Tám mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

30 172 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:13

1.Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Trong tất cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ, Việt Nam đạt được tiến bộ ấntượng nhất ở Mục tiêu Thiên niên kỷ 1 về giảm nghèo. Việt Nam đã giảm được 75% tỷ lệ nghèo, từ 58,1% năm 1993 xuống còn 14,5% năm 2008. Tỷ lệ thiếu đói giảm hơn 2/3, từ 24,9% năm 1993 xuống còn 6,9% năm 2008. Tỷ lệ nghèo đã giảm đi ở tất cả các nhóm nhân khẩu, các khu vực thành thị cũng như nông thôn và trên khắp các vùng miền địa lý. Kết quả đạt được trong việc hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng cũng rất lớn, giảm từ 41% xuống còn 11,7% năm 2011. Tám mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Xóa bỏ tình trạng nghèo cực thiếu đói TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Trong tất Mục tiêu Thiên niên kỷ, Việt Nam đạt tiến ấntượng Mục tiêu Thiên niên kỷ giảm nghèo Việt Nam giảm 75% tỷ lệ nghèo, từ 58,1% năm 1993 xuống 14,5% năm 2008 Tỷ lệ thiếu đói giảm 2/3, từ 24,9% năm 1993 xuống 6,9% năm 2008 Tỷ lệ nghèo giảm tất nhóm nhân khẩu, khu vực thành thị nông thôn khắp vùng miền địa lý Kết đạt việc hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng lớn, giảm từ 41% xuống 11,7% năm 2011 GIỮ VỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Mặc dù tỷ lệ nghèo chung giảm cách ngoạn mục, song tốc độ giảm nghèo chưa đồng vùng miền nhóm dân số Tỷ lệ nghèo cao tình trạng nghèo dai dẳng, dân tộc thiểu số nhóm người dễ bị ảnh hưởng trẻ em, phụ nữ dân di cư tự khu vực chịu thiệt thòi Một dạng nghèo bắt đầu xuất nghèo thành thị Nguy tái nghèo cao, tác động khủng hoảng tài toàn cầu, tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô, nhiều thiên tai nghiêm trọng xảy nguyên nhân biến đổi khí hậu Để vượt qua thách thức giảm nghèo năm tới, cần có phương pháp tiếp cận đa ngành chuyên biệt, xem xét nghèo tượng đa chiều, không đơn nghèo tiền Nghèo dân tộc thiểu số Tính đến năm 2008, 50% dân tộc thiếu số sống chuẩn nghèo chung có tới 31% thiếu đói Các nhóm dân tộc thiểu số chiếm 50% tổng số người nghèo Việt Nam tốc độ giảm nghèo họ chậm nhiều so với đa số người Kinh Nghèo dai dẳng tượng phổ biến người dân tộc thiểu số nghèo Tỷ lệ nghèo cao Tây Bắc (45,7%) Tây Nguyên (24,1%) nơi có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, số nhóm dân tộc thiểu số Ba-na, Gia-rai, Ê-đê, Cờ-ho, H’mông Mường Tốc độ giảm nghèo dân tộc thiểu số khía cạnh khác thu nhập giáo dục, y tế, nước, vệ sinh môi trường nhà chậm so với tốc độ trung bình toàn quốc Nghèo trẻ em Gần đây, Việt Nam xây dựng phương thức tính toán đa chiều riêng để đo lường nghèo trẻ em Phương pháp dựa vào số yếu tố nghèo bao gồm giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nơi ở, nước vệ sinh, lao động trẻ em, vui chơi giải trí, hòa nhập xã hội bảo vệ trẻ em Áp dụng phương thức cho số liệu từ Điều tra Hộ gia đình năm 2008 cho thấy khoảng 1/3 trẻ em 16 tuổi trẻ em nghèo Con số bao gồm khoảng triệu trẻ em tỷ lệ nghèo trẻ em 28,9% Theo cách tính đa chiều tỉ lệ nghèo trẻ em cao trẻ em sống nông thôn, trẻ em dân tộc thiểu số trẻ em sống vùng Tây Bắc vùng đồng sông Cửu Long Hiện tại, vùng Tây Bắc vùng Đồng sông Cửu Long có tỷ lệ nghèo trẻ em cao 64,6% 52,8% Nghèo thành thị Tỷ lệ nghèo khu vực thành thị giảm từ 25,1% năm 1993 xuống 3,3% năm 2008 cho thấy nghèo thu nhập không tượng phổ biến khu vực thành thị Tuy nhiên, đô thị hóa nhanh sóng di cư từ nông thôn thành phố lớn năm qua làm nảy sinh vấn đề mới, bao gồm nhà không đảm bảo, nước vệ sinh môi trường, ô nhiễm hạn chế việc sử dụng dịch vụ xã hội an sinh xã hội, công nhân nghèo người di cư công nhân làm việc tự Do đó, tỷ lệ nhóm dân thành thị có nguy nghèo khổ nhiều phương diện sống người vấn đề nghèo thu nhập ngày tăng Với nhiều chất khác nhau, cần phải có chiến lược khác để giải nghèo thành thị Đạt phổ cập giáo dục tiểu học TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Việt Nam có tiến đáng kể việc đạt phổ cập giáo dục tiểu học Năm 2009, tỷ lệ nhập học tinh cấp tiểu học 95,5%, tỷ lệ hoàn thành tiểu học 88,2% tỷ lệ người dân từ 15-24 tuổi biết đọc biết viết 97,1% Tỷ lệ nhập học tinh cấp tiểu học trẻ em trai trẻ em gái chênh có 1% GIỮ VỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Tiếp tục phát huy đảm bảo giữ vững thành tích này, cần ý đến số lĩnh vực, đặc biệt bình đẳng chất lượng giáo dục Bình đẳng giáo dục Mặc dù đạt tiến bộ, song nhóm chịu thiệt thòi, hộ gia đình nghèo nhất, dân tộc thiểu số người khuyết tật bị tụt hậu giáo dục Ví dụ, tỷ lệ nhập học tinh cấp tiểu học hộ gia đình nghèo 88,9%, tỷ lệ hộ giàu 98,3% Tỷ lệ nhập học tinh cấp tiểu học nhóm dân tộc thiểu số người H’Mông người Khơ-me chí thấp hơn: 72,6% 86,4% Tỷ lệ biết đọc biết viết đa số người Kinh 95,9% tỷ lệ người H’Mông có 37,7% (theo Tổng điều tra Dân số năm 2009) Tỷ lệ biết đọc biết viết người khuyết tật độ tuổi từ 15-24 69,1% Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất bình đẳng bao gồm nghèo, tình trạng xa xôi hẻo lánh (như trường xa), sở hạ tầng yếu (như điều kiện đường xá không tốt gây lo ngại an toàn cho trẻ, trường lớp chất lượng, nước không vệ sinh kém) thói quen tiêu cực (như không khuyến khích trẻ em gái tiếp tục học lên cao) Chất lượng giáo dục Việt Nam thực số hoạt động cải cách giáo dục để khuyến khích hoạt động dạy học tích cực Tuy nhiên, chất lượng giáo dục yếu vấn đề tồn Trong năm học 20062007, phát có 61% học sinh lóp đủ trình độ đọc tiếng Việt để tự học vào lớp Một nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục chưa đạt yêu cầu hội học tập linh hoạt theo yêu cầu nhóm trẻ chịu thiệt thòi hạn chế Ví dụ, nhiều trẻ dân tộc thiểu số gặp khó khăn ngôn ngữ lúc trường em hiểu nói không hiểu nói tiếng Việt Liên quan đến tình trạng việc phân công đội ngũ giáo viên chưa hài hòa, thiếu giáo viên dân tộc thiểu số khu vực dân tộc thiểu số Ngoài ra, Chính phủ tiến tới thực chương trình học ngày, thời gian giảng dạy chưa đầy 700 năm tiểu học góp phần làm cho chất lượng giáo dục yếu Một lý khác khiến chất lượng giáo dục yếu chưa có cách tư cách học độc lập, mang tính phê bình, sáng tạo cải cách điều hạn chế phát triển kỹ giải vấn đề Các hệ thống đánh giá nặng đánh giá kiến thức dạy học nhà trường chưa đánh giá thực lực Các nhà quản lý ngành giáo dục chưa đủ lực cần thiết để đảm nhận trách nhiệm chuyển giao, kết trình phi tập trung hóa quản lý giáo dục, để đáp ứng với yêu cầu hệ thống giáo dục đào tạo Để tất trẻ em, trai gái thực quyền hưởng giáo dục có chất lượng để đạt thành công MDG2 giữ vững thành tựu đạt được, Việt Nam cần cải thiện hệ thống giáo dục để tạo nhiều hội học tập đa dạng, phù hợp linh hoạt hơn, đáp ứng tốt nhu cầu tất học sinh Việc lập kế hoạch giáo dục dựa số liệu cập nhật, đáng tin cậy có phân loại cần thiết Tăng cường bình đẳng giới nâng cao lực, vị cho phụ nữ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Việt Nam đạt tiến lớn mục tiêu bình đẳng giới Việt Nam thành công việc nâng cao tỷ lệ trẻ em gái học tiểu học trung học sở Hiện tại, tỷ lệ nhập học tiểu học trẻ em gái 91,5% trẻ em trai 92,3% Tỷ lệ nhập học trung học sở 82,6% trẻ em gái 80,1% trẻ em trai Tỷ lệ nhập học trung học phổ thông trẻ em gái 63,1% trẻ em trai 53,7% Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động 73% tỷ lệ nam giới 82% Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào Quốc hội 24,4% GIỮ VỮNG CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Bất bình đẳng giới có nguyên nhân sâu xa xã hội Việt Nam ngoại lệ Bất bình đẳng giới tạo tác động tiêu cực tới thành tựu đạt từ trước đến Các gia đình tiếp tục thiên vị đầu tư nhiều cho trai nam giới gia đình Sự yêu thích trai không coi trọng gái thể rõ qua gia tăng cân đối tỷ số giới tính sinh, tỷ số chênh lệch giới tính sinh 111,9 trẻ em trai 100 trẻ em gái Tỷ số chênh lệch tăng cao, lên tới 115 trẻ em trai 100 trẻ em gái thập kỷ này, đẩy Việt Nam lên gần vị trí đứng đầu theo quan sát toàn giới Lựa chọn giới tính thường cao gia đình có kinh tế giả, với giá trị tỷ số giới tính sinh cao hai nhóm kinh tế xã hội giàu và thấp hộ nghèo dân tộc thiểu số (Theo Điều tra Thay đổi Dân số GSO năm 2011) Bạo lực sở giới vấn đề nghiêm trọng nay, xảy nơi, nông thôn thành thị tất nhóm xã hội Theo nghiên cứu bạo lực gia đình GSO thực năm 2010, ba phụ nữ lập gia đình (32%) có người cho biết họ bị chồng bạo lực thể xác tình dục vào thời điểm đời Và nửa phụ nữ (58%) đời chịu bạo lực thể xác, tinh thần tình dục Cần thiết phải thay đổi quan niệm xã hội, khuyến khích hộ gia đình đầu tư vào trẻ em gái phụ nữ, tăng cường dịch vụ xã hội thuận lợi khuyến khích nam giới trẻ em trai tham gia phòng chống bạo lực sở giới nhằm thay đổi khuynh hướng Việc làm Phụ nữ đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam, chiếm 48,4% lực lượng lao động Tuy nhiên, phụ nữ thường tham gia vào công việc không thức dễ bị tổn thương Theo Điều tra Nhà mức sống hộ gia đình (VHLSS) năm 2008, có 24,22% phụ nữ làm công việc phi nông nghiệp tỷ lệ nam giới 35,5% Nhiều người số chị em phụ nữ phải tự tạo việc làm làm việc gia đình mà không trả công Theo số liệu khuynh hướng việc làm Việt Nam, 53% phụ nữ làm việc gia đình mà không trả công, số nam 32% Phụ nữ làm việc khu vực xảy tình trạng chênh lệch liên quan đến địa vị kinh tế-xã hội tỉnh nhóm dân tộc Mức độ còi cọc trẻ em hộ gia đình nghèo cao gần lần so với trẻ em hộ giàu Tỷ lệ còi cọc phổ biến mức 40% tỉnh Lào Cai Kon Tum thành phố Hồ Chí Minh 8% nhóm dân tộc thiểu số người H’Mông, Ba Na Gia Rai 50% trẻ em người Kinh 23% Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia cho giai đoạn 2011-20120 thừa nhận cần thiết phải tập trung vào giảm tỷ lệ còi cọc tăng cường can thiệp để giải tình trạng còi cọc từ trước sinh năm đầu đời trẻ Cũng cần có phối hợp tốt ngành nỗ lực giải trình trạng còi cọc phân bổ ngân sách nhiều cho hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế dự phòng để thu thập số liệu thường nhật Cuối cùng, độ bao phủ, chất lượng tính thực tế dịch vụ y tế xã hội khác toàn quốc, đặc biệt vùng núi xa xôi quan trọng góp phần cải thiện tình trạng trẻ còi cọc Nâng cao sức khỏe bà mẹ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Tỷ suất tử vong mẹ giảm cách đáng kể vòng hai thập kỷ qua, từ 233 ca chết 100.000 ca sinh sống vào năm 1990 xuống 69 ca chết 100.000 ca sinh sống vào năm 2009, giảm khoảng 2/3 số ca tử vong mẹ liên quan đến thai sản trở nên an toàn Việt Nam có nhiều nỗ lực việc nâng cao tiếp cận sức khỏe sinh sản cho tất người bao gồm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh; kế hoạch hóa gia đình; tăng cường việc sử dụng biện pháp tránh thai đại; xây dựng chương trình, sách luật pháp sức khỏe sinh sản quyền, dịch vụ có chất lượng tới người nghèo nhóm dân số dễ bị tổn thương GIỮ VỮNG CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Mặc dù sức khỏe bà mẹ cải thiện cách đáng kể tỷ suất tử vong mẹ (MMR) không thay đổi giai đoạn 2006-2009 Cần nhiều nỗ lực nhằm đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ giảm 3/4 tỷ lệ tử vong bà mẹ (xuống 58,3 ca chết 100.000 ca sinh sống) Vẫn có khác biệt lớn tỷ suất tử vong mẹ vùng miền mà cần phải giải Tỷ suất tử vong mẹ cao khu vực miền núi đồng bào dân tộc thiểu số Các yếu tố địa lý, trình độ học vấn bà mẹ phong tục tập quán vùng sâu, vùng xa thường cản trở bà mẹ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản Để giải vấn đề này, Việt Nam cần củng cố nâng cao kiến thức, kỹ thái độ đội ngũ nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh Cần phải ưu tiên vào đội ngũ hộ sinh có kỹ hệ thống chuyển tuyến tới sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện bao gồm chăm sóc sản khoa trẻ sơ sinh Nếu đáp ứng vấn đề then chốt tử vong tai biến bà mẹ giảm cách đáng kể Sức khỏe sinh sản Đồng bào dân tộc thiểu số, niên người di cư gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thông tin dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình Các khu vực miền núi thiếu mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sở hạ tầng yếu thiếu đội ngũ nhân viên y tế điều kiện làm việc chưa đảm bảo Nghiên cứu cho thấy 1/3 niên Việt Nam gặp trở ngại muốn tiếp cận thông tin dịch vụ sức khỏe sinh sản Theo Điều tra Đa số (MICS) năm 2010, niên chưa lập gia đình có nhu cầu tránh thai cao Ví dụ, nhu cầu tránh thai chưa đáp ứng nhóm thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi từ 20 đến 24 tuổi 35,4% 34,6% Vì thế, xảy tình trạng nhiều thiếu niên, đặc biệt niên chưa lập gia đình có thai ý muốn nạo phá thai không an toàn Hơn nữa, tỷ lệ thiếu niên sinh 46/1.000 Tỷ lệ cao nhóm có trình độ học vấn thấp hơn, 20% dân số có mức sống nghèo khổ nhóm dân tộc thiểu số sống vùng trung du miền Bắc khu vực miền núi vùng nông thôn Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét bệnh khác TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Việt Nam có tiến đáng kể việc xây dựng khung pháp lý sách liên quan đến HIV vào năm 2012 Một chiến lược quốc gia HIV đến năm 2015 phù hợp với mục tiêu toàn cầu thông qua Việt Nam phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia HIV/AIDS cho giai đoạn 20122015 Tỷ lệ lây nhiễm HIV ước tính mức 16,7% năm 2009 nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, 13,4% nam giới tiêm chích 3% năm 2011 phụ nữ làm nghề mại dâm Từ tháng 12 năm 2009 đến cuối năm 2011, tổng số người điều trị kháng vi rút (ART) tăng 1,5 lần với độ bao phủ ART mức 53% người lớn 83% trẻ em Tuy nhiên, đạt tiến ấn tượng song Việt Nam có khả không đạt mục tiêu MDG việc đẩy lùi dịch HIV/AIDS Các bước tiến ấn tượng Việt Nam lĩnh vực phòng, chống sốt rét cho thấy Việt Nam đạt mục tiêu MDG phòng, chống sốt rét Việt Nam công nhận khống chế tốt dịch bệnh khác SARS, H5N1 H1N1 GIỮ VỮNG CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Dù có tiến nhiều lĩnh vực Chính phủ Việt Nam nỗ lực nhiều để ứng phó với HIV năm gần đây, rào cản việc sử dụng dịch vụ HIV bao gồm tình trạng chưa có gói dịch vụ chuẩn tình trạng kỳ thị phân biệt đối xử tồn nhiều cấp tạo điều kiện cho vi rút HIV lặng lẽ lây lan cản trở Việt Nam đạt tiến việc đạt mục tiêu MDG Để đẩy mạnh biện pháp nhằm chặn đứng đẩy lùi lây lan HIV, Việt Nam cần sử dụng ưu tiên nguồn lực vào dự phòng HIV cho nhóm dân số chính, sử dụng chứng có bảo đảm tính bền vững ứng phó quốc gia với HIV Mở rộng độ bao phủ dịch vụ HIV cho nhóm dân số • • Xây dựng chương trình ưu tiên cho HIV dựa vào chứng sách dựa quyền cho nhóm dân số có nguy cao khuyến khích xã hội dân tham gia vào thiết kế thực chương trình giúp Việt Nam đạt MDG Vì phần lớn ca nhiễm HIV Việt Nam tiêm chích không an toàn tình dục không an toàn nên hoạt động dự phòng HIV toàn diện nhằm vào hành vi ngăn chặn đẩy lùi hiệu lây lan HIV • • • Việc quan trọng mở rộng chương trình giảm hại, có chương trình điều trị trì Methodone bơm kim tiêm dành cho người tiêm chích ma túy (PWIDs); mở rộng chương trình bao cao su cho người tiêm chích ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới bạn tình họ Xây dựng triển khai gói dịch vụ chuẩn toàn diện dành cho nhóm có nguy lây nhiễm HIV cao điều thiết yếu Xét nghiệm sớm điều trị sớm phòng chống hiệu lây lan HIV kết hợp với chiến lược phòng chống khác sử dụng bao cao su Duy trì ứng phó với HIV cấp quốc gia Thực việc quan trọng Việt Nam việc phòng, chống HIV lâu dài: • Tăng tỷ lệ nguồn lực nước dành cho HIV phân bổ nguồn lực dựa vào chứng động lực dịch bệnh tập trung Việt Nam • • • • Đưa phòng chống HIV trở thành ưu tiên chương trình nghị trị quy trình xây dựng kế hoạch ngân sách Củng cố hệ thống thông qua việc lồng ghép chương trình HIV vào chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục cung cấp dịch vụ ngành khác cải thiện mối liên kết với chương trình Củng cố quan hệ đối tác: Sự tham gia tích cực mạnh mẽ cộng đồng tổ chức xã hội dân giúp xây dựng chương trình can thiệp thiết thực hơn, phù hợp đón nhận nhiều bền vững Bảo đảm hợp tác, điều phối đa ngành xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi Đảm bảo bền vững môi trường TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Việt Nam đạt tiến đáng khích lệ bền vững môi trường đến năm 2015 có nhiều khả không đạt MDG Biến đổi khí hậu khiến cho việc đạt mục tiêu quan trọng MDG ngày khó Các thành tựu đạt bao gồm đưa nguyên tắc phát triển bền vững vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (giai đoạn từ 2011 đến 2020) vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (giai đoạn từ 2006 đến 2010 từ 2011 đến 2015) Diện tích rừng bao phủ tăng từ 28,8% năm 1990 lên 39,5% tổng diện tích đất năm 2010 Hơn 96% tổng số hộ gia đình sử dụng lượng đại sử dụng điện lưới Mặc dù tỷ lệ khí thải nhà kính Việt Nam thấp, chiếm 0,3% tổng lượng khí thải toàn cầu năm 2004 song lượng khí thải CO2 tính theo đầu người tăng bốn lần giai đoạn 1990-2008 Việc sử dụng lượng (tương đương kg dầu) 1.000 đô la GPD (PPP) giảm từ 407 năm 1990 xuống 267 năm 2008 Trong đó, năm 2011, 92% hộ gia đình sử dụng nước an toàn, tăng lên từ mức 78,7% vào năm 2000 Các hộ gia đình nông thôn sử dụng nước tăng từ 73,5 lên 89,4% thập kỷ qua Năm 2011, 78% tổng số hộ gia đình 71,4% hộ gia đình nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh, tăng lên từ mức 44,1% 32,5% vào năm 2000 Tỷ lệ dân sống nhà tạm giảm từ 15,9% năm 1999 xuống 7,8% năm 2009 GIỮ VỮNG CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Để đạt MDG 7, Việt Nam cần trọng vào lĩnh vực quan trọng mà chậm so với tiến độ, là: nước vệ sinh, biến đổi khí hậu bảo tồn đa dạng sinh học Nước vệ sinh Vẫn khác biệt tiếp cận nước vùng, nông thôn thành thị, với tỷ lệ thấp vùng núi phía Bắc Tây nguyên 80,7% 86,1% Mức độ tiếp cận nước cao Đồng Sông Hồng vùng Đông Nam (tương đương 99% 98,4%) Trên phạm vi toàn quốc, 93,8% dân cư thành thị 71,4% dân nông thôn sử dụng nhà vệ sinh cải tiến 1,1% dân số thành thị 8,6% dân số nông thôn nhà vệ sinh cho đại tiện Tình trạng nhà vệ sinh cho đại tiện chủ yếu xảy người nghèo (22,9%) nhóm dân tộc thiểu số (27,5%) Ba vùng có mức sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh thấp Đồng sông Cửu Long, Tây nguyên vùng phía Bắc Để cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường, cần đầu tư nhiều nhân lực tài lực tham gia tích cực quyền cộng đồng địa phương, đảm bảo tính bền vững dịch vụ cung cấp Cần đẩy mạnh hợp tác với khu vực tư nhân để tranh thủ phương án xây dựng chi phí thấp cho hộ dân nông thôn trình độ kỹ thuật kỹ tiếp thị tư nhân nhằm nâng cao nếp sống vệ sinh người dân Biến đổi khí hậu Việt Nam nước dễ bị thiên tai đặc biệt dễ bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam, trung bình hàng năm thiên tai liên quan đến khí hậu gây thiệt hại 1,8 tỷ đô la Mỹ tương đương 1,2% GDP (tính theo PPP) tử vong trung bình 445 người Khí thải nhà kính gia tăng Việt Nam Ảnh hưởng biến đổi khí hậu làm chậm tiến độ thực Mục tiêu Thiên niên kỷ Việt Nam Lụt bão, hạn hán ngày nhiều tác động đến sinh kế người nghèo, đồng thời mực nước biển tăng ảnh hưởng đến đồng nơi sản xuất lúa gạo Việt Nam ảnh hưởng đến an ninh lương thực Công tác thích nghi giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu cần thiết song cần có kinh phí điều có nghĩa nguồn tiền dành cho việc thực Mục tiêu Thiên niên kỷ bị giảm Tuy vậy, hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu khả thi mang đến nhiều hội cho phát triển Cùng với bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu cần có phối hợp liên ngành hài hòa hợp tác quan đối tác khác Các ưu tiên công tác ứng phó với biến đổi khí hậu: • • • • Thực hiệu chiến lược biến đổi khí hậu với mục tiêu dài hạn hai lĩnh vực thích ứng giảm thiểu khí thải nhà kính; Đưa quan tâm biến đổi khí hậu vào kế hoạch khu vực công khu vực tư nhân; Tăng cường quy hoạch không gian đô thị nông thôn, có tính đến tác động biến đổi khí hậu; Cần đầu tư vào sở hạ tầng quy mô lớn, bao gồm mở rộng đê điều, rừng ngập mặn, chắn bão, hồ chứa lớn để trữ nước ngọt, đường cầu cần gia cố để không bị ảnh hưởng tác động biến đổi khí hậu • • • • Chuẩn bị cho kinh tế đô thị có mức các-bon thấp tăng hiệu sử dụng lượng Mở rộng lượng tái tạo, lượng gió lượng mặt trời; Cải tổ sách tài liên quan đến sử dụng lượng hóa thạch (than, dầu khí đốt tự nhiên); Tăng cường nghiên cứu xây dựng số liệu có chất lượng để hỗ trợ cho trình hoạch định sách; Nâng cao nhận thức người dân biến đổi khí hậu hỗ trợ dự án truyền thông thay đổi hành vi Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 16 nước có mức độ đa dạng sinh học cao giới với môi trường sống, loài gien phong phú đa dạng Tuy nhiên, môi trường đa dạng sinh học suy thoái tình trạng đa dạng sinh học tiếp tục xảy Số loài quý có nguy tuyệt chủng tiếp tục tăng lên tình trạng khai thác mức loài động thực vật, môi trường sống, ô nhiễm loài xâm lấn Các hoạt động ưu tiên công tác bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm: • • • • Thực hiệu Luật Đa dạng Sinh học (năm 2008) bao gồm đưa bảo tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch phát triển; Phân bổ nhiều kinh phí cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học; Dành ưu tiên tập trung nhiều đầu tư vào bảo vệ môi trường sống loài quan trọng toàn cầu; Tạo môi trường thuận lợi có sách ưu đãi để khuyến khích khu vực tư nhân hộ gia đình tham gia góp phần bảo vệ môi trường sống Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu mục đích phát triển Công tác giảm nghèo phát triển bền vững có mối liên hệ mật thiết với hoạt động thương mại xóa nợ viện trợ, thúc đẩy tốt thông qua việc xây dựng mối quan hệ đối tác toàn cầu Việt Nam đạt nhiều bước tiến lớn việc xây dựng mối quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển kể từ năm 2000, có việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, mở rộng hợp tác với ASEAN, làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ (2008-2009), tham gia số hiệp định thương mại tự Để đảm bảo công xã hội tính bền vững trình phát triển đất nước, cần có mối quan hệ đối tác liên tục mở rộng tất lĩnh vực năm tới [...]... nhiều khả năng sẽ không đạt được MDG 7 Biến đổi khí hậu đang khiến cho việc đạt được các mục tiêu quan trọng của MDG ngày càng khó hơn Các thành tựu đã đạt được cho đến nay bao gồm đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (giai đoạn từ 2011 đến 2020) và vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (giai đoạn từ 2006 đến 2010 và từ 2011 đến 2015) Diện tích rừng bao... dễ bị thiên tai và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu Trong hai thập kỷ qua, ở Việt Nam, trung bình hàng năm thiên tai liên quan đến khí hậu đã gây thiệt hại 1,8 tỷ đô la Mỹ tương đương 1,2% GDP (tính theo PPP) và tử vong trung bình 445 người Khí thải nhà kính cũng đang gia tăng ở Việt Nam Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất có thể sẽ làm chậm tiến độ thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ ở Việt... Mục tiêu Thiên niên kỷ sẽ bị giảm đi Tuy vậy, hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu là khả thi và có thể mang đến nhiều cơ hội cho phát triển Cùng với bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu cần có sự phối hợp liên ngành hài hòa và sự hợp tác của các cơ quan và đối tác khác nhau Các ưu tiên trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu: • • • • Thực hiện hiệu quả chiến lược về biến đổi khí hậu với các mục. .. mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển Công tác giảm nghèo và phát triển bền vững có mối liên hệ mật thiết với các hoạt động thương mại xóa nợ và viện trợ, và có thể được thúc đẩy tốt hơn thông qua việc xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn cầu Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến lớn trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển kể từ năm 2000, trong đó có việc gia... THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Mặc dù sức khỏe bà mẹ đã được cải thiện một cách đáng kể nhưng tỷ suất tử vong mẹ (MMR) vẫn không thay đổi trong giai đoạn 2006-2009 Cần nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ là giảm 3/4 tỷ lệ tử vong bà mẹ (xuống còn 58,3 ca chết trên 100.000 ca sinh sống) Vẫn còn có sự khác biệt lớn về tỷ suất tử vong mẹ giữa các vùng miền mà chúng ta cần phải giải quyết Tỷ suất... (MICS) năm 2010, thanh niên chưa lập gia đình có nhu cầu tránh thai rất cao Ví dụ, nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng của các nhóm thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi và từ 20 đến 24 tuổi là 35,4% và 34,6% Vì thế, đã xảy ra tình trạng rất nhiều thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh niên chưa lập gia đình có thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn Hơn nữa, tỷ lệ thanh thiếu niên sinh con là 46/1.000... có tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng khung pháp lý và chính sách liên quan đến HIV vào năm 2012 Một chiến lược quốc gia mới về HIV đến năm 2015 phù hợp với các mục tiêu toàn cầu đã được thông qua Việt Nam cũng đã phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia đầu tiên về HIV/AIDS cho giai đoạn 20122015 Tỷ lệ lây nhiễm HIV ước tính ở mức 16,7% năm 2009 đối với nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, 13,4%... đối với trẻ em Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được những tiến bộ ấn tượng như vậy song Việt Nam vẫn có khả năng không đạt được mục tiêu của MDG trong việc đẩy lùi dịch HIV/AIDS Các bước tiến rất ấn tượng của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống sốt rét cho thấy Việt Nam đã đạt được mục tiêu MDG về phòng, chống sốt rét Việt Nam cũng được công nhận là đã khống chế rất tốt các dịch bệnh khác như SARS, H5N1 và... giữ các trọng trách và đề bạt thêm nhiều phụ nữ vào các vị trí cao trong Đảng và chính quyền sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu là 35% phụ nữ được bầu vào các vị trí trong Quốc hội vào năm 2016 Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO ĐẾN NAY Việt Nam đã đạt được các mục tiêu về giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh, với cả hai tỉ lệ trên đều giảm một nửa từ năm 1990 đến năm... hoạch phát triển; Phân bổ nhiều kinh phí hơn cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học; Dành ưu tiên và tập trung nhiều hơn đầu tư vào bảo vệ các môi trường sống cũng như các loài quan trọng trên toàn cầu; và Tạo môi trường thuận lợi và có các chính sách ưu đãi để khuyến khích khu vực tư nhân và các hộ gia đình tham gia và góp phần bảo vệ các môi trường sống Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tám mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Tám mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Tám mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay