internet marketi13 5441

5 226 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 08:55

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . Học Internet Marketing: Cách lựa chọn Từ Khóa chất lượng Học Internet Marketing - Bạn sử dụng Công cụ Từ khoá (Google Keyword Tools) để lấy ý tưởng cụm từ tìm kiếm chủ đề Internet để tối đa hóa hiệu quảng cáo Làm chọn từ khóa chất lượng Nếu không thực theo cách bạn thực theo bước sau để tạo danh sách từ khoá hiệu : Khi bạn tạo danh sách từ khoá, suy nghĩ giống khách hàng khách truy cập trang web Các thuật ngữ cụm từ khách hàng sử dụng để mô tả sản phẩm dịch vụ bạn? * Đối với từ khoá tìm kiếm, liệt kê từ khoá mà bạn nghĩ người dùng tìm kiếm Google để tìm doanh nghiệp Sau đó, mở rộng danh sách bạn để bao gồm biến thể có liên quan, kể cách phát âm khác (ví dụ: light lite), dạng số nhiều, từ đồng nghĩa từ sai tả Để giúp bạn động não, sử dụng Công cụ Từ khoá Để sử dụng Công cụ Từ khoá tài khoản bạn, chọn tab Từ khoá nhấp vào Thêm từ khoá, sau nhấp vào liên kết Công cụ Từ khoá * Đối với từ khoá Mạng Hiển thị, chắn chọn từ khoá có liên quan đến khái niệm nhóm quảng cáo, quảng cáo Mạng Hiển thị nhắm mục tiêu theo chủ đề tổng thể danh sách từ khoá, theo thuật ngữ từ khoá riêng lẻ Chọn chủ đề từ khoá có liên quan đến nội dung trang web mà đối tượng mục tiêu bạn truy cập Tinh chỉnh xoá từ khoá rộng liên quan Các từ khoá rộng làm giảm hiệu suất bạn cách tạo nhiều hiển thị quảng cáo nhấp chuột * Đối với từ khoá tìm kiếm, xoá từ khoá chung chung danh sách có liên quan đến chuỗi sản phẩm dịch vụ rộng lớn Các từ khoá gồm từ thường chung chung, đó, sử dụng cụm từ gồm hai ba từ Ví dụ: sử dụng từ khoá chung chung túi để quảng cáo mặt hàng liên quan đến hành lý hiển thị quảng cáo bạn cho người tìm kiếm mặt hàng liên quan túi trà túi máy hút bụi Để làm cho từ khoá cụ thể hơn, thêm từ mô tả hàng hoá dịch vụ bạn Thay sử dụng từ khoá túi, thử từ khoá mô tả có liên quan túi hành lý, túi du lịch mua túi hành lý trực tuyến * Đối với từ khoá Mạng Hiển thị, tránh điều cách xoá từ khoá liên quan chặt chẽ đến chủ đề nhóm quảng cáo Tránh tạo danh sách từ khoá có nhiều nghĩa Ví dụ: tạo danh sách từ khoá nhắm mục tiêu theo Mạng Hiển thị cụm từ java, lời khuyên java, bán java, v.v làm hệ thống AdWords đặt quảng cáo bạn lên trang web có liên quan đến cà phê ngôn ngữ lập trình Java Thay vào đó, chắn sử dụng từ khoá nhóm theo chủ đề chặt chẽ nhóm quảng cáo phù hợp với nội dung mà đối tượng mục tiêu bạn xem, chẳng hạn lập trình với java, mã java phần mềm java Đối với Mạng Tìm kiếm, xem xét việc sử dụng Báo cáo Cụm từ Tìm kiếm để cải thiện Hơn danh sách từ khoá bạn Báo cáo cung cấp cho bạn thông tin truy vấn tìm kiếm xác mà người sử dụng để tìm quảng cáo bạn Với thông tin này, bạn thêm từ khoá xoá từ khoá khỏi danh sách Hãy xem xét tuỳ chọn kết hợp từ khoá khác * Trên Mạng Tìm kiếm, bạn chọn bốn tuỳ chọn kết hợp từ khoá khác để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng: kết hợp rộng, kết hợp cụm từ, kết hợp xác kết hợp phủ định Nếu bạn không đặt tuỳ chọn cụ thể, từ khoá bạn kết hợp rộng theo mặc định Chuyển sang tuỳ chọn khác bạn muốn thu hẹp đối tượng để có liên quan Bằng cách áp dụng tuỳ chọn kết hợp tập trung cho từ khoá, bạn tiếp cận đối tượng quan tâm đến bạn cung cấp, giảm giá nhấp chuột (CPC) tăng ROI bạn * Tuy nhiên, Mạng Hiển thị, tất từ khoá xem kết hợp rộng, hệ thống AdWords không sử dụng từ khoá riêng lẻ để nhắm mục tiêu quảng cáo Mạng Hiển thị, mà sử dụng chủ đề tổng thể tất từ khoá kết hợp Kết tuỳ chọn từ khoá kết hợp rộng từ khoá kết hợp phủ định có sẵn cho nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu đến Mạng Hiển thị
- Xem thêm -

Xem thêm: internet marketi13 5441, internet marketi13 5441, internet marketi13 5441

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay