Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện

26 159 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:19

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ĐiệnHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ĐiệnHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ĐiệnHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ĐiệnHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ĐiệnHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN THỊ HẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - NĂM 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN NGỌC MINH Phản biện 1: TS Bùi Minh Hải Phản biện 2: PGS.TS Vũ Trọng Tích Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ngày kinh tế phát triển với xu hướng quốc tế hóa, cạnh tranh doanh nghiệp không nằm phạm vị quốc gia mà mở rộng toàn cầu Cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đổi khai thác cách có hiệu nguồn lực sẵn có Nguồn nhân lực vốn quý báu xã hội hay tổ chức Chỉ nguồn nhân lực tuyển dụng đầy đủ sử dụng cách có hiệu tổ chức hoạt động cách trơn tru thành công mong đợi Hoạt động tổ chức chịu ảnh hưởng chi phối nhân tố mức độ ảnh hưởng khác qua thời kỳ nguồn nhân lực giữ vai trò định hoạt động tổ chức nào.Tuy nhiên với vai trò quan trọng nguồn nhân lực tổ chức ngày phải hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đặt Các doanh nghiệp tồn phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ phải tìm cách để trang bị cho đội ngũ lao động lớn mạnh chất lượng lẫn số lượng Chính quản trị nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Con người nguồn lực đóng vai trò quan trọng nhất, nguồn tài nguyên yếu tố định đến thành công daonh nghiệp Trong Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện công ty có hoạt động tư vấn dịch vụ kỹ thuật xây dựng công trình điện, thủy lợi, công trình công nghiệp điện dân dụng, xây lắp đầu tư nguồn điện Để công ty đứng vững phát triển kinh kế cạnh tranh ngày gay gắt này, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện cần quan tâm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực thích hợp để đáp ứng nhu cầu công việc trước mắt lâu dài Xuất phát từ thực tế này, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác Quản trị nguồn nh n ực Công ty cổ phần T vấn ầu t y dựng Điện làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Thông qua đề tài giúp hiểu công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Điện, qua mong công ty nghiên cứu, hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Công tác quản trị nguồn nhân lực mối quan tâm lớn nhà nghiên cứu tổ chức Việt Nam Trên thực tế có nhiều nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực Dưới số nghiên cứu khoa học đề cập đến vấn đề quản trị nguồn nhân lực, kể số công trình tiêu biểu sau: PGS.TS Nguyễn Thị Minh n, uản trị nguồn nhân lực, NXB Học viện công nghệ Bưu Viễn Thông – 2008 TS Trần Kim Dung, uản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê – 2006 Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc uân, Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội – 2007 Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thu Hiền “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nh n ực công ty Phần mền Truyền thông V SC phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực công ty Phần mềm Truyền thông V SC, đồng thời đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo thực giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Phần mềm Truyền thông V SC Luận văn thạc sĩ Dương Đại Lâm Hoàn thiện công tác Quản trị nh n ực viễn thông Bắc Giang nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực viễn thông Bắc Giang, giải hạn chế công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Viễn thông Bắc Giang Những nghiên cứu tập trung nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực, hạn chế đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Trong luận văn nghiên cứu vấn đề quản trị nguồn nhân lực, vai trò ảnh hưởng quản trị nguồn nhân lực đồng thời đưa định hướng cho quản trị nguồn nhân lực thời gian tới Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, tổng hợp hệ thống hoá sở lý luận công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp Vận dụng lý thuyết quản trị nguồn nhân lực để phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Điện Từ nghiên cứu tìm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty, góp phần nâng cao hiệu hoạt động chung công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện Phạm vi nghiên cứu: - Thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện khoảng thời gian từ năn 2013- 2015 biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực công ty - Không gian: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Điện, số 52, Ngõ 110 tổ 5, Phường Kiến Hưng, uận Hà Đông, Hà Nội Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu định tính (phương pháp thống kê, phương pháp bảng hỏi, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp hồi cứu): Phân tích số liệu thứ cấp công ty Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng cân đối tiền lương… - Nghiên cứu định lượng cách tham khảo ý kiến nhân viên công ty liên quan đến đề tài (phương pháp bảng hỏi) Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn tốt nghiệp dự kiến bao gồm chương sau: Ch ơng 1: Lý luận công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Ch ơng 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện Ch ơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Điện Ch ơng LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DO NH NGHIỆP Giới thiệu c t c qu tr u h c doanh hiệp,kh i iệm cũ hư vai trò ó Kế tiếp trì h bày ội du chủ yếu qu tr h c tro doa h hiệp tình hình áp dụ hữ ội du vào th c tiễ 1.1 M t số vấn ề quản trị nguồn nh n ực 1.1.1 Khái ni m uản trị nhân lực( TNL) hệ thống triết lý, sách, thể thông qua phối kết hợp chuỗi hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo-phát triển, trì, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên nhằm đạt mục tiêu chiến lược tổ chức lợi ích tối ưu cho nhân viên 1.1.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực - Giúp cho tổ chức đạt mục tiêu - Sử dụng kỹ khả lực lượng lao động cách có hiệu - Cung cấp cho tổ chức người lao động đào tạo tốt có động mạnh mẽ - Đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân, kích thích, động viên nhiều nơi làm việc trung thành, tận tụy với doanh nghiệp - Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật đạo đức sử dụng lao động 1.1.3 tr quản trị nguồn nhân lực -Vai trò làm sách -Vai trò cố vấn -Vai trò kiểm tra 1.1.4 ác nhân tố ảnh hư ng đến quản trị nguồn nhân lực 1.1.4.1 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp Các yếu tố bên ảnh hưởng đến nguồn nhân lực hay gọi môi trường bên bao gồm yếu tố như: khung cảnh kinh tế, dân số, lực lượng lao động xã hội, luật lệ Nhà nước, văn hóaxã hội, khoa học kĩ thuật, đối thủ cạnh tranh, khách hàng 1.1.4.2 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp Đó yếu tố bên nội doanh nghiệp Các yếu tố bên chủ yếu gồm: sứ mạng mục tiêu công ty, sách chiến lược doanh nghiệp, bầu không khí làm việc doanh nghiệp 1.2 N i dung c a quản trị nguồn nh n ực doanh nghiệp 1.2.1 Thiết ế phân tích c ng vi c Thiết kế công việc trình xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể thực người lao động tổ chức điều kiện cụ thể để thực nhiệm vụ, trách nhiệm Phân tích công việc trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành; nhiệm vụ trách nhiệm, quyền hạn thực công việc phẩm chất, kỹ người lao động để thực tốt công việc 1.2.2 ập ế hoạch nhân Lập kế hoạch nhân lực trình đánh giá, xác định nhu cầu nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu hoạt động tổ chức xây dựng kế hoạch nhân lực để đáp ứng nhu cầu tương lai 1.2.3 Tu n dụng nhân Tuyển dụng trình phân loại, đánh giá ứng viên để chọn người có xác suất thành công cao công việc cần tuyển 1.2.4 Tạo đ ng lực lao đ ng Động lực lao động khao khát tự nguyện người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu tổ chức Động lực cá nhân kết nhiều nguồn lực hoạt động đồng thời người môi trường sống làm việc người Do đó, hành vi có động lực (hay hành vi thúc đẩy, khuyến khích) tổ chức kết tổng hợp kết hợp tác động nhiều yếu tố văn hoá tổ chức, kiểu lãnh đạo, cấu trúc tổ chức sách nhân lực thực sách 1.2.5 Đánh giá thực hi n c ng vi c Đánh giá thực công việc hệ thống thức duyệt xét đánh giá hoàn thành công việc cá nhân theo định kỳ 1.2.6 Đào tạo phát tri n nguồn lực Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi môi trường cạnh tranh 1.2.7 Th lao lao đ ng Thù lao lao động hiểu tất mà người lao động nhận thông qua mối quan hệ thuê mướn họ với tổ chức Thù lao lao động không bao gồm lợi ích tài chính, mà bao gồm lợi ích phi tài mà doanh nghiệp dành cho người lao động 1.2.8 Quan h lao đ ng Hoạt động lao động tập thể sản sinh mối quan hệ xã hội người với người Các mối quan hệ liên quan tới lợi ích tập đoàn người với tập đoàn người khác có địa vị khác toàn trình sản xuất quan hệ lao động 1.3 Những nh n tố ảnh h ởng ến công tác quản trị nguồn nh n ực 1.3.1 ác ếu tố hách quan Hoạt động quản trị nhân doanh nghiệp không diễn khuân khổ doanh nghiệp mà bị tác động yếu tố thuộc môi trường bên Các yếu tố bao gồm : Văn hóa – Xã hội, Tình hình kinh tế, Luật pháp – Chính trị, Lực lượng lao động, Đối thủ cạnh tranh, Kỹ thuật công nghệ 1.3.2 ác ếu tố chủ quan Môi trương bên bao gồm yếu tố bên doanh nghiệp Các yếu tố bên tác động chủ yếu đến hoạt động quản trị nhân gồm: Sứ mạng, mục tiêu doanh nghiệp, Đội ngũ lao động, Chính sách quy định doanh nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Phong cách kinh nghiệm người lãnh đạo, Văn hóa doanh nghiệp Công đoàn 1.4 Kết uận ch ơng Việc đưa sở lý luận công tác quản trị nguồn nhân lực giúp cho đề tài trở nên logic, chặt chẽ tạo nên bao quát tổng thể, đồng thời giúp cho việc đánh giá phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Điện, từ đề giải pháp chương Ch ơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN Trì h bày t qua c ty c ph tư v đ u tư y d iệ , th c tr c t c qu tr u h c đ h i c t c qu tr u h c 2.1 Tổng quan công ty cổ phần t vấn ầu t y dựng Điện 2.1.1 Quá tr nh h nh thành phát tri n Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Điện thành lập vào ngày 24 tháng 07 năm 2003, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 046072 đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 07 năm 2003 Địa chỉ: Số 52, Ngõ 110 tổ 5, Phường Kiến Hưng, uận Hà Đông, Hà Nội MST : 0101375478 Tel: (84-4) 5580110 Fax: (84-4) 5580111 Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng Số cán công nhân viên: 381 người 2.1.2 cấu tổ chức Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức 2.1.3 hức nhi m vụ Với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ chuyên lĩnh vực tư vấn, lập dự án thi công công trình điện công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện đời phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu việc phát triển dịch vụ điện Việt Nam Hiện nay, chiến lược kinh doanh công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện tập trung vào mảng dịch vụ sau:  Ngành nghề sản uất kinh doanh c a ơn vị: - Tư vấn thiết kế dự án Điện - Lập dự án đầu tư - Thực thi công xây dựng đường dây tải điện trạm biến áp - Xây dựng điện công trình dân dụng - Xây dựng điện công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị 2.1.4 T nh h nh lao đ ng c ng t cổ ph n tư vấn đ u tư â dựng Đi n Hình 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi Bảng 2.1: Biến động nguồn nhân lực công ty giai đoạn 2013- 2015 Bảng 2.2: Lực lượng cán bộ, công nhân chủ chốt công ty 2.1.5 Kết hoạt đ ng sản uất inh doanh t năm 13- 2015 Bảng 2.3: Kết hoạt ng sản uất kinh doanh c a công ty từ năm 2013- 2015 ( v tí h: Triệu đ ) Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2013 Năm 2014 Giá trị 174.371 94.740 106.875 7.254 301 7.555 5.248 Giá trị 294.958 111.702 235.207 11.475 1.743 13.218 9.884 % tăng, (giảm) so với 2013 69% 18% 120% 58% 479% 75% 88% Năm 2015 Giá trị 598.559 146.208 733.003 22.864 283 23.148 17.913 % tăng, (giảm) so với 2014 102% 30% 211% 99% -83% 75% 81% (N u : B o c o kết qu ho t độ s u t ki h doa h - Công ty c ph tư v đ u tư y d iệ ) Nhìn vào bảng biểu ta thấy doanh thu lợi nhuận Công ty không ngừng tăng lên Mặc dù khủng hoảng tài toàn cầu gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng phần tới hoạt động kinh doanh Công ty cố gắng vượt bậc mình, Công ty thu hút mức lợi nhuận doanh thu vượt mức kế hoạch đặt 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nh n ực công ty cổ phần t vấn ầu t y dựng Điện 2.2.1 Phân tích c ng vi c Công tác phân tích công việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện thực theo cách thức sau: Ban Giám đốc công ty đạo cho phòng nhân phòng ban khác công ty thực phân tích công việc Phòng Nhân đưa thông báo đề nghị trưởng phòng ban khác công ty phân tích công việc cho tất vị trí phòng ban mình.Thông báo có hướng dẫn mô tả công việc cần nêu rõ người lao động cần phải thực nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn điều kiện làm việc 10 Lao động công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện bổ sung theo định biên lao động công ty duyệt Nguồn tuyển mộ nhân viên công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện gồm bên bên ngoài, tuỳ thuộc vào chức danh công việc Thông thường công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện ưu tiên nguồn nội trước, không đáp ứng đủ yêu cầu tuyển nguồn bên Nguồn bên mà công ty áp dụng tuyển mộ phổ biến tuyển mộ qua mạng báo chí, tuyển mộ sinh viên thực tập qua giới thiệu nhân viên 2.2.3.2 Công tác tuyển chọn Chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực Công ty thực dựa sở kế hoạch tiêu lao động hàng năm Các chức danh cần tuyển dụng vào nhu cầu thực tế công việc, vị trí Việc tuyển dụng lao động thực theo quy định Bộ luật lao động, Luật doanh nghiệp Nhà nước quy chế tuyển dụng Công ty Bảng 2.4: Bảng theo dõi kết tuyển dụng Công ty cổ phần T vấn ầu t X y dựng Điện 2013 - 2015 ( v tí h : N ười ) Tính chất công Đ tuổi Giới tính Thời Số ợng việc TT gian tuyển Trực Gián ( Năm ) (Ng ời) 18-39 40-49 50-60 Nam Nữ tiếp tiếp 2013 30 25 24 28 2 2014 52 40 12 42 47 2015 52 43 45 48 (N u : Phò T chức hà h chí h – C ty c ph tư v đ u tư y d iệ ) ua bảng ta thấy, Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân qua năm Điều chứng tỏ, cạnh tranh môi trường làm việc công ty lớn Ngoài công ty tập trung, định hướng tuyển dụng lao động trẻ, cố độ tuổi trung bình 39 tuổi Đây lược lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn cao, có tính sáng tạo tinh thần học hỏi vươn lên công việc cao 2.2.4 Tạo đ ng lực lao đ ng a) ác chế đ phúc lợi Trong 03 năm qua, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện thực tốt chế độ, sách đãi ngộ cho người lao động, cụ thể là: 11 - Giải phép hàng năm cho cán công nhân viên (CBCNV) - Giải chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định Chính phủ Bảo hiểm xã hội (BHXH) - uản lý cán công nhân viên nghỉ hưu Công ty - Thực chế độ bồi dưỡng ca 3, độc hại, làm thêm cho người lao động - Thực sách nội Ngành, tuyên truyền, giáo dục, triển khai xuống đơn vị - Thực đầy đủ sách sức khoẻ khám chữa bệnh định kỳ, dịch vụ sức khoẻ… Bệnh viện 103 đảm nhiệm - Thành lập sử dụng quỹ khuyến khích tài trẻ nhằm phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, khuyến khích lao động trẻ có tài Trung tâm, cán công nhân viên học giỏi, có khiếu đặc biệt sinh viên xã hội giỏi, đặc biệt nhằm phát triển đội ngũ công nhân viên có chất lượng cao công ty bồi dưỡng nhân tài cho đất nước - Thành lập, trích sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ bảo trợ tập thể nhằm thực hoạt động phúc lợi, từ thiện hoạt động khác có ý nghĩa mặt tinh thần cho cán công nhân viên tổ chức thăm quan, nghỉ mát, hỗ trợ CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn… b) Đánh giá chế đ phúc lợi Để đánh giá mức độ hài lòng với chế độ phúc lợi công ty , tác giả tiến hành khảo sát ba nhóm đối tượng Phòng ban, nhân viên làm việc trực tiếp nhân viên làm việc gián tiếp Số phiếu phát 120 phiếu, số phiếu thu 120 phiếu phiếu không hợp lệ Bảng 2.5 Kết ánh giá mức hài òng với chế phúc ợi c a công ty Lãnh ạo Nhân viên Nhân viên Mức Theo vị trí phòng ban trực tiếp gián tiếp hài lòng (%) (%) (%) Hoàn toàn hài lòng 40,5 30 15 Hài lòng 55,5 52,5 67,5 Không hài lòng 17,5 11,3 Hoàn toàn không hài 0 6,2 lòng (N u : Kh o s t bằ b hỏi) 12 Nhìn vào bảng 2.5 ta thấy: Nếu lãnh đạo phòng ban có mức đánh giá hài lòng hoàn toàn hài lòng nhóm nhân viên trực tiếp gián tiếp xuất nhiều nhân viên không hài lòng, trí có số nhân viên hoàn toàn không hài lòng 2.2.5 Đánh giá thực hi n c ng vi c Việc đánh giá thành tích phòng ban Công ty thực thông qua “ chấm điểm thi đua cho nhiệm vụ mà đơn vị giao Việc chấm điểm thi đua thực định kỳ theo quý, tháng năm Các đơn vị cấp chấm điểm đơn vị cấp qua nhận xét mặt hoạt động, tiến độ kết thực công việc… đơn vị ngang cấp có ý kiến đánh giá lẫn Các điểm số ý kiến đóng góp tập hợp phòng TCHC Công ty để xem xét lại mức độ hợp lý, xác trước báo cáo Ban Giám đốc Các đơn vị có thành tích cao biểu dương khen thưởng theo quy chế Công ty, đơn vị bị đánh giá yếu phải giải trình mặt không hoàn thành nhiệm vụ đồng thời nêu phương hướng giải 2.2.6 Đào tạo phát tri n uá trình triển khai sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty sau:  X c đ h hu c u đào t o ph t triể u h c Nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trung tâm Nếu việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực không xác, đầy đủ gây lãng phí công việc sử dụng nguồn nhân lực công ty, không đạt mục tiêu đề  Triể khai th c hiệ chí h s ch đào t o ph t triể Trên sở nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực xác định, công ty xác định hình thức, phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho công ty sau:  t o ph t triể kiế thức chuyê m : Triển khai tổ chức đào tạo dịch vụ, khoá đào tạo kỹ mềm, khoá đào tạo lập trình, bảo mật, quản trị hệ thống,…  t o cao kỹ ă chuyê m Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện tổ chức khoá đào tạo cho cán nguồn, lãnh đạo cấp trung, cấp cao,… 13 Bảng 2.6 Công tác tạo cán b Công ty cổ phần t vấn ầu t y dựng Điện từ 2014-2015 Số ao ng ợc tạo Chi phí tạo Năm ( Ng ời ) (Triệu ồng) 2013 15 25.000.000 2014 22 30.000.000 2015 27 45.000.000 (N u : Phò T chức hà h chí h – C ty c ph tư v đ u tư y d iệ ) Bảng 2.7 Kết iều tra ánh giá mức hài òng công tác tạo c a công ty Lãnh ạo Nhân Nhân Mức phòng viên trực viên gián Theo vị trí hài lòng ban tiếp tiếp (%) (%) (%) Hoàn toàn hài lòng 35 32,7 29,5 Hài lòng 65 56,7 56,7 Không hài lòng 10,6 13,8 Hoàn toàn không hài 0 lòng (Ngu : Kh o s t bằ b hỏi) ua bảng khảo sát trên, ta thấy công ty coi trọng công tác đào tạo nhân Đặc biệt, phần đông số lượng cán bộ, công nhân viên cảm thấy hài lòng hoàn toàn hài lòng với chương trình đào tạo, phần nhỏ cảm thấy không hài lòng người cảm thấy hoàn toàn không hài lòng với khóa đào tạo công ty 2.2.7 Th lao lao đ ng Người lao động Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện doanh nghiệp có quyền lợi lương bổng đãi ngộ Trên sở nhận thức điều đó, từ thành lập, lương bổng đãi ngộ mối quan tâm hàng đầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện người lao động * Kết c u tiề ươ , thu hập ười ao độ g (TN): + Tr ươ theo thời ia i : Hình thức trả lương thời gian đơn giản áp dụng cho khối văn phòng quản lý Cách tính: TL= (MLNgày x TGTT ) + PC 14 Trong đó: ML Ngày: Mức lương ngày TGTT : Thời gian làm việc thực tế PC: Phụ cấp Bảng 2.8 Bảng tổng hợp ơng thời gian năm 2015 c a nh n viên Công ty cổ phần t vấn ầu t y dựng Điện ( v tí h : ) TT Họ tên Chức vụ Lương tháng Phụ cấp BHXH ( 10,5%) Lương thực lĩnh Trưởng phòng 8.320.000 910.000 525.000 8.705.000 Nguyễn Hồng Ngọc Trưởng phòng 8.320.000 910.000 525.000 8.705.000 Nguyễn Thu Hà NV 5.460.000 910.000 393.000 5.977.000 Trần Thu Trang …………… (N u : Quy chế tr ươ CBCNV- C ty c ph tư v đ u tư y d iệ ) + Tr ươ kho : Hình thức trả lương khoán áp dụng cho công nhân - Tiền lương khoán, lương sản phẩm (TLSp) cá nhân tập thể (nếu có) - Tiền thưởng suất ( Thgns ); - Tiền lương cho ngày nghỉ có lương ( TLNgcl ); - Thu nhập khác (nếu có) như: Chế độ ăn ca theo quy định Nhà nước, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng v.v (TNKh ) Công thức tính: TN = TLSp + Thgns + TLNgcl + TNKh (nếu có) Tiền lương khoán lương sản phẩm cá nhân trực tiếp: - Tiền lương khoán tổng số tiền lương mà công ty giao khoán cho cá nhân tập thể để thực khối lượng công việc công ty; - Tiền lương sản phẩm tiền lương mà công ty trả cho người lao động tập thể người lao động theo số lượng sản phẩm đạt đơn giá sản phẩm giao; * Công thức tính: TLSpi = VĐgspi x QSpi Trong đó: - VĐgspi: Đơn giá sản phẩm Giám đốc giao; 15 2.2.8 Quan h lao đ ng Về sách khả thăng tiến công ty điều tra thể qua bảng sau: Bảng 2.10 Bảng kết iều tra, ánh giá quy trình sách thăng tiến c a công ty Tỷ ệ (%) TT Tiêu chí 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 uy trình thăng tiến rõ ràng 5,4 20,7 55,5 11,2 7,2 Tiêu chí thăng tiến rõ ràng 4,7 15,6 59,2 20,2 8,3 Cơ hội thăng tiến công cho 25 12 53 thành viên Tần suất đánh giá kết công 10,5 15,7 48,5 18 7,3 việc/ thăng tiến phù hợp Các quy định yếu tố, điều 14 20,4 44,3 15.5 5,8 kiện thăng tiến phù hợp( quy định chứng chỉ, cấp, kinh nghiệm…) (Ghi chú: Tha điểm 1-5) (N u : Kh o s t bằ b hỏi) Kết kháo sát bảng 2.10, đánh giá cao quy trình sách thăng tiến công ty Khoảng từ 60-70% đánh giá mức tích cực (từ mức 3/5) cho tiêu chí, nhiên khoảng 20-39% đánh giá đạt mức 1/5 2/5 Như công ty làm tốt công tác đánh giá Với việc thực đánh giá 75% người tham gia khảo sát đánh giá hợp lý, lại gần 25% cho chưa hợp lý 2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nh n ực công ty cổ phần t vấn ầu t y dựng Điện 2.3.1 Kết đạt Nhìn chung 03 năm qua, công tác TNNL Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện tổ chức, phân công lao động ngày hoàn thiện Sự phân lao động thực sở nhiều yếu tố: dựa phù hợp khả phẩm chất người lao động với yêu cầu công việc, lấy yêu cầu công việc làm tiêu chuẩn lựa chọn, làm phương hướng phấn đấu, tạo điều kiện phát triển đào thải nhân viên; dựa tiêu chuẩn cấp bậc, trình độ, kết công việc người lao động để phân biệt người lao động có trình độ khác Người lao động Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện xếp cấp bậc theo kiến thức kỹ 16 khả làm việc họ quy định ngành Vì cho phép đơn vị sử dụng hợp lý lao động, tạo điều kiện nâng cao trình độ, đảm bảo chất lượng công việc tạo điều kiện thù lao lao động hợp lý 2.3.2 h ng m t hạn chế Bên cạnh mặt đạt được, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện gặp khó khăn không nhỏ quản trị nhân lực, cụ thể là: - Công tác tuyển dụng có hạn chế: Hình thức thi tuyển mà công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện áp dụng hình thức vấn Tuy nhiên, nội dung vấn tập trung chủ yếu hướng tới kỹ nghề nghiệp, quan tâm tới khả sáng tạo, tư duy, trí thông minh, nhanh nhẹn ứng viên Bên cạnh đó, công ty chưa thực quan tâm đến trình độ ngoại ngữ ứng viên dự tuyển Điều hạn chế đến chất lượng lao động tuyển - Công tác trả lương, trả thưởng nhiều bất hợp lý, chưa thể rõ hiệu trả lương, tiền lương trả cho khối văn phòng chưa gắn với trách nhiệm người lao động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho công ty trọng hiệu chưa cao chưa xác định đối tượng cần đào tạo - Công tác bố trí sử dụng nguồn nhân lực nhiều hạn chế, công tác tổ chức phân công lao động chưa phù hợp, công việc phòng ban bị chồng chéo lên - Công tác đánh giá thực công việc: Công tác đánh giá thành tích tập thể tương đối nhiên việc đánh gía thành tích cá nhân không Công ty quan tâm nhiều, mang tính hình thức Do đó, không khuyến khích nhân viên làm việc tốt mà không công Công ty Công ty nên xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích công tác cho nhân viên để đảm bảo công cho người lao động 2.3.3 Nguyên nh n c a hạn chế Những tồn hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện xuất phát từ nguyên nhân sau: - Nguyên nhân khách quan: Những ràng buộc quy định Nhà nước quy định Công ty liên quan đến vấn đề thù lao lao 17 động tuyển dụng lao động đẫn đến việc khó khăn việc linh hoạt áp dụng quy định vào thực tế - N uyê h chủ qua : Đơn vị chưa có hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu để áp dụng cách khoa học vào công tác quản trị nguồn nhân lực nội bộ, hệ thống đánh giá thực công việc chưa hoàn chỉnh, cứng nhắc hoạt động tuyển dụng , thù lao lao động Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa chặt chẽ hợp lý 2.4 Kết uận ch ơng Chương thể rõ tình hình công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Điện Trên sở lý luận từ chương kết hợp với phân tích thực trạng từ đề giải pháp chương 18 Ch ơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN Trình bày phươ hướ mục tiêu ho t độ i i ph p hoà thiệ c t c qu tr u h ct ic ty c ph tư v đ u tư y d iệ 3.1 Định h ớng quản trị nguồn nh n ực c a công ty cổ phần t vấn ầu t y dựng Điện thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát tri n sản uất inh doanh Với kết đạt năm trở lại đây, cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện đà phát triển không ngừng, vị công ty ngày củng cố thị trường nước quốc tế Bên cạnh đó, công ty tồn nhiều bất cập Do để hoàn thiện khả cạnh tranh thị trường công ty vạch nhiệm vụ cần thực năm tới: - Sản xuất kinh doanh đảm bảo nhịp độ tăng trưởng, tổng sản lượng hàng năm tăng dần đạt mức kỳ vọng 25% - Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống xã hội, thu nhập bình quân tăng 15% đến 20% - Nâng cao công tác xây dựng văn hóa công ty - Không ngừng nghiên cứu, tìm tòi cách thức thực để nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí, tăng suất lao động, lợi nhuận cho công ty - Cải thiện số máy móc thiết bị để nâng cao sản xuất - Trong năm tới cần hoàn thành công tác tổ chức lao động khoa học để đưa vào áp dụng rộng rãi công ty cho phận quản lý lẫn công nhân sản xuất trực tiếp - Củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống hoạt động quản trị để tạo hệ thống vững mạnh với động, đa dạng, linh hoạt thành viên cách phát triển lực cốt lõi cạnh tranh bền vững - Duy trì nâng cao hiệu hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống sở phát triển vị hấp dẫn với 19 nhà cung cấp nhằm làm tiền đề cho phát triển chiến lược cung cấp sản phẩm có chất lượng - Tìm kiếm phát triển hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến phát triển - Khai thác hiệu hội kinh doanh tài nhằm tạo sức mạnh chiến lược bền vững tận dụng hội kinh doanh để mang lại lợi ích cho công ty 3.1.2 Định hướng phát tri n nguồn nhân lực Tro ắ h Tuyển dụng thêm lao động có trình độ chuyên môn cao, thu hút nhân tài Cập nhật kỹ năng, kiến thức cho người lao động Đáp ứng nhu cầu học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ cá nhân người lao động, kích thích họ làm việc tốt Thường xuyên đánh giá chất lượng đào tạo lực lượng lao động xem có hiệu không, việc đánh giá phải tập trung vào mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ thái độ người học thể qua việc áp dụng thực tế vào sản xuất Chuẩn bị đội ngũ lao động quản lý có chuyên môn cao có lực tốt Đề sách đãi ngộ, tạo động lực, khuyến khích lao động, kích thích động viên, trì củng cố phát triển nguồn nhân lực gắn bó lâu dài với công ty Gắn kết quyền lợi người lao động với quyền lợi mục tiêu phát triển công ty Văn hóa công ty coi trọng đóng góp người lao động, đồng thời khuyến khích khen thưởng thành công Tạo hội thăng tiến nghề nghiệp Tạo dựng tảng văn hoá, chất lượng công việc, chất lượng sống công việc đơn vị: phong cách lãnh đạo, thái độ ứng xử, cách sử dụng quỹ thời gian công việc, lộ trình công danh Sử dụng thước đo giá trị từ thị trường làm sở để đánh giá tạo động lực cho người lao động Tro dài h 20 Xây dựng cấu lao động hợp lý gồm kĩ sư lành nghề, chuyên gia có trình độ cao, nhà quản lý giỏi Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực có, trọng dụng nhân tài nhằm phát huy hết khả cá nhân, tập thể công ty.Tập trung đào tạo chuyên gia đầu ngành lĩnh vực then chốt đặc biệt chuyên gia công nghệ, kinh tế quản trị Đổi cấu tổ chức lao động công ty theo hướng tăng tỷ trọng đội ngũ cán có tri thức cao quản lý, kinh tế kỹ thuật 3.2 M t số giải pháp nh m hoàn thiện công tác quản trị nguồn nh n ực c a công ty cổ phần t vấn ầu t y dựng Điện 3.2.1 Giải pháp tu n dụng nguồn nhân lực Để tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao công ty cần thu hút lao động từ nhiều nguồn Có thể thông báo tuyển dụng qua nhiều hình thức: thông báo nội bộ, thông báo báo địa phương, trang web việc làm (www.vietnamworks.com) (www.lamviec24h.com)… Đối với nhu cầu tuyển lao động nội đơn vị cần tuyển người vào chức danh trống, niêm yết chức danh cần tuyển cách công khai bảng tin phòng ban, đơn vị trực thuộc nhằm thông báo cho tất người lao động biết công việc trống Đối với nhu cầu tuyển dụng bên việc đăng thông báo tuyển dụng nhiều kênh thông tin thu hút nhiều ứng viên giỏi nộp hồ sơ Đơn vị nên phối hợp với trường cao đẳng, đại học gửi thông báo tuyển dụng đến sinh viên năm cuối trường; phối hợp với đơn vị khác tổ chức ngày hội việc làm trường đại học/cao đẳng,… 3.2.2 Giải pháp đào tạo phát tri n nguồn nhân lực Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện áp dụng nhiều phương pháp hình thức đào tạo khác tuỳ thuộc đặc điểm công việc để nâng cao trình độ cho người lao động Việc đào tạo xem hình thức đơn vị chưa thực coi trọng đánh giá hiệu kinh tế trình đào tạo, dẫn đến nhiều lãng phí thời gian lẫn tiền bạc mà không đem lại nhiều kết Vì thế, để tránh tình trạng này, đơn vị áp dụng số biện pháp: 21 + Thứ nhất, đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển + Thứ hai, phân loại đối tượng để có khoá học thích hợp + Thứ ba, hình thức đào tạo + Thứ tư, đánh giá hiệu đào tạo 3.2.3 Giải pháp bố trí sử dụng nguồn nhân lực Để thực thắng lợi nhiệm vụ mà cấp giao cho, bố trí lao động khoa học đơn vị cần thực nội dung sau: - Hoàn thiện hình thức phân công hiệp tác lao động, - Cải tiến việc tổ chức phục vụ nơi làm việc, tổ chức nơi làm việc với biện pháp nhằm tạo điều kiện vật chất kỹ thuật để tiến hành trình sản xuất với hiệu suất cao, bảo đảm sức khoẻ khả làm việc lâu dài người lao động - Hợp lý hoá thao tác phương pháp lao động - Hoàn thiện phương pháp định mức lao động, mở rộng định mức có khoa học - uy định không ngừng hoàn thiện hình thức kích thích vật chất tinh thần người lao động - Đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động - Đảm bảo an toàn lao động không ngừng cải thiện điều kiện lao động, hợp lý hoá trình độ lao động chế độ nghỉ ngơi - Tổ chức ca kíp làm việc thời gian làm việc - Xác định cấp bậc công việc - Kỷ luật lao động phát huy tính sáng tạo người lao động 3.2.4 oàn thi n đánh giá thực hi n c ng vi c Công tác chương trình đánh giá lực nhân viên công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện cần phải theo hướng sau đây: - Trước tiên, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện cần xác định cho mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ hoàn thành công tác họ, giúp nhân viên sửa chữa sai lầm năm qua, cung cấp thông tin làm sở cho công tác đào tạo cho năm sau, thêm vào yêu cầu mà mô tả công việc rõ, trả lương hợp lý thưởng cho nhân viên có thành tích bật Bên cạnh phải xem 22 xét đến ảnh hưởng công việc khác dự đoán khả thực công việc tương lai - Để công tác đánh giá thành tích có hiệu quả, xác yêu cầu phải xác định tiêu chuẩn đánh giá công việc, thứ hai phải xác định mức chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành công tác theo quy định chuẩn Công ty Mức chuẩn đánh giá so sánh với mức độ hoàn thành công tác thực tế nhân viên tới đâu Mức chuẩn đánh giá cần phải điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với hoàn cảnh môi trường cụ thể Sai lầm mà người đánh giá thường mắc phải hiệu ứng hào quang, người đánh giá dựa loại ưu điểm hay khuyết điểm phóng đại lên toàn yếu tố khác Thứ hai, xu hướng đánh giá chung chung để người đạt mức trung bình ngang Thứ ba, đánh giá khoan dung hay khắt khe Cuối có định kiến thiên lệch người đánh giá Để giảm thiểu sai lầm tiến hành đánh giá phải: - Đánh giá toàn trình công tác nhân viên (điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn thuận lợi công việc người đánh giá) - Đào tạo phương pháp, mục đích cho người đánh giá - Thường xuyên tiếp xúc, trao đổi người đánh giá người đánh giá để có hiểu biết sâu sắc - Khuyến khích, động viên người đánh giá tham gia vào chương trình đánh giá thành tích nhằm tránh thái độ thiếu hợp tác từ người đánh giá 3.2.5 Giải pháp thù lao lao đ ng C có chí h s ch ươ thưở thể hiệ tí h hợp ý c h tra h hơ ữa Một hệ thống tiền lương hiệu phải đảm bảo yêu cầu: Toàn diện, đề cập đến mức lương cấu tiền lương, phản ánh giá trị công việc, tính đến mức lương thị trường lao động, vào kết làm việc có tham gia công đoàn Hệ thống trả lương phải đảm bảo theo nguyên tắc: trả lương ngang cho người lao động nhau, đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình quân, đảm bảo mối quan hệ hợp lý tiền lương người lao động làm nghề khác 23 X yd chế ươ , thưở i h ho t phù hợp với từ chức việc Khuyến khích nhân viên việc áp dụng hệ thống trao thưởng công Tiền thưởng công cụ để thu hút giữ chân nhân viên giỏi,tuy nhiên việc khen thưởng cần phải có lý đáng giải thích rõ ràng Các nhân viên bàn luận việc khen thưởng việc khen thưởng không công gây mối bất hòa ngầm đơn vị Việc trì nhân viên, giảm tỷ lệ việc chủ yếu dựa vào môi trường làm việc sách đơn vị Trên sở sách khen thưởng động viên mà công ty áp dụng, cán quản lý cần nghiên cứu để triển khai có hiệu đề xuất thay đổi nhằm hoàn thiện Chế độ tr c ao độ đãi ộ, phúc ợi ao độ c c vù khó khă Cần có sách có tác dụng thu hút người lao động có trình độ làm việc vùng khó khăn Đưa ưu đãi định điều kiện công tác thu nhập, quy định thực quyền lợi mà người lao động hưởng M i trườ àm việc: Người lao động cảm thấy tôn trọng, tham gia vào trình định công ty có hội để phát triển toàn diện 3.3 Kết uận ch ơng Như sở lý luận chương 1, đánh giá thực trạng chương 2, đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện danh cô 24 KẾT LUẬN uản trị nhân lực - phận thiếu quản trị kinh doanh Ngày nay, thiết bị ngày đại hoá, công nghệ ngày tiên tiến cạnh tranh chủ thể kinh doanh lại thuộc chất lượng Yếu tố định chất lượng lại nhân tố người Chính mà không doanh nghiệp lơ với công tác quản trị nhân lực Nắm tầm quan trọng sách quản trị nhân lực, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện khai thác triệt để sách sử dụng công cụ đòn bẩy hữu hiệu để trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ua phân tích đánh giá công tác quản trị nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện, ta thấy đơn vị thực tốt số nội dung, nhiên số nội dung khác chưa thực tốt thực chưa triệt để Với mục đích khắc phục thiếu sót công tác quản trị nhân lực, góp phần thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, luận văn giải số vấn đề sau: - Luận văn đưa cách nhìn hoạt động quản trị nhân lực theo quan điểm tổng thể, thống - Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện từ 2013 - 2015 - Đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện nhằm đáp ứng yêu cầu thời gian tới Với thành tựu đạt cho ta thấy công tác quản trị nguồn nhân lực nắm vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Trong thời gian tới công ty cần hướng tới phát triển hệ thống quản lý nhân lực để giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực công ty ngày hoàn thiện Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian khả tiếp cận tài liệu hạn chế, luận văn khó tránh khỏi nhiều thiếu sót Tác giả kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô, đông nghiệp để luận văn hoàn thiện có tính khả thi cao áp dụng thực tế vào Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng điện [...]... lơ là với công tác quản trị nhân lực Nắm được tầm quan trọng của chính sách quản trị nhân lực, công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện đã khai thác khá triệt để chính sách này và sử dụng nó như một công cụ đòn bẩy hữu hiệu để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ua phân tích và đánh giá công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện, ta thấy... ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện được bổ sung theo định biên lao động đã được công ty duyệt Nguồn tuyển mộ nhân viên của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện gồm cả bên trong và bên ngoài, tuỳ thuộc vào từng chức danh công việc Thông thường công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện ưu tiên nguồn nội bộ trước, nếu không đáp ứng đủ yêu cầu thì mới tuyển nguồn bên ngoài Nguồn bên... phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Điện Trên cơ sở lý luận từ chương 1 kết hợp với phân tích thực trạng từ đó đề ra những giải pháp trong chương 3 18 Ch ơng 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN Trình bày phươ hướ mục tiêu ho t độ và i i ph p hoà thiệ c t c qu tr u h ct ic ty c ph tư v đ u tư và y d iệ 3.1 Định h ớng quản trị nguồn. .. động quản trị nhân lực của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong thời gian tới Với những thành tựu đạt được như trên cho ta thấy công tác quản trị nguồn nhân lực nắm một vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Trong thời gian tới công ty cần hướng tới phát triển hơn nữa hệ thống quản lý nhân lực để giúp cho công tác quản trị nguồn nhân. .. thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả để áp dụng một cách khoa học vào công tác quản trị nguồn nhân lực nội bộ, hệ thống đánh giá thực hiện công việc chưa hoàn chỉnh, còn cứng nhắc trong các hoạt động tuyển dụng , thù lao lao động Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa chặt chẽ và hợp lý 2.4 Kết uận ch ơng 2 Chương này đã thể hiện rõ tình hình công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ... mức 1/5 và 2/5 Như vậy công ty đã làm tốt công tác đánh giá Với việc thực hiện đánh giá này đã được hơn 75% người tham gia khảo sát đánh giá là hợp lý, còn lại gần 25% cho rằng chưa hợp lý 2.3 Đánh giá về công tác quản trị nguồn nh n ực tại công ty cổ phần t vấn ầu t và y dựng Điện 2.3.1 Kết quả đạt được Nhìn chung trong 03 năm qua, công tác TNNL tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện đã... trong công tác quản trị nhân lực, góp phần thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh, luận văn đã giải quyết được một số vấn đề như sau: - Luận văn đưa ra cách nhìn mới về hoạt động quản trị nhân lực theo quan điểm tổng thể, thống nhất - Phân tích thực trạng của hoạt động quản trị nhân lực của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện từ 2013 - 2015 - Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện. .. lại và tuyển dụng thêm nhân lực vào làm việc là bao nhiêu 2.2.3 Tu n dụng nhân sự Tuyển dụng nhân viên là một tiến trình thu hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng kí, nộp đơn tìm việc làm Theo phân cấp, công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện tiến hành hoạt động tuyển dụng trên cơ sở kế hoạch lao động đã được ban giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Điện. .. đầu ngành các lĩnh vực then chốt đặc biệt là chuyên gia về công nghệ, kinh tế và quản trị Đổi mới cơ cấu tổ chức lao động của công ty theo hướng tăng tỷ trọng đội ngũ cán bộ có tri thức cao về quản lý, kinh tế và kỹ thuật 3.2 M t số giải pháp nh m hoàn thiện công tác quản trị nguồn nh n ực c a công ty cổ phần t vấn ầu t và y dựng Điện 3.2.1 Giải pháp về tu n dụng nguồn nhân lực Để tuyển dụng được nguồn. .. nguồn nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty đã được rất chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao do chưa xác định được đúng đối tư ng cần đào tạo - Công tác bố trí và sử dụng nguồn nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế, công tác tổ chức phân công lao động chưa được phù hợp, công việc giữa các phòng ban vẫn còn bị chồng chéo lên nhau - Công tác đánh giá thực hiện công việc: Công tác đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện, Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện, Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay