BDTX mới nhất cường

8 201 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 09:01

Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết, tại TTGD thường xuyên tỉnh Lạng Sơn, tại Trường THPT Việt Bắc Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết, tại trường THPT Kết quả: Nâng cao năng lực sử dụng MTCT, kĩ năng giảng dạy và kiểm tra đánh giá. SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT ĐỒNG BÀNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Chi lăng, ngày 09 tháng 03 năm 2015 BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 Họ tên giáo viên : Vũ Văn Cường Tổ chuyên môn : Toán – Lí – Tin - CN Chức vụ chuyên môn : Giáo viên Nhiệm vụ: Dạy môn tin lớp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4 toàn khối 12 Công tác khác: Phụ trách phòng học môn tin học I NỘI DUNG Khối kiến thức bắt buộc a Nội dung 1: Thời lượng : 30 tiết - Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết (17/8/2013 đến hết ngày 18/8/2013), Khách sạn Xuân Hòa - Tự bồi dưỡng sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết, trường THPT Đồng Bành - Kết quả: Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết, sách Đảng, Nhà nước, nghị BCH TW Đảng, Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương Các đề án đổi phát triển giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chư nghĩa hội nhập quốc tê Tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu khả hợp tác, ứng phó Quốc gia biến đổi khí hậu b Nội dung 2: Thời lượng : 30 tiết - Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết, TTGD thường xuyên tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT Việt Bắc - Tự bồi dưỡng sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết, trường THPT Đồng Bành - Kết quả: Nâng cao lực sử dụng MTCT, kĩ giảng dạy kiểm tra đánh giá Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 02): Thời lượng : 60 tiết Căn vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THPT, vào tình hình thực tế giảng dạy trường THPT Đồng Bành Tôi đăng kí bồi dưỡng modunle: Module 17, module18, thuộc nội dung BDTX THPT II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2014 - 2015 MODUN THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng *Nội dung: 1.1 Những thông tin phục vụ giảng: a) Thông tin gì? Theo sách giáo khoa (SGK) Tin học lớp 10 THPT hiễu biết cỏ thể cỏ thục thể đỏ gọi thông tin thực thể Thông tin khái niệm trừu tượng mô tả yếu tố đem lại hiểu biết, nhận thức cho người sinh vật khác Thông tin tồn khách quan, tạo ra, truyền đi, lưu trữ, chọn lọc Thông tin bị sai lạc, méo mó truyền nguyên nhân khác nhau: bị xuyên tạc, cắt xén… Những yếu tố gây sai lệch thông tin gọi yếu tố nhiễu Theo từ điển Bách khoa mà WIKIPEDIA thong tin (information) phân ánh vật, việc, tượng giới khách quan hoạt động người đời sống xã hội Ta hình dung thông tin tất mang lại hiểu biết cho ngựời Thông tin làm tăng hiểu biết người, nguồn gốc nhận thúc sở định Ta dễ dàng lấy ví dụ thông tin, chẳng hạn: Các sổ thổng kê tỉ lệ học sinh (HS) khá, giỏi tỉ lệ HS trứng tuyển vào truờng Đại học năm học liên tục trường THPT A cho biết hiệu vận động “Đổi PPDH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo" nhà trường Hình ảnh chụp cảnh thiên tai giới cho thấy tác động biến đổi khí hậu đến người, Lưu ý: Muốn đưa thông tin vào máy tính, người phải tìm cách biểu diễn thông tin cho máy tính nhận biết vầ xử lí Trong tin học, liệu thông tin đưa vào máy tính b) Các dạng thông tin sống Thế giới quanh ta đa dạng nên có truyền dạng thông tin khác dạng thông tin lại có cách thể khác Có thể phân loại thông tin thành loại số (số nguyên, sổ thực, loại phi số (văn bản, hình ảnh, âm thanh, ) Thông tin luu trữ nhiều dạng vật liệu khác như: Được khắc đá, đuợc ghi lại giấy, bìa, băng từ, đĩa từ, Thông tin cỏ thể đuợc phát sinh, lưu trữ, đuợc truyền, đựợc tìm kiếm, chép, xử lí, nhân Thông tin biến dạng, sai lệch bị phá huỷ Trong giảng ta thường gặp thông tin loại phi số văn bản, sơ đồ, biểu đồ, đồ, hình ảnh, đoạn trích video, Lưu ý: SGK chứa đung truyền thông tin vàn bản, biểu đồ, hình ảnh, mò tả thông tin phổ biến âm thanh, Scipt, v ideo, hình ảnh động 1.2 Các bước thực phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ giảng a) Tìm kiếm thông tin Để có thông tin cần thiết, ngày thường tiến hành việc tìm kiếm thông tin Hình thức tìm kiếm thông tin mà thường thực đa dạng, chẳng hạn: - Tìm kiếm cuổn sách thư viện nhà truờng - Tra tù điển Anh - Việt học ngoại ngữ, tra thuât ngữ từ điển Tiếng Việt - Tìm kiếm tài liệu liên quan đến học mạng nội bộ, Internet - Tìm kiếm thông tin lưu trữ đĩa CD-ROM, DVD, Lưu ý: Trong nội dung này, tập trung vào việc khai thác thông tin CDROM mạng b) Xử lí thông tin Khi tiếp nhận thông tin, người thuửng phải xử lí để tạo thông tin mới, có ích hơn, phù hợp với mục đích sử dụng Mục đích xử lí thông tin tri thức Quá trình xử lí thông tin: Bắt đầu với thông tin ban đầu thực trình xử lí để nhận thông tin cần thiết mong đợi Cũng thông tin ban đầu (input) nhu cầu khai thác khác dẫn đến cách xử lí khác ta thu thông tin sau xử lí (output) khác Trong trình thông tin lưu trữ để sử dụng nhiều lần, cho mục đích khác nhau, ví dụ: Thông tìn ban đầu: Kết điểm tổng kết năm học 2014 - 2015 toàn HS trường THPT Việc xử lí thông tin cho ta kết quả: xếp loại học tập cửa H/s; thống kê sổ HS loại theo lớp, theo khối, toàn trường, Các kết thông tin sau xử lí biểu diễn từ dạng bảng, dạng biểu đồ, 1.3 Khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng a) Tổ chức thồng tin Internet Thông tin Internet thường tổ chức dạng siêu vàn Siêu vàn văn tích họp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video lìên kết tới siêu văn khác Trên Internet, siêu văn gán địa truy cập tạo thành trang web Hệ thống World Wide Web (WWW) cấu thành từ trang web xây dụng giao thúc truyền tin đặc biệt, gọi giao thúc truyền tin siêu văn HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Website gồm nhiều trang web hệ thong WWW đuợc tổ chúc địa truy cập Trang chủ (Homepage) website trang web mở truy cập website Do vậy, địa truy cập cửa website địa trang Ví dụ website mạng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo cỏ địa www.edu.net.vn b) Truy cập trang web Để truy cập trang web, ta phải sử dụng chương trình đặc biệt gọi trình duyệt web có nhiều trình duyệt web khác nhau, chẳng hạn Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozlla Firefox Thao tác truy cập đến trang web: Bưởc 1: Gọi chương trình duyệt web (chẳng hạn nhấp chuột vào biểu tượng trình duyệt Internet Explorer) Bưóc 2: Nhập địa trang web vào vị tri địa (Address), ví dụ để truy cập đến trang web Báo điện tử Giáo dục & Thời đại, bạn nhâp địa chỉ: www.gdtd.vn, nhài phím enter *Ưu điểm: GV có khả sử dụng phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng qua HS lĩnh hội nội dung học cách tích cực *Hạn chế: Khi sử dụng PP Khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng đòi hỏi phải có phương tiện truy cập mạng Internet mà thực tế sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng đầy đủ phương tiện GV chưa phát huy tối đa hiệu phương pháp vào việc dạy học sinh chưa truyền tải hết nội dung kiến thức cho học sinh Nếu chuẩn bị chu đáo gây khó khăn cho đối tượng HS yếu, có truyền câu hỏi phù hợp cho đối tượng định, giáo viên cần chuẩn bị truyền câu hỏi phụ nhằm giúp đối tượng HS nắm bắt nội dung học Qua thân rút số kinh nghiệm cho trình giảng dạy Khi khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng đòi hỏi thời gian giáo viên làm việc truyền đạt giảng dạy + Khai thác, xử lí thông tin vào giảng cần bám sát vào chuẩn kiến thức kĩ bài, phù hợp với điều kiên thực tế lớp dạy Khai thác ứng dụng thông tin vào giảng cách tốt + Giúp đỡ đồng nghiệp biết khai thác, xử lí thông tin Internet vào giảng + Công nghệ thông tin góp phần thúc đẩy phát triển xã hội + CNTT ứng dụng dạy học giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, người học nắm tốt hơn, Ngoài ra, internet trợ giúp cho người học việc tra cứu, tìm hiểu, cập nhật tri thức tự kiểm tra thân, làm cho chất lượng nâng cao thêm + CNTT ứng dụng định đánh giá chất lượng giúp cho công tác kiểm định toàn diện, kết kiểm định khách quan công khai Điều làm nên động lực để trường, tổ chức có kế hoạch hoàn thiện nhà trường để đạt đến chuẩn đề + Thay đổi hình thức đào tạo + Nhờ có Internet mà người trao đổi thông tin sống, đặc biệt giáo viên trao đổi kinh nghiệm giang dạy, phương pháp truyền đạt cho mảng kiến thức, nội dung học… - Kết quả: Khối lớp giảng dạy Kết Giỏi: 2/213=0.9% Khá: 55/213=25.8% Khối 10 TB: 147/213=69% Yếu: 9/213=4.2% Kém: Giỏi: 1/211=0.5% Khá: 75/211=35.5% Khối 11 TB: 112/211=53.1% Yếu: 23/211=10.9% Kém: Giỏi: 39/183=21.3% Khá: 105/183=57.4% Khối 12 TB: 39/183=21.3% Yếu: Kém: MODUN THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực *Nội dung: 2.1 Dạy học tích cực PPDH tích cực thuật ngữ rút gọn đùng để phương phsp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo nguời học PPDH tích cực phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” '"Tích cực" PPDH tích cực dùng với nghĩa “hoạt động, chủ động”, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hoá, tích cực hóa hoạt động nhận thúc người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học lập trung vào phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy học theo phuơng pháp tích cực GV phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động, 2.2 Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực *, Bản chất PPDH gợi mở - vấn đáp trình tương tác GV HS, thục thông qua hệ thổng câu hối câu trả lời tương ứng đề định GV đặt Qua việc trả lời hệ thống câu hỏi dẫn dắt GV, HS thể đuợc suy nghĩ, ý tương minh, từ khám phá lĩnh hội đối tượng học tập Đây PPDH mà GV không trực tiếp đưa kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn HS tư bước để em tự tìm kiến thức phải học Cân cù vào tính chất hoạt động nhận thức HS, người ta phân biệt loại: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích minh hoạ vấn đáp tìm tòi - Vấn đáp tái hiện: Được thực câu hỏi GV đặt yêu cầu HS nhắc lại kiến thức biết trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận Vấn đáp tái có nguồn gốc từ kiểu dạy học giáo điều Lí luận dạy học đại không xem vấn đáp tái phương pháp có giá trị sư phạm Loại vấn đáp nên sử dụng hạn chế cần đặt liên hệ kiến thúc học với kiến thức học củng cổ kiến thúc vừa học - Vấn đáp giải thích minh hoạ: Được thực câu hỏi củaa GV đưa có kèm theo ví dụ minh hoạ (bằng lời hình ảnh trục quan) nhằm giúp HS dễ hiểu, dễ ghi nhớ Việc áp dụng phương pháp có giá trị sư phạm cao khó đòi hỏi nhiều công súc GV chuẩn bị hệ thống câu hối thích hợp Phương pháp áp dụng có hiệu số trường hợp, GV biểu diễn phương tiện trực quan - Vấn đáp tìm tòi (hay vấn đáp phát hiện): Là loại vấn đáp mà GV tổ chức trao đổi ý kiến - kể tranh luận - thầy với lớp, có trò với trò, thông qua đó, HS nắm đuợc tri thức Hệ thống câu hỏi đặt hợp lí nhằm phát hiện, đặt giải vấn đề xác định, buộc HS phải liên tục cố gắng, tìm tòi liệu để giải đáp Trong vấn đáp tìm tòi, hệ thống câu hỏi GV giữ vai trò đạo, định chất lượng lĩnh hội lớp học Trật tự lôgic câu hỏi hươsng dẫn HS bước phát chất sư vật, quy luật cửa tượng, kích thích tính tích cực tìm tòi, ham muổn hiểu biết cửa HS Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực a Trước học Bước 1: Xác định mục tiêu học đối tượng dạy học xác định đơn vị kiến thúc kĩ học tìm cách diến đạt nội dung dứoi dạng câu hỏi gợi ý, dẫn dất HS Bước 2: Dự kiến nội dung câu hỏi, hình thúc hỏi, thử điểm đặt câu hỏi (đặt câu hỏi chỗ nào?), trình tự câu hỏi (câu hỏi trước phải làm nên cho câu hỏi tiếp sau định hưởng suy nghĩ để HS giải vấn để) Dự kiến nội dung câu trả lời HS, dự kiến “lo hổng" mặt kiến thức khó khăn, sai lầm phổ biến mà HS thường mắc phải Dự kiến câu nhận xét trả lời GV đổi với HS Bước 3: Dự kiến câu hỏi phụ để tuỳ tình hình đổi tượng cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt HS b Trong học Bước 4: GV sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến (phù hợp với trinh độ nhận thúc tùng loại đổi tượng HS) tiến trình dạy ý thu thập thông tin phản hồi từ phía HS c Sau gìờhọc GV ý rút kinh nghiệm tính rõ ràng, xác trật tự logic hệ thống câu hỏi sử dụng dạy *, Ưu, nhược điểm + Ưu điểm: - Vấn đáp cách thúc tổt để kích thích tư độc lập cửa HS, dạy HS cách t ự suy nghĩ đứng đắn Bằng cách HS hiểu nội dung học tập học vẹt, thuộc lòng - Gợi mở vấn đáp giúp lôi HS tham gia vào học, làm cho không khí lớp học sôi nổi, sinh động, kích thích hứng thú học tập lòng tự tin HS, rèn luyện cho HS lực diễn đạt hiểu biết hiểu ý diễn đạt người khác Tạo môi trường để HS giúp đỡ học tập HS yếu có điều kiện học tập bạn nhóm, có điều kiện tiến trình hoàn thành nhiệm vụ giao - Giúp GV thu nhận tức thời nhiều thông tin phản hồi từ phía người học, trì ý HS; giúp kiểm soát thành vĩ HS quản lí lớp học - Ở đây, GV giống người tổ chức tìm tòi HS giống người tự lực phát kiến thúc vậy, sau kết thúc đàm thoại, HS có niềm vui khám phá, vừa nắm đuợc kiến thức mỏi, vừa nắm cách thức tới kiến thức đó, trưởng thành thêm bước trình độ tư Cuối đàm thoại, GV cần biết vận dung ý kiến cửa HS để kết luận vấn đêd đặt ra, có bổ sung chỉnh lí cần thiết Làm vậy, HS hứng thú, tự tin thấy kết luận thầy có phần đồng góp ý kiến Dẫn dắt theo phương pháp vấn đáp tìm tòi rõ ràng nhiều thời gian phương pháp thuyết trình giảng giải, kiến thúc HS lĩnh hội chắn nhiều + Hạn chế - Hạn chế lớn phương pháp vấn đáp khó soạn thảo sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS theo chủ đề quán Vì đòi hỏi GV phải có chuẩn bị công phu, không, kiến thúc mà H/s thu nhận qua trao đổi thiếu tính hệ thống, tản mạn, chí vụn vặt - Nếu GV chuẩn bị hệ thổng câu hỏi không tốt, dẫn đến tình trạng đặt câu hỏi không rõ mục đích, đặt câu hỏi mà HS dễ dàng trả lời có không Hiện nhiều GV thường gặp khó khăn sây dung hệ thống câu hỏi không nắm trình độ HS, thường ngày sau đặt câu hỏi nêu gợi ý câu trả lời khiến HS rơi vào trạng thái bị động, không thực làm việc, ỷ lai vào gợi ý GV - Khó kiểm soát trình học tập HS (có nhiều tình bất ngờ câu trả lời, chí câu hỏi từ phía người học, giữ học dế lệch hướng câu hỏi vụn vặt, không quán) Khi soạn xây dựng đáp án cho câu hỏi mô (vì phương án trả lời HS không giống nhau) Qua trình hoạt động thân rút số kinh nghiệm sau: + Kết hợp tốt PPDH tích cực PPDH truyền thống + Hiểu khái niệm, chất, mục đích, ưu nhược điểm, phương pháp, kĩ thuật (Kĩ thuật động não, Kĩ thuật mảnh ghép,Kĩ thuật khăn phủ bàn, Kĩ thuật dùng sơ đồ tư duy), quy trình dạy học, bước tiến hành dạy học PPDH tích cực + GV phải có tri thức môn sâu rộng, lành nghề, đầu tư truyền công sức thời gian + HS phải có phẩm chất, lực, thói quen thích ứng với PPDH tích cực + Chương trình SGK tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức HĐ học tập tích cực + Phương tiện thiết bị phù hợp Hình thức tổ chức linh hoạt + Việc đánh giá HS phải phát huy trí thông minh sáng tạo HS, khuyến khích vận dụng KT-KN vào thực tiễn + Dạy học thông qua tổ chức hoạt động HS + Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học + Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác + Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Phương pháp dạy học tích cực nội dung cần thiết mang tính thời đại mà người giáo viên cần phải quan tâm thực thật tốt mang lại kết cao nghiệp giảng dạy - Kết quả: Khối lớp giảng dạy Kết Giỏi: 2/213=0.9% Khá: 55/213=25.8% Khối 10 TB: 147/213=69% Yếu: 9/213=4.2% Kém: Khối 11 Giỏi: 1/211=0.5% Khá: 75/211=35.5% TB: 112/211=53.1% Yếu: 23/211=10.9% Kém: Giỏi: 39/183=21.3% Khá: 105/183=57.4% Khối 12 TB: 39/183=21.3% Yếu: Kém: Trong năm công tác, với thời lượng thời gian hạn hẹp công việc chuyên môn lại truyền Do vậy, cá nhân tự bồi dưỡng module nói trên, module lại đà tìm hiểu ứng dụng Năm học tới thân tiếp tục ứng dụng module bồi dưỡng ứng dụng số module cần thiết lại Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cho Trường Tổ trưởng duyệt Giáo viên thực Nguyễn Văn Hoàn Vũ Văn Cường Duyệt BGH
- Xem thêm -

Xem thêm: BDTX mới nhất cường, BDTX mới nhất cường, BDTX mới nhất cường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay