Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt

24 150 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:36

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm ViệtTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm ViệtTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm ViệtTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm ViệtTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm ViệtTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm ViệtTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt 1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty Cổ phần Phần mềm Việt công ty phát triển phần mềm công nghệ Internet, sáng lập lãnh đạo chuyên gia công nghệ quản lý hàng đầu đào tạo trường đại học nước XHCN cũ nước công nghiệp phát triển bao gồm Mỹ, Châu Âu, Úc Nhật Bản Công ty Cổ phần Phần mềm Việt hướng tới việc trở thành công ty phần mềm tham gia đầy đủ vào thị trường quốc tế góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam Với chiến lược người yếu tố định: Trong không gian kinh tế trí thức, Công ty Cổ phần Phần mềm Việt hiểu yếu tố người đóng vai trò định văn hóa công ty làm cho yếu tố trở thành có chất lượng Liên kết nhân lên siêu cấp giá trị riêng lẻ thành viên văn hóa công ty Tổ chức sản xuất kinh doanh động độc đáo: Với việc coi người tài nguyên quí giá nhất, nguồn động lực quan trọng làm nên giá trị gia tăng phát triển bền vững Công ty Cổ phần Phần mềm Việt tạo điều kiện cho thành viên có hội học tập, đào tạo nước Trong thời gian qua, tình hình kinh tế nước giới gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải đương đầu với thử thách lớn trình hội nhập, đặc biệt lộ trình triển khai hiệp đinh TPP tới Nhiều doanh nghiệp biện pháp thích ứng kịp thời nên bị thất bại dẫn đến phá sản Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển cách bền vững kinh tế cần phải quan tâm tới người lao động Các doanh nghiệp phải đưa đãi ngộ sách nhân hấp dẫn để thu hút người tài Sức sáng tạo hứng thú làm việc người lao động có hạn Nhà quản lý phải đưa sách giúp người lao động phát huy khả làm việc yêu thích công việc Đó công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Động lực làm việc ví đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc, từ góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Qua tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần Phần mềm Việt, tác giả nhận thấy công tác nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Ban lãnh đạo công ty quan tâm, hiệu đạt có số vấn đề tồn hạn chế như: công ty chưa kích thích, thu hút khai thác hết tiềm người lao động để người lao động làm việc hăng say cho tổ chức Vì vậy, xuất đạt mức trung bình Với lý trên, với giúp đỡ, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hồ Hồng Hải, đồng ý Khoa đào tạo sau đại học Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt” làm luận văn nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Viết đề tài này, có nhiều công trình nghiên cứu trường, quan tổ chức Tuy đề tài tạo động lực lao động cho người lao động không lại nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu, công tác tạo động lực doanh nghiệp quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu sản xuất kinh doanh Có nhiều biện pháp tạo động lực khác nhiên tùy hoàn cảnh đặc điểm cụ thể doanh nghiệp mà biện pháp lại phát huy tác dụng khác Liên quan đến vấn đề tác giả tìm hiểu thấy nhiều công trình, kết nghiên cứu đăng số tạp chí: - Tác giả PGS.TS Võ Xuân Tiến với “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số: 6(67), Trang: 151-155, Năm 2013 Bài báo bước đầu phân tích nguyên nhân thiếu gắn kết, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ nhà trường với doanh nghiệp Đây biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp - Tổ chức Towers Watson với “Nghiên cứu Lực lượng Lao động toàn cầu 2014”, Năm 2014 Nghiên cứu thiết kế để giúp doanh nghiệp hiểu rõ phân khúc nhân viên họ yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhân viên thông qua việc đo lường yếu tố có ảnh hưởng đến việc thu hút, giữ chân, gắn kết suất; nguồn: https://www.towerswatson.com/en/Insights/IC-Types/Survey- Research-Results/2014/07/balancing-employer-and-employee-priorities, tháng 07/2014 Một số đề tài, luận văn đề cập đến vấn đề tạo động lực cho người lao động: - Tác giả Hoàng Cao Cường, Nguyễn Thị Thanh Tâm với đề tài: “Các giải pháp tạo động lực cho nhân viên bán hàng chuỗi siêu thị Hapromart”, năm 2012, Đại học Thương Mại Đề tài đưa giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho nhân viên bán hàng từ thực trạng nghiên cứu thành công hạn chế chuỗi siêu thị Hapromart Đề tài đánh giá toàn diện thành công hạn chế công tác tạo động lực từ đưa biện pháp phù hợp với doanh nghiệp Tuy nhiên đề tài nghiên cứu sâu tạo động lực cho nhân viên bán hàng mà chưa sâu nghiên cứu tạo động lực cho toàn lực lượng bán hàng - Tác giả Nguyễn Đình Kiên với luận văn thạc sĩ: “Giải pháp tạo động lực lao động Công ty Phần mềm TBT Soft”, năm 2013, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tác giả tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng công ty nhân tố ảnh hưởng Từ đó, rút điểm mạnh điểm yếu thực trạng làm sở đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng công ty Đề tài đưa giải pháp cụ thể mang tính khả thi cao trọng tâm phận bán hàng mà chưa nghiên cứu tới lực lượng lao động phận sản xuất phần mềm Như vậy, có nghiên cứu vấn đề góc độ khác dựa đặc điểm, qui mô doanh nghiệp nên chưa phản ánh đầy đủ mang ý nghĩa thực tiễn thực hữu ích, có tính ứng dụng rộng rãi, phù hợp lâu dài Thêm vào đó, doanh nghiệp đứng trước tình hình kinh tế nước giới gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải đương đầu với thử thách lớn trình hội nhập nên cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu nhằm mục đích bổ sung, hoàn thiện sơ sở lý luận thực tiễn, đưa giải pháp mang tính thiết thực hơn, hy vọng áp dụng phần vào thực tiễn công tác tạo động lực cho lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty 4 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm số mục đích sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến công tác tạo động lực cho người lao động làm việc doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Phần mềm Việt thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục tồn công tác tạo động lực cho người lao động, qua để kích thích người lao động làm việc hăng say, tăng xuất lao động, giúp công ty gìn giữ, phát triển lực lượng lao động đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: động lực lao động công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt - Phạm vi nghiên đề tài: + Phạm vi nội dung: Những vấn đề sở lý luận động lực lao động tạo động lực cho người lao động; thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động nhằm đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động đơn vị + Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Phần mềm Việt + Phạm vi thời gian: nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt thời gian gần từ năm 2013 đến năm 2015, để đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt đến năm 2021 Phương pháp nghiên cứu - Tổng hợp thông tin đối tượng nghiên cứu xác định vấn đề cần giải đối tượng nghiên cứu; - Phân tích, đánh giá số liệu đối tượng nghiên cứu sở lý thuyết, quan sát, so sánh, dựa số liệu thực tế Công ty Cổ phần Phần mềm Việt - Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp bảng hỏi Bảng hỏi thiết kế gồm câu hỏi có liên quan trực tiếp đến công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt - Đề xuất giải pháp cụ thể sở phương hướng xác định Ý nghĩa đề tài nghiên cứu - Đề tài góp phần làm rõ sở lý luận công tác tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp nói chung - Đánh giá thực trạng hoạt động dựa cở sở lý luận xác định Đề giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo để hoạch định chiến lược, công tác tạo động lực người lao động cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, nội dung luận văn bao gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề động lực tạo động lực cho người lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt 6 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Động lực lao động yếu tố tạo động lực lao động 1.1.1 Khái niệm động lực lao động Theo giáo trình hành vi tổ chức thì: “Động lực người lao động nhân tố bên kích thích người nỗ lực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu động lực lao động sẵn sàng nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức, thân người lao động.” 1.1.2 Các nhân tố tác động đến động lực lao động Động lực lao động chịu tác động ảnh hưởng nhiều nhân tố Có thể phân thành ba nhóm sau: nhóm nhân tố thuộc người lao động, nhóm nhân tố thuộc công việc nhóm nhân tố thuộc tổ chức 1.1.3 Tạo động lực lao động Quá trình tạo động lực diễn sau: Nhu cầu không thỏa mãn Sự căng thẳng Các động Giảm căng thẳng Hành vi tìm kiếm Nhu cầu thỏa mãn Hình 1.1: Sơ đồ Quá trình tạo động lực 1.2 Một số học thuyết tạo động lực Từ xưa đến có nhiều người nghiên cứu động lực làm việc người lao động, có nhiều học thuyết tạo động lực đưa Mỗi học thuyết có quan điểm riêng biệt, có nhìn khác vấn đề Điều cho thấy vấn đề tạo động lực lao động vấn đề phức tạp, chịu chi phối tác động nhiều mặt nhiều yếu tố Chính vậy, xin trình bày cách khái quát học thuyết tạo động lực để có nhìn toàn diện tạo động lực lao động, từ làm sở cho giải pháp đưa phần sau 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Maslow 1.2.2 Học thuyết hai nhóm yếu tố Herzbeg 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 1.2.4 Học thuyết công J.Stacy Adam 1.2.5 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner 1.2.6 Lý thuyết chất người Mc Gregor 1.2.7 Quan điểm Hackman Oldham 1.3 Các phương hướng tạo động lực cho người lao động Muốn tạo động lực cho người lao động, nhà quản lý nên hướng hoạt động vào lĩnh vực chủ yếu quan trọng sau đây: 1.3.1 Xác định nhiệm vụ cụ thể tiêu chuẩn thực công việc 1.3.1.1 Xác định mục tiêu hoạt động tổ chức hiểu rõ mục tiêu Mỗi tổ chức, doanh nghiệp phải có mục tiêu hoạt động riêng Và người lao động không hiểu rõ mục tiêu tổ chức họ không hiểu họ làm công việc để làm đóng góp cho tổ chức, cho doanh nghiệp Còn người lao động hiểu rõ mục tiêu tổ chức họ chủ động đóng góp công sức để đạt mục tiêu mà tổ chức đề 1.3.1.2 Xác định nhiệm vụ cụ thể tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động: Hoạt động giúp cho người lao động hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc vấn đề có liên quan đến công việc Đồng thời, người lao động hiểu rõ tiêu chí cụ thể số lượng chất lượng công việc để biết có hoàn thành công việc giao hay không? 1.3.1.3 Đánh giá thường xuyên công mức độ hoàn thành nhiệm vụ Đánh giá hiệu làm việc công cụ sử dụng để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp cách tăng hiệu làm việc cá nhân doanh nghiệp 1.3.2 Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ 1.3.2.1 Cung cấp điều kiện cần thiết cho công việc: Điều kiện môi trường làm việc bao gồm điều kiện quy định không khí, tiếng ồn, độ ẩm… Những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới công việc người lao động 1.3.2.2 Tuyển chọn bố trí người phù hợp để thực công việc: Việc tuyển chọn bố trí lao động phù hợp để thực công việc có vai trò quan trọng, góp phần phát huy hết lực người lao động 1.3.3 Kích thích người lao động 1.3.3.1 Kích thích vật chất • Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương phụ cấp  Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng  Tạo động lực cho người lao động qua sách phúc lợi, dịch vụ 1.3.3.2 Kích thích tinh thần Ngoài tiền lương khuyến khích vật chất khuyến khích tinh thần yếu tố vô quan trọng việc tạo động lực cho người lao động Nhiều người lao động làm việc không mục tiêu vật chất mà cong niềm ham mê sở thích nghề nghiệp hay lý khác có liên quan đến tinh thần Người lao động cảm thấy làm việc cách thoải mái cống hiến sức lực vào phát triển chung doanh nghiệp 1.4 Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động Trong tổ chức, doanh nghiệp nguồn nhân lực coi nguồn lực quan trọng Bởi người yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức định thành bại tổ chức Tuy nhiên, lúc nào, nơi đâu người hăng hái, tận tụy làm việc ta mong muốn Có lúc họ lại uể oải, thờ trước công việc, chí bỏ việc Chính vậy, vấn đề tạo động lực nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn lao động, phát huy tính tích cực người chiếm vị trí hàng đầu Kết luận chương: Trong chương này, tác giả trình bày sở lý luận chung động lực số học thuyết tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp Nội dung nghiên cứu Chương sở lý luận để đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Chương 9 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Phần mềm Việt 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty Cổ phần Phần mềm Việt tên viết tắt tiếng Anh VietSoftware Công ty có trụ sở Tầng – số 51 Lê Đại Hành - Hà Nội Lĩnh vực hoạt động chủ yếu công ty công nghệ thông tin, Tích hợp hệ thống, dịch vụ phân phối có giá trị gia tăng, cung cấp dịch vụ CNTT chuyên nghiệp… Công ty Cổ phần Phần mềm Việt với số lượng từ 17 thành viên ban đầu đến đội ngũ nhân công ty lên tới số 510 cán bộ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề cao việc phát triển triển khai phần mềm lớn nước quốc tế Cho đến nay, Công ty Cổ phần Phần mềm Việt nỗ lực để giữ vững vị trí công ty phát triển giải pháp dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.1.2.1 Chức năng: Công ty Cổ phần Phần mềm Việt có chức sau: - Sản xuất gia công phần mềm thị trường nước - Tư vấn chuyển giao công nghệ lĩnh vực tin học, viễn thông - Lắp đặt, bảo hành, sửa chữa mạng máy tính, hệ thống thông tin; - Dịch vụ lập trình quốc tế; - Phát triển ứng dụng môi trường mạng internet; - Tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống; - Tư vấn quản lý hệ thống Công nghệ thông tin; - Dịch vụ phân phối có giá trị gia tăng; - Phát triển phần mềm; - Cung cấp dịch vụ IT chuyên nghiệp; - Chuyển đổi số liệu số hóa liệu - Hợp tác nghiên cứu khoa học 10 2.1.2.2 Nhiệm vụ: - Trở thành công ty phần mềm tham gia đầy đủ vào thị trường quốc tế góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam; - Hoàn thành tốt trách nhiệm sở đảm bảo tất yêu cầu đề điều kiện sản xuất, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường … - Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp công nghệ nhằm tạo môi trường độc đáo, khác biệt sáng tạo cao - Tìm kiếm phát triển hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến phát triển - Khai thác hiệu hội kinh doanh tài nhằm tạo sức cạnh tranh chiến lược bền vững tận dụng hội kinh doanh để mang lại lợi ích cho công ty - Thực tốt sách lao động tiền lương, áp dụng tốt hình thức trả lương thích hợp để khuyến khích sản xuất, tận dụng chất xám nội bộ, thu hút nhân tài từ bên ngoài… 2.1.3 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh công ty Bảng 2.1: Cơ cấu vốn cổ phần công ty Stt Cổ đông Nhà nước Số lượng cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 0 0,00 Trong Công ty 31 1.587.321 15.873.210.000 13,67 Pháp nhân Cá nhân Ngoài Công ty Pháp nhân Cá nhân Cổ phiếu quỹ 31 152 147 0 1.587.321 15.873.210.000 10.021.510 100.215.100.000 4.398.322 43.983.220.000 5.623.188 56.231.880.000 1.568 15.680 0,00 13,67 86,31 37,88 48,43 0,01 Tổng cộng 183 11.610.399 116.103.990.000 100 (Nguồn: Phòng Tài công ty Cổ phần Phần mềm Việt) 11 2.1.4 Công tác quản lý nguồn nhân lực công ty 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty Hiện công ty Cổ phần Phần mềm Việt có 510 cán nhân viên, có 430 cán sản xuất, 48 nhân viên phục vụ 32 cán quản lý cấp cao Ở công ty áp dụng cấu tổ chức quản lý trực tiếp đơn vị phòng ban chức năng: Tổng Giám đốc người đứng đầu, đạo trực tiếp phận chức năng, trung tâm chi nhánh Tổ chức phận chức không trực tiếp định xuống phận trực thuộc mà chủ yếu làm nhiệm vụ tham mưu cho người quản lý cấp cao trình chuẩn bị ban hành thực định thuộc phạm vi chuyên môn (Hình 2.2: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC THỊ TRƯỜNG - Phòng Kinh doanh sản phẩm đóng gói - Phòng marketing - Phòng Kinh doanh Dự Án 2.1.4.2 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG - P Quản Lý Chất Lượng Bảo Hành - P Tài Chính - P Hành Chính Quản Trị - Ban Kiểm Toán Nội Bộ - P HC Nhân Sự - Tiền Lương - P Kế Hoạch - Cung Ứng - P Bảo Vệ GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT - P Công nghệ JAVA - P Công nghệ Microsoft - Trung Tâm Công Nghệ AMOS - Trung tâm thiết kế TCC - Trung Tâm đào tạo Tin Học Đặc điểm lực lượng lao động Trong năm qua, quy mô chất lượng lao động công ty ngày tăng 12 * Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn, trình độ lành nghề Bảng 2.4: Trình độ chuyên môn lao động quản lý 2014 2015 T r ê n ĐH 25 32 Đ i Họ c 351 430 C Đ/ T HC N 62 48 Sơ Cấp 0 Tổng 437 510 (Nguồn: Hành Quản trị - năm 2014,2015) Căn vào số liệu trên, ta thấy số lao động quản lý có trình độ Cao đẳng/Trung học chuyên nghiệp, đại học đại học ngày tăng lên Cụ thể, số lao động quản lý có trình độ đại học tăng từ 25 cán bộ(2014) lên 32 cán bộ(2015), trình độ đại học tăng từ 351 cán bộ(2014) lên 430 cán bộ(2015) Ngược lại, số cán có trình độ CĐ/THCN có xu hướng giảm dần từ 62 cán bộ(2014) xuống 48 cán bộ(2015) Như vậy, cấu nhân có chuyển biến rõ rệt chất lượng, đưa yếu tố người lên hàng đầu vấn đề ưu tiên giải * Cơ cấu lao động theo giới tính, độ tuổi: Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo giới tính Nữ Nam Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 2014 382 85.2% 68 14.8% 2015 437 86,5 % 73 13.5% (Nguồn: Phòng hành nhân - năm 2014,2015) Qua bảng số liệu ta nhận thấy số lao động nữ chiếm 13.5% tổng số lao động công ty, tính chất ngành công nghệ thông tin phức tạp, môi trương làm việc áp lực cao, nên lao động nữ chiếm tỷ lệ thấp Do lao động nữ có đặc điểm sức khỏe yếu, họ đảm nhận chức làm vợ, làm mẹ gia đình Do đó, với đặc thù công việc, có nhiều biến động thường xuyên phải làm tải ảnh hưởng lớn đến động lực lao động họ Chính vậy, để khuyến khích lao động nữ tích cực làm việc, yên tâm công tác cấp quản lý cần phải bố trí công việc cho họ cách hợp lý, giảm nhẹ cường độ lao động, tạo điều kiện nghỉ ngơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho chị em 13 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo độ tuổi 2014 2015 Từ 30 trở xuống 229 295 Từ 31 – 40 65 98 Từ 41 – 50 63 52 Từ 51 – 60 38 25 (Nguồn: Hành Quản trị - năm 2014,2015) Nhìn vào bảng ta thấy gia tăng số lượng nhân tập trung độ tuổi từ 30 trở xuống từ 31 – 40, điều hoàn toàn dễ hiểu công ty giai đoạn trẻ hóa đội ngũ cán kế thừa Theo đó, phòng tổ chức đào tạo phòng tuyển dụng tìm kiếm, phát nhân viên trẻ, có lực trình độ đào tạo họ để trở thành nhà lãnh đạo tương lai Họ nhân viên động có kiến thức vững chắc, đóng góp tốt cho hoạt động chung công ty 2.1.4.3 Đặc điểm sản phẩm Công ty Cổ phần Phần mềm Việt đơn vị sản xuất kinh doanh với lĩnh vực công ty sản phẩm dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin Do trình sản xuất triển khai sản phẩm liền với khả dự trữ, tồn kho nên hoạt động sản xuất có nhiều biến động, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng khả cung ứng cho đối tác khách hàng công ty 2.1.4.4 Đặc điểm môi trường văn hóa doanh nghiệp Môi trường văn hóa doanh nghiệp định trường tồn doanh nghiệp, tài sản lớn doanh nghiệp Môi trường làm việc chuyên nghiệp với trang thiết bị văn phòng đại làm tăng xuất lao động Văn hóa doanh nghiệp mạnh nguồn lực, sở cho người lao động làm việc mục tiêu chung Công ty Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty Cổ phần 2.2 Phần mềm Việt 2.2.1 Công tác tạo động lực thông qua tiêu chuẩn thực công việc 2.2.1.1 Phân công, giao việc, giao quyền, giao mục tiêu công việc M ặ c d ù , c ò n g ặ p n h i ề u h n c h ế d o tính chất ngành công nghệ thông tin nước ta non trẻ cộng với môi trường đào tạo nước chưa chuyên sâu nên chưa cung cấp nguồn lao động kỹ thuật ngành công nghệ thông tin dồi 14 Nhưng ngành có nguồn lao động chất xám phải thay đổi mục tiêu để bắt kịp với giới nên các nhân viên ý thức mục tiêu phát triển công ty gắn trách nhiệm công việc Chính vậy, kế hoạch ngắn hạn dài hạn toàn công ty phòng ban đơn vị trực thuộc đưa phổ biến kịp thời đến Giám đốc, trưởng phòng, phó phòng,… Những cán lại có nhiệm vụ phổ biến kế hoạch cho thành viên giao trách nhiệm cho người Theo kết điều tra vấn đại đa số người hỏi cho định thông tin mục tiêu hoạt động công ty phổ biến đến họ cách nhanh chóng kịp thời Do công tác thực tốt góp phần tạo điều kiện cho người lao động làm chủ việc thực nhiệm vụ mình, biết rõ công việc làm từ kích thích người lao động nỗ lực để đạt mục tiêu công ty họ cảm thấy gắn bó với công ty 2.2.1.2 Tiêu chí quy trình đánh giá công việc Tại công ty Cổ phần Phần mềm Việt, việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc người lao động người lãnh đạo trực tiếp đánh giá Khi đánh giá, người lãnh đạo thường vào thành tích mức độ hoàn thành công việc cá nhân đơn vị, từ đánh giá người lao động đạt loại Sau đó, phòng ban họp với nhằm thống kết đánh giá 2.2.2 Công tác tạo động lực thông qua giải pháp tài 2.2.2.1 Chính sách thực chế độ lương Tiền lương phần thu nhập cán công nhân viên Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Trả lương cho người lao động thực đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, góp phần quan trọng làm lành mạnh đội ngũ lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm hiệu công việc người 2.2.2.2 Chính sách thực chế độ thưởng Nguồn hình thành quỹ khen thưởng chủ yếu lấy từ lợi nhuận Công ty Quỹ khen thưởng không ngừng tăng năm Trích 2% quỹ tiền lương hiệu quý để làm quỹ khen thưởng Giám đốc nhằm động viên khen thưởng kịp thời cá nhân, đơn vị có thành tích tốt, hiệu sản xuất kinh doanh cao 15 *Nguồn hình thành sử dụng quỹ tiền lương Quỹ tiền lương Công ty: Quỹ tiền lương Công ty sử dụng để chi trả tiền lương hàng tháng, toán lương hàng quý toán lương cuối năm cho cán công nhân viên Công ty Quỹ không vượt đơn giá tiền lương lợi nhuận Hội đồng quản trị phê duyệt Quỹ tiền lương Công ty bao gồm: quỹ tiền lương người lao động quỹ tiền lương Ban giám đốc Nguồn hình thành quỹ tiền lương Công ty: từ hoạt động sản xuất kinh doanh như: Các hoạt động dịch vụ công nghệ viễn thông, Các hoạt động dịch vụ tin học, Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác… Phương thức sử dụng quỹ tiền lương người lao động: Hàng tháng thực trả đủ 100% quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng cho người lao động Quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng người lao động: phận quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng Công ty xác định sau: Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty kết kinh doanh năm trước, Công ty xác định quỹ tiền lương kế hoạch Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm: QTLKH = 100% = QTLKHLĐ + QTLKHBGĐ QTLKH: Quỹ tiền lương kế hoạch năm Công ty QTLKHLĐ: Quỹ tiền lương kế hoạch năm người lao động QTLKHBGĐ: Quỹ tiền lương kế hoạch năm Ban giám đốc Quỹ tiền lương kế hoạch hàng tháng người lao động: QTLKHHT = QTLKHLĐ : 12 tháng Quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng người lao động: QTLTƯHT = K % QTLKHHT = K% (QTLKHLĐ : 12 tháng) K tỷ lệ trích để làm quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng người lao động Giám đốc định hàng năm 16 Quỹ tiền lương hiệu quý người lao động: - Quỹ tiền lương hiệu quý Công ty phần chênh lệch quỹ tiền lương ước tính theo đơn giá lợi nhuận Hội đồng quản trị phê duyệt xác định quý tổng quỹ lương tạm ứng hàng tháng trả quý Quỹ tiền lương hiệu quý Công ty xác định sau: QTLHQQUÝ = QTLLNQUÝ - QTLTƯHT QTLHQQUÝ: Quỹ tiền lương hiệu quý Công ty QTLLNQUÝ : Quỹ tiền lương theo đơn giá lợi nhuận Hội đồng quản trị duyệt quý QTLTƯHT: Tổng Quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng quý toàn Công ty, bao gồm quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng người lao động quỹ tiền lương tạm ứng hàng tháng Ban giám đốc - Quỹ tiền lương hiệu quý người lao động thực chi trả cho người lao động vào cuối quý, xác định sau: QTLHQQUÝLĐ = QTLHQQUÝ - QTLHQQUÝBGĐ QTLHQQUÝLĐ: Quỹ tiền lương hiệu quý người lao động QTLHQQUÝ: Quỹ tiền lương hiệu quý Công ty QTLHQQUÝBGĐ: Quỹ tiền lương hiệu quý Ban giám đốc Quỹ tiền lương toán cuối năm người lao động: Quỹ tiền lương toán cuối năm người lao động phận quỹ tiền lương toán cuối năm Công ty dùng để chi trả cho người lao động vào cuối năm Quỹ tiền lương toán cuối năm Công ty bao gồm: phần chênh lệch quỹ tiền lương thực tế theo đơn giá lợi nhuận Hội đồng quản trị phê duyệt quỹ tiền lương trả năm cho người lao động Quỹ tiền lương toán cuối năm người lao động xác định sau: QTLQTNLĐ = QTLQTN - QTLQTNBG 17 QTLQTNLĐ : Quỹ tiền lương toán cuối năm người lao động QTLQTN : Quỹ tiền lương toán cuối năm Công ty QTLQTNBGĐ: Quỹ tiền lương toán cuối năm Ban giám đốc Quỹ tiền lương toán cuối năm phận xác định phân bổ dựa hiệu đóng góp phận kết sản xuất kinh doanh Công ty Hiệu đóng góp phận kết sản xuất kinh doanh Công ty xác định tương tự hiệu quý phận Quỹ tiền lương toán cuối năm phận chi trả cho người lao động dựa hệ số cấp bậc hệ số hiệu cá nhân năm * Phân phối tiền lương cá nhân cho người lao động Nguyên tắc trả lương cho người lao động: Kết hợp hài hoà lợi ích người sử dụng lao động người lao động Công ty Gắn chế độ trả lương cá nhân với kết sản xuất kinh doanh phận Công ty Đảm bảo tiền lương sách cho người lao động phù hợp với quy định pháp luật; Trả lương theo tính chất công việc kết thực công việc, người thực công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đóng góp nhiều vào hiệu sản xuất kinh doanh Công ty hưởng mức lương cao Trả lương theo chức danh quản lý, điều hành, thừa hành Kết cấu tiền lương cá nhân người lao động TL = LCS + LCB + LHQQUÝ TL: Tiền lương cho cá nhân người lao động LCS: Tiền lương sách cá nhân người lao động xác định theo quy định Nhà nước trả hàng tháng LCB: Tiền lương cấp bậc cá nhân người lao động xác định theo hệ số cấp bậc Công ty hệ số hoàn thành công việc cá nhân tháng trả hàng tháng LHQQUÝ: Tiền lương hiệu quý cá nhân người lao động xác định theo hệ số cấp bậc Công ty, hệ số hiệu quý trả hàng quý 18 Bảng 2.8: Mẫu bảng toán tiền lương cá nhân Lương Lương Lương Cấp Chính Hiệu Bậc Sách Quả Tổng Số Đã Thuế Tiền Trừ Nộp Trừ Nộp Số Còn Tạm TNCN Lương BHXH BHYT Được Nhận Ứng Thu Trong Kỳ 4=1+2+3 5=2x8% 6=2x1.5% 9=4-5-6-78 Xác định tiền lương sách cho cá nhân người lao động: Tiền lương sách trả cho người lao động hàng tháng bao gồm: tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước quy định Nghị định 26/CP, loại phụ cấp theo lương theo ngày thực công tác ngày nghỉ hưởng lương theo quy định Bộ luật Lao Động Tiền lương sách cá nhân tính theo công thức: LCS= LCSngày x NTT LCS: Tiền lương sách theo ngày công làm việc thực LCSngày: Mức lương ngày NTT: số ngày công trả lương tháng, bao gồm: ngày công tác thực hiện, ngày hội họp, học tập, ngày nghỉ phép, hiếu hỷ theo chế độ, ngày nghỉ hưởng lương theo quy định Bộ luật Lao Động Thời hạn trả lương hàng tháng cho cán nhân viên Công ty Ngày 15 hàng tháng tạm ứng 100% tiền lương sách cho người lao động Ngày tháng sau tạm ứng tiền lương cấp bậc cho người lao động khấu trừ phần tiền lương sách tạm ứng cho người lao động không đủ ngày công tháng Các trường hợp trả lương khác - Tiền lương thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động: Tiền lương làm đóng BHXH tháng trước nghỉ TNLĐ Ltnlđ = x Số ngày nghỉ TNLĐ NTC 19 Ltnlđ: tiền lương cho thời gian nghỉ điều trị tai nạn NTC: ngày làm việc tiêu chuẩn tháng theo Bộ luật Lao động - Những cán công nhân viên Công ty cử học khoá học, lớp học ngắn hạn, dài hạn hưởng lương sau: Trường hợp cử đào tạo khoá học có thời gian tập trung liên tục 06 tháng hưởng nguyên lương làm (100% lương sách 100% lương cấp bậc); Trường hợp cử đào tạo khoá học có thời gian tập trung liên tục từ 06 tháng trở lên hưởng 100% lương sách 50% lương cấp bậc Trường hợp cán công nhân viên nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng có lương theo quy định hưởng nguyên lương sách lương cấp bậc làm *Xác định hệ số cho cá nhân người lao động Hệ số hoàn thành công việc tháng cá nhân người lao động: Hệ số hoàn thành công việc tháng cá nhân người lao động hệ số xác định dựa kết làm việc cá nhân tháng so với kế hoạch công việc giao công việc phát sinh tháng, đồng thời dựa ý thức làm việc cá nhân Hệ số hiệu công việc cá nhân người lao động: Hệ số hiệu công việc cá nhân người lao động hệ số đánh giá suất làm việc cá nhân quý, đánh giá mức độ đóng góp cá nhân kết hoạt động phận Công ty nói chung Hệ số hiệu công việc cá nhân gồm 20 mức Mức thấp mức cao Độ giãn cách mức 0,1; 2.2.2.3 Chính sách thực chế độ thưởng Nguồn hình thành quỹ khen thưởng chủ yếu lấy từ lợi nhuận Công ty Quỹ khen thưởng không ngừng tăng năm Trích 2% quỹ tiền lương hiệu quý để làm quỹ khen thưởng Giám đốc nhằm động viên khen thưởng kịp thời cá nhân, đơn vị có thành tích tốt, hiệu sản xuất kinh doanh cao 20 Đối tượng khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích suất sắc công việc, lao động có thâm niên đóng góp vào phát tiển Công ty, lao động đạt hiệu thi đua sản xuất cá nhân, đơn vị hoàn thành vượt mức công việc, đảm bảo số lượng thời gian Thưởng cuối năm: Hàng năm Công Ty kinh doanh có lãi Công Ty trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động, mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận năm Mức thưởng cụ thể người lao động tùy thuộc vào đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy Công ty Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế năm / 12 tháng] Tỷ lệ % tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh năm định ban lãnh đạo Công ty Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch: Số tiền thưởng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng tuỳ thuộc vào kết kinh doanh Công ty Thưởng thâm niên: Thâm niên tính chi tiết tới tháng (nếu từ 15 ngày trở lên tính đủ tháng, 15 ngày không tính đủ tháng) Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên tháng Thưởng thâm niên trả vào cuối năm (Âm lịch) Thưởng đạt doanh thu: Phòng Kinh doanh đạt doanh thu Ban giám đốc giao thưởng phần trăm doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu Phòng Kinh doanh làm tờ trình việc đạt doanh thu, mức hưởng cho công nhân viên trình Ban giám đốc duyệt chuyển cho Phòng Kế toán trả với lương tháng Thưởng theo dự án: Mỗi dự án hoàn thành tốt thưởng tỷ lệ phần trăm tùy thuộc vào lợi nhuận dự án 2.2.2.4 Chính sách thực chế độ phúc lợi vật chất Ngoài chế độ tiền lương, tiền thưởng hàng năm, từ năm 2014 công ty tổ chức thực cuôc đánh giá nhân viên để trao tặng thưởng 21 vật như: Nhân viên xuất sắc thưởng máy tính xách tay trị giá 15 triêu; nhân viên giỏi thưởng điện thoại Samsung S3;…từ thể quan tâm công ty nhân viên Họ có thái độ làm việc tích cực hơn, làm việc gắn bó lâu dài với công ty 2.2.3 Công tác tạo động lực thông qua giải pháp phi tài 2.2.3.1 Điều kiện môi trường làm việc 2.2.3.2 Chế độ thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 2.2.3.3 Chế độ phúc lợi, dịch vụ 2.2.3.4 Công tác xây dựng uy tín văn hoá công ty 2.2.3.5 Các hình thức kích thích tinh thần khác 2.3 Khảo sát kết công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Qua kết điều tra thực tế Công ty ta thấy mức lương, điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi đáp ứng yêu cầu chi phí tạo mức công bên Công ty so với mặt chung mức lương không thua chưa mang tính cạnh tranh với doanh nghiệp khác chưa thực tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên Công ty 2.4 Đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt 2.4.1 Ưu điểm công tác tạo động lực 2.4.2 Nhược điểm nguyên nhân hạn chế Kết luận chương: Trong chương này, tác giả tổng quát Công ty Cổ phần Phần mềm Việt, nêu tình hình hoạt động kinh doanh công ty thời gian gần đây, phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động, đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Trên sở lý luận từ chương 1, kết hợp với phân tích thực trạng từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt chương 22 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT 3.1Phương hướng tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá thực công việc dựa việc quản lý chặt chẽ dự án Xây dựng văn hoá Công ty, thúc đẩy phong trào hoạt động quần chúng, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp tăng thêm tính đoàn kết thành viên Công ty Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Chiến lược phát triển phụ thuộc vào giai đoạn Công ty Công ty có kế hoạch chiến lược phát triển văn gửi đến cán công nhân viên phong ban Công ty người lao động biết thực Hoàn thành mô hình tổ chức doanh nghiệp kế hoạch dài hạn Tổ chức lại máy phòng ban Công ty theo quy trình thống nhất, tinh gọn hoạt động hiệu 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động công ty Cổ phần Phần mềm Việt 3.2.1 Giải pháp tạo động lực thông qua tiêu chuẩn thực công việc 3.2.2 Giải pháp tạo động lực thông qua giải pháp tài 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác trả lương phụ cấp: 3.2.2.2 Xây dựng sở xét thưởng mới, tăng tần suất thưởng, đa dạng hình thức thưởng 3.2.3 Giải pháp tạo động lực thông qua giải pháp phi tài 3.2.3.1 Cải tiến môi trường điều kiện làm việc 3.2.3.2 Tăng khoản phúc lợi dịch vụ 3.2.3.3 Hoạt động đào tạo cần tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng 3.2.3.4 Tạo hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp 3.2.3.5 Sử dụng bố trí nhân lực cho phù hợp 3.2.3.6 Kỷ luật nghiêm minh trường hợp vi phạm 23 Kết luận chương: Trong chương 3, tác giả trình bày phương hướng tạo động lực cho người lao động công ty thời gian tới đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Chương tác giả nghiên cứu đưa giải pháp nhằm khắc phục tồn hạn chế công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Phần mềm Việt KẾT LUẬN Nguồn lực lao động có vai trò ngày quan trọng, định thành công hay thất bại tổ chức Khả người vô hạn, doanh nghiệp, tổ chức cần phải trọng đến việc phát huy yếu tố người Một biện pháp đặc biệt quan trọng nhằm phát huy hết khả người lao động, tăng cường cống hiến họ tổ chức công tác tạo động lực Nhận thức tầm quan trọng đó, Công ty Cổ phần Phần mềm trọng đến công tác tạo động lực cho người lao động nhằm tạo đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn, gắn bó với công ty, hăng hái, nhiệt tình công việc Trong thời gian vừa qua, công tác đạt nhiều thành tựu đáng kể, nhiên nhiều mặt hạn chế dẫn đến kết làm việc chưa cao Trong thời gian viết luận văn, em nghiên cứu tìm hiểu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty, từ thấy số ưu điểm hạn chế Từ mặt hạn chế đó, tác giả xin đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác với hy vọng góp phần sức nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực công ty Những lý luận số liệu báo cáo chắn có khiếm khuyết mang tính chủ quan bị hạn chế tầm nhìn tác giá Vì vậy, tác giả mong nhận đóng góp, bổ sung, sửa đổi thầy cô ban lãnh đạo công ty để tác giả hoàn thiện luận văn tốt nghiệp Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu thời gian tới Dựa nghiên cứu có luận văn, tác giả tiếp tục nghiên cứu sâu sắc đề tài này, 24 mở rộng phạm vi thu thập liệu, cung cấp thêm số bảng hỏi mẫu để kết nghiên cứu xác hơn, sâu vào hoạt động tạo động lực cho người lao động hoạt động quản trị nhân lực Công ty công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo động lực làm việc cho nhân viên,…, sở đó, tác giả xây dựng kế hoạch hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty định hướng đến năm 2021 [...]... động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Trên cơ sở những lý luận từ chương 1, kết hợp với phân tích thực trạng từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt trong chương 3 22 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT 3.1Phương hướng tạo động lực cho người lao động của Công. .. lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt 2.4.1 Ưu điểm công tác tạo động lực 2.4.2 Nhược điểm và nguyên nhân hạn chế Kết luận chương: Trong chương 2 này, tác giả đã tổng quát Công ty Cổ phần Phần mềm Việt, nêu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây, phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động, đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động. .. phòng hiện đại làm tăng năng xuất lao động Văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ là nguồn lực, là cơ sở cho người lao động làm việc vì mục tiêu chung của Công ty Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần 2.2 Phần mềm Việt 2.2.1 Công tác tạo động lực thông qua tiêu chuẩn thực hiện công việc 2.2.1.1 Phân công, giao việc, giao quyền, giao mục tiêu công việc M ặ c d ù , c ò n g ặ p... cán bộ công nhân viên trong từng phong ban trong Công ty để cho người lao động biết và thực hiện Hoàn thành mô hình tổ chức của doanh nghiệp trong kế hoạch dài hạn Tổ chức lại bộ máy các phòng ban trong Công ty theo một quy trình thống nhất, tinh gọn và hoạt động hiệu quả 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần Phần mềm Việt 3.2.1 Giải pháp tạo động lực thông... 3.2.3.4 Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp 3.2.3.5 Sử dụng và bố trí nhân lực cho phù hợp 3.2.3.6 Kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm 23 Kết luận chương: Trong chương 3, tác giả trình bày phương hướng tạo động lực cho người lao động của công ty trong thời gian tới và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt. .. huy hết khả năng của người lao động, tăng cường sự cống hiến của họ đối với tổ chức chính là công tác tạo động lực Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty Cổ phần Phần mềm đã rất chú trọng đến công tác tạo động lực cho người lao động nhằm tạo ra được một đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn, gắn bó với công ty, hăng hái, nhiệt tình trong công việc Trong thời gian vừa qua, công tác này đã đạt được... thời Do công tác này được thực hiện tốt đã góp phần tạo điều kiện cho người lao động làm chủ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, biết rõ công việc mình làm từ đó kích thích người lao động nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu của công ty và họ sẽ cảm thấy gắn bó với công ty hơn 2.2.1.2 Tiêu chí và quy trình đánh giá công việc Tại công ty Cổ phần Phần mềm Việt, việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc... giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại và hạn chế trong công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt KẾT LUẬN Nguồn lực lao động có vai trò ngày càng quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức Khả năng của con người là vô hạn, cho nên mỗi một doanh nghiệp, mỗi một tổ chức cần phải chú trọng đến việc phát huy yếu tố con người Một trong những biện pháp... lương là phần thu nhập cơ bản của cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, góp phần quan trọng làm lành mạnh đội ngũ lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng người 2.2.2.2 Chính sách và thực hiện chế độ thưởng Nguồn hình thành quỹ khen thưởng chủ yếu lấy từ lợi nhuận của Công ty Quỹ... 2.2.3 Công tác tạo động lực thông qua các giải pháp phi tài chính 2.2.3.1 Điều kiện và môi trường làm việc 2.2.3.2 Chế độ về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 2.2.3.3 Chế độ phúc lợi, dịch vụ 2.2.3.4 Công tác xây dựng uy tín và văn hoá công ty 2.2.3.5 Các hình thức kích thích tinh thần khác 2.3 Khảo sát kết quả công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Qua kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt, Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt, Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay