Hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFAS

26 220 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:03

Hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFASHoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFASHoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFASHoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFASHoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFAS HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - VŨ ĐỨC ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANFAS CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ CÔNG HOA Phản biện 1: TS Trần Thị Kim Anh Phản biện 2: TS Phan Thảo Nguyên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: 13h ngày 20 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu phát triển kinh tế thị trường hội nhập, lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông dần trở thành lĩnh vực quan tâm hàng đầu, ảnh hướng đến hầu hết doanh nghiệp đanh hoạt động kinh doanh sản xuất Thực tế cho thấy, bên cạnh tiềm phát triển ngành kéo theo nhiều đơn vị tham gia, cung ứng dịch vụ lĩnh vực Với tốc độ phát triển Internet nay, quảng cáo trực tuyến – loại hình quảng cáo giới chuyên gia toàn cầu đánh giá đầy tiềm – bứt phá mạnh mẽ Thị trường lớn, nhu cầu quảng cáo lớn, số lượng công ty chuyên quảng cáo trực tuyến nước đếm đầu ngón tay Theo nghiên cứu đây, quảng cáo trực tuyến lĩnh vực tăng trưởng nóng toàn ngành quảng cáo Việt Nam Nắm bắt xu đó, công ty cổ phần đầu tư ANFAS cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến nhằm tạo sân chơi bình đẳng, giúp doanh nghiệp giao lưu trao đổi, quảng bá hình ảnh phát triển thương hiệu Đẩy mạnh hoạt động giao thương, kết nối gần doanh nghiệp thương mại dịch vụ với người tiêu dùng Trong suốt trình hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ, công ty cổ phần đầu tư ANFAS bước củng cố vị thế, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển vững chắc, không ngừng lớn mạnh Dịch vụ công ty cổ phần đầu tư ANFAS cung cấp đánh giá cao khách hàng, đối tác Sự thành công Công ty Cổ phần Đầu Tư ANFAS đóng góp không nhỏ tới phát triển chung không thị trường quảng cáo trực tuyến nói riêng mà kinh tế thị trường nói chung Bên cạnh thành tựu đạt được, công ty tồn nhiều hạn chế thiếu sót bất cập trình cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tới đối tác, khách hàng Nhận thức vấn đề này, tác giả chọn đề tài “HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANFAS” cho luận văn tốt nghiệp chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh Thông qua việc nghiên cứu lý luận dịch vụ quảng cáo trực tuyến, luận văn mong muốn đề xuất số giải pháp để hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến doanh nghiệp nhằm mục tiêu phát triển dịch vụ, mang lại giá trị tới khách hàng, nâng tầm doanh nghiệp Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Mục đích nghiên cứu * Về mặt lý luận : * Về mặt thực tiễn : Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty cổ phần đầu tư ANFAS * Phạm vi nghiên cứu : -Về phạm vi không gian -Về phạm vi thời gian -Về phạm vi nội dung khoa học Phương pháp nghiên cứu - Về mặt phương pháp luận: - Các phương pháp thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp, từ nguồn liệu thứ cấp: - Phương pháp so sánh, đối chứng, thống kê miêu tả, tổng hợp phân tích: Cấu trúc nội dung luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương Chương 1: Những vấn đề lý luận hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty cổ phần đầu tư ANFAS Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty cổ phần đầu tư ANFAS CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan quảng cáo trực tuyến 1.1.1 Khái niệm đặc điểm quảng cáo: - Theo hiệp hội Marketing Mỹ (AMA): “Quảng cáo loại hình diện không trực tiếp hàng hoá, dịch vụ hay tư tưởng hành động mà người ta phải trả tiền để nhận biết người quảng cáo” - Theo Philip Kotler: “Quảng cáo hình thức truyền thông trực tiếp thực thông qua phương tiện truyền tin phải trả tiền xác định rõ nguồn kinh phí” - Theo hội Quảng cáo Mỹ định nghĩa: “quảng cáo hoạt động truyền bá thông tin, nói rõ ý đồ chủ quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ chủ quảng cáo sở có thu phí quảng cáo, không trực tiếp nhằm công kích người khác” Những khái niệm cho thấy quảng cáo có đặc điểm: - Quảng cáo biện pháp truyền bá thông tin - Quảng cáo hoạt động sáng tạo: tạo nhu cầu, xây dựng hình tượng doanh nghiệp hình ảnh sản phẩm - Nội dung quảng cáo phổ biến có kế hoạch thông tin hang hoá dịch vụ - Thông tin quảng cáo thông tin đòi hỏi phải trả tiền truyền đến nhiều khách hàng phạm vi mục tiêu dự tính - Biện pháp quảng cáo thông qua vật môi giới quảng cáo - Mục đích quảng cáo tiêu thụ hàng hoá dịch vụ, thu lợi nhuận 1.1.2 Khái niệm đặc điểm quảng cáo trực tuyến Khái niệm quảng cáo trực tuyến Quảng cáo trực tuyến loại hình quảng cáo thể Internet đặc biệt trang web Việc sử dụng Internet World Wide Web ngày trở nên phổ biến, Internet trở thành phương tiện quảng cáo quan trọng ngày Một số cách thức toán quảng cáo trực tuyến nay: Đặc điểm quảng cáo trực tuyến • Khả nhắm chọn Nhà quảng cáo mạng có nhiều khả nhắm chọn Họ nhắm vào công ty, quốc gia hay khu vực địa lý họ sử dụng sở liệu để làm sở cho tiếp thị trực tiếp Họ dựa vào sở thích cá nhân hành vi người tiêu dùng để nhắm vào đối tượng thích hợp • Khả theo dõi Các nhà tiếp thị mạng theo dõi hành vi người sử dụng nhãn hiệu họ tìm hiểu sở thích mối quan tâm khách hàng triển vọng Ví dụ, hãng sản xuất xe theo dõi hành vi người sử dụng qua site họ xác định xem có nhiều người quan tâm đến quảng cáo họ hay không? Các nhà quảng cáo xác định hiệu quảng cáo (thông qua số lần quảng cáo nhấn, số người mua sản phẩm, số lần tiến hành quảng cáo,…) điều khó thực kiểu quảng cáo truyền thống tivi, báo chí bảng thông báo • Tính linh hoạt khả phân phối Một quảng cáo mạng truyền tải 24/24 ngày, tuần, năm Hơn nữa, chiến dịch quảng cáo bắt đầu cập nhật huỷ bỏ lúc Nhà quảng cáo theo dõi tiến độ quảng cáo hàng ngày, xem xét hiệu quảng cáo tuần thay quảng cáo tuần thứ hai cần thiết Điều khác hẳn kiểu quảng cáo báo chí, thay đổi quảng cáo có đợt xuất mới, hay quảng cáo tivi với mức chi phí cao cho việc thay đổi quảng cáo thường xuyên • Tính tương tác Mục tiêu nhà quảng cáo gắn khách hàng triển vọng với nhãn hiệu sản phẩm họ Điều thực hiệu mạng, khách hàng tương tác với sản phẩm, kiểm tra sản phẩm thoả mãn mua Ví dụ, quảng cáo cho phần mềm máy tính đưa khách hàng tới nơi trưng bày sản phẩm để lấy thông tin kiểm tra trực tiếp Nếu khách hàng thích phần mềm đó, họ mua trực tiếp Không có loại hình thông tin đại chúng lại dẫn khách hàng từ lúc tìm hiểu thông tin đến mua sản phẩm mà không gặp trở ngại mạng Internet 1.2 Các mô hình quảng cáo trực tuyến 1.2.1.Quảng cáo qua thư điện tử - Nội dung quảng cáo ngắn, thường text – link, gắn lồng vào nội dung thư người nhận Với hình thức quảng cáo doanh nghiệp trình bày chữ, hình ảnh, âm thanh, video nội dung quảng cáo email Bên cạnh nhờ tính liên kết, doanh nghiệp dẫn dắt khách hàng xem thêm phần thông tin mở rộng không giới hạn Ví dụ quảng cáo email yahoo, khách hàng click chuột vào ô advertisement cửa sổ xuất cung cấp cho khách hàng chi tiết nội dung quảng cáo doanh nghiệp 1.2.2.Quảng cáo không dây Quảng cáo không dây quảng cáo qua phương tiện di động, thông qua banner, nội dung website mà người sử dụng truy cập Với quảng cáo không dây, doanh nghiệp sử dụng hai hình thức tiếp cận khách hàng tiềm 1.2.3.Banner quảng cáo Banner quảng cáo hình thức quảng cáo mà doanh nghiệp đưa thông điệp quảng cáo qua website bên thứ ba dạng văn bản, đồ họa, âm thanh, siêu liên kết… Banner quảng cáo bao gồm mô hình sau: • Mô hình quảng cáo tương tác : • Quảng cáo tài trợ : • Quảng cáo lựa chọn vị trí : • Quảng cáo tận dụng khe hở thời gian • Mô hình quảng cáo Shoskele 1.2.4.Quảng cáo qua Google, Yahoo (Quảng cáo từ khoá ) Đây hệ thống quảng cáo nên có tính thông minh, nhắm chọn Khi khách hàng đánh vào từ khoá ô tìm kiếm cỗ máy tìm kiếm mang nhà tài trợ (sponsors) có liên quan đặt lên đầu kết tìm kiếm 1.2.5.Quảng cáo Textlink Là đặt quảng cáo chữ có đường link đến website hay sản phẩm dịch vụ bạn, bạn phải có tiêu đề cho đoạn quảng cáo, địa website, thông tin giới thiệu website hay quảng cáo sản phẩm dịch vụ để bạn đăng ký vào danh bạ Internet phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm sản phẩm dịch vụ cỗ máy chủ tìm kiếm Hình thức phổ biến quảng cáo viết giới thiệu sản phẩm dịch qua danh sách website quảng cáo rao vặt, qua diễn đàn, blog, website kết nối mạng lưới Đó từ khoá chèn code (backlink) đặt website kết nối mạng lưới hay từ khoá chèn code đặt chữ ký, viết website quảng cáo rao vặt, qua diễn đàn, blog 1.2.6.Quảng cáo facebook Quảng cáo facebook quảng cáo mạng xã hội, với đặc tính lan truyền cao bạn dễ dàng có hiệu tốt nhiều so với hình thức quảng cáo truyền thống khác Quảng cáo facebook bao gồm : Quảng cáo viết facebook, quảng cáo fanpage like, quảng cáo truy cập website facebook ads, quảng cáo cài đặt ứng dụng facebook ads, quảng cáo xem video facebook ads, quảng cáo tăng người tham gia kiện facebook, quảng cáo ứng dụng facebook, quảng cáo banner mobile facebook, tăng like facebook, quảng cáo website facebook 1.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới quảng cáo trực tuyến 1.3.1 Thị trường 1.3.2 Khách hàng, đối tác 1.3.3 Nội doanh nghiệp 1.3.4 Nội dung quảng cáo 1.4 Xây dựng thực chương trình hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến doanh nghiệp 1.4.1 Sự cần thiết phải xây dựng chương trình hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến 1.4.2 Quy trình xây dựng chương trình hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Bước 1: Nghiên cứu, hoạch định mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho hoạt động 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANFAS 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư ANFAS 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Quá trình phát triển: Tháng 7/2012 Công ty ANFAS thức thành lập với dự án Startup dịch vụ quảng cáo trực tuyến My Service Sau năm nghiên cứu phát triển, tháng 8/2013 dự án thương mại điện tử My Market đời với chức sàn giao dịch thương mại điện tử Tháng 6/2014 Công ty ANFAS thức cung cấp dịch vụ thiết kế Website Tháng 8/2015 Phát triển dịch vụ It Outsourcing ,mở rộng sang thị trường Singapore, tiếp tục phát triển thị trường Mỹ Tháng 1/2016 Phát triển dịch vụ SEO, mobile apps 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh Một lĩnh vực công nghệ thông tin ANFAS cung cấp số dịch vụ Công nghệ thông tin sau : - Thương mại điện tử, kinh doanh online, toán trực tuyến - Sách điện tử, kiếm tiền online - Giải trí trực tuyến, đấu giá trực tuyến, đấu giá ngược - Dịch vụ website: Tư vấn , thiết kế, quản trị website - Công nghệ phần mềm , mobile apps - Hệ thống quản lý thông tin 11 - IT outsourching Hai lĩnh vực truyền thông ANFAS cung cấp số dịch vụ truyền thông sau : - Quảng cáo rao vặt, quảng cáo trực tuyến - Shop online, gian hàng trực tuyến - Thiết kế, phát triển thương hiệu - Tìm kiếm, kết nối đối tác - Kế hoạch truyền thông, chiến lược kinh doanh - SEO, SEM Ba lĩnh vực đầu tư khác 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 Phân tích thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty cổ phần đầu tư ANFAS 2.2.1 Kết hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty năm 2013-2015 2.2.1.1.Kết hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến 2.2.1.2.Kết hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến qua cổng thương mại điện tử MyService.vn 2.2.2 Thực trạng xây dựng thực chương trình hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty Bước : Nghiên cứu thị trường vi mô, vĩ mô, đánh giá tiềm điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức tiềm phát triển • Nghiên cứu môi trường kinh tế trị xã hội, pháp luật, môi trường công nghệ • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh ngành • Nghiên cứu tập khách hàng, thị trường mục tiêu 12 • Nghiên cứu đối tác, nhà cung cấp • Nghiên cứu, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty • Đánh giá tiềm phát triển Bước : Hoạch định mục tiêu chiến lược xây dựng chương trình cho hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty • Mục tiêu, tầm nhìn • Sứ mạng • Xây dựng kế hoạch phát triển sở hạ tầng, nhân sự, quản trị rủi ro, văn hoá, đãi ngộ,… • Chiến lược • Lên kế hoạch tuyển dụng / tuyển chọn nhân cho vị trí quản lý, điều hành, nhân viên điều hành dự án cho hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty 2.2.3 Thực trạng tổ chức thực hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty Bước 1: Tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty bao gồm công việc cụ thể sau: • Tổ chức kế hoạch nhân • Xác lập quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lời thành viên tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty, tạo phối hợp ngang, dọc hoạt động tổ chức • Tạo lập sở dử liệu, hệ thống hoạt động cung ứng dịch vụ • Tổ chức tài 13 Bước 2: Triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty • Triển khai hoạt động truyền thông, quảng cáo hoạt động cung ứng dịch vụ: Quảng cáo dịch vụ quảng cáo trực tuyến kênh truyền thông • Liên kết đối tác, tìm kiếm khách hàng • Phát triển dự án cổng thương mại điện tử My Service, sau truyền thông quảng cáo thu hút thành viên, đơn vị tham gia 2.2.4 Thực trạng phân tích đánh giá kết hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty 2.2.5 Kết điều tra khách hàng hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty 2.2.5.1.Bảng câu hỏi mức độ hài lòng khách hàng hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty 2.2.5.2.Kết điều tra khách hàng hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty thu 2.3 Đánh giá chung hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty cổ phần đầu tư ANFAS 2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty kết đạt 2.3.1.1 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty 2.3.1.2 Kết cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến - Lượng khách hàng công ty tăng dần qua năm - Một số dịch vụ công ty liên kết SMS Marketing, Email Marketing, 14 Facebook, Marekting ngày có thêm nhiều khách hàng lựa chọn công ty làm đối tác cung cấp dịch vụ - Với lĩnh vức SEO từ khoá, SEO website, nhiều công ty lớn miền Trung, miền Nam tin tưởng lựa chọn ký hợp cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến - Tập khách hàng đối tác công ty ngày nhiều, hội để công ty phát triển thêm số dịch vụ công nghệ thông khác dịch vụ Mobile apps, quản trị hệ thống website,… - Bên cạnh dịch vụ quảng cáo trực tuyến, công ty số đối tác tin tưởng ký hợp đồng truyển thông tổ chức số kiện quan trọng - Một số công ty định ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho hệ thống website bên thời gian dài 2.3.1.3 Kết cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến qua cổng thương mại điện tử MyService.vn - Web thu hút gần 1000 thành viên, nhiều thành viên trung thành liên tục truy cập đăng tin hệ thống My Service - Thứ hạng Alexa cao mà web đạt nằm top 1000 website có thứ hạng cao Việt Nam nằm top 100 website cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến tốt thị trường, từ khóa “Dịch vụ quảng cáo trực tuyến” “ Quảng cáo trực tuyến “ lên top công cụ tìm kiếm google, số từ khóa dịch vụ khác lên trang google - Web tạo ấn tượng độ sắc sảo logo, có độ nhận diện cao với khách hàng - Dịch vụ quảng cáo My Service - hnà cung cấp dịch vụ hàng đầu Việt Nam hai lần tổ chức thành công thi thương hiệu Việt 15 - Lần một: Thương hiệu Việt - tầm nhìn phong cách : Nhằm phát triển thương hiệu Việt, kết nối doanh nghiêp với doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác kết nối với khách hàng, dịch vụ QCTT My Service xin trân trọng gửi đến toàn thể quý vị thi "thương hiệu Việt – tầm nhìn phong cách" - Mục đích thi mang lại sân chơi, hỗ trợ giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu phát triển thị trường, cao góp phần phát triển thương hiệu Việt xây dựng kinh tế thị trường phát triển toàn diện ! - Lần hai: Tôn vinh thương hiệu Việ - Hai thi thu hút quan tâm , tài trợ nhiều bên Cuộc thi mang lại nhiều giá trị to lớn cho thương hiệu tham gia cho nhà tài trợ 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Một số hạn chế nguyên nhân từ hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến - Nhân viên chưa đủ kinh nghiệm công tác vận hành, nhiều thời gian để huấn luyện, đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ - Không đáp ứng hết yêu cầu khách hàng khiến công ty số hợp đồng quan trọng, tiềm - Hiệu công việc không đạt hợp đồng khiến độ hài lòng khách hàng chưa tốt - Nhân viên saler chưa làm việc hiệu quả, lượng hợp đồng có chưa nhiều - Chưa đủ nhân lực để hoạt đông hiệu - Chưa đầu tư nhiều cho công cụ, phần mềm hỗ trợ trình cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến 16 2.3.2.2 Một số hạn chế nguyên nhân từ hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến qua cổng thương mại điện tử MyService.vn - Web nhiều lần thay đổi giao diện giao diện trước không phù hợp với thị hiếu xu hướng chung thị trường, chức chưa đươc xây dựng đầy đủ, trọn vẹn để phục vụ kịp thời nhu cầu khách hàng - Web bị hack hosting thuê mượn không đảm bảo an toàn - Nhân IT phục vụ dự án thường xuyên gặp trục trặc nên công việc bị trễ nải, sửa đổi bổ sung không kịp thời - Web bị lỗi code thứ hạng đặt backlink xấu, link quảng cáo không an toàn - Kết cấu web không uyển chuyển, giới hạn hẹp cho phần đăng tin khách hàng - Nhân công ty thiếu kinh nghiệm thị trường kỹ IT Phải tiếp cận công việc theo chiều hướng vừa học vừa làm Nhân chủ chốt phải tập trung phục vụ công việc làm thuê công ty khác, làm với My Service - Trong giao diện cuối cùng, kết cấu web mang nhiều tính chất trang rao vặt, chưa làm trội tính quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, chưa tạo điều kiện tốt cho hoạt động B2B, B2C - Nguồn vốn đầu tư cho hoạt động marketing web chưa có Một phần trình khởi nghiệp ban đầu gặp nhiều khó khăn, công ty chưa tập trung nâng cao doanh thu nên vốn để xoay vòng, mà tập trung phát triển tảng cốt lõi trước 2.4 Kết luận chương 17 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANFAS 3.1 Phương hướng hoạt động Công ty cổ phần đầu tư ANFAS năm 2016-2020 3.1.1.Tầm nhìn, sứ mệnh chiến lược Công ty 3.1.2.Mục tiêu chiến lược Công ty • Mở rộng thị phần, tăng doanh thu lợi nhuận • Cải thiện, tăng cường chất lượng dịch vụ tương tác với khách hàng • Xây dựng, quảng bá phát triển hình ảnh thương hiệu công ty • Phát triển sản phẩm, dịch vụ • Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán công nhân viên theo tiêu chí đoàn kết, kỷ cương, cần cù, sáng tạo, văn minh • Rà soát lại toàn nhân sự, hoàn thiện cấu tổ chức , chuyên môn hoá lĩnh vực • Đào tạo, tuyển dụng thêm cán • Hoàn thiện công tác tổ chức • Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ • Nắm bắt kịp thời nhanh chóng thông tin doanh nghiệp có nhu cầu • Công tác quản lý chi phí cần trọng • Quản trị rủi ro kinh doanh sản xuất phải nghiên cứu sâu làm tốt 18 3.1.3.Một số mục tiêu cụ thể Công ty • Về thị trường mục tiêu : Trong năm tới Công ty đề phương hướng mở rộng mảng thị trường nước đặc biệt mở rộng thêm thị trường mà CNTT phát triển mạnh TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, … Ngoài với số đối tác muốn hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến thị trường nước ngoài, công ty có chiến lược liên kết mở rộng phát triển cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến sang số quốc gia lãnh thổ Đông Nam Á • Công ty không ngừng nâng cao việc mở rộng, tìm kiếm thị trường nước • Về mặt giáo dục đào tạo : Đối với đội ngũ cán quản lý cử học chương trình giáo dục chuyên môn nghiệp vụ, khoá học Internet marketing, SEO chuyên ngành,các khoá quản trị, nâng cao kỹ quản lý thông qua chương trình đào tạo sở uy tín nước Đối với đội ngũ công nhân viên tạo điều kiện để thể tài năng, đồng thời nhắc nhở quy định làm việc • Về mục tiêu kinh tế: Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng năm tới, đạt khoảng 30%/ năm Trong năm 2016 Công ty phấn đấu đạt tiêu kinh tế sau, Tổng doanh thu tăng 30% so với năm 2015 Lợi nhuận đạt 30% so với năm 2015 3.2 Một số giải pháp trì, phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty cổ phần đầu tư ANFAS 3.2.1 Xác lập triết lý kinh doanh hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty • Chú trọng vào cải tiến phát triển công nghệ , phát triển mạng lưới cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến 19 • Xây dựng giải pháp phù hợp, giúp khách hàng đạt mục tiêu thúc đẩy doanh số với chi phí tối ưu • Duy trì vị dẫn đầu mảng sàn thương mại điện tử cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến • Tiếp tục nâng cao mạng lưới cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến để tăng độ phủ • Trở thành đơn vị cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến lớn Việt Nam 3.2.2 Hoàn thiện chương trình hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty cổ phần đầu tư ANFAS Bước : Hoàn thiện trình nghiên cứu, hoạch định, lên kế hoạch, mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược cho hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty, đánh giá tiềm điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Bước : Hoàn thiện tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty Bước : Hoàn thiện công tác triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty Bước : Hoàn thiện trình kiểm tra khắc phục, điều chỉnh, nâng cấp hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty 3.2.3 Giải pháp trì, phát triển lợi cạnh tranh Công ty 3.2.3.1 Các giải pháp sản phẩm, dịch vụ • Một đầu tư nâng cấp công nghệ : • Hai trì cải tiến chất lượng website thuộc sở hữu Công ty • Ba đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với đối tác, nhà cung cấp 20 3.2.3.2 Các giải pháp Marketing • Một kiểm soát, phát triển thị phần: • Hai xây dựng chiến lược giá phù hợp với thị trường, tập khách hàng: • Ba hoàn thiện kênh phân phối: • Bốn đẩy mạnh hoạt động chăm sóc KH: • Năm giải pháp xây dựng, phát triển thương hiệu 3.2.3.3 Các giải pháp quản lý • Hoàn thiện cấu tổ chức • Hoàn thiện chức nhiệm vụ phận 3.2.3.4 Các giải pháp nhân • Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân • Hoàn thiện công tác đào tạo nhân • Chú trọng phát triển đội ngũ R&D • Chính sách khen thưởng, đãi ngộ • Về văn hoá tổ chức 3.3 Một số kiến nghị với quan chức liên quan - Tạo điều kiện thủ tục hành để doanh nghiệp thực thủ tục hành thuận lợi, từ cải thiện quy trình, nâng cấp chất lượng dịch vụ - Đơn giản hoá thủ tục hành cụ thể số thủ tục : Đăng ký kinh doanh, đăng ký sàn thương giao dịch thương mại điện tử, đăng ký mạng xã hội trực tuyến , … - Cần ưu đãi thuế với DN công nghệ thông tin 21 non yếu, nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển công nghệ nước nhà, nâng cao lực cạnh tranh để vươn khu vực giới - Cần có diễn đàn công nghệ lớn, hội trợ công nghệ, hội thảo công nghệ tổ chức thường xuyên để tạo điều kiện cho DN công nghệ giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến với đối tác , KH - Chính sách đầu tư thông thoáng cho DN nước muốn đầu tư vào Việt Nam nói chung, lĩnh vực công nghệ nói riêng - Các DN CNTT cần có hỗ trợ giúp đỡ hạ tầng cở sở lẫn kiến thức công nghệ từ ban ngành quản lý có liên quan 3.4 Kết luận chương 22 KẾT LUẬN Hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến suy cho trì, phát triển dịch vụ, tạo giá trị khác biệt, mang lại cho khách hàng, đối tác dịch vụ chất lượng, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu tương lại, định hướng suy nghĩ hành động cho toàn thể nhân viên cho phát huy ưu thế, lợi cạnh tranh có sẵn doanh nghiệp, đồng thời khơi dậy nhân lên nguồn lực cho phát triển tăng trưởng tổ chức Luận văn xây dựng với mong muốn sở lý luận thực tiễn đánh giá phân tích, để đưa giải pháp ứng dụng vào thực tế nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty, hướng tới mục tiêu đề phát triển ngày vững mạnh Với kết cấu gồm ba chương, luận văn đề cập tới số nội dung hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến, thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty cổ phần đầu tư ANFAS qua đưa giải pháp hữu ích việc trì, phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty cổ phần đầu tư ANFAS Với mục tiêu đặt ra, đề tài giải số vấn đề sau: Hệ thống hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Việc tìm hiểu vấn đề chung hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến làm cho đề tài trở nên chặt chẽ logic, tạo nên bao quát tổng thể vấn đề dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, với nhiều doanh nghiệp nước tham gia kinh doanh, việc hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến quan trọng để giữ vững vị nâng cao hiệu kinh doanh công ty 23 Đánh giá lực cạnh tranh công ty thông qua tiêu giá, chất lượng, thị phần thương hiệu uy tín, từ tồn nguyên nhân khiến cho hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến chưa tốt Là dịch vụ dựa phát triển công nghệ thông tin, mà môi trường công nghệ thông tin giới nói chung Việt Nam nói riêng luôn thay đổi, đòi hỏi công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để không bị đối thủ cạnh tranh bỏ lại sau lưng Từ sở lý luận tồn nguyên nhân, để hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến dài hạn, cần tập trung vào giải pháp: - Luôn trọng đến việc nghiên cứu phát triển dịch vụ phát triển dự án My Service - Công ty cần thực đồng giải pháp từ đầu tư nâng cấp công nghệ, để hoàn thiện sở hạ tầng, củng cố phát triển nội dung website thuộc hệ thống, đặc biệt website My Serivce, xây dựng, thu hút nhà cung cấp đối tác, KH gia nhập hệ thống mạng quảng cáo để đa dạng sản phẩm tạo độ phủ rộng Internet - Hoàn thiện giải pháp giá, kênh phân phối, chăm sóc khách hàng để trì phát triển thị phần thị trường, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu công ty mắt khách hàng đối tác - Hoàn thiện máy quản lý theo hướng tinh, gọn, nhẹ, tránh chồng chéo trách nhiệm phòng ban, tăng cường phối hợp phận để việc cung cấp vận hành dịch vụ cho khách hàng chu đáo, nâng cao hiệu công việc - Yếu tố người quan trọng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Vì phải hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo cho nhân viên theo vị trí công việc - Ngoài có số giải pháp khác đãi ngộ, kỉ luật khen 24 thưởng nhân viên để tạo nề nếp động lực cho nhân viên làm việc hiệu Công ty cần quan tâm đến vấn đề tham gia hoạt động tài trợ, từ thiện để nâng cao hình ảnh doanh nghiệp mắt khách hàng Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình từ phía Công ty cổ phần đầu tư ANFAS, phận kinh doanh Dịch vụ quảng cáo trực tuyến My Service giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi thầy giáo PGS.TS Lê Công Hoa giúp hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFAS, Hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFAS, Hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Công ty Cổ phần Đầu tư ANFAS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay