Giáo trình Mạng Máy Tính và Internet

108 320 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 07:45

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi môi trường truyền (đường truyền) theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.Tài liệu được sử dụng để giảng dạy cho các đối tượng trung cấp nghề và cao đẳng nghề hiện nay. Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH I Khái niệm mạng máy tính: (Computer Network) 1/ Mạng máy tính gì? Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với môi trường truyền (đường truyền) theo cấu trúc thông qua máy tính trao đổi thông tin qua lại cho Đường truyền hệ thống thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển tín hiệu điện tử từ máy tính đến máy tính khác Các tín hiệu điện tử biểu thị giá trị liệu dạng xung nhị phân (on - off) Tất tín hiệu truyền máy tính thuộc dạng sóng điện từ Tùy theo tần số sóng điện từ dùng đường truyền vật lý khác để truyền tín hiệu Ở đường truyền kết nối dây cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang, dây điện thoại, sóng vô tuyến Các đường truyền liệu tạo nên cấu trúc mạng Hai khái niệm đường truyền cấu trúc đặc trưng mạng máy tính Một mô hình liên kết máy tính mạng Với trao đổi qua lại máy tính với máy tính khác phân biệt mạng máy tính với hệ thống thu phát chiều truyền hình, phát thông tin từ vệ tinh xuống trạm thu thụ động có thông tin chiều từ nơi phát đến nơi thu mà không quan tâm đến có nơi thu, có thu tốt hay không Đặc trưng đường truyền vật lý giải thông Giải thông đường chuyền độ đo phạm vi tần số mà đáp ứng Tốc độ Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 76 truyền liệu đường truyền gọi thông lượng đường truyền thường tính số lượng bit truyền giây (Bps) Thông lượng đo đơn vị khác Baud (lấy từ tên nhà bác học - Emile Baudot) Baud biểu thị số lượng thay đổi tín hiệu giây Ở Baud Bps đồng Ví dụ: đường dây có mức tín hiệu khác mức tín hiệu tương ứng với bit Baud tương ứng với bit Chỉ có mức tín hiệu mức tín hiệu tương ứng với bit Baud tương ứng với bit II Các mô hình xử lý, quản lý ứng dụng mạng: Về bản, có loại mô hình xử lý mạng bao gồm: Mô hình xử lý mạng tập trung Mô hình xử lý mạng phân phối Mô hình xử lý mạng cộng tác 1/ Mô hình xử lý mạng: a) Mô hình xử lý mạng tập trung: Toàn tiến trình xử lý diễn máy tính trung tâm Các máy trạm cuối (terminals) nối mạng với máy tính trung tâm hoạt động thiết bị nhập xuất liệu cho phép người dung xem hình nhập liệu bàn phím Các máy trạm đầu cuối không lưu trữ xử lý liệu Mô hình xử lý mạng triển khai hệ thống phần cứng phần mềm cài đặt Server Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 77 - Ưu điểm: Dữ liệu bảo mật an toàn, dễ lưu diệt virus Chi phí thiết bị thấp - Khuyết điểm: Khó đáp ứng yêu cầu nhiều ứng dụng khác nhau, tốc độ truy xuất chậm b) Mô hình xử lý mạng phân phối: Các máy tính có khả hoạt động độc lập, công việc tách nhỏ giao cho nhiều máy tính khác thay tập trung xử lý máy trung tâm Tuy liệu xử lý lưu trữ máy cục máy tính nối mạng với nên chúng trao đổi liệu dịch vụ - Ưu điểm: Truy xuất nhanh, phần lớn không giới hạn ứng dụng - Khuyết điểm: Dữ liệu lưu rời rạc, khó đồng bộ, lưu dễ nhiễm virus c) Mô hình xử lý mạng cộng tác: Mô hình xử lý mạng cộng tác bao gồm nhiều máy tính hợp tác để thực công việc Một máy tính mượn lực xử lý cách chạy chương trình máy tính nằm mạng - Ưu điểm: Rất nhanh mạnh, dung để chạy ứng dụng có phép toán lớn - Khuyết điểm: Các liệu lưu trữ vị trí khác nên khó đồng lưu liệu, khả nhiễm virus cao 2/ Mô hình quản lý mạng: a) Workgroup: Trong mô hình mạng máy tính có quyền hạn ngang máy tính chuyên dụng làm nghiệp vụ cung cấp dịch vụ hay quản lý Các máy tính tự bảo mật quản lý tài nguyên riêng mình, đồng thời máy tính cục tự chứng thực cho người dùng cục b) Domain: Ngược lại với mô hình Workgroup, mô hình Domain, việc quản lý chứng thực người dùng mạng tập trung máy tính Primary Domain Controller Các Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 78 tài nguyên mạng quản lý tập trung cấp quyền hạn cho người dùng Lúc hệ thống có máy tính chuyên dụng làm nhiêm vụ cung cấp dịch vụ quản lý máy trạm 3/ Mô hình ứng dụng mạng: a) Mạng ngang hàng (peer to peer): Mạng ngang hàng cung cấp việc kết nối máy tính máy tính đóng vai trò phục vụ Một máy tính mạng vừa Client vừa Server Trong môi trường người dùng máy tính chịu trách nhiệm điều hành chia sẻ tài nguyên máy tính Mô hình phù hợp với tổ chức nhỏ, số người giới hạn (thông thường 10 người) không quan tâm đến vấn đề bảo mật Mạng ngang hàng thường dùng hệ điều hành: Win95, Windows for Workgroup, WinNT Workstation, Win00 Professional, OS/2… - Ưu điểm: Do mô hình mạng ngang hàng đơn giản nên dễ cài đặt, tổ chức quản trị, chi phí thiết bị cho mô hình thấp - Khuyết điểm: Không cho phép quản lý tập trung nên liệu phân tán, khả bảo mật thấp dễ bị xâm nhập Các tài nguyên không xếp nên khó định vị tìm kiếm b) Mạng khách – chủ ( client – server): Trong mô hình mạng khách chủ có hệ thống máy tính cung cấp tài nguyên dịch vụ cho hệ thống mạng sử dụng gọi máy chủ server Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 79 Một hệ thống máy tính sử dụng tài nguyên dịch vụ gọi máy khách client Các server thường có cấu hình mạnh (tốc độ xử lý nhanh,kích thước lưu trữ lớn) máy tính chuyên dụng Hệ điều hành mạng dùng mô hình client – server WinNT, Novell Netware, Unix, Win2k … - Ưu điểm: Do liệu lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật,sao lưu đồng với Tài nguyên dịch vụ tập trung nên dễ chia sẻ quản lý, phục vụ cho nhiều người dùng - Khuyết điểm: Các server chuyên dụng đắt tiền, phải có nhà quản trị cho hệ thống III Phân loại mạng máy tính: Do mạng máy tính phát triển khắp nơi với ứng dụng ngày đa dạng việc phân loại mạng máy tính việc phức tạp Người ta chia mạng máy tính theo khoảng cách địa lý làm hai loại: Mạng diện rộng Mạng cục • Mạng cục (Local Area Networks - LAN) mạng thiết lập để liên kết máy tính khu vực nhà, khu nhà • Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WAN) mạng thiết lập để liên kết máy tính hai hay nhiều khu vực khác thành phố hay tỉnh Sự phân biệt có tính chất ước lệ, phân biệt trở nên khó xác định với việc phát triển khoa học kỹ thuật phương tiện truyền dẫn Tuy nhiên với phân biệt phương diện địa lý đưa tới việc phân biệt nhiều đặc tính khác hai loại mạng trên, việc nghiên cứu phân biệt cho ta hiểu rõ loại mạng 3/ Sự phân biệt mạng cục mạng diện rộng: Mạng cục mạng diện rộng phân biệt bởi: địa phương hoạt động, tốc độ đường truyền tỷ lệ lỗi đường truyền, chủ quản mạng, đường thông tin mạng, dạng chuyển giao thông tin - Địa phương hoạt động: Liên quan đến khu vực địa lý mạng cục mạng liên kết máy tính nằm khu vực nhỏ Khu vực bao gồm tòa nhà khu nhà Điều hạn chế khoảng cách đường dây cáp dùng để liên kết máy tính mạng cục (Hạn chế hạn chế khả kỹ thuật đường truyền liệu) Ngược lại mạng diện rộng mạng có khả liên kết máy tính vùng rộng lớn thành phố, miền, đất nước, mạng diện rộng xây dựng để nối hai nhiều khu vực địa lý riêng biệt - Tốc độ đường truyền tỷ lệ lỗi đường truyền: Do đường cáp mạng cục đươc xây dựng khu vực nhỏ bị ảnh hưởng tác động thiên nhiên (như sấm chớp, ánh sáng ) Điều cho phép mạng cục truyền liệu với tốc độ cao mà chịu tỷ lệ lỗi nhỏ Ngược lại với mạng diện rộng phải truyền khoảng cách xa với đường truyền dẫn dài có lên tới hàng ngàn km Do mạng diện rộng truyền với tốc độ cao tỉ lệ lỗi trở nên khó chấp nhận Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 80 Mạng cục thường có tốc độ truyền liệu từ đến 16 Mbps đạt tới 100 Mbps dùng cáp quang Còn phần lớn mạng diện rộng cung cấp đường truyền có tốc độ thấp nhiều T1 với 1.544 Mbps hay E1 với 2.048 Mbps (Ở bps (Bit Per Second) đơn vị truyền thông tương đương với bit truyền giây, ví dụ tốc độ đường truyền Mbps tức truyền tối đa Megabit giây đường truyền đó) Thông thường mạng cục tỷ lệ lỗi truyền liệu vào khoảng 1/107-108 mạng diện rộng tỷ lệ vào khoảng 1/106 - 107 - Chủ quản điều hành mạng:Do phức tạp việc xây dựng, quản lý, trì đường truyền dẫn nên xây dựng mạng diện rộng người ta thường sử dụng đường truyền thuê từ công ty viễn thông hay nhà cung cấp dịch vụ truyền số liệu Tùy theo cấu trúc mạng đường truyền thuộc quan quản lý khác nhà cung cấp đường truyền nội hạt, 3ien tỉnh, 3ien quốc gia Các đường truyền phải tuân thủ quy định phủ khu vực có đường dây qua như: tốc độ, việc mã hóa Còn mạng cục công việc đơn giản nhiều, quan cài đặt mạng cục toàn mạng thuộc quyền quản lý quan - Đường thông tin mạng:Trong mạng cục thông tin theo đường xác định cấu trúc mạng Khi người ta xác định cấu trúc mạng thông tin luôn theo cấu trúc xác định Còn với mạng diện rộng liệu cấu trúc phức tạp nhiều việc sử dụng dịch vụ truyền liệu Trong trình hoạt động điểm nút thay đổi đường thông tin phát có trục trặc đường truyền hay phát có nhiều thông tin cần truyền hai điểm nút Trên mạng diện rộng thông tin có đường khác nhau, điều cho phép sử dụng tối đa lực đường truyền hay nâng cao điều kiện an toàn truyền liệu - Dạng chuyển giao thông tin:Phần lớn mạng diện rộng phát triển cho việc truyền đồng thời đường truyền nhiều dạng thông tin khác như: video, tiếng nói, liệu Trong mạng cục chủ yếu phát triển việc truyền liệu thông thường Điều giải thích việc truyền dạng thông tin video, tiếng nói khu vực nhỏ quan tâm truyền qua khoảng cách lớn Các hệ thống mạng ngày phức tạp chất lượng, đa dạng chủng loại phát triển nhanh chất Trong phát triển số lượng nhà sản xuất từ phần mềm, phần cứng máy tính, sản phẩm viễn thông tăng nhanh với nhiều sản phẩm đa dạng Chính vai trò chuẩn hóa mang ý nghĩa quan trọng Tại nước quan chuẩn quốc gia đưa chuẩn phần cứng quy định giao tiếp nhằm giúp cho nhà sản xuất làm sản phẩm kết nối với sản phẩm hãng khác sản xuất Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 81 IV Các dịch vụ mạng: 1/ File Print: - File server máy phục vụ tập tin Nó cung cấp khả truy nhập đến tài nguyên mạng, đảm bảo cho người sử dụng kiểm soát truy cập vào tài nguyên Các File server làm giảm chỗ thắt cổ chai lưu thông liệu cách cho phép tác vụ xử lý thực nút mạng mô hình Client – Server loại trừ dư thừa cách cho phép máy tính riêng lẻ thực chức giống mà không cần đặt tài nguyên riêng lẻ nút - Print Server máy phục vụ in ấn, cho phép nhiều người sử dụng mang chia sẻ dùng chung máy in mạng thể người dùng kết nối trực tiếp với thiết bị in ấn 2/ Các dịch vụ truyền thông: Các dịch vụ truyền thông bao gồm Communication Server Fax Server sử dụng phổ biến Communication Server máy phục vụ truyền thông, thực nhóm kiểu Server khác xử lý hoạt động truyền thông đồng không đồng bao gồm Access Server (máy phục vụ truy cập gồm dial-in dial-out server), Bulletin Broad Server (máy phục vụ bảng tin điện tử) Electronic Mail Server (máy phục vụ thư điện tử) Máy phục vụ truyền thông cung cấp diểm truy cập trung ương cho kết nối từ xa với mạng, quản lý mối nối kết nút mạng địa điểm xa muốn truy cập vào mạng Các Fax Server hay máy phục vụ Fax quản lý fax xa đến người dùng mạng cách lưu trữ gửi chuyển tiếp bứa fax thông qua hệ thống điện thoại qua thân mạng 3/ Các dịch vụ Internet: Vào năm 1992 cộng đồng Internet đời nhằm thúc đẩy phát triển Internet điều hành Hiện Internet có dịch vụ chính: • Thư điện tử (Email): dịch vụ có từ mạng ARPANET thiết lập, cho phép gửi nhận thư điến tử cho thành viên khác mạng • Thông tin (News): Các vân đề thời chuyển thành diễn đàn cho phép người quan tâm trao đổi thông tin cho nhau, nay có hàng nghìn diễ đàn mặt Internet • Đăng nhập từ xa (Remote Login): Bằng chương trình Telnet, Rlogin người sử dụng từ trạm Internet đăng nhập (logon) vào trạm khác người đăng ký máy tính • Chuyển file (File transfer): Bằng chương trình FTP người sử dụng chép file từ máy tính mạng Internet tới máy tính khác Người ta chép nhiều phần mềm, sở liệu, báo cách • Dịch vụ WWW (World Wide Web): WWW dịch vụ đặc biệt cung cấp thông tin từ xa mạng Internet Các tập tin siêu văn lưu Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 82 • trữ máy chủ cung cấp thông tin dẫn đường mạng cho phép người sử dụng dễ dàng Truy cập tập tin văn bản, đồ họa, âm Ví dụ trang Web cho phép dễ dàng khai thác trang Web khác Bài 2: MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI Mô hình OSI (Open System Interconnection) mô hình tổ chức ISO đề xuất từ năm 1977 công bố lần đầu vào năm 1984 I Giới thiệu mô hình OSI: 1/- Khái niệm giao thức (protocol) : Là quy tắc giao tiếp (tiêu chuẩn giao tiếp) hai hệ thống giúp hiểu trao đổi liệu với Ví dụ: Internetwork Packet Exchange (IPX), Transmisson Control Protocol/Internetwork Protocol (TCP/IP), NetBIOS Extended User Interface NetBEUI), … 2/- Các tổ chức định chuẩn : - ITU (International Telecommunication Union) : Hiệp hội viễn thông quốc tế - IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) : Viện kỹ sư điện điện tử Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 83 - ISO (International Standardization Organization) : Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, trụ sở Geneve, Thụy Sỹ Vào năm 1977, ISO giao trách nhiệm thiết kế chuẩn truyền thông dựa lí thuyết kiến trúc hệ thống mở làm sở để thiết kế mạng máy tính Mô hình có tên OSI (Open System Interconnection, tương kết hệ thống mở) 3/- Mô hình OSI : Mô hình OSI (Open System Interconnection) : mô hình tổ chức ISO đề xuất từ năm 1977 công bố lần đầu vào năm 1984 Để máy tính thiết bị mạng truyển thông với phải có quy tắc giao tiếp bên chấp nhận Mô hình OSI khuôn mẫu giúp hiểu liệu xuyên qua mạng đồng thời giúp hiểu chức mạng diễn lớp Trong mô hình OSI có lớp, lớp mô tả phần chức độc lập Sự tách lớp mô hình mang lại lợi ích sau : - Chia hoạt động thông tin mạng thành phần nhỏ hơn, đơn giản giúp dễ khảo sát tìm hiểu - Chuẩn hóa thành phần mạng phép phát triển mạng từ nhiều nhà cung cấp sản phẩm - Ngăn chặn tình trạng thay đổi lớp làm ảnh hưởng đến lớp khác, giúp lớp phát triển độc lập nhanh chóng  Mô hình tham chiếu OSI định nghĩa quy tắc cho nội dung sau : - Cách thức thiết bị giao tiếp truyền thông với - Các phương pháp để thiết bị mạng truyền liệu, không - Các phương pháp để đảm bảo truyền liệu bên nhận - Cách thức vận tải, truyền, xếp kết nối với - Cách thức đảm bảo thiết bị mạng trì tốc độ truyền liệu thích hợp - Các biểu diễn bit thiết bị truyền dẫn  Mô hình tham chiếu OSI chia thành lớp với chức sau : - Application Layer (lớp ứng dụng) : giao diện ứng dụng mạng - Presentation Layer (lớp trình bày) : thỏa thuận khuôn dạng trao đổi liệu - Seesion Layer (lớp phiên) : cho phép người dùng thiết lập kết nối - Transport Layer (lớp vận chuyển) : đảm bảo truyền thông hai hệ thống - Network Layer (lớp mạng) : định hướng liệu truyền môi trường liên mạng - Data link Layer (lớp liên kết liệu) : xác định việc truy xuất đến thiết bị - Physical Layer (lớp vật lý) : chuyển đổi liệu thành bit truyền Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 84 Mô hình tham chiếu OSI II Quá trình xử lý vận chuyển gói liệu: Đóng gói liệu trình đặt liệu nhận vào sau header (và trước trailer) lớp Lớp Physical không đóng gói liệu không dùng header trailer Quá trình xử lý vận chuyển gói tin 1/- Quá trình đóng gói liệu : Đóng gói liệu trình đặt liệu nhận vào sau header (và trước trailer) lớp Lớp Physical không đóng gói liệu không dùng header trailer Việc đóng gói liệu không thiết phải xảy lần truyền liệu trình ứng dụng Các lớp 5, 6, sử dụng header trình khởi động phần lớn lần truyền header lớp 5, 6, lý thông tin để trao đổi Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 85 Bạn ngừng nhận/gửi email cách nhấp vào nút Stop Outlook Express nhận/gửi email Sử dụng Address Book: Outlook Express cung cấp công cụ để tiết kiệm thời gian công sức việc lưu giữ quản lý địa email thông tin khác người trao đổi email với bạn, Address Book Address Book nơi chứa thông tin địa email, địa chỉ, số điện thoại, công ty, chức danh thông tin quan trọng khác người bạn có giao dịch email Mở Address Book : Nhắp nút hình Outlook Express (hoặc Tool  Address Book ) Cửa sổ Address Book hiển thị danh sách tên, địa email địa người mà bạn nhập vào trước Nếu muốn xem, sửa thông tin “Contact” bạn cần nhắp đúp chuột vào để chỉnh sửa Đưa thông tin vào Address Book : Nhắp New  new Contact Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 169 Từ cửa sổ bạn nhập họ tên email “Contact” nhắp OK Bạn nhập thêm thông tin khác công việc, gia đình ghi khác cách nhắp vào tab Home, Business, Personal…Ngoài bạn bạn nhập nhiều địa email cho “Contact” nhấp vào nút Add Sử dụng thông tin Address Book để gửi email : Sau thời gian sử dụng email, danh sách địa email cần nhớ lớn, bạn nhớ hết Khi đó, bạn lấy email Address Book, cửa sổ soạn thảo email Nhắp nút Create Mail để soạn thư bình thường, box To: để gõ địa người nhận, nhắp vào menu Tool  Select Recipients, xuất hộp thoại Select Recipients: Từ đây, bạn chọn người nhận bên cột bên trái trỏ đến nút To, Cc Bcc (Blind carbon copy - Người nhận Bcc người nhận To Cc ngược lại) Tiếp nhấp OK để trở cửa sổ soạn thảo email Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 170 Tạo nhóm Address Book : Khi lưu đia email vào Address Book, để dễ quản lý bạn nên phân thành nhóm khác khách hàng, bạn bè, người thân … Tạo nhóm mới: Từ hộp thoại Address Book  nhấp New, chọn New Group  gõ tên nhóm: Từ đây, bạn nhập tên địa email người thuộc nhóm bạn truy xuất từ Address Book cách nhắp vào nút Select Members: Chọn tên người muốn đưa vào nhóm nhắp nút Select Nhắc OK để hoàn tất Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 171 IV.TÙY BIẾN TRONG OUTLOOK EXPRESS: Tùy chọn Font: Cũng giống vấn đề font chữ trang Web, có nhiều người sử dụng font chữ khác để gửi email Để đọc email cần phải có font chữ vá cài đặt vào Outlook Express Muốn chọn thay đổi font chữ Outlook Express, bạn cần nhắp menu Tool hình Outlook Express  chọn Option  Chọn tab Read  nhắp nút Fonts: Chọn font muốn đặt nhắp OK Tuỳ chọn kết nối: Nếu có nhiều tài khoản truy cập Intrnet, bạn tuỳ chọn kết nối để duyệt email Nhắp menu Tools hỉnh Outlook Express  chọn Accounts chọn tab Mail  chọn Properties Bạn chỉnh sửa thông tin người dùng cửa sổ Để thay đổi kết nối, chọn tab Connection  chọn kết nối bạn muốn để duyệt email Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 172 Như bạn biết, email trước tải xuống máy tính bạn lưu máy chủ email Nếu bạn muốn sau tải xuống emai lưu copy máy chủ chọn tab Advanced: Đánh dấu vào box Leave Address Book copy of messages on server nhắp OK Thiết lập tổ chức Folder: Như bạn biết, Outlook Express Inbox dùng để lưu email nhận được, tất email nhận được lưu Tuy nhiên, bạn tạo folder để lưu thư bạn định, ví dụ, bạn muốn lưu email khách hàng bạn bè thành folder riêng Tạo folder Trên cửa sổ hình Outlook Express nhắp chuột phải vào thư mục bạn muốn tạo folder mới: Chọn New Folder, cửa sổ Create Folder xuất hiện: Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 173 Gõ tên folder muốn tạo chọn vị trí đặt folder Sau nhắp OK Tạo quy luật nhận thư Sau tạo folder mới, bạn thiết lập quy luật nhận thư lưu trử thư folder Cách tạo quy luật: Mở menu Tools  chọn Message Rules  chọn Mail, xuất hộp thoại New Mail Rule: Hộp thoại gồm khung: khung “chọn điều kiện” (1), “Chọn tác vụ” (2), “Mô tả quy luật” (3) “tên quy luật” (4) Khung (1) – Select the conditions for your rule: khung điều kiện quy luật Những mail đến thỏa mản nhiều điều kiện chịu Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 174 tác vụ khung (2) – Select the Action for your rule Khung (3) – Rule Description cho phép bạn xác định cụ thể điều kiện tác vụ bạn quy định Ví dụ minh hoạ: Chuyển tất email nhận từ suzuki@hcm.fpt.vn vào folder Inbox_Khach_Hang (đã tạo sẵn) Cách đặt quy luật sau: Mở menu Tools  Message Rules  Mail Trên hộp thoại New Mail Rule đánh dấu vào ô Where the from line contains people: Tiếp đó, nhắp chuột vào giá trị gạch Contains People khung (3): Bạn gõ suzuki@hcm.fpt.vn, nhắp vào nút Add nhắp OK Lưu ý bạn nhập nhiều địa email cho quy luật truy xuất địa eamil từ Address Book Trở lại cửa sổ New Mail Rule, bạn đánh dấu vào ô Move it to the specified folder nhắp chuột vào giá trị gạch Specified, xuất hộp thoại Move: Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 175 Bạn cần trở đến thư mục InBoc_KhachHang nhắp OK lần để hoàn tất Sử dụng Outlook Express cho nhiều người: Outlook Express cung cấp cung cụ ưu việt để sử dung chung cho nhiều người Ví dụ, bạn đồng nghiệp phải dùng chung máy tính người đếu có địa email riêng Outlook Express cho phép quản lý việc nhận, gửi email nhiều người độc lập Cài đặt mật cho hộp thư dùng Để bảo vệ tính riêng tư cho email bạn lấy máy tính, bạn cài đặt mật cho hộp thư Mở Outlook Express (không kết nối vào mạng)  vào menu File  trỏ đến Identities  chọn Manage Indentities , cửa sổ Manage Indentities xuất hiện: Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 176 Nhắp chuột vào nút Properties: Bạn nhập tên cho hộp thư bạn, đánh dấu vào box Require a password, hộp thoại Identity Properties xuất để bạn nhạp mật : Bạn nhập mật nhắp OK lần, sau nhắp nút Close Như vậy, lần bạn khởi động Outlook Express bạn phải nhập mật bạn mở hộp thư Cài đặt thêm hộp thư: Nếu bạn muốn cài đặt thêm hộp thư vào Outlook Express, bạn làm cách sau: Mở Outlook Express  vào File  Indentities  Manage Identities, sau nhắp vào nút New hộp Manage Identities đặt tên hộp thư mật phần Tiếp đó, Outlook Express yêu cầu bạn cài đặt hộp thư mới, bạn làm theo giống phần – CÀI ĐẶT HỘP THƯ TRÊN OUTLOOK EXPRESS Bài 13: TÌM VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN Tìm kiếm Internet Internet chứa nhiều thông tin bạn thường phải tìm thông tin theo chủ đề thích hợp Bạn sử dụng nút Search công cụ mở Search Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 177 Assistant Nó cho phép tìm theo từ chủ đề Sau gõ vào từ chủ đề nháy nút Search, Search Assistants hiển thị danh sách trang web có chứa thông tin từ chủ đề bạn Cũng tìm trang web sử dụng ô Address, ô gõ go Find, theo sau dấu cách từ hay cụm từ nhấn Enter Trang Auto- search Web xuất với danh sách siêu liên kết tới trang web Bạn dùng số công cụ tìm kiếm như: Yahoo, HotBot, Google Alta Vista để tìm tài liệu Internet Sử dụng công cụ Google để tìm kiếm thông tin Hiện Google công cụ mạnh dùng để tìm kiếm thông tin mạng Chỉ google số thao tác tìm kiếm sau bạn tìm thấy thông tin mạng Giả sử bạn cần tìm thông tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội, làm theo bước sau: Bước Mở trình duyệt Internet Explorer (IE) , gõ địa web google Việt Nam là: http://www.google.com.vn, trình duyệt IE đưa trang google máy bạn có dạng sau Bước Gõ cụm từ: "đại học sư phạm Hà Nội" vào ô Ở tìm thông tin liên quan đến đại học Sư phạm Hà Nội, chọn mục Internet hình ảnh Nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm • Nếu bạn tìm mục Internet, google đưa trang web có nội dung liên quan đến đại học sư phạm Hà Nội, kết theo thứ tự trang có nooij dung liên quan nhiều đặt lên Kết sau Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 178 • Nếu bạn tìm theo hình ảnh, kết hiển thị hình ảnh đại học sư phạm Hà Nội Cuối nhấp chuột vào ảnh hặc địa trang web lựa chọn thông tin cần Để thông tin cần cụ thể xác hơn, bạn tìm kiếm nâng cao google sau Sau gõ cụm từ "đại học sư phạm hà Nội" vào ô tìm kiếm, nhấn vào lựa chọn nâng cao thay nhấn Enter ngay, hộp thoại sau Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 179 Hãy điền thông tin cần thiết vào form để kết tìm kiếm xác Tạo danh sách Favorites Danh sách Favorites bảng chọn bạn tạo để chứa biểu tượng tắt tới trang web Danh sách Favorites lưu giữ liên kết tới trang web bạn chọn, cách làm sau: • Mở trang web trình duyệt • Trên công cụ nháy nút Favorites • Gõ tên vào hộp name, nháy OK Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 180 Dùng thư mục History Internet Explorer tự động ghi lại lịch sử phiên duyệt Internet Việc ghi lại nằm thư mục history 4.1 Xem history - Trên công cụ nháy nút History - Trên History, nháy nút Search, ô Search For xu ất hiện, gõ từ cần tìm vào ô nháy Search Now - Nháy nút View,danh sách website có chứa từ cần tìm xuất Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 181 4.2 Thiết đặt History - Trên bảng chon Tools, nháy chuột vào Internet Options - Trên tab General phần History, nháy đúp vào số ô Days To Keep Pages In History, sau gõ số ngày lưu giữ liên kết ấn OK 4.3 Xoá nội dung thư mục History - Trên bảng chọn Tools, nháy chuột vào Internet Options - Trên tab General phần History, nháy nút Clear History Cửa sổ cảnh báo xuất hỏi bạn có thực muốn xoá tất nội dung thư mục History không? - Nháy OK nội dung thư mục History bị xoá Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 182 Giáo trình Mạng Máy Tính Internet Trang 183
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Mạng Máy Tính và Internet, Giáo trình Mạng Máy Tính và Internet, Giáo trình Mạng Máy Tính và Internet, IV. Gặp vấn đề với một máy tính, Các Khái Niệm Cơ Bản., HTTP (Hyper Text Transport Protocol)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay