Nghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại Lào

29 617 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:54

Nghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại LàoNghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại LàoNghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại LàoNghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại LàoNghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại LàoNghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại Lào 1 LỜI MỞ ĐẦU Một vấn đề quan trọng mà công nghệ mạng giới phải nghiên cứu giải phát triển với tốc độ nhanh mạng lưới Internet toàn cầu Sự phát triển với tích hợp dịch vụ, triển khai dịch vụ mới, kết nối nhiều mạng với nhau, mạng di động với mạng Internet đặt vấn đề thiếu tài nguyên dùng chung Việc sử dụng hệ thống địa cho mạng Internet IPv4 đáp ứng phát triển mạng lưới Internet toàn cầu thời gian tới Hiện IPv6 chuẩn hóa bước đưa vào sử dụng thực tế Tuy nhiên trình chuyển đổi hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 gặp nhiều vấn đề thiết bị không đồng bộ, nhà cung cấp dịch vụ Internet với hạ tầng mạng khác nhau, kiến thức người sử dụng quản lý mạng hạn chế Nhận thức rõ tầm quan trọng cùa vấn đề, em định lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu công nghệ IPv6 đề xuất mô hình triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp Lào” Mục đích nghiên cứu: Luận văn thực với mục đích tìm hiểu nghiên cứu công nghệ IPv6, nghiên cứu công nghệ cho phép chuyển đổi hệ thống mạng từ hạ tầng IPv4 sang IPv6 đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động không gián đoạn Từ đó, vào phân tích trạng hệ thống mạng doanh nghiệp, nhu cầu triển khai công nghệ IPv6 Trên sở đề xuất triển khai thử nghiệm mô hình hệ thống mạng cho hoạt động ổn định hạ tầng IPv4 cho phép triển khai song song hoạt động thử nghiệm hạ tầng IPv6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng: Luận văn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ IPv6, phương pháp chuyển đổi IPv4 sang IPv6, đề xuất triển khai thử nghiệm mô hình hệ thống mạng cho hoạt động ổn định hạ tầng IPv4 cho phép triển khai song song hoạt động thử nghiệm hạ tầng IPv6 Phạm vi: phân tích trạng hệ thống mạng doanh nghiệp, nhu cầu triển khai công nghệ IPv6 Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập, tìm hiểu, phân tích tài liệu thông tin có liên quan đến luận văn - Tìm hiểu IPv6: Tổng hợp khái niệm IPv6 qua đánh giá, làm rõ ưu điểm hệ địa IPv6 - Tìm hiểu các phương pháp chuyển đổi IPv4 sang IPv6 - Đề xuất triển khai thử nghiệm mô hình hệ thống mạng doanh nghiệp - Đưa nhận xét đánh giá kết Kết cấu luận văn: Bài luận văn gồm ba chương với nội dung chủ yếu sau Chương Tổng quan công nghệ IPv6 - Trong phần này, học viên trình bày lý đời không gian địa IPv6 thay không gian địa IPv4 vấn đề liên quan đến cấu trúc địa chi IPv6, dạng địa chi IPv6, qua thấy khác biệt thay đổi địa IPv6 Đây phiên thiết kế nhằm khắc phục hạn chế IPv4 bổ sung tính cần thiết hoạt động dịch vụ mạng hệ sau Chương Công nghệ chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 Trong chương học viên đề cập đến công nghệ hỗ trợ chuyển đổi hệ thống mạng cho tổ chức, doanh nghiệp từ hạ tầng IPv4 sang hạ tầng IPv6 Mạng IPv6 IPv4 song song tồn thời gian dài, sau chuyển đổi hoàn toàn sang Chương Đề xuất mô hình triển khai IPv6 cho mạng doanh nghiệp Xác định mô hình mạng phù hợp với hệ thống mạng doanh nghiệp vừa nhỏ Lào nay, đồng thời triển khai bước cấu hình dựa công nghệ phù hợp đề cập chưong để triển khai hệ thống mạng IPv6 không làm gián đoạn hệ thống mạng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ IPV6 1.1 Nguyên nhân phát triển IPv6 khác biệt IPv6 so với IPv4 1.1.1 Nguyên nhân phát triển IPv6 - Sự cạn kiệt không gian địa IPv4 - Hạn chế công nghệ nhược điểm IPv4 :  Cấu trúc định tuyến không hiệu  Hạn chế tính bảo mật kết nối đầu cuối - đầu cuối  Mô hình sử dụng NAT địa IPv4 có nhiều nhược điểm  Không gian địa hạn chế  Không hỗ trợ mobile IP Giải pháp thay ? Giao thức Internet mà IETF đưa ra, định thúc đẩy thay cho IPv4 IPv6 (Internet Protocol Version 6), giao thức Internet phiên 6, gọi giao thức IP hệ (IP Next Generation - IPng) Địa Internet phiên có chiều dài gấp lần chiều dài địa IPv4, gồm 128 bít 1.1.2 Sự khác biệt IPv6 so với IPv4 Bảng 1-1: So sánh IPv6 IPv4 IPv4 IPv6 Địa dài 32 bit Địa dài 128 bit IPSec tùy chọn IPSec yêu cầu Không định dạng luồng liệu Định dạng luồng liệu nên hỗtrợ QoS tốt Sự phân mảnh thực host gửi router, nên khả năngthực Sự phân mảnh xảy host gửi thi router chậm Không đòi hỏi kích thước gói lớp lien Lớp liên kết hỗ trợ gói 1.280 byte vàtái kết phải tái hợp gói 576 byte hợp gói 1.500 byte Checksum header Không checksum header Header có phần tùy chọn ARP sử dụng frame ARP Request đểphân giải địa IPv4 thành địa lớpliên kết Tất liệu tùy chọn chuyểnvào phần header mở rộng Frame ARP Request thay bởimessage Neighbor Solicitation IGMP (Internet Group ManagementProtocol) dùng để IGMP thay messageMLD quản lý cácthành viên mạng cục (Multicast Listener Discovery) ICMP Router Discovery dùng ICMPv4 Router Discovery thaythế đểxác định địa gateway mặc message ICMPv6 RouterDiscovery địnhtốt tùy chọn Router Advertisement Địa broadcast để gửi lưu lượng đếntất node IPv6 địa broadcast, màđịa multicast đến tất node(phạm vi Link-Local) Phải cấu hình tay thông Cấu hình tự động, không đòi hỏiDHCP quagiao thức DHCP cho IPv4 cho IPv6 Sử dụng mẫu tin chứa tài nguyênđịa host DNS để ánh xạ tênhost thành địa IPv4 Sử dụng mẫu tin AAAA trongDNS để ánh xạ tên host thành địa chỉIPv6 1.2 Mục tiêu thiết kế IPv6 - Không gian địa lớn dễ dàng quản lý không gian địa - Hỗ trợ tốt cho di động - Tự động cấu hình - Hỗ trợ tốt dịch vụ đa phương tiện - Hỗ trợ bảo mật tốt 1.3 Cấu trúc địa IPv6 1.3.1 Không gian địa IPv6 Kích thước địa IPv6 128 bit, dài gấp lần địa IPv4, không gian địa 32 bit cho phép đánh 232 hay 4.294.967.296 địa Không gian địa 128 bit cho phép đánh 2128 địa hay (3.4x1038) địa tương đương 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 1.3.2 Biểu diễn địa IPv6 1.3.2.1 Biểu diễn địa Địa IPv6 dài 128 bit, chia làm nhóm, nhóm gồm 16 bit, ngăn cách với dấu hai chấm “:” Mỗi nhóm biểu diễn số hexa Ví dụ: FEDC:BA98:768A:0C98:FEBA:CB87:7678:1111 1080:0000:0000:0070:0000:0989:CB45:345F Những địa lớn, khả cung cấp địa cho nhiều node cung cấp cấu trúc phân cấp linh hoạt, không dễ để viết Vì cần có số nguyên tắc để nhằm rút ngắn lại cách biểu diễn địa IPv6 Sau quy tắc để rút gọn IPv6: - Cho phép bỏ số nằm trước nhóm (octet) - Thay số cho nhóm có toàn số - Thay dấu “::” cho nhóm liên tiếp có toàn số 1.3.2.2 Biểu diễn Address Prefixes Prefix địa IPv6 biểu diễn tương tự với kí hiệu IPv4 CIDR IPv6 prefix biểu diễn sau: IPv6-address/ prefix-length Trong đó: IPv6-address địa có giá trị, Prefix-length số bit liền kề bao gồm prefix Ví dụ: Sau quy tắc biểu diễn cho 56 bit prefix 200F00000000AB:  200F::AB00:0:0:0:0/56  200F:0:0:AB00::/56 1.3.3 Định dạng gói tin IPv6 Hình 1-1: Định dạng gói tin IPv6 (IPv6 Packet Fomat) 1.4 Phân loại địa IPv6 Theo kiến trúc địa IPv6, có loại sau : - Địa Unicast: Địa gán vào giao diện đơn Một gói tin có địa chuyển đến giao diện cụ thể - Địa Anycast: Địa đuợc gán cho nhóm giao diện (thông thường nodes khác nhau), gói tin có địa chuyển đổi giao diện gần có địa Khái niệm gần dựa vào khoảng cách gần xác định qua giao thức định tuyến sử dụng - Địa Multicast: Địa gán cho nhóm giao diện (thông thường nodes khác nhau) Một gói tin có địa multicast chuyển tới tất giao diện có gán địa multicast 1.5 Kết luận chương Trong phần này, học viên trình bày lý đời không gian địa IPv6 thay không gian địa IPv4 vấn đề liên quan đến cấu trúc địa IPv6, dạng địa IPv6 Bên cạnh kiến thức tổng quan, học viên sâu phân tích, so sánh ưu điểm hệ địa IPv6 so với IPv4 Với vai trò vô quan trọng hệ thống Internet, không gian địa IPv4 bước vào giai đoạn cạn kiệt, việc phát triển, ứng dụng không gian địa IPv6 thay đảm bảo không gián đoạn mạng Internet toàn cầu vô cấp bách Trong chương học viên đề cập đến công nghệ hỗ trợ chuyển đổi hệ thống mạng cho tổ chức, doanh nghiệp từ hạ tầng IPv4 sang hạ tầng IPv6 CHƯƠNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI TỪ IPV4 SANG IPV6 2.1 Đặt vấn đề Giao thức IPv6 có nhiều ưu điểm vượt trội so với IPv4, đáp ứng nhu cầu phải triển mạng Internet tương lai Do đó, giao thức IPv6 thay IPv4 Tuy nhiên, chuyến đổi toàn nút mạng IPv4 sang IPv6 thời gian ngắn Hơn nữa, nhiều ứng dụng mạng chưa hỗ trợ IPv6 Theo dự báo tổ chức ISOC, IPv6 thay Ipv4 vào khoảng 2020-2030 Các chế chuyển đổi (transition mechanism) phải đảm bảo khả tương tác trạm, ứng dụng IPv4 có với trạm ứng dụng IPv6 Ngoài ra, chế cho phép chuyển tiếp luồng thông tin IPv6 hạ tầng định tuyến có Trong giai đoạn chuyển đổi, điều quan trọng phải đảm bảo hoạt động bình thường mạng IPv4 Từ đặt yêu cầu cụ chuyển đổi: 2.2 Các phương thức chuyển đổi: 2.2.1 Chồng hai giao thức (Dual- Stack) a) Đặc điểm chung Cơ chế chồng hai giao thức gọi chế chồng hai lớp Cơ chế đảm bảo Host/ Router cài hai giao thức IPv4 IPv6 Với chế đôi (Dual) này, hoạt động Host/ Router hoàn toàn tương thích với IPv4 IPv6 Những ứng dụng hỗ trợ Chồng hai giao thức hoạt động với đại IPv4 địa IPv6 Hình 2-1: Chồng hai giao thức b) Nguyên tắc hoạt động: Như trình bày trên, chế Dual-stack hoạt động trợ giúp dịch vụ phân giải tên miền DNS Các máy chủ Chồng hai giao thức có ghi địa khai báo DNS Server, DNS Server phải hỗ trợ IPv6 Khi có ghi (record table) A lưu trữ địa IPv4 ghi AAAA lưu trưc địa IPv6 Mỗi ghi trỏ đến địa IPv4 IPv6 Trong trường hợp kết tìm thấy ghi AAAA trỏ đến địa IPv4 (compatible IPv6) ghi A trỏ đến địa IPv4 tương ứng thí kết trả có giá trị sau: - Trả lại địa IPv6 - Trả lại địa IPv4 - Trả lại hai địa IPv4 IPv6 Việc lựa chọn loại địa nảo trả phụ thuộc vào trường hợp Trong trường hợp hai loại địa trả trật tự xếp loại địa liên quan đến luồng IP Host Nếu địa IPv6 trả về, Nút mạng giao tiếp với Nút mạng địch gói tin đóng theo chuẩn IPv6 Tương tự, địa IPv4 trả về, nút mạng giao tiếp với host IPv4 lúc gói tin đóng gói theo chuẩn IPv4 c) Ưu, nhược điểm: - Ưu điểm: Đây chế b để nút mạng hoạt động ng đđồng thời với hai giao thức, c, đư hỗ trợ nhiều tảng ng khác linux, Windows Solaris Cho phép trì kết k nối hai giao thứcc IPv4 IPv6 - Nhược điểm: m: Khả Kh mở rộng phải sử dụng địaa ch IPv4 2.2.2 Công nghệ đường hầm (Tunnel) Hình 2-2: Cấu trúc địa IPv6 6to4 Cơ chế hoạt động: ng: Khi có mộtt gói tin IPv6 với v địa đích có dạng ng 2002: :/l đư gửi đến router 6to4, router 6to4 tách địa đ IPv4 (địa Ipv4 vừaa tách đư địa IPv4 củaa 6to4 router đích), bọc b c gói tin IPv6 gói tin IPv4 vvới địa đích địa IPv4 vừaa tách đư Sau đó, gói tin đượcc chuy chuyển tiếp hạ tầng IPv4 Khi router 6to4 đích nhận nh gói tin, gói tin IPv6 đư tách chuyển đến nút mạng ng IPv6 đích - - Ưu điểm: Các nút mạng ng không bắt b buộc phải dùng địa IPv6 ki kiểu tương thích IPv4 đường hầm m tự t động Không cần nhiềuu cấu c hình đặc biệt đường hầm có cấuu hình Không bị ảnh nh hưởng hư hệ thống tường lửa mạng, ng, ch cần routercủa mạng có địa IPv4 toàn cục c định tuyến Nhược điểm: Chỉ thực vớ ới lớp địa mạng đặc biệt Có nguy bị công theo kiểu đường hầm tự độộng phần địa IPv4 địa đích c gói tin 6to4 địa broadcast hay multicast 2.2.2.1 Phân loại ại công nghệ đường hầm Tùy theo kỹỹ thuật tạo đường hầm địa ịa IPv4 ng nguồn đích gói tin phải ợc cấu hình Router biên người ng ời quản trị tự động suy từ địa ịa nguồn địa đích gói tin IPv6, công nghệ đường hầm có 10 thểể phân thành hai loại: Công nghệ đường ờng hầm cấu hình tay (Configured Tunnel) Công nghệệ đường hầm tự động ộng (Automatic Tunnel) Hình 2-3: Công nghệ đường hầm 2.2.3 Công nghệ dịch địa (NAT) d) Đặc điểm: Công nghệ chuyển chuy đổi thực chất dạng biến thể củủa công nghệ dịch địa mạng (NAT), thựcc hi biên dịch địa dạng thức củaa ph phần đầu, cho phép thiết bị hỗ trợ IPv6 th giao tiếp với thiết bị hỗ trợ IPv4 Công ngh nghệ phổ biến sử dụng ng dịch d địa mạng – dịch giao thứcc (NAT – PT: Network Address Translation – Protocol Translation) Thiết bị cung cấpp ddịch vụ NAT – PT biên dịch lại phầnn đầu đ địa cho phép IPv6 giao tiếp vớii m mạng IPv4 15 khó khăn để có số liệu thống kê đáng tin cậy phần thị trường Việc mở rộng mạng Internet đặc biệt băng thông rộng vào tỉnh khu vực nông thôn cao danh sách phủ ưu tiên phát triển Internet Năm 2012 Năm 2013 Tổng số thuê bao cố định 60.000 75.000 Hình 3-1: Các số Internet Lào 2012-2013 Vào đầu năm 2013, Sự xâm nhập thấp phát triển chậm chạp dịch vụ internet tiếp tục vấn đề ngành công nghiệp viễn thông địa phương nói riêng nước nói chung, đặc biệt đưa cách truy cập trực tuyến quan trọng phát triển quốc gia Dịch vụ internet băng thông rộng di động cung cấp số thông tin tích cực thị trường Mặc dù năm qua, nhận thức tổ chức, doanh nghiệp IPv6 cải thiện đáng kể, việc kết nối, xây dựng mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia đẩy mạnh Tuy nhiên, việc trì ổn định hoạt động kết nối IPv6 thử nghiệm dịch vụ IPv6 để có lưu lượng truyền tải thực chưa doanh nghiệp quan tâm triển khai Các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có kết nối IPv6 đến mạng IPv6 quốc gia kết nối chưa quan tâm trì hoạt động ổn định lưu lượng trao đổi Một khó khăn dẫn đến việc chậm triển khai IPv6 Lào nguồn IPv4 dần cạn kiệt, doanh nghiệp chiếm thị phần Internet lớn nước kịp tích trữ lượng địa tương đối lớn nên nhu cầu nguồn địa cho dịch vụ cần IP xDSL hay 3G chưa cấp thiết Chính thế, áp lực trước mắt bắt buộc phải chuyển sang sử dụng IPv6 nhà cung cấp người dùng cuối chưa cao 3.3 Đề xuất mô hình triển khai IPv6 cho mạng doanh nghiệp Lào Thực tế Lào có 400.000 doanh nghiệp vừa nhỏ có ứng dụng hệ thống thông tin Internet giao thương Đây đối tượng bị 16 ảnh hưởng việc tài nguyên IPv4 cạn kiệt phải thực trình chuyển đổi nâng cấp hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 Qua trình khảo sát, doanh nghiệp nhìn chung có hệ thống mạng có quy mô vừa nhỏ (dưới 250 nút mạng), chia làm hai mô hình, có trụ sở hoạt động nhất, hai có trụ sở nhiều chi nhánh, chi nhánh có kết nối hệ thống mạng trụ sở Trụ sở chi nhánh có kết nối Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ khu vực thông qua Router Các hệ thống thông tin doanh nghiệp không phức tạp với hệ thống Web Server, Mail Server, FTP Server Server chạy phần mềm chuyên dụng Các lưu lượng chủ yếu đến hệ thống Server nội số truy cập web mạng Internet Xu hướng doanh nghiệp Lào tận dụng tối đa nguồn nhân lực đặc biệt nhân lực không tham gia sản xuất trực tiếp nên số lượng nhân công nghệ thông tin thường ít, từ hai đến ba người khối lượng công việc nhiều thử nghiệm, triển khai dịch vụ phải không chiếm nhiều thời gian nhân viên Các nhân công nghệ thông tin chưa có kiến thức sâu IPv6 chương trình học phải lựa chọn công nghệ phù hợp đặc biệt quan trọng  Trên sở đó, học viên lựa chọn mô sau: - Hệ thống mạng đề xuất hình gồm site; Site thuộc trụ sở công ty, site chi nhánh, kết nối từ xa vào trung tâm thông qua mạng Internet IPv4 Trong trường hợp hệ thống mạng doanh nghiệp có site nhất, mô hình hệ thống mạng đề xuất bỏ site công việc trở nên dễ dàng với người quản trị việc bỏ công việc cấu hình site 2; Trong trường hợp ngược lại, hệ thống có nhiều site mô hình hệ thống mạng đề xuất phù hợp không thay đổi cách quản lý Duy khối lượng công việc cấu hình site chi nhánh nhiều dẫn đến tiêu tốn thời gian cấu hình người quản trị 17 - Việc lựa chọn phương thức chuyển đổi dựa đặc tính như:  Dual- Stack chế để nút mạng hoạt động đồng thời với hai giao thức, hỗ trợ nhiều tảng khác linux, Windows Solaris, cho phép trì kết nối hai giao thức IPv4 IPv6  Công nghệ đường hầm cho phép truyền gói tin IPv6 hạ tầng mạng IPv4, giai đoạn ban đầu, mạng IPv6 ốc đảo liên kết IPv4 Internet, công nghệ đường hầm cho phép tận dụng sẵn mạng lưới IPv4 để kết nối ốc đảo IPv6 mà triển khai mạng lưới kết nối mạng IPv6 toàn cầu, điều mà không tổ chức, quốc gia làm chi phí tốn không hiệu Công nghệ đường hầm tận dụng mạng IPv4 Internet tạo thành môi trường liên kết liệu phục vụ cho kết nối IPv6 - Như vậy:  Các nút mạng site cấu hình thực thi Dual – Stack có khả thực thi đáp ứng yêu cầu IPv4 IPv6 song song đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường môi trường IPv4  Các lưu lượng IPv6 site kết nối đến site thông qua việc thiết lập đường hầm 6to4 hai site  Các lưu lượng IPv6 nội kết nối đến Internet IPv6 thông qua việc thiết lập đường hầm 6to4 đến Router Relay 6to4 Học viên chọn địa anycast để định tuyến mặc định cho gói tin Địa anycast có nhiệm vụ trỏ gói tin đến Router Relay gần 18 Hình 3-2: Mô hình logic hệ thống mạng doanh nghiệp đề xuất  Các định tuyến biên site sử dụng Router Cisco 2811 có 01 địa IPv4 Public  Mỗi site có 01 Server DNS hoạt động Dual Stack phục vụ phân giải tên miền; Tại site 01 có Server ứng dụng Web Server, Mail Server phục vụ hệ thống ứng dụng nội doanh nghiệp hoạt động theo chế Dual Stack  Tại sở có PC IPv4, IPv6 PC hoạt động Dual Stack  Kết nối IPv6 hai site kỹ thuật Tunnel 6to4 hạ tầng mạng Internet Backbone IPv4  Kết nối IPv6 mạng Internet IPv6 quốc tế (6Bone) kỹ thuật Tunnel 6to4 thông qua định tuyến Relay 19 SITE DNS Server Web Server Mail Server Internet Router R1 IPv6 IPv4 IPv6/v4 Hình 3-3: Mô hình hệ thống mạng Site SITE 2-BRANCH DNS Server Internet Router R2 IPv6 IPv6/v4 IPv4 Hình 3-4: Mô hình hệ thống mạng Site 20 3.4 Thử nghiệm phầm mềm Packet tracer Cisco 3.4.1 Hoạt động dịch vụ thử nghiệm - Xây dựng nút mạng IPv4, IPv6 nút mạng hoạt động - Dual Stack site Tại site cấu hình Router biên (Cisco 2811) kết nối với mạng Internet IPv4 - giả lập Xây dựng máy chủ phân giải tên miền DNS Server hoạt động Dual Stack - hai site Xây dựng máy chủ Mail Server, Webserver site hoạt động Dual Stack - Tạo IPv6 Backbone kết nối nút mạng IPv6 hai site kỹ thuật Tunnel IPv6 6to4 đường IPv4 Backbone mạng - Kết nối mạng IPv6 doanh nghiệp với mạng IPv6 quốc tế giả lập kỹ thuật Tunnel 6to4 thông qua Router Relay IPv6 Sử dụng lớp địa IPv6 6to4 theo quy định IANA 2002::/16, quy hoạch gán cho giao tiếp mạng IPv6, máy chủ dịch vụ máy trạm mạng LAN thuộc site Triển khai cài đặt dịch vụ: - -  DNS Server, Web Server, Mail Server Hình 3-5: Mô hình triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp đề xuất 21 Bảng 3-1: Bảng tham số địa IP cấu hình cho hệ thống ROUTER INTERFACE F0/0 IPv4 10.0.13.1/24 LINK R1-R3 2002:12:12:12::1/64 TUNNEL R1 - R2 TUNNEL 16 2002:16:16:16::1/64 TUNNEL R1 - R6 192.168.20.1/24 2002:71A7:6833:2::1/64 S0/0/1 10.0.23.2/24 IP LAN LOCAL LINK R2-R3 TUNNEL 12 2002:12:12:12::2/64 TUNNEL R1 - R2 TUNNEL 26 2002:26:26:26::2/64 TUNNEL R2 - R6 R3 R4 R5 R6 IP LAN LOCAL TUNNEL 12 F0/0 R2 NOTE 192.168.10.1/24 2002:71A0:8518:2::1/64 S0/0/1 R1 IPv6 S0/0/0 10.0.13.3/24 LINK R1-R3 S0/0/1 10.0.23.3/24 LINK R2-R3 S0/1/0 10.0.34.3/24 LINK R3-R4 S0/1/1 10.0.36.3/24 LINK R3-R6 S0/0/0 10.0.34.4/24 LINK R3-R4 S0/0/1 10.0.45.4/24 LINK R4-R5 S0/0/0 10.0.45.5/24 LINK R4-R5 F0/1 8.8.8.1/24 S0/0/0 10.0.36.6/24 2002:67:67:67::6/64 LINK R3-R6 LINK R6 - R7 TUNNEL 16 2002:16:16:16::6/64 TUNNEL R1 - R6 TUNNEL 26 2002:26:26:26::6/64 TUNNEL R2 - R6 S0/0/0 2002:67:67:67::7/64 LINK R6 - R7 F0/0 2404:6800:8003::1/64 R7 SERVER and IPv4 GWv4 IPv6 GWv6 CLIENT SITE DNS 192.168.10.250 2002:71A0:8518:2::2 WEB 192.168.10.251 2002:71A0:8518:2::3 2002:71A0:851 MAIL 192.168.10.252 2002:71A0:8518:2::4 8:2::1/64 USER 192.168.10.20 192.168.10.1 2002:71A0:8518:2:6F:8EC 1:9D48:76C0 22 USER 2002:71A0:8518:2:18AF:7 192.168.10.12 7E0:FB2E:22B7 DNS USER SITE 192.168.20.250 2002:71A7:6833:2:18AF:A 192.168.20.12 USER 2002:71A7:6833:2::2 1E0:CB1E:12CA 192.168.20.1 2002:71A7:683 3:2::1/64 2002:71A7:6833:2:D4FE:6 192.168.20.20 6D3:F901:CDCB ipv6.goog 2404:6800:8003::63 2404:6800:8003 le.com ipv4.goog 8.8.8.8 ::1 8.8.8.1 le.com Các dịch vụ thử nghiệm - Dịch vụ truy cập WEB - Dịch vụ Mail Server hoạt động Dual Stack - Dịch vụ Web Server hoạt động Dual Stack - Dịch vụ DNS Server hoạt động Dual Stack 3.4.2 Kết thử nghiệm Kết kết nối mạng  Đã triển khai thành công mạng thử nghiệm IPv6 hạ tầng mạng IPv4 việc kết nối hai site kết nối vào mạng IPv6 quốc tế giả lập  Kiểm tra kết nối (Ping) Host cài đặt địa IPv6 host IPv4/IPv6 kết hoạt động tốt Tỉ lệ gói tin gửi đi/trả 100%  Tạo thành công Tunnel IPv6 6to4 hạ tầng Internet IPv4 giả lập, hoạt động Tunnel 6to4 không làm ảnh hưởng đến mạng chất lượng dịch vụ mạng IPv4  Tạo thành công Tunnel IPv6 6to4 kết nối mạng IPv6 nội doanh nghiệp mạng IPv6 quốc tế giả lập (Mạng 6Bone) thông qua Router IPv6 Relay 23 Sau thử nghiệm triển khai cấu hình hệ thống sơ đồ, xuất phát từ PC mạng nội bộ, học viên thực lệnh Ping kiểm tra kết nối đến site IPv6.google.com, site google tạo để thử nghiệm kết nối chấp nhận kết nối IPv6 Kết hình 3.6 Hình 3-6: Kết nối đến website IPv6.google.com Site IPv6.google.com có địa IPv6: 2404:6800:8003::63, có gói tin gửi đi, nhận gói, tỷ lệ kết nối thành công đạt 100% Chứng minh hệ thống nội kết nối đến mạng Internet IPv6 thông qua đường hầm 6to4 Hình 3-7: Kết nối đến website IPv6.google.com Hình 3.7 cho kết từ lệnh tracert hiển thị sơ đồ đường gói tin IPv6 từ nguồn (mạng nội bộ) đích site IPv6.google.com thông qua thiết bị định tuyến  Các dịch vụ truy cập Mail, Web hoạt động tốt công nghệ IPv6  Hệ thống DNS Server hoạt động cho kết tốt với hai trường hợp máy chủ cấu hình địa IPv6 hoạt động 24 theo chế Dual Stack, hệ thống phân giải tốt ghi AAAA ghi Pointer  Hệ thống Web Server, Mail Server hoạt động cho kết tốt hai trường hợp Máy chủ cấu hình với địa IPv6 với trường hợp hoạt động Dual Stack Trong hình 3.8 trả kết kết nối phân giải tên miền thành công tới site lanic.gov IPv6  Thử nghiệm host hai site truy cập tốt đến hệ thống Mail Server Web Server nội đặt Site theo hình thức IPv6 hoạt động theo chế Dual Stack  Thử nghiệm host cấu hình IPv6 hai site truy cập vào mạng 6Bone (Mạng Internet IPv6) Tunnel IPv6 6to4 cho kết tốt Hình 3-8: Kết nối đến website nội bộilanic.gov Hình 3-9Sơ đồ đường gói tin xuất phát từ Host Site đến website nội tổ chức lanic.gov 25 3.5 Kết luận chương Sớm hay muộn, giới thuộc IPv6 Kết là, nói đến có diện doanh nghiệp Internet nước ngoài, IPv4, sai lầm lớn Một tổ chức toàn cầu lựa chọn lại IPv4 tương tự nhưmột doanh nghiệp định giao tiếp với khách hàng tiếng Pháp Có thể thời gian ngắn, trước mắt, điều tốt tiết giảm chi phí doanh nghiệp muốn tiếp cận người tiêu dung khách hàng Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Italy, doanh nghiệp phải giao tiếp thứ ngôn ngữ toàn cầu Nếu không, doanh nghiệp tự hạn chế khả mở rộng giao tiếp với thị trường mục tiêu Vì vậy, doanh nghiệp cần phải chuyển đổi sang IPv6 để nhìn thấy khách hàng, đối tác bên liên quan Trên cở sởđó, học viên xác định mô hình mạng phù hợp với hệ thống mạng doanh nghiệp vừa nhỏ Lào nay, đồng thời triển khai bước cấu hình dựa công nghệ phù hợp đề cập chương để triển khai thử nghiệm hệ thống mạng IPv6 không làm gián đoạn hệ thống mạng tại,IPv4 Đây tài liệu tham khảo cho mạng doanh nghiệp áp dụng để thực thử nghiệm Qua thực tế triển khai, học viên đề xuất quy trình dự án triển khai nâng cấp hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 doanh nghiệp Với thử nghiệm trên, đánh giá mô hình lựa chọn phù hợp cho mạng doanh nghiệp loại vừa nhỏ áp dụng triển khai IPv6 Đây tiền đề cho phép học viên triển khai hệ thống mạng IPv6 tổ chức 26 KẾT LUẬN Sau 10 năm thức kết nối Internet toàn cầu, Internet Lào có bước phát triển nhanh chóng vàđóng vai trò ngày to lớn đời sống xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, doanh nghiệp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sống người dân phát triển kinh tế xã hội Sự bùng nổ Internet năm gần dẫn đến nguồn tài nguyên địa Internet IPv4 tiêu thụ cách nhanh chóng Việc chuyển đổi hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 yêu cầu cấp thiết, vừa để nhằm đảm bảo cho phát triển lien tục hoạt động Internet, vừa phát huy lợi vượt trội công nghệ IPv6 so với IPv4 Để thúc đẩy sử dụng IPv6, bắt kịp với công nghệ dịch vụ mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng địa thời gian tới, tạo đàđẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin xã hội triển khai phủđiện tử, Bộ Thông tin Truyền thông có nhiều văn chỉđạo, hành động nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc thúc đẩy triển khai IPv6 đóđiển hình Ủy ban thúc đẩy triển khai IPv6 (Force Task IPv6) thành lập Ngay từ bây giờ, doanh nghiệp phải nhận rõ tầm quan trọng IPv6 có bước thích hợp cho việc chuyển đổi Không thể đợi việc nhà cung cấp chuẩn bị sẵn cho doanh nghiệp hay đến hệ thống thông tin xảy gián đoạn khách hàng thông thể truy cập vào hệ thống thông tin doanh nghiệp nghĩ đến việc chuyển đổi 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Thúc Hải, (2009),Mạng máy tính hệ thống mở, Nhà xuất giáo dục [2] Nguyễn Thị Thu Thủy, (2014), Giới thiệu địa Internet hệ IPv6, Trung tâm Internet Việt Nam Tiếng Anh: [3] Joseph Davies, (2012), Understanding IPv6, Microsoft Press, pp 100150 [4] [RFC6146] BAGNULO, M., MATTHEWS, P., and I.VAN BEIJNUM, April, (2011), “Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers”, RFC 6146 [5] Shannon McFarland, Muninder Sambi, Nikhil Sharma, and Sanjay Hooda, (2011), IPv6 for Enterprise Networks, Cisco Press, pp 50-100 [6] Silvia Hagen, (2011), Planning for IPv6, O'Reilly Media, pp 25-35 Popoviciu C.; Levy-Avegnoli,E.;Grossetete, P., (2006), Deploying IPv6 Networks, Cisco Press, Indianapolis [7] Hiromi, R.; Yoshifuji, H (2005), “Problems on IPv4-IPv6 network transition” , Proceedings of the International Symposium on Applications and the Internet Workshop Các trang web: [8] RFC3053, IPv6 Tunnel Broker, A Durand, P Fasano, I Guardini, D.Lento,IETF,accessed2012-04-15, http://www.ietf.org/rfc/rfc3053.txt [9] RFC3142, An IPv4-to-IPv6 Transport Relay Translator, J Hagino,K.Yamamoto,IETF,accessed2012-04-15, http://www.ietf.org/rfc/rfc3142.txt [10] VNNIC, Kế hoạch hành động Quốc gia IPv6, truy cập ngày 15/4/2012, http://www.IPv6.vn/1-6-420-0-7-10-20081015.htm [11] VNNIC, Chương trình đào tạo IPv6 & DNS, truy cập ngày 15/4/2012, http://www.IPv6.vn/1-6-420-0-7-10-20081015.htm 28 PHỤ LỤC BẢNG CÁC THAM SỐ ĐỊA CHỈ IP CƠ BẢN CẤU HÌNH CHO HỆ THỐNG Địa IPv4 Public Site 1: 222.254.22.1 Địa IPv4 Public Site 2: 113.160.113.24 Địa anycast IPv6 Router Relay: 2002:C058:6301:: ROUTER R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 INTERFACE IPv4 IPv6 NOTE F0/0 192.168.10.1/24 2002:71A0:8518:2::1/64 IP LAN LOCAL S0/0/1 10.0.13.1/24 LINK R1-R3 TUNNEL 12 2002:12:12:12::1/64 TUNNEL R1 - R2 TUNNEL 16 2002:16:16:16::1/64 TUNNEL R1 - R6 2002:71A7:6833:2::1/64 IP LAN LOCAL F0/0 192.168.20.1/24 S0/0/1 10.0.23.2/24 LINK R2-R3 TUNNEL 12 2002:12:12:12::2/64 TUNNEL R1 - R2 TUNNEL 26 2002:26:26:26::2/64 TUNNEL R2 - R6 S0/0/0 10.0.13.3/24 LINK R1-R3 S0/0/1 10.0.23.3/24 LINK R2-R3 S0/1/0 10.0.34.3/24 LINK R3-R4 S0/1/1 10.0.36.3/24 LINK R3-R6 S0/0/0 10.0.34.4/24 LINK R3-R4 S0/0/1 10.0.45.4/24 LINK R4-R5 S0/0/0 10.0.45.5/24 LINK R4-R5 F0/1 8.8.8.1/24 S0/0/0 10.0.36.6/24 2002:67:67:67::6/64 LINK R3-R6 LINK R6 - R7 TUNNEL 16 2002:16:16:16::6/64 TUNNEL R1 - R6 TUNNEL 26 2002:26:26:26::6/64 TUNNEL R2 - R6 S0/0/0 2002:67:67:67::7/64 LINK R6 - R7 F0/0 2404:6800:8003::1/64 29 SERVER and IPv4 GWv4 IPv6 GWv6 CLIENT DNS 192.168.10.250 2002:71A0:8518:2::2 WEB 192.168.10.251 2002:71A0:8518:2::3 MAIL 192.168.10.252 2002:71A0:8518:2::4 2002:71A0:8 192.168.10.20 2002:71A0:8518:2:6F:8EC1: 518:2::1/64 USER USER 192.168.10.12 DNS 192.168.20.250 USER 192.168.20.12 SITE SITE 192.168.10.1 USER 9D48:76C0 2002:71A0:8518:2:18AF:77E 0:FB2E:22B7 2002:71A7:6833:2::2 2002:71A7:6833:2:18AF:A1 192.168.20.1 192.168.20.20 2404:6800:8003::63 8.8.8.8 833:2::1/64 D3:F901:CDCB le.com le.com 2002:71A7:6 2002:71A7:6833:2:D4FE:66 ipv6.goog ipv4.goog E0:CB1E:12CA 8.8.8.1 2404:6800:8 003::1 [...]... ba, tác giả sẽ trình bày một mô hình mạng thử nghiệm chuyển đổi, các thử nghiệm và kết quả khi chuyển đổi một hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 tại một tổ chức 14 CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI IPV6 CHO MẠNG DOANH NGHIỆP 3.1 Mạng doanh nghiệp 3.1.1 Đặc điểm mạng doanh nghiệp Hệ thống mạng của doanh nghiệp đơn giản hay phức tạp là tùy theo quy mô và loại hình của doanh nghiệp Ngày nay, các nhà cung... các công nghệ hỗ trợ chuyển đổi mạng IPv4 -IPv6 cụ thể như sau:  Về đầu tư kinh phí: 13 Cả ba công nghệ trên đều không tốn thêm chi phí của doanh nghiệp vì bản chất các công nghệ đều triển khai trên các thiết bị có sẵn của hệ thống mạng doanh nghiệp Việc đầu tư mua các thiết bị để triển khai thử nghiệm một hệ thống mạng đẩy chi phí của doanh nghiệp lên cao là điều không mong muốn của bất kỳ doanh nghiệp. .. trong chương 2 để triển khai thử nghiệm hệ thống mạng trên IPv6 và không làm gián đoạn hệ thống mạng hiện tại, IPv4 Đây có thể là tài liệu tham khảo cho các mạng doanh nghiệp áp dụng để thực hiện thử nghiệm Qua thực tế triển khai, học viên cũng đề xuất một quy trình dự án triển khai nâng cấp hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 đối với các doanh nghiệp Với các thử nghiệm trên, có thể đánh giá mô hình lựa chọn... không, doanh nghiệp đang tự hạn chế khả năng mở rộng và giao tiếp với thị trường mục tiêu Vì vậy, doanh nghiệp cần phải chuyển đổi sang IPv6 để có thể nhìn thấy khách hàng, đối tác và các bên liên quan Trên cở sởđó, học viên xác định một mô hình mạng phù hợp với hệ thống mạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào hiện nay, đồng thời triển khai các bước cấu hình dựa trên các công nghệ phù hợp đã đề cập... về IPv6 do trong chương trình học do vậy phải lựa chọn một công nghệ phù hợp là đặc biệt quan trọng  Trên cơ sở đó, học viên lựa chọn mô hình như sau: - Hệ thống mạng đề xuất như trong hình dưới gồm 2 site; Site 1 thuộc trụ sở công ty, site 2 là chi nhánh, kết nối từ xa vào trung tâm thông qua mạng Internet IPv4 Trong trường hợp hệ thống mạng doanh nghiệp chỉ có một site duy nhất, mô hình hệ thống mạng. .. chương 2 Trong chương 2 đã đề cập đến công nghệ chuyển đổi IPv4 -IPv6 Trong thời gian đầu phát triển, kết nối IPv6 cần thực hiện trên cơ sở hạ tầng mạng lưới IPv4 Mạng IPv6 và IPv4 sẽ cùng song song tồn tại trong thời gian dài, và sau đó mới chuyển đổi hoàn toàn sang Trên đây là các công nghệ phục vụ việc chuyển đổi mô hình mạng của tổ chức từ IPv4 sang IPv6 đảm bảo hệ thống mạng hoạt động không gián... 6to4 theo quy định của IANA là 2002::/16, quy hoạch và gán cho các giao tiếp mạng IPv6, các máy chủ dịch vụ và các máy trạm của mạng LAN thuộc mỗi site Triển khai cài đặt các dịch vụ: - -  DNS Server, Web Server, Mail Server Hình 3-5: Mô hình triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp đề xuất 21 Bảng 3-1: Bảng các tham số địa chỉ IP cơ bản cấu hình cho hệ thống ROUTER INTERFACE F0/0 IPv4 10.0.13.1/24 LINK... các doanh nghiệp vừa và nhỏ Do vậy đây là một ưu điểm chính của hệ thống thử nghiệm này  Về chi phí thời gian triển khai, độ phức tạp của hệ thống: Thời gian thử nghiệm triển khai đối với mỗi công nghệ là không nhiều, hơn thế người quản trị có thể thử nghiệm từng phần của hệ thống mà không làm ảnh hưởng hay gián đoạn hệ thống thông tin của doanh nghiệp vốn đang sử dụng hạ tầng IPv4 Người quản trị mạng. .. nối mạng IPv6 nội bộ doanh nghiệp ra mạng IPv6 quốc tế giả lập (Mạng 6Bone) thông qua Router IPv6 Relay 23 Sau khi thử nghiệm triển khai và cấu hình hệ thống như sơ đồ, xuất phát từ các PC trong mạng nội bộ, học viên thực hiện lệnh Ping kiểm tra kết nối đến site IPv6. google.com, site này do google tạo ra để thử nghiệm kết nối và chỉ chấp nhận các kết nối thuần IPv6 Kết quả như hình 3.6 dưới đây Hình. .. chọn là phù hợp cho các mạng doanh nghiệp loại vừa và nhỏ áp dụng triển khai IPv6 Đây cũng là tiền đề cho phép học viên triển khai hệ thống mạng IPv6 tại tổ chức 26 KẾT LUẬN Sau hơn 10 năm chính thức kết nối Internet toàn cầu, Internet Lào đã có bước phát triển nhanh chóng và óng vai trò ngày càng to lớn trong đời sống xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, doanh nghiệp và góp phần quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại Lào, Nghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại Lào, Nghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay