Nghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại Lào

30 663 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:56

Nghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại LàoNghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại LàoNghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại LàoNghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại LàoNghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại Lào HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - SENGVILAY SETTHA NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING ỨNG DỤNG CHO CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TẠI LÀO CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60.48.01.01 T M TẮT LUẬN V N THẠC S HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM V N CƢỜNG Phản biện 1: ……………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm: 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông LỜI MỞ ĐẦU Trong xã hội ngày phát triển, nhu cầu học tập người ngày lớn, hệ thống trường lớp đầu tư phát triển vượt bậc số lượng chất lượng song đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng người học.Hệ thống giáo dục đào tạo Lào đa phần đào tạo theo kiểu truyền thống “Thầy – trò”, “giáo viên- lớp học- sinh viên”,…Sinh viên trường đại học kỹ thuật Lào quen với cách học truyền thống: thụ động, chưa tự tìm đến kiến thức, chưa học theo nhu cầu, lực, sở thích thật thân Hiện trường phải bỏ khoản chi phí in ấn, xuất bản, phân phối tốn Lương giáo viên, chi phí thuê phòng học, chi phí lại ăn cho học viên, chi phí hao tổn suất thời gian học viên phải học vấn đề Vì vậy, việc đổi nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cần bao gồm việc cung cấp cho sinh viên kết hợp hoàn hảo Nghe, Nhìn Sự chủ động, giúp học sinh tiếp cận với cách học chủ động, tự tìm hiểu, tự kiểm tra đánh giá, tích cực trao đổi với giáo viên, bạn bè.Ở trường đại học kỹ thuật với đặc thù riêng kỹ thực hành máy tính, với độ xác cao giáo án cần phải cải tiến giáo án điện tử cho phù hợp E-learning phương thức học giúp học sinh chủ động thời gian học tập, nội dung học tập, khối lượng kiến thức, tự kiểm tra đánh giá, dễ dàng trao đổi thông tin… Phương pháp kỹ tự học nhân tố quan trọng đem lại hiệu loại hình đào tạo Tận dụng nguồn giảng viên chất lượng cao từ nhiều nơi giới, giảm thời gian học khoảng 40- 60%, nội dung truyền tải quán, phù hợp với yêu cầu người học; kết hoàn thành chương trình đào tạo tự động hóa thông báo xác, khách quan Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tận dụng ưu điểm kể trên, nhu cầu thực tế đặt ra, ứng dụng E-learning vào trường đại học kỹ thuật Lào Nhằm tìm hiểu nghiên cứu Elearning, từ xây dựng ứng dụng cho trường đại học kỹ thuật Lào, học viên định chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning ứng dụng cho trường đại học kỹ thuật Lào” cho luận văn mìnhluận văn thầy Phạm Văn Cường hướng dẫn Mục đích nghiên cứu: Mục đích luận văn tìm hiểu, xây dựng website hỗ trợ quản lý đào tạo trực tuyến với chức mô từ thực tế hình thức đào tạo truyền thống, công cụ phương pháp đại Hệ thống đào tạo trực tuyến cần đạt chức bản: - Cho phép phân phối, quản lý lập báo cáo chương trình đào tạo truyền tải nội dung cần đào tạo tới học viên - Cung cấp môi trường đào tạo trực tuyến, tương tác, đa phương tiện qua mạng; cho phép quản trị tập trung thông qua môi trường Web; dễ dàng cho phép triển khai khoá học đa phương tiện tương thích với đặc tả SCORM - Đối với hệ thống dành cho học viên, hệ thống cung cấp nhiều tiện ích giúp cho học viên theo dõi tiến trình học tập, kết thi, kiểm tra trực tuyến… Ngoài ra, hệ thống cung cấp cho học viên nhiều chức dùng việc trao đổi học tập như: chức hỏi đáp, chức lập lịch, chức diễn đàn (forum), chức chat trực tuyến,… Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Khảo sát nhu cầu ứng dụng E-learning việc dạy học trường đại học kỹ thuật Lào - Nghiên cứu lý thuyết tổng quan hệ thống E-learning - Nghiên cứu cách cài đặt, khai thác Web server để thực thi Moodle - Nghiên cứu chức module Moodle, tìm hiểu cấu trúc Moodle  - Phƣơng pháp nghiên cứu: Thu thập, tìm hiểu, phân tích tài liệu thông tin có liên quan đến luận văn Phân tích thiết kế hệ thống chương trình Triển khai xây dựng hệ thống học trực tuyến công cụ mã nguồn mở Moodle Đưa nhận xét đánh giá kết  Cấu trúc luận văn: Bài luận văn gồm ba chương với nội dung chủ yếu sau: - Chương trình bày tổng quan E-learning, E-learning giáo dục đại học, kiến trúc thành phần hệ thống E-learning điển hình, chuẩn liệu sử dụng E-learning - Chương trình bày cách nhìn tổng quan hệ thống E-learning, phân tích sở liệu hệ thống Moodle từ triển khai cho ứng dụng sau Chương xây dựng mô-đun mô bồi dưỡng học viên, thuận tiện cho người quản trị việc quản lý học tập, thuận tiện cho người dùng việc học tập trực tuyến, hỗ trợ việc thi trực tuyến cho học viên trường đại học kỹ thuật Lào, với mục tiêu giảm bớt gánh nặng phức tạp cho người quản trị hệ thống tạo thuận lợi cho sinh viên việc học tập thi cử CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ E-LEARNING Chương trình bày tổng quan E-learning, E-learning giáo dục đại học, kiến trúc thành phần hệ thống E-learning điển hình, chuẩn liệu sử dụng E-learning 1.1 Tổng quan E-learning 1.1.1 Định nghĩa E-learning Có thể định nghĩa thuật ngữ E-learning sau: "E-learning phương pháp học hỗ trợ bằng công nghệ thông tin truyền thông (Information and Communication Technology-ICT)." 1.1.2 Một số hình thức E-learning Hình thức học E-learning đa dạng, phụ thuộc vào công nghệ hỗ trợ, hình thức truyền dẫn cho trình truyền dẫn thông tin Chúng ta thấy việc học Elearning theo số hình thức quen thuộc như: hướng dẫn học Tivi, hướng dẫn học qua radio, hướng dẫn học qua băng đĩa từ, hướng dẫn học qua video Internet 1.1.3 Lợi ích việc sử dụng E-learning Lợi ích hiển nhiên thấy E-learning tính linh hoạt tiết kiệm tiêu tốn tiền thời gian lại Ngoài thấy lợi ích khác đem lại như:  Giảm thiểu chi phí xây dựng khóa học, thực đào tạo  Học viên có môi trường điều kiện học cho riêng mình, không bị phụ thuộc vào khóa học hay học viên khác  Không phụ thuộc vào thời gian địa điểm  Cập nhật dễ dàng nhanh chóng, tốn kém, khả nhân cao  Có khả tổ chức khóa học cho số lượng học viên lớn  Chủ động thời gian  E-learning giúp việc học tập trở nên thú vị hơn, hấp dẫn thuyết phục nhờ slide, hình ảnh, video audio minh họa cách sinh động  E-learning giúp thu kết chắn lâu dài  E-learning cho phép học viên tự quản lí tiến trình học tập theo cách phù hợp  E-learning giúp cho việc học tập tiến hành gần đồng thời trình làm việc  Với E-learning trở nên động Có thể thấy hiệu đào tạo E-learning mang lại người học to lớn thuận tiện 1.1.4 Xu hướng phát triển E-learning trạng Lào 1.1.4.1 Xu hướng ph riển h giới E-learning phát triển không đồng khu vực giới E-learning phát triển mạnh khu vực Bắc Mỹ Ở châu Âu E-learning có triển vọng, châu Á lại khu vực ứng dụng công nghệ 1.1.4.2 Th c rạng ại o Với tâm đào tạo nhân tài cho đất nước, nhà lãnh đạo Lào cho giáo dục vấn đề cần ưu tiên cao hệ thống giáo dục nhận nhận quan tâm đặc biệt nhà nước số lượng chất lượng Một phần tất yếu Lào gắn công nghệ thông tin vào phát triển giáo dục nhằm thúc đẩy giáo dục lĩnh vực điều kiện Điều tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển E-learning Lào Hiện tại: E-learning bổ sung cho giáo dục truyền thống trường đại học cao đẳng E-learningđược xem công cụ đào tạo chuyên nghiệp cho đội ngũ công ty (chứng IT, luyện tập kiểm tra,…) ý đến chuẩn tiếng E-learning giới chuẩn IMS, AICC, SCORM… Tuy nhiều hạn chế, chủ yếu chưa có sách hỗ trợ định hướng phát triển từ quan chủ quản, E-learning dần khẳng định tương lai mở rộng thị trường Lào 1.1.5 Ki n trúc thành phần hệ thống E-learning điển hình 1.1.5.1 Ki n rúc hệ hống E-learning Một hệ thống đào tạo có hiệu quả, chất lượng cao phải xây dựng dựa trêncác yếu tố: nhu cầu học viên kết dự kiến khóa học Dựa vàonhững yếutố này, có thểđưa mô hình kiến trúcđiển hình E-learning cho cáctrường đại học,cao đẳng Kết dự kiến khóa học Giảng viên (A) Học viên (B) Cổng thông tin ngƣời dùng C c công cụ hi k b i Hệ thống Hệ thống C c công cụ giảng điện quản lý nội quản lý học - Phần cứng dung LCMS tập LMS - Phần mềm (1) (2) - Thư viện điện tử, trò chơi, phòng thực hành ảo, công cụ khác (3) (4) Phòng xây dựng Ngân hàng Ngân hàng chương trình (C) kiến thức (I) giảng điện tử (II) Phòng quản lý đào tạo (D) Hình 1-1: Kiến trúc điển hình cho hệ thống E-learning 1.1.5.2 C c h nh phần hệ hống E-learning Một cách tổng thể, hệ thống E-learning bao gồm phần chính:  Hạ tầng truyền thông mạng  Hạ tầng phần mềm  Nội dung đào tạo (hạ tầng thông tin) a) LCMS - Hệ quản trị nội dung b) LMS - Hệ quản trị đào tạo c) Liên hệ LCMS LMS Hình 1-2: Mô hình kết hợp LCMS LMS d) Công cụ soạn giảng 1.1.6 Các chuẩn E-learning 1.1.6.1 Chuẩn đóng gói Các chuẩn đóng gói tại:  AICC (Aviation Industry CBT Committee)  IMS Global Consortium  SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 1.1.6.2 Chuẩn rao đổi thông tin 1.1.6.3 Chuẩn Me ada a 1.1.6.4 Chuẩn chấ lượng 1.2 Hiện trạng sử dụng E-learningtại số trƣờng đại học Lào Xã hội ngày phát triển, nhu cầu học tập người ngày lớn, hệ thống trường lớp đầu tư phát triển vượt bậc số lượng chất lượng song đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng người học Sinh viên trường đại học kỹ thuật Lào quen với cách học truyền thống: thụ động, chưa tự tìm đến kiến thức, chưa học theo nhu cầu, lực, sở thích thật thân Hiện trường phải bỏ khoản chi phí in ấn, xuất bản, phân phối tốn Lương giáo viên, chi phí thuê phòng học, chi phí lại ăn cho học viên, chi phí hao tổn suất thời gian học viên phải học vấn đề Vì vậy, việc đổi nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cần bao gồm việccung cấp cho sinh viên kết hợp hoàn hảo Nghe, Nhìn Sự chủ động, giúp học sinh tiếp cận với cách học chủ động, tự tìm hiểu, tự kiểm tra đánh giá, tích cực trao đổi với giáo viên, bạn bè Qua vài năm gần trường đại học, cao đẳng bắt đầu cài đặt hệ thống quản lý khoá học CMS (Course Management Systems) môi trường đào tạo ảo VLEs (Virtual Learning Environment) CMSs or VLEs công cụ phần mềm mà cho phép giảng viên đại học tạo khoá học "website" nhanh đơn giản để lưu trữ tài liệu khoá học cho phép sinh viên truy cập tài liệu theo cách đăng nhập an toàn nhất, cách cho phép giảng viên quản lý theo sát tiến trình học tập sinh viên Có sô thuận lợi cho trường đại học sử dụng CMSs/VLEs:  Đây cách làm nhanh đơn giản cho trường cao đắng đại học để bắt đầu thực E-learning  Giao diện đơn giản dễ sử dụng, thân thiện với người sử dụng cho trường cao đẳng / đại học  Cung cấp cách nhìn cảm nhận phù hợp thông qua khoá học, điều có nghĩa học viên biết làm để sử dụng hệ thống cho khoá học khác  Chúng cung cấp khả phát triển 14 Ma_khoa nvarchar Ten_khoa nvarchar 50 ID_moodle bigint x Mã khoa Tên khoa Default = Định danh moodle BoMon (Bộ môn) MonHoc (Môn học) HocKy (Học kỳ) ThoiKhoaBieu (Thời khóa biểu) DangKy (Đăng ký) Nhom (Nhóm) To (Tổ) 10 Quyen (Quyền) 11 TaiKhoan (Tài khoản) 12 TaiKhoan_Quyen (Tài khoản-Quyền) 13 TaiKhoan_ThoiKhoaBieu (Tài khoản-Thời khóa biểu-Quyền) 2.4 Thiết kế giao diện Hệ thống E-learning cần thiết kế đạt yêu cầu thẩm mỹ, thân thiện dễ sử dụng, thể “bản sắc” trường Đại học kỹ thuật người sử dụng Toàn giao diện ứng dụng bao gồm giao diện người sử dụng lẫn giao diện người quản trị hệ thống xây dựng Web Yêu cầu mỹ thuật (giao diện hệ thống): - Các biểu tượng, hình ảnh thống toàn hệ thống - Các hình cập nhật thông tin phải thống nút lệnh màu sắc, fonts chữ - Hệ thống cung cấp giao diện trực quan, thân thiện với người sử dụng phù hợp nhóm người sử dụng khác - Các giao diện thiết kế cách đơn giản hiệu cao thao tác, giảm thiểu việc mở nhiều cửa sổ, hiển thị xử lý hình ảnh nhanh, màu sắc không 15 gây cảm giác nhàm chán cho người sử dụng theo chuẩn giao diện thống 2.5 Thiết kế thành phần 2.5.1 Chức hệ thống 2.5.1.1 Sơ đồ liệu mức đỉnh cho chức hệ hống 2.5.1.2 Sơ đồ liệu mức đỉnh cho chức hệ hống 2.5.2 Chức người dùng 2.5.2.1 Sơ đồ liệu mức đỉnh cho chức người dùng 2.5.2.2 Sơ đồ liệu mức đỉnh cho chức người dùng 2.5.3 Chức người dùng quản trị 2.5.3.1 Sơ đồ liệu mức đỉnh cho chức quản rị 2.5.3.2 Sơ đồ liệu mức đỉnh chức quản rị 2.5.4 Chức người dùng học viên 2.5.4.1 Sơ đồ liệu mức đỉnh cho chức học viên 2.5.4.2 Sơ đồ liệu mức đỉnh chức học viên 2.5.5 Sơ đồ th c thể quan hệ 2.5.5.1 X c định c c h c hể Sinh viên: ID sinh viên, mã sinh viên, họ đệm, tên, lớp, ID moodle Khoa: ID khoa, mã khoa, tên khoa, ID moodle Bộ môn: ID môn, mã môn, tên môn, ID khoa, ID moodle Môn học: ID môn học, hiệu, tên môn học, ID môn, ID moodle Học kỳ: Kỳ đăng ký, Đợt đăng ký, học kỳ, năm học, chọn đăng Thời khóa biểu: ID thời khóa biểu, ID môn học, Kỳ đăng ký, mã nhóm học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ID moodle Đăng ký: ID đăng ký, ID thời khóa biểu, ID sinh viên, ghi danh (xác định xem sinh viên ghi danh vào khóa học hay chưa), ID nhóm (phân nhóm học viên khóa học hay lớp học phần) Nhóm: ID nhóm, tên nhóm, mô tả, ID tổ, ID khóa biểu Tổ: ID tổ, tên tổ, mô tả, ID thời khóa biểu 16 10 Tài khoản: ID tài khoản, danh, họ đệm, tên, ngày sinh, email, ID khoa, ID moodle 11 Quyền: ID quyền, tên đầy đủ, tên rút gọn, hệ thống (xác định quyền mức hệ thống) 12 Tài khoản_Quyền: STT, ID tài khoản, ID quyền 13 Tài khoản_Thời khóa biểu: STT, ID tài khoản, ID thời khóa biểu, ID quyền 2.5.5.2 Sơ đồ h c hể - quan hệ ER n Có n Đăng Bao gồm n n Nhóm n Bao gồm Có Bao gồm Sinh viên 1 Khoa n n Có Có Môn học n n Bộ môn Có Tài khoản – Thời khóa biểu – Quyền n Có Có Có Học kỳ Quyền n Có Tổ n Thời khóa biểu n Bao gồm Có Tài khoản Có n n Tài khoản – quyền 17 2.5.6 Sơ đồ liệu quan hệ 2.5.6.1 Sơ đồ liệu quan hệ 2.6 Kết luận chƣơng Bất kì hệ thống quản lý học tập LMS có điểm thuận lợi riêng Xét góc độ kinh tế tình hình chung Lào, luận văn sử dụng Moodle công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy học tập cho người dùng nói chung, học viên trường đại học, cao đẳng nói riêng phù hợp có nhiều thuận lợi kể việc tiếp cận hệ thống, triển khai rộng rãi đồng đơn vị sử dụng Moodle Trong chương luận văn phân tích yêu cầu chức hệ thống E-learning, đưa mô hình, sơ đồ thiết kế kiến trúc, sở liệu, giao diện thiết kế thành phần, từ phát triển hệ thống E-learning cho số trường kỹ thuật Lào chương 18 CHƢƠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG E-LEARNING CHO MỘT SỐ TRƢỜNG KỸ THUẬT TẠI LÀO Hệ thống Moodle hệ thống lớn với nhiều mô-đun khác nhau, phục vụ cho nhiều mục đích giảng dạy học tập khác nhau, việc quản trị, sử dụng moodle không dễ dàng Thực tế đặt cần phải xây dựng mô-đun mô bồi dưỡng học viên, thuận tiện cho người quản trị việc quản lý học tập, thuận tiện cho người dùng việc học tập trực tuyến, hỗ trợ việc thi trực tuyến cho học viên trường đại học kỹ thuật Lào, với mục tiêu giảm bớt gánh nặng phức tạp cho người quản trị hệ thống tạo thuận lợi cho sinh viên việc học tập thi cử 3.1 Đặc điểm trƣờng kỹ thuật Xã hội ngày phát triển, nhu cầu học tập người ngày lớn, hệ thống trường lớp đầu tư phát triển vượt bậc số lượng chất lượng song đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng người học Sinh viên trường kỹ thuật quen với cách học truyền thống: thụ động, chưa tự tìm đến kiến thức, chưa học theo nhu cầu, lực, sở thích thật thân Hiện Nhà trường phải bỏ khoản chi phí in ấn, xuất bản, phân phối tốn Lương giáo viên, chi phí thuê phòng học, chi phí lại ăn cho học viên, chi phí hao tổn suất thời gian học viên phải học vấn đề Vì vậy, việc đổi nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cần bao gồm việc cung cấp cho sinh viên kết hợp hoàn hảo Nghe, Nhìn Sự chủ động, giúp học sinh tiếp cận với cách học chủ động, tự tìm hiểu, tự kiểm tra đánh giá, tích cực trao đổi với giáo viên, bạn bè 3.2 Công nghệ xây dựng hệ thống E-learning Hiện nay, có nhiều phần mềm đáp ứng yêu cầu nói hệ thống E-leaming Trong số kể đến sản phẩm thương mại BlackBoard, 19 WebCT, Docent hay sản phẩm mã nguồn mở Moodle, Sakai, LRN, ILIAS, Atutor Việc để xây dựng hệ thống E-learning lựa chọn phần mềm thích hợp Sau thời gian tìm hiểu tham khảo ý kiến học viên định chọn Moodle để triển khai Moodle viết ngôn ngữ lập trình PHP, tích họp đầy đủ thành phần theo cấu trúc E-leaming tương thích với hầu hết hệ quản trị sở liệu MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Theo thống kê chuyên gia lập trình web để xây dựng LMS Moodle phải tốn khoảng 20 triệu USD Moodle lại cung cấp miễn phí Đây ưu điểm để Moodle phát triển rộng rãi 3.3 Demo ứng dụng 3.3.1 Chức chi i t hệ thống E-learning cho c c rường đại học kỹ thuật Lào 20 Hình 3-1: Chức chi tiết hệ thống Online Training 3.3.1.1 Chức hệ hống 1) Quản lý vai trò hệ thống Hình 3-2: Màn hình danh sách vai trò mặc định hệ thống Trong vai trò, hệ thống cho phép gán quyền khác cho vai trò Quyền hệ thống phân chia theo module, module có tập quyền khác nhau, cho phép định nghĩa trước tập quyền truy cập module 2) Quản lý ngƣời dùng Đăng Đăng Quản trị viên Tạo người dùng Giáo viên Thông tin user Học viên Thông tin user MOODLE Kích hoạt tài khoản tham gia khóa học Kích hoạt tài khoản, tạo quản lý khóa học Khóa học Hình 3-3 : Chức quản lý ngƣời dùng 21 3.3.1.2 Chức Quản lý khóa học/nội dung chương rình 3.3.1.3 Các mô-đun ạo c c i nguyên ương c 3.3.1.4 Báo cáo 3.3.2 Module mô đ o ạo học viên: 3.3.2.1 Giao diện chương rình Trên trang chủ chứa thông tin danh mục khóa học, khóa học có, số thông báo nhất, danh sách thành viên Online, Để vào khóa học thành viên phải thực chức đăng nhập hệ thống Hình 3-4:Giao diện hệ thống 3.3.2.2 Quản rị viên Đây nhóm chức với vai trò quản lý, bao gồm: đăng nhập hệ thống, điều hành toàn hệ thống, quản lý khóa học, quản lý giáo viên, quản lý sinh viên, quản lý diễn đàn (forum), quản lý tài nguyên, quản lý tài liệu site 22 Hình 3-5: Giao diện quản trị hệ thống quản lý khóa học 3.3.2.3 Giáo viên Sau đăng nhập vào hệ thống giáo viên đăng nhập vào khóa học Hình 3-6: Giao diện giáo viên sau đăng nhập vào hệ thống 23 Đưa nội dung giảng dạy lên hệ thống: nội dung học, slide giảng, giảng điện tử, tập thực hành, tập lớn, tạo hoạt động học dạng câu hỏi kiểm tra, tập lớn, đề thi, số hoạt động khác Ngoài việc đưa nội dung vào học, giáo viên xem danh sách thành viên lớp học mình, kể giáo viên giảng dạy thực hành Tại danh sách lớp học giáo viên xem tất hoạt động thành viên Khi kết thúc khoá học, giáo viên kiềm tra lại điểm học viên lớp Danh sách điểm thi giáo viên download với định dạng (file word, excel, file ODS) 3.3.2.4 Học viên Học viên sau cấp quyền học cho môn học, đăng nhập vào hệ thống học viên tiến hành vào khóa học Hình 3-7 Giao diện nội dung học theo chuấn Scorm 24 Hình 3-8: Giao diện ôn tập lý thuyết Hình 3-9: Giao diện kiếm tra kết thúc khoá học 25 Hình 3-10: Xem điểm tống kết Hình 3-11: Trao đổi chủ đề diễn đàn 3.4 Nhận xét đánh giá 3.4.1 Ưu điểm hệ thống để xuất Hệ thống học trực tuyến giúp cho giáo viên đưa giảng số hóa lên hệ thống, để học viên học trực tuyến internet Hệ thống giúp giáo viên trường xây dựng đề thi cho học sinh làm trực tiếp máy Hệ thống cóưu điểm giáo viên cập nhập điểm thi học sinh mà không thời gian chấm Ngoài học sinh có quyền download tài liệu giảng giáo viên cung cấp Hệ thống đề xuất đáp ứng yêu cầu triển khai E-learning trường Cao đẳng Sư phạm Lào 3.4.2 Nhược điểm hệ thống để xuất Hệ thống đề xuất chưa triển khai thực tếnên cần có nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện thêm 3.5 Kết luận chƣơng Chương khảo sát thực tề nhu cầu E-learning trường Đại học kỹ thuật Lào Trên sở hệ thống mã nguồn mở Moodle, luận văn đề xuất mô hình số Mô-đun cho hệ thống E-learning cho trường Đại học kỹ thuật Lào 26 Tuy nhiên, chưa có điều kiện triển khai thực tế nên mô hình đề xuất phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đây hướng phát triển đề tài luận văn 27 KẾT LUẬN Kết đạt đƣợc: Luận văn đạt số kết quan trọng sau: - Về lý thuyết:  Bằng kiến thức chung E-learning cho nhìn tổng quan để nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning ứng dụng cho trường đại học kỹ thuật Lào  Nắm kiến trúc hệ thống E-learning, chức bản, hoạt động hệ thống E-learning, từ có sở để Phân tích thiết kế hệ thống E-learning xây dựng - Về sản phẩm: Ứng dụng nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống E-learning bao gồm: thực trạng nhu cầu ứng dụng E-learning trường đại học kỹ thuật Lào, giải pháp phần mềm Đã xây dựng tương đối hoàn thiện chương trình quản lý dạy học (LMS) Web:  Sinh viên truy cập vào Website để tham gia học tập kiểm tra kiến thức  Chương trình hỗ trợ giáo viên soạn thảo giảng, lưu trữ vào sở dừ liệu, cho phép sau sửa chừa lại cho phù hợp  Các đề thi tạo bao gồm nhiều loại câu hỏi như: câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi điền khuyết  Chương trình tự đánh giá thông báo kết cho thí sinh biết, giúp sinh viên tự đánh giá khả  Ngoài chương trình quản lý thông tin giáo viên, sinh viên học, tập Do thời gian có hạn nên chưong trình tránh khỏi sai sót cần có thời gian để kiểm nghiệm 28 Hƣớng phát triển: Trên sở xây dựng được, có thê mở rộng, phát triên luận văn theo hướng sau:  Xây dựng hệ thống LMS tuân theo chuẩn SCORM  Cung cấp thêm phương tiện để sinh viên trao đổi với nhau, với giáo viên cách dễ dàng, thuận tiện, giúp ích cho trình học tập  Có thể mở rộng thành chương trình đào tạo từ xa qua mạng máy tính [...]... E-learning sẽ cho ra một cái nhìn tổng quan để có thể nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning ứng dụng cho các trường đại học kỹ thuật tại Lào  Nắm được kiến trúc hệ thống E-learning, các chức năng cơ bản, hoạt động của hệ thống E-learning, từ đó có cơ sở để Phân tích thiết kế hệ thống E-learning sẽ xây dựng - Về sản phẩm: Ứng dụng nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống E-learning bao gồm: thực trạng nhu... Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi kiến thức thời gian cho phép, học viên sẽ nghiên cứu: - Khảo sát nhu cầu ứng dụng E-learning trong việc dạy học của các trường đại học kỹ thuật tại Lào - Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống E-learning - Nghiên cứu sử dụng Moodle để xây dựng một số module trong hệ thống E-learning 1.4 Kết luận chƣơng Tóm lại, E-learning được hiểu một cách chung nhất là quá trình học thông... tuyến cho các học viên tại các trường đại học kỹ thuật tại Lào, với mục tiêu là giảm bớt gánh nặng sự phức tạp cho những người quản trị hệ thống cũng như tạo sự thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập thi cử 3.1 Đặc điểm của các trƣờng kỹ thuật Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu học tập của con người ngày càng lớn, hệ thống trường lớp tuy đã được đầu tư phát triển vượt bậc cả về số lượng và. .. download các tài liệu bài giảng do các giáo viên cung cấp Hệ thống đề xuất cơ bản đáp ứng các yêu cầu triển khai E-learning tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào 3.4.2 Nhược điểm của hệ thống để xuất Hệ thống đề xuất chưa được triển khai thực tếnên cần có các nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện thêm 3.5 Kết luận chƣơng Chương 3 đã khảo sát thực tề nhu cầu E-learning tại các trường Đại học kỹ thuậtLào Trên cơ sở hệ. .. t hệ thống E-learning cho c c rường đại học kỹ thuật tại Lào 20 Hình 3-1: Chức năng chi tiết hệ thống Online Training 3.3.1.1 Chức năng hệ hống 1) Quản lý vai trò hệ thống Hình 3-2: Màn hình danh sách vai trò mặc định trong hệ thống Trong mỗi vai trò, hệ thống cho phép gán các quyền khác nhau cho mỗi vai trò Quyền trong hệ thống được phân chia theo module, mỗi module có các tập quyền khác nhau, cho. .. CD-ROM, các phương tiện điện tử khác Trong chương này luận văn đã nghiên cứu các khái niệm liên quan đến Elearning, lợi ích của việc sử dụng E-learning; xu hướng phát triển của đào tạo trực tuyến hiện trạng tại Lào một số trường đại học kỹ thuật ở Lào; một vài chuẩn đóng gói, xây dựng bài giảng E-learning cũng như kiến trúc thành phần của một hệ thống Elearning điển hình Từ đó làm tiền đề cho. .. thống để xuất Hệ thống học trực tuyến trên có thể giúp cho giáo viên có thể đưa các bài giảng số hóa lên hệ thống, để học viên có thể học trực tuyến trên internet Hệ thống cũng có thể giúp giáo viên trong trường có thể xây dựng các đề thi cho học sinh làm bài trực tiếp trên máy Hệ thống cóưu điểm là giáo viên cập nhập ngay được điểm thi của học sinh mà không mất thời gian chấm bài Ngoài ra học sinh có... tiếp cận hệ thống, triển khai rộng rãi đồng bộ giữa các đơn vị sử dụng Moodle Trong chương này luận văn đã phân tích các yêu cầu chức năng của hệ thống E-learning, đưa ra các mô hình, sơ đồ thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện thiết kế thành phần, từ đó phát triển hệ thống E-learning cho một số trường kỹ thuật tại Lào ở chương 3 18 CHƢƠNG 3 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG E-LEARNING CHO MỘT SỐ... cầu ứng dụng E-learning của các trường đại học kỹ thuật tại Lào, giải pháp phần mềm Đã xây dựng được tương đối hoàn thiện chương trình quản lý dạy học (LMS) trên Web:  Sinh viên có thể truy cập vào Website này để tham gia học tập kiểm tra kiến thức của mình  Chương trình hỗ trợ giáo viên soạn thảo các bài giảng, lưu trữ vào cơ sở dừ liệu, cho phép sau này có thể sửa chừa lại cho phù hợp  Các. .. đồ dữ liệu quan hệ 2.5.6.1 Sơ đồ dữ liệu quan hệ 2.6 Kết luận chƣơng Bất kì hệ thống quản lý học tập LMS nào cũng có những điểm thuận lợi riêng Xét trên góc độ kinh tế tình hình chung của Lào, luận văn chỉ ra rằng sử dụng Moodle như là một công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy học tập cho người dùng nói chung, những học viên tại các trường đại học, cao đẳng nói riêng là phù hợp có nhiều thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại Lào, Nghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại Lào, Nghiên cứu xây dựng hệ thống ELearning và ứng cho các trường Đại học kỹ thuật tại Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay