớp Khi phân công trực nhật lớp, giáo viên chủ nhiệm cần phân bốn tổ, tổ quét ngày tuần tuần/tổ tổ trưởng có nhiệm vụ phân công bạn tổ quét lớp thay phiên Khi phân công vậy, em học sinh không nhớ ngày tổ quét lớp mà giúp cho em lớp phó lao động dễ dàng việc báo cáo tổng kết hàng tuần cho giáo viên chủ nhiệm Khi tuần có tổ, cá nhân không quét lớp phân công tổ, cá nhân quét tuần sau, tổ khác nghỉ Khi tổ có em học sinh không quét lớp theo phân công tổ trưởng tuần sau em học sinh quét lớp theo thứ tự ngày mà giáo viên chủ nhiệm phân công từ đầu năm, em học sinh khác tổ nghỉ 4/ Hình thành nhân cách: Trong công tác chủ nhiệm, việc hình thành nhân cách, tạo cho em học sinh trở thành người tốt, có đạo đức tốt khó khăn Công việc đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải hợp tác tốt với giáo viên môn khác, ban giám hiệu nhà trường phận Đoàn - Đội để tiện việc theo dõi nhắc nhở kịp thời em học sinh mắc phải sai lầm Như chúng biết, việc hình thành nhân cách cho em học sinh việc em học sinh có lễ độ hay có đạo đức hay không tùy thuộc vào ba yếu tố: gia đình, nhà trường xã hội Trong yếu tố gia đình xã hội đóng vai trò quan trọng Vì em học sinh vi phạm, trước hết giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ nhắc nhở, giáo dục em mắc phải sai lầm đặc biệt việc thực tốt nội quy học sinh Nếu sau nhắc nhở em học sinh chưa có chuyển biến tốt giáo viên chủ nhiệm nên báo với gia đình để nhờ phụ huynh học sinh ý đến em kịp thời nhắc nhở Sau tùy theo mức độ mà giáo viên chủ nhiệm có nên báo với Ban giám hiệu hay phận Đoàn – Đội để cần hợp tác hay không 5/ Học tập: Trong công tác công tác chủ nhiệm, công việc quan trọng Giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ giảng dạy tốt môn học mà có nhiệm vụ nhắc nhở em học sinh phải học tốt tất môn Để công tác thực tốt, giáo viên chủ nhiệm cần phải kết hợp tốt với tất giáo viên môn để nắm rõ tình hình học tập lớp Ở lớp, giáo viên chủ nhiệm cần phải yêu cầu em tổ trưởng, tổ phó ghi lại học sinh có điểm tốt (điểm 8, 9, 10) để chọn em học sinh có điểm cao lớp lên bảng Gương mặt điển hình tháng, ghi lại em học sinh thường xuyên có điểm thấp (dưới điểm) để giáo viên chủ nhiệm kịp thời nhắc nhở động viên em học tốt Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cần phải giao cho lớp phó học tập lớp có nhiệm vụ nhắc nhở, giúp bạn học sinh yếu hiểu thêm cần thiết cần báo cáo tình hình học tập chung lớp cho giáo viên chủ nhiệm cần thiết 6/ Các công tác khác: Bên cạnh công tác nêu, việc nhắc nhở em học sinh tham gia tốt phong trào Đoàn, Đội, Chữ Thập Đỏ Ban giám hiệu đề quan trọng Mỗi tuần giáo viên chủ nhiệm cần nhờ lớp phó văn thể thống kê báo cáo em học sinh tham gia tốt phong trào nhà trường khen ngợi, em học sinh không tham gia bị phê bình, nhắc nhở đến việc hạ bậc hạnh kiểm em học sinh chiều hướng tiến Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm xét hạnh kiểm em cuối năm dựa vào phần công tác III / Kết luận: Trên sáu công tác chủ nhiệm Khi thực tốt tất công tác trên, người giáo viên chủ nhiệm phần thành công Công tác chủ nhiệm dù có khó khăn công tác người giáo viên nhận nhiều tình cảm tin tưởng em học sinh Muốn công tác chủ nhiệm thành công người giáo viên chủ nhiệm cần phải nhiệt tình, kể kiên nhẫn, có tình thương yêu em học sinh phải người giáo viên gương mẫu cho em noi theo
- Xem thêm -

Xem thêm: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ĐƯỢC TỐT, LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ĐƯỢC TỐT, LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ĐƯỢC TỐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay